Medijsko središče

10 / Novice

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

22. novembra 2019
Strožji pogoji za vodstveni funkciji Zdravstvenega doma Izola

Občinski svet Občine Izola je na včerajšnji 8. redni seji v drugi obravnavi sprejel predlog spremenjenega odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Izola, v prvem branju pa so svetniki sprejeli predlog spremenjenega odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Izola ter ga posredovali v 15 dnevno obravnavo.   

Uvodoma so svetniki po skrajšanem postopku sprejeli spremenjene in dopolnjene odloke javnih zavodov osnovne šole Vojke Šmuc, osnovne šole Livade in vrtca Mavrica. Občinski svet je junija letos sprejel Odlok o ustanovitvi zavoda Osnovna šola Dante Alighieri Izola. V razpravi besedila odloka je bila na seji občinskega sveta podana pobuda, da se pregleda uradna prečiščena besedila odlokov o ustanovitvi še ostalih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Izola, v členih, ki določajo sestavo, delovanje in pristojnosti sveta staršev, z vidika usklajenosti določb s področno zakonodajo. Pristojne službe so na podlagi pobude pripravile nove predloge odloka še za ostale zgoraj navedene zavode. Bistvena novost spremenjenega odloka je v določbi, da bo po njegovem sprejetju vsem staršem otrok, ki obiskujejo šolo, zagotovljena možnost kandidiranja za predstavnika staršev. Vprašanja, ki se nanašajo na konstituiranje, delovanje in volitve predstavnikov staršev v svet zavoda, pa se bodo podrobneje uredila s poslovnikom o delu sveta staršev.

V nadaljevanju je občinski svet v prvi obravnavi sprejel predlog spremenjenega Odlok o tržnem redu, zaradi namere sklenitve pogodbe med upravljavcem in lastnikom tržnice, s katero bosta uredila medsebojne pravice in obveznosti. S spremembo odloka se ureja tudi dejavnost kmečke tržnice in določa njena lokacija delovanja na javni površini med stavbama na naslovu Drevored 1. maja 6 in Ulica prekomorskih brigad 1.

Svetniki so v nadaljevanju potrdili novo vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2020. Potrjen je bil dvig točke za izračun NUSZ za nezazidana stavbna zemljišča za 23 odstotkov, za zazidana stavbna zemljišča, se vrednost točke ne spreminja. S predlagano spremembo vrednosti točke za nezazidano stavbno zemljišče, ki bo po novem znašala 0,00732 EUR/m2, bo ta v Občini Izola 1,1-krat višja od vrednosti točke v Občini Piran in 0,92-krat nižja od vrednosti točke v občinah Koper in Ankaran.

V začetku letošnjega leta je Direkcija za ceste Republike Slovenije pristopila k ureditvi dolgo pričakovanega krožišča na državni cesti Izola – Sečovlje, na Belvederju. Za ureditev krožišča je bilo potrebno poseči tudi na zemljišče v lasti fizične osebe, ki bo v zameno za prodano zemljišče pridobila del nepremičnine, ki ga že koristi in predstavlja deloma zunanjo ureditev objekta Jagodje 24, deloma pa dostop do ceste. Slednja nepremičnina je v lasti Krajevne skupnosti Jagodje-Dobrava. Krajevna skupnost se je s predlogom strinjala, v zameno za odsvojeni del nepremičnine v njeni lasti, pa je želela pridobiti nepremičnino, na kateri stoji spomenik padlim partizanom. Krajevna skupnost skrbi za urejenost spomenika in ima na preostalem delu nepremičnine dolgoročne načrte z ureditvijo območja. Občinski svet je sprejel sklep, s katerim soglaša s sklenitvijo pravnega posla med strankami ter pooblastil župana za sklenitev pravnega posla.

V nadaljevanju so svetniki potrdili več pravnih poslov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Izola, katerih cilj je predvsem zagotavljanje gospodarne rabe nepremičnega premoženja z optimalnimi ekonomskimi učinki. Sredstva, pridobljena s prodajo nepremičnin bodo namensko uporabljena za investicije in vzdrževanje stvarnega premoženja Občine Izola. Med drugim je bila potrjena prodaja delov stavb gostinskega lokala na Dantejevi ulici 4, ki se bo prodajal na eni izmed prihodnjih javnih dražb, izklicna cena, ki je višja od ocenjene vrednosti nepremičnine, pa je 395.000 evrov.

V drugi obravnavi je bil sprejet predlog spremenjenega Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Izola, ki določa, da sta poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela zavoda ločeni. Med drugim so za direktorja določeni strožji pogoji glede stopnje in področja izobrazbe ter delovnih in vodstvenih izkušenj. Za strokovnega vodjo pa je lahko imenovan kandidat, ki je zdravnik specialist s področja dejavnosti zdravstvenih ustanov, z najmanj petimi leti delovnih izkušenj v zdravstveni stroki. Strokovnega vodjo na predlog direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda, pred imenovanjem pa mora pridobiti soglasje strokovnega sveta. Svet zavoda v internih aktih predvidi možnost, da imenovanega direktorja, v primeru, ko ta izpolnjuje tudi pogoje za strokovnega vodjo, pooblasti tudi za izvajanje nalog strokovnega vodje.

V prvi obravnavi je bil sprejet tudi predlog spremenjenega Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Izola in posredovan v 15 dnevno obravnavo. Odlok se spreminja zaradi potreb po spremembah v organiziranosti organov občinske uprave ter služb, ukinitve dosedanjih služb z enim ali dvema zaposlenima in prenosom njihovih nalog na pristojne urade oz. službe, s ciljem boljšega pretoka informacij in lažje organizacije nadomeščanja odsotnih javnih uslužbencev. Predlog predvideva tudi ukinitev službe, v kateri ni zaposlenih javnih uslužbencev.

Sprejet je bil tudi predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, o razrešitvi dosedanjega člana nadzornega odbora Aleksandra Kreblja in imenovanju nadomestnega člana Matjaža Miška.

 

Nazaj na seznam novic
Arhiv novic
KOLEDAR
< junij 2020 >
PO TO SR ČE PE SO NE
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

NOVO NA PORTALU

12. junij 2020
Kino v živo: Posebni

Vabljeni na junijski (in po dolgem času) Kino v živo s filmom POSEBNI, v petek, 12.6., ob 21.00. Pred projekcijo se bomo pogovarjali se...


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!