Občina Izola

04 / Iskalnik predpisov

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Iskalnik predpisov
Številka uradne objave :
/
Prikaži:

Pri splošnem iskanju preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka ali v opombah ali v pravni podlagi ali v razlogu prenehanja ali v šifri predpisa. Vrstni red danih besed ni pomemben. Če ne veste katera sklanjatev besede je uporabljena, zapišite iskano besedo delno, npr: ne vemo katera sklanjatev besede občinski je uporabljena, zato v iskalnik vpišemo občinsk.

Pri iskanju po nazivu odloka preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka. Vrstni red danih besed ni pomemben.

31. 12. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1973
Odlok o ukinitvi sklada za gradnjo stanovanj za udeležence NOV v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o programiranju in financiranju graditve stanovanj, Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 1. 1974
31. 12. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1973
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebnem občinskem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, Statut občine Izola
Veljati začne: 1. 1. 1974
31. 12. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1973
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Izola za leto 1973
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 1. 1. 1974
31. 12. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1973
Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb občine Izola za čas od 1. januarja do 31. marca 1974
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 1. 1. 1974
31. 12. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1973
Odlok o ureditvi nekaterih vprašanj s področja obrtnega zakona
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Obrtni zakon; Statut občine Izola
Opombe: 23.6.79 preneha veljati 8. čl. odloka
Veljati začne: 8. 1. 1974
Prenehal veljati: 21. 7. 1979
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 19/79
Povezani predpisi:
27. 5. 1983, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 14/14
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvi nekaterih vprašanj s področja Obrtnega zakona
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Obrtni zakon, Statut občine Izola
Veljati začne: 4. 6. 1983

31. 12. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1973
Odlok o delovnem času prodajaln na drobno, gostinskih obratov, obrtnih delavnic in drugih javnih služb v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o medsebojnih odnosih delavcev v združenem delu, Zakon o prekrških, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 1. 1974
Prenehal veljati: 15. 8. 1981
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 24/81
Povezani predpisi:
26. 4. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 10/10
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o delovnem času prodajaln na drobno, gostinskih obratov, obrtnih delavnic in drugih javnih služb v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu, Zakon o prekrških, Statut občineIzola
Veljati začne: 4. 5. 1974

28. 5. 1976, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 9/9
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o delovnem času prodajaln na drobno, gostinskih obratov, obrtnih delavnic in drugih javnih služb v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu, Zakon o prekrških, Statut občine Izola
Veljati začne: 6. 6. 1976

