Medijsko središče

10 / Novice

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

30. aprila 2019
Po domače pridelke na tržnico Ruba sz moje njive

Tudi letos bomo v Izoli od 4. maja naprej dvakrat tedensko lahko kupovali pridelke lokalnih kmetov na tržnici Ruba sz moje njive. Domača tržnica bo v Drevoredu 1. maja odprta vsako sredo in soboto med 8. in 13. uro.

Tržnica je del projekta Kilometer nič

Tržnica je le eden izmed programov že več let delujočega projekta Kilometer nič, s katerim v Izoli bogatimo kulinarično ponudbo. Glede na to, da je bistvo projekta avtohtona in avtentična ponudba iz lokalnega okolja, lahko na tržnici lokalne pridelke kupujejo tudi vsi gostinci, ki so vključeni v projekt. Ti morajo  v svoji ponudbi zagotoviti vsaj 80 odstotkov vhodnih surovin iz neposrednega okolja.

Od maja do konca septembra bodo tako z nami štirje lokalni ponudniki: Aldo Ček s Kmetije Istriana, Brigita Barbo s Kmetije Barbo, Norma Zudich s Kmetije Zudich in pa Gigliola Vojvoda s Kmetije Vojvoda. Zaradi velikega povpraševanja bo tržnica tudi letos odprta dva dni: vsako sredo in soboto dopoldne, na že znani lokaciji v bližini trgovine Agrarija, v Drevoredu 1. maja.

Tudi letos poskrbeli za obogatitev ponudbe 

Posebnost Rube sz moje njive bo tudi letos stojnica Turističnega združenja Izola (Visit Izola), kjer se bodo predstavile različne slovenske blagovne znamke malih obrtnikov oz. pridelovalcev. Z nami bodo Mala Metraža, Cuckoo Cups, Mašina Granola, naravna kozmetika FlowerPower, Rok’s nut butter in nekatere druge. Na stojnici bodo občasno prav tako na voljo produkti, ki se jih sicer da kupiti na izolskem TICu, od bombažnih torbic, čepic, pa vse do knjige o Izoli in bonov za izposojo SUP deske, saj je poletje pred vrati, s tem pa tudi sezona supanja.

 

26. aprila 2019
Sredstva od prodaje starih stanovanj v Izoli namenjena za izgradnjo sodobnejših

Občinski svet Občine Izola je na včerajšnji 4. redni seji potrdil zaključni račun proračuna Občine Izola za leto 2018. Potrjenih je bilo več pravnih poslov razpolaganja s stvarnim premoženjem, med drugim so se strinjali s prodajo starih in po večini praznih stanovanj v starem mestnem jedru, katerih kupnine bodo namenjene v obnovo drugih nepremičnin in novogradnjo. Svetniki so potrdili tudi prodajo nezazidanih zemljišč na območju industrijske cone – vzhod, med kompleksom Mehano in lokalno cesto do krožišča pri Petrolu, primarno namenjeno razvoju mikro, malih in srednjih podjetij. V prvi obravnavi so sprejeli spremenjeni odlok o ustanovitvi JZ ZD Izola, ki bi po novem združevali dve vodstveni funkciji: direktorja in poslovnega vodjo v enem. Svetniki so potrdili tudi sklep o pričetku postopka razpisa za občinsko nagrado in priznanja za leto 2019.

