Comune di Isola

04 / Ricerca atti normativi

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

UFFICIO PROTOCOLLO, orario d'ufficio
Lunedì 8:00 - 12:00
Martedi 8:00 - 12:00
Mercoledì 8:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00
Giovedi 8:00 - 12:00
Venerdì 8:00 - 12:00

Ricerca atti normativi
Il numero di posti ufficiali :
/
Mostra:

Pri splošnem iskanju preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka ali v opombah ali v pravni podlagi ali v razlogu prenehanja ali v šifri predpisa. Vrstni red danih besed ni pomemben. Če ne veste katera sklanjatev besede je uporabljena, zapišite iskano besedo delno, npr: ne vemo katera sklanjatev besede občinski je uporabljena, zato v iskalnik vpišemo občinsk.

Pri iskanju po nazivu odloka preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka. Vrstni red danih besed ni pomemben.

31-3-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1972
odlok o upravnih taksah v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o upravnih taksah, Statut občine Izola
Veljati začne: 1-4-1972
Povezani predpisi:
30-12-1977, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/18
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o upravnih taksah v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o upravnih taksah, Statut občine Izola
Veljati začne: 7-1-1978

31-3-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1972
odlok o določitvi stopenj občinskih prispevkov in davkov za financiranje vzgoje in izobraževanja v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 1-4-1972
Povezani predpisi:
8-12-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 19/19
Odlok o spremembi odloka o določitvi stopen občinskih prispevkov in davkov za financiranje vzgoje in izobraževanja v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 16-12-1972

31-3-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1972
Odlok o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1972 na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji, zakon o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1972, Statut občine Izola
Veljati začne: 8-4-1972
31-3-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1972
odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izdatkih za potne in druge stroške, ki se priznavajo upravnim organom med materialne stroške
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Temeljni zakon o srredstvih za delo upravnih organov, Statut občine Izola
Veljati začne: 8-4-1972
31-3-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1972
odlok o razpisu nadomestnih volitev v občinski zbor skupščine občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o volitvah odbornikov občinskih skupščin, Statut občine Izola
Veljati začne: 1-4-1972
25-2-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 1/1972
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi sklada za gradnjo splošne bolnišnice
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Dogovor o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran
Veljati začne: 5-3-1972
25-2-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 1/1972
Statut sklada za izgradnjo splošne bolnišnice
Vrsta predpisa: STATUT
Pravna podlaga: Odlok o ustanovitvi sklada Obalnega sveta Koper za gradnjo splošne bolnišnice
Veljati začne: 30-11--0001
Povezani predpisi:
2-3-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 3/3
Spremembe in dopolnitve statuta sklada za gradnjo splošne bolnišnice
Vrsta predpisa: STATUT
Pravna podlaga: odlok o ustanovitvi sklada za gradnjo splošne bolnišnice
Veljati začne: 27-12-1972

