V LETU 2007 SO NAGRADE OBČINE IZOLA PREJELI

Priznanje občine Izola v obliki plakete z zlatim grbom Občine Izola in ustrezno listino je prejel ROKOMETNI KLUB IZOLA, ob 50. letnici uspešnega delovanja na področju razvoja in popularizacije rokometne igre.

Denarno nagrado Občine Izola z ustrezno listino je prejel ROD JADRANSKIH STRAŽARJEV IZOLA, za 50 – letno delovanje na področju vzgoje mladih, ki sloni na načelih svetovnega skavtskega gibanja in poudarja pomen pluralizma, svobode posameznika, miru in moralno etičnih vrednot.