V LETU 1988 SO NAGRADE OBČINE IZOLA PREJELI

Priznanja občine Izola v obliki plakete z zlatim grbom občine Izola in ustrezne listine so prejeli
− DO ASTRA DORO IZOLA
− DELEGACIJA KS LIVADE ZBORA KRAJEVNIH SKUPNOSTI SO IZOLA
− BORIS JAMŠEK
− VILJEM OREL
− ALOJZ PEČAN
− NOGOMETNI KLUB IZOLA
− VOJNA POMORSKA OBLAST PULA, V.P. 5499

Nagradi »11. julij« v obliki denarne nagrade in ustrezne listine sta prejela
− PLESNA SKUPINA “LAI” V KUD SVOBODA PRI ZKO IZOLA
− JOŽE NUČIČ