Medijsko središče

10 / Novice

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

3. septembra 2020
Občinski prostorski načrt daje prednost uravnoteženemu razvoju naše občine

Občina Izola je v postopku sprejema občinskega prostorskega načrta (OPN), ki je temeljni prostorski akt in dokument strateškega pomena za razvoj občine. Prenovljeni in z zakonodajo usklajeni OPN bo podlaga za vzpostavitev sodobnega sistema urejanja prostora, enovita baza podatkov pa bo bistveno zmanjšala pravno tveganje pri urejanju in posegih v prostor. Župan Občine Izola, Danilo Markočič je zavzel stališča do pripomb in predlogov, ki so bili podani na dopolnjen osnutek OPN v času javne razgrnitve v lanskem letu in se z njimi opredelil do pomembnih prostorskih vprašanj.

Ne glede na že zavzeta stališča do pripomb in predlogov pa se lahko do samega sprejema na občinskem svetu OPN še spreminja, in sicer skladno z morebitnimi zahtevami posameznih nosilcev urejanja prostora, kot so ministrstva in ostali. Ti morajo namreč podati pozitivna mnenja na predlog akta pred samim sprejemom. Po prejetju vseh pozitivnih mnenj bo tako usklajen predlog OPN obravnavan in sprejet na občinskem svetu.

Umik predvidene širitve stanovanjskega območja nad naseljem Jagodje

Na predlog Civilne iniciative Gibanje za Izolo in nekaterih ostalih pripombodajalcev je iz akta povsem umaknjena prvotno predlagana širitev območja za stanovanjsko gradnjo nad naseljem Jagodje v okvirni velikosti 11 hektarjev. Kmetijska zemljišča na tem mestu tako ostajajo nespremenjena po dejanski in po namenski rabi – namenjena so kmetijstvu.
Območje nad naseljem Jagodje se izvzame iz prvotnega predloga širitve stavbnih zemljišč in se ohranja kot kmetijsko

Dodaten korak v podporo kmetijstvu – sprememba stavbnih zemljišč v kmetijska na severni strani bolnišnice Izola

Korak naproti kmetijstvu, torej tisti panogi, ki jo župan prepoznava kot eno pomembnejših v občini, gre tudi sprememba večjega območja (pribl. 2 hektarja) na severni strani bolnišnice Izola iz stavbne namenske rabe v kmetijsko. Gre za obstoječe oljčne nasade, ki se terasasto spuščajo v smeri proti Kopru, njihova dejanska kmetijska raba pa se s spremembo namenske rabe v kmetijsko trajno obvaruje.Območje na severni strani bolnišnice se namenja kmetijstvu-oljkarstvu

Širitev gospodarske cone za nova delovna mesta

Za namen krepitve gospodarske dejavnosti in zagotavljanja novih delovnih mest v Izoli ostajajo prepotrebne nove površine za izolske podjetnike in obrtnike ter druge institucije, predvidene na območju med tovarno Droge-Kolinske in hitro cesto. V kolikor bodo predvidene nove površine gospodarske cone odobrene s strani vseh nosilcev urejanja prostora, bo občina s slednjimi lahko ponudila odgovor in možnost tako novim programom podjetnikov in obrtnikov, kot tudi reševanju velike problematike mirujočega prometa na obrobju urbanega dela mesta.Na območju, ki bo v prihodnje namenjeno poslovni dejavnosti, bo zgrajen tudi podaljšek Južne ceste

V Izoli smo za kakovosten in trajnostno naravnan turizem

Izola ima številna izredno izpostavljena in zanimiva območja za razvoj turizma, ki jih tudi predlog OPN povzema s pretežno turistično namensko rabo. Občina bo sicer morala v prihodnje v dogovoru z investitorji in v soglasju s prebivalci šele potrditi ureditvene zasnove in vsebine na teh območjih ter jih skozi sprejetje izvedbenih prostorskih aktov (OPPN) tudi formalno sprejeti na občinskem svetu. Vsekakor si v Izoli ne želimo množičnega turizma, ampak takšno turistično ponudbo, ki bo temeljila na ohranjanju naravnih vrednot, valorizaciji kulturne dediščine in načelih trajnostnega turizma. S turistično ponudbo si prizadevamo na ustrezen način poudarjati kakovost turistične destinacije in se razvijati v sozvočju z lokalnim prebivalstvom in naravo.

