Comune di Isola

04 / Ricerca atti normativi

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

UFFICIO PROTOCOLLO, orario d'ufficio
Lunedì 8:00 - 12:00
Martedi 8:00 - 12:00
Mercoledì 8:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00
Giovedi 8:00 - 12:00
Venerdì 8:00 - 12:00

Ricerca atti normativi
Il numero di posti ufficiali :
/
Mostra:

Pri splošnem iskanju preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka ali v opombah ali v pravni podlagi ali v razlogu prenehanja ali v šifri predpisa. Vrstni red danih besed ni pomemben. Če ne veste katera sklanjatev besede je uporabljena, zapišite iskano besedo delno, npr: ne vemo katera sklanjatev besede občinski je uporabljena, zato v iskalnik vpišemo občinsk.

Pri iskanju po nazivu odloka preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka. Vrstni red danih besed ni pomemben.

26-7-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 17/1974
Odlok o uvedbi prispevka za spremembo namembnosti kmetijskega ali gosznega zemljišča
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o kmetijskih zemljiščih, Statut občine Izola
Veljati začne: 3-8-1974
Prenehal veljati: 21-7-1979
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 19/79
Povezani predpisi:
10-11-1978, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 25/25
Odlok o spremembi odloka o uvedbi prispevka za spremembo namembnosti kmetijskega ali gozdnega zemljišča
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o kmetijskih zemljiščih, Statut občine Izola, Družbeni dogovor o ustanovitvi in financiranju kmetijske zemljiške skupnosti
Veljati začne: 18-11-1978

14-6-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1974
Odlok o sestavi in izvolitvi komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja delegatov zbora združenega dela skupščine občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 29-4-1974
14-6-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1974
Odlok o sestavi in izvolitvi komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja delegatov zbora krajevnih skupnosti skupščine občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 29-4-1974
14-6-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1974
Podlok o sestavi in izvolitvi komisije za verifikacijo poovblastil in imunitetna vprašanja delegatov družbenopolitičnega zbora skupščine občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 29-4-1974
14-6-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1974
Odlok o ustanovitvi, sestavi in načinu izvolitve komisije za volitve, imenovanja in kadrovska vprašanja skupščine občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 29-4-1974
Prenehal veljati: 12-4-1978
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 16/78
24-5-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 12/1974
Statut skupnosti občin Izola, Koper in Piran
Vrsta predpisa: STATUT
Pravna podlaga: Zakon o določitvi zaokroženega urbanega območja občin Izola, Koper in Piran
Veljati začne: 29-4-1974
Prenehal veljati: 7-3-1978
Razlog prenehanja: Nov statut, UO 13/78
Povezani predpisi:
7-5-1982, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 13/13
Spremembe in dopolnitve Statuta skupnosti občin Izola, Koper in Piran
Vrsta predpisa: STATUT
Pravna podlaga: VI. poglavje prečiščenega besedila statuta Obalne skupnosti Koper, Ustavni zakon za izvedbo ustavnoh amandmajev I. do VII. k ustavi Socialistične republike Slovenije
Veljati začne: 30-3-1982

17-5-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/1974
Poročilo i izidu glasovanja za izvolitev delegatov v družbenopolitični zbor skupščine občine Izola
Vrsta predpisa: POROČILO
Veljati začne: 30-11--0001
26-4-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 10/1974
Družbeni dogovor o osnovah programiranja nalog in o oblikovanju sredstev za splošno in skupno rabo v občini Izola v letu 1974
Vrsta predpisa: DOGOVOR
Pravna podlaga: 2. točka XXX. amandmaja k ustavi SR Slovenije
Veljati začne: 4-5-1974
26-4-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 10/1974
Odlok o proračunu občine Izola za leto 1974
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji, Zakon o določitvi virov financiranja družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letu 1974, Statut občine Izola
Veljati začne: 4-5-1974
Povezani predpisi:
30-12-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 25/25
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Izola za leto 1974
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Zakon o določitvi virov financiranja družbeno-političnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letu 1974, Statut obvčine Izola
Veljati začne: 30-12-1974

26-4-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 10/1974
Odlok o določitvi vrednosti posameznih elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, Pravilnik o enotni metodologiji za izračun revalorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja, Statut občine Izola
Veljati začne: 4-5-1974
Povezani predpisi:
25-3-1977, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 3/3
Odlok o spremembi odloka o določitvi vrednosti posameznih elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše in stanovanja družbene lastnine na območju občin Izola, Koper in Piran
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, Statut Obalne skupnosti Koper
Veljati začne: 26-3-1977

