Medijsko središče

10 / Novice

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

28. decembra 2016
Z nekaterimi projekti nadaljujemo tudi v 2017

Zaključuje se leto 2016 in s tem nekateri pomembni projekti. Spet drugi pa se nadaljujejo tudi v prihajajoče leto. V Izoli nas kmalu po novem letu čaka sprejem proračuna. Že danes pa lahko napovemo, da bo eden ključnih projektov v letu 2017 ureditev območja obalne ceste.

V letu 2016 je občina oddala 27 neprofitnih stanovanj, do konca leta oz. do veljavnosti prednostne liste, pa jih bo oddala še 15. Spomladi se je začela izgradnja Centra starejših Izola: center dnevnih aktivnosti in oskrbovana stanovanja. Ta pomeni kvalitetno ponudbo za starejše prebivalstvo v občini Izola; tako tistih, ki si želijo bivati v oskrbovanih stanovanjih kot tistih, ki se bodo udeleževali dejavnosti znotraj centra dnevnih aktivnosti ter si tako popestrili dneve.

Svoja vrata je spomladi odprl tudi javni zavod, ki skrbi za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte v občini – JZP Izola. Ustanovljen je bil z namenom povečanja učinkovitosti izvajanja razvojnih projektov s pomočjo evropskih sredstev in ustvarjanja okolja, ki bo spodbudno za samozaposlitev ter zagon novih projektov za občane in podjetja. Na zavodu že aktivno delajo, svoje projekte pa bodo predstavili na novinarski konferenci v začetku januarja.

Občina Izola trenutno pospešeno zaključuje projekt mestnih vrtov z namenom, da se ta začne izvajati v prvi polovici leta 2017. Na izbranem območju bo v prvi fazi postavljenih okoli 30 vrtov velikih približno 40 m2 s pripadajočimi skupnimi lopami, prostorom za druženje in sanitarijami. V osnutku projekta je predviden tudi vrt zeliščnic in dišavnic ter vrt cvetov.

Občina je v letošnjem letu aktivno pristopila k prodaji zazidljivih zemljišč na Šaredu s ciljem, da bi pridobljena sredstva iz prodaj, namenila ureditvi komunalne infrastrukture na območju Šareda. V letošnjem letu je bil saniran odsek ceste na Šaredu, pri gostilni Panorama. Med drugim pa je v prihodnjem letu planirana pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo fekalnega kolektorja Šared, ki pomeni navezavo Šareda na kanalizacijski sistem Izole. Gradnjo bi lahko predvidoma izvedli v letu 2018 in 2019. S prodajami zemljišč se bo sicer kontinuirano nadaljevalo tudi naslednje leto. Občina načrtuje objavo petih javnih dražb. Neprodane parcele tako ostajajo predmet prodaje, dodane pa jim bodo še nekatere nove.

V začetku leta je bila dokončana nova vpadnica v mesto. Občina Izola je po sporazumu, ki ga je julija lani sklenila z Istrabenzom, in po plačilu nekaj več kot 200.000 evrov za izbris hipotek, pridobila možnost za ureditev območja KajuhovaHudournik Morer v izolski industrijski coni. Na tem območju bo predvidoma urejenih pet novih gradbenih parcel, ki bodo namenjene poslovno-storitveni dejavnosti. S pridobitvijo obalne ceste, pa se je pokazala možnost za ureditev še enega območja – PUP Oprema. Tudi tu bo predvidoma urejenih pet novih gradbenih parcel. Obe predstavljeni območji sta za razvoj gospodarstva v občini izjemno pomembni, saj gre za ena redkih stavbnih zemljišč v Izoli, ki so v lasti občine.

Turistično združenje Izola je prenovilo CGP in izdelalo nov promocijskih video. Posvečati so se začeli predvsem promociji skozi digitalne medije, kot so Facebook, Instagram ipd. Hkrati pa so gostili več različnih študijskih skupin, ki so s svojimi pozitivnimi vtisi vplivali na promocijo Izole v tujini, kar se tudi že kaže v povečanem številu nočitev in napovedi rezervacij za v prihodnje. Pred poletjem se je zaključil projekt Mala barka, oktobra pa sta občina in izolsko turistično združenje pristopila k izvedbi nadgradnje projekta – Mala barka 2. Cilj projekta ostaja ohranjanje, zaščita, promoviranje in razvoj pomorske dediščine obmejnega področja skozi valorizacijo po načelih trajnostnega turizma. Projekt bo prispeval tudi k nadgradnji blagovne znamke, ki jo je Izola, skupaj s hrvaškimi partnerji, ustvarila skozi prvi projekt. Hkrati pa se bo še bolj poglobila zgodba o enovitem turističnem območju. V prihajajočem letu se bo TIC preselil na novo, bolj dostopno lokacijo na Sončnem nabrežju.

