Comune di Isola

05 / Organi del comune

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

UFFICIO PROTOCOLLO, orario d'ufficio
Lunedì 8:00 - 12:00
Martedi 8:00 - 12:00
Mercoledì 8:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00
Giovedi 8:00 - 12:00
Venerdì 8:00 - 12:00

Sedute
Scegli il corpo:
Svet krajevne skupnosti Korte, 26-2-2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 12, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo na sejo
jd8-13r-320402-v.doc
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 26-2-2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 13, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo na sejo
jd8-13r-320402-v.doc
Nadzorni odbor Občine Izola, 25-2-2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 10, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo na sejo
no8-10r-320402-v.docx
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 9. redne seje z dne 22. 1. 2020
no8-9r-320402-z.docx
Občinski svet občine Izola, 13-2-2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 9, Mandat: 8
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo za sejo
OS8-9R-023200.doc
 • Točka: 0.1.
 • Gradivo v celtoi na dan 3. 2. 2019
os8-9r-320402-g.zip
 • Točka: 0.2
 • Dodatno gradivo - svetnikom na klop
os8-9r-320402-dg.zip
 • Točka: 1.a
 • Potrditev zapisnika 8. redne seje z dne 21. 11. 2019
os8-8r-320402-z.doc
 • Točka: 1.b
 • Potrditev zapisnika 4. izredne seje z dne 19. 12. 2019
os8-4i-320402-z.doc
 • Točka: 2.0.
 • Prenova POSZ za CMI-V - obrazložitev
OS8-9R-320801-4.docx
 • Točka: 2.1.
 • Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilnih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN CMI-vzhod
OS8-9R-320801-3.doc
 • Točka: 2.1.i
 • ITA /Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilnih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN CMI-vzhod
OS8-9R-320403-4.doc
 • Točka: 2.2.
 • Prenova POSZ za CMI-V - elaborat
OS8-9R-320801-5.docx
 • Točka: 3.0.
 • Poslovni načrt JP KI za leto 2020 - obrazložitev in sklep
OS8-9R-320801-1.doc
 • Točka: 3.0i
 • ITA / Poslovni načrt JP KI za leto 2020 - obrazložitev in sklep
OS8-9R-320403-5.docx
 • Točka: 3.1.
 • Poslovni načrt JP KI za 2020 - dokument
OS8-9R-320801-3.pdf
 • Točka: 3.2.
 • Poslovni načrt JP KI - sklep NS
OS8-9R-320801-2.pdf
 • Točka: 4.0.
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
OS8-9R-320808-1.docx
 • Točka: 4.0i
 • ITA / Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
OS8-9R-320403-6.docx
 • Točka: 4.1.
 • Obrazložitev s strani JP Komunale Izola d.o.o.
OS8-9R-320808-2.pdf
 • Točka: 5.
 • Ukinitev statusa javnega dobra na parc.št. 113/1 k.o. 2628 Malija
OS8-9R-320810-1.doc
 • Točka: 5.i
 • ITA / Ukinitev statusa javnega dobra na parc.št. 113/1 k.o. 2628 Malija
OS8-9R-320403-7.docx
 • Točka: 6.a
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 2510/55
OS8-9R-321007-2.pdf
 • Točka: 6.ai
 • ITA / Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 2510/55
OS8-9R-320403-8.docx
 • Točka: 6.b
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 308/2
OS8-9R-321007-3.pdf
 • Točka: 6.bi
 • ITA / Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 308/2
OS8-9R-320403-9.docx
 • Točka: 6.c
 • Prodaja nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-94-4
OS8-9R-321007-1.pdf
 • Točka: 6.ci
 • ITA / Prodaja nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-94-4
OS8-9R-320403-10.docx
 • Točka: 6.d
 • Prodaja nepremičnine z ID znakom: parcela 2715 3002/8 in nepremičnine z ID znakom: 2715 3002/9
os8-9r-320810-3.doc
 • Točka: 6.di
 • ITA / Prodaja nepremičnine z ID znakom: parcela 2715 3002/8 in nepremičnine z ID znakom: 2715 3002/9
OS8-9R-320403-11.docx
 • Točka: 7.
 • Razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v OGF - odstopna izjava
os8-9r-320402-1.pdf
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 11-2-2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 7, Mandat: 8
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na sejo
VI8-7r-320402-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 6. redne seje z dne 19. 11. 2019
VI8-6r-320402-z.doc
 • Točka: 2.
 • Razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v OGF - odstopna izjava
os8-9r-320402-1.pdf
Statutarno pravna komisija, 11-2-2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 9, Mandat: 8
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na sejo
sp8-9r-320402-v.doc
 • Točka: 0.1.
