Občina Izola

04 / Iskalnik predpisov

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Iskalnik predpisov
Številka uradne objave :
/
Prikaži:

Pri splošnem iskanju preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka ali v opombah ali v pravni podlagi ali v razlogu prenehanja ali v šifri predpisa. Vrstni red danih besed ni pomemben. Če ne veste katera sklanjatev besede je uporabljena, zapišite iskano besedo delno, npr: ne vemo katera sklanjatev besede občinski je uporabljena, zato v iskalnik vpišemo občinsk.

Pri iskanju po nazivu odloka preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka. Vrstni red danih besed ni pomemben.

31. 3. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1973
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o davkih občanov, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 4. 1973
31. 3. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1973
Odlok o določitvi stopenj občinskih davkov za financiranje vzgoje in izobraževanja v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o izobraževanju skupnosti in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 4. 1973
Prenehal veljati: 3. 11. 1973
Razlog prenehanja: nov odlok
31. 3. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1973
Odlok o stopnjah prispevkov za otroško varstvo za leto 1973 na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o stopnjah prispevkov za otroško varstvo za leto 1973, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 4. 1973
31. 3. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1973
Odlok o oblikovanju sredstev za financiranje telesne kultutre
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Odlok o ustanovitvi sklada za pospeševanje telesne kulture v občini Izola, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 4. 1973
31. 3. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1973
Odlok o proračunu občine Izola za leto 1973
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 4. 1973
Povezani predpisi:
26. 10. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/18
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Izola za leto 1973
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 3. 11. 1973

31. 12. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/22
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Izola za leto 1973
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 1. 1. 1974

16. 3. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 4/1973
Družbeni dogovor o določitvi dela sredstev, ki se združujejo pri poslovni banki
Vrsta predpisa: DOGOVOR
Pravna podlaga: Zakon o programiranju in financiranju graditve stanovanj
Veljati začne: 22. 2. 1973
2. 3. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 3/1973
odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi sklada za gradnjo splošne bolnišnice
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Dogovor o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran, Statut Obalnega sveta Koper
Veljati začne: 10. 3. 1973
2. 3. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 3/1973
Spremembe in dopolnitve statuta sklada za gradnjo splošne bolnišnice
Vrsta predpisa: STATUT
Pravna podlaga: odlok o ustanovitvi sklada za gradnjo splošne bolnišnice
Veljati začne: 27. 12. 1972
2. 3. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 3/1973
Sklep o potrditvi sprememb in dopolnitev statuta sklada za gradnjo splošne bolnišnice
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Odlok o ustanovitvi sklada za gradnjo splošne bolnišnice
Veljati začne: 10. 3. 1973
2. 3. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 3/1973
Odlok o določitvi najnižjega odstotka sredstev za razširjeno reprodukcijo in družbeno pomoč v stanovanjskem gospodarstvu v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o programiranju in financiranju graditve stanovanj, Srednjeročni program stanovanjske graditve v letih 1972-1976 za oblalno območje, Statut občine Izola
Veljati začne: 10. 3. 1973
Prenehal veljati: 26. 3. 1977
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 3/77
2. 3. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 3/1973
Odlok o obveznem prispevku za družbeno pomoč v stanovanjskem gospodarstvu v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o programiranju in financiranju stanovanj, Statut občline Izola
Veljati začne: 10. 3. 1973
Prenehal veljati: 26. 3. 1977
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 3/77
2. 3. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 3/1973
Odlok o obveznem združevanju dela sredstev za kreditiranje stanovanjske graditve na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o programiranju in financiranju graditve stanovanj, Statut občine Izola
Veljati začne: 10. 3. 1973
Prenehal veljati: 26. 3. 1977
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 3/77
2. 3. 1973, UO PN 3/1973
ODLOK o spremembi Odloka o ustanovitvi sklada za gradnjo splošne bolnišnice
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 68. člen Zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, 3. člen dogovora o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran
Veljati začne: 30. 11. -0001
2. 3. 1973, UO PN 3/1973
ODLOK o spremembi Odloka o ustanovitvi sklada za gradnjo splošne bolnišnica
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 68. člen Zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji
Veljati začne: 15. 2. 1972
16. 2. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 2/1973
Samoupravni sporazum o določitvi najnižjega odstotka sredstev za izgradnjo in družbeno pomoč v stanovanjskem gospodarstvu
Vrsta predpisa: SPORAZUM
Pravna podlaga: Zakon o programiranju in financiranju graditve stanovanj
Veljati začne: 30. 1. 1973
31. 1. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 1/1973
Odlok o posebnem občinskem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, Statut občine Izola
Veljati začne: 1. 2. 1973
Prenehal veljati: 31. 12. 1977
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 18/77
Povezani predpisi:
7. 12. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 20/20
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o posebnem občinskem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 12. 1973

