Comune di Isola

05 / Organi del comune

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

UFFICIO PROTOCOLLO, orario d'ufficio
Lunedì 8:00 - 12:00
Martedi 8:00 - 12:00
Mercoledì 8:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00
Giovedi 8:00 - 12:00
Venerdì 8:00 - 12:00

Registro delle interrogazioni e mozioni consiliari
Status:
Data dell'iniziativa:
21-11-2019, Ponosni na Izolo
Znižanje januarske in februarske najemnine najemnikov poslovnih prostorov zaradi novembrskih poplav.
Pobudnik: Ponosni na Izolo
Vsebina: Znižanje januarske in februarske najemnine najemnikov poslovnih prostorov zaradi novembrskih poplav.
Pobuda: 229541.pdf
21-11-2019, Levica
Pritisk podžupanje na v.d. ravnateljico OŠ Dante Alighieri Izola
Pobudnik: Levica
Vsebina: Pritisk podžupanje na v.d. ravnateljico OŠ Dante Alighieri Izola
Vprašanje: 229538.pdf
21-11-2019, Izolani
Dopolnitev 10. člena Odloka o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom Izola
Pobudnik: Izolani
Vsebina: Dopolnitev 10. člena Odloka o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom Izola
Pobuda: 229532.pdf
10-10-2019, Izola prihodnosti
Izgradnja novega kulturnega doma
Pobudnik: Izola prihodnosti
Vsebina: Izgradnja novega kulturnega doma
Pobuda: 225268.pdf
10-10-2019, Izola prihodnosti
Dopolnitev Odloka o proračunu Občine Izola za leto 2019
Pobudnik: Izola prihodnosti
Vsebina: Dopolnitev Odloka o proračunu Občine Izola za leto 2019
Pobuda: 225273.pdf
10-10-2019, Izola prihodnosti
Ureditev klopc v športnem centru Livade in na košarkaškem in malo nogometnem igrišču
Pobudnik: Izola prihodnosti
Vsebina: Ureditev klopc v športnem centru Livade in na košarkaškem in malo nogometnem igrišču
Pobuda: 225905.pdf
10-10-2019, Izolani
Postavitev igral na enemu od igrišč za otroke, za otroke s posebnimi potrebami
Pobudnik: Izolani
Vsebina: Postavitev igral na enemu od igrišč za otroke, za otroke s posebnimi potrebami
Pobuda: 225906.pdf
11-7-2019, Ponosni na Izolo
Ali je Občina Izola seznanjena z nameravanim zapiranjem pošte v Jagodju?
Pobudnik: Ponosni na Izolo
Vsebina: Ali je Občina Izola seznanjena z nameravanim zapiranjem pošte v Jagodju?
Vprašanje: 218135.pdf
11-7-2019, Ponosni na Izolo
Kakšna je politika občine na področju stanovanjske gradnje?
Pobudnik: Ponosni na Izolo
Vsebina: Kakšna je politika občine na področju stanovanjske gradnje?
Vprašanje: 218137.pdf
Odgovor: 6672.pdf
Datum rešitve: 10-10-2019
Vsebina rešitve: Rekonstrukcija in ureditev praznih neprofitnih stanovanj in novogradnja večstanovanjskega objekta.
11-7-2019, Levica
Vzpostavitev prehoda za pešce na cesti, ki iz Industrijske ceste poele do Euro spina
Pobudnik: Levica
Vsebina: Vzpostavitev prehoda za pešce na cesti, ki iz Industrijske ceste poele do Euro spina
Pobuda: 218144.pdf
11-7-2019, Levica
Koliko je upravljanje občinskih stanovanj (na letnem nivoju in na m2), stalo občino pred prenosom in koliko po prenosu upravljanja le-teh na Komunalo Izola? Na podlagi česa je bila Komunala Izola i...
Pobudnik: Levica
Vsebina: Koliko je upravljanje občinskih stanovanj (na letnem nivoju in na m2), stalo občino pred prenosom in koliko po prenosu upravljanja le-teh na Komunalo Izola? Na podlagi česa je bila Komunala Izola izbrana kot najugodnejši izvajalec?
Vprašanje: 218148.pdf
Odgovor: 6672.pdf
Datum rešitve: 10-10-2019
Vsebina rešitve: Pred prenosom 0,53 €/m2/mesec, po prenosu 0,58 €/m2/mesec. JP Komunala Izola je bila ko izvajalec izbrana po proučitvi in analizah.
13-6-2019, Izolani
Predlaga se razveljavitev sklepa o prenosu poslovnih prostorov in stanovanj v upravljanje JP Komunali Izola d.o.o.
Pobudnik: Izolani
Vsebina: Predlaga se razveljavitev sklepa o prenosu poslovnih prostorov in stanovanj v upravljanje JP Komunali Izola d.o.o.
Pobuda: 215572.pdf
Odgovor: 6673.pdf
Datum rešitve: 11-7-2019