 • Gradivo v celoti na dan 4. 2. 2020
sp8-9r-320402-g.zip
 • Točka: 1.a
 • Zapisnik 7. redne seje z dne 20. 11. 2019
sp8-7r-320402-z.docx
 • Točka: 1.b
 • Zapisnik 8. redne seje z dne 18. 12. 2019
sp8-8r-320402-z.docx
 • Točka: 2.0.
 • Prenova POSZ za CMI-V - obrazložitev
OS8-9R-320801-4.docx
 • Točka: 2.1.
 • Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilnih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN CMI-vzhod
OS8-9R-320801-3.doc
 • Točka: 2.2.
 • Prenova POSZ za CMI-V - elaborat
OS8-9R-320801-5.docx
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 10-2-2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 8, Mandat: 8
 • Točka: 0
 • vabilo na 8.redno sejo OGJSP
GJ8-8R-320801-v8.doc
 • Točka: 0.1
 • gradivo za 8 sejo v celoti
OS8-9R-320801-gradivo OGJSP skupaj.zip
 • Točka: 1.
 • zapisnik 7. redne seje OGJSP
GJ8-7R-320801-z7.doc
 • Točka: 2.1.
 • Poslovni načrt JP Komunala Izola za 2020 - obrazložitev
OS8-9R-320801-1.doc
 • Točka: 2.2.
 • Poslovni načrt - sklep NS
OS8-9R-320801-2.pdf
 • Točka: 2.3.
 • Poslovni načrt JP Komunala Izola za 2020
OS8-9R-320801-3.pdf
 • Točka: 3.1.
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
OS8-9R-320808-1.docx
 • Točka: 3.2.
 • Obrazložitev s strani JP Komunale Izola d.o.o.
OS8-9R-320808-2.pdf
Odbor za gospodarstvo in finance, 10-2-2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 11, Mandat: 8
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo za sejo
gf8-11r-320402-v.doc
 • Točka: 0.1.
 • Gradivo v celoti na dan 4. 2. 2020
gf8-11r-320402-g.zip
 • Točka: 1.a
 • Zpisnik 10. redne seje z dne 12. 12. 2019
gf8-10r-320402-z.doc
 • Točka: 1.b
 • Zpisnik 3. izredne seje z dne 19. 12. 2019
gf8-3i-320402-z.doc
 • Točka: 2.0.
 • Prenova POSZ za CMI-V - obrazložitev
OS8-9R-320801-4.docx
 • Točka: 2.1.
 • Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilnih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN CMI-vzhod
OS8-9R-320801-3.doc
 • Točka: 2.2.
 • Prenova POSZ za CMI-V - elaborat
OS8-9R-320801-5.docx
 • Točka: 3.0.
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
OS8-9R-320808-1.docx
 • Točka: 3.1.
 • Obrazložitev s strani JP Komunale Izola d.o.o.
OS8-9R-320808-2.pdf
 • Točka: 4.
 • Ukinitev statusa javnega dobra na parc.št. 113/1 k.o. 2628 Malija
OS8-9R-320810-1.doc
 • Točka: 5.a
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 2510/55
OS8-9R-321007-2.pdf
 • Točka: 5.b
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 308/2
OS8-9R-321007-3.pdf
 • Točka: 5.c
 • Prodaja nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-94-4
OS8-9R-321007-1.pdf
 • Točka: 5.d
 • Prodaja nepremičnine z ID znakom: parcela 2715 3002/8 in nepremičnine z ID znakom: 2715 3002/9
OS8-9R-320810-3.doc
Svet krajevne skupnosti Korte, 29-1-2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 11, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na 11. redno sejo KS Korte
ko8-11r-321211-v.doc
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 22-1-2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 12, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo na 12. redno sejo KS Jagodje - Dobrava
jd8-12r-320402-v.doc
Nadzorni odbor Občine Izola, 22-1-2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 9, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo na 9.redno sejo NO
no8-9r-320402-v.docx
 • Točka: 1.1
 • Zapisnik 8. redne seje NO
no8-8r-320402-z.docx
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 21-1-2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 5, Mandat: 8
 • Točka: 0
 • Vabilo
PV8-5R-V.pdf
 • Točka: 1
 • Potrditev zapisnika 4. seje SPV
PV8-5R-320812-1.pdf
 • Točka: 2
 • Potrditev programa dela in finančnega načrta SPV Občine Izola za leto 2020
PV8-5R-320812-2.pdf
 • Točka: 3A
 • Pregled realizacije sklepov SPV v letu 2019
PV8-5R-320812-3A.pdf
 • Točka: 3B
 • Pregled realizacije sklepov Tehnične komisije SPV v letu 2019
PV8-5R-320812-3B.pdf
Občinski svet občine Izola, 19-12-2019, Vrsta seje: Izredna, Zap. št. seje: 4, Mandat: 8
 • Točka: 0.1.
