Občina Izola

11 / Lokalne volitve 2018

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Nadomestne volitve članov Sveta ISNS Izola

Posebna občinska volilna komisija Občine Izola je na svoji 1. redni seji 11. 11. 2019 sprejela Sklep in razpisala nadomestne volitve za 4 člane Sveta Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola. Razpis volitev je objavljen na spletni strani pod zaporedno številko 11 LOKALNE VOLITVE 2018 v zavihku Nadomestne volitve članov sveta ISNS Izola, v Uradnih objavah občine Izola, na spletni strani ISNS Izola www.comunitaitaliana.si in oglasni deski ISNS Izola.

Za dan razpisa volitev, od katerega pričnejo teči roki za volilna opravila se šteje 18. 11. 2019.

 

Sklep o nadomestnih volitvah za člane Sveta ISNS Izola

Rokovnik  za izvedbo volilni opravil za nadomestne volitve članov Sveta ISNS Izola

KANDIDIRANJE

VLOŽITEV KANDIDATUR (napotki)

Vse vloge, lahko oddate na predpisanih obrazcih osebno na naslovu Postojnska ulica 3 pri tajniku Posebne občinske volilne komisije, in sicer v času uradnih ur:

Ponedeljek: 8.00 – 12.00 ure
Sreda: 8.00 – 12.00 ter 14.00 – 17.00 ure
Petek: 8.00 – 12.00 ure

Izven časa uradnih ur se lahko dogovorite za oddajo vlog po telefonu na telefonsko številko 051 609 392 v času od 8.00 – 12.00 ure ali preko elektronskega naslova ovk.oizola@izola.si.

2. 1. 2020 bo v skladu z 74. členom ZLV mogoče vlagati kandidature do 19.00 ure na naslovu Postojnska ulica 3 v pritličju.

Zap. št. Ime liste/kandidata  za nadomestne  volitve članov v Svet ISNS Izola Predlagatelj/proponente Datum potrditve
1.

JAN PULIN

ENZO SCOTTO DI MINICO IN SKUPINA VOLIVCEV 03.01.2020
2.

TJAŠA KRAJCAR

ENZO SCOTTO DI MINICO IN SKUPINA VOLIVCEV 03.01.2020
3.

ALESSANDRA BOŽIČ

ENZO SCOTTO DI MINICO IN SKUPINA VOLIVCEV 03.01.2020
4.

DARIO DEGRASSI

ENZO SCOTTO DI MINICO IN SKUPINA VOLIVCEV 03.01.2020

 

VOLILNI ODBORI

Volivci in druge organizacije občanov v občini ter občani lahko podajo predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov s stalnim bivališčem v občini Izola (najpozneje 10 dni po razpisu volitev) do 28. 11. 2019. Ob vložitvi predlogov morajo predlagatelji predložiti izjave kandidatov, da soglašajo z imenovanjem v volilni odbor, in izjavo da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur obvestil pristojno volilno komisijo o morebitnem sorodstvenem razmerju s katerim od kandidatov, o katerem se glasuje na volišču za katerega bo imenovan v volilni odbor. Izpolnjene obrazce lahko pošljete po pošti ali oddate osebno v času uradnih ur. V primeru večjega števila prijav, se bo upoštevalo prispele vloge po vrstnem redu vložitve (datum in ura) do zapolnitve mest v volilnem odboru.

OBRAZCI

1. Obrazci volilni odbor:
– obrazec : OBR_-NV-19-volilni-odbor-slo
– obrazec: OBR_-NV-19-comitato elettorale

2. Kandidatura za nadomestne volitve članov sveta ISNS – CAN Izola

– obrazec: OBR_-NV-19-kandidatura-ISNS-CAN
– obrazec: OBR_-NV-19-podpora–kandidatura-ISNS–CAN
– obrazec: OBR_-NV-19-soglasje-izjava–kandidatura ISNS-1-CAN

-obrazec:OBR_-NV-19-volilna-kampanja_obvestilo-o-organizatorju-VK.docx

3. Obrazec glasovanje na domu:
– obrazec: OBR_-NV-19-glasovanje-na-domu-ZASE
– obrazec: OBR_-NV-19-glasovanje-na-domu-ZA-DRUGO-OSEBO

4. Obrazec glasovanje po pošti
– obrazec: OBR_-NV-19-glasovanje-po-POŠTI

GLASOVANJE NA VOLIŠČIH

PREDČASNO GLASOVANJE
V obdobju od 28. 1. 2020 do vključno 29. 1. 2020 bo odprto volišče za predčasno glasovanje v Palači Manzioli, Manziolijev trg 5, Izola, v času od 7.00 do 19.00 ure.