26-4-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 10/1974
Odlok o uskladitvi in popravku zazidalnega načrta stanovanjske izgradnje ob Kosovi ulici v Izoli (del zaselka Livade)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o urbanističnem planiranju, Statut občine Izola
Veljati začne: 4-5-1974
26-4-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 10/1974
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o delovnem času prodajaln na drobno, gostinskih obratov, obrtnih delavnic in drugih javnih služb v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu, Zakon o prekrških, Statut občineIzola
Veljati začne: 4-5-1974
26-4-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 10/1974
Odredba o določitvi namembnosti in o načinu oddajanja prodajnih mest na tržnici
Vrsta predpisa: ODREDBA
Pravna podlaga: Zakon o blagovnem prometu, Odlok o potrditvi tržnega reda, Statut občine Izola
Veljati začne: 9-7-1973
26-4-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 10/1974
Odlok o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o davkih občanov, Zakon o določitvi virov financiranja družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letu 1974, Statut občine Izola
Veljati začne: 4-5-1974
Prenehal veljati: 8-4-1981
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 11/81
Povezani predpisi:
28-2-1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 2/2
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o davkih občanov, Zakon o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih, Statut občine Izola
Veljati začne: 1-3-1975

27-2-1976, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 2/2
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o davkih občanov, Statut občine Izola
Veljati začne: 7-3-1976

28-2-1977, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 2/2
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o davkih občanov, Statut občine Izola
Veljati začne: 1-3-1977

30-12-1977, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/18
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o davkih občanov, Statut občine Izola
Veljati začne: 31-12-1977

30-3-1978, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 8/8
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o davkih občanov, Statut občine Izola
Veljati začne: 31-3-1978

6-4-1979, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 9/9
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o davkih občanov, Statut občine Izola
Veljati začne: 7-4-1979

1-8-1980, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/22
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o davkih občanov, Statut občine Izola
Veljati začne: 2-8-1980

7-5-1982, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 13/13
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o davkih občanov, Statut občine Izola
Veljati začne: 15-5-1982

15-4-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 9/1974
Sklep o ugotovitvi podpisnikov družbenega dogovora o osnovah kadrovske politike v občinah Izola, Koper in Piran
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Statut Obalnega sveta Koper, Družbeni dogovor o osnovah kadrovske politike v občineh Izola, Koper in Piran
Veljati začne: 23-4-1974
15-4-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 9/1974
Sklep o soglasju k cenam geodetskih storitev
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o geodetski službe, Statut oblanega sveta Koper
Veljati začne: 23-4-1974
27-3-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 7/1974
Statut občine Izola
Vrsta predpisa: STATUT
Veljati začne: 27-3-1974
Prenehal veljati: 4-4-1978
Razlog prenehanja: Nov statut, UO 5/78
27-3-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 7/1974
Sklep o razrešitvi in imenovanju občinske volilne komisije
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o volitvah delegacij in delegiranju kandidatov v skupščine družbenopolitičnih skupnosti, Statut občine Izola
Veljati začne: 28-2-1974
27-3-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 7/1974
Sklep o imenovanju volilne komisije za izvedbo volitev v skupnosti iz 28. člena zakona
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o volitvah delegacij in delegiranja kandidatov v skupščine družbenopolitičnih skupnosti, Statut občine Izola
Veljati začne: 12-3-1974
27-3-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 7/1974
Sklep o imenovanju volilne komisije za izvedbo volitev v skupnosti iz 29. člena zakona
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o volitvah delegacij in delegiranja delegatov v skupščine družbenopolitičnih skupnosti
Veljati začne: 12-3-1974
22-3-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1974
Družbeni dogovor o ustanovitvi in financiranju dmetijske zemljiške skupnosti na območju občine Izola
Vrsta predpisa: DOGOVOR
Pravna podlaga: Zakon o kmetijskih zemljiščih
Veljati začne: 23-3-1974
22-3-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1974
Odlok o določitvi števila delegatov, ki jih delegirajo delegacije oziroma konference delegacij v zbor združenega dela in v zbor krajevnih skupnosti skupščine občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o volitvi delegacij in delegiranju delegatov v skupščino družbenopolitičnih skupnosti, Statut občine Izola
Veljati začne: 23-3-1974
Prenehal veljati: 25-3-1978
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 6/78
Povezani predpisi:
4-10-1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/15
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi števila delegatov, ki jih delegirajo delegacije oziroma konference delegacij v zbor združenega dela in zbor krajevnih skupnosti skupščine občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o volitvah delegacij in delegiranju delegatov v skupščino družbenopolitičnih skupnosti, Statut občine Izola
Veljati začne: 12-10-1975