31. 12. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/22
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebnem občinskem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, Statut občine Izola
Veljati začne: 1. 1. 1974

25. 7. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/11
Odlok o spremembah odloka o posebnem občinskem prometnem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, Statut občine Izola
Veljati začne: 2. 8. 1975

27. 2. 1976, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 2/2
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o posebnem občinskem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, Statut občine Izola
Veljati začne: 28. 2. 1976

28. 5. 1976, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 9/9
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o posebnem občinskem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, Statut občine Izola
Veljati začne: 6. 6. 1976

25. 6. 1976, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/11
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o posebnem občinskem davku od prometa proizvodov in os plačil za storitve v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, Statut občine Izola
Veljati začne: 26. 6. 1976

31. 3. 1981, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/11
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o posebnem občinskem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, Statut občine Izola
Veljati začne: 1. 4. 1981

29. 12. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 21/1972
Odlok o ustanovitvi in organizaciji partizanskih enot na območju obalnih občin Izola, Koper in Piran
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o narodni obrambi, zakon o splošni ljudskem odporu, Statut oblanega sveta Koper
Veljati začne: 7. 1. 1973
29. 12. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 21/1972
Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb občine Izola za čas od 1. januarja do 31. marca 1973
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 30. 12. 1972
29. 12. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 21/1972
odlok o amortizaciji stvari in opreme upravnih organov občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: temeljni zakon osredstvih za delo upravnih organov, Statut občine Izola
Veljati začne: 6. 1. 1973
29. 12. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 21/1972
Odlok o določitvi pomožnih objektov in meril, po katerih se določi zemljišče, namenjeno za normalno uporabo že zgrajenega objekta
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o razpolaganju z nezazidanim stavbnim zemljiščem, Statut občine Izola
Veljati začne: 6. 1. 1973
29. 12. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 21/1972
Odlok o ustanovitvi solidarnostnega stanovanjskega sklada občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o programiranju in financiranju graditve stanovanj, Statut občine Izola
Veljati začne: 6. 1. 1973
Prenehal veljati: 31. 5. 1973
Razlog prenehanja: Nov odlok
29. 12. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 21/1972
Odlok o tehničnih normativih za vzdrževanje stanovaanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov v družbeni lastnini
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Temeljni zakon o gospodarskem poslovanju (gospodarjenju) s stanovanjskimi hišami v družnei lastnini, Statut občine Izola
Veljati začne: 6. 1. 1973
29. 12. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 21/1972
Sklep o spremembi sklepa o soglasju k najvišji ceni za porabljeno vodo iz Rižanskega vodovoda
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj družbene kontrole cen v SR Sloveniji, Zakon o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena, odlok o natančnejših merilih, kriterijih in pogojih za oblikovanje cen komunalnih st
Veljati začne: 30. 12. 1972
Prenehal veljati: 10. 5. 1975
Razlog prenehanja: Nov sklep, UO 7/75
15. 12. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 20/1972
Odlok o prepovedi točenja alkoholnih pijač na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 23. 12. 1972
Prenehal veljati: 23. 12. 1978
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 28/78
8. 12. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 19/1972
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Izola za leto 1972
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 16. 12. 1972
8. 12. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 19/1972
Odlok o spremembi odloka o določitvi stopen občinskih prispevkov in davkov za financiranje vzgoje in izobraževanja v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 16. 12. 1972
8. 12. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 19/1972
Odlok o oprostitvi plačevanja cestne pristojbine za kmetijske traktorje in njihove priklopnike
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o javnih cestah, Statut občine Izola
Veljati začne: 16. 12. 1972
Prenehal veljati: 20. 7. 1985
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 18/85
Povezani predpisi:
27. 2. 1976, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 2/2
Odlok o dopolnitvi odloka o oprostitvi plačevanja cestne pristojbine za kmetijske traktorje in njihove priklopnike ter specialna motorna vozila komunalnih delovnih organizacij
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o javnih cestah, Statut občine Izola
Veljati začne: 7. 3. 1976

