Občina Izola

04 / Iskalnik predpisov

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Iskalnik predpisov
Številka uradne objave :
/
Prikaži:

Pri splošnem iskanju preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka ali v opombah ali v pravni podlagi ali v razlogu prenehanja ali v šifri predpisa. Vrstni red danih besed ni pomemben. Če ne veste katera sklanjatev besede je uporabljena, zapišite iskano besedo delno, npr: ne vemo katera sklanjatev besede občinski je uporabljena, zato v iskalnik vpišemo občinsk.

Pri iskanju po nazivu odloka preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka. Vrstni red danih besed ni pomemben.

29. 12. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 21/1972
Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb občine Izola za čas od 1. januarja do 31. marca 1973
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 30. 12. 1972
29. 12. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 21/1972
odlok o amortizaciji stvari in opreme upravnih organov občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: temeljni zakon osredstvih za delo upravnih organov, Statut občine Izola
Veljati začne: 6. 1. 1973
29. 12. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 21/1972
Odlok o določitvi pomožnih objektov in meril, po katerih se določi zemljišče, namenjeno za normalno uporabo že zgrajenega objekta
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o razpolaganju z nezazidanim stavbnim zemljiščem, Statut občine Izola
Veljati začne: 6. 1. 1973
29. 12. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 21/1972
Odlok o ustanovitvi solidarnostnega stanovanjskega sklada občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o programiranju in financiranju graditve stanovanj, Statut občine Izola
Veljati začne: 6. 1. 1973
Prenehal veljati: 31. 5. 1973
Razlog prenehanja: Nov odlok
29. 12. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 21/1972
Odlok o tehničnih normativih za vzdrževanje stanovaanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov v družbeni lastnini
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Temeljni zakon o gospodarskem poslovanju (gospodarjenju) s stanovanjskimi hišami v družnei lastnini, Statut občine Izola
Veljati začne: 6. 1. 1973
29. 12. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 21/1972
Sklep o spremembi sklepa o soglasju k najvišji ceni za porabljeno vodo iz Rižanskega vodovoda
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj družbene kontrole cen v SR Sloveniji, Zakon o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena, odlok o natančnejših merilih, kriterijih in pogojih za oblikovanje cen komunalnih st
Veljati začne: 30. 12. 1972
Prenehal veljati: 10. 5. 1975
Razlog prenehanja: Nov sklep, UO 7/75
15. 12. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 20/1972
Odlok o prepovedi točenja alkoholnih pijač na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 23. 12. 1972
Prenehal veljati: 23. 12. 1978
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 28/78
8. 12. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 19/1972
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Izola za leto 1972
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 16. 12. 1972
8. 12. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 19/1972
Odlok o spremembi odloka o določitvi stopen občinskih prispevkov in davkov za financiranje vzgoje in izobraževanja v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 16. 12. 1972
8. 12. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 19/1972
Odlok o oprostitvi plačevanja cestne pristojbine za kmetijske traktorje in njihove priklopnike
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o javnih cestah, Statut občine Izola
Veljati začne: 16. 12. 1972
Prenehal veljati: 20. 7. 1985
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 18/85
Povezani predpisi:
27. 2. 1976, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 2/2
Odlok o dopolnitvi odloka o oprostitvi plačevanja cestne pristojbine za kmetijske traktorje in njihove priklopnike ter specialna motorna vozila komunalnih delovnih organizacij
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o javnih cestah, Statut občine Izola
Veljati začne: 7. 3. 1976

17. 11. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1972
Sklep o soglasju k najvišji ceni za porabljeno vodo iz Rižanskega vodovoda
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj družbene kontrole cen v SR Sloveniji, Zakon o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena, Odlok o natančnejših merilih, kriterijih in pogojih za oblikovanje del kom
Veljati začne: 18. 11. 1972
Prenehal veljati: 10. 5. 1975
Razlog prenehanja: Nov sklep, UO 7/75
Povezani predpisi:
29. 12. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 21/21
Sklep o spremembi sklepa o soglasju k najvišji ceni za porabljeno vodo iz Rižanskega vodovoda
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj družbene kontrole cen v SR Sloveniji, Zakon o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena, odlok o natančnejših merilih, kriterijih in pogojih za oblikovanje cen komunalnih st
Veljati začne: 30. 12. 1972
Prenehal veljati: 10. 5. 1975
Razlog prenehanja: Nov sklep, UO 7/75

