Medijsko središče

10 / Novice

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

10. maja 2019
Center odličnosti InnoRenew je dodana vrednost lokalnega in nacionalnega pomena

Na današnji novinarski konferenci je župan Danilo Markočič s sogovorniki predstavil prizadevanja Občine Izola, da bi na območju Livad umestili program raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE (raziskovalni inštitut), ki raziskuje uporabo obnovljivih virov in zdravo bivanjsko okolje. Projekt je bil konec leta 2016 na razpisu izbran kot zmagovalni in edini iz Slovenije med 169 mednarodnimi prijavami, njegova uresničitev pa je tako lokalnega kot nacionalnega pomena. Objekt bi na podlagi že pridobljenega gradbenega dovoljenja lahko zaživel v dveh letih od sklenitve pogodbe z izvajalcem del, ki ga bo raziskovalni inštitut z javnim razpisom izbral v prvi polovici leta.


Več

9. maja 2019
Občina Izola prodaja nepremičnine v starem mestnem jedru

Občina Izola je objavila javno dražbo za prodajo nepremičnin v starem mestnem jedru. Dražba bo 30. maja 2019, rok za plačilo varščine pa je do vključno 27. maja. Kupnine od prodaj nepremičnin bodo namensko porabljene za obnovo drugih nepremičnin in novogradnjo.


Več

8. maja 2019
Kmalu razgrnjen dopolnjen osnutek temeljnega prostorskega akta občine Izola

V ponedeljek, 13. maja 2019, bo javno razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Izola (OPN občine Izola) skupaj z okoljskim poročilom, Občina pa je o tem na spletni strani že objavila javno naznanilo. Dokumenti bodo na več lokacijah javno razgrnjeni vse do 11. julija letos, zainteresirani pa bodo lahko v tem času podali pripombe in predloge. Organizirani bosta tudi vsaj dve javni obravnavi.
Več

6. maja 2019
Medgeneracijski center Izola praznuje prvo obletnico delovanja

V Livadah, pri novih oskrbovanih stanovanjih v lasti Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, je pred enim letom odprl svoja vrata Medgeneracijski center Izola, čigar vodenje je Občina Izola zaupala Domu upokojencev Izola. Slovesno praznovanje prve obletnice delovanja bo ta petek, 10. maja 2019, ob 10. uri.

Tik ob oskrbovanih stanovanjih za starejše, v neposredni bližini osnovne šole, enote vrtca in univerzitetnega kampusa je pred enim letom zaživel medgeneracijski center, ki v lepih, svetlih prostorih nudi pester program aktivnosti za organiziranje prostega časa starejših in izpopolnjevanje uporabnikov na kulturnem, izobraževalnem, športno-rekreacijskem in drugem področju, omogoča pa tudi medgeneracijsko povezovanje za izboljšanje kakovosti življenja.

Medgeneracijski center Izola je nastal na pobudo Društva upokojencev Izola, Društva upokojencev Jagodje – Dobrava, Andragoškega društva Morje – Univerze za tretje življenjsko obdobje Izola, Združenja borcev za vrednote NOB Izola, Centra za socialno delo Izola in Doma upokojencev Izola. Deluje pod okriljem Doma upokojencev Izola, ob ustreznem sofinanciranju stroškov dela in programa iz občinskega proračuna.

Pester program izvajajo v sodelovanju s prostovoljkami in prostovoljci ter javnimi zavodi, društvi in drugimi organizacijami iz občine Izola in okolice. Že v prvih mesecih delovanja so bile na sporedu številne dejavnosti, katerih vsebino so sproti prilagajali potrebam in željam obiskovalk in obiskovalcev. Njihovo število je naraščalo iz meseca v mesec. Tako so v minulem letu že lahko dnevno zabeležili povprečni obisk približno 100 uporabnikov, ki so jim mesečno ponudili najmanj 50 vsebinsko različnih aktivnosti in dogodkov.