17. 11. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1972
Sklep o soglasju k najvišji ceni za porabljeno vodo iz Rižanskega vodovoda
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj družbene kontrole cen v SR Sloveniji, Zakon o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena, Odlok o natančnejših merilih, kriterijih in pogojih za oblikovanje del kom
Veljati začne: 18. 11. 1972
Prenehal veljati: 10. 5. 1975
Razlog prenehanja: Nov sklep, UO 7/75
Povezani predpisi:
29. 12. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 21/21
Sklep o spremembi sklepa o soglasju k najvišji ceni za porabljeno vodo iz Rižanskega vodovoda
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj družbene kontrole cen v SR Sloveniji, Zakon o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena, odlok o natančnejših merilih, kriterijih in pogojih za oblikovanje cen komunalnih st
Veljati začne: 30. 12. 1972
Prenehal veljati: 10. 5. 1975
Razlog prenehanja: Nov sklep, UO 7/75

13. 5. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 8/8
Popravek Sklepa o soglasju k najvišji ceni za porabljeno vodo iz Rižanskega vodovoda
Vrsta predpisa: SKLEP
Veljati začne: 30. 11. -0001

17. 11. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1972
Sklep o določitvi najvišje cene za zbiranje in odvoz smeti na območju mesta Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj družbene kontrole cen v SR Sloveniji, Zakon o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena, odlok o natančnejših merilih, kriterijih in pogojih za oblikovanje cen kom
Veljati začne: 18. 11. 1972
17. 11. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1972
Sklep o določivi najvišje cene za vzdrževanje in obnovo kanalizacije v občini Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o nekaterih vprašanjih družbene kontrole cen v SR Sloveniji, Zakon o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena, Odlok o natančnejših merilih, kriterijih in pogojih za oblikovanje cen komunalnih
Veljati začne: 18. 11. 1972
Prenehal veljati: 10. 5. 1975
Razlog prenehanja: Nov sklep, UO 7/75
29. 9. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 14/1972
odlok o davku na promet nepremičnin v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o davku na promet nepremičnin, Statut občine Izola
Veljati začne: 30. 9. 1972
Prenehal veljati: 1. 4. 1981
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 11/81
29. 9. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 14/1972
Sklep o soglasju k cenam storitev socialnega zavoda "Dom upokojencev" Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj družbene kontrole cen c SR Sloveniji, Zakon o socialnih zavodih, Statut občine Izola
Veljati začne: 30. 9. 1972
28. 7. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 12/1972
Sklep o potrditvi zaključnega računa sklada za gradnjo splošne bolnišnice za leto 1971 in o soglasju k finančnemu načrtu sklada za leto 1972
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Odlok o ustanovitvi sklada za gradnjo splošne bolnišnice
Veljati začne: 29. 6. 1972
28. 7. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 12/1972
Odlok o zaključnem računu o izvršitvi proračuna občine Izola za leto 1971
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji
Veljati začne: 28. 7. 1972
28. 7. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 12/1972
Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi sklada za urejanje in oddajanje stavbnih zemljišč občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 5. 8. 1972
28. 7. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 12/1972
Odlok o nalogah na področju narodne obrambe
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 5. 8. 1972
21. 7. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/1972
odlok o upravnih taksah
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o upravnih taksah, Statut občine Izola
Veljati začne: 22. 7. 1972
21. 7. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/1972
Odlok o dopolnitvi odloka o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o davkih občanov
Veljati začne: 29. 7. 1972
21. 7. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/1972
Odlok o ureditvi določenih vprašanj s področja statostnega zavarovanja kmetov
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o starostnem zavarovanju kmetov, Statut občine Izola
Veljati začne: 29. 7. 1972
30. 6. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 10/1972
Odlok o ustanovitvi sklada za urejanje in oddajanje stavbnih zemljišč občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 7. 1972
Prenehal veljati: 7. 1. 1978
Razlog prenehanja: Ukinjen z odlokom, UO 18/77
Povezani predpisi:
28. 7. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 12/12
Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi sklada za urejanje in oddajanje stavbnih zemljišč občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 5. 8. 1972


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!