Potrjen zaključni račun proračuna za leto 2018

Uvodoma so svetniki soglasno potrdili zaključni račun proračuna Občine Izola, iz katerega je med drugim razvidno, da dejanski prihodki proračuna Občine Izola v letu 2018 znašajo 18,1 milijona evrov, dejanski odhodki pa 18,8 evrov. Investicijski odhodki so bili izvršeni v višini 4,8 milijona evrov. Dolgoročne finančne obveznosti v višini 10,3 milijona evrov se nanašajo na višino neodplačane glavnice najetih kreditov Občine in se odplačujejo skladno s pogodbenimi določili. V letu 2018 je Občina odplačala glavnico dolgoročnih posojil v višini 1 milijona evrov, hkrati pa je najela nov dolgoročni kredit v višini 1,5 milijona evrov. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 2,9 milijona evrov in so za 63 % višje v primerjavi z letom 2017 zaradi prejete sodbe Višjega sodišča v Mariboru glede gospodarskega spora s tožečo stranko – podjetjem R Mercuri. Zapadlih obveznosti pa je bilo konec lanskega leta za skoraj polovico manj kot leto prej.

Potrjen je bil tudi program dela in finančnega načrta Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine za leto 2019. V njem so predvidene štiri večje preventivne akcije, kot na primer Varno na kolo, ki se v sodelovanju z občinskimi redarji in policijsko postajo vsako leto maja izvede na nekdanji obalni cesti, in delavnice, s katerimi se mlade ozavešča o posledicah neodgovorne vožnje.

Občinski svet je v nadaljevanju potrdil predlog razporeditve preteklih presežkov osnovne šole Vojke Šmuc in vrtca Mavrica, ki bodo namenjeni investicijsko vzdrževalnemu delu in nakupu opreme v letošnjem letu.

Potrjen je bil tudi poslovni načrt izolskega komunalnega podjetja in podano je bilo soglasje javnemu podjetju k predlogu najema dolgoročnega finančnega leasinga za nakup novega pometalnega stroja, s katerim bi nadomestili dotrajanega. Ob predstavitvi poslovnega načrta je direktor komunalnega podjetja Denis Bele napovedal predlog sprememb obračuna storitev zbiranja in odvoza odpadkov v občini Izola, o čemer bo občinski svet odločal na eni izmed prihodnjih sej.

Sredstva od prodaje starih stanovanj namenjena za izgradnjo sodobnejših

V nadaljevanju so svetniki potrdili dva predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra in odločali o pravnih poslih razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Izola, med drugim so se strinjali s prodajo delov večstanovanjskega objekta na Spinčičevi ulici 3. Strinjali so se tudi s prodajo šestih stanovanj v starem mestnem jedru. Kupnine od prodaj bodo namensko porabljene za obnovo drugih nepremičnin in novogradnjo. Na tak način bi Občina pridobila nova stanovanja, zgrajena po sodobnih standardih in v lastniško zaokroženih celotah, kar omogoča učinkovitejše upravljanje. Obenem se občinski stanovanjski fond ne zmanjša, saj bodo sredstva pridobljena s prodajo stanovanj investirana v obnovo objekta na Smrekarjevi ulici 52 (pridobljena bodo 3 stanovanja in 1 poslovni prostor) in v urejanje stanovanj na severni strani kletne etaže objekta Južna cesta 20 (pridobljenih bo pet stanovanj).

Prodaja zemljišč na območju CMI Vzhod

Občinski svet je potrdil tudi prodajo nezazidanih zemljišč na območju industrijske cone-vzhod, med kompleksom Mehano in lokalno cesto do krožišča pri Petrolu. Območje je v fazi komunalnega urejanja, za katerega smo pridobili evropska sredstva in je prednostno namenjeno razvoju mikro, malih in srednjih podjetij, kar bo predstavljalo vstopni pogoj za javno dražbo oz. javno zbiranje ponudb.

