Medijsko središče

10 / Novice

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

23. januarja 2020
Izola vse bolj priljubljena turistična destinacija

Uradni statistični podatki za leto 2019 kažejo, da število turističnih prihodov in prenočitev v izolski občini v primerjavi s prejšnjimi leti, še vedno naraščajo. Stopali smo v koraku z digitalnim, izpeljali uspešne kampanje na socialnih omrežjih, kreirali nove zgodbe, povezane z bogato kulturno in naravno dediščino ter kulinariko.

Z letom 2019 kazalci uspešnosti še narasli
V letu 2019 smo presegli polmilijonski mejnik in tako zabeležili rekordnih 521.505 nočitev in kar 143.989 turističnih prihodov. Če številke primerjamo s preteklim letom, to pomeni 6 % rast nočitev ter 12 % rast prihodov. Kot prejšnja leta, tudi letos največji delež izolskih turistov predstavljajo Slovenci (49 %), sledijo jim Nemci in naši avstrijski sosedje, kateri vsak zase zastopajo 9 % delež, nato Italijani (8 %), Čehi (4 %), Madžari (3 %) in ostali.

V Izoli je registriranih 400 ponudnikov namestitvenih enot s skupno zmogljivostjo 5170 turističnih ležišč. 52 % gostov se je odločilo za namestitev v hotelih, 19 % v apartmajih, 11 % v kampih, 6 % v prenočiščih ter 12 % v preostalih nastanitvenih enotah.

V letu 2019 je v primerjavi s preteklim letom s +40 % najbolj naraslo število čeških turistov, sledi porast nemških turistov (+33 %). Izstopa tudi rast prihodov na italijanskem (+13 %), belgijskem (+25 %), nizozemskem (+27 %) in poljskem tržišču (+22 %). Iz podatkov razberemo tudi višjo rast števila prihodov od rasti števila opravljenih nočitev, kar kaže na skrajšanje povprečne dobe bivanja, Le ta je v letu 2019 znašala 3,6 dni v prejšnjem letu pa 3,8 dni.

Izolana – hiša morja na raznolike načine pripoveduje zgodbe
Izolana je svoja vrata odprla julija 2017 in od takrat sprejela raznolike goste. Posebej atraktivna je za otroke, saj ponuja spoznavanje morske dediščine in zgodovine na izviren način preko igre Muzejski detektiv. Igra je namenjena znanja željnim otrokom med 7. in 12. letom starosti. Izolano lahko doživite po vnaprej določenem urniku, za prej najavljene skupine pa je odprta po dogovoru.

Mala barka 2 uspešno priplula na cilj
V marcu je bila na Lošinju organizirana zaključna tiskovna konferenca čezmejnega projekta Mala barka 2, katere cilj je bil na atraktiven način promovirati destinacije S. Jadrana. Poleg srečanja z mediji se je odvila tudi svečana otvoritev novega interpretacijskega centra pomorske dediščine otoka Lošinj, pred otvoritvijo pa so projektni partnerji predstavili ključne rezultate 30-mesečnega dela. Skupaj s hrvaškimi partnerji smo v sklopu projekta pripravili tudi 10 čezmejnih itinerarijev, ki med seboj povezujejo destinacije Severnega Jadrana, bogate s pomorsko dediščino, sočasno pa skrbijo za pripovedovanje zgodbe o morju. Na vseh sodelujočih destinacijah so bile namreč postavljene tudi posebne markacije, ki označujejo snovno in nesnovno dediščino povezano z morjem. Skupaj je bilo postavljenih kar 70 markacij, 20 pa jih stoji v Izoli. V sklopu projekta sta bili osnovani Akademija tradicionalnih pomorskih obrti in veščin ter mreža centrov odličnosti. Organiziranih je bilo veliko delavnic in izobraževanj, sofinancirane so bile kulturne prireditve povezane z morsko dediščino, dobili smo nove promocijske materiale itd. Vezano na Slovenijo, je bila v okviru projekta uresničena selitev turistično-informacijskega centra v obnovljene prostore na Sončnem nabrežju.

