Občina Izola

04 / Iskalnik predpisov

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Iskalnik predpisov
Številka uradne objave :
/
Prikaži:

Pri splošnem iskanju preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka ali v opombah ali v pravni podlagi ali v razlogu prenehanja ali v šifri predpisa. Vrstni red danih besed ni pomemben. Če ne veste katera sklanjatev besede je uporabljena, zapišite iskano besedo delno, npr: ne vemo katera sklanjatev besede občinski je uporabljena, zato v iskalnik vpišemo občinsk.

Pri iskanju po nazivu odloka preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka. Vrstni red danih besed ni pomemben.

22. 11. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1974
Odlok o posebni uporabi obale in plačilu prispevka za posebno uporabo obale
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola, Temeljni zakon o izkoriščanju luk in pristanišč, Zakon o vodah, Zakon o prekrških
Veljati začne: 30. 11. 1974
Prenehal veljati: 8. 8. 1987
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 28/87
Povezani predpisi:
9. 5. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 7/7
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o posebni uporabi obale in plačilu prispevka za posebno uporabo obale
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola, Temeljni zakon o izkoriščanju luk in pristanišč, Zakon o vodah, Zakon o prekrških
Veljati začne: 17. 5. 1975

22. 10. 1976, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 17/17
Odlok o spremembi odloka o posebni uporabi obale in plačilu prispevka za posebno uporabo obale
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola, Temeljni zakon o izkoriščanju luk in pristanišč, Zakon o vodah, Zakon o prekrških
Veljati začne: 30. 10. 1976

22. 11. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1974
Odlok o obveznem fluorografiranju in pregledu prebivalstva v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: statut občine Izola, Zakon o zdravstvenem zavarovanju in obveznih oblikah zdravstvenega varstva, Zakon o prekrških
Veljati začne: 22. 11. 1974
Prenehal veljati: 7. 1. 1978
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 18/77
22. 11. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1974
Odlok o delovnem področju in sestavi koordinacijskega odbora za vprašanja družbene samozaščite
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 22. 10. 1974
Prenehal veljati: 8. 3. 1977
Razlog prenehanja: Razveljavljen z odlokom,UO2/77
Povezani predpisi:
28. 2. 1977, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 2/2
Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o delovnem področju in sestavi koordinacijskega odbora za vprašanja družbene samozaščite
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Statut občine Izola, Zakon o ljudski obrambi, Zakon o družbeni samozaščiti, varnosti in notranjih zadevah
Veljati začne: 8. 3. 1977

22. 11. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1974
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za sofinanciranje izgradnje in dozidave objektov osnovnega šolstva in otroškega varstva v občini Izola za obdobje od leta 1975 do leta 1979
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o referendumu, Zakon o samoprispevku, Statut občine Izola
Veljati začne: 23. 11. 1974
22. 11. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1974
Sklep o sprejemu programa razvoja osnovnega šolstva in otroškega varstva v občini Izola za obdobje od leta 1975 do 1979
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 19. 11. 1974
Povezani predpisi:
10. 6. 1977, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 7/7
Sklop o spremembah in dopolnitvah programa razvoja osnovnega šolstva in otroškega varstva v občini Izola od leta 1975 do leta 1979
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 18. 6. 1977

25. 10. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 21/1974
Sklep o pooblastitvi organizacije združenega dela Invest-biro Koper za opravljanje posameznih storitev v zadevah geodetske službe na območju občin Izola, Koper in Piran
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Statut Obalne skupnosti Koper
Veljati začne: 2. 11. 1974
25. 10. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 21/1974
Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta zazidalnega kompleksa ob Kosovi ulici (del zaselka Livade)
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o urbanističnem planiranju, Statut občine Izola
Veljati začne: 30. 11. -0001
9. 8. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 19/1974
Sklep o soglasju k cenam storitev socialnega zavoda Dom upokojencev v Izoli
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o socialnih zavodih, Zakon o družbeni kontroli cen, Statut občine Izola
Veljati začne: 10. 8. 1974
26. 7. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 17/1974
Odlok o prenosu Sklada za gradnjo splošne bolnišnice na skupnost zdravstvenega varstva in zavarovanja Koper ter o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi sklada
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut Obalne skupnosti Koper
Veljati začne: 3. 8. 1974
26. 7. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 17/1974
Odlok o ustanovitvi, delovnem področju in sestavi stalnih komisij skupščine občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 26. 7. 1974
Prenehal veljati: 12. 4. 1978
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 16/78
26. 7. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 17/1974
Odlok o prenosu nekaterih zadev iz delovnega področja skupščine občine Izola v delovno področje izvršnega sveta
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 25. 7. 1974
26. 7. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 17/1974
Odlok o uvedbi prispevka za spremembo namembnosti kmetijskega ali gosznega zemljišča
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o kmetijskih zemljiščih, Statut občine Izola
Veljati začne: 3. 8. 1974
Prenehal veljati: 21. 7. 1979
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 19/79
Povezani predpisi:
10. 11. 1978, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 25/25
Odlok o spremembi odloka o uvedbi prispevka za spremembo namembnosti kmetijskega ali gozdnega zemljišča
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o kmetijskih zemljiščih, Statut občine Izola, Družbeni dogovor o ustanovitvi in financiranju kmetijske zemljiške skupnosti
Veljati začne: 18. 11. 1978