Občina Izola je v vsakemu primeru zavezana k izvedbi obalne promenade tudi na območjih, ki so danes v zasebni lasti, in od tega ne bo odstopala. Predvsem bi želeli povezati in v promenado vključiti obalo nekdanjega Delamarisa in ladjedelnice ter današnjega avtokampa v povezavi z nekdanjo obalno cesto.

 

  1. območje: »Ruda« oz. »Merkur« v lasti Gorenjske banke (površine približno 60.000 m2)
  2. območje: današnji avtokamp v zasebni lasti (površine približno. 12.000 m2)
  3. območje: območje nekdanje ladjedelnice v lasti banke DUTB (površine približno 41.000 m2)
  4. območje: območje nekdanjega Delamarisa v pretežni lasti banke Heta (površine približno 40.000 m2)
  5. območje: območje trikotnik oz. IPA 8 v pretežni lasti Gorenjske banke (površine približno 35.000 m2)
  6. območje: območje IPA 7 v pretežni lasti hotela Delfin in Občine Izola (površine približno 23.000 m2)

Ažuriranje stanja obstoječe razpršene poselitve na podeželju

Pri reševanju problematike obstoječe razpršene poselitve je bil za namene OPN vložen velik trud marsikaterega pobudnika (tudi izpred več kot 10 let) in marsikaterega pripombodajalca kot t. i. ažuriranje stanja. Kolikor je bilo to le mogoče razbrati iz dokumentacije, s katero razpolaga občina, ter po jasno oblikovanih kriterijih, pojasnjenih v sprejetih stališčih, so v OPN vnesene t. i. »pozabljene VIII. kategorije«; gre za zemljišča, na katerih od nekdaj stojijo stanovanjske stavbe in se kot take uporabljajo še danes. Prav tako so v OPN vnesene »korekcije VIII. kategorij«; gre za ažuriranje obstoječih območij razpršene poselitve glede na dejansko rabo funkcionalnih zemljišč.

Ne pri eni ne pri drugi obliki ažuriranja stanja pa ne gre za omogočanje novih investicij.

Širitev dejavnosti bolnišnice ni predvidena, pod bolnišnico ostajajo zelene površine

Pobočje med Rudo ob vznožju ter bolnišnico na vrhu pobočja ostaja namenske rabe zelenih površin.  med Rudo ob vznožju ter bolnišnico na vrhu pobočja ostaja namenske rabe zelenih površin. Tovrstna odločitev temelji tako na urbanističnem načrtu za mesto Izola kot na drugih strokovnih vsebinah, od varovanj in omejitev predvsem z vidika kulturne krajine in varovanja narave. Na tem mestu se začenja izolski amfiteater, katerega bistvene značilnosti so obdelovalne površine in ohranitev obstoječe tradicionalne razpršene gradnje; novogradnje tukaj niso predvidene.

Skupni imenovalec glede pomožnih kmetijskih objektov v območjih varovane kulturne dediščine

Eden večjih uspehov OPN v pripravi je zagotovo skupni imenovalec, do katerega je občina prišla na področju umeščanja in oblikovanja pomožnih kmetijskih objektov v območjih varovane kulturne krajine. Do določil, zapisanih v stališčih in povzetih v predlog akta, je prišlo po številnih soočenjih na podlagi pripomb in predlogov predvsem Civilne iniciative za ohranjanje kmetijstva v Izoli ter med občino in Zavodom za varstvo kulturne dediščine, vse skladno z veljavno zakonodajo s področja kmetijstva. To pomeni, da bodo pravila za umeščanje novih pomožnih kmetijskih objektov (kažet) veliko bolj jasna kot do sedaj.

