V LETU 1989 SO NAGRADE OBČINE IZOLA PREJELI

Priznanja občine Izola v obliki plakete z zlatim grbom občine Izola in ustrezne listine so prejeli
− LADISLAV KOMAC
− ANKA MRMOLJA
− BALDO TESTEN
− OBALNI OKTET IZOLA
− JADRAN KLUB “BURJA” IZOLA

Nagrade »11. julij« v obliki denarne nagrade in ustrezne listine so prejeli
− ERNEST LUPINC
− FRANC BRATOŽ
− LILIJANA ŠANTIČ