Medijsko središče

10 / Novice

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

15. januarja 2021
Preko filmov v Istro iz domačega naslanjača

Kino Istra/Cinema Istria je celoletni program filmskih projekcij v 12 krajih brez kinodvoran, ki se nahajajo v Istri. Program bo preko filma in drugih umetnosti na svojstven način povezal Istro na hrvaški in slovenski strani meje. Ideja je enostavna – Kino Istra nima svoje dvorane, ampak gostuje tam, kjer filmov primanjkuje, v mestih brez stalnega kina.

Za dober začetek novega leta so za čas od 15. do 24. januarja v Kinu Istra pripravili spletno ponudbo filmov, ki jih na takšen ali drugačen način lahko povežemo z Istro. V tem obdobju bodo dostopni na spletni povezavi. Ogled filmov bo možen v Sloveniji in na Hrvaškem, z izjemo filma Dolina miru, ki bo na voljo tudi v Italiji. Vsi filmi imajo na voljo izbiro med slovenskimi in hrvaškimi podnapisi. Cena ogleda posamičnega filma znaša 2 EUR oziroma 5 EUR za paket vseh štirih filmov.

Spletni filmski izbor, ki sta ga skupaj pripravila Zavod Otok in Motovun Film Festival, predstavlja ogrevanje pred ponovnimi projekcijami v živo, ki jih bodo izvajali, ko bodo epidemološke razmere to dovoljevale. Kino Istra pripravlja okrog 150 projekcij, posebnih dogodkov, delavnic in gostovanj, ki bodo prebivalce Istre skozi vse leto vabili v čarobni svet filmskih dogodivščin. Projekcije bodo potekale v dvoranah in na prostem, z namenom popularizirati kino izkušnje na velikem platnu. Končni cilj projekta je spodbuditi odprtost do evropskega (in) avtorskega filma kot tudi lokalne skupnosti, da projekt prepoznajo kot dobro prakso, preko katere lahko trajnostno razvijajo kulturna stičišča tudi v prihodnosti.

 

14. januarja 2021
Brezplačno učenje za osebni in karierni razvoj

Ljudska univerza Koper nadaljuje projekt izobraževanja zaposlenih in brezposelnih, ki so starejši od 45 let, na območju Obalno-kraške regije. Namen učenja je prispevati k večji vključenosti odraslih v vseživljenjsko izobraževanje, izboljšanju kompetenc, ki jih potrebujemo pri delu, razvoju kariere in za osebni razvoj oz. boljšo zaposljivost.

Na izbiro so programi učenja tujih jezikov, programi za razvoj računalniških in digitalnih kompetenc ter nekatera druga neformalna izobraževanja (o zeliščarstvu, komunikaciji, stresu na delovnem mestu). Obenem nudijo tudi pripravo na pridobitev javno veljavnih listin (priprava na izpit iz znanja slovenščine, italijanščine ter upravnega postopka).

Nekaj priložnosti tudi za mlajše od 45 let

Prednost pri vpisu v posamezni program bodo imeli udeleženci s končano največ srednjo šolo in tisti, ki se prvič vključujejo v projekt. Tudi mlajši od 45 let bodo imeli nekaj možnosti za udeležbo, in sicer v vseh programih računalniškega ter digitalnega opismenjevanja, v nekaterih programih priprav na izpite in posameznih programih tujih jezikov, katerih učenje bo potekalo tudi z moderno tehnologijo.

Razpisani tečaji bodo organizirani večinoma na sedežu Ljudske univerze Koper v popoldanskem ali večernem času. Na posamezno izobraževanje se lahko prijavite, ko bodo objavljeni urnik, datum pričetka in vpisni pogoji.

Dobro je vedeti, da:

– prijava ne pomeni avtomatične udeležbe na razpisanem tečaju,

– se lahko prijavite na največ dva tečaja, ki sta istočasno razpisana, in samo, če vam predlagani urnik ustreza, da boste lahko zagotovili vsaj 80-% udeležbo,

– prijave na t. i. uvrstitveni test za tečaje tujih jezikov ne sodijo v kvoto dveh prijav,

– prijav, podanih preko telefona ali elektronske pošte, ne bodo upoštevali.

Če ne uporabljate računalnika, se lahko prijavite tudi osebno na sedežu Ljudske univerze Koper. Svoj obisk telefonsko najavite strokovnemu delavcu, ki je odgovoren za posamezno področje.