Istra se prestavi – #LoveIstria
Destinacija slovenska Istra se je v preteklem letu predstavila na mnogih sejmih ter poslovnih srečanjih po Evropi. Aktivnosti so se izkazale za zelo uspešne, saj so poleg slikovite promocije, predstavljale tudi stičišče raznolikih ponudnikov turističnih storitev. V aprilu pa je bila Izola ena izmed glavnih akterk STO kampanje Dva milijona razlogov, zakaj čutimo Slovenijo, v kateri je bilo ključno spodbujanje objav na socialnih omrežjih. Z oznakami pod objavami kot so #VisitIzola, #LoveIstria in #ifeelsLOVEnia so obiskovalci širili glas o Izoli na svetovnem spletu.

Pletla se je raznolika medijska mreža
V delu Turističnega združenja Izola je seveda izjemnega pomena tudi sodelovanje z mediji ter blogerji. Za nami je leto uspešnega sodelovanja z domačimi in tujimi mediji ter študijskimi skupinami novinarjev. Gostili smo skupino madžarskih novinarjev in rusko televizijsko ekipo (Russia TV). Posneli smo tudi del oddaje O moru za hrvaško nacionalno televizijo. Obiskali so nas obiskali še avstrijski agentje in predstavniki tour operatorjev, ki so pobližje spoznali predvsem naše hotelske kapacitete in pa gastronomsko ter enološko ponudbo. Gostili smo tudi skupino čeških novinarjev, veliko pa sodelujemo tudi s slovenskimi mediji. Izolo smo predstavili v oddaji Na lepše, poudarek je bil na Izolani, ribištvu in kulinariki. V novembru je Turistično združenje Izola v sodelovanju s Centrom za kulturo, šport in prireditve Izola in RTV Slovenija organiziralo posebno kulinarično doživetje za oddajo Dobro Jutro v centru pozornosti je bila istrska lokalna jed Bobiči.

V koraku z digitalnim
V okviru razpisa Izola Digital se je rodila nova podoba spletne strani, katera poleg popolne preobrazbe vsebuje tudi interaktivni zemljevid našega mesta in spletno trgovino. Sredstva smo vložili tudi v izobraževanje na področju spletnega marketinga, kar se je izkazalo za zelo dobrodošlo pri ponudnikih turističnih storitev. Prvič smo izvedli tudi analizo izolskih person, katere namen je bil ugotoviti, kdo so ciljne skupine naše destinacije. Rezultati so pomembni, saj nam bodo pomagali oblikovati ponudbo aktivnosti za goste, katerih si na destinaciji želimo.

Gastronomska popotovanja v »Izolske okuse«
Tudi v letu 2019 smo nadaljevali pripoved izolskih gostincev, katerih zgodbe smo združili v akcijo Izolski okusi. Mesto v tej akciji je v preteklem letu dobilo 6 multimedijskih zgodb naših gostincev, kateri so uspeh beležili s povišanim obiskom. Poleg pripovedovanja zgodb smo ponudili tudi kulinarične doživetja in sicer na tematsko zasnovanih dnevih – Dnevih špargljev, Dnevih domačih pedočev, Dnevih bakalaja in Dnevih kraljestva ribe.

Namigi, kako doživeti Izolo v polnosti
S kampanjo Top IG lokacije – izolske vište, v kateri smo označili naše najlepše razglede za fotografiranje našega kraja, smo spodbujali obiskovalce k promociji le-tega na socialnih omrežjih, predvsem IG. Rezultat je bil odličen, saj je bilo ustvarjenih preko 100 fotografij. Z raznolikim video in foto materialom smo obeležili naše bistvene produkte, katere smo vključili v poletno kampanjo, ki se je odvila na ključnih trgih (slovenskem, avstrijskem, italijanskem, nemškem, prvič pa tudi na češkem in poljskem). Poleg omenjenih akcij, pa se je za uspešno izkazala tudi akcija Supanje v Izoli, ki je pripomogla k porastu povpraševanja po supih.

