Občina Izola

04 / Iskalnik predpisov

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
F +386 5 66 00 110
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Iskalnik predpisov
Številka uradne objave :
/
Prikaži:

Pri splošnem iskanju preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka ali v opombah ali v pravni podlagi ali v razlogu prenehanja ali v šifri predpisa. Vrstni red danih besed ni pomemben. Če ne veste katera sklanjatev besede je uporabljena, zapišite iskano besedo delno, npr: ne vemo katera sklanjatev besede občinski je uporabljena, zato v iskalnik vpišemo občinsk.

Pri iskanju po nazivu odloka preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka. Vrstni red danih besed ni pomemben.

4. 11. 2013, E-Uradne objave občine Izola 13/2013
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov za otroke in mladino v občini Izola za leto 2014
131301.doc besedilo javnega razpisa
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 219. čl. Pravilnika o postopkih za izvrševanje poračuna RS (UL RS 50/07), sklep Župana Občine Izola, št. 410-186/2013 z dne 7.10.2013
Veljati začne: 4. 11. 2013
4. 11. 2013, E-Uradne objave občine Izola 13/2013
JAVNI RAZPIS in JAVNI POZIV za sofinanciranje programov/projektov na področju družbenih dejavnosti v občini Izola za leto 2014
131302.doc besedilo javnega razpisa
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 100. čl. Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS 77/7), 219. čl. Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (UL RS 50/7), sklep Župana Občine Izola, št. 410-187/2013 z dne 7.10.2013
Veljati začne: 4. 11. 2013
4. 11. 2013, E-Uradne objave občine Izola 13/2013
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju športa v javnem interesu v občini Izola za leto 2014
131303.doc besedilo javnega razpisa
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Zakon o športu (UL RS 22/98), 219. čl. Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (UL RS 50/7), 24.a čl. Odloka o ustanovitvi JZ »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« (UO 6/8-UPB), sklep sveta JZ CKŠP Izola, št. 0530/2013 z dne 9.10.2013
Veljati začne: 4. 11. 2013
4. 11. 2013, E-Uradne objave občine Izola 13/2013
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2014
131304.doc besedilo javnega razpisa
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS 77/7-UPB), 24.a čl. Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« (UO 6/8-UPB), sklep Sveta JZ CKŠP Izola, št. 0528/2013 z dne 9.10.2013
Veljati začne: 4. 11. 2013
4. 11. 2013, E-Uradne objave občine Izola 13/2013
ODLOČBA ustavnega sodišča RS o odpravi prvega odstavka 30. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Izola (Primorske novice, UO občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 35/89, UO OI, št. 12/03)
131305.doc odločba (izdana samo v slov.)
Vrsta predpisa: ODLOČBA
Opombe: Akt obstaja in je objavljen samo v slovenskem jeziku.
Veljati začne: 2. 10. 2013
28. 10. 2013, E-Uradne objave občine Izola 12/2013
JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naselja Šared v Izoli (skrajšano OPPN »Šared«)
131201.doc besedilo javnega naznanila
131403.doc sprem. In dop. UO 14/13
131605.doc podaljšanje razgrn. UO 16/13
Vrsta predpisa: JAVNO NAZNANILO
Pravna podlaga: 60. čl. ZPNačrt (UL RS 33/07), Sklep OS Občine Izola št. 350-03-2/2000 z dne 26.9.2013, 56. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 28. 10. 2013
Povezani predpisi:
11. 11. 2013, E-Uradne objave občine Izola 14/14
SPREMEMBA JAVNEGA NAZNANILA o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naselja Šared v Izoli (skrajšano »OPPN Šared«)
131403.doc besedilo sprememb
Vrsta predpisa: JAVNO NAZNANILO
Pravna podlaga: 60. čl. ZPNačrt (UL RS 33/7), Sklep OS občine Izola št. 350-03-2/2000 z dne 26.09.2013, 56. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 11. 11. 2013