25-2-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 1/1972
Sklep o potrditvi statuta sklada za gradnjo splošne bolnišnice
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Odlok o ustanovitvi sklada za gradnjo splošne bolnišnice
Veljati začne: 7-2-1972
25-2-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 1/1972
Sklep o pooblastitvi podjetja "Investbiro" Koper za opravljanje posameznih storitev v zadevah geodetske službe na območju občin Izola, Koper in Piran
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o geodetski službi, Dogovor o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran
Veljati začne: 5-3-1972
Prenehal veljati: 2-11-1974
Razlog prenehanja: Nov sklep, UO 21/74
25-2-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 1/1972
poročilo o izidu nadomestnih volitev v zbor delovnih skupnosti skupščine občine Koper, dne 31. januarja 1972
Vrsta predpisa: POROČILO
Pravna podlaga: Zakon o volitvah odbornikov občinskih skupščin
Veljati začne: 1-2-1972
25-2-1972, UO PN 1/1972
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi sklada za izgradnjo splošne bolnišnice
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 68. člen Zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, 3. člen dogovora o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran
Veljati začne: 30-11--0001
30-12-1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Izola za leto 1971
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 30-12-1971
30-12-1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb občine Izola za čas od 1. januarja 1972 do 31. marca 1972
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 31-12-1971
30-12-1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi ravni cen za nekatere proizvode in o določitvi marž v prometu na drobno
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o oblikovanju in družbeni kontroli cen, Statut občine Izola
Veljati začne: 7-1-1972
30-12-1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o maksimiranju cen za vse proizvode in storitve
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o oblikovanju in družbeni kontroli cen, Odlok o maksimiranju cen za vse proizvode in storitve, Statut občine Izola
Veljati začne: 30-12-1971
30-12-1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o določitvi imena ulice v mestu Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o imenih naselij in označevanju trgov, ulic in hiš, Pravilnik o označevanju imen naselij, ulic, trgov ter o označevanju hiš, Statut občine Izola
Veljati začne: 7-1-1972
Prenehal veljati: 16-3-1974
Razlog prenehanja: nov odlok
30-12-1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o potrditvi zazidalnega načrta Jagodje II - Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o urbanističnem planiranju, Zakon o razglasitvi, Statut občine Izola
Opombe: 22.10.77 preneha veljati tisti del ZN Jagodje II, ki leži znotraj meja
Veljati začne: 7-1-1972
Prenehal veljati: 8-1-1997
Razlog prenehanja: UO22/97
30-12-1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o potrditvi zazidalnega načrta ob ulici Oktobrske revolucije v Izoli
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o urbanističnem planiranju, statut občine Izola
Veljati začne: 7-1-1972
30-12-1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o obveznem izločanju sredstev za kritje razlike v stanarini (subvencioniranje)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Temeljni zakon o usmerjanju in izločanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo, Statut občine Izola
Veljati začne: 7-1-1972
30-12-1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o določitvi vrednosti posameznih elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbneni lastnini, Pravilnik o enotni metodologiji za izračun revalorizirane vrednosti stanovanjske hiše oz. stanovanja, Statut občine Izola
Veljati začne: 7-1-1972
Prenehal veljati: 4-5-1974
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 10/74
Povezani predpisi:
28-4-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/6
Odlok o spremembi odloka o določitvi vrednosti posameznih elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, Pravilnik o enotni metodololgiji za izračun revalorizirane vrednosti stanovanjske hiše, ozuiroma stanovanja, Statut občine Izola
Veljati začne: 6-5-1972

30-12-1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o nekaterih natančnejših merilih za določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča, Statut občine Izola
Veljati začne: 7-1-1972
30-12-1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča, Statut občine Izola
Veljati začne: 7-1-1972
Prenehal veljati: 1-8-1978
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 20/78
Povezani predpisi:
26-10-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/18
Odlok o dopolnitvi odloka o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča, Statut občine Izola
Veljati začne: 3-11-1973