Zgodbo 2019 zaokrožili na Ledenem otoku
Med 30. novembrom in 19. januarjem so se mali in veliki lahko zabavali na drsališču, ki je bilo postavljeno v parku Pietro Coppo, Dogajanje je obogatil glasbeni in otroški program ter raznolika kulinarična ponudba.

V 2020 stremimo k digitalizaciji novih vsebin
V novem letu želimo še več vsebin obleči v digitalno preobleko, zato pripravljamo načrt digitalizacije kulturne dediščine. Delali bomo tudi na razvoju novih turističnih produktov s poudarkom na 5* doživetij. Želimo si še izpopolniti kompetence naših ponudnikov ter nadaljevati digitalne aktivnosti na tujih trgih.

20. januarja 2020
Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poziva organizacije, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju in javne zavode, ki delujejo v mladinskem sektorju in v okviru katerih je zagotovljena avtonomija mladih, da se prijavijo na razpis.

Predmet javnega poziva so programi mladinskega dela. Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti, kot to določa 3. člen Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10; v nadaljevanju: ZJIMS). Programi mladinskega dela so namenjeni mladim v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta.

Zainteresirani prijavitelji lahko na temo javnega poziva pošljejo vprašanja in sicer do 6. 2. 2020. Vprašanja je potrebno poslati na elektronski naslov skrbnika javnega poziva: zvijezdan.mikic@gov.si. Na vprašanja, ki bodo prispela kasneje, razpisovalec ne bo odgovarjal.

Povezava na spletno aplikacijo za oddajo prijav

Rok za oddajo prijav je do 10. 2. 2020 do 23.59.

17. januarja 2020
OBVESTILO – poročanje o škodi zaradi posledic neugodnih vremenskih razmer poleti 2019 – rok podaljšan do 22. januarja 2020

Iz Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli obvestilo, da so potencialni oškodovanci zaradi posledic neugodnih vremenskih razmer v tekoči kmetijski proizvodnji, v času med 11. junijem in 24. avgustom 2019, na dom prejeli obrazce za prijavo škode.

Obrazce mora nosilec kmetijskega gospodarstva izpolniti, podpisati ter s priloženimi dokazili dostaviti v glavno pisarno Občine Izola, na Sončnem nabrežju 8, do 22. januarja 2020. Pristojne občinske službe bodo podatke vnesle v aplikacijo Ajda.  Občinske in regijske komisije za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah, v sodelovanju s kmetijskimi inšpektorji, bodo opravile tudi preveritve navedenih podatkov.

Rok za oddajo vlog upravičencev, ki so utrpeli škodo na oljkah zaradi neugodnih vremenskih razmer v tekoči kmetijski proizvodnji (neurje s točo) med 11.6.2019 in 24.8.2019, je podaljšan do srede 22.1.2020.

Za pojasnila o oddaji obrazcev se lahko obrnete na Jasno Tošić, kontakt 05 66 00 251.

13. januarja 2020
Dogajanje na Ledenem otoku se nadaljuje vse do 19. januarja

Dogajanje na Ledenem otoku se nadaljuje vse do 19. januarja.

Ledeni otok je v prazničnih dneh Izoli prinesel povsem drugačno dogajanje. Obisk dogodkov Ledenega otoka in drsališča je presegel pričakovanja, samo ob odprtju drsališča in prižigu prazničnih luči je bilo 4000 obiskovalcev. Na dveh prizoriščih, v parku Pietro Coppo in na Lonki se je odvijalo dogajanje za vse okuse in generacije, z dogajanjem v parku nadaljujemo vse do 19. januarja.

»Lahko povem, da sem vesel vsakodnevnih srečanj z občani, ki vedno znova z navdušenjem gledajo na novosti, ki jih je prineslo pravljično dogajanje Zimskega otoka. Z njim smo povezali gostince, trgovce in druge deležnike v Izoli. Gre za primer dobre prakse, ki jo bomo prav gotovo znova vpeljali in nadgradili konec letošnjega leta. Rezultat je povezan z odličnim sodelovanjem občinskih služb s Turističnim združenjem, Centrom za kulturo, šport in prireditve, Komunalo Izola in drugimi deležniki. Velik potencial dogodka so prepoznali tudi generalni sponzor CPK in ostali sponzorji,« je zimsko dogajanje Ledenega otoka povzel župan Danilo Markočič.