Vsebina rešitve: Preuranjeno in ekonomsko neupravičeno bi bilo spremijati sistem, preden se celovitno in objektivno oceni njegovo delovanje.
13-6-2019, Izolani
Predlaga se sprememba in dopolnitev pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem
Pobudnik: Izolani
Vsebina: Predlaga se sprememba in dopolnitev pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem
Pobuda: 215575.pdf
Odgovor: 6673.pdf
Datum rešitve: 11-7-2019
Vsebina rešitve: Višina najemnine ni najpomembnejše in edino merilo, merilo za dodelitev poslovnega prostora sta tudi kvaliteta in zanimivosto programa.
13-6-2019, Izolani
Takojšnje znižanje najemnine za poslovne prostore
Pobudnik: Izolani
Vsebina: Takojšnje znižanje najemnine za poslovne prostore
Pobuda: 215579.pdf
Odgovor: 6673.pdf
Datum rešitve: 11-7-2019
Vsebina rešitve: Takojšnje znižanje najemnine za vse poslovne prostore bi bilo nezakonito.
25-4-2019, Levica
Koliko podizvajalcev dela v Občinski upravi in drugih javnih zavodih ter podjetji, pri katerih je Občina Izola ustanoviteljica ali soustanoviteljica?
Pobudnik: Levica
Vsebina: Koliko podizvajalcev dela v Občinski upravi in drugih javnih zavodih ter podjetji, pri katerih je Občina Izola ustanoviteljica ali soustanoviteljica?
Vprašanje: 211306.pdf
Odgovor: 6665.pdf
Odgovor: 6666.pdf
Datum rešitve: 13-6-2019
Vsebina rešitve: V javnih zavodih, kjer je Občina Izola ustanovitelijca ali soustanoviteljica, ni takšnih oblik zaposlitev. V vrtcu Mavrica, Osnovni šoli Livade in Vojke Šmuc, Mestni knjižnici Izola, JZ za podjetništvo Izola in Občinei Izola izvaja storitve čiščenja zunanji čistilni servis.
25-4-2019, Izolani
Ali bodo, glede na spremenjeno dinamiko gradnje slemenske ceste Jagodje - Šared, občinske strokovne službe te spremembe upoštevale pri izdajo različnih prostorskih dokumentov in dovoljenj na omen...
Pobudnik: Izolani
Vsebina: Ali bodo, glede na spremenjeno dinamiko gradnje slemenske ceste Jagodje - Šared, občinske strokovne službe te spremembe upoštevale pri izdajo različnih prostorskih dokumentov in dovoljenj na omenjeni trasi slemenske ceste in tako omogočile ponovno obdelovanje pvršin?
Vprašanje: 211309.pdf
Odgovor: 6667.pdf
Datum rešitve: 13-6-2019
Vsebina rešitve: Pri izdaji potrdil se bo upošteval trenutno veljaven prostorski akti, ki ureja to območje, in sicer OPPN cesta in kolektor Jagodje - Šared.
25-4-2019, Izola prihodnosti
Pobuda za spremembo Odloka o tržnem redu (Uradne objave Občine Izola št. 3/2018)
Pobudnik: Izola prihodnosti
Vsebina: Pobuda za spremembo Odloka o tržnem redu (Uradne objave Občine Izola št. 3/2018)
Pobuda: 211311.pdf
Odgovor: 6668.pdf
Datum rešitve: 13-6-2019
Vsebina rešitve: Pobuda glede spremembe 19. člena Odloka se bo proučila s pravnega vidika in pri morebitni spremembi Odloka se bo ustrezno spremenila.
25-4-2019, Izolani
Zapor za promet z motornimi vozili na Sončnem nabrežju in Velikem trgu od meseca junija do konca meseca septembra, ob koncih tedna.
Pobudnik: Izolani
Vsebina: Zapor za promet z motornimi vozili na Sončnem nabrežju in Velikem trgu od meseca junija do konca meseca septembra, ob koncih tedna.
Pobuda: 211314.pdf
Odgovor: 6669.pdf
Datum rešitve: 13-6-2019
Vsebina rešitve: Pripravila se bo ustrezna rešitev zapore prometa za motorna vozila.
25-4-2019, Ponosni na Izolo
Prisotnost Občine Izola pri javnih dogodkih.
Pobudnik: Ponosni na Izolo
Vsebina: Prisotnost Občine Izola pri javnih dogodkih.
Pobuda: 211317.pdf
Odgovor: 6670.pdf
Datum rešitve: 11-7-2019
Vsebina rešitve: Občina Izola bo v bodoče, skladno z vsakokratnim sprejetim proračunom, podpirala razovj športa in bo dejavna tudi na področju promocije športnih klubov ter z dravega načina življenja.
25-4-2019, Socialni demokrati
Ureditev zaklonišča na Kraški ulici
Pobudnik: Socialni demokrati
Vsebina: Ureditev zaklonišča na Kraški ulici
Pobuda: 211320.pdf

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti


×
NON seguire questo link o sarai bannato dal sito!