Comune di Isola

04 / Ricerca atti normativi

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

UFFICIO PROTOCOLLO, orario d'ufficio
Lunedì 8:00 - 12:00
Martedi 8:00 - 12:00
Mercoledì 8:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00
Giovedi 8:00 - 12:00
Venerdì 8:00 - 12:00

Ricerca atti normativi
Il numero di posti ufficiali :
/
Mostra:

Pri splošnem iskanju preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka ali v opombah ali v pravni podlagi ali v razlogu prenehanja ali v šifri predpisa. Vrstni red danih besed ni pomemben. Če ne veste katera sklanjatev besede je uporabljena, zapišite iskano besedo delno, npr: ne vemo katera sklanjatev besede občinski je uporabljena, zato v iskalnik vpišemo občinsk.

Pri iskanju po nazivu odloka preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka. Vrstni red danih besed ni pomemben.

25-7-1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/1975
odlok o prenehanju velavnosti Odloka o določitvi tarif za uporabo luke in luških naprav v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 2-8-1975
25-7-1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/1975
Odredba o določitvi tarif za uporabo luke in luških naprav v občini Izola
Vrsta predpisa: ODREDBA
Pravna podlaga: Temeljni zakon o izkoriščanju luk in pristanišč, Odlok o ukrepih neposredne družbene kontrole cen za proizvode in storitve
Veljati začne: 2-8-1975
23-6-1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 10/1975
Odlok o določitvi vrednosti posameznih elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše in stanovanja družbene lastnine na območju občin Izola, Koper in Piran
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, Statut Obalne skupnosti Koper
Veljati začne: 1-7-1975
Povezani predpisi:
31-3-1976, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/5
Odlok o spremembi odloka o določitvi vrednosti posameznih elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše in stanovanja družbene lastnine na območju občine Izola, Koper in Piran
Vrsta predpisa: ODLOK
Veljati začne: 8-4-1976

13-5-1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 8/1975
Popravek Sklepa o soglasju k najvišji ceni za porabljeno vodo iz Rižanskega vodovoda
Vrsta predpisa: SKLEP
Veljati začne: 30-11--0001
9-5-1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 7/1975
Odlok o nagradi občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Opombe: 12.4.78 z odlokom (UO 16/78) razveljavljen 4. člen
Veljati začne: 17-5-1975
Prenehal veljati: 13-4-1985
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 9/85
9-5-1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 7/1975
Pravilnik o podeljevanju nagrad občine Izola
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: Odlok o nagradi občine Izola, Statut občine Izola
Veljati začne: 17-5-1975
Prenehal veljati: 13-4-1985
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 9/85
9-5-1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 7/1975
Odlok o prispevku za uporabo mestnega zemljišča na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o prispevku za uporabo mestnega zemljišča, Zakon o prekrških, Statut občine Izola
Veljati začne: 17-5-1975
Prenehal veljati: 7-1-1978
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 18/77
9-5-1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 7/1975
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o posebni uporabi obale in plačilu prispevka za posebno uporabo obale
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola, Temeljni zakon o izkoriščanju luk in pristanišč, Zakon o vodah, Zakon o prekrških
Veljati začne: 17-5-1975
9-5-1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 7/1975
Sklep o soglasju k najvišji ceni za porabljeno vodo iz Rižanskega vodovoda
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Odlok o ukrepih neposredne družbene kontrole cen za proizvode in storitve, Statut občine Izola
Veljati začne: 10-5-1975
9-5-1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 7/1975
Sklep o določitvi najvišje cene za vzdrževanje in obnovo kanalizacije v občini Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Odlok o ukrepih neposredne družbene kontrole cen za proizvode in storitve, Statut občine Izola
Veljati začne: 10-5-1975
Prenehal veljati: 3-7-1976
Razlog prenehanja: Nov sklep, UO 11/76
18-4-1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1975
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o delni nadomestitvi stanarine
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut Obalne skupnosti Koper, zakon o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu
Veljati začne: 23-4-1975
18-4-1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1975
odlok o določitvi stanarine na območju občin Izola, Koper in Piran
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut Obalne skupnosti Koper, zakon o ureditvi nekaterih vprašanj družbene kontrole cen v SR Sloveniji, Zakon o stanarinah, Medrepubliški dogovor o izvajanju politike cen v letu 1975, Dogovor o politiki stanarin v letu 1975 v SR Sloveniji
Veljati začne: 26-4-1975
Povezani predpisi:
22-7-1977, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 9/9
Odlok o spremembi odloka o določitvi stanarine na območju občin Izola, Koper in Piran
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut Obalne skupnosti Koper, Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj družbene kontrole cen v SR Sloveniji, zakon o stanarinah, Medrepubliški dogovor o izvajanju politike cen v letu 1975, Dogovovor o izvajanju politike stanarin v letu 1975 v SR Sloveniji
Veljati začne: 30-7-1977