Obiskovalci centra so večinoma starejši od šestdeset let. Ker s ciljno usmerjenim programom spodbujajo medgeneracijsko druženje in sodelovanje, pa se pridružujejo tudi mlajši. Obenem pozornost posvečajo ranljivim skupinam prebivalstva, kot so osamljeni starejši, osebe z nizkimi dohodki, brezposelni, priseljenci iz tujih jezikovnih okolij in drugi. Prav za migrante so v sodelovanju z Osnovno šolo Vojke Šmuc Izola izvedli tečaj slovenščine in druge dogodke, ki so bili zelo dobro obiskani.

Največ zanimanja poleg kulturnih in družabnih prireditev pritegnejo dejavnosti za ohranjanje telesne zmogljivosti in boljše počutje, jezikovni tečaji, delavnice za pridobivanje kulinaričnih spretnosti, učenje pravilne uporabe pametnega telefona in prenosnega računalnika, ustvarjanje različnih izdelkov, prebiranje poezije, pogovore o aktualni problematiki starejših in upokojencev ter druženje ob pikadu, šahu, igrah s kartami, itd.

Zanimive pogovorne teme, predavanja in delavnice redno pripravljajo v sodelovanju s strokovnimi delavkami Doma upokojencev Izola ter Zdravstvenim domom Izola oz. tamkajšnjim Centrom za krepitev zdravja, Centrom za socialno delo Izola, Slovenskim društvom Hospic, Društvom prijateljev mladine Izola, Komunalo Izola, Ljudsko univerzo Koper, Kulturnim-umetniškim društvom Erato Izola, Kulturnim društvom harmonikarjev Izola, Medgeneracijskim društvom Svetilnik Koper, združenji Europa Donna Obala in Ozara Izola, Policijsko postajo Izola, Prostovoljnim gasilskim društvom Izola, Mestno knjižnico Izola, Društvom za razvijanje čuječnosti, Združenjem za esperanto Slovenije, Univerzo na Primorskem, Srednjo šolo Izola, izolskimi osnovnimi šolami in vrtci, plesalci, pevci ter likovniki in fotografi, s katerimi sodelujejo na posameznih dogodkih.

Obisk popolnoma vseh dejavnosti je brezplačen, k čemur pripomorejo tudi vsi tisti, ki svoje znanje in izkušnje prenašajo drugim v plemenitem duhu prostovoljstva.

Veseli nas, da so številne Izolanke in Izolani medgeneracijski center prepoznali kot priljubljen kraj druženja in koristnega preživljanja svojega prostega časa.

 

 

 

 

30. aprila 2019
Po domače pridelke na tržnico Ruba sz moje njive

Tudi letos bomo v Izoli od 4. maja naprej dvakrat tedensko lahko kupovali pridelke lokalnih kmetov na tržnici Ruba sz moje njive. Domača tržnica bo v Drevoredu 1. maja odprta vsako sredo in soboto med 8. in 13. uro.

Tržnica je del projekta Kilometer nič

Tržnica je le eden izmed programov že več let delujočega projekta Kilometer nič, s katerim v Izoli bogatimo kulinarično ponudbo. Glede na to, da je bistvo projekta avtohtona in avtentična ponudba iz lokalnega okolja, lahko na tržnici lokalne pridelke kupujejo tudi vsi gostinci, ki so vključeni v projekt. Ti morajo  v svoji ponudbi zagotoviti vsaj 80 odstotkov vhodnih surovin iz neposrednega okolja.

Od maja do konca septembra bodo tako z nami štirje lokalni ponudniki: Aldo Ček s Kmetije Istriana, Brigita Barbo s Kmetije Barbo, Norma Zudich s Kmetije Zudich in pa Gigliola Vojvoda s Kmetije Vojvoda. Zaradi velikega povpraševanja bo tržnica tudi letos odprta dva dni: vsako sredo in soboto dopoldne, na že znani lokaciji v bližini trgovine Agrarija, v Drevoredu 1. maja.

