Občina Izola

04 / Iskalnik predpisov

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Iskalnik predpisov
Številka uradne objave :
/
Prikaži:

Pri splošnem iskanju preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka ali v opombah ali v pravni podlagi ali v razlogu prenehanja ali v šifri predpisa. Vrstni red danih besed ni pomemben. Če ne veste katera sklanjatev besede je uporabljena, zapišite iskano besedo delno, npr: ne vemo katera sklanjatev besede občinski je uporabljena, zato v iskalnik vpišemo občinsk.

Pri iskanju po nazivu odloka preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka. Vrstni red danih besed ni pomemben.

30. 3. 2015, E-Uradne objave občine Izola 8/2015
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Livade - zahod (ZN Livade - zahod)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 61. člen v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 101. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 14. 4. 2015
23. 3. 2015, E-Uradne objave občine Izola 7/2015
SKLEP o plačilu stroškov namestitve v nadomestni obliki bivanja in oskrbe izven mreže javne službe - stanovanjski skupini za osebe s težavami v duševnem zdravju
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 21. in 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 99. člen Zakona o socialnem varstvu, 4., 5. in 7. člen Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, 30. in 101. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 24. 3. 2015
23. 3. 2015, E-Uradne objave občine Izola 7/2015
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 24. 3. 2015
23. 3. 2015, E-Uradne objave občine Izola 7/2015
SKLEP o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah s parcelnimi številkami 3106, 3107 in 3109/2, vse k.o. 2626 - Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi in 30. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 24. 3. 2015
23. 3. 2015, E-Uradne objave občine Izola 7/2015
SKLEP o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini s parcelno številko 2377 k.o. 2626 - Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi in 30. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 24. 3. 2015
23. 3. 2015, E-Uradne objave občine Izola 7/2015
SKLEP o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini s parcelno številko 124/9 k.o. 2626 - Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi in 30. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 24. 3. 2015
16. 3. 2015, E-Uradne objave občine Izola 6/2015
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izvedbe prireditev v občini Izola za leto 2015
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 106. člen Zakona o javnih financah, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS in sklep Župana občine Izola št. 410-58/2015
Veljati začne: 16. 3. 2015
16. 3. 2015, E-Uradne objave občine Izola 6/2015
JAVNI RAZPIS IN JAVNI POZIV za sofinanciranje programov/projektov na področju družbenih dejavnosti v občini Izola za leto 2015
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 100. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 219. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in sklep Župana Občine Izola št. 410-321/2014
Veljati začne: 16. 3. 2015
16. 3. 2015, E-Uradne objave občine Izola 6/2015
SKLEP o plačilu nadomestila stroškov izterjave
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 3. in 14. člen Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 17. 3. 2015
23. 2. 2015, E-Uradne objave občine Izola 5/2015
ODLOK o Proračunu Občine Izola za leto 2015
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 29. člen Zakona o javnih financah, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 24. 2. 2015
26. 1. 2015, E-Uradne objave občine Izola 4/2015
SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Korte
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57. člen in 7. odstavek 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 27. 1. 2015
Povezani predpisi:
12. 12. 2016, E-Uradne objave občine Izola 23/23
SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Korte
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57. člen in 7. odstavek 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 13. 12. 2016