Občinski svet je zavrnil predlog menjave zemljišč med KZ Agrario Koper in Občino

Na predlog KZ Agrarie Koper je bila predlagana menjava zemljišč med Občino in Agrario. Gre za kompleks nepremičnin med mestnim stadionom in pokopališčem v lasti Občine Izola, ki je oddan Agrarii za potrebe vrtnarije oz. cvetličarne. Na tem območju bi Agraria širila svojo dejavnost in programe, ki so skladni s prostorskim aktom, v zameno pa bi Občini prodala nepremičnine, ki se nahajajo v območju industrijske cone jug in so namenjene trgovsko poslovnim dejavnostim. Z navedeno menjavo bi Občina lastniško zaokrožila določeno območje, ki bi ga v drugi fazi lahko uspešno prodala na trgu, saj je povpraševanje po tovrstnih nepremičninah, ki so primerne za gradnjo trgovsko-poslovnih objektov zelo veliko. Svetniki predlog niso podprli, med utemeljitvami je bilo tudi dejstvo, da gre za območje, ki je na vhodu v mesto in ga ni smiselno prodajati.

Občinski svet se je soglasno strinjal s predlogom sklepa o določitvi vrednosti zemljišč v občini Izola za potrebe Občine. Gre za novelacijo vrednosti zemljišč iz leta 2016, ki bodo kot do sedaj služila za sklepanje pravnih poslov, za prodaje zemljišč v lasti Občine, za menjave, odkupe in za ustanavljanje služnosti. Določitev vrednosti zemljišč pomeni racionalizacijo postopkov, ki bodo tako hitrejši in cenejši, saj ne bo treba za vsak postopek izdelovati posebno cenitev.

V ZD Izola združitev dveh vodstvenih funkcij v eno

Svetniki so v 1. obravnavi sprejeli predlog spremenjenega Odloka o ustanovitvi JZ ZD Izola. Občina Izola s predlaganimi spremembami in dopolnitvami odloka zgolj izvršuje svoje ustanoviteljske pravice, ki temeljijo in so v skladu z veljavno zakonodajo in izhodiščem Vlade RS, usmerjenim v racionalizacijo delovanja javnih zavodov. V konkretnem primeru gre za predlog združitve dveh vodstvenih funkcij v eno: funkcijo poslovodnega organa zavoda – direktorja, katerega osnovna naloga je, da organizira, vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda, ter funkcijo strokovnega vodje, ki vodi strokovno delo zavoda in je zanj odgovoren. V skladu z Odlokom ima Zavod direktorja in strokovnega vodjo, funkciji pa sta lahko tudi združeni, vendar mora imeti v tem primeru v skladu z zakonom direktor visoko izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri, kar je določeno v Zakonu o zdravstveni dejavnosti.

Na koncu seje so bili potrjeni še predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Za člana Sveta lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Južna Primorska je bila kot predstavnica Občine Izola imenovana Nina Markovič, v Svet JZ ZD Izola pa je bilo imenovanih pet predstavnikov Občine Izola: Manca Vadnjal, Majda Vrtovec, Flory Banovac, Danijel Bešič Loredan in Aleš Bohinec. Potrjen je bil predlog k imenovanju Suzane Božič za ravnateljico vrtca Mavrica. Občinski svet je podal pozitivno predhodno mnenje k imenovanju Vasje Medveščka za direktorja Doma upokojencev Izola za mandatno dobo petih let in ni podal soglasja k imenovanju Evgenija Komljanca za direktorja ZD Izola. Svetniki so potrdili sklep o pričetku postopka razpisa za občinsko nagrado in priznanja za leto 2019.

23. aprila 2019
Počastitev dneva upora proti okupatorju

Občina Izola, Združenje borcev za vrednote NOB Izola in Center za kulturo šport in prireditve Izola vabijo na proslavo v počastitev dneva upora proti okupatorju, ki bo v petek, 26. aprila, ob 19. uri v Kulturnem domu Izola.
Več

18. aprila 2019
Spletno usposabljanje za podjetnice začetnice – ABC PODJETNIŠTVA

Z namenom ponuditi priložnost razvoja podjetniških kompetenc za ženske, ki imajo podjetniško vizijo in željo po podjetniškem udejstvovanju sta Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter javna agencija SPIRIT Slovenija v sodelovanju s fakulteto Doba razvila program spletnega usposabljanja za podjetnice začetnice.

Komu je program namenjen?