Tudi letos poskrbeli za obogatitev ponudbe 

Posebnost Rube sz moje njive bo tudi letos stojnica Turističnega združenja Izola (Visit Izola), kjer se bodo predstavile različne slovenske blagovne znamke malih obrtnikov oz. pridelovalcev. Z nami bodo Mala Metraža, Cuckoo Cups, Mašina Granola, naravna kozmetika FlowerPower, Rok’s nut butter in nekatere druge. Na stojnici bodo občasno prav tako na voljo produkti, ki se jih sicer da kupiti na izolskem TICu, od bombažnih torbic, čepic, pa vse do knjige o Izoli in bonov za izposojo SUP deske, saj je poletje pred vrati, s tem pa tudi sezona supanja.

 

26. aprila 2019
Sredstva od prodaje starih stanovanj v Izoli namenjena za izgradnjo sodobnejših

Občinski svet Občine Izola je na včerajšnji 4. redni seji potrdil zaključni račun proračuna Občine Izola za leto 2018. Potrjenih je bilo več pravnih poslov razpolaganja s stvarnim premoženjem, med drugim so se strinjali s prodajo starih in po večini praznih stanovanj v starem mestnem jedru, katerih kupnine bodo namenjene v obnovo drugih nepremičnin in novogradnjo. Svetniki so potrdili tudi prodajo nezazidanih zemljišč na območju industrijske cone – vzhod, med kompleksom Mehano in lokalno cesto do krožišča pri Petrolu, primarno namenjeno razvoju mikro, malih in srednjih podjetij. V prvi obravnavi so sprejeli spremenjeni odlok o ustanovitvi JZ ZD Izola, ki bi po novem združevali dve vodstveni funkciji: direktorja in poslovnega vodjo v enem. Svetniki so potrdili tudi sklep o pričetku postopka razpisa za občinsko nagrado in priznanja za leto 2019.

Potrjen zaključni račun proračuna za leto 2018

Uvodoma so svetniki soglasno potrdili zaključni račun proračuna Občine Izola, iz katerega je med drugim razvidno, da dejanski prihodki proračuna Občine Izola v letu 2018 znašajo 18,1 milijona evrov, dejanski odhodki pa 18,8 evrov. Investicijski odhodki so bili izvršeni v višini 4,8 milijona evrov. Dolgoročne finančne obveznosti v višini 10,3 milijona evrov se nanašajo na višino neodplačane glavnice najetih kreditov Občine in se odplačujejo skladno s pogodbenimi določili. V letu 2018 je Občina odplačala glavnico dolgoročnih posojil v višini 1 milijona evrov, hkrati pa je najela nov dolgoročni kredit v višini 1,5 milijona evrov. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 2,9 milijona evrov in so za 63 % višje v primerjavi z letom 2017 zaradi prejete sodbe Višjega sodišča v Mariboru glede gospodarskega spora s tožečo stranko – podjetjem R Mercuri. Zapadlih obveznosti pa je bilo konec lanskega leta za skoraj polovico manj kot leto prej.

Potrjen je bil tudi program dela in finančnega načrta Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine za leto 2019. V njem so predvidene štiri večje preventivne akcije, kot na primer Varno na kolo, ki se v sodelovanju z občinskimi redarji in policijsko postajo vsako leto maja izvede na nekdanji obalni cesti, in delavnice, s katerimi se mlade ozavešča o posledicah neodgovorne vožnje.

Občinski svet je v nadaljevanju potrdil predlog razporeditve preteklih presežkov osnovne šole Vojke Šmuc in vrtca Mavrica, ki bodo namenjeni investicijsko vzdrževalnemu delu in nakupu opreme v letošnjem letu.