23. 1. 2015, E-Uradne objave občine Izola 3/2015
RAZGLAS o začetku splošne razprave o PRORAČUNU OBČINE IZOLA ZA LETO 2015
Vrsta predpisa: RAZGLAS
Pravna podlaga: 28. člen Zakona o javnih financah, določila Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti., 56. člen Statuta Občine Izola, 121. člen Poslovnika OS OI
Veljati začne: 23. 1. 2015
19. 1. 2015, E-Uradne objave občine Izola 2/2015
SKLEP o vrednosti točke za odmero občinskih taks
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 100. člen Statuta občine Izola in 25. člen Odloka o občinskih taksah v Občini Izola
Veljati začne: 20. 1. 2015
5. 1. 2015, E-Uradne objave občine Izola 1/2015
JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Livade - zahod (ZN Livade - zahod)
Vrsta predpisa: JAVNO NAZNANILO
Pravna podlaga: 60. člen Zakona o prostorskem načrtovanju, Sklep Občinskega sveta Izola št. 3505-34/2008, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 5. 1. 2015
30. 12. 2014, E-Uradne objave občine Izola 27/2014
SKLEP o začasnem financiranju Občine Izola v obdobju januar - marec 2015
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 33. člen Zakona o javnih financah in 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 31. 12. 2014
22. 12. 2014, E-Uradne objave občine Izola 26/2014
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2015
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 24.1 člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Center za kulturo, šport in prireditve Izola", sklep Sveta javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola št. O721/2014
Veljati začne: 10. 12. 2014
22. 12. 2014, E-Uradne objave občine Izola 26/2014
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju športa v jevnem interesu v občini Izola za leto 2015
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Zakon o športu, 219. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, 24.a člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Center za kulturo, šport in prireditve Izola" ter sklepa sveta javnega zavova CKŠP št. O723/2014
Veljati začne: 10. 12. 2014
22. 12. 2014, E-Uradne objave občine Izola 26/2014
ODLOK o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2014
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. in 40. člen Zakona o javnih financah, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 101. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 23. 12. 2014
8. 12. 2014, E-Uradne objave občine Izola 25/2014
SKLEP o imenovanju novega uredniškega odbora izolskega občinskega glasila Bobnič/La Crida
152202.doc Sprememba UO 22/15
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 67. člen Zakona o lokalni samoupravi, 56. člen Statuta Občine Izola, 8. in 10. člen Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasiola Bobnič/La Crida
Veljati začne: 8. 12. 2014
Povezani predpisi:
7. 12. 2015, E-Uradne objave občine Izola 22/22
SKLEP o spremembi v uredniškem odboru občinskega glasila Bobnič/La Crida
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 67. člen Zakona o lokalni samoupravi, 56. člen Statuta Občine Izola, 8. in 10. člen Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Bobnič/La crida
Veljati začne: 8. 12. 2015

1. 12. 2014, E-Uradne objave občine Izola 24/2014
POROČILO o izidu ponovnih volitev v Občini Izola za predstavnika Italijanske samoupravne narodne skupnosti v Sveta krajevnih skupnosti Haliaetum in Livade, dne 23. novembra 2014
Vrsta predpisa: POROČILO
Pravna podlaga: 90. člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 26. 11. 2014
28. 11. 2014, E-Uradne objave občine Izola 23/2014
ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje naselja Šared (skrajšano "OPPN ŠARED")
171802.doc spr. In dop. UO 18/17
180102.doc UPB UO 01/18
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 61. člen v povezavi z 99. členom Zakona o prostorskem načrtovanju, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 101. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 13. 12. 2014
Povezani predpisi:
20. 11. 2017, E-Uradne objave občine Izola 18/18
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorksem načrtu za območje naselja Šared (skrajšano OPPN Šared)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 53.a in 61.b člen Zakona o prostorskem načrtovanju, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 21. 11. 2017

15. 1. 2018, E-Uradne objave občine Izola 1/1
ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje naselja Šared (skrajšano "OPPN Šared") (uradno prečiščeno besedilo)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30.člen Statuta Občine Izola, 119.b člen Poslovnika Občinskega sveta OI
Veljati začne: 30. 1. 2018