14. 6. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1974
Odlok o sestavi in izvolitvi komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja delegatov zbora združenega dela skupščine občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 29. 4. 1974
14. 6. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1974
Odlok o sestavi in izvolitvi komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja delegatov zbora krajevnih skupnosti skupščine občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 29. 4. 1974
14. 6. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1974
Podlok o sestavi in izvolitvi komisije za verifikacijo poovblastil in imunitetna vprašanja delegatov družbenopolitičnega zbora skupščine občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 29. 4. 1974
14. 6. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1974
Odlok o ustanovitvi, sestavi in načinu izvolitve komisije za volitve, imenovanja in kadrovska vprašanja skupščine občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 29. 4. 1974
Prenehal veljati: 12. 4. 1978
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 16/78
24. 5. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 12/1974
Statut skupnosti občin Izola, Koper in Piran
Vrsta predpisa: STATUT
Pravna podlaga: Zakon o določitvi zaokroženega urbanega območja občin Izola, Koper in Piran
Veljati začne: 29. 4. 1974
Prenehal veljati: 7. 3. 1978
Razlog prenehanja: Nov statut, UO 13/78
Povezani predpisi:
7. 5. 1982, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 13/13
Spremembe in dopolnitve Statuta skupnosti občin Izola, Koper in Piran
Vrsta predpisa: STATUT
Pravna podlaga: VI. poglavje prečiščenega besedila statuta Obalne skupnosti Koper, Ustavni zakon za izvedbo ustavnoh amandmajev I. do VII. k ustavi Socialistične republike Slovenije
Veljati začne: 30. 3. 1982

17. 5. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/1974
Poročilo i izidu glasovanja za izvolitev delegatov v družbenopolitični zbor skupščine občine Izola
Vrsta predpisa: POROČILO
Veljati začne: 30. 11. -0001
26. 4. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 10/1974
Družbeni dogovor o osnovah programiranja nalog in o oblikovanju sredstev za splošno in skupno rabo v občini Izola v letu 1974
Vrsta predpisa: DOGOVOR
Pravna podlaga: 2. točka XXX. amandmaja k ustavi SR Slovenije
Veljati začne: 4. 5. 1974
26. 4. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 10/1974
Odlok o proračunu občine Izola za leto 1974
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji, Zakon o določitvi virov financiranja družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letu 1974, Statut občine Izola
Veljati začne: 4. 5. 1974
Povezani predpisi:
30. 12. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 25/25
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Izola za leto 1974
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Zakon o določitvi virov financiranja družbeno-političnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letu 1974, Statut obvčine Izola
Veljati začne: 30. 12. 1974

26. 4. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 10/1974
Odlok o določitvi vrednosti posameznih elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, Pravilnik o enotni metodologiji za izračun revalorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja, Statut občine Izola
Veljati začne: 4. 5. 1974
Povezani predpisi:
25. 3. 1977, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 3/3
Odlok o spremembi odloka o določitvi vrednosti posameznih elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše in stanovanja družbene lastnine na območju občin Izola, Koper in Piran
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, Statut Obalne skupnosti Koper
Veljati začne: 26. 3. 1977

26. 4. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 10/1974
Odlok o uskladitvi in popravku zazidalnega načrta stanovanjske izgradnje ob Kosovi ulici v Izoli (del zaselka Livade)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o urbanističnem planiranju, Statut občine Izola
Veljati začne: 4. 5. 1974
26. 4. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 10/1974
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o delovnem času prodajaln na drobno, gostinskih obratov, obrtnih delavnic in drugih javnih služb v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu, Zakon o prekrških, Statut občineIzola
Veljati začne: 4. 5. 1974
26. 4. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 10/1974
Odredba o določitvi namembnosti in o načinu oddajanja prodajnih mest na tržnici
Vrsta predpisa: ODREDBA
Pravna podlaga: Zakon o blagovnem prometu, Odlok o potrditvi tržnega reda, Statut občine Izola
Veljati začne: 9. 7. 1973
26. 4. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 10/1974
Odlok o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o davkih občanov, Zakon o določitvi virov financiranja družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letu 1974, Statut občine Izola
Veljati začne: 4. 5. 1974
Prenehal veljati: 8. 4. 1981
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 11/81
Povezani predpisi:
28. 2. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 2/2
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o davkih občanov, Zakon o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih, Statut občine Izola
Veljati začne: 1. 3. 1975

27. 2. 1976, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 2/2
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o davkih občanov, Statut občine Izola
Veljati začne: 7. 3. 1976

28. 2. 1977, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 2/2
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o davkih občanov, Statut občine Izola
Veljati začne: 1. 3. 1977

