Comune di Isola

04 / Ricerca atti normativi

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

UFFICIO PROTOCOLLO, orario d'ufficio
Lunedì 8:00 - 12:00
Martedi 8:00 - 12:00
Mercoledì 8:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00
Giovedi 8:00 - 12:00
Venerdì 8:00 - 12:00

Ricerca atti normativi
Il numero di posti ufficiali :
/
Mostra:

Pri splošnem iskanju preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka ali v opombah ali v pravni podlagi ali v razlogu prenehanja ali v šifri predpisa. Vrstni red danih besed ni pomemben. Če ne veste katera sklanjatev besede je uporabljena, zapišite iskano besedo delno, npr: ne vemo katera sklanjatev besede občinski je uporabljena, zato v iskalnik vpišemo občinsk.

Pri iskanju po nazivu odloka preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka. Vrstni red danih besed ni pomemben.

29-5-2017, E-Uradne objave občine Izola 7/2017
ZAKLJUČNI RAČUN Občine Izola za leto 2016
Vrsta predpisa: ZAKLJUČNI RAČUN
Pravna podlaga: 98. člen Zakona o javnih financah, 30. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 29-5-2017
29-5-2017, E-Uradne objave občine Izola 7/2017
ODLOK o razveljavitvi Odloka o subvencioniranju dijaških prevozov
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 13-6-2017
29-5-2017, E-Uradne objave občine Izola 7/2017
ODLOK o spremembah in dopolnitvi Odloka o ureditvi statusa Javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. - Azienda pubblica Komunala Isola S.r.l.
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 13-6-2017
29-5-2017, E-Uradne objave občine Izola 7/2017
SKLEP o prenosu poslovnih prostorov in stanovanj v upravljanje Javnemu podjetju Komunali Izola d.o.o. - Azienda pubblica Komunala Isola S.r.l.
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 30-5-2017
10-4-2017, E-Uradne objave občine Izola 6/2017
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 3. in 8. člen Zakona o zavodih, 40. in 41. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 25-4-2017
10-4-2017, E-Uradne objave občine Izola 6/2017
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Center za kulturo, šport in prireditve Izola"
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 3. in 8. člen Zakona o zavodih, 28. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 25-4-2017
10-4-2017, E-Uradne objave občine Izola 6/2017
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 3. in 8. člen Zakona o zavodih, 26. člen Zakona o uresničevanju jevnega interesa za kulturo, 20. člen Zakona o knjižničasrstvu, 29. in 61. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 25-4-2017
3-4-2017, E-Uradne objave občine Izola 5/2017
ODLOK o razveljavitvi Odloka o javnem redu in miru ter varstvu pred hrupom v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 18-4-2017
3-4-2017, E-Uradne objave občine Izola 5/2017
ODLOK o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Izola (uradno prečiščeno besedilo - Uradne objave Občine Izola št. 4/2009 in 17/2010)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 25., 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 119.b člen Poslovnika občinskega sveta
Veljati začne: 18-4-2017
3-4-2017, E-Uradne objave občine Izola 5/2017
SKLEP o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini s parc. Št. 2840 k.o. Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 4-4-2017
3-4-2017, E-Uradne objave občine Izola 5/2017
SKLEP o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini s parc. Št. 3973/5 k.o. Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 4-4-2017
3-4-2017, E-Uradne objave občine Izola 5/2017
SKLEP o imenovanju novega uredniškega odbora občinskega glasila Bobnič - La Crida
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 67. člen Zakona o lokalni samoupravi, 56. člen Statuta Občine Izola, 8. in 10. člen Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Bobnič - La Crida
Veljati začne: 4-4-2017
6-3-2017, E-Uradne objave občine Izola 4/2017
ODLOK o proračunu Občine Izola za leto 2017
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 29. člen Zakona o javnih financah, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 7-3-2017
6-3-2017, E-Uradne objave občine Izola 4/2017
ODLOK o proračunu Občine Izola za leto 2018
172003.doc spr. UO 20/17
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 29. člen Zakona o javnih financah, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 7-3-2017
Povezani predpisi:
27-12-2017, E-Uradne objave občine Izola 20/20
ODLOK o spremembi proraluna Občine Izola za leto 2018
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 29. člen Zakona o javnih financah, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 28-12-2017

