Občina Izola

04 / Iskalnik predpisov

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Iskalnik predpisov
Številka uradne objave :
/
Prikaži:

Pri splošnem iskanju preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka ali v opombah ali v pravni podlagi ali v razlogu prenehanja ali v šifri predpisa. Vrstni red danih besed ni pomemben. Če ne veste katera sklanjatev besede je uporabljena, zapišite iskano besedo delno, npr: ne vemo katera sklanjatev besede občinski je uporabljena, zato v iskalnik vpišemo občinsk.

Pri iskanju po nazivu odloka preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka. Vrstni red danih besed ni pomemben.

21. 7. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/1972
odlok o upravnih taksah
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o upravnih taksah, Statut občine Izola
Veljati začne: 22. 7. 1972
21. 7. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/1972
Odlok o dopolnitvi odloka o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o davkih občanov
Veljati začne: 29. 7. 1972
21. 7. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/1972
Odlok o ureditvi določenih vprašanj s področja statostnega zavarovanja kmetov
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o starostnem zavarovanju kmetov, Statut občine Izola
Veljati začne: 29. 7. 1972
30. 6. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 10/1972
Odlok o ustanovitvi sklada za urejanje in oddajanje stavbnih zemljišč občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 7. 1972
Prenehal veljati: 7. 1. 1978
Razlog prenehanja: Ukinjen z odlokom, UO 18/77
Povezani predpisi:
28. 7. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 12/12
Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi sklada za urejanje in oddajanje stavbnih zemljišč občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 5. 8. 1972

30. 6. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 10/1972
Sklep o javni razgrnitvi Detajlnega načrta Strunjan
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o urbanističnem planiranju
Veljati začne: 21. 4. 1972
2. 6. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 8/1972
Resolucija o razvoju višjega in visokošolskega šolstva na obali
Vrsta predpisa: RESOLUCIJA
Veljati začne: 8. 5. 1972
2. 6. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 8/1972
Sklep o sprejemu finančnega načrta Obalnega sveta Koper za leto 1972
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Statut Obalnega sveta Koper
Veljati začne: 10. 6. 1972
2. 6. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 8/1972
Popravek statuta Obalnega sveta Koper
Vrsta predpisa: STATUT
Veljati začne: 30. 11. -0001
2. 6. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 8/1972
Poročilo o izidu nadomestnih volitev v občinski zbor skupščine občine Izola
Vrsta predpisa: POROČILO
Veljati začne: 30. 11. -0001
28. 4. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1972
Odlok o spremembi odloka o določitvi vrednosti posameznih elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, Pravilnik o enotni metodololgiji za izračun revalorizirane vrednosti stanovanjske hiše, ozuiroma stanovanja, Statut občine Izola
Veljati začne: 6. 5. 1972
28. 4. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1972
Odlok o pooblastitvi sveta za gospodarstvo za odločanje o cenah in maržah osnovnih živilskih proizvodov
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o oblikovanju in družbeni kontroli cen, Statut občine Izola
Veljati začne: 6. 5. 1972
28. 4. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1972
Odlok o premijah za kravje mleko za čas od 1. januarja 1972 do 15. aprila 1972
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Odlok o premijah za kravje mleko začas od 1. marca do 31. decembra 1972, Odlok o premijah za kravje mleko za čas od 1. oktobra do 31. decembra 1971, Statut občine Izola
Veljati začne: 29. 4. 1972
28. 4. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1972
Odlok o delovnem času občinskih upravnih organov
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o razporeditvi delovnega časa v okviru petdnevnega delovnega tedna, Statut občine Izola
Veljati začne: 29. 4. 1972
Prenehal veljati: 31. 10. 1979
Razlog prenehanja: Razvelj. z odlokom, UO 2/80
Povezani predpisi:
25. 1. 1980, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 2/2
Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o delovnem času občinskih upravnih organov
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o sistemu državne uprave in izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter republiških upravnih organih, Statut občine Izola
Veljati začne: 2. 2. 1980

31. 3. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1972
Statut obalnega sveta Koper
Vrsta predpisa: STATUT
Pravna podlaga: XIX. amandma k ustavi Socialistične republike Slovenije, Dogovor o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran
Veljati začne: 7. 3. 1972
Povezani predpisi:
2. 6. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 8/8
Popravek statuta Obalnega sveta Koper
Vrsta predpisa: STATUT
Veljati začne: 30. 11. -0001

31. 3. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1972
Odlok o proračunu občine Izola za leto 1972
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 4. 1972
Povezani predpisi:
8. 12. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 19/19
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Izola za leto 1972
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 16. 12. 1972

31. 3. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1972
Odlok o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o davkih občanov, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 4. 1972
Prenehal veljati: 4. 5. 1974
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 10/74
Povezani predpisi:
21. 7. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/11
Odlok o dopolnitvi odloka o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o davkih občanov
Veljati začne: 29. 7. 1972

31. 3. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/6
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o davkih občanov, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 4. 1973

31. 3. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1972
odlok o upravnih taksah v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o upravnih taksah, Statut občine Izola
Veljati začne: 1. 4. 1972
Povezani predpisi:
30. 12. 1977, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/18
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o upravnih taksah v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o upravnih taksah, Statut občine Izola
Veljati začne: 7. 1. 1978

31. 3. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1972
odlok o določitvi stopenj občinskih prispevkov in davkov za financiranje vzgoje in izobraževanja v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 1. 4. 1972
Povezani predpisi:
8. 12. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 19/19
Odlok o spremembi odloka o določitvi stopen občinskih prispevkov in davkov za financiranje vzgoje in izobraževanja v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 16. 12. 1972

