Medijsko središče

10 / Novice

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

12. maja 2017
Z nepremičninskim fondom bo upravljala nova delovna enota JP Komunala Izola

Na včerajšnjem nadaljevanju 18. redne seje Občinskega sveta Občine Izola, ki je bila 20. aprila prekinjena, so svetniki soglasno sprejeli sklep o prenosu poslovno-stanovanjskega fonda v upravljanje Javnemu podjetju Komunala Izola.

Svetnikom je bila med drugim predstavljena tudi celostna prometna strategija, program dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter zaključni račun proračuna.

Svetniki so odločali o prenosu upravljanja poslovno-stanovanjskega fonda na Javno podjetje Komunala Izola. Upravljanje s poslovnimi prostori in stanovanji (v nadaljevanju: nepremičninski fond) v lasti Občine Izola je trenutno organizirano na Uradu za upravljanje z občinskim premoženjem, strokovna pomoč pa je nudena tudi s strani drugih občinskih uradov in služb. Ravno ta razdrobljenost aktivnosti med posameznimi uradi in službami trenutno ne nudi celovitega pregleda in ne omogoča učinkovitega upravljanja z nepremičninskim fondom, zato so torej potrebne določene spremembe v načinu upravljanja. Želja Občine je namreč, da se ta pomemben del občinskega premoženja – več kot 300 neprofitnih stanovanj in okoli 230 poslovnih prostorov, upravlja kar se da učinkovito. Brez sistematičnega vodenja in vračanja namenskih sredstev v nepremičnine, bodo namreč poslovni prostori in stanovanja vse starejši, posledično pa najemnine vse nižje. Hkrati bo sredstev za vzdrževanje in razvoj fonda vse manj, potreb po sanaciji in obnovi pa več. JP Komunala Izola ima primerno tehnično, materialno in kadrovsko osnovo, ki bi lahko, skupaj z določenimi kadrovskimi okrepitvami, ki bi prešle na Komunalo z Občine Izola, in ob minimalnih dodatnih spremembah, uspešno upravljala z nepremičninskim fondom. Hkrati bi komunala lahko večji del investicijsko-vzdrževalnih del opravila v lastni režiji, z obstoječimi kadri in opremo. Upravljanje bi se izvedlo znotraj nove delovne enote, ki bi bila ustanovljena prav za ta namen. Deloma bi bili torej v novo enoto prerazporejeni nekateri kadri, ki trenutno pokrivajo omenjeno področje na Občini Izola, deloma pa sodelavci komunale. Zagotovilo bi se tudi ločeno računovodstvo, ki bi omogočalo konstanten pregled nad finančnim in materialnim poslovanjem. Ker je komunalno podjetje v 100 % lasti Občine Izola, ima Občina nad samim upravljanjem tudi učinkovit nadzor. Obenem pa se s prenosom fonda na komunalno podjetje izognemo ustanavljanju nove pravne osebe, kot na primer nepremičninskega sklada, kar bi storitev upravljanja z nepremičninskim fondom bistveno podražilo.

V nadaljevanju je župan občinskemu svetu predlagal, da se z namenom ohranitve spomina na preminulega likovnega umetnika Borisa Benčiča Galerija Alga preimenuje v Galerijo Borisa Benčiča. Izolski likovni umetnik je posthumno že prejel priznanje Občine Izole v obliki plakete z zlatim grbom občine leta 2003, letos pa mineva šestdeset let od njegovega rojstva in petnajst let od njegove smrti. Ker nobenega od Liste Izolanov kot predlagateljev ideje iz opravičljivih razlogov ni bilo na seji, bo glasovanje o predlogu potekalo na prvi naslednji seji občinskega sveta.

Svetniki so potrdili predlog Celostne prometne strategije (CPS) – strateški dokument, v katerem bodo predvidene poglavitne smernice prometnega razvoja v prihodnjih letih in, ki predstavlja začetek reševanja izzivov v prometu ter ustvarjanja trajnostnega prometnega sistema. Osrednji izvajalski del strategije predstavlja akcijski načrt, ki opredeljuje ukrepe po posameznih stebrih (trajnostno načrtovanje, peš, kolesarski, javni potniški in motorni promet), ki se bodo izvedli v prvih petih letih od leta sprejetja, tj. do leta 2022. Akcijski načrt torej stremi k vzpostavitvi celostnega prometnega načrtovanja predvsem preko izpeljave promocijskih akcij na temo trajnostne mobilnosti. Usmerjen je k uveljavitvi hoje kot pomembnega potovalnega načina, saj zajema ukrepe za razvoj omrežja za hojo, nadgradnjo varnih poti v šolo in povečanje privlačnosti pešpoti. Za oblikovanje pogojev za izkoriščanje potencialov kolesarjenja so predvideni ukrepi, ki bodo vplivali predvsem na razvoj površin za kolesarje in vzpostavitev sistema izposoje koles. Za vzpostavitev privlačnega javnega potniškega prometa bo potrebno izpeljati ukrepe za prilagoditev voznih parkov, izboljšanje ponudbe JPP, ureditev postajališč in vzpostavitev multimodalnega centra. Na spremembe navad uporabnikov motoriziranega prometa, pa so bili izbrani ukrepi kot npr. izvajanje ustrezne parkirne politike, umirjanje prometa in vzpostavitev e-mobilnosti.

Na seji so svetniki potrdili tudi program dela in finančni načrt Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Izola za leto 2017, poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Izola za leto 2016, okvirni plan dela Občinskega sveta in pa Zaključni račun proračuna Občine Izola za leto 2016.

 

Nazaj na seznam novic
Arhiv novic
KOLEDAR
< februar 2019 >
POTOSRČEPESONE
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

NOVO NA PORTALU

22. februarja 2019
Velika požarna ogroženost naravnega okolja

Uprava RS za zaščito in reševanje je za prihajajoči vikend, 23. in 2...