Občina Izola

04 / Iskalnik predpisov

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Iskalnik predpisov
Številka uradne objave :
/
Prikaži:

Pri splošnem iskanju preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka ali v opombah ali v pravni podlagi ali v razlogu prenehanja ali v šifri predpisa. Vrstni red danih besed ni pomemben. Če ne veste katera sklanjatev besede je uporabljena, zapišite iskano besedo delno, npr: ne vemo katera sklanjatev besede občinski je uporabljena, zato v iskalnik vpišemo občinsk.

Pri iskanju po nazivu odloka preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka. Vrstni red danih besed ni pomemben.

27. 2. 1976, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 2/1976
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o posebnem občinskem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, Statut občine Izola
Veljati začne: 28. 2. 1976
27. 2. 1976, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 2/1976
Odlok o dopolnitvi odloka o oprostitvi plačevanja cestne pristojbine za kmetijske traktorje in njihove priklopnike ter specialna motorna vozila komunalnih delovnih organizacij
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o javnih cestah, Statut občine Izola
Veljati začne: 7. 3. 1976
23. 1. 1976, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 1/1976
Samoupravni sporazum o ustanovitvi Obalne samoupravne stanovanjske skupnosti, s sedežem v Izoli
Vrsta predpisa: SPORAZUM
Pravna podlaga: 7. čl. Zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti
Veljati začne: 24. 1. 1976
23. 1. 1976, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 1/1976
Statut Obalne samoupravne stanovanjske skupnosti Izola
Vrsta predpisa: STATUT
Pravna podlaga: Zakon o saamoupravni stanovanjski skupnosti, Samoupravni sporazum o ustanovitvi Obalne samoupravne stanovanjske skupnosti Izola
Veljati začne: 30. 6. 1975
23. 1. 1976, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 1/1976
Statut samoupravne enote za graditev stanovanj
Vrsta predpisa: STATUT
Pravna podlaga: Samoupravni sporazum o ustanovitvi Obalne samoupravne stanovanjske skupnosti Izola
Veljati začne: 31. 1. 1976
23. 1. 1976, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 1/1976
Statut samoupravne enote za gospodarjenje s stanovanjskim skladom
Vrsta predpisa: STATUT
Pravna podlaga: Samoupravni sporazum o ustanovitvi Obalne samoupravne stanovanjske skupnosti Izola
Veljati začne: 31. 1. 1976
23. 1. 1976, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 1/1976
Statut samoupravne enote za družbeno pomoč v stanovanjskem gospodarstvu
Vrsta predpisa: STATUT
Pravna podlaga: Samoupravni sporazum o ustanovitvi Obalne stanovanjske skupnosti Izola
Veljati začne: 31. 1. 1976
23. 1. 1976, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 1/1976
Obalni družbeni dogovor o racionalizaciji gradnje in oblikovanju cen v stanovanjski gradnji v občinah Izola, Koper in Piran
Vrsta predpisa: DOGOVOR
Pravna podlaga: 147. čl. ustave SR Slovenije, Resolucija o nadaljnem razvoju stanovanjskega gospodarstva, Zakon o programiranju in financiranju graditve stanovanj
Veljati začne: 30. 11. -0001
23. 1. 1976, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 1/1976
Pravilnik o postopku in pogojih prodaje stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini iz sklada stanovanjskih hiš Obalne samoupravne stanovanjske skupnosti Izola
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: Samoupravni sporazum o ustanovitvi Obalne samoupravne stanovanjske skupnosti Izola, Zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini
Veljati začne: 18. 10. 1975
Prenehal veljati: 24. 5. 1980
Razlog prenehanja: Nov pravilnik, UO 13/80
30. 12. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 19/1975
Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi Obalne samoupravne stanovanjske skupnosti
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o samoupravni stanovanjski skupnosti, Statut Obalne skupnosti Koper
Veljati začne: 7. 1. 1976
30. 12. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 19/1975
odlok o spremembi proračuna občine Izola za leto 1975
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih, Statut občine Izola
Veljati začne: 31. 12. 1975
30. 12. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 19/1975
Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb občine Izola za leto 1976
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju splošnih družbenopolitičnih skupnosti, Statut občine Izola
Veljati začne: 31. 12. 1975
30. 12. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 19/1975
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 7. 1. 1976
30. 12. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 19/1975
Dogovor o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper, Piran in Sežana ter Obalne skupnosti Koper
Vrsta predpisa: DOGOVOR
Veljati začne: 30. 12. 1975
30. 12. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 19/1975
Statut obalno-kraškega medobčinskega sveta
Vrsta predpisa: STATUT
Pravna podlaga: Ustava SR Slovenije, Dogovor občin Izola, Koper, Piran, Sežana ter Obalne skupnosti Koper o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja
Veljati začne: 7. 1. 1976
24. 10. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 16/1975
Sklep o javni razgrnitvi predloga prometne ureditve mesta Izola, kot del urbanističnega načrta mesta Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakjon o urbanističnem planiranju, Odlok o prenosu nekaterih zadev iz delovnega področja skupščine občine Izola v delovno področje izvršnega sveta
Veljati začne: 30. 11. -0001
24. 10. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 16/1975
Popravek odloka o zaključnem računu proračuna občine Izola za leto 1974
Vrsta predpisa: ODLOK
Veljati začne: 30. 11. -0001
4. 10. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1975
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi števila delegatov, ki jih delegirajo delegacije oziroma konference delegacij v zbor združenega dela in zbor krajevnih skupnosti skupščine občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o volitvah delegacij in delegiranju delegatov v skupščino družbenopolitičnih skupnosti, Statut občine Izola
Veljati začne: 12. 10. 1975
4. 10. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1975
odlok o zaključnem računu proračuna občine Izola za leto 1974
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju splošnih družbenih potreb družbenopolitičnih skupnosti, Statut občine Izola
Veljati začne: 4. 10. 1975
Povezani predpisi:
24. 10. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 16/16
Popravek odloka o zaključnem računu proračuna občine Izola za leto 1974
Vrsta predpisa: ODLOK
Veljati začne: 30. 11. -0001