31. 3. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1972
Odlok o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1972 na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji, zakon o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1972, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 4. 1972
31. 3. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1972
odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izdatkih za potne in druge stroške, ki se priznavajo upravnim organom med materialne stroške
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Temeljni zakon o srredstvih za delo upravnih organov, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 4. 1972
31. 3. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1972
odlok o razpisu nadomestnih volitev v občinski zbor skupščine občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o volitvah odbornikov občinskih skupščin, Statut občine Izola
Veljati začne: 1. 4. 1972
25. 2. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 1/1972
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi sklada za gradnjo splošne bolnišnice
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Dogovor o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran
Veljati začne: 5. 3. 1972
25. 2. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 1/1972
Statut sklada za izgradnjo splošne bolnišnice
Vrsta predpisa: STATUT
Pravna podlaga: Odlok o ustanovitvi sklada Obalnega sveta Koper za gradnjo splošne bolnišnice
Veljati začne: 30. 11. -0001
Povezani predpisi:
2. 3. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 3/3
Spremembe in dopolnitve statuta sklada za gradnjo splošne bolnišnice
Vrsta predpisa: STATUT
Pravna podlaga: odlok o ustanovitvi sklada za gradnjo splošne bolnišnice
Veljati začne: 27. 12. 1972

25. 2. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 1/1972
Sklep o potrditvi statuta sklada za gradnjo splošne bolnišnice
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Odlok o ustanovitvi sklada za gradnjo splošne bolnišnice
Veljati začne: 7. 2. 1972
25. 2. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 1/1972
Sklep o pooblastitvi podjetja "Investbiro" Koper za opravljanje posameznih storitev v zadevah geodetske službe na območju občin Izola, Koper in Piran
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o geodetski službi, Dogovor o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran
Veljati začne: 5. 3. 1972
Prenehal veljati: 2. 11. 1974
Razlog prenehanja: Nov sklep, UO 21/74
25. 2. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 1/1972
poročilo o izidu nadomestnih volitev v zbor delovnih skupnosti skupščine občine Koper, dne 31. januarja 1972
Vrsta predpisa: POROČILO
Pravna podlaga: Zakon o volitvah odbornikov občinskih skupščin
Veljati začne: 1. 2. 1972
25. 2. 1972, UO PN 1/1972
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi sklada za izgradnjo splošne bolnišnice
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 68. člen Zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, 3. člen dogovora o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran
Veljati začne: 30. 11. -0001
30. 12. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Izola za leto 1971
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 30. 12. 1971
30. 12. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb občine Izola za čas od 1. januarja 1972 do 31. marca 1972
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 31. 12. 1971
30. 12. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi ravni cen za nekatere proizvode in o določitvi marž v prometu na drobno
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o oblikovanju in družbeni kontroli cen, Statut občine Izola
Veljati začne: 7. 1. 1972
30. 12. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o maksimiranju cen za vse proizvode in storitve
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o oblikovanju in družbeni kontroli cen, Odlok o maksimiranju cen za vse proizvode in storitve, Statut občine Izola
Veljati začne: 30. 12. 1971
30. 12. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o določitvi imena ulice v mestu Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o imenih naselij in označevanju trgov, ulic in hiš, Pravilnik o označevanju imen naselij, ulic, trgov ter o označevanju hiš, Statut občine Izola
Veljati začne: 7. 1. 1972
Prenehal veljati: 16. 3. 1974
Razlog prenehanja: nov odlok
30. 12. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o potrditvi zazidalnega načrta Jagodje II - Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o urbanističnem planiranju, Zakon o razglasitvi, Statut občine Izola
Opombe: 22.10.77 preneha veljati tisti del ZN Jagodje II, ki leži znotraj meja
Veljati začne: 7. 1. 1972
Prenehal veljati: 8. 1. 1997
Razlog prenehanja: UO22/97
30. 12. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o potrditvi zazidalnega načrta ob ulici Oktobrske revolucije v Izoli
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o urbanističnem planiranju, statut občine Izola
Veljati začne: 7. 1. 1972
30. 12. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o obveznem izločanju sredstev za kritje razlike v stanarini (subvencioniranje)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Temeljni zakon o usmerjanju in izločanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo, Statut občine Izola
Veljati začne: 7. 1. 1972
30. 12. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o določitvi vrednosti posameznih elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbneni lastnini, Pravilnik o enotni metodologiji za izračun revalorizirane vrednosti stanovanjske hiše oz. stanovanja, Statut občine Izola
Veljati začne: 7. 1. 1972
Prenehal veljati: 4. 5. 1974
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 10/74
Povezani predpisi:
28. 4. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/6
Odlok o spremembi odloka o določitvi vrednosti posameznih elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, Pravilnik o enotni metodololgiji za izračun revalorizirane vrednosti stanovanjske hiše, ozuiroma stanovanja, Statut občine Izola
Veljati začne: 6. 5. 1972

30. 12. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o nekaterih natančnejših merilih za določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča, Statut občine Izola
Veljati začne: 7. 1. 1972
30. 12. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča, Statut občine Izola
Veljati začne: 7. 1. 1972
Prenehal veljati: 1. 8. 1978
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 20/78
Povezani predpisi:
26. 10. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/18
Odlok o dopolnitvi odloka o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča, Statut občine Izola
Veljati začne: 3. 11. 1973

30. 12. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Izlola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o varnosti cestnega prometa, Stzatut občine Izola
Veljati začne: 7. 1. 1972
Prenehal veljati: 27. 10. 1990
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 33/90
30. 12. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o dodeljevanju družbene denarne pomoči bivšim udeležencem narodnoosvobodilne vojne, predvojnim revolucionarjem in njihovim družinskim članom
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 7. 1. 1972

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit voluptas adipisci deleniti perferendis, nulla facere odio, illo hic labore ipsam repellat officia deserunt esse nobis non suscipit. Maiores, obcaecati doloremque?


×