 • Vabilo za sejo
OS8-4I-023200.doc
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti na dan 12. 12. 2019
os8-4i-320402-g.zip
 • Točka: 0.3
 • Gradivo v celoti na dan 17. 12. 2019
os8-4i-320402-g1.zip
 • Točka: 0.4
 • Dodatno gradivo - svetnikom na klop
os8-4i-320402-dg.zip
 • Točka: 1.0.
 • Razglas o začetku splošne razprave proračuna Občine Izola za leto 2020
os8-9r-320301-1.pdf
 • Točka: 1.1.
 • Predlog odloka po proračunu za leto 2020
os8-9r-320301-2.pdf
 • Točka: 1.1i
 • ITA / Predlog odloka po proračunu za leto 2020
OS8-4I-320403-1.doc
 • Točka: 1.2.
 • Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-1.doc
 • Točka: 1.2i
 • ITA / Sklep: Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
OS8-4I-320403-2.docx
 • Točka: 1.3.
 • Tabela letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-2.xlsx
 • Točka: 1.4.
 • Tabela po kontih letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-3.xlsx
 • Točka: 1.5.
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-4.doc
 • Točka: 1.5i
 • ITA / Sklep: Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
OS8-4I-320403-3.docx
 • Točka: 1.6.
 • Tabela letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-5.xlsx
 • Točka: 1.7.
 • Predlog kadrovskega načrta Občine Izola za leto 2020
os8-9r-31301-1.pdf
 • Točka: 1.8
 • Pripombe in dopolnitve Proračuna Občine Izola za leto 2020
os8-9r-320301-6.pdf
 • Točka: 2.
 • Predlog Letnega programa športa v občini Izola za leto 2020
OS8-9R-320705.pdf
 • Točka: 2.i
 • ITA / Sklep: Predlog Letnega programa športa v občini Izola za leto 2020
OS8-4I-320403-4.docx
 • Točka: 3.
 • Občina Izola kot kandidaturni partner Občine Piran za naslov Evropske prestolnice kulture v letu 2025
OS8-9R-320705-1.pdf
 • Točka: 3.i
 • ITA / Občina Izola kot kandidaturni partner Občine Piran za naslov Evropske prestolnice kulture v letu 2025
OS8-4I-320403-5.docx
 • Točka: 4.
 • Odločanje o pravnem poslu – Prodaja nepremičnine z ID znakom: parcela 2629 2799/2 in nakup nepremičnine z ID znakom: parcela 2629 1206/3
OS8-4I-320810-1.doc
 • Točka: 4.i
 • ITA / Sklep: Odločanje o pravnem poslu – Prodaja nepremičnine z ID znakom: parcela 2629 2799/2 in nakup nepremičnine z ID znakom: parcela 2629 1206/3
OS8-4I-320403-6.docx
 • Točka: 5.1.
 • Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN CMI-V - obrazložietv
os8-4i-320801-1.docx
 • Točka: 5.1.i
 • ITA / Sklep: Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN CMI-V - obrazložietv
OS8-4I-320403-8.docx
 • Točka: 5.2.
 • Predlog Odloka
os8-4i-320801-2.doc
 • Točka: 5.3.
 • Elaborat programa opremljanja za območje OPPN CMI-VZHOD
os8-4i-320801-3.docx
 • Točka: 6.1.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Izola, druga obravnava
os8-4i-31301-1.doc
 • Točka: 6.1i
 • ITA / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Izola, druga obravnava
OS8-4I-320403-7.docx
 • Točka: 6.2.
 • Organigram Občinske uprave
os8-4i-31301-2.pptx
Odbor za gospodarstvo in finance, 18-12-2019, Vrsta seje: Izredna, Zap. št. seje: 3, Mandat: 8
 • Točka: 0.1.
 • Vabilo za sejo
gf8-3i-320402-v.doc
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti na dan 13. 12. 2019
gf8-3i-320402-g.zip
 • Točka: 0.3
 • Gradivo v celtoi na dan 17. 12. 2019
gf8-3i-320402-g1.zip
 • Točka: 1.
 • Pripombe in dopolnitve Proračuna Občine Izola za leto 2020
os8-9r-320301-6.pdf
 • Točka: 2.
 • Odločanje o pravnem poslu – Prodaja nepremičnine z ID znakom: parcela 2629 2799/2 in nakup nepremičnine z ID znakom: parcela 2629 1206/3
OS8-4I-320810-1.doc
 • Točka: 3.1.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Izola, druga obravnava
os8-4i-31301-1.doc
 • Točka: 3.2.