12. 9. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 14/1975
odredba o najvišjih maržah za nekatera pomembnejša živila v prodaji na drobno
Vrsta predpisa: ODREDBA
Pravna podlaga: Odlok o ukrepih neposredne družbene kontrole cen, Statut občine Izola
Veljati začne: 13. 9. 1975
Prenehal veljati: 22. 5. 1976
Razlog prenehanja: Nova odredba, UO 8/76
1. 8. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 12/1975
Odlok o družbeni pomoči borcem NOV
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 9. 8. 1975
Prenehal veljati: 7. 1. 1979
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 18/77
1. 8. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 12/1975
Odlok o sprejemu zazidalnega načrta ob Kosovi ulici (del zaselka Livade) v Izoli
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o urbanističnem planiranju, Statut občine Izola
Veljati začne: 9. 8. 1975
Prenehal veljati: 8. 1. 1998
Razlog prenehanja: nov odlok, UO 21/97
Povezani predpisi:
30. 6. 1976, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 12/12
Popravek odloka o sprejemu zazidalnega načrta ob Kosovi ulici v Izoli (del zaselka Livade)
Vrsta predpisa: ODLOK
Veljati začne: 30. 11. -0001

1. 8. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 12/1975
Pravilnik za izvajanje zazidalnega načrta ob Kosovi ulici v Izoli
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: Odlok o sprejemu zazidalnega načrta ob Kosovi ulici v Izoli (del zaselka Livade), Statut občine Izola
Veljati začne: 30. 11. -0001
25. 7. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/1975
Odlok o spremembah odloka o posebnem občinskem prometnem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, Statut občine Izola
Veljati začne: 2. 8. 1975
25. 7. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/1975
odlok o prenehanju velavnosti Odloka o določitvi tarif za uporabo luke in luških naprav v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 2. 8. 1975
25. 7. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/1975
Odredba o določitvi tarif za uporabo luke in luških naprav v občini Izola
Vrsta predpisa: ODREDBA
Pravna podlaga: Temeljni zakon o izkoriščanju luk in pristanišč, Odlok o ukrepih neposredne družbene kontrole cen za proizvode in storitve
Veljati začne: 2. 8. 1975
23. 6. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 10/1975
Odlok o določitvi vrednosti posameznih elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše in stanovanja družbene lastnine na območju občin Izola, Koper in Piran
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, Statut Obalne skupnosti Koper
Veljati začne: 1. 7. 1975
Povezani predpisi:
31. 3. 1976, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/5
Odlok o spremembi odloka o določitvi vrednosti posameznih elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše in stanovanja družbene lastnine na območju občine Izola, Koper in Piran
Vrsta predpisa: ODLOK
Veljati začne: 8. 4. 1976