30. 12. 2013, E-Uradne objave občine Izola 16/16
JAVNO NAZNANILO o podaljšanju javne razgrnitve in obravnave dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naselja Šared v Izoli (skrajšano OPPN »Šared«)
131605.doc besedilo javnega naznanila
Vrsta predpisa: JAVNO NAZNANILO
Pravna podlaga: 60. čl. ZPNačrt (UL RS 33/07), Sklep OS Občine Izola št. 350-03-2/2000 z dne 26.9.2013, Sklep župana št. 350-03-2/2000 z dne 19.12.2013, 56. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 30. 12. 2013

14. 10. 2013, E-Uradne objave občine Izola 11/2013
ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Prešernova – Drevored 1. maja v Izoli
131101.doc besedilo odloka
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 61. čl. v povezavi z 99. čl. ZPNačrt (UL RS 33/07 in nasl.), 30. in 101. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 29. 10. 2013
14. 10. 2013, E-Uradne objave občine Izola 11/2013
ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Malija
131102.doc besedilo odloka
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 61. in 96. čl. ZPNačrt (UL RS 33/07 in nasl.), 30. in 101.čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 29. 10. 2013
9. 10. 2013, E-Uradne objave občine Izola 10/2013
SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za podeželje občine Izola (skrajšano: spremembe PUP za podeželje)
131001.doc besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57. čl. In 7. odst. 96. čl. ZPNačrt (UL RS 33/7 in nasl.), 56. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 10. 10. 2013
Povezani predpisi:
7. 10. 1999, Uradne objave občine Izola 14/14
SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za podeželje občine Izola (skrajšano: spremembe PUP za podeželje)
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57. člen in sedmi odstavek 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in 56. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 14. 10. 2014

13. 10. 2014, E-Uradne objave občine Izola 19/19
SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev propstorskih ureditvenih pogojev za podeželje občine Izola (skrajšano: spremembe PUP za podeželje)
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57. člen in sedmi odstavek 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in 56. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 14. 10. 2014

