Občina Izola

04 / Iskalnik predpisov

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Iskalnik predpisov
Številka uradne objave :
/
Prikaži:

Pri splošnem iskanju preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka ali v opombah ali v pravni podlagi ali v razlogu prenehanja ali v šifri predpisa. Vrstni red danih besed ni pomemben. Če ne veste katera sklanjatev besede je uporabljena, zapišite iskano besedo delno, npr: ne vemo katera sklanjatev besede občinski je uporabljena, zato v iskalnik vpišemo občinsk.

Pri iskanju po nazivu odloka preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka. Vrstni red danih besed ni pomemben.

24. 10. 2014, E-Uradne objave občine Izola 21/2014
RAZPIS ponovnih volitev za člana Svetov Krajevne skupnosti Haliaetum in Krajevne skupnosti Livade - predstavnike Italijanske samoupravne narodne skupnosti v Občini Izola
Vrsta predpisa: RAZPIS VOLITEV
Pravna podlaga: 94. in 95. člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 24. 10. 2014
24. 10. 2014, E-Uradne objave občine Izola 21/2014
ROKOVNIK volilnih opravil za izvedbo ponovnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti Haliaetum in Livade - predstavnikov italijanske samoupravne narodne skupnosti, ki bodo v nedeljo, 23. 11. 2014
Vrsta predpisa: RAZPIS VOLITEV
Pravna podlaga: 33., 41. in 95. člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 24. 10. 2014
22. 10. 2014, E-Uradne objave občine Izola 20/2014
POROČILO o izidu 2. kroga volitev za župana in volitev v Svet krajevne skupnosti Izola Staro mesto
Vrsta predpisa: POROČILO
Pravna podlaga: 90. člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 21. 10. 2014
13. 10. 2014, E-Uradne objave občine Izola 19/2014
SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev propstorskih ureditvenih pogojev za podeželje občine Izola (skrajšano: spremembe PUP za podeželje)
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57. člen in sedmi odstavek 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in 56. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 14. 10. 2014
10. 10. 2014, E-Uradne objave občine Izola 18/2014
SKLEP o razveljavitvi glasovanja na volitvah v Svet Krajevne skupnosti Staro mesto, na volišču št. 04001001, Dvorana Rdečega križa, Ob starem zidovju 15/a, Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 93. člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 8. 10. 2014
10. 10. 2014, E-Uradne objave občine Izola 18/2014
RAZPIS: ponovne volitve v Svet Krajevne skupnosti Staro mesto, na volišču št. 04001001, Dovrana Rdečega križa, Ob starem zidovju 15/a, Izola
Vrsta predpisa: RAZPIS VOLITEV
Pravna podlaga: 41., 93. in 95. člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 9. 10. 2014
10. 10. 2014, E-Uradne objave občine Izola 18/2014
POROČILO o izidu lokalnih volitev v občini Izola za predstavnike italijanske samoupravne narodne skupnosti
Vrsta predpisa: POROČILO
Pravna podlaga: odločba 90. člena Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 7. 10. 2014
Povezani predpisi:
1. 12. 2014, E-Uradne objave občine Izola 24/24
POROČILO o izidu ponovnih volitev v Občini Izola za predstavnika Italijanske samoupravne narodne skupnosti v Sveta krajevnih skupnosti Haliaetum in Livade, dne 23. novembra 2014
Vrsta predpisa: POROČILO
Pravna podlaga: 90. člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 26. 11. 2014