Novi priložnosti za brezplačno drsanje jutri in v četrtek

Jutri, v torek, 14. januarja, med 15. in 17. uro, generalni sponzor Ledenega otoka – družba CPK znova omogoča brezplačno drsanje, ljubitelji ledenih ploskev bodo lahko brezplačno drsali tudi v četrtek, 16. januarja, med 16. in 17. uro, kar omogoča družba Makro 5 gradnje.

Foografirajte se z Bepijem in osvojite nagrado

Do zaključka dogajanja na Ledenem otoku, torej do vključno 19. januarja 2020 se lahko fotografirate z izolsko maskoto – ribičem Bepijem ter svoje fotografije delite preko Instagrama z oznakami #LedeniOtok in #VisitIzola Več informacij:
www.visitizola.com/dozivetja/z-bepijem-do-nagrade.

Izbranih pet fotografij, ki bodo pravilne označene, bo organizator nagradne igre Turistično združenje Izola tudi nagradil.

10. januarja 2020
Štirje namigi za bolj zdrav in sproščen pričetek novega leta v slovenski Istri

Od pestrega decembrskega dogajanja smo se poslovili in prišel je veliko bolj miren januar, ki predstavlja začetek novega obdobja. Vstopite v novo leto sproščeni, zadovoljni in napolnjeni z energijo. V slovenski Istri se za vsakogar nekaj najde, od posebne wellness ponudbe, bogate narave pa tudi odlične kulinarike.

Sprostite vaše čute in telo

Po obilnih praznikih si privoščite sproščanje v idiličnem naravnem okolju, odmaknjenem od cestnega vrveža. V Wellness Centru Adria Ankaran je gostom na voljo bogata ponudba tretmajev za dobro počutje in popolno nego telesa. Njihova spa ponudba temelji na naravnih mediteranskih virih, kot so morska nerafinirana sol, rožmarin, sivka, alge, glina. Po obilju in vrvežu decembrskih praznikov vam v spa centru ponujajo sproščujoče pakete za uživanje v mirnem okolju. Posebno januarsko ponudbo sestavljata Serenity day spa, v okviru katerega ponujajo refleksno masažo stopal, nego in masko obraza, ter poseben, nov tretma za ženske, imenovan maderoterapija (anticelulitna masaža z valjčki). Tudi v Cliff Spa na Belvederju, vam v mesecu januarju nudijo posebne programe; hranilno-hidratantno nego obraza ter detox progam za telo po prav posebnih cenah. Za vse, ki so med prazniki delali in potrebujejo sprostitev, pa so pripravili masažo za popolno sprostitev.

Občutite čudežno moč soli

Globoko vdihnite, zajemite s solnimi negativnimi ioni nabit morski zrak in uživajte v pogledu na sproščujočo morsko pokrajino. Peš ali s kolesom stopite v očarljiv svet naravnega bogastva – soli. Skozi bogato tradicijo solinarstva, nekdanje solinarske poti in blagodejne učinke solnih terapij vas bodo mali beli kristalčki, ki se svetlikajo v soncu, zagotovo očarali. Podajte se na solno pot od Sečoveljskih do Strunjanskih solin in spoznajte neprecenljivo naravno in kulturno dediščino. Za popolno razvajanje obiščite enega od centrov dobrega počutja v neposredni bližini morja in tudi v zimskem času sproščeno zaplavajte v ogrevani morski vodi, se sprostite v savni ali si privoščite protistresno masažo. Občutite zdravilne učinke naravnih dejavnikov iz bližnjih solin, kot so sol, solinsko blato in slanica.

Zdravje gre skozi želodec

Za dobro počutje je pomembna tudi pravilna prehrana. Spoznajte raznolikost mediteranske diete, ki je ena najbolj zdravih, a obenem polnega okusa, očistite telo in duha s številnimi detox programi in stopite na pot aktivnega preživljanja vašega vsakdana. Recept za zdravo življenje imate na dlani. Vse štiri destinacije v slovenski Istri se lahko pohvalijo tudi z odlično kulinariko, ki jo lahko okušate v številnih restavracijah, gostilnah in na turističnih kmetijah zelenega podeželja.