6-2-2017, E-Uradne objave občine Izola 3/2017
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov socialnega varstva v Občini Izola za leto 2017
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 219.člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, sklep Župana OI št. 410-7/17 z dne 23.1.2017
Veljati začne: 6-2-2017
30-1-2017, E-Uradne objave občine Izola 2/2017
JAVNI POZIV za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Izola za leto 2017
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 104.člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 219. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, sklep župana Občine Izola št. 410-205/2016-10 z dne 18.1.2017
Veljati začne: 30-1-2017
30-1-2017, E-Uradne objave občine Izola 2/2017
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev upokojencev v Občini Izola za leto 2017
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 219. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, sklep župana Občine Izola št. 410-5/17 z dne 18.1.2017
Veljati začne: 30-1-2017
23-1-2017, E-Uradne objave občine Izola 1/2017
RAZGLAS o začetku splošne razprave o Proračunu Občine Izola za leto 2017 in o Proračunu Občine Izola za leto 2018
Vrsta predpisa: RAZGLAS
Pravna podlaga: 28.člen Zakona o javnih financah, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega pr. in pr. samoupravnih lok .skupnosti, 56.člen Statuta OI, 121. člen Poslovnika OS OI
Veljati začne: 23-1-2017
30-12-2016, E-Uradne objave občine Izola 25/2016
SKLEP o začasnem financiranju Občine Izola v obdobju januar - marec 2017
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 33.člen Zakona o javnih financah, 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 31-12-2016
19-12-2016, E-Uradne objave občine Izola 24/2016
JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Korte
Vrsta predpisa: JAVNO NAZNANILO
Pravna podlaga: 60. člen Zakona o prostorskem načrtovanju, Sklep OS Občine Izola št. 3505-2/2015, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 19-12-2016
12-12-2016, E-Uradne objave občine Izola 23/2016
SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Korte
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57. člen in 7. odstavek 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 13-12-2016
5-12-2016, E-Uradne objave občine Izola 22/2016
JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Kajuhova - hudournik Morer
Vrsta predpisa: JAVNO NAZNANILO
Veljati začne: 5-12-2016
28-11-2016, E-Uradne objave občine Izola 21/2016
SKLEP o razveljavitvi sklepa Župana št. 3505-8/2013, 3505-9/2013
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 56. in 100. člen Statuta Občine izola
Veljati začne: 29-11-2016
14-11-2016, E-Uradne objave občine Izola 20/2016
SKLEP o določitvi vrednosti zemljišč v občini Izola za potrebe Občine Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, določila Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 22-11-2016
14-11-2016, E-Uradne objave občine Izola 20/2016
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 6. člen Zakona o trgovini, 3. in 17. člen Zakona o prekrških, 1. člen pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 6. člen Odloka o GJS v OI
Veljati začne: 29-11-2016
28-10-2016, E-Uradne objave občine Izola 19/2016
ODLOK o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2016
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. in 40. člen Zakona o javnih financah,, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 131. člen Poslovnika Občinskega sveta občine Izola, Odlok o praračunu Občine Izola za leto 2016
Veljati začne: 29-10-2016
21-10-2016, E-Uradne objave občine Izola 18/2016
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju športa v javnem interesu v občini Izola za leto 2017
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 7. in 10. člen Zakona o športu, 12. poglavje Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, 24a člen Odloka o ustanovitvi JZ CKŠP Izola, sklep župana št. 410-233/2016-1 z dne 7.10.2016
Veljati začne: 21-10-2016
21-10-2016, E-Uradne objave občine Izola 18/2016
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2017
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 100. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 12. poglavje Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, 24a člen Odloka o ustanovitvi JZ CKŠP Izola, sklep župana št. 410-232/2016-1 z dne 7.10.2016