10. 10. 2014, E-Uradne objave občine Izola 18/2014
POROČILO o izidu rednih volitev članov Sveta italijanske narodne skupnosti Izola
Vrsta predpisa: POROČILO
Pravna podlaga: določba 90. člena Zakona o lokalnih volitvah, 2. odstavek 8. člena Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih
Veljati začne: 7. 10. 2014
10. 10. 2014, E-Uradne objave občine Izola 18/2014
POROČILO o izidu rednih lokalnih volitev
Vrsta predpisa: POROČILO
Pravna podlaga: 90. člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 8. 10. 2014
29. 9. 2014, E-Uradne objave občine Izola 17/2014
SKLEP o uvrstitvi dodatne dejavnosti v Odlok o ureditvi statusa Javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. - Azienda pubblica Komunala Isola S.r.l., uradno prečiščeno besedilo
Vrsta predpisa: SKLEP
Veljati začne: 14. 10. 2014
15. 9. 2014, E-Uradne objave občine Izola 16/2014
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 61. in 96. člen Zakona o prostorskem načrtovanju ter 30. in 101. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 30. 9. 2014
4. 9. 2014, E-Uradne objave občine Izola 15/2014
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 56. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 5. 9. 2014
1. 9. 2014, E-Uradne objave občine Izola 14/2014
JAVNI RAZPIS štipendij za študijsko leto 2014/2015
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Sklep Župana Občine Izola št. 410-204/2014
Veljati začne: 1. 9. 2014
25. 8. 2014, E-Uradne objave občine Izola 13/2014
Sklep o kapacitetah parkirišč za oskrbovana stanovanja - uradni popravek objave v Uradnih objavah 12/2014
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 30., 100. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 25. 8. 2014
18. 8. 2014, E-Uradne objave občine Izola 12/2014
Sklep o kapacitetah parkirišč za oskrbovana stanovanja
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 30. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 24. 10. 2013
4. 8. 2014, E-Uradne objave občine Izola 11/2014
Sklep o razpisu volitev v Svet italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 11. člen Zakona o Samoupravnih narodnih skupnostih, 21. člen Statuta Italijanske samoupravne narodne skupnosti - Izola, Odlok predsednika Državnega zobra RS o razpisu volitev v Občinske svete in županov
Veljati začne: 4. 8. 2014
1. 8. 2014, E-Uradne objave občine Izola 10/2014
SKLEP o razpisu rednih volitev v Svete krajevnih skupnosti
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 110. in 111. člen Zakona o lokalnih volitvah, 18. in 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 1. 8. 2014
28. 7. 2014, E-Uradne objave občine Izola 9/2014
JAVNI RAZPIS za določitev upravičencev do dolgoročnih posojil s subvencionirano obrestno mero za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Občine Izola
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Občine Izola, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna, Odlok o proračunu Občine Izola, Sklep Župana št. 410-213/2014
Veljati začne: 28. 7. 2014
21. 7. 2014, E-Uradne objave občine Izola 8/2014
SKLEP o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 23. in 28. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 22. 7. 2014
24. 6. 2014, E-Uradne objave občine Izola 7/2014
Poslovnik nadzornega odbora občine Izola
140701.doc Poslovnik nadzornega odbora
140701i.doc Reg. di proc. Com. Di control
Vrsta predpisa: POSLOVNIK
Pravna podlaga: 32. člen Zakona o lokalni samoupravi, 41. in 45. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 8. 6. 2014
23. 6. 2014, E-Uradne objave občine Izola 6/2014
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE IZOLA
Vrsta predpisa: STATUT
Pravna podlaga: 29 in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi
Veljati začne: 12. 6. 2014
23. 6. 2014, E-Uradne objave občine Izola 6/2014
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE IZOLA
Vrsta predpisa: STATUT
Pravna podlaga: 29 in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi
Veljati začne: 12. 6. 2014
23. 6. 2014, E-Uradne objave občine Izola 6/2014
ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 56. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 8. 7. 2014
23. 6. 2014, E-Uradne objave občine Izola 6/2014
ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 21.,31. in 61. člen Zakona o lakalni samoupravi, 3. in 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah, 149. člen Zakona a varstvu okolja, 30. in 100. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 8. 7. 2014
23. 6. 2014, E-Uradne objave občine Izola 6/2014
ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih "ob Morovi"
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 61. člen v povezavi z 99. členom Zakona o prostorskem načrtovanju, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 101. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 8. 7. 2014