13. 5. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 8/1975
Popravek Sklepa o soglasju k najvišji ceni za porabljeno vodo iz Rižanskega vodovoda
Vrsta predpisa: SKLEP
Veljati začne: 30. 11. -0001
9. 5. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 7/1975
Odlok o nagradi občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Opombe: 12.4.78 z odlokom (UO 16/78) razveljavljen 4. člen
Veljati začne: 17. 5. 1975
Prenehal veljati: 13. 4. 1985
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 9/85
9. 5. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 7/1975
Pravilnik o podeljevanju nagrad občine Izola
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: Odlok o nagradi občine Izola, Statut občine Izola
Veljati začne: 17. 5. 1975
Prenehal veljati: 13. 4. 1985
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 9/85
9. 5. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 7/1975
Odlok o prispevku za uporabo mestnega zemljišča na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o prispevku za uporabo mestnega zemljišča, Zakon o prekrških, Statut občine Izola
Veljati začne: 17. 5. 1975
Prenehal veljati: 7. 1. 1978
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 18/77
9. 5. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 7/1975
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o posebni uporabi obale in plačilu prispevka za posebno uporabo obale
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola, Temeljni zakon o izkoriščanju luk in pristanišč, Zakon o vodah, Zakon o prekrških
Veljati začne: 17. 5. 1975
9. 5. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 7/1975
Sklep o soglasju k najvišji ceni za porabljeno vodo iz Rižanskega vodovoda
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Odlok o ukrepih neposredne družbene kontrole cen za proizvode in storitve, Statut občine Izola
Veljati začne: 10. 5. 1975
9. 5. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 7/1975
Sklep o določitvi najvišje cene za vzdrževanje in obnovo kanalizacije v občini Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Odlok o ukrepih neposredne družbene kontrole cen za proizvode in storitve, Statut občine Izola
Veljati začne: 10. 5. 1975
Prenehal veljati: 3. 7. 1976
Razlog prenehanja: Nov sklep, UO 11/76
18. 4. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1975
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o delni nadomestitvi stanarine
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut Obalne skupnosti Koper, zakon o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu
Veljati začne: 23. 4. 1975
18. 4. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1975
odlok o določitvi stanarine na območju občin Izola, Koper in Piran
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut Obalne skupnosti Koper, zakon o ureditvi nekaterih vprašanj družbene kontrole cen v SR Sloveniji, Zakon o stanarinah, Medrepubliški dogovor o izvajanju politike cen v letu 1975, Dogovor o politiki stanarin v letu 1975 v SR Sloveniji
Veljati začne: 26. 4. 1975
Povezani predpisi:
22. 7. 1977, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 9/9
Odlok o spremembi odloka o določitvi stanarine na območju občin Izola, Koper in Piran
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut Obalne skupnosti Koper, Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj družbene kontrole cen v SR Sloveniji, zakon o stanarinah, Medrepubliški dogovor o izvajanju politike cen v letu 1975, Dogovovor o izvajanju politike stanarin v letu 1975 v SR Sloveniji
Veljati začne: 30. 7. 1977

18. 4. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1975
Odlok o posesti in reji psov
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Odredba o ukrepih za preprečevanje, zatiranje in izkoreninjenje stekline, Zakon o prekrških, Statut občine Izola
Veljati začne: 26. 4. 1975
Prenehal veljati: 20. 10. 1979
Razlog prenehanja: Nov odlok; UO 24/79
18. 4. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1975
Popravek Odloka o proračunu občine Izola za leto 1975
Vrsta predpisa: ODLOK
Veljati začne: 30. 11. -0001
31. 3. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 4/1975
Odlok o proračunu občine za leto 1975
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnosti, zakon o določitvi virov financiranja družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letu 1975, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 4. 1975
Povezani predpisi:
18. 4. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/6
Popravek Odloka o proračunu občine Izola za leto 1975
Vrsta predpisa: ODLOK
Veljati začne: 30. 11. -0001

30. 12. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 19/19
odlok o spremembi proračuna občine Izola za leto 1975
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih, Statut občine Izola
Veljati začne: 31. 12. 1975

31. 3. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 4/1975
odlok o stopnjah prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja za financiranje socialnega skrbstva, otroškega varstva in telesne kulture v občini Izola za leto 1975
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o socialnem skrbstvu, zakon o skupnostih socialnega varstva, Zakon o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva, Zakon o telesno-kulturnih skupnostih, Statut občine Izola
Veljati začne: 1. 4. 1975

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!