Veljati začne: 21-10-2016
3-10-2016, E-Uradne objave občine Izola 17/2016
JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Oprema v Izoli in Okoljskega poročila
Vrsta predpisa: JAVNO NAZNANILO
Pravna podlaga: 60. člen Zakona o prostorskem načrtovanju, Sklep OS Izola št. 3505-14-2015 z dne 30.6.2016 in 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 26-9-2016
3-10-2016, E-Uradne objave občine Izola 17/2016
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. Št. 5404/8, 5404/10 in 5406/2, vse k.o. Malija
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 4-10-2016
3-10-2016, E-Uradne objave občine Izola 17/2016
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na delu nepremičnine s parc. Št. 5392 k.o. Malija
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 4-10-2016
1-8-2016, E-Uradne objave občine Izola 16/2016
SPLOŠNI POGOJI za opravljanje varnega prometa in vzdrževanje reda v občinskem pristanišču Izola
Vrsta predpisa: SPLOŠNI POGOJI
Pravna podlaga: 3.odstavek 52. člena Odloka o občinskem pristanišču Izola, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 16-8-2016
18-7-2016, E-Uradne objave občine Izola 15/2016
SKLEP o štipendiranju Občine Izola za obdobje 2016/2017
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 67. člen Zakona o lokalni samoupravi, 56. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 19-7-2016
11-7-2016, E-Uradne objave občine Izola 14/2016
SKLEP o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev izbirne gospodarske javne službe upravljanja občinskega pristanišča Izola, št. 1750/2016, z dne 31.5.2016 s ceniki za komunalne, ribiške in gospodarske priveze
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 100. člen Statuta Občine Izola, 13. člen odloka o ureditvi statusa JP Komunala Izola d.o.o.-AP Komunala Isola S.r.l.
Veljati začne: 26-7-2016
11-7-2016, E-Uradne objave občine Izola 14/2016
SKLEP o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne gospodarske javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti, št. 1751/2016, z dne 31.5.2016 s ceniki za pogrebne storitve in najemnino grobnih prostorov
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 100. člen Statuta Občine Izola, 13. člen Odloka o ureditvi statusa JP Komunala Izola d.o.o. - AP Komunala Isola S.r.l.,45. člen Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju Občine Izola
Veljati začne: 26-7-2016
11-7-2016, E-Uradne objave občine Izola 14/2016
JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in razvoj ribištva ter za pridobivanje hrane iz morja v občini Izola za leto 2016 (pomoč po pravilu "de minimis")
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Statut Občine Izola, Proračun Občine Izola za leto 2016, Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanja hrane iz morja v občini Izola, sklep Župana št. 410-153/2016 z dne 30.6.2016
Veljati začne: 11-7-2016
13-6-2016, E-Uradne objave občine Izola 13/2016
ODLOK o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2016
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29.in40. člen Zakona o javnih financah, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, , 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 131. člen Poslovnika OS OI, Odlok o proračunu OI za leto 2016
Veljati začne: 14-6-2016
13-6-2016, E-Uradne objave občine Izola 13/2016
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. in 65. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola, 9. in 10. člen Odloka o občinskih cestah
Veljati začne: 28-6-2016
13-6-2016, E-Uradne objave občine Izola 13/2016
SKLEP o določitvi cen plačljivih parkirišč na območju Občine Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 1. in 2. točka 26. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Izola
Veljati začne: 28-6-2016
25-5-2016, E-Uradne objave občine Izola 12/2016
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje obnove objektov nepremične sakralne kulturne dediščine v občini Izola v letu 2016
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 2. člen zakona o varstvu kulturne dediščine, 100.člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 219.člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje pr. RS, 6.b)člen Odl. o razglasitvi kult. in zg. spomenikov na območju OI, sklep žup. OI 410-119/2016
Veljati začne: 25-5-2016

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti


×
NON seguire questo link o sarai bannato dal sito!