31. 12. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1973
Pravilnik o kriterijih in pogojih za določanje vrstnega reda za dodeljevanje najemnih stanovanj v družbeni lastnini
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: Statut Oblanega solidarnostnega stanovanjskega sklada
Veljati začne: 31. 12. 1974
31. 12. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1973
Pravilnik o pogojih in merilih za uporabo sredstev za reševanje stanovanjskih vprašanj udeležencev NOV obalnih občin
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: Statut Obalnega solidarnostnega stanovanjskega sklada
Veljati začne: 1. 1. 1974
31. 12. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1973
Pravilnik o pogojih za pridobitev in odplačilo posojil za investitorje namenskih najemnih stanovanj v družbeni lastnini
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: Statut oblalnega solidarnostnega stanovanjskega sklada
Veljati začne: 31. 12. 1973
14. 12. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 21/1973
odlok o ustanovitvi obalne samoupravne stanovanjske skupnosti
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Amandma k ustavi SR Slovenije, Dogovor skupščin občin Izola, Koper in Piran o prenosu zadev s področja stanovanjskega gospodarstva na Obalni svet Koper
Veljati začne: 22. 12. 1973
Prenehal veljati: 7. 1. 1976
14. 12. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 21/1973
Poročilo o izidu nadomestnih volitev v zbor delovnih skupnosti
Vrsta predpisa: POROČILO
Veljati začne: 30. 11. -0001
7. 12. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 20/1973
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o posebnem občinskem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 12. 1973
7. 12. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 20/1973
Sklep o soglasju k cenam storitev socialnega zavoda dom upokojencev v Izoli
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o socialnih zavodih, Odlok o družbeni kontroli cen, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 12. 1973
26. 10. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1973
Odlok o dopolnitvi odloka o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča, Statut občine Izola
Veljati začne: 3. 11. 1973
26. 10. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1973
Odlok o določitvistopenj občinskih davkov za financiranje vzgoje in izobraževanja v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o izobraževalnih skupnostih in financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 3. 11. 1973
26. 10. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1973
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Izola za leto 1973
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 3. 11. 1973
26. 10. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1973
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilih osebnega dohodka funkcionarjem skupščine občine Izola ter nadomestilih odbornikom, članom svetov, komisij in drugih kolegijskih organov
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Družbeni dogovor o osnovah za nadomestila odbornikom, poslancem in voljenim ter imenovanim funkcionarjem, Statut občine Izola
Veljati začne: 3. 11. 1973
26. 10. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1973
Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Izola za leto 1972
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 3. 11. 1973
26. 10. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1973
Sklep o javni razgrnitvi predloga namenske izrabe površin, predvidene cone rezervata za bolnišnico v Izoli in predloga zazidalnega načrta ožjega objekta območja objekta bolnišnice
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o urbanističnem planiranju
Veljati začne: 15. 10. 1973
20. 7. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1973
Družbeni dogovor o zagotovitvi sredstev za gradnjo višinskega vodovoda
Vrsta predpisa: DOGOVOR
Veljati začne: 18. 7. 1973
20. 7. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1973
Odlok o delni nadomestitvi stanarine
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu, Dogovor skupščin občin Izola, Koper in Piran o prenosu zadev s področja stanovanjskega gospodarstva na Obalni svet Koper
Veljati začne: 28. 7. 1973
Prenehal veljati: 22. 7. 1977
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 9/77
Povezani predpisi:
18. 4. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/6
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o delni nadomestitvi stanarine
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut Obalne skupnosti Koper, zakon o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu
Veljati začne: 23. 4. 1975

20. 7. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1973
Odlok o določitvi stanovanjskega standarda
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o programiranju in financiranju graditve stanovanj, Dogovor skupščin občin Izola, Koper in Piran o prenosu zadev s področja stanovanjskega gospodarstva na obalni svet Koper
Veljati začne: 28. 7. 1973
20. 7. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1973
Odlok o določitvi kriterijev za socialno ogroženost kmeta borca NOV, kot pogoj za pridobitev pravice do varstvenega dodatka
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o starostnem zavarovanju kmetov, Statut občine Izola
Veljati začne: 28. 7. 1973
20. 7. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1973
Odlok o določitvi najvišjih stanarin v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Odlok o ukrepih neposredne družbene kontrole cen za proizvode in storitve
Veljati začne: 20. 7. 1973
20. 7. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1973
Odlok o splošni prepovedi gradnje v rezervatu, predvidenem za gradnjo objektov splošne bolnišnice
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o urbanističnem planiranju, Statut občine Izola
Veljati začne: 28. 7. 1973
20. 7. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1973
Odlok o vzdrževanju javne snage in obveznem zbiranju odlaganju in odvažanju odpadkov na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Temeljni zakon o prekrških, Statut občine Izola
Veljati začne: 28. 7. 1973
Prenehal veljati: 23. 10. 1982
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 28/82
Povezani predpisi:
30. 4. 1976, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 7/7
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o vzdrževanju javne snage in obveznem zbiranju, odvažanju in odlaganju odpadkov na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o prekrških, Zakon o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 5. 1976
Prenehal veljati: 18. 3. 2005
Razlog prenehanja: Uveljavitev novega odloka