Občina je izvedla več ukrepov za varnost v prometu. Poleg postavitve ohišij za radarje in enega premičnega radarja, sta bili v letošnjem letu postavljeni dve grbini za umirjanje prometa: ena v bližini upravne enote in ena ob šolski poti med otroškim igriščem Birba in kulturnim domom. Pred začetkom šolskega leta je bilo urejeno spodnje postajališče na Šaredu, v novembru pa še na drugi strani oziroma na zgornji postaji spodnjega Šareda. Poleg postaje je bil urejen tudi izjemno varen prehod za pešce s sistemom detekcije pešcev na prehodu in na pločniku pred prehodom. Občina Izola je prav tako pristopila k izdelavi celostne prometne strategije – dokumenta, kjer so začrtane smernice razvoja prometa v prihodnje. V oktobru se je zaključila prva od štirih faz celostnega načrtovanja, kjer je bil poudarek na analizi trenutnega stanja na področju prometa v občini. Že v prvi fazi je bila vključena širša javnost (preko anketnih vprašalnikov, intervjujev in javnih razprav), ki pa bo pri načrtovanju ključna tudi v ostalih fazah. Naslednja javna razprava je planirana takoj po novem letu, t.j. 5. januarja 2017. Projekt bo predvidoma zaključen spomladi.

Občina Izola je izboljšala sistem parkiranja; upravljavec občinskih parkirišč JP Komunala Izola je uvedla t.i. parkirne cone. Občani oz. prebivalci s stalnim prebivališčem v občini Izola imajo tako možnost zakupa mesečnega abonmaja po ceni 10 evrov. Abonma za osebe, ki v Izoli nimajo stalnega prebivališča, pa znaša 20 evrov mesečno. Z novim parkirnim režimom je parkiranje ugodnejše tako za občane kot obiskovalce. Ti namreč lahko na območju parkirnih con prvi dve uri parkirajo brezplačno. Izolska parkirišča so predstavljena tudi v letaku.

Urejen je bil park ob parkirišču pri ladjedelnici, kamor so bili dodani elementi urbane opreme. Slednji so bili postavljeni tudi na izolsko pokopališče. Urejeni so bili ekološki otoki ob Birbi 1, izolskem pokopališču, v Cetorah in ob parkirišču med Leninovo in Ulico Oktobrske revolucije. Omenjeno parkirišče je bilo tudi asfaltirano. Asfaltiran je bil še del Južne ceste (od krožišča San Simon do dvignjenega platoja), ulica Na Griču in Ulica Salvadorja Alendeja (od Južne ceste pa do ulice Na terasah). V januarju 2017 bo urejena tudi ulica med Trgom padlih in ulico Ob starem zidovju.

V Dobravi je bilo urejeno odvodnjavanje in javna razsvetljava. Na Nožedu, na Gubčevi ulici, na Ulici svetega Petra in Ob pečini pa je bila zamenjana vodovodna infrastruktura.

Občina Izola je skupaj z Italijansko samoupravno narodno skupnostjo pomagala prijateljem iz pobratene občine Tolentino, kjer je zaradi potresa brez strehe nad glavo ostalo več tisoč ljudi. V petek, 18. novembra, so na potresno območje prispeli bivalni kontejnerji in življenjske potrebščine, ki so bile zbrane v Izoli.

Kaj nas še čaka v letu 2017?

Poleg zaključka zgoraj omenjenih projektov, bo eden ključnih projektov v letu 2017 ureditev obalne ceste. Tu je predvideno zaprtje za promet oz. zelo omejen promet na območju. Hkrati pa bo Občina Izola, skupaj s koprsko občino, pristopila k urejanju prostorskih aktov na območju obalne ceste in njene okolice. V aktivnosti bo vključen tudi JZP Izola, ki bo občinama pomagal s kandidaturo na razpisih za evropska sredstva, v skladu s smernicami EUSAIR.

V novem letu bodo prebivalci Livad dobili novo parkirišče. To bo postavljeno v bližini oskrbovanih stanovanj in OŠ Livade, na stičišču Južne ceste in Ulice Emilie Driolia. Občina je trenutno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja za izvedbo parkirišča. Projekt predvideva izgradnjo 39 novih parkirnih mest, od tega bosta dve namenjeni invalidom. Vhod na parkirišče bo iz Južne ceste. Postavljena bo tudi protihrupna ograja, parkirišče pa bo ozelenjeno.

Predvideva se še izgradnja novega krožnega krožišča med Prešernovo, Leninovo in Cesto A. Planirana je tudi rekonstrukcija Prešernove ceste: od krožišča Jadranka do krožišča OŠ Vojke Šmuc. Tu bo Občina zgradila pločnik, kolesarsko stezo, uredila drevored in komunalno infrastrukturo. Na Svetilniku se bodo v prihodnje uredile sanitarije.

NOVO NA PORTALU

01. junij 2020
Tedenski program dogodkov v Medgeneracijskem centru Izola od 1. 6. do 5. 6. 2020


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!