GLASOVANJE NA DOMU (81. člen ZLV)
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.

GLASOVANJE PO POŠTI (75. člen ZLV, 81. člen ZVDZ)
Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja.

RAZLIČNA POJASNILA, MNENJA, PRIPOROČILA:

PREDSTAVNIKI KANDIDATOV IN LIST KANDIDATOV (46. – 47. člen ZLV)
Predstavniki kandidatov in list kandidatov so lahko navzoči pri delu občinske volilne komisije. Predsednika volilnega organa lahko opozorijo na nepravilnosti.
Predstavnika kandidata oziroma liste kandidatov določi predlagatelj kandidata oziroma liste ob predložitvi kandidature oziroma liste kandidatov občinski volilni komisiji.
Predstavnik kandidata oziroma liste kandidatov ne sme biti kandidat!

ZAUPNIKI KANDIDATOV IN LIST KANDIDATOV (46.- 47. člen ZLV)
Zaupniki kandidatov in list kandidatov so lahko navzoči pri delu volilnih odborov. Predsednika volilnega odbora lahko opozorijo na nepravilnosti.
Imena zaupnika kandidata oziroma liste kandidatov sporoči predstavnik kandidata oziroma liste kandidatov občinski volilni komisiji najkasneje pet dni pred dnem glasovanja.
Zaupnik kandidata oziroma liste kandidatov ne sme biti kandidat ter je lahko samo oseba, ki je vpisana v evidenco volilne pravice in ima volilno pravico v občini.

VOLILNA KAMPANJA
Volilno kampanjo za lokalne volitve ureja Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07103/07 – ZPolS-D, 11/1128/11 – odl. US in 98/13, v nadaljevanju ZVRK). Za volilno kampanjo se štejejo vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev, zlasti pa propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev, plakatiranje in javni shodi (predvolilni shodi) z volilno kampanjo. Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnem glasovanja, končati se mora najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja. Volilno kampanjo lahko organizira sam kandidat ali kandidatka, predstavnik predlagatelja kandidatov ali list kandidatov, politična stranka ali druga pravna ali fizična oseba. Organizator volilne kampanje je odgovoren za zakonitost volilne kampanje.

FINANCIRANJE VOLILNE KAMPANJE
Organizator volilne kampanje mora najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja (najkasneje 18. 12. 2019) oziroma preden opravi prvo finančno transakcijo namenjeno volilni kampanji, odpreti transakcijski račun z oznako »za volilno kampanjo«. Transakcijski račun mora organizator volilne kampanje zapreti najkasneje v štirih mesecih po dnevu glasovanja (najkasneje 2. 7. 2020).

Kandidati za člane predstavniških in individualno voljenih organov lokalnih skupnosti so hkrati z vložitvijo kandidatur dolžni sporočiti Posebni občinski volilni komisiji podatke o organizatorju volilne kampanje. (2. odstavek 17. člena ZVRK), Posebna občinska volilna komisija podatke o organizatorju volilne kampanje posreduje računskemu sodišču.

Pojasnilo glede podatkov o kandidatih – stopnja in naziv izobrazbe
Pri vnašanju kandidatur oziroma kandidatnih list se pri stopnji in nazivu izobrazbe kandidata pojavlja vprašanje, katero klasifikacijo je treba uporabiti. Ministrstvo za javno upravo se je po spremembi 72. člena zakona o lokalnih volitvah konec leta 2017 ob načrtovanju informacijske podpore rednih lokalnih volitev z izvajalcem dogovorilo, da bo v aplikacijo vnesel seznam, ki je po mnenju ministrstva, pristojnega za izobraževanje, najbolj primeren za označevanje zadnje dosežene stopnje kandidatov. Seznam določa Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK), dostopno na spletnem naslovu https://www.nok.si/. Za stopnjo izobrazbe šteje zadnja dokončana stopnja, ne glede na število poizkusov ali let, ko opravljamo naslednjo stopnjo. Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) ima deset stopenj, pri aplikaciji za vnos podatkov o kandidatu pa se izbere iz šifranta.

Spolne kvote 70.a člen ZLV

ZAKONODAJA:

 


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!