18-4-1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1975
Odlok o posesti in reji psov
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Odredba o ukrepih za preprečevanje, zatiranje in izkoreninjenje stekline, Zakon o prekrških, Statut občine Izola
Veljati začne: 26-4-1975
Prenehal veljati: 20-10-1979
Razlog prenehanja: Nov odlok; UO 24/79
18-4-1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1975
Popravek Odloka o proračunu občine Izola za leto 1975
Vrsta predpisa: ODLOK
Veljati začne: 30-11--0001
31-3-1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 4/1975
Odlok o proračunu občine za leto 1975
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnosti, zakon o določitvi virov financiranja družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letu 1975, Statut občine Izola
Veljati začne: 8-4-1975
Povezani predpisi:
18-4-1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/6
Popravek Odloka o proračunu občine Izola za leto 1975
Vrsta predpisa: ODLOK
Veljati začne: 30-11--0001

30-12-1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 19/19
odlok o spremembi proračuna občine Izola za leto 1975
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih, Statut občine Izola
Veljati začne: 31-12-1975

31-3-1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 4/1975
odlok o stopnjah prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja za financiranje socialnega skrbstva, otroškega varstva in telesne kulture v občini Izola za leto 1975
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o socialnem skrbstvu, zakon o skupnostih socialnega varstva, Zakon o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva, Zakon o telesno-kulturnih skupnostih, Statut občine Izola
Veljati začne: 1-4-1975
31-3-1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 4/1975
Sklep o soglasju k ceniku pokopaliških storitev v mestu Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Odlok o ukrepih neposredne družbene kontrole cen za proizvode in storitve, Statut občine Izola
Veljati začne: 25-3-1975
28-2-1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 2/1975
Odlok o ustanovitvi komisije za verska vprašanja skupščine Obalne skupnosti Koper
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut Obalne skupnosti
Veljati začne: 8-3-1975
28-2-1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 2/1975
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o davkih občanov, Zakon o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih, Statut občine Izola
Veljati začne: 1-3-1975
14-2-1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 1/1975
Sklep o razglasitvi veljavnosti samoupravnega sporazuma o štipendiranju učencev in študentov v občinah Izola, Koper in Piran
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Samoupravni sporazum o štišendiranju učencev in študentov v občinah Izola, Koper in Piran
Veljati začne: 30-11--0001
14-2-1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 1/1975
Samoupravni sporazum o štipendiranju učencev in študentov
Vrsta predpisa: SPORAZUM
Veljati začne: 30-11--0001
30-12-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 25/1974
Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Izola za leto 1973
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 31-12-1974
30-12-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 25/1974
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Izola za leto 1974
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Zakon o določitvi virov financiranja družbeno-političnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letu 1974, Statut obvčine Izola
Veljati začne: 30-12-1974
30-12-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 25/1974
Odlok o začasnem financiranju proračuna občine Izola za čas od 1. januarja do 31. marca 1975
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Zakon o določitvi virov financiranja družbeno-političnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letu 1974, Statut občine Izola
Veljati začne: 31-12-1974
30-12-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 25/1974
Odredba o najvišjih maržah za nekatera pomembnejša živila v prodaji na drobno
Vrsta predpisa: ODREDBA
Pravna podlaga: Odlok o ukrepih neposredne družbene kontrole cen, Statut občine Izola
Veljati začne: 31-12-1974
Prenehal veljati: 13-9-1975
Razlog prenehanja: Nova odredba, UO 14/75
20-12-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 24/1974
odlok o uvedbi samoprispevka za sofinanciranje izgradnje in dozidave objektov osnovnega šolstva in otroškega varstva v občini Izola za obdobje od leta 1975 do leta 1979
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o samoprispevku, Statut občine Izola, Izid referenduma o uvedbi samoprispevka
Veljati začne: 28-12-1974
20-12-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 24/1974
Poročilo o izidu referenduma za uvedbo samoprispevka za sofinanciranje izgradnje in dozidave objektov osnovnega šolstva in otroškega varstva v občini Izola, ki je bil dne 8.12.1974
Vrsta predpisa: POROČILO
Pravna podlaga: Zakon o referendumu
Veljati začne: 30-11--0001
13-12-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 23/1974
Odlok o določitvi obratovalnih stroškov stanovanjske hiše, ki bremenijo imetnika stanovanjske pravice
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o stanarinah, Statut Obalne skupnosti Koper
Veljati začne: 21-12-1974
22-11-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1974
Odlok o komunalnih taksah v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola, Zakon o komunalnih taksah
Veljati začne: 30-11-1974
Prenehal veljati: 4-4-1981
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 10/81
Povezani predpisi:
30-12-1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 19/19
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 7-1-1976

