Comune di Isola

04 / Ricerca atti normativi

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

UFFICIO PROTOCOLLO, orario d'ufficio
Lunedì 8:00 - 12:00
Martedi 8:00 - 12:00
Mercoledì 8:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00
Giovedi 8:00 - 12:00
Venerdì 8:00 - 12:00

Ricerca atti normativi
Il numero di posti ufficiali :
/
Mostra:

Pri splošnem iskanju preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka ali v opombah ali v pravni podlagi ali v razlogu prenehanja ali v šifri predpisa. Vrstni red danih besed ni pomemben. Če ne veste katera sklanjatev besede je uporabljena, zapišite iskano besedo delno, npr: ne vemo katera sklanjatev besede občinski je uporabljena, zato v iskalnik vpišemo občinsk.

Pri iskanju po nazivu odloka preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka. Vrstni red danih besed ni pomemben.

29-12-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 21/1972
Odlok o določitvi pomožnih objektov in meril, po katerih se določi zemljišče, namenjeno za normalno uporabo že zgrajenega objekta
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o razpolaganju z nezazidanim stavbnim zemljiščem, Statut občine Izola
Veljati začne: 6-1-1973
29-12-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 21/1972
Odlok o ustanovitvi solidarnostnega stanovanjskega sklada občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o programiranju in financiranju graditve stanovanj, Statut občine Izola
Veljati začne: 6-1-1973
Prenehal veljati: 31-5-1973
Razlog prenehanja: Nov odlok
29-12-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 21/1972
Odlok o tehničnih normativih za vzdrževanje stanovaanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov v družbeni lastnini
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Temeljni zakon o gospodarskem poslovanju (gospodarjenju) s stanovanjskimi hišami v družnei lastnini, Statut občine Izola
Veljati začne: 6-1-1973
29-12-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 21/1972
Sklep o spremembi sklepa o soglasju k najvišji ceni za porabljeno vodo iz Rižanskega vodovoda
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj družbene kontrole cen v SR Sloveniji, Zakon o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena, odlok o natančnejših merilih, kriterijih in pogojih za oblikovanje cen komunalnih st
Veljati začne: 30-12-1972
Prenehal veljati: 10-5-1975
Razlog prenehanja: Nov sklep, UO 7/75
15-12-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 20/1972
Odlok o prepovedi točenja alkoholnih pijač na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 23-12-1972
Prenehal veljati: 23-12-1978
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 28/78
8-12-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 19/1972
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Izola za leto 1972
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 16-12-1972
8-12-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 19/1972
Odlok o spremembi odloka o določitvi stopen občinskih prispevkov in davkov za financiranje vzgoje in izobraževanja v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 16-12-1972
8-12-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 19/1972
Odlok o oprostitvi plačevanja cestne pristojbine za kmetijske traktorje in njihove priklopnike
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o javnih cestah, Statut občine Izola
Veljati začne: 16-12-1972
Prenehal veljati: 20-7-1985
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 18/85
Povezani predpisi:
27-2-1976, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 2/2
Odlok o dopolnitvi odloka o oprostitvi plačevanja cestne pristojbine za kmetijske traktorje in njihove priklopnike ter specialna motorna vozila komunalnih delovnih organizacij
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o javnih cestah, Statut občine Izola
Veljati začne: 7-3-1976

17-11-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1972
Sklep o soglasju k najvišji ceni za porabljeno vodo iz Rižanskega vodovoda
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj družbene kontrole cen v SR Sloveniji, Zakon o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena, Odlok o natančnejših merilih, kriterijih in pogojih za oblikovanje del kom
Veljati začne: 18-11-1972
Prenehal veljati: 10-5-1975
Razlog prenehanja: Nov sklep, UO 7/75
Povezani predpisi:
29-12-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 21/21
Sklep o spremembi sklepa o soglasju k najvišji ceni za porabljeno vodo iz Rižanskega vodovoda
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj družbene kontrole cen v SR Sloveniji, Zakon o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena, odlok o natančnejših merilih, kriterijih in pogojih za oblikovanje cen komunalnih st
Veljati začne: 30-12-1972
Prenehal veljati: 10-5-1975
Razlog prenehanja: Nov sklep, UO 7/75