Program je namenjen potencialnim podjetnicam, ki jih zanimajo podjetniške vsebine in si želijo novih znanj preko MOOC (množičnega dostopnega spletnega usposabljanja) brez obveznosti pridobitve certifikata, ter vsem, ki so v letu 2019 že ustanovile svoje podjetje in se želijo prepričati v svoja podjetniška znanja.

Zbiranje prijav

Prijavite se preko spletne prijavnice najkasneje do 6. 5. 2019. Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavami.

PRIJAVA je dostopna tu: https://www.fakulteta.doba.si/program-usposabljanja-za-podjetnice-zacetnice-skupaj-s-kratkim-spletnim-usposabljanjem-abc

KOTIZACIJE NI.

Delo poteka v virtualnem prostoru.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na: podjetnice@spiritslovenia.si.

Udeležbo na spletnem usposabljanju financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo preko izvajalske institucije SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Več na: https://www.podjetniski-portal.si/podjetnice/abc-podjetnistva

Vir fotografije: Pixabay

 

12. aprila 2019
Dezinsekcija javnega kanalizacijskega omrežja na območju občine Izola

V naslednjem tednu, med 15. in 19. aprilom 2019, se bo na območju občine Izola izvajala dezinsekcija javnega kanalizacijskega omrežja. Po naročilu Komunale Izola d.o.o., bo dezinsekcijo izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), Enota Koper.

Dezinsekcija, s katero se učinkovito odpravlja težave s škodljivimi insekti (ščurki, ipd.), ki se zadržujejo v kanalizacijskih vodih, se bo izvajala z obrizgavanjem jaškov ter toplim zamegljevanjem jaškov in cevi javne kanalizacije.

Da bi dosegli čim večji učinek dezinsekcije, priporočamo občanom, da poskrbijo tudi za dezinsekcijo internih kanalizacijskih omrežij in priključkov iz stanovanjskih hiš ter poslovnih prostorov v zasebni lasti, kot tudi večstanovanjskih objektov. Storitev lahko naročijo neposredno pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, na telefon 041/623 299 ali pri katerem od ostalih pooblaščenih izvajalcev dezinsekcije.

V kolikor vremenski pogoji ne bodo ugodni za izvedbo dezinsekcije, bo termin izvedbe spremenjen, kar bomo tudi pravočasno sporočili.

 

Za morebitne dodatne informacije so v JP Komunala Izola dosegljivi na telefon 05/66 34 950 ali 05/66 34 935.

 

Foto: Jernej Fipčič

10. aprila 2019
Izola je varno mesto

V Izoli je danes župan Danilo Markočič gostil ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja in generalno direktorico Policije Tatjano Bobnar z delegacijama. Pogovarjali so se o varnosti v Izoli in o potencialni novi lokaciji Policijske uprave (PU) Koper, ki bi jo lahko umestili na območju južno od industrijske cone.

Uvodoma so bili na srečanju predstavljeni kazalniki razvoja turizma v Izoli. Od leta 2014 beležimo stalno rast nočitev, naša destinacija je prepoznana kot varna. Polovica gostov je domačih, sledijo Nemci, Avstrijci in Italijani. Kot je povedal minister Poklukar, je varnost krhka dobrina, za katero je treba ves čas skrbeti. Izolo pa je opisal kot mesto, ki ga zaznamuje turizem, povečano število obiskovalcev pa vpliva tudi na varnost, še posebej v času sezone. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da sta v bližini dve meji s sosednjima državama, da se soočamo tudi z mejo na morju in da smo na dvojezičnem območju. Generalna direktorica Policije je predstavila spodbudne rezultate, ki jih beležijo na območju Izole, in sicer število kriminalnih dejanj od leta 2014 upada. Prav tako v Izoli v letu od 2017 do 2018 ni bilo nobene prometne nesreče s smrtnim izidom. K dobrim rezultatom prispeva tudi zgledno sodelovanje pristojnih občinskih služb in policije, česar se nadejamo tudi v prihodnosti. Eden izmed ključnih ciljev Policije je, da pomladi in dopolni svojo kadrovsko sestavo, tako tudi v letošnjem letu predvidevajo 22 novih policistov v okviru PU Koper.

