Medijsko središče

10 / Novice

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

19. junija 2020
Občinski svet se je seznanil s poročilom o poplavnem stanju na območju občine Izola

Na 10. redni seji Občinskega sveta občine Izola so svetnice in svetniki med drugim potrdili zaključni račun Občine Izola za leto 2019 in se seznanili s poplavnim poročilom na območju občine.

Uvodoma se je občinski svet svetniki seznanili z izdelanim hidrološko – hidravličnim elaboratom, ki je strokovna podlaga za izdelavo Občinskega prostorskega načrta (OPN) ter poročilom o poplavah v lanskem letu in protipoplavnih ukrepih. Hidrološko – hidravlični model urbanega območja občine Izola – izolskega amfiteatra je bil izdelan z namenom preverbe obstoječega in predvidenega poplavnega stanja območja, izdelave kart ter razredov poplavne nevarnosti. Poleg tega elaborat opredeljuje učinke izvedenih ter predvidenih omilitvenih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju občine. Namestnik poveljnika izolske civilne zaščite Denis Udovič je podal poročilo o poplavah v novembru lani in protipoplavnih ukrepih, ki so sledili. Predstavil se je tudi poveljnik civilne zaščite Zdenko Deželak.

Občinski svet je obravnaval tudi letna poročila vseh treh izolskih osnovnih šol, podružnične glasbene šole, vrtca Mavrica in Obalnih lekarn Koper za leto 2019, njihove letne načrte za šolsko leto 2019/ 2020 ter finančne načrte za letošnje leto. Potrdili so tudi predlog prerazporeditve preteklih presežkov osnovne šole Dante Alighieri, ki jih bo namenila za nujna investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme v letošnjem letu.

Občinski svet je v nadaljevanju sprejel Sklep o upravljavskem načrtu za naselbino Kaštelir pri Kortah za obdobje petih let. Načrt vsebuje izhodišča in strategije za dolgoročno upravljanje in vzdrževanja najdišča. Na podlagi analize obstoječega stanja so predvidene strateške možnosti razvoja kulturnega spomenika. Preoblikovane so v temeljni koncept varstva in razvoja, kar predstavlja osnovo za nadaljnje določanje posameznih ukrepov. Slednji so v okviru načrta upravljanja vsebinsko, časovno in stroškovno opredeljeni.

Svetnice in svetniki so podali pozitivno mnenje na poslovno poročilo Javnega podjetja Komunala Izola. Kot izhaja iz obrazložitve je podjetje v letu 2019 zastavljene cilje večinoma doseglo, pozitiven je tudi poslovni rezultat v višini 168.000 evrov.

V drugi obravnavi je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu. Na sejah odborov je bil podan predlog, da se ustrezno preoblikuje besedilo 2. člena predloga odloka, ki opredeljuje lokacijo tržnice in se tako dopusti možnost izvajanja lokalne kmečke tržnice tudi na lokaciji sedanje tržnice. Upravljavec tržnice in lokalne kmečke tržnice je Komunala Izola.

Sprejeli so tudi spremenjen in dopolnjen pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj in bivalnih enot, s katerim se čas veljavnosti vrstnega reda prosilcev spremeni iz 12 na 24 mesecev od objave prednostne liste. Dvanajst mesečno obdobje je predstavljalo oviro pri delu v praksi, saj je Občina oz. upravljavec stanovanj razpolagal s prostim stanovanjem, ki bi bilo primerno za oddajo, vendar ga ni mogel oddati, ker ni bilo veljavne prednostne liste. Objava novega javnega razpisa za oddajo stanovanj pa zaradi premajhnega števila razpoložljivih stanovanj in dolgotrajnosti razpisnih postopkov ni bila smiselna. Na podlagi potrjene spremembe se bo prednostna lista, oblikovana na podlagi javnega razpisa, uporabljala za obdobje 24 mesecev in tako se bo za to obdobje mogoče izogniti situacijam, ko bi bila stanovanja pripravljena za oddajo dalj časa prazna.

V prvi obravnavi je občinski svet sprejel Pravilnik o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov Občine Izola v najem, ki je usklajen z veljavno zakonodajo in hkrati upošteva specifike naše občine. Med drugim pravilnik določa postopek in pogoje za oddajo poslovnih prostorov v najem ter merila za določanje najemnine za prostore v lasti Občine Izola, postopke in pogoje za oddajo poslovnih prostorov v občasno in brezplačno uporabo ter metode oddaje poslovnih prostorov. Ureja tudi trajanje, nastanek in prenehanje najemnega razmerja. Prav tako določa, da se lahko pod ocenjeno vrednostjo najemnine odda v najem poslovni prostor, ki je namenjen poslovni dejavnosti, zlasti deficitarni dejavnosti domače in umetnostne obrti in kulturni dejavnosti. Na podlagi izkušenj ob zadnji epidemiji je v pravilnik vključena tudi možnost izjemnega znižanja najemnin v primeru izrednih razmer.

Potrjen je bil tudi zaključni račun proračuna Občine Izola za leto 2019, iz katerega je razvidna 90 % realizacija prihodkov (22,8 milijona evrov) v primerjavi z načrtovanimi in 84 % realizacija odhodkov (20,9 milijona evrov) v primerjavi z načrtovanimi. V lanskem letu se je Občina zadolžila za 1,3 milijona evrov, vrnjenih pa je bilo 1,05 milijona evrov.  Konec lanskega leta je imela še 10,5 milijona dolgoročnih finančnih obveznosti. Največje investicije v preteklem letu so bile nakup zemljišča za izgradnjo kulturnega centra v višini 673.000 evrov, komunalno opremljanje Šareda v višini 800.000 evrov, zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov v višini 600.000 evrov in prenova podružnične šole v Kortah v višini 273.000 evrov.

V nadaljevanju je občinski svet sprejel sklep o ukinitvi javnega dobra na delu nepremičnine v Livadah, med Industrijsko cesto, hudournikom Morer in pešpotjo na zahodu. Občina Izola namerava omenjeno gradbeno parcelo prodati na eni izmed prihodnjih javnih dražb, o čemer so svetnice in svetniki odločali v okviru naslednje točke in župana pooblastili za sklenitev pravnega posla. Potrdili so prodajo še ene manjše nepremičnine, ki je v naravi zelenica na Postojnski ulici 5 in dela nepremičnine ob stavbi na Kažipotni ulici 9.

Sledilo je poročilo Nadzornega odbora Občine Izola za leto 2019 ter obravnava poročil o opravljenih nadzorih za preteklo leto do vključno junija letos. Nadzorni odbor v poročanem obdobju ni ugotovili hujših kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju Občine, ki so opredeljene v poslovniku Nadzornega odbora in o katerih bi moral v roku petnajst dni obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče Slovenije.

Potrjeni so bili tudi predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Tako je bil Alojz Zorko imenovan za novega predstavnika ustanovitelja v svet Glasbene šole Koper, Vida Orbanič pa za novo predstavnico ustanovitelja v svet Zdravstvenega doma Izola. Potrjen je bil tudi predlog, da se Silvu Lazarju podeli občinsko priznanje in nagrada za letošnje leto, in sicer za dolgoletno uspešno, požrtvovalno in izjemno delo na športnih in kulturnih dogodkih, ki vplivajo na prepoznavnost in ugled Izole ter dragocen prispevek na področju prostovoljstva.

Nazaj na seznam novic
Arhiv novic
KOLEDAR
< avgust 2021 >
PO TO SR ČE PE SO NE
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

NOVO NA PORTALU

2. avgusta 2021
Objavljen razpis za Zoisove štipendije v prihodnjem šolskem in študijskem letu


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!