10. 11. 2014, E-Uradne objave občine Izola 22/2014
SKLEP o pripravi sprememb zazidalnega načrta Livade - zahod za območje C
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57. člen Zakona o prostorskem načrtovanju in 56. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 11. 11. 2014
24. 10. 2014, E-Uradne objave občine Izola 21/2014
SKLEP o določitvi volišč za izvedbo ponovnih lokalnih volitev 2014 v Sveta Krajevnih skupnosti Haliaetum in Krajevne skupnosti Livade - za pripadnike Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 41. in 76. člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 24. 10. 2014
24. 10. 2014, E-Uradne objave občine Izola 21/2014
RAZPIS ponovnih volitev za člana Svetov Krajevne skupnosti Haliaetum in Krajevne skupnosti Livade - predstavnike Italijanske samoupravne narodne skupnosti v Občini Izola
Vrsta predpisa: RAZPIS VOLITEV
Pravna podlaga: 94. in 95. člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 24. 10. 2014
24. 10. 2014, E-Uradne objave občine Izola 21/2014
ROKOVNIK volilnih opravil za izvedbo ponovnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti Haliaetum in Livade - predstavnikov italijanske samoupravne narodne skupnosti, ki bodo v nedeljo, 23. 11. 2014
Vrsta predpisa: RAZPIS VOLITEV
Pravna podlaga: 33., 41. in 95. člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 24. 10. 2014
22. 10. 2014, E-Uradne objave občine Izola 20/2014
POROČILO o izidu 2. kroga volitev za župana in volitev v Svet krajevne skupnosti Izola Staro mesto
Vrsta predpisa: POROČILO
Pravna podlaga: 90. člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 21. 10. 2014
13. 10. 2014, E-Uradne objave občine Izola 19/2014
SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev propstorskih ureditvenih pogojev za podeželje občine Izola (skrajšano: spremembe PUP za podeželje)
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57. člen in sedmi odstavek 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in 56. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 14. 10. 2014
10. 10. 2014, E-Uradne objave občine Izola 18/2014
SKLEP o razveljavitvi glasovanja na volitvah v Svet Krajevne skupnosti Staro mesto, na volišču št. 04001001, Dvorana Rdečega križa, Ob starem zidovju 15/a, Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 93. člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 8. 10. 2014
10. 10. 2014, E-Uradne objave občine Izola 18/2014
RAZPIS: ponovne volitve v Svet Krajevne skupnosti Staro mesto, na volišču št. 04001001, Dovrana Rdečega križa, Ob starem zidovju 15/a, Izola
Vrsta predpisa: RAZPIS VOLITEV
Pravna podlaga: 41., 93. in 95. člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 9. 10. 2014
10. 10. 2014, E-Uradne objave občine Izola 18/2014
POROČILO o izidu lokalnih volitev v občini Izola za predstavnike italijanske samoupravne narodne skupnosti
Vrsta predpisa: POROČILO
Pravna podlaga: odločba 90. člena Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 7. 10. 2014
Povezani predpisi:
1. 12. 2014, E-Uradne objave občine Izola 24/24
POROČILO o izidu ponovnih volitev v Občini Izola za predstavnika Italijanske samoupravne narodne skupnosti v Sveta krajevnih skupnosti Haliaetum in Livade, dne 23. novembra 2014
Vrsta predpisa: POROČILO
Pravna podlaga: 90. člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 26. 11. 2014

10. 10. 2014, E-Uradne objave občine Izola 18/2014
POROČILO o izidu rednih volitev članov Sveta italijanske narodne skupnosti Izola
Vrsta predpisa: POROČILO
Pravna podlaga: določba 90. člena Zakona o lokalnih volitvah, 2. odstavek 8. člena Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih
Veljati začne: 7. 10. 2014
10. 10. 2014, E-Uradne objave občine Izola 18/2014
POROČILO o izidu rednih lokalnih volitev
Vrsta predpisa: POROČILO
Pravna podlaga: 90. člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 8. 10. 2014
29. 9. 2014, E-Uradne objave občine Izola 17/2014
SKLEP o uvrstitvi dodatne dejavnosti v Odlok o ureditvi statusa Javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. - Azienda pubblica Komunala Isola S.r.l., uradno prečiščeno besedilo
Vrsta predpisa: SKLEP
Veljati začne: 14. 10. 2014
15. 9. 2014, E-Uradne objave občine Izola 16/2014
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 61. in 96. člen Zakona o prostorskem načrtovanju ter 30. in 101. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 30. 9. 2014
4. 9. 2014, E-Uradne objave občine Izola 15/2014
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 56. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 5. 9. 2014
1. 9. 2014, E-Uradne objave občine Izola 14/2014
JAVNI RAZPIS štipendij za študijsko leto 2014/2015
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Sklep Župana Občine Izola št. 410-204/2014
Veljati začne: 1. 9. 2014
25. 8. 2014, E-Uradne objave občine Izola 13/2014
Sklep o kapacitetah parkirišč za oskrbovana stanovanja - uradni popravek objave v Uradnih objavah 12/2014
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 30., 100. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 25. 8. 2014
18. 8. 2014, E-Uradne objave občine Izola 12/2014
Sklep o kapacitetah parkirišč za oskrbovana stanovanja
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 30. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 24. 10. 2013
4. 8. 2014, E-Uradne objave občine Izola 11/2014
Sklep o razpisu volitev v Svet italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 11. člen Zakona o Samoupravnih narodnih skupnostih, 21. člen Statuta Italijanske samoupravne narodne skupnosti - Izola, Odlok predsednika Državnega zobra RS o razpisu volitev v Občinske svete in županov
Veljati začne: 4. 8. 2014
1. 8. 2014, E-Uradne objave občine Izola 10/2014
SKLEP o razpisu rednih volitev v Svete krajevnih skupnosti
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 110. in 111. člen Zakona o lokalnih volitvah, 18. in 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 1. 8. 2014

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!