27-2-1976, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 2/2
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 7-3-1976

6-4-1979, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 9/9
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o komunalnih taskah, Statut občine Izola
Veljati začne: 14-4-1979

22-11-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1974
Odlok o posebni uporabi obale in plačilu prispevka za posebno uporabo obale
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola, Temeljni zakon o izkoriščanju luk in pristanišč, Zakon o vodah, Zakon o prekrških
Veljati začne: 30-11-1974
Prenehal veljati: 8-8-1987
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 28/87
Povezani predpisi:
9-5-1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 7/7
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o posebni uporabi obale in plačilu prispevka za posebno uporabo obale
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola, Temeljni zakon o izkoriščanju luk in pristanišč, Zakon o vodah, Zakon o prekrških
Veljati začne: 17-5-1975

22-10-1976, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 17/17
Odlok o spremembi odloka o posebni uporabi obale in plačilu prispevka za posebno uporabo obale
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola, Temeljni zakon o izkoriščanju luk in pristanišč, Zakon o vodah, Zakon o prekrških
Veljati začne: 30-10-1976

22-11-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1974
Odlok o obveznem fluorografiranju in pregledu prebivalstva v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: statut občine Izola, Zakon o zdravstvenem zavarovanju in obveznih oblikah zdravstvenega varstva, Zakon o prekrških
Veljati začne: 22-11-1974
Prenehal veljati: 7-1-1978
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 18/77
22-11-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1974
Odlok o delovnem področju in sestavi koordinacijskega odbora za vprašanja družbene samozaščite
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 22-10-1974
Prenehal veljati: 8-3-1977
Razlog prenehanja: Razveljavljen z odlokom,UO2/77
Povezani predpisi:
28-2-1977, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 2/2
Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o delovnem področju in sestavi koordinacijskega odbora za vprašanja družbene samozaščite
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Statut občine Izola, Zakon o ljudski obrambi, Zakon o družbeni samozaščiti, varnosti in notranjih zadevah
Veljati začne: 8-3-1977

22-11-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1974
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za sofinanciranje izgradnje in dozidave objektov osnovnega šolstva in otroškega varstva v občini Izola za obdobje od leta 1975 do leta 1979
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o referendumu, Zakon o samoprispevku, Statut občine Izola
Veljati začne: 23-11-1974
22-11-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1974
Sklep o sprejemu programa razvoja osnovnega šolstva in otroškega varstva v občini Izola za obdobje od leta 1975 do 1979
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 19-11-1974
Povezani predpisi:
10-6-1977, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 7/7
Sklop o spremembah in dopolnitvah programa razvoja osnovnega šolstva in otroškega varstva v občini Izola od leta 1975 do leta 1979
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 18-6-1977

25-10-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 21/1974
Sklep o pooblastitvi organizacije združenega dela Invest-biro Koper za opravljanje posameznih storitev v zadevah geodetske službe na območju občin Izola, Koper in Piran
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Statut Obalne skupnosti Koper
Veljati začne: 2-11-1974
25-10-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 21/1974
Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta zazidalnega kompleksa ob Kosovi ulici (del zaselka Livade)
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o urbanističnem planiranju, Statut občine Izola
Veljati začne: 30-11--0001
9-8-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 19/1974
Sklep o soglasju k cenam storitev socialnega zavoda Dom upokojencev v Izoli
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o socialnih zavodih, Zakon o družbeni kontroli cen, Statut občine Izola
Veljati začne: 10-8-1974
26-7-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 17/1974
Odlok o prenosu Sklada za gradnjo splošne bolnišnice na skupnost zdravstvenega varstva in zavarovanja Koper ter o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi sklada
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut Obalne skupnosti Koper
Veljati začne: 3-8-1974
26-7-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 17/1974
Odlok o ustanovitvi, delovnem področju in sestavi stalnih komisij skupščine občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 26-7-1974
Prenehal veljati: 12-4-1978
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 16/78
26-7-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 17/1974
Odlok o prenosu nekaterih zadev iz delovnega področja skupščine občine Izola v delovno področje izvršnega sveta
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 25-7-1974

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti


×
NON seguire questo link o sarai bannato dal sito!