Za osebno svetovanje se najavite po telefonu: 05 612 80 06 ali 040 469 521. V času uradnih ur se lahko zglasite na Cankarjevi 33 v Kopru, pokličete na št. 05 61 280 00. oz. pošljete e-sporočilo na naslov: info@lu-koper.si.

 

 

13. januarja 2021
Kakovostna, polnovredna in varna hrana v lokalnem okolju

Izšel je Vodič po ekoloških kmetijah slovenske Istre. Prvo tovrstno knjižico je pripravila Kmetijsko gozdarska zbornica Nova Gorica in na enem mestu združuje 53 kmetij, ki potrošnikom zagotavljajo kakovostne lokalne proizvode.

Ekološki kmetje so zavezani h kmetovanju v skladu z naravnimi zakonitostmi in predpisanimi zahtevami, kar je zagotovilo za kakovostno in varno hrano z bogato prehransko vrednostjo.

Slovenska Istra zaradi svoje specifične lege in ugodnih klimatskih pogojev omogoča kmetovanje skozi vse leto in posledično velik nabor pridelkov. Izstopa ponudba oljkarjev in vinarjev ter zelenjadarjev, vendar vodič vključuje tudi čebelarje, zeliščarje, pridelovalce žita in tiste kmete, ki ponujajo meso ter mesne izdelke in jajca. Specifičnost so ribiči s ponudbo ekološko gojenih školjk.

Ekološka pridelava je trajnostno naravnana. S spodbujanjem zelenega podjetništva potrošnik skrbi za zdravo prehrano in varstvo okolja, pa tudi za lokalno samooskrbo ter ustvarjanje zelenih delovnih mest.

Fotografija: Jaka Ivančič

12. januarja 2021
Imamo en sam planet, zato moramo zanj skrbeti

Namen osemletnega projekta CARE4CLIMATE je z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih deležnikov spodbujati izvajanje ukrepov, na osnovi katerih bo Slovenija dosegla zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030.

Projektni partnerji na čelu z Ministrstvom za okolje in prostor RS bodo z aktivnostmi zapolnjevali vrzeli pri izvajanju ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na področjih, kjer je največji potencial za to (npr. raba energije v stavbah), in področjih, kjer se emisije še vedno ne zmanjšujejo (npr. cestni promet). Projekt stremi tudi h krepitvi rešitve svetovne podnebne krize na osnovi trajnostne mobilnosti, energetske učinkovitosti, trajnostne rabe zemljišč in praksami za prehod v nizkoogljično družbo.

Naj bo vsaj ena vaša novoletna odločitev namenjena skrbi za naš planet, saj imamo samo enega. Spremembe navad bodo dobre za vas in vse prihodnje generacije. Med predlogi izberite svojo zaobljubo in jo delite s prijatelji, da spodbudite tudi njih k spremembi navad.

 

 

8. januarja 2021
Razpisan postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet regije Istra–Brkini–Kras

Kulturno izobraževalno društvo PiNA v okviru Stičišča NVO Istre in Krasa – Iskra razpisuje postopek izbora štirih (4) predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet regije Istra–Brkini–Kras za obdobje 2021–2027. Rok za prijavo je 17. januar 2021.

Razvojni svet regije Istra–Brkini–Kras je organ, ki deluje v okviru Obalno-kraške razvojne regije in usklajuje razvojne pobude ter razvojne interese v regiji. Med njegovimi glavnimi nalogami je vodenje in usmerjanje priprave regionalnega razvojnega programa (RRP), ki je podlaga za črpanje sredstev iz nove finančne perspektive 2021–2027.

Dosedanjim članom RSR se izteka mandat, zato je Regionalni razvojni center Koper pozval Stičišče NVO Istre in Krasa – Iskra, da izvede postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij.

Kako poteka postopek izbora?

Postopek izvaja Stičišče NVO Istre in Krasa – Iskra po Poslovniku postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet regije Istra–Brkini–Kras (objavljen v nadaljevanju). 

Nevladne organizacije predlagajo svoje kandidate in se prijavijo kot upravičenci. Če je kandidatov več, kot je zanje predvidenih mest, se organizira njihova javna predstavitev, na kateri poskušajo s soglasjem izbrati najustreznejše kandidate. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse NVO, ki so se prijavile kot upravičenke v postopku ali so predlagale svojega kandidata.

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovali samo tisti, ki bodo predlagali svojega kandidata ali bodo pravočasno sporočili preko objavljenega obrazca, da želijo glasovati.

Predstavniki NVO lahko sodelujejo tudi v volilni komisiji, vendar pod pogojem, da ni hkrati kandidat za predstavnika NVO v SRS ali predstavnik organizacije, iz katere kandidat prihaja. Svoj interes lahko predstavniki NVO izrazijo na obrazcu za prijavo upravičencev v postopku.