V stiku z naravo

V zimskih mesecih lahko sprostitev najdete tudi v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok, ki se razprostira na prehodu iz mesta na koprsko podeželje. Škocjanski zatok velja za največje polslano mokrišče v Sloveniji in je dom različnim rastlinskim in živalskim vrstam. Sončni zimski dnevi pa so lahko odlični tudi za obisk Kraškega roba, ki je prepleten s številnimi kolesarskimi in pohodniškimi potmi, obenem pa velja tudi za osrednje slovensko plezališče. Tu ima namreč dom več kot polovica plezalnih smeri, ki jih premore Slovenija. Vabljeni tudi na potep po izolskih vištah oziroma razglednih točkah, ki vam bodo odvzele sapo ter vam omogočile, da si sami ali s svojimi najbližjimi ustvarite nepozabne fotografije Izole, ki vam bodo Izolo vtisnile v prav čaroben spomin.

9. januarja 2020
Poziv obiskovalcem Krajinskega parka Strunjan

Krajinski park Strunjan obiskovalce poziva, naj se v teh dneh še posebej izogibajo sprehodom po obali med strunjansko plažo in San Simonom, zlasti pa naj se ne zadržujejo na območju Rtiča Strunjan in Rta Ronek. Povedano velja tudi v poletnih mesecih, saj nekateri kopalci svoje brisače postavljajo prav ob vznožju najbolj nevarnih predelov, torej pod strme in neporaščene stene klifa. Kamen velikosti oreha ima lahko tragične posledice, zlasti če pade z višine.

Več si preberite na sledeči povezavi:

https://parkstrunjan.si/…/Zgibanka_Previdno-klif-se-kru%C5%…

8. januarja 2020
Val sprememb: kandidaturna knjiga Piran-Pirano4Istria2025 združuje Istro

Ustvarjalci kandidaturne knjige so včeraj v Pretorski palači predstavnikom medijev orisali program, s katerim se Občina Piran, skupaj z Izolo, Koprom in Ankaranom, poteguje za prestižni naslov Evropske prestolnice kulture 2025 (EPK). K projektu, ki nosi večjezično ime Piran-Pirano4Istria2025, so pristopili tudi Trst, Milje, Istrska županija in hrvaška mesta: Buje, Umag, Poreč, Novigrad, Rovinj, Labin, Pulj in Opatija.

Na predstavitvi so bili prisotni župani: Izole – Danilo Markočič, Pirana – Genio Zadković, Kopra – Aleš Bržan in Ankarana – Gregor Strmčnik. Giuseppina Rajko, namestnica župana Istrske regije in Vladimir Torbica, vodja oddelka za kulturo Istrske regije, sta poudarila, da po desetletnem zatišju sodelovanja na področju kulture, istrska mesta danes skupaj ustvarjajo kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture. Projekt so pozdravili tudi župan Buj, Fabrizio Vižintin, podžupan Umaga, Mauro Jurman in namestnica župana Poreča, Nadia Štifanić Dobrilović. »Ljudi iz različnih družbenih, političnih in kulturnih stvarnosti lahko uspešno poveže samo – kultura. Ki vselej prinaša pozitiven val sprememb,« je dejal eden izmed prvih podpornikov projekta, župan Trsta, Roberto Dipiazza.

Prav Val sprememb, naslov kandidaturne knjige, nakazuje na to, da je EPK izrazito razvojni projekt. »V času, ko narašča tesnoba spričo včasih slabo razumljenega multikulturalizma in v ospredje stopajo vprašanja Evropske kohezije, bi Istra rada ponudila svoj zgled tega, kako so različne kulture preživele, sobivale in se medsebojno oplajale,« je prepričan Borut Jerman, ki je odgovoren za participativni proces kandidature.