 • Organigram Občinske uprave
os8-4i-31301-2.pptx
 • Točka: 4.1
 • Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN CMI-V - obrazložietv
os8-4i-320801-1.docx
 • Točka: 4.2
 • Predlog Odloka
os8-4i-320801-2.doc
 • Točka: 4.3
 • Elaborat programa opremljanja za območje OPPN CMI-VZHOD
os8-4i-320801-3.docx
Statutarno pravna komisija, 18-12-2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 8, Mandat: 8
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo za sejo
sp8-8r-320402-v.doc
 • Točka: 0.1.
 • Gradivo v celoti na dan 13. 12. 2019
sp8-8r-320402-g.zip
 • Točka: 1.0.
 • Razglas o začetku splošne razprave proračuna Občine Izola za leto 2020
os8-9r-320301-1.pdf
 • Točka: 1.1.
 • Predlog odloka po proračunu za leto 2020
os8-9r-320301-2.pdf
 • Točka: 1.2.
 • Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-1.doc
 • Točka: 1.3.
 • Tabela letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-2.xlsx
 • Točka: 1.4.
 • Tabela po kontih letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-3.xlsx
 • Točka: 1.5.
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-4.doc
 • Točka: 1.6.
 • Tabela letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-5.xlsx
 • Točka: 1.7.
 • Predlog kadrovskega načrta Občine Izola za leto 2020
os8-9r-31301-1.pdf
 • Točka: 2.1.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Izola, druga obravnava
os8-4i-31301-1.doc
 • Točka: 2.2.
 • Organigram Občinske uprave
os8-4i-31301-2.pptx
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 18-12-2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 11, Mandat: 8
 • Točka: 0,0
 • Vabilo na 11. redno sejo Sveta KS Jagodje - Dobrava
jd8-11r-320402-v.doc
 • Točka: 1.1
 • Zapisnik 10. redne seje Sveta KS Jagodje - Dobrava
jd8-10r-320402-z.doc
Nadzorni odbor Občine Izola, 17-12-2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 8, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
no8-8r-320402-v.docx
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 7. redne seje z dne 27. 11. 2019
no8-7r-320402-z.docx
Svet krajevne skupnosti Korte, 11-12-2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 10, Mandat: 8
 • Točka: 0,0
 • Vabilo na 10. redno sejo KS Korte
ko8-10r-321211-v.doc
 • Točka: 1.1
 • Zapisnik 9. redne seje KS Korte
ko8-9r-321211-z.doc
Odbor za okolje in prostor, 10-12-2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 7, Mandat: 8
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na sejo
OP8-7R-320408-v.doc
 • Točka: 0.1.
 • Gradivo v celoti na dan 3. 12. 2019
op8-1i-320408-g.zip
 • Točka: 1.a)
 • Zapisnik 1. izredne seje z dne 4. 9. 2019
op8-1i-320408-z.doc
 • Točka: 1.b)
 • Zapisnik 6. izredne seje z dne 22. 10. 2019
op8-6r-320408-z.doc
 • Točka: 2.1.
 • Razglas o začetku splošne razprave proračuna Občine Izola za leto 2020
os8-9r-320301-1.pdf
 • Točka: 2.2.
 • Predlog odloka po proračunu za leto 2020
os8-9r-320301-2.pdf
 • Točka: 2.3.
 • Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-1.doc
 • Točka: 2.4
 • Tabela letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-2.xlsx
 • Točka: 2.5
 • Tabela po kontih letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-3.xlsx
 • Točka: 2.6
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-4.doc
 • Točka: 2.7
 • Tabela letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-5.xlsx
 • Točka: 2.8
 • Predlog kadrovskega načrta Občine Izola za leto 2020
os8-9r-31301-1.pdf
Odbor za družbene dejavnosti, 10-12-2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 7, Mandat: 8
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z DR
DD8-7R-320403-2.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 6. redne seje ODD
DD8-7R-320403-1.docx
 • Točka: 2.1
 • Razglas o začetku splošne razprave proračuna Občine Izola za leto 2020
os8-9r-320301-1.pdf
 • Točka: 2.2
 • Predlog odloka po proračunu za leto 2020
os8-9r-320301-2.pdf
 • Točka: 2.3
 • Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-1.doc
 • Točka: 2.4
 • Tabela letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-2.xlsx
 • Točka: 2.5
 • Tabela po kontih letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-3.xlsx
 • Točka: 2.6
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-4.doc
 • Točka: 2.7
 • Tabela letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-5.xlsx
 • Točka: 2.8
 • Predlog kadrovskega načrta Občine Izola za leto 2020
os8-9r-31301-1.pdf
 • Točka: 3
 • Predlog Letnega programa športa v občini Izola za leto 2020
OS8-9R-320705.pdf
 • Točka: 4
 • Izjava o vzpostavitvi strateškega okvira za kulturo v občinah Piran, Izola, Koper in Ankaran
OS8-9R-320705-1.pdf
 • Točka: 4
 • Izjava o vzpostavitvi strateškega okvira za kulturo v občinah Piran, Izola, Koper in Ankaran
DD8-7R-320403-3.pdf
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 10-12-2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 4, Mandat: 8
 • Točka: 0
 • Vabilo
PV8-4R-V.pdf
 • Točka: 1
 • Zapisnik 3. seje SPV
PV8-4R-320812-1.pdf
 • Točka: 2
 • Zapisnik 2. seje Tehnične komisije SPV
PV8-4R-320812-2.pdf
 • Točka: 3
 • Program dela in finančni načrt SPV Občine Izola za leto 2020 (osnutek)
PV8-4R-320812-3.pdf
 • Točka: 4
 • Potovalne navade šolarjev v Izoli; analiza ankete
PV8-4R-320812-4.pdf
Odbor za gospodarstvo in finance, 9-12-2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 10, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na sejo
gf8-10r-320402-v.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 2. 12. 2019
gf8-10r-320402-g.zip
 • Točka: 1.a)
 • Zapisnik 2. izredne seje z dne 13. 11. 2019
gf8-2i-320402-z.doc
 • Točka: 1.b)
 • Zapisnik 9. redne seje z dne 20. 11. 2018
gf8-9r-320402-z.doc
 • Točka: 2.1
 • Razglas o začetku splošne razprave proračuna Občine Izola za leto 2020
os8-9r-320301-1.pdf
 • Točka: 2.2
 • Predlog odloka po proračunu za leto 2020
os8-9r-320301-2.pdf
 • Točka: 2.3
 • Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-1.doc
 • Točka: 2.4
 • Tabela letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-2.xlsx
 • Točka: 2.5
 • Tabela po kontih letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-3.xslx
 • Točka: 2.6
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-4.doc
 • Točka: 2.7
 • Tabela letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-5.xlsx
 • Točka: 2.8
 • Predlog kadrovskega načrta Občine Izola za leto 2020
os8-9r-31301-1.pdf
Pododbor za kraj. samo. in toponomastiko, 5-12-2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 2, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na 2. redno sejo Pododbora za lokalno smoupravo in toponomastiko
to8-2r-320407-v.docx
 • Točka: 1.1
 • Razglas o začetku splošne razprave proračuna Občine Izola za leto 2020
os8-9r-320301-1.pdf
 • Točka: 1.2
 • Predlog odloka po proračunu za leto 2020
os8-9r-320301-2.pdf
 • Točka: 1.3
 • Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-1.doc
 • Točka: 1.4
 • Tabela letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-2.xlsx
 • Točka: 1.5
 • Tabela po kontih letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-3.xslx
 • Točka: 1.6
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-4.doc
 • Točka: 1.7
 • Tabela letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-5.xlsx
 • Točka: 1.8
 • Predlog kadrovskega načrta Občine Izola za leto 2020
os8-9r-31301-1.pdf
Svet krajevne skupnosti Livade, 4-12-2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 4, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Ponovno vabilo na 4. redno sejo