13. 5. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 8/8
Popravek Sklepa o soglasju k najvišji ceni za porabljeno vodo iz Rižanskega vodovoda
Vrsta predpisa: SKLEP
Veljati začne: 30. 11. -0001

17. 11. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1972
Sklep o določitvi najvišje cene za zbiranje in odvoz smeti na območju mesta Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj družbene kontrole cen v SR Sloveniji, Zakon o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena, odlok o natančnejših merilih, kriterijih in pogojih za oblikovanje cen kom
Veljati začne: 18. 11. 1972
17. 11. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1972
Sklep o določivi najvišje cene za vzdrževanje in obnovo kanalizacije v občini Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o nekaterih vprašanjih družbene kontrole cen v SR Sloveniji, Zakon o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena, Odlok o natančnejših merilih, kriterijih in pogojih za oblikovanje cen komunalnih
Veljati začne: 18. 11. 1972
Prenehal veljati: 10. 5. 1975
Razlog prenehanja: Nov sklep, UO 7/75
29. 9. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 14/1972
odlok o davku na promet nepremičnin v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o davku na promet nepremičnin, Statut občine Izola
Veljati začne: 30. 9. 1972
Prenehal veljati: 1. 4. 1981
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 11/81
29. 9. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 14/1972
Sklep o soglasju k cenam storitev socialnega zavoda "Dom upokojencev" Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj družbene kontrole cen c SR Sloveniji, Zakon o socialnih zavodih, Statut občine Izola
Veljati začne: 30. 9. 1972
28. 7. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 12/1972
Sklep o potrditvi zaključnega računa sklada za gradnjo splošne bolnišnice za leto 1971 in o soglasju k finančnemu načrtu sklada za leto 1972
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Odlok o ustanovitvi sklada za gradnjo splošne bolnišnice
Veljati začne: 29. 6. 1972
28. 7. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 12/1972
Odlok o zaključnem računu o izvršitvi proračuna občine Izola za leto 1971
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji
Veljati začne: 28. 7. 1972
28. 7. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 12/1972
Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi sklada za urejanje in oddajanje stavbnih zemljišč občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 5. 8. 1972
28. 7. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 12/1972
Odlok o nalogah na področju narodne obrambe
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 5. 8. 1972
21. 7. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/1972
odlok o upravnih taksah
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o upravnih taksah, Statut občine Izola
Veljati začne: 22. 7. 1972
21. 7. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/1972
Odlok o dopolnitvi odloka o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o davkih občanov
Veljati začne: 29. 7. 1972
21. 7. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/1972
Odlok o ureditvi določenih vprašanj s področja statostnega zavarovanja kmetov
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o starostnem zavarovanju kmetov, Statut občine Izola
Veljati začne: 29. 7. 1972
30. 6. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 10/1972
Odlok o ustanovitvi sklada za urejanje in oddajanje stavbnih zemljišč občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 7. 1972
Prenehal veljati: 7. 1. 1978
Razlog prenehanja: Ukinjen z odlokom, UO 18/77
Povezani predpisi:
28. 7. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 12/12
Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi sklada za urejanje in oddajanje stavbnih zemljišč občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 5. 8. 1972

