Občina Izola

04 / Iskalnik predpisov

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Iskalnik predpisov
Številka uradne objave :
/
Prikaži:

Pri splošnem iskanju preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka ali v opombah ali v pravni podlagi ali v razlogu prenehanja ali v šifri predpisa. Vrstni red danih besed ni pomemben. Če ne veste katera sklanjatev besede je uporabljena, zapišite iskano besedo delno, npr: ne vemo katera sklanjatev besede občinski je uporabljena, zato v iskalnik vpišemo občinsk.

Pri iskanju po nazivu odloka preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka. Vrstni red danih besed ni pomemben.

10. 7. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 17/1970
Odlok o upravljanju in vzdrževanju javnih vodopreskrbenih objektov na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 102. čl. statuta občine Izola; 3. in 8. čl. temeljnega zakona o prekrških; 5. čl. Zakona o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena
Veljati začne: 18. 7. 1970
Povezani predpisi:
22. 10. 1976, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 17/17
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o upravljanju in vzdrževanju javnih vodopreskrbenih objektov na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola, Zakon o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena, Zakon o prekrških
Veljati začne: 30. 10. 1976

10. 7. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 17/1970
Odlok o načinu urejanja, vzdrževanja in varstva zelenih površin na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 1., 6. in 8. čl. Zakona o prekrških; 102. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 18. 7. 1970
Prenehal veljati: 23. 10. 1982
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 28/82
10. 7. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 17/1970
Odlok o osebnem dohodku in povračilu potnih in drugih stroškov funkcionarjem, odbornikom in članom skupščinskih teles v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 102. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 18. 7. 1970
10. 7. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 17/1970
Popravek odloka o izdatih za potne in druge stroške, ki se priznavajo upravnim organom med materialne stroške
Vrsta predpisa: ODLOK
Veljati začne: 30. 11. -0001
27. 6. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 16/1970
Soglasje k cenam avtoturističnega podjetja "Slavnik" Koper v javnem mestnem prometu na območju Občine Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 13. čl. Zakona o oblikovanju in družbeni kontroli cen; 11. čl. Zakona o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena; 5. čl. Odloka o ureditvi javnega mestnega prometa v občini Izola
Veljati začne: 5. 7. 1970
6. 6. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 14/1970
Odlok o izdatkih za potne in druge stroške, ki se priznavajo upravnim organom med materialne stroške
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 6. čl. temeljnega zakona o financiranju družbeno političnih skupnosti; 3. tč. 63. čl. temeljnega zakona o sredstvih za delo upravnih organov; 102. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 14. 6. 1970
6. 6. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 14/1970
Odlok o ureditvi javnega mestnega prometa v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 48. čl. temeljnega zakona o organizaciji prevoza z motornimi vozili v cestnem prometu; 102. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 14. 6. 1970
Prenehal veljati: 10. 7. 1971
Razlog prenehanja: Odlok o prenehanju veljavnosti
30. 5. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 13/1970
Odlok o hišnem redu
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 7. čl. Zakona o stanovanjskih razmerjih; 2., 6., 8., 56. čl. temeljnega zakona o prekrških; 102. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 7. 6. 1970
Prenehal veljati: 5. 4. 1980
Razlog prenehanja: nov odlok, UO 8/80
Povezani predpisi:
10. 7. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 17/17
Popravek odloka o izdatih za potne in druge stroške, ki se priznavajo upravnim organom med materialne stroške
Vrsta predpisa: ODLOK
Veljati začne: 30. 11. -0001

30. 5. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 13/1970
Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna občine Izola za leto 1969
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 66. čl. Zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji
Veljati začne: 26. 5. 1970
30. 5. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 13/1970
Odlok o obveznem fluorografiranju prebivalstva v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 99. čl. Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstveni službi v SR Sloveniji; 3. in 8. čl. temeljnega zakona o prekrških; 102. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 7. 6. 1970
Prenehal veljati: 22. 11. 1974
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 22/74
23. 5. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 12/1970
Odlok o redu, čistoči in varnosti v javnih kopališčih v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Temeljni zakon o prekrških, Statut občine Izola
Veljati začne: 31. 5. 1970
Prenehal veljati: 31. 3. 1979
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 7/79
16. 5. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/1970
Odlok o organizaciji uprave obalnega sveta Koper
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Dogovor o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran - Koper
Veljati začne: 24. 5. 1970
21. 3. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 7/1970
Odlok o upravnih taksah
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 5. čl. temeljnega zakona o upravnih taksah; 2. čl. Zakona o upravnih taksah
Veljati začne: 29. 3. 1970
21. 3. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 7/1970
Odlok o izdatkih za potne in druge stroške, ki se priznavajo upravnim organom obalnega sveta Koper med materialne stroške
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 3. točka 63. čl. temeljnega zakona o sredstvih za delo upravnih organov
Veljati začne: 29. 3. 1970
Povezani predpisi:
31. 3. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/5
odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izdatkih za potne in druge stroške, ki se priznavajo upravnim organom med materialne stroške
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Temeljni zakon o srredstvih za delo upravnih organov, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 4. 1972

14. 3. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1970
Odlok o družbeni denarni pomoči
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 25. in 102. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 22. 3. 1970
14. 3. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1970
Odlok o ravni stanarin na območju občine Izola v letu 1970
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 13. čl. Zakona o oblikovanju in družbeni kontroli cen; 2. tč. Odloka o ukrepu neposredne družbene kontrole cen za stanarine; 102. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 15. 3. 1970
14. 3. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1970
Odlok o obvezni splošni in sistematični deratizaciji na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 99. čl. Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstveni službi v SR Sloveniji; 3. in 8. čl. temeljenega zakona o prekrških; 102. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 22. 3. 1970
21. 2. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 4/1970
Sklep o izvolitvi predsednika obalnega sveta Koper
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 4. in 10. čl. dogovora o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran - Koper
Veljati začne: 29. 1. 1970
21. 2. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 4/1970
Sklep o izvolitvi podpredsednikov obalnega sveta Koper
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 4. in 10. člen dogovora o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran - Koper
Veljati začne: 29. 1. 1970

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit voluptas adipisci deleniti perferendis, nulla facere odio, illo hic labore ipsam repellat officia deserunt esse nobis non suscipit. Maiores, obcaecati doloremque?


×