20. 7. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1973
Sklep o določitvi najvišje cene za zbiranje in odvoz smeti na območju mesta Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Odlok o ukrepih neposredne družbene kontrole cen za proizvode in storitve, Statut občine Izola
Veljati začne: 28. 7. 1973
Prenehal veljati: 1. 5. 1976
Razlog prenehanja: Nov sklep, UO 6/76
15. 6. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/1973
Odlok o ustanovitvi Obalnega solidarnostnega stanovanjskega sklada
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o programiranju in financiranju graditve stanovanj, Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi solidarnostnega stanovanjskega sklada občine Izola in o pooblastitvi Obalnega sveta Koper za ustanovitev enotnega stanovanjskega sklada
Veljati začne: 23. 6. 1973
15. 6. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/1973
odlok o merilih za ugotovitev nove vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o ugotovitvi vrednosti stanovanj, Dogovor skupščin občin Izola, Koper in Piran o prenosu zadev s področja stanovanjskega gospodarstva na Obalni svet Koper
Veljati začne: 16. 6. 1973
Povezani predpisi:
17. 2. 1978, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 1/1
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o merilih za ugotovitev nove vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o ugotovitvi vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj, Statut Obalne skupnosti Koper
Veljati začne: 15. 2. 1978

8. 6. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 10/1973
Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi solidarnostnega stanovanjskega sklada občine Izola in o pooblastitvi Obalnega sveta Koper za ustanovitev enotnega solidarnostnega stanovanjskega sklada
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o programiranju in financiranju graditve stanovanj, Statut občine Izola
Veljati začne: 16. 6. 1973
8. 6. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 10/1973
Odlok o ukrepih neposredne družbene kontrole cen za proizvode in storitve
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj družbene kontrole cen v SR Sloveniji, Odlok o natančnejših pogojih za ukrepe družbene kontrole cen iz pristojnosti občin, Statut občine Izola
Veljati začne: 16. 6. 1973
8. 6. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 10/1973
Sklep o določitvi cen za storitve na kopališču "pri svetilniku" v Izoli
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj družbene kontrole cen v SR Sloveniji, Zakon o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena, Statut občine Izola
Veljati začne: 31. 5. 1973
11. 5. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 8/1973
Odlok o nadomestilih osebnega dohodka funkcionarjem Skupščine občine Izola ter nadomestilih odbornikom, članom svetov, komisij in drugih kolegijskih organov
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Družbeni dogovor o osnovah za nadomestila odbornikom, poslancem in voljenim ter imenovanim funkcionarjem, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 4. 1973
Povezani predpisi:
26. 10. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/18
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilih osebnega dohodka funkcionarjem skupščine občine Izola ter nadomestilih odbornikom, članom svetov, komisij in drugih kolegijskih organov
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Družbeni dogovor o osnovah za nadomestila odbornikom, poslancem in voljenim ter imenovanim funkcionarjem, Statut občine Izola
Veljati začne: 3. 11. 1973

11. 5. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 8/1973
Srednjeročni program stanovanjske graditve v letih 1972-1976 za obalno območje
Vrsta predpisa: PROGRAM
Pravna podlaga: Zakon o programiranju in financiranju graditve stanovanj, Statut Obalnega sveta Koper
Veljati začne: 25. 4. 1973
11. 5. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 8/1973
Odlok o ustanovitvi poveljstva partizanskih enot v občinah Izola, Koper in Piran
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o splošnem ljudskem odporu, Statut Obalnega sveta Koper
Veljati začne: 19. 5. 1973
31. 3. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1973
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o davkih občanov, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 4. 1973
31. 3. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1973
Odlok o določitvi stopenj občinskih davkov za financiranje vzgoje in izobraževanja v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o izobraževanju skupnosti in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 4. 1973
Prenehal veljati: 3. 11. 1973
Razlog prenehanja: nov odlok
31. 3. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1973
Odlok o stopnjah prispevkov za otroško varstvo za leto 1973 na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o stopnjah prispevkov za otroško varstvo za leto 1973, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 4. 1973
31. 3. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1973
Odlok o oblikovanju sredstev za financiranje telesne kultutre
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Odlok o ustanovitvi sklada za pospeševanje telesne kulture v občini Izola, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 4. 1973
31. 3. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1973
Odlok o proračunu občine Izola za leto 1973
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 4. 1973
Povezani predpisi:
26. 10. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/18
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Izola za leto 1973
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 3. 11. 1973

31. 12. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/22
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Izola za leto 1973
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 1. 1. 1974


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!