V nadaljevanju so pogovori stekli o lokaciji novih prostorov policijske uprave, ki ima trenutno sedež v Kopru in se sooča s prostorsko stisko. Umestitev policijske uprave na novo lokacijo pa je tudi ena izmed prioritetnih nalog Ministrstva za notranje zadeve. Izhajajoč iz izraženega interesa po ureditvi površin in prostorov za potrebe pristojnega ministrstva na območju občine Izola, je bila v Izoli kot možna lokacija predlagano območje južno od industrijske cone, katerega prednost je tudi hitra navezava na prometno omrežje. Območje, ki ni pozidano in nima prostorskih omejite glede oblikovanja in umestitve programov, je po dopolnjenem osnutku občinskega prostorskega načrta predvideno za spremembo iz kmetijskih v stavbna zemljišča. »V Izoli imamo možnost, da določena zemljišča za podjetjem Droga načrtujemo za potrebe Policijske uprave Koper in za potrebe izolske policijske postaje. Gre za prostor, ki je prazen, kar pomeni, da se lahko njegove vsebine še določijo glede na potrebe, hkrati je prednost tega območja lokacija, ki je tik ob obvoznici, kar pomeni hitrejši odzivni čas policistov,« je načrte o umestitvi policijske uprave v Izoli predstavil župan Markočič. Mag. Marko Starman, vodja Urada za prostor in nepremičnine, pa je dodal, da je projekt še toliko bolj aktualen, ker v občini ravno poteka sprejem OPN, kar pomeni, da lahko vanj že sedaj zarišemo območje za ta namen. Minister in direktorica sta se s predlogom seznanila, minister pa je napovedal, da se bodo pogovori nadaljevali tudi z Ministrstvom za javno upravo, ki je lastnik vseh objektov za javno upravo ter pristojnimi službami v Občini Izola.

9. aprila 2019
Pester program na Luka Koper 6. Istrskem maratonu

V soboto, 13. aprila, bodo od 11. najprej na vrsti Kapkovi otroški teki. Na proge se bo podalo nekaj več kot 500 otrok. Da ne bodo otroci slabe volje, organizator vse starše naproša, da pridejo na prizorišče dovolj zgodaj, da bodo v miru poiskali parkirišče in skupaj z malim tekačem dvignili štartno številko. Priporočajo, da svoje vozilo parkirate v Luciji, saj bo v Portorožu zaprta cesta Obala od TIC-a do teniških igrišč. Po končanem teku je otrokom namenjen zanimiv spremljevalni program na plaži, med drugim jih pričakuje tudi čarodej.
Več

8. aprila 2019
Zapore cest v občini Izola ob izvedbi tekaškega dogodka

Društvo Istrski maraton obvešča, da v nedeljo, 14. aprila 2019, organizira največjo športno prireditev v slovenski Istri, Luka Koper 6. Istrski maraton. Za zagotavljanje varnosti tekačev bodo morali v času prireditve v nedeljo, med 7. in 18. uro, nekatere cestne odseke in poti v piranski, izolski in koprski občini popolnoma zapreti.


Več

Arhiv novic
KOLEDAR
< junij 2019 >
PO TO SR ČE PE SO NE
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       

NOVO NA PORTALU

23. junij 2019
Koncert Artur Dutkiewicz

Ob 20:00  koncert  Artur Dutkiewicz, poljski jazz pianist in skladatelj. Koncert bo na...


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit voluptas adipisci deleniti perferendis, nulla facere odio, illo hic labore ipsam repellat officia deserunt esse nobis non suscipit. Maiores, obcaecati doloremque?


×