Kdo lahko kandidira?
Svoje kandidate lahko predlaga vsaka nevladna organizacija, ki ima sedež na območju občin Ankaran, Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Koper, Piran in Sežana.

Prijave kandidatur
Prijava za sodelovanje mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata. Izpolnjeno pošljite izključno po elektronski pošti (skenirano) na info@sticisce-iskra.si (zadeva: Izbor NVO – RSR).

Prijava, poslana po e-pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijava mora prispeti najkasneje do vključno 17. januarja 2021.

Rokovnik
6. 1. 2021 – objava poziva
17. 1. 2021 – rok za prijave
21. 1. 2021 – rok za dopolnitve
22. 1. 2021 – zaključek postopka (če je število kandidatov enako številu razpoložljivih mest)
25. 1. 2021 – objava seznama kandidatov (če število kandidatov presega število mest)
25. 1. 2021 ob 14. uri – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
25. 1. 2021 – razpis volitev (če poskus imenovanja s soglasjem ni uspel)
28. 1. 2021 – zaključek volitev
29. 1. 2021 – seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepov o imenovanju ter objava izvoljenih kandidatov

Dodatne informacije
Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na info@sticisce-iskra.si.

Priloge

Poslovnik izbora predstavnikov NVO v razvojni svet regije

Poziv za nove člane RSR NVO

Prijava upravičenca in kandidata za izbor v RSR 

8. januarja 2021
V izolski občini se nadaljuje urejanje kolesarske poti na trasi Parenzane

Odsek kolesarske poti Parenzana od priključka z Južno cesto do počivališča Pit-Stop bo v celoti preplaščen in opremljen z javno razsvetljavo v okviru štirih izvedbenih faz.

Prva je bila zaključena ob izteku lanskega leta,  dela v okviru druge faze (do križišča s Podvozno cesto) pa bodo zaključena predvidoma prihodnji teden. V tem času je popolnoma zaprt del kolesarske poti, ki je na sliki obarvan rdeče. Za uporabnike je označen in urejen obvoz, ki je obarvan oranžno. Ob sobotah in nedeljah je omogočen dostop najemnikom in lastnikom zemljišč.

Po zaključku del na odseku druge faze bo izvajalec nadaljeval z deli na odseku Parenzane od Podvozne ceste  do vhoda v tunel (predvidoma do sredine februarja 2021) ter nazadnje še od izhoda iz tunela do počivališča Pit-Stop. Posamezni odseki bodo zaprti zaporedno. Zaključek vseh del je predviden do aprila.

7. januarja 2021
Zaključena dela na obalni cesti

Enosmerna zapora ceste pri Avtokampu Jadranka je bila z včerajšnjim dnem odpravljena. Podjetje CPK, d. o. o. je uredilo kolesarsko pot z javno razsvetljavo vse do meje z MO Koper. Vrednost investicije znaša 394.000 EUR proračunskih sredstev. Za celotno traso, od koprske do piranske občine, je namenjenih 800.000 EUR, kar bo v večini sofinancirano z evropskimi sredstvi.

 

6. januarja 2021
Namere o oddaji poslovnih prostorov

Komunala Izola, d. o. o. – Komunala Isola s.r.l., Industrijska cesta 8, 6310 Izola, ki jo zastopa direktor Denis Bele (v nadaljevanju: Komunala Izola), na podlagi Pogodbe o upravljanju poslovnih prostorov v lasti Občine Izola z dne 9. 11. 2017, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) ter Pravilnika o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov Občine Izola v najem (Uradne objave Občine Izola št. 18/2020), objavlja namere o oddaji poslovnih prostorov v lasti Občine Izola na naslovih Koprska ulica 3, Ljubljanska ulica 14, Pittonijeva ulica 2, Alietova ulica 18 in Gregorčičeva ulica 40.

Več na povezavah v nadaljevanju.

Koprska ulica 3

Ljubljanska ulica 14

Pittonijeva ulica 2

Alietova ulica 18

Gregorčičeva ulica 40

Arhiv novic
KOLEDAR
< januar 2021 >
PO TO SR ČE PE SO NE
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

NOVO NA PORTALU

20. januar 2021
POGOVORI OB SREDAH: FILMSKA INDUSTRIJA – VOJKO STOPAR IN NATAŠA BUČAR

Novinarka Neva Zajc bo to sredo vodila pogovor na temo filmske industrije. Pogov...


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!