13-5-1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 8/8
Popravek Sklepa o soglasju k najvišji ceni za porabljeno vodo iz Rižanskega vodovoda
Vrsta predpisa: SKLEP
Veljati začne: 30-11--0001

17-11-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1972
Sklep o določitvi najvišje cene za zbiranje in odvoz smeti na območju mesta Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj družbene kontrole cen v SR Sloveniji, Zakon o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena, odlok o natančnejših merilih, kriterijih in pogojih za oblikovanje cen kom
Veljati začne: 18-11-1972
17-11-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1972
Sklep o določivi najvišje cene za vzdrževanje in obnovo kanalizacije v občini Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o nekaterih vprašanjih družbene kontrole cen v SR Sloveniji, Zakon o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena, Odlok o natančnejših merilih, kriterijih in pogojih za oblikovanje cen komunalnih
Veljati začne: 18-11-1972
Prenehal veljati: 10-5-1975
Razlog prenehanja: Nov sklep, UO 7/75
29-9-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 14/1972
odlok o davku na promet nepremičnin v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o davku na promet nepremičnin, Statut občine Izola
Veljati začne: 30-9-1972
Prenehal veljati: 1-4-1981
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 11/81
29-9-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 14/1972
Sklep o soglasju k cenam storitev socialnega zavoda "Dom upokojencev" Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj družbene kontrole cen c SR Sloveniji, Zakon o socialnih zavodih, Statut občine Izola
Veljati začne: 30-9-1972
28-7-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 12/1972
Sklep o potrditvi zaključnega računa sklada za gradnjo splošne bolnišnice za leto 1971 in o soglasju k finančnemu načrtu sklada za leto 1972
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Odlok o ustanovitvi sklada za gradnjo splošne bolnišnice
Veljati začne: 29-6-1972
28-7-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 12/1972
Odlok o zaključnem računu o izvršitvi proračuna občine Izola za leto 1971
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji
Veljati začne: 28-7-1972
28-7-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 12/1972
Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi sklada za urejanje in oddajanje stavbnih zemljišč občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 5-8-1972
28-7-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 12/1972
Odlok o nalogah na področju narodne obrambe
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 5-8-1972
21-7-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/1972
odlok o upravnih taksah
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o upravnih taksah, Statut občine Izola
Veljati začne: 22-7-1972
21-7-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/1972
Odlok o dopolnitvi odloka o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o davkih občanov
Veljati začne: 29-7-1972
21-7-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/1972
Odlok o ureditvi določenih vprašanj s področja statostnega zavarovanja kmetov
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o starostnem zavarovanju kmetov, Statut občine Izola
Veljati začne: 29-7-1972
30-6-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 10/1972
Odlok o ustanovitvi sklada za urejanje in oddajanje stavbnih zemljišč občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 8-7-1972
Prenehal veljati: 7-1-1978
Razlog prenehanja: Ukinjen z odlokom, UO 18/77
Povezani predpisi:
28-7-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 12/12
Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi sklada za urejanje in oddajanje stavbnih zemljišč občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 5-8-1972

30-6-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 10/1972
Sklep o javni razgrnitvi Detajlnega načrta Strunjan
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o urbanističnem planiranju
Veljati začne: 21-4-1972
2-6-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 8/1972
Resolucija o razvoju višjega in visokošolskega šolstva na obali
Vrsta predpisa: RESOLUCIJA
Veljati začne: 8-5-1972
2-6-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 8/1972
Sklep o sprejemu finančnega načrta Obalnega sveta Koper za leto 1972
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Statut Obalnega sveta Koper
Veljati začne: 10-6-1972
2-6-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 8/1972
Popravek statuta Obalnega sveta Koper
Vrsta predpisa: STATUT
Veljati začne: 30-11--0001
2-6-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 8/1972
Poročilo o izidu nadomestnih volitev v občinski zbor skupščine občine Izola
Vrsta predpisa: POROČILO
Veljati začne: 30-11--0001
28-4-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1972
Odlok o spremembi odloka o določitvi vrednosti posameznih elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, Pravilnik o enotni metodololgiji za izračun revalorizirane vrednosti stanovanjske hiše, ozuiroma stanovanja, Statut občine Izola
Veljati začne: 6-5-1972
28-4-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1972
Odlok o pooblastitvi sveta za gospodarstvo za odločanje o cenah in maržah osnovnih živilskih proizvodov
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o oblikovanju in družbeni kontroli cen, Statut občine Izola
Veljati začne: 6-5-1972
28-4-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1972
Odlok o premijah za kravje mleko za čas od 1. januarja 1972 do 15. aprila 1972
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Odlok o premijah za kravje mleko začas od 1. marca do 31. decembra 1972, Odlok o premijah za kravje mleko za čas od 1. oktobra do 31. decembra 1971, Statut občine Izola
Veljati začne: 29-4-1972
28-4-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1972
Odlok o delovnem času občinskih upravnih organov
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o razporeditvi delovnega časa v okviru petdnevnega delovnega tedna, Statut občine Izola
Veljati začne: 29-4-1972
Prenehal veljati: 31-10-1979
Razlog prenehanja: Razvelj. z odlokom, UO 2/80
Povezani predpisi:
25-1-1980, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 2/2
Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o delovnem času občinskih upravnih organov
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o sistemu državne uprave in izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter republiških upravnih organih, Statut občine Izola
Veljati začne: 2-2-1980

