Medijsko središče

10 / Novice

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

7. julija 2017
V Izoli se obeta Center odličnosti

Na podlagi soglasno sprejete pobude o gradnji Centra odličnosti na včerajšnji 20. redni seji Občinskega sveta Občine Izola se v Izoli odpira priložnost za raziskave in inovacije na področju obnovljivih virov. Svetniki so enotno potrdili tudi spremembe odloka o ureditvi cestnega prometa v občini, s katerim bo plačevanje parkirnine uporabnikom prijaznejše.

Občinski svet je najprej soglasno podelil županu posebno pooblastilo za zastopanje pred Ustavnim sodiščem v postopku za oceno ustavnosti obstoja ustavnopravno nedopustne pravne praznine glede izplačila dela zneska vodnega povračila lokalnim skupnostim, odmerjenega za pristanišča in kopališča na območju obalnih občin. Občina Izola, Občina Piran in Mestna občina Koper so z zahtevkom po pravičnejši razdelitvi zneska vodnega povračila, do katerega je danes v celoti upravičena Republika Slovenija, pričele že leta 2015 s pozivom na Vlado in pristojna ministrstva. Do sedaj so bila prizadevanja neuspešna, zato so se vse tri občine odločile, da pravičnejšo razdelitev vodnega povračila poskušajo doseči z ustavno presojo nedopustne pravne praznine.

V prvi obravnavi je bil sprejet in posredovan v 45-dnevno obravnavo nov Odlok o tržnem oglaševanju, s katerim Občina želi poenostaviti in poenotiti obračunavanje takse po področjih ter za vse taksne predmete enako, ne glede na to ali gre za pano, tendo, zastavo, svetlobni napis ali steber. Nov Odlok bo celovito uredil problematiko oglaševanja na površinah v lasti ali upravljanju Občine Izola.

V prvi obravnavi je bil sprejet predlog Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti na območju Občine Izola in posredovan v 60-dnevno obravnavo. S sprejemom predlaganega odloka bodo določeni način, predmet, območje in pogoji za izvajanje gospodarske javne službe na področju opravljanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.

Uporabnikom prijaznejše plačevanje parkirnine

Po skrajšanem postopku so svetniki potrdili tudi Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Izola. Z njim želi Občina olajšati plačevanje parkirnine za uporabnike s sodobnimi načini elektronskega plačevanja in prijaznejšo možnostjo za uporabnike, ki pozabijo plačati ali podaljšati parkirnino. Ti bodo lahko poravnali posebno parkirnino, ki ne bo višja od najvišjega zneska za celodnevno parkiranje. V sosednjih občinah pa tudi drugod po Sloveniji se je že izoblikovala tovrstna prijaznejša praksa, da upravljavec parkirišča kršitelja najprej opozori in mu omogočil, da poravna posebno parkirnino in se tako izogne prekrškovnemu postopku.

S spremembami in dopolnitvami prostorskih aktov omogočen nadaljnji razvoj

Občinski svet Občine Izola je obravnaval in sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Korte. Zaradi starosti prostorskega akta iz leta 1995, sprememb zakonodaje ter pobud za pozidavo, kjer je to še možno, je prihajalo do različnih tolmačenj določil tega prostorskega akta. Glede na navedeno je bilo potrebno uskladiti in razjasniti posamezna določila odloka z vsebinami ter terminologijo po veljavni zakonodaji s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov. Svetniki so potrdili tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Kajuhova-Hudournik Morer. Razlog za sprejem sprememb in dopolnitev ZN KHM je prilagoditev odloka današnjim potrebam in razmeram v prostoru. Sprejet je bil tudi predlog Odloka o spremembah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodno območje industrijske cone v Izoli po kratkem postopku, saj se je spremenila samo očitna napaka v grafičnem delu odloka.

Sprejet je bil predlog Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Izola, usklajen z novo zakonodajo.

V nadaljevanju so svetniki obravnavali in potrdili predlog sklepa o imenovanju Posebne občinske volilne komisije, o Občinski volilni komisiji pa bo občinski svet znova odločal na jesenski seji.

Na zadnje se je Občinski svet seznanil in soglašal s pobudo o umestitvi gradnje Centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja na območju Univerzitetnega kampusa Livade v Izoli. Temeljna ideja pobude, ki jo je Občina Izola prejela od zavoda InnoRenew CoE konec junija letos, je razvoj inovacij relevantnih za industrijo, nudenje podpore podjetjem pri implementaciji raziskovalnih in razvojnih inovacij ter na povezovanju s pripravljavci javnih politik, da bi spodbujali in podpirali podjetja in raziskave v gozdno-lesnem sektorju. Načrtovana gradnja je skladna tako s prostorskimi kot vsebinskimi omejitvami ter dejavnostjo Univerze na Primorskem in pomeni novo priložnost v razvoju Univerzitetnega kampusa v Izoli.

Nazaj na seznam novic
Arhiv novic
KOLEDAR
< april 2019 >
POTOSRČEPESONE
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

NOVO NA PORTALU

11. julij 2019
Massimo Savić

Vabimo vas na koncert Massima Savića, ki bo popestril poletje v Izoli. Massimo velja za enega najbolj prodornih vokalov...