23. 6. 2014, E-Uradne objave občine Izola 6/2014
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 24. 6. 2014
23. 6. 2014, E-Uradne objave občine Izola 6/2014
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi
Veljati začne: 24. 6. 2014
23. 6. 2014, E-Uradne objave občine Izola 6/2014
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 24. 6. 2014
23. 6. 2014, E-Uradne objave občine Izola 6/2014
SKLEP o vzpostavitvi statusa javnega dobra
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 24. 6. 2014
23. 6. 2014, E-Uradne objave občine Izola 6/2014
SKLEP o vzpostavitvi statusa javnega dobra
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 24. 6. 2014
12. 5. 2014, E-Uradne objave občine Izola 5/2014
JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in razvoj ribištva ter za pridobivanje hrane iz morja v Občini Izola za leto 2014 (pomoč po pravilu »de minimis«)
140501.doc besedilo javnega razpisa
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Statut občine Izola (UO 15/99), Proračuna OI za leto 2014, Uredba komisije ES št. 875/07 z dne 24.7.2007, Pravilnik o fin.intervencijah za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanja hrane iz morja v občini Izola (UO 28/2), Sklep župana 410-83/2014
Veljati začne: 12. 5. 2014
14. 4. 2014, E-Uradne objave občine Izola 4/2014
ZAKLJUČNI RAČUN Proračuna občine Izola za leto 2013
140401.doc besedilo ZR
Vrsta predpisa: ZAKLJUČNI RAČUN
Pravna podlaga: 3. odst. 98. čl. Zakona o javnih financah (UL RS 11/11 in nasl.), 30. in 100. čl. Statuta občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 14. 4. 2014
14. 4. 2014, E-Uradne objave občine Izola 4/2014
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za občino Izola
140402.docx besedilo odloka
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: ZPNačrt (UL RS 33/07), Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (UL RS 80/07), Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (UL RS 95/07), Statut občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 29. 4. 2014
14. 4. 2014, E-Uradne objave občine Izola 4/2014
PRAVILNIK o prenehanju veljavnosti Pravilnika za opravljanje gospodarske javne službe prisilni odvoz vozil in odvoz zapuščenih vozil na območju občine Izola
140403.docx besedilo Pravilnika
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: 30. in 100. čl. Statuta občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 15. 4. 2014
14. 4. 2014, E-Uradne objave občine Izola 4/2014
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc.št. 5291/2, 5291/3, 5291/5 in 5291/6, vse k.o. Cetore
140404.doc besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/07 - UPB2 in nasl.), 30. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 15. 4. 2014
14. 4. 2014, E-Uradne objave občine Izola 4/2014
SKLEP o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah s parc.št.: 1674 k.o. 2626 – Izola, 186/2 k.o. 2626 – Izola ter na posameznemu delu stavbe 2628-728-2
140405.doc besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/07 - UPB2 in nasl.), 30. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 15. 4. 2014
14. 4. 2014, E-Uradne objave občine Izola 4/2014
SKLEP o popravku sklepa o vzpostavitvi statusa javnega dobra - nepremičnine s parc. Št. 3816/3, 3817/3 in 3816/4, vse k.o. 2626 – Izola
140406.doc besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/07 - UPB2 in nasl.), 30. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 15. 4. 2014
14. 4. 2014, E-Uradne objave občine Izola 4/2014
SKLEP o popravku sklepa o vzpostavitvi statusa javnega dobra - nepremičnine s parc. Št. 5758/3 in 5759/1, obe k.o. 2628 – Malija
140407.doc besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/07 - UPB2 in nasl.), 30. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 15. 4. 2014
14. 4. 2014, E-Uradne objave občine Izola 4/2014
JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Izola za leto 2014
140408.docx besedilo javnega razpisa
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Zakon o javnih financah (UL RS 11/11-UPB4 in nasl.), Odlok o proračunu občine Izola za leto 2014 (UO 25/12), Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v občini Izola (UO 7/13)
Veljati začne: 14. 4. 2014
7. 4. 2014, E-Uradne objave občine Izola 3/2014
JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje občine Izola
140301.doc besedilo javnega naznanila
Vrsta predpisa: JAVNO NAZNANILO
Pravna podlaga: 60.čl. ZPNačrt (UL RS 33/07 in nasl.), Sklep OS občine Izola št. 3505-29/2008 z dne 24.10.2013, 56. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 7. 4. 2014

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!