»Ko smo pred letom dni pričeli uresničevati idejo o kandidaturi za EPK, smo seveda nemudoma pomislili na medobčinsko in čezmejno sodelovanje. In glej, sedaj ko so se kreativne zamisli združile v jasno podobo, se izkazuje, da so bile naše poteze sicer drzne, toda prave in uspešne,« je zaključila vodja projekta, Martina Gamboz.

3. januarja 2020
Ministrstvu za kulturo izročili prvo kandidaturno knjigo Piran 4 Istria 2025

Občina Izola je kandidaturni partner Občine Piran za naslov Evropske prestolnice kulture (EPK) v letu 2025.

Na decembrski seji Občinskega sveta Občine Izola so svetniki soglasno pooblastili župana za podpis izjave za vzpostavitev strateškega okvira za kulturo v občinah  Piran, Izola, Koper in Ankaran, ki se bo izvajala ne glede na uspešnost kandidature za EPK ter potrdili kandidaturno knjigo Piran-Pirano 4 Istria 2025. Izjava in kandidaturna knjiga sta eden izmed pogojev za uspešno prijavo kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025. Prvo kandidaturno knjigo Piran 4 Istria 2025 je projektni tim EPK, 30. decembra 2019, izročili Ministrstvu za kulturo.

Tega pomembnega mejnika ne bi bilo mogoče doseči brez vaše pomoči in podpore.
Posebna zahvala gre zato vsem, ki ste s svojimi idejami in predlogi prispevali k ustvarjanju kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025!
Februarja sledi še en preizkus: predstavitev bidbooka mednarodni komisiji, ki bo odločala o uvrstitvi v drugi krog. Držimo pesti!

30. decembra 2019
Pripravljena prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Občina Izola bo danes, 30. decembra 2019 v uradnih objavah in na spletni strani objavila prednostno listo upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Izola.

Komunala Izola d.o.o. je kot upravljavec nepremičnin v lasti Občine Izola, dne 3. 6. 2019 objavila razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Rok za oddajo vlog je bil 28.6.2019.

V razpisnem roku je prispelo 256 vlog. Izmed slednjih je bilo zavrnjenih 24 vlog, ker prosilci niso izpolnjevali splošnih pogojev (slovensko državljanstvo, stalno prebivališče v občini Izola, premoženjsko stanje, previsoki dohodki) in 18 vlog iz naslova nepopolno oddanih vlog, ki jih prosilci kljub pozivu za dopolnitev niso dopolnili. Na listo potencialnih najemnikov se je uvrstilo 214 prosilcev, ki so v celoti izpolnjevali pogoje za dodelitev stanovanja.

Vsem 214. prosilcem so bile izdane odločbe, zoper katere so imeli možnost pritožbe. V pritožbenem roku smo prejeli 3 pritožbe, ki so bile s strani drugostopenjskega organa (Župana) zavrnjene kot neutemeljene. Po dokončnosti vseh odločb, je bila nato pripravljena končna prednostna lista upravičencev do najema neprofitnih stanovanj, ki bo z današnjim dnem tudi uradno objavljena.

Po objavi prednostne liste bodo, na razpisu, uspelim upravičencem izdani sklepi o dodelitvi stanovanja, sledila bo sklenitev najeme pogodbe za nedoločen čas in predaja stanovanja.

V prvi fazi bo na podlagi prednostne liste razdeljenih 13 stanovanj, v naslednjih mesecih pa še najmanj osem (8) stanovanj, ki so trenutno v izgradnji in sicer na Smrekarjevi ulici 52 ter na Južni cesti 20. V letu 2020 se načrtuje še dodatna ureditev štirih (4) stanovanj na Krpanovi ulici 5 ter pričetek gradnje štirih (4) stanovanj na Cegnarjevi ulici.

Arhiv novic
KOLEDAR
< februar 2020 >
PO TO SR ČE PE SO NE
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
       

NOVO NA PORTALU

22. februar 2020
Pustni ples v hotelu Delfin s Primorskimi Fanti

Veselo pustno rajanje v hotelu Delfin. Za zabavo bodo poskrbeli Primorski Fantje...


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!