30-12-1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Izlola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o varnosti cestnega prometa, Stzatut občine Izola
Veljati začne: 7-1-1972
Prenehal veljati: 27-10-1990
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 33/90
30-12-1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o dodeljevanju družbene denarne pomoči bivšim udeležencem narodnoosvobodilne vojne, predvojnim revolucionarjem in njihovim družinskim članom
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 7-1-1972
30-12-1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Poročilo o izidu nadomestnih volitev v občinski zbor skupščine občine Izola
Vrsta predpisa: POROČILO
Pravna podlaga: Zakon o volitvah odbornikov občinskih skupščin
Veljati začne: 12-12-1971
10-12-1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 16/1971
Odlok o splošni prepovedi gradnje na zazidalnem območju predvidene gradnje objektov splošne bolnice
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o urbanističnem planiranju, Statut občine Izola
Veljati začne: 18-12-1971
Prenehal veljati: 28-7-1973
Razlog prenehanja: nov odlok
19-11-1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1971
Odlok o ustanovitvi sklada za pospeševanje kmetijstva v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 27-11-1971
19-11-1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1971
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v občinski zbor skuščine občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o volitvah odbornikov občinskih skupščin, Statut občine Izola
Veljati začne: 27-11-1971
19-11-1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1971
Sklep o javni razgrnitvi razširjene lokacijske dokumentacije za območje zaliva pri Irisu
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o urbanističnem planiranju
Veljati začne: 5-11-1971
19-11-1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1971
Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta Jagodje II
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: zakon o urbanističnem planiranju
Veljati začne: 5-11-1971
5-11-1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 14/1971
Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta ob ulici Oktobrske revolucije
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o urbanističnem planiranju
Veljati začne: 12-10-1971
6-8-1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/1971
Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Izola za leto 1971
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 14-8-1971
6-8-1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/1971
Odlok o določitvi tarif za uporabo luke in luških naprav v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Temeljni zakon o izkoriščanju luk in pristanišč, Statut občine Izola
Veljati začne: 14-8-1971
Prenehal veljati: 2-8-1975
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 11/75
Povezani predpisi:
25-7-1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/11
odlok o prenehanju velavnosti Odloka o določitvi tarif za uporabo luke in luških naprav v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 2-8-1975

2-7-1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 9/1971
Odlok o premijah za kravje mleko v letu 1971
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 3-7-1971
2-7-1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 9/1971
Odlok o določitvi ravni cen za nekatere proizvode in o določitvi marž v prometu na drobno
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o oblikovanju in družbeni kontroli cen, Statut občine Izola
Veljati začne: 10-7-1971
Prenehal veljati: 16-6-1973
Razlog prenehanja: nov odlok
Povezani predpisi:
30-12-1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/18
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi ravni cen za nekatere proizvode in o določitvi marž v prometu na drobno
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o oblikovanju in družbeni kontroli cen, Statut občine Izola
Veljati začne: 7-1-1972

4-6-1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1971
Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Izola za leto 1970
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnik skupnosti v SR Sloveniji
Veljati začne: 12-6-1971
31-3-1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1971
Odlok o proračunu občine Izola za leto 1971
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 47. čl. Zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji; 102. in 111. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 8-4-1971
Povezani predpisi:
6-8-1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/11
Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Izola za leto 1971
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 14-8-1971

30-12-1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/18
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Izola za leto 1971
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 30-12-1971

23-2-2015, E-Uradne objave občine Izola 5/5
ODLOK o Proračunu Občine Izola za leto 2015
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 29. člen Zakona o javnih financah, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 24-2-2015

11-3-2016, E-Uradne objave občine Izola 6/6
ODLOK o proračunu Občine Izola za leto 2016
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 29.člen Zakona o javnih financah, določila Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 12-3-2016

6-3-2017, E-Uradne objave občine Izola 4/4
ODLOK o proračunu Občine Izola za leto 2017
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 29. člen Zakona o javnih financah, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 7-3-2017

6-3-2017, E-Uradne objave občine Izola 4/4
ODLOK o proračunu Občine Izola za leto 2018
172003.doc spr. UO 20/17
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 29. člen Zakona o javnih financah, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 7-3-2017

31-3-1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1971
Odlok o oblikovanju sredstev za financiranje temeljne izobraževalne skupnosti
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, 102. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 8-4-1971
31-3-1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1971
Odlok o oblikovanju sredstev za financiranje telesne vzgoje
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Odlok o ustanovitvi sklada za pospeševanje telesne kulture v občini Izola, Statut občine Izola
Veljati začne: 8-4-1971
Prenehal veljati: 8-4-1973
Razlog prenehanja: Odl. o oblikovanju sredstev za
31-3-1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1971
Odlok o načinu upravljanja in sestavi skupščine občinskega sklada skupnih rezerv
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev, Statut občine Izola
Veljati začne: 8-4-1971
Prenehal veljati: 1-8-1980
Razlog prenehanja: Razveljavljen za odlokom

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti


×
NON seguire questo link o sarai bannato dal sito!