22-3-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1974
Odlok o potrditvi namenske uporabe površin predvidene cone rezervata za bolnišnico v Izoli in zazidalnega načrta ožjega območja objekta bolnišnice
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o urbanističnem planiranju, Statut občine Izola
Veljati začne: 12-3-1974
Prenehal veljati: 4-3-2005
Razlog prenehanja: nov odlok - UO 05/05
22-3-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1974
Volitve delegatov za družbenopolitični zbor občinske skupščine
Vrsta predpisa: RAZGLAS
Pravna podlaga: Zakon o volitvi delgacij in delagiranju delegatov v skupščine družbenopolitičnih skupnosti
Veljati začne: 18-3-1974
8-3-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 3/1974
Odlok o določitvi in spremembi imen ulic in mestu Izola ter naseljih Livade in Jagodje
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o imenih naselij in označbi trgov, ulic in hiš, Pravilnik o označevanju imen in naselij, ulic in trgov in označevanju hiš, Statut občine Izola
Veljati začne: 16-3-1974
8-3-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 3/1974
Odlok o ustanovitvi samostojnega oddelka za notranje zadeve občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o notranjih zadevah, Statut občine Izola
Veljati začne: 16-3-1974
31-12-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1973
Odlok o ukinitvi sklada za gradnjo stanovanj za udeležence NOV v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o programiranju in financiranju graditve stanovanj, Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 8-1-1974
31-12-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1973
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebnem občinskem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, Statut občine Izola
Veljati začne: 1-1-1974
31-12-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1973
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Izola za leto 1973
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 1-1-1974
31-12-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1973
Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb občine Izola za čas od 1. januarja do 31. marca 1974
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 1-1-1974
31-12-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1973
Odlok o ureditvi nekaterih vprašanj s področja obrtnega zakona
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Obrtni zakon; Statut občine Izola
Opombe: 23.6.79 preneha veljati 8. čl. odloka
Veljati začne: 8-1-1974
Prenehal veljati: 21-7-1979
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 19/79
Povezani predpisi:
27-5-1983, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 14/14
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvi nekaterih vprašanj s področja Obrtnega zakona
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Obrtni zakon, Statut občine Izola
Veljati začne: 4-6-1983

31-12-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1973
Odlok o delovnem času prodajaln na drobno, gostinskih obratov, obrtnih delavnic in drugih javnih služb v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o medsebojnih odnosih delavcev v združenem delu, Zakon o prekrških, Statut občine Izola
Veljati začne: 8-1-1974
Prenehal veljati: 15-8-1981
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 24/81
Povezani predpisi:
26-4-1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 10/10
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o delovnem času prodajaln na drobno, gostinskih obratov, obrtnih delavnic in drugih javnih služb v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu, Zakon o prekrških, Statut občineIzola
Veljati začne: 4-5-1974

28-5-1976, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 9/9
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o delovnem času prodajaln na drobno, gostinskih obratov, obrtnih delavnic in drugih javnih služb v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu, Zakon o prekrških, Statut občine Izola
Veljati začne: 6-6-1976

31-12-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1973
Pravilnik o kriterijih in pogojih za določanje vrstnega reda za dodeljevanje najemnih stanovanj v družbeni lastnini
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: Statut Oblanega solidarnostnega stanovanjskega sklada
Veljati začne: 31-12-1974
31-12-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1973
Pravilnik o pogojih in merilih za uporabo sredstev za reševanje stanovanjskih vprašanj udeležencev NOV obalnih občin
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: Statut Obalnega solidarnostnega stanovanjskega sklada
Veljati začne: 1-1-1974
31-12-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1973
Pravilnik o pogojih za pridobitev in odplačilo posojil za investitorje namenskih najemnih stanovanj v družbeni lastnini
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: Statut oblalnega solidarnostnega stanovanjskega sklada
Veljati začne: 31-12-1973
14-12-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 21/1973
odlok o ustanovitvi obalne samoupravne stanovanjske skupnosti
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Amandma k ustavi SR Slovenije, Dogovor skupščin občin Izola, Koper in Piran o prenosu zadev s področja stanovanjskega gospodarstva na Obalni svet Koper
Veljati začne: 22-12-1973
Prenehal veljati: 7-1-1976
14-12-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 21/1973
Poročilo o izidu nadomestnih volitev v zbor delovnih skupnosti
Vrsta predpisa: POROČILO
Veljati začne: 30-11--0001
7-12-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 20/1973
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o posebnem občinskem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, Statut občine Izola
Veljati začne: 8-12-1973
7-12-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 20/1973
Sklep o soglasju k cenam storitev socialnega zavoda dom upokojencev v Izoli
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o socialnih zavodih, Odlok o družbeni kontroli cen, Statut občine Izola
Veljati začne: 8-12-1973
26-10-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1973
Odlok o dopolnitvi odloka o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča, Statut občine Izola
Veljati začne: 3-11-1973

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
NON seguire questo link o sarai bannato dal sito!