7. 10. 2013, E-Uradne objave občine Izola 9/2013
SKLEP o vzpostavitvi statusa javnega dobra
130901.doc besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/07 - UPB2 in nasl.), 30. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 8. 10. 2013
7. 10. 2013, E-Uradne objave občine Izola 9/2013
SKLEP o imenovanju začasne urednice občinskega glasila Bobnič - La Crida
130902.doc besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 67. čl. ZLS (UL RS 94/07 - UPB2 in nasl.), 56. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12), 8. in 10. čl. Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Bobnič – La Crida (UO 18/03 in 23/12)
Veljati začne: 7. 10. 2013
3. 10. 2013, E-Uradne objave občine Izola 8/2013
JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Izola za leto 2013
130801.docx besedilo razpisa
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Odlok o proračunu OI za leto 2013 (UO 25/12), Pravilnik o postopkih za izvrš. proračuna (UL RS 50/07 in nasl.), Pravilnik o dodeljevanju fin. spodbud za razvoj podj. in gospod. v OI (UO 7/13), mnenje Ministr. za finance, sklep župana 410-178/2013
Veljati začne: 3. 10. 2013
30. 9. 2013, E-Uradne objave občine Izola 7/2013
PRAVILNIK o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v občini Izola
130701.docx besedilo pravilnika
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: 2. čl. Zakona o spremljanju državnih pomoči (UL RS 37/04), 30. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 30. 9. 2013
30. 9. 2013, E-Uradne objave občine Izola 7/2013
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra
130702.doc besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/07 - UPB2 in nasl.), 30. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 1. 10. 2013
23. 9. 2013, E-Uradne objave občine Izola 6/2013
SKLEP o brezplačnem parkiranju v dneh 31.10., 1.11. in 2.11. na parkirišču Ladjedelnica
13061e.doc besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 2. točka 26. čl. Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju občine Izola (UO 13/2005, 11/2009 in 10/2011)
Veljati začne: 23. 9. 2013
23. 9. 2013, E-Uradne objave občine Izola 6/2013
SKLEP o določitvi obratovalnega časa na parkirišču Lonka
13062e.doc besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 2. točka 26. čl. Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju občine Izola (UO 13/2005, 11/2009 in 10/2011)
Opombe: Sklep začne veljati, ko so tehnični pogoji izpolnjeni.
Veljati začne: 30. 11. -0001
16. 9. 2013, E-Uradne objave občine Izola 5/2013
JAVNI RAZPIS štipendij za študijsko leto 2013/2014
13051e.doc besedilo razpisa
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Sklep Župana Občine Izola, št. 410-142/2013 z dne 26.8.2013
Veljati začne: 16. 9. 2013
16. 9. 2013, E-Uradne objave občine Izola 5/2013
PRAVILNIK o štipendiranju
13052e.doc besedilo pravilnika
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: 67. čl. ZLS (UL RS 94/07 - UPB in nasl.), 56. čl. Statuta občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 17. 9. 2013
29. 7. 2013, E-Uradne objave občine Izola 4/2013
JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in razvoj ribištva ter za pridobivanje hrane iz morja v Občini Izola za leto 2013 (pomoč po pravilu »de minimis«)
13041e.doc besedilo razpisa
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Statut Občine Izola (UO 15/99, 17/12), Proračun OI za leto 2013, Uredba komisije ES št. 875/2007 z dne 24.7.2007, Pravilnik o finanč. interv. za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanje hrane iz morja v OI (UO 28/02), Sklep župana št. 410-119/2013
Veljati začne: 29. 7. 2013
Povezani predpisi:
28. 9. 2015, E-Uradne objave občine Izola 18/18
JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in razvoj ribištva ter za pridobivanje hrane iz morja v občini Izola za leto 2015 (pomoč po pravilu "de minimis")
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Statut občine Izola, Proračun občine Izola za leto 2015, Uredba Komisije (EU) št. 717/2014, Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in ravoj ribištva ter pridobivanja hrane iz morja v občini Izola, sklep Župana št. 410-95/2015
Veljati začne: 28. 9. 2015

11. 7. 2016, E-Uradne objave občine Izola 14/14
JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in razvoj ribištva ter za pridobivanje hrane iz morja v občini Izola za leto 2016 (pomoč po pravilu "de minimis")
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Statut Občine Izola, Proračun Občine Izola za leto 2016, Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanja hrane iz morja v občini Izola, sklep Župana št. 410-153/2016 z dne 30.6.2016
Veljati začne: 11. 7. 2016