30. 6. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 10/1972
Sklep o javni razgrnitvi Detajlnega načrta Strunjan
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o urbanističnem planiranju
Veljati začne: 21. 4. 1972
2. 6. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 8/1972
Resolucija o razvoju višjega in visokošolskega šolstva na obali
Vrsta predpisa: RESOLUCIJA
Veljati začne: 8. 5. 1972
2. 6. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 8/1972
Sklep o sprejemu finančnega načrta Obalnega sveta Koper za leto 1972
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Statut Obalnega sveta Koper
Veljati začne: 10. 6. 1972
2. 6. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 8/1972
Popravek statuta Obalnega sveta Koper
Vrsta predpisa: STATUT
Veljati začne: 30. 11. -0001
2. 6. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 8/1972
Poročilo o izidu nadomestnih volitev v občinski zbor skupščine občine Izola
Vrsta predpisa: POROČILO
Veljati začne: 30. 11. -0001
28. 4. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1972
Odlok o spremembi odloka o določitvi vrednosti posameznih elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, Pravilnik o enotni metodololgiji za izračun revalorizirane vrednosti stanovanjske hiše, ozuiroma stanovanja, Statut občine Izola
Veljati začne: 6. 5. 1972
28. 4. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1972
Odlok o pooblastitvi sveta za gospodarstvo za odločanje o cenah in maržah osnovnih živilskih proizvodov
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o oblikovanju in družbeni kontroli cen, Statut občine Izola
Veljati začne: 6. 5. 1972
28. 4. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1972
Odlok o premijah za kravje mleko za čas od 1. januarja 1972 do 15. aprila 1972
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Odlok o premijah za kravje mleko začas od 1. marca do 31. decembra 1972, Odlok o premijah za kravje mleko za čas od 1. oktobra do 31. decembra 1971, Statut občine Izola
Veljati začne: 29. 4. 1972
28. 4. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1972
Odlok o delovnem času občinskih upravnih organov
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o razporeditvi delovnega časa v okviru petdnevnega delovnega tedna, Statut občine Izola
Veljati začne: 29. 4. 1972
Prenehal veljati: 31. 10. 1979
Razlog prenehanja: Razvelj. z odlokom, UO 2/80
Povezani predpisi:
25. 1. 1980, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 2/2
Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o delovnem času občinskih upravnih organov
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o sistemu državne uprave in izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter republiških upravnih organih, Statut občine Izola
Veljati začne: 2. 2. 1980

31. 3. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1972
Statut obalnega sveta Koper
Vrsta predpisa: STATUT
Pravna podlaga: XIX. amandma k ustavi Socialistične republike Slovenije, Dogovor o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran
Veljati začne: 7. 3. 1972
Povezani predpisi:
2. 6. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 8/8
Popravek statuta Obalnega sveta Koper
Vrsta predpisa: STATUT
Veljati začne: 30. 11. -0001

31. 3. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1972
Odlok o proračunu občine Izola za leto 1972
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 4. 1972
Povezani predpisi:
8. 12. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 19/19
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Izola za leto 1972
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 16. 12. 1972

31. 3. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1972
Odlok o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o davkih občanov, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 4. 1972
Prenehal veljati: 4. 5. 1974
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 10/74
Povezani predpisi:
21. 7. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/11
Odlok o dopolnitvi odloka o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o davkih občanov
Veljati začne: 29. 7. 1972

31. 3. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/6
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o davkih občanov, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 4. 1973

31. 3. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1972
odlok o upravnih taksah v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o upravnih taksah, Statut občine Izola
Veljati začne: 1. 4. 1972
Povezani predpisi:
30. 12. 1977, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/18
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o upravnih taksah v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o upravnih taksah, Statut občine Izola
Veljati začne: 7. 1. 1978

31. 3. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1972
odlok o določitvi stopenj občinskih prispevkov in davkov za financiranje vzgoje in izobraževanja v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 1. 4. 1972
Povezani predpisi:
8. 12. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 19/19
Odlok o spremembi odloka o določitvi stopen občinskih prispevkov in davkov za financiranje vzgoje in izobraževanja v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 16. 12. 1972

31. 3. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1972
Odlok o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1972 na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji, zakon o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1972, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 4. 1972
31. 3. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1972
odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izdatkih za potne in druge stroške, ki se priznavajo upravnim organom med materialne stroške
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Temeljni zakon o srredstvih za delo upravnih organov, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 4. 1972
31. 3. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1972
odlok o razpisu nadomestnih volitev v občinski zbor skupščine občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o volitvah odbornikov občinskih skupščin, Statut občine Izola
Veljati začne: 1. 4. 1972

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!