Potrjen je bil tudi poslovni načrt izolskega komunalnega podjetja in podano je bilo soglasje javnemu podjetju k predlogu najema dolgoročnega finančnega leasinga za nakup novega pometalnega stroja, s katerim bi nadomestili dotrajanega. Ob predstavitvi poslovnega načrta je direktor komunalnega podjetja Denis Bele napovedal predlog sprememb obračuna storitev zbiranja in odvoza odpadkov v občini Izola, o čemer bo občinski svet odločal na eni izmed prihodnjih sej.

Sredstva od prodaje starih stanovanj namenjena za izgradnjo sodobnejših

V nadaljevanju so svetniki potrdili dva predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra in odločali o pravnih poslih razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Izola, med drugim so se strinjali s prodajo delov večstanovanjskega objekta na Spinčičevi ulici 3. Strinjali so se tudi s prodajo šestih stanovanj v starem mestnem jedru. Kupnine od prodaj bodo namensko porabljene za obnovo drugih nepremičnin in novogradnjo. Na tak način bi Občina pridobila nova stanovanja, zgrajena po sodobnih standardih in v lastniško zaokroženih celotah, kar omogoča učinkovitejše upravljanje. Obenem se občinski stanovanjski fond ne zmanjša, saj bodo sredstva pridobljena s prodajo stanovanj investirana v obnovo objekta na Smrekarjevi ulici 52 (pridobljena bodo 3 stanovanja in 1 poslovni prostor) in v urejanje stanovanj na severni strani kletne etaže objekta Južna cesta 20 (pridobljenih bo pet stanovanj).

Prodaja zemljišč na območju CMI Vzhod

Občinski svet je potrdil tudi prodajo nezazidanih zemljišč na območju industrijske cone-vzhod, med kompleksom Mehano in lokalno cesto do krožišča pri Petrolu. Območje je v fazi komunalnega urejanja, za katerega smo pridobili evropska sredstva in je prednostno namenjeno razvoju mikro, malih in srednjih podjetij, kar bo predstavljalo vstopni pogoj za javno dražbo oz. javno zbiranje ponudb.

Občinski svet je zavrnil predlog menjave zemljišč med KZ Agrario Koper in Občino

Na predlog KZ Agrarie Koper je bila predlagana menjava zemljišč med Občino in Agrario. Gre za kompleks nepremičnin med mestnim stadionom in pokopališčem v lasti Občine Izola, ki je oddan Agrarii za potrebe vrtnarije oz. cvetličarne. Na tem območju bi Agraria širila svojo dejavnost in programe, ki so skladni s prostorskim aktom, v zameno pa bi Občini prodala nepremičnine, ki se nahajajo v območju industrijske cone jug in so namenjene trgovsko poslovnim dejavnostim. Z navedeno menjavo bi Občina lastniško zaokrožila določeno območje, ki bi ga v drugi fazi lahko uspešno prodala na trgu, saj je povpraševanje po tovrstnih nepremičninah, ki so primerne za gradnjo trgovsko-poslovnih objektov zelo veliko. Svetniki predlog niso podprli, med utemeljitvami je bilo tudi dejstvo, da gre za območje, ki je na vhodu v mesto in ga ni smiselno prodajati.

Občinski svet se je soglasno strinjal s predlogom sklepa o določitvi vrednosti zemljišč v občini Izola za potrebe Občine. Gre za novelacijo vrednosti zemljišč iz leta 2016, ki bodo kot do sedaj služila za sklepanje pravnih poslov, za prodaje zemljišč v lasti Občine, za menjave, odkupe in za ustanavljanje služnosti. Določitev vrednosti zemljišč pomeni racionalizacijo postopkov, ki bodo tako hitrejši in cenejši, saj ne bo treba za vsak postopek izdelovati posebno cenitev.