15. 7. 2013, E-Uradne objave občine Izola 3/2013
ODLOK o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih in zazidalnem načrtu za območje obrtno-stanovanjske cone v Izoli
13031e.doc besedilo odloka
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 61. čl. v povezavi z 99. čl. ZPNačrt (UL RS 33/07 in nasl.), 29. čl. ZLS (UL RS 94/07-UPB2 in nasl.), 30. in 101. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 30. 7. 2013
15. 7. 2013, E-Uradne objave občine Izola 3/2013
ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za območje Belvedere v Izoli (2012)
13032e.doc besedilo odloka
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 61. čl. v povezavi z 99. čl. ZPNačrt (UL RS 33/07 in nasl.), 29. čl. ZLS (UL RS 94/07-UPB2), 30. in 101. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/2012)
Veljati začne: 30. 7. 2013
15. 7. 2013, E-Uradne objave občine Izola 3/2013
ODLOK o začasnih ukrepih za varovanje območja Ob Svetilniku, Cankarjev drevored – sever, bolnišnice in Šared
13033e.doc besedilo akta
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 81. čl. Zure-P (UL RS 110/02 in nasl.), 103. čl. ZPNačrt (UL RS 33/07 in nasl.), 30. in 101. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Opombe: S sprejemom tega odloka prenehata veljati Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora v občini Izola (Ur. objave občine Izola št. 15/09).
Veljati začne: 16. 7. 2013
15. 7. 2013, E-Uradne objave občine Izola 3/2013
SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za območje Belvedere v Izoli (2013)
13034e.doc besedilo akta
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57. čl. In 7. odst. 98. čl. ZPNačrt (UL RS 33/07 in nasl.), 56. in 100. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 16. 7. 2013
8. 7. 2013, E-Uradne objave občine Izola 2/2013
SKLEP o nadaljevanju priprave prostorskega akta za naselje Šared
13021e.doc besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57. čl. in 7. odstavek 98. čl. ZPNačrt (UL RS 33/07 in nasl.), 56. in 100. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 9. 7. 2013
28. 6. 2013, E-Uradne objave občine Izola 1/2013
SKLEP o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov
13011e.docx besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57. čl. ZPNačrt (UL RS 33/07 in nasl.), 39. čl. Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (UL RS 43/11), 56. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 29. 6. 2013
18. 4. 2013, Uradne objave občine Izola 6/2013
PRAVILNIK o standardih za izvedbo osnovnega pogreba in pogrebno svečanost
130601.docx besedilo pravilnika
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/7 - UPB2 in nasl.), 30. in 100. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12), 13. čl. Odloka o ureditvi statusa JP Komunala Izola d.o.o. (UO 24/11 - UPB), 14. in 51. čl. Odloka o pokop. in pogrebni dejavnosti na območju OI (UO 8/12)
Veljati začne: 3. 5. 2013
18. 4. 2013, Uradne objave občine Izola 6/2013
PRAVILNIK o oddajanju prostorov za grobove v najem
130602.docx besedilo pravilnika
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/7 - UPB2 in nasl.), 30. in 100. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12), 13. čl. Odloka o ureditvi statusa JP Komunala Izola d.o.o. (UO 24/11 - UPB), 14. in 51. čl. Odloka o pokop. in pogrebni dejavnosti na območju OI (UO 8/12)
Veljati začne: 3. 5. 2013
18. 4. 2013, Uradne objave občine Izola 6/2013
PRAVILNIK za izvedbo storitve upepelitve osebe
130603.doc besedilo pravilnika
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/7 - UPB2 in nasl.), 30. in 100. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12), 13. čl. Odloka o ureditvi statusa JP Komunala Izola d.o.o. (UO 24/11 - UPB), 14. in 51. čl. Odloka o pokop. in pogrebni dejavnosti na območju OI (UO 8/12)
Veljati začne: 3. 5. 2013
4. 4. 2013, Uradne objave občine Izola 5/2013
Zaključni račun proračuna Občine Izola – Comune di Isola za leto 2012
130501.doc besedilo Zaključnega računa
Vrsta predpisa: ZAKLJUČNI RAČUN
Pravna podlaga: 3. odst. 98. čl. Zakona o javnih financah (UL RS 11/2011 - UPB4, 110/2011 - ZDIU12), 30. in 100. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 4. 4. 2013
4. 4. 2013, Uradne objave občine Izola 5/2013
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra
130502.doc besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/07 - UPB2 in nasl.), 30. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 5. 4. 2013
7. 3. 2013, Uradne objave občine Izola 4/2013