30. 12. 1977, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/18
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o davkih občanov, Statut občine Izola
Veljati začne: 31. 12. 1977

30. 3. 1978, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 8/8
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o davkih občanov, Statut občine Izola
Veljati začne: 31. 3. 1978

6. 4. 1979, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 9/9
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o davkih občanov, Statut občine Izola
Veljati začne: 7. 4. 1979

1. 8. 1980, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/22
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o davkih občanov, Statut občine Izola
Veljati začne: 2. 8. 1980

7. 5. 1982, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 13/13
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o davkih občanov, Statut občine Izola
Veljati začne: 15. 5. 1982

15. 4. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 9/1974
Sklep o ugotovitvi podpisnikov družbenega dogovora o osnovah kadrovske politike v občinah Izola, Koper in Piran
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Statut Obalnega sveta Koper, Družbeni dogovor o osnovah kadrovske politike v občineh Izola, Koper in Piran
Veljati začne: 23. 4. 1974
15. 4. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 9/1974
Sklep o soglasju k cenam geodetskih storitev
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o geodetski službe, Statut oblanega sveta Koper
Veljati začne: 23. 4. 1974
27. 3. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 7/1974
Statut občine Izola
Vrsta predpisa: STATUT
Veljati začne: 27. 3. 1974
Prenehal veljati: 4. 4. 1978
Razlog prenehanja: Nov statut, UO 5/78
27. 3. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 7/1974
Sklep o razrešitvi in imenovanju občinske volilne komisije
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o volitvah delegacij in delegiranju kandidatov v skupščine družbenopolitičnih skupnosti, Statut občine Izola
Veljati začne: 28. 2. 1974
27. 3. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 7/1974
Sklep o imenovanju volilne komisije za izvedbo volitev v skupnosti iz 28. člena zakona
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o volitvah delegacij in delegiranja kandidatov v skupščine družbenopolitičnih skupnosti, Statut občine Izola
Veljati začne: 12. 3. 1974
27. 3. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 7/1974
Sklep o imenovanju volilne komisije za izvedbo volitev v skupnosti iz 29. člena zakona
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o volitvah delegacij in delegiranja delegatov v skupščine družbenopolitičnih skupnosti
Veljati začne: 12. 3. 1974
22. 3. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1974
Družbeni dogovor o ustanovitvi in financiranju dmetijske zemljiške skupnosti na območju občine Izola
Vrsta predpisa: DOGOVOR
Pravna podlaga: Zakon o kmetijskih zemljiščih
Veljati začne: 23. 3. 1974
22. 3. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1974
Odlok o določitvi števila delegatov, ki jih delegirajo delegacije oziroma konference delegacij v zbor združenega dela in v zbor krajevnih skupnosti skupščine občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o volitvi delegacij in delegiranju delegatov v skupščino družbenopolitičnih skupnosti, Statut občine Izola
Veljati začne: 23. 3. 1974
Prenehal veljati: 25. 3. 1978
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 6/78
Povezani predpisi:
4. 10. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/15
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi števila delegatov, ki jih delegirajo delegacije oziroma konference delegacij v zbor združenega dela in zbor krajevnih skupnosti skupščine občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o volitvah delegacij in delegiranju delegatov v skupščino družbenopolitičnih skupnosti, Statut občine Izola
Veljati začne: 12. 10. 1975

22. 3. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1974
Odlok o potrditvi namenske uporabe površin predvidene cone rezervata za bolnišnico v Izoli in zazidalnega načrta ožjega območja objekta bolnišnice
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o urbanističnem planiranju, Statut občine Izola
Veljati začne: 12. 3. 1974
Prenehal veljati: 4. 3. 2005
Razlog prenehanja: nov odlok - UO 05/05
22. 3. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1974
Volitve delegatov za družbenopolitični zbor občinske skupščine
Vrsta predpisa: RAZGLAS
Pravna podlaga: Zakon o volitvi delgacij in delagiranju delegatov v skupščine družbenopolitičnih skupnosti
Veljati začne: 18. 3. 1974
8. 3. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 3/1974
Odlok o določitvi in spremembi imen ulic in mestu Izola ter naseljih Livade in Jagodje
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o imenih naselij in označbi trgov, ulic in hiš, Pravilnik o označevanju imen in naselij, ulic in trgov in označevanju hiš, Statut občine Izola
Veljati začne: 16. 3. 1974
8. 3. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 3/1974
Odlok o ustanovitvi samostojnega oddelka za notranje zadeve občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o notranjih zadevah, Statut občine Izola
Veljati začne: 16. 3. 1974
31. 12. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1973
Odlok o ukinitvi sklada za gradnjo stanovanj za udeležence NOV v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o programiranju in financiranju graditve stanovanj, Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 1. 1974
31. 12. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1973
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebnem občinskem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, Statut občine Izola
Veljati začne: 1. 1. 1974
31. 12. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1973
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Izola za leto 1973
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 1. 1. 1974

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!