li8-4r-320402-v1.doc
 • Točka: 0.1
 • Vabilo na 4. redno sejo Sveta KS Livade
li8-4r-320402-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 3. redne seje Sveta KS Livade
li8-3r-320402-z.doc
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 4-12-2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 7, Mandat: 8
 • Točka: 0
 • vabilo na 7.redno sejo
GJ8-7R-320301-v7.doc
 • Točka: 0.1
 • gradivo skupaj
GJ8-7R-gradivo skupaj.zip
 • Točka: 1
 • zapisnik 6. redne seje
GJ8-6R-320801-z6.doc
 • Točka: 2.1
 • Predlog kadrovskega načrta Občine Izola za leto 2020
os8-9r-31301-1.pdf
 • Točka: 2.2
 • Razglas o začetku splošne razprave proračuna Občine Izola za leto 2020
os8-9r-320301-1.pdf
 • Točka: 2.3
 • Predlog odloka po proračunu za leto 2020
os8-9r-320301-2.pdf
 • Točka: 2.4
 • Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-1.doc
 • Točka: 2.5
 • Tabela letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-2.xlsx
 • Točka: 2.6
 • Tabela po kontih letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-3.xslx
 • Točka: 2.7
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-4.doc
 • Točka: 2.8
 • Tabela letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-5.xlsx
Svet krajevne skupnosti Staro mesto, 3-12-2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 5, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo na sejo
sm8-5r-320402-v.doc
Komisija za razvoj podeželja, 3-12-2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 3, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo na sejo
rp8-3r-31103-v.docx
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 2. redne seje z dne 12. 6. 2019
rp8-2r-31103-z.docx
 • Točka: 2.1
 • Razglas o začetku splošne razprave proračuna Občine Izola za leto 2020
os8-9r-320301-1.pdf
 • Točka: 2.2
 • Predlog odloka po proračunu za leto 2020
os8-9r-320301-2.pdf
 • Točka: 2.3
 • Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-1.doc
 • Točka: 2.4
 • Tabela letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-2.xlsx
 • Točka: 2.5
 • Tabela po kontih letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-3.xslx
 • Točka: 2.6
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-4.doc
 • Točka: 2.7
 • Tabela letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-5.xlsx
 • Točka: 2.8
 • Predlog kadrovskega načrta Občine Izola za leto 2020
os8-9r-31301-1.pdf
Komisija za vprašanja italijanske narodnosti, 3-12-2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 5, Mandat: 8
 • Točka: 0.00
 • Vabilo na 5. redno sejo Komisije
IN8-5R-320403-1.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 4. redne seje Komisije
IN8-5R-320403-2.docx
 • Točka: 2.1
 • Razglas o začetku splošne razprave proračuna Občine Izola za leto 2020
os8-9r-320301-1.pdf
 • Točka: 2.2
 • Predlog odloka po proračunu za leto 2020
os8-9r-320301-2.pdf
 • Točka: 2.3
 • Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-1.doc
 • Točka: 2.4
 • Tabela letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-2.xlsx
 • Točka: 2.5
 • Tabela po kontih letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-3.xslx
 • Točka: 2.6
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-4.doc
 • Točka: 2.7
 • Tabela letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-5.xlsx
 • Točka: 2.8
 • Predlog kadrovskega načrta Občine Izola za leto 2020
os8-9r-31301-1.pdf
Komisija za kmetijstvo in ribištvo, 2-12-2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 4, Mandat: 8
 • Točka: 0
 • vabilo na 4.redno sejo
KKR8-4R-320801-v4.docx
 • Točka: 0.1
 • gradivo 4 redna seja skupaj
KKR8-4R-gradivo skupaj.zip
 • Točka: 1
 • zapisnik 3. redne seje
KKR8-3R-320801-z3.doc
 • Točka: 2.1
 • Predlog kadrovskega načrta Občine Izola za leto 2020
os8-9r-31301-1.pdf
 • Točka: 2.2
 • Razglas o začetku splošne razprave proračuna Občine Izola za leto 2020
os8-9r-320301-1.pdf
 • Točka: 2.3
 • Predlog odloka po proračunu za leto 2020
os8-9r-320301-2.pdf
 • Točka: 2.4
 • Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-1.doc
 • Točka: 2.5
 • Tabela letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-2.xlsx
 • Točka: 2.6
 • Tabela po kontih letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-3.xslx
 • Točka: 2.7
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-4.doc
 • Točka: 2.8
 • Tabela letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-5.xlsx
Komisija za regionalno in mednarodno sodelovanje, 2-12-2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 2, Mandat: 8
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na sejo
kr8-2r-31101-v.docx
 • Točka: 0.1.