V ZD Izola združitev dveh vodstvenih funkcij v eno

Svetniki so v 1. obravnavi sprejeli predlog spremenjenega Odloka o ustanovitvi JZ ZD Izola. Občina Izola s predlaganimi spremembami in dopolnitvami odloka zgolj izvršuje svoje ustanoviteljske pravice, ki temeljijo in so v skladu z veljavno zakonodajo in izhodiščem Vlade RS, usmerjenim v racionalizacijo delovanja javnih zavodov. V konkretnem primeru gre za predlog združitve dveh vodstvenih funkcij v eno: funkcijo poslovodnega organa zavoda – direktorja, katerega osnovna naloga je, da organizira, vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda, ter funkcijo strokovnega vodje, ki vodi strokovno delo zavoda in je zanj odgovoren. V skladu z Odlokom ima Zavod direktorja in strokovnega vodjo, funkciji pa sta lahko tudi združeni, vendar mora imeti v tem primeru v skladu z zakonom direktor visoko izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri, kar je določeno v Zakonu o zdravstveni dejavnosti.

Na koncu seje so bili potrjeni še predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Za člana Sveta lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Južna Primorska je bila kot predstavnica Občine Izola imenovana Nina Markovič, v Svet JZ ZD Izola pa je bilo imenovanih pet predstavnikov Občine Izola: Manca Vadnjal, Majda Vrtovec, Flory Banovac, Danijel Bešič Loredan in Aleš Bohinec. Potrjen je bil predlog k imenovanju Suzane Božič za ravnateljico vrtca Mavrica. Občinski svet je podal pozitivno predhodno mnenje k imenovanju Vasje Medveščka za direktorja Doma upokojencev Izola za mandatno dobo petih let in ni podal soglasja k imenovanju Evgenija Komljanca za direktorja ZD Izola. Svetniki so potrdili sklep o pričetku postopka razpisa za občinsko nagrado in priznanja za leto 2019.

23. aprila 2019
Počastitev dneva upora proti okupatorju

Občina Izola, Združenje borcev za vrednote NOB Izola in Center za kulturo šport in prireditve Izola vabijo na proslavo v počastitev dneva upora proti okupatorju, ki bo v petek, 26. aprila, ob 19. uri v Kulturnem domu Izola.
Več

18. aprila 2019
Spletno usposabljanje za podjetnice začetnice – ABC PODJETNIŠTVA

Z namenom ponuditi priložnost razvoja podjetniških kompetenc za ženske, ki imajo podjetniško vizijo in željo po podjetniškem udejstvovanju sta Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter javna agencija SPIRIT Slovenija v sodelovanju s fakulteto Doba razvila program spletnega usposabljanja za podjetnice začetnice.

Komu je program namenjen?

Program je namenjen potencialnim podjetnicam, ki jih zanimajo podjetniške vsebine in si želijo novih znanj preko MOOC (množičnega dostopnega spletnega usposabljanja) brez obveznosti pridobitve certifikata, ter vsem, ki so v letu 2019 že ustanovile svoje podjetje in se želijo prepričati v svoja podjetniška znanja.

Zbiranje prijav

Prijavite se preko spletne prijavnice najkasneje do 6. 5. 2019. Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavami.

PRIJAVA je dostopna tu: https://www.fakulteta.doba.si/program-usposabljanja-za-podjetnice-zacetnice-skupaj-s-kratkim-spletnim-usposabljanjem-abc

KOTIZACIJE NI.

Delo poteka v virtualnem prostoru.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na: podjetnice@spiritslovenia.si.

Udeležbo na spletnem usposabljanju financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo preko izvajalske institucije SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Več na: https://www.podjetniski-portal.si/podjetnice/abc-podjetnistva

Vir fotografije: Pixabay

 

Arhiv novic
KOLEDAR
< maj 2019 >
PO TO SR ČE PE SO NE
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

NOVO NA PORTALU

24. maja 2019
Kmalu začetek del izgradnje kanalizacijskega omrežja med Izolo in Šaredom

Občina Izola je konec meseca aprila prejela gradbeno dovoljenje za izgr...