31-3-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1972
Statut obalnega sveta Koper
Vrsta predpisa: STATUT
Pravna podlaga: XIX. amandma k ustavi Socialistične republike Slovenije, Dogovor o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran
Veljati začne: 7-3-1972
Povezani predpisi:
2-6-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 8/8
Popravek statuta Obalnega sveta Koper
Vrsta predpisa: STATUT
Veljati začne: 30-11--0001

31-3-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1972
Odlok o proračunu občine Izola za leto 1972
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 8-4-1972
Povezani predpisi:
8-12-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 19/19
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Izola za leto 1972
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 16-12-1972

31-3-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1972
Odlok o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o davkih občanov, Statut občine Izola
Veljati začne: 8-4-1972
Prenehal veljati: 4-5-1974
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 10/74
Povezani predpisi:
21-7-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/11
Odlok o dopolnitvi odloka o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o davkih občanov
Veljati začne: 29-7-1972

31-3-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/6
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o davkih občanov, Statut občine Izola
Veljati začne: 8-4-1973

31-3-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1972
odlok o upravnih taksah v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o upravnih taksah, Statut občine Izola
Veljati začne: 1-4-1972
Povezani predpisi:
30-12-1977, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/18
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o upravnih taksah v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o upravnih taksah, Statut občine Izola
Veljati začne: 7-1-1978

31-3-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1972
odlok o določitvi stopenj občinskih prispevkov in davkov za financiranje vzgoje in izobraževanja v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 1-4-1972
Povezani predpisi:
8-12-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 19/19
Odlok o spremembi odloka o določitvi stopen občinskih prispevkov in davkov za financiranje vzgoje in izobraževanja v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 16-12-1972

31-3-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1972
Odlok o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1972 na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji, zakon o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1972, Statut občine Izola
Veljati začne: 8-4-1972
31-3-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1972
odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izdatkih za potne in druge stroške, ki se priznavajo upravnim organom med materialne stroške
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Temeljni zakon o srredstvih za delo upravnih organov, Statut občine Izola
Veljati začne: 8-4-1972
31-3-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1972
odlok o razpisu nadomestnih volitev v občinski zbor skupščine občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o volitvah odbornikov občinskih skupščin, Statut občine Izola
Veljati začne: 1-4-1972
25-2-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 1/1972
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi sklada za gradnjo splošne bolnišnice
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Dogovor o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran
Veljati začne: 5-3-1972
25-2-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 1/1972
Statut sklada za izgradnjo splošne bolnišnice
Vrsta predpisa: STATUT
Pravna podlaga: Odlok o ustanovitvi sklada Obalnega sveta Koper za gradnjo splošne bolnišnice
Veljati začne: 30-11--0001
Povezani predpisi:
2-3-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 3/3
Spremembe in dopolnitve statuta sklada za gradnjo splošne bolnišnice
Vrsta predpisa: STATUT
Pravna podlaga: odlok o ustanovitvi sklada za gradnjo splošne bolnišnice
Veljati začne: 27-12-1972


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti


×
NON seguire questo link o sarai bannato dal sito!