 • Gradivo v celoti na dan 26. 11. 2019
kr8-2r-31101-v.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 1. redne (kostitutivne) seje z dne 13. 3. 2019
kr8-1r-31101-z.docx
 • Točka: 2.0
 • Razglas o začetku splošne razprave proračuna Občine Izola za leto 2020
os8-9r-320301-1.pdf
 • Točka: 2.1
 • Predlog odloka po proračunu za leto 2020
os8-9r-320301-2.pdf
 • Točka: 2.2
 • Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-1.doc
 • Točka: 2.3
 • Tabela letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-2.xlsx
 • Točka: 2.4
 • Tabela po kontih letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-3.xslx
 • Točka: 2.5
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-4.doc
 • Točka: 2.6
 • Tabela letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-5.xlsx
 • Točka: 2.7
 • Predlog kadrovskega načrta Občine Izola za leto 2020
os8-9r-31301-1.pdf
Nadzorni odbor Občine Izola, 27-11-2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 7, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo na sejo
no8-7r-320402-v.docx
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 6. redne seje z dne 16. 10. 2019
no8-6r-320402-z.docx
Občinski svet občine Izola, 21-11-2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 8, Mandat: 8
 • Točka: 0.00
 • Vabilo za sejo
OS8-8R-023200.doc
 • Točka: 0.01
 • Gradivo v celoti na dan 11. 11. 2019
os8-8r-320402-g.zip
 • Točka: 0.02
 • Dodatno gradivo - svetnikom na klop
os8-8r-320402-dg.zip
 • Točka: 01.00
 • Zapisnik 7. redne seje z dne 10. 10. 2019
os8-7r-320402-z.doc
 • Točka: 02.00
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola
OS8-8R-320702-1.doc
 • Točka: 02.00i
 • ITA / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola
OS8-8R-320403-1.docx
 • Točka: 02.01
 • Odlok Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola
OS8-8R-320702-1.pdf
 • Točka: 03.00
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola
OS8-8R-320702-2.doc
 • Točka: 03.00i
 • ITA / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola
OS8-8R-320403-2.docx
 • Točka: 03.01
 • Priloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola
OS8-8R-320702-2.pdf
 • Točka: 04.00
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS8-8R-320702-3.doc
 • Točka: 04.00i
 • ITA / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS8-8R-320403-3.docx
 • Točka: 04.01
 • Priloga Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS8-8R-320702-3.pdf
 • Točka: 05.00
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu, prva obravnava
OS8-8R-320808-1.docx
 • Točka: 05.00i
 • ITA / Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu, prva obravnava
OS8-8R-320403-4.docx
 • Točka: 05.01
 • Predlog Skepa (SLO+ITA)
OS8-8R-320403-6.docx
 • Točka: 06.00
 • Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020 - obrazložitev
os8-8r-321008-1.docx
 • Točka: 06.01
 • Predlog sklepa
os8-8r-321008-2.docx
 • Točka: 06.01i
 • ITA / Predlog sklepa
OS8-8R-320403-5.docx
 • Točka: 07.a)
 • Odločanje o pravnem poslu – ureditev premoženjsko pravnih zadev na območju krožišča Belvedere
OS8-8R-320810-1.doc
 • Točka: 07.a)i
 • ITA / Sklep: Odločanje o pravnem poslu – ureditev premoženjsko pravnih zadev na območju krožišča Belvedere
OS8-8R-320403-7.docx
 • Točka: 07.b)
 • Prodaja nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-204-1
OS8-8R-321006-1.pdf
 • Točka: 07.b)i
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-204-1
OS8-8R-320403-8.docx
 • Točka: 07.c)
 • Prodaja solastniškega deleža nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-199-5
OS8-8R-321006-2.pdf
 • Točka: 07.c)i
 • ITA / Sklep: Prodaja solastniškega deleža nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-199-5
OS8-8R-320403-9.docx
 • Točka: 07.d)
 • Prodaja nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-2297-1,2,3,4,10
OS8-8R-321007-1.pdf
 • Točka: 07.d)i
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-2297-1,2,3,4,10
OS8-8R-320403-10.docx
 • Točka: 08.00
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom Izola, druga obravnava
os8-8r-320601-1.doc
 • Točka: 08.00i
 • ITA / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom Izola, druga obravnava
OS8-8R-320403-11.docx
 • Točka: 09.00
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Izola, prva obravnava
os8-8r-31301-1.docx
 • Točka: 09.00i
 • ITA / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Izola, prva obravnava
OS8-8R-320403-12.docx
Statutarno pravna komisija, 20-11-2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 7, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo na sejo
sp8-7r-320402-v.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 12. 11. 2019
sp8-7r-320402-g.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 6. redne seje z dne 9. 10. 2019
sp8-6r-320402-z.docx
 • Točka: 2.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola
OS8-8R-320702-1.doc
 • Točka: 2.1
 • Odlok Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola
OS8-8R-320702-1.pdf
 • Točka: 3.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola
OS8-8R-320702-2.doc
 • Točka: 3.1
 • Priloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola
OS8-8R-320702-2.pdf
 • Točka: 4.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS8-8R-320702-3.doc
 • Točka: 4.1
 • Priloga Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS8-8R-320702-3.pdf
 • Točka: 5.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom Izola, druga obravnava
os8-8r-320601-1.doc
Odbor za gospodarstvo in finance, 20-11-2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 9, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo za sejo
gf8-9r-320402-v.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 12. 11. 2019
gf8-9r-320402-g.zip
 • Točka: 1.a
 • Zapisnik 7. redne seje z dne 7. 10. 2019
gf8-7r-320402-z.doc
 • Točka: 1.b
 • Zapisnik 8. redne seje z dne 22. 10. 2019
gf8-8r-320402-z.doc
 • Točka: 2.
