Občina Izola

06 / Občinska uprava

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Direktor občinske uprave

Direktor občinske