Vinogradi nad Livadami ostajajo

Na območju med Južno in hitro cesto se ohranja kmetijska namenska raba, ki zajema 43 hektarjev kmetijskih zemljišč.

Območje za šport, rekreacijo in prosti čas z obalno promenado

Športu, rekreaciji in prostemu času zelo velik pomen

V novi več kot 25 hektarjev veliki športno-rekreacijski coni, ki se razteza od krožišča pri bencinskem servisu pri lokomotivi pa vse do Rude (sedanji Merkur) in naprej po nekdanji obalni cesti vse do Moleta, so predvidene površine za kakovostno preživljanje prostega časa, rekreacijo in nove športne objekte, tako odprtega (zunanja športna igrišča in trim steze, nove plažne in parkovne površine) kot pokritega značaja (rezerviran je prostor za pokrite športne objekte, ki se bodo gradili v prihodnje). V to območje spada tudi sedanji avtokamp Jadranka, kjer si občina želi urediti novo javno plažo in temu delu Izole končno dati kakovostnejše vsebine, ki si jih Izolani zaslužijo.

Izolsko zaledje ohranja svojo vrednost

Na podeželskem območju je pomembno ohranjanje značilne kulturne krajine in kmetijstva, ki še naprej ostaja glavni poudarek pri prizadevanjih občine. Vinogradništvo, oljkarstvo, sadjarstvo in zelenjadarstvo ostajajo pomembne dejavnosti na izolskem podeželju. Zaradi smiselne zaokrožitve že obstoječih naselij se manjše razširitve stavbnih zemljišč predvidijo na Maliji (pribl. 25 gradbenih parcel) in v Kortah (pribl. 20 gradbenih parcel). Nožed, Šared, Baredi, Cetore, Medoši in ostali zaselki in naselja ostajajo v obstoječem obsegu in tam širitve stavbnih zemljišč niso predvidene.

Pobude, pripombe in predlogi, ki jih ni bilo možno upoštevati, se že obravnavajo za nadaljnji postopek

Zakonodaja občinam narekuje sprejem OPN do konca leta 2021, posledice nesprejetja tega dokumenta pa predstavljajo nezmožnost pridobivanja dovoljenj za gradnjo na približno 80 odstotkih površin občine Izola. Prav zato je občini primarno v interesu, da s čimprejšnjim sprejetjem osnovnega OPN občanom neprekinjeno omogoči zakonito poseganje v celoten občinski prostor.

Nadaljnji postopki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN občine Izola (OPN2)

V času od pričetka izdelave OPN se je prostorska zakonodaja spremenila. Občina Izola ima zato že pripravljene nekatere strokovne podlage za pripravo sprememb novega OPN, ki jih bo začela vnašati takoj po sprejetju slednjega.

Ključni dokument, ki ga občina že pripravlja, bodo izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev OPN, ki bodo skladno z novo zakonodajo objavljena posebej. Z izhodišči se bomo na podlagi celovite analize in ocene stanja v prostoru, novih strokovnih podlag ter analiz za vrednotenje pobud občanov in drugih investitorjev opredelili tudi do potrebnih investicij v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo ter družbeno javno infrastrukturo.

Celotno gradivo v povezavi s pripombami na OPN je objavljeno na spletni strani Občine Izola www.izola.si.

Nazaj na seznam novic
Arhiv novic
KOLEDAR
< junij 2021 >
PO TO SR ČE PE SO NE
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

NOVO NA PORTALU

12. junija 2021
Izbrana Županovo oljčno olje in vino za leto 2021

V okviru Festivala Zlate oljčne vejice, ki je včeraj potekal v Izoli, ...


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!