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu, prva obravnava
OS8-8R-320808-1.docx
 • Točka: 3.1
 • Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020 - obrazložitev
os8-8r-321008-1.docx
 • Točka: 3.2
 • Predlog sklepa
os8-8r-321008-2.docx
 • Točka: 4.a)
 • Odločanje o pravnem poslu – ureditev premoženjsko pravnih zadev na območju krožišča Belvedere
OS8-8R-320810-1.doc
 • Točka: 4.b)
 • Prodaja nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-204-1
OS8-8R-321006-1.pdf
 • Točka: 4.c)
 • Prodaja solastniškega deleža nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-199-5
OS8-8R-321006-2.pdf
 • Točka: 4.d)
 • Prodaja nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-2297-1,2,3,4,10
OS8-8R-321007-1.pdf
 • Točka: 5.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Izola, prva obravnava
os8-8r-31301-1.docx
 • Točka: 6.
 • Mnenje k predlogu cenika in režima parkiranja na plačljivih parkiriščih
gf8-9r-320808-v.DOCX
Komisija za kmetijstvo in ribištvo, 20-11-2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 3, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo na 3 redno sejo KKR
KKR8-3R-320801-v.docx
 • Točka: 0.1
 • Gradivo za 3 redno sejo - skupaj
KKR8-3R-gradivo skupaj.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 2 redne seje KKR
KKR8-2R-320801-z2.doc
 • Točka: 2.
 • Spremembe in dopolnitve Odloka o tržnem redu
OS8-8R-320808-1.docx
 • Točka: 2.1
 • Predlog sklepa
OS8-8R-320403-6.docx
Odbor za družbene dejavnosti, 19-11-2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 6, Mandat: 8
 • Točka:
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z DR
DD8-6R-320403-2.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 5. redne seje z dne 8.10.2019
DD8-6R-320403-1.docx
 • Točka: 2
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola
OS8-8R-320702-1.doc
 • Točka: 2.1
 • Odlok Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola
OS8-8R-320702-1.pdf
 • Točka: 3
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola
OS8-8R-320702-2.doc
 • Točka: 3.1
 • Priloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola
OS8-8R-320702-2.pdf
 • Točka: 4
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS8-8R-320702-3.doc
 • Točka: 4.1
 • Priloga Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS8-8R-320702-3.pdf
 • Točka: 5
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom Izola, druga obravnava
os8-8r-320601-1.doc
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 19-11-2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 6, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo na sejo
VI8-6r-320402-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 5. redne seje z dne 9. 7. 2019
VI8-5r-320402-z.doc
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 18-11-2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 6, Mandat: 8
 • Točka: 2.1
 • Predlog sklepa
OS8-8R-320403-6.docx
 • Točka: 0.0
 • vabilo na 6 redno sejo OGJSP
GJ8-6R-320801-v.doc
 • Točka: 0.1
 • gradivo skupaj
GJ8-6R-gradivo skupaj.zip
 • Točka: 1.
 • zapisnik 5. redne seje OGJSP
GJ8-5R-320801-z.doc
 • Točka: 2.
 • Spremembe in dopolnitve Odloka o tržnem redu
OS8-8R-320808-1.docx
Občinski svet občine Izola, 14-11-2019, Vrsta seje: Izredna, Zap. št. seje: 3, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo za sejo
OS8-3I-023200.doc
 • Točka: 0.1
 • Dodatno gradivo - svetnikom na klop
os8-3i-320402-dg.zip
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti na dan 12. 11. 2019
os8-3i-320402-g.zip
 • Točka: 1.0
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2019 - obrazložitev
os8-3i-320301-2.pdf
 • Točka: 1.1
 • Rebalans proračuna občine Izola za leto 2019 - predlog odloka
os8-3i-320301-1.doc
 • Točka: 1.1i
 • ITA / Rebalans proračuna občine Izola za leto 2019 - predlog odloka
OS8-3I-320403-1.doc
 • Točka: 2.0
 • Nakup nepremičnine ID znak: parcela 2626 1319
OS8-3I-321007-1.pdf
 • Točka: 2.0i
 • ITA / Nakup nepremičnine ID znak: parcela 2626 1319
OS8-3I-320403-2.docx
Odbor za gospodarstvo in finance, 13-11-2019, Vrsta seje: Izredna, Zap. št. seje: 2, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na sejo
gf8-2i-320402-v.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 12. 11. 2019
gf8-2i-320402-g.zip
 • Točka: 1.0
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2019 - obrazložitev
os8-3i-320301-2.pdf
 • Točka: 1.1
 • Rebalans proračuna občine Izola za leto 2019 - predlog odloka
os8-3i-320301-1.doc
 • Točka: 2.
 • Nakup nepremičnine ID znak: parcela 2626 1319
OS8-3I-321007-1.pdf

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti


×
NON seguire questo link o sarai bannato dal sito!