ODLOK o kategorizaciji občinskih cest v Občini Izola – Uradno prečiščeno besedilo (Uradne objave Občine Izola, št. 1/1999, 12/2007 in 23/2012)
130401.doc besedilo UPB odloka
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 119. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola (UO 2/2000, 3/2001, 5/2005)
Veljati začne: 22. 3. 2013
7. 3. 2013, Uradne objave občine Izola 4/2013
ODLOK o Uradnih objavah Občine Izola
130402.doc besedilo odloka
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: ZLS (UL RS 94/07 in nasl.). 30., 100. in 110. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 22. 3. 2013
7. 3. 2013, Uradne objave občine Izola 4/2013
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra
130403.doc besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/07 in nasl.), v zvezi s 30. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 8. 3. 2013
7. 3. 2013, Uradne objave občine Izola 4/2013
ODLOK o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za »območje Marina« (območje v planski celoti T 1/1, notranje ureditveno območje »Riba« in Gostinske šole – IPA 3)
130404.doc besedilo odloka
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 1. odst. 81. čl. in 3. odst. 82. čl. ZUP (UL RS 110/02, 8/03), 30. in 101. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 8. 3. 2013
21. 2. 2013, Uradne objave občine Izola 3/2013
JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Malija (UO št. 16/2012 z dne 27.9.2012 – Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Malija)
130301.doc besedilo javnega naznanila
Vrsta predpisa: JAVNO NAZNANILO
Pravna podlaga: 60. čl. Zakona o prostorskem načrtovanju (UL RS 33/07), Sklep OS Občine Izola št. 3505-3/2012 z dne 14.2.2013, 56. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 21. 2. 2013
21. 2. 2013, Uradne objave občine Izola 3/2013
JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Prešernova – Drevored 1. maja v Izoli za ureditveno območje B.1 – območje otroškega vrtca (UO št. 2/13 z dne 31.01.2013 – Sklep o pripravi PA)
130302.doc besedilo javnega naznanila
Vrsta predpisa: JAVNO NAZNANILO
Pravna podlaga: 60. čl. Zakona o prostorskem načrtovanju (UL RS 33/07), Sklep OS Občine Izola št. 3505-3/2006 z dne 14.2.2013, 56. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 21. 2. 2013
21. 2. 2013, Uradne objave občine Izola 3/2013
JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za območje Belvedere v Izoli (UO št. 1/13 z dne 17.01.2013 – Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev LN za območje Belvedere v Izoli)
130303.doc besedilo javnega naznanila
Vrsta predpisa: JAVNO NAZNANILO
Pravna podlaga: 60. čl. Zakona o prostorskem načrtovanju (UL RS 33/07), Sklep OS Občine Izola št. 3505-1/2013 z dne 14.2.2013, 56. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 21. 2. 2013
21. 2. 2013, Uradne objave občine Izola 3/2013
Popravek Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev
130304.docx besedilo popravka
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: ZLS (UL RS 94/07 - UPB2), ZJF (UL RS 11/11 - UPB4), Statut Občine Izola (UO 15/99 in 17/12), Odlok o proračunu OI za leto 2013 (UO 25/12), Sklep Župana OI št. 410-273/2012 z dne 20.11.2012
Veljati začne: 21. 2. 2013
31. 1. 2013, Uradne objave občine Izola 2/2013
SKLEP o začetku priprave spremembe Odloka o zazidalnem načrtu Prešernova – Drevored 1. maja v Izoli (Uradne objave Občine Izola, št. 16/94, 13/99, 5/05, 17/06)
130201.docx besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57. čl. in sedmi odstavek 96. čl. ZPNačrt (UL RS 33/7 in nasl.), 56.čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 1. 2. 2013
31. 1. 2013, Uradne objave občine Izola 2/2013
SKLEP o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za notranje ureditveno območje IPA 3 (skrajšano: Sklep o pripravi OPPN IPA3)
130202.docx besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 55. čl. in sedmi odstavek 96. čl. ZPNačrt (UL RS 33/7 in nasl.), 56. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 1. 2. 2013
Povezani predpisi:
13. 4. 2015, E-Uradne objave občine Izola 9/9
SKLEP o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za notranje ureditveno območje tovarniškega kompleksa "Riba" in Gostinske šole IPA 3 v Izoli (skrajšano: Sklep o pripravi "OPPN IPA 3")
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57. člen Zakona o prostorskem načrtovanju, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 14. 4. 2015

PRIJAVA NA E-OBVESTILA

S prijavo se strinjate s splošnimi pogoji prejemanja E-obvestil.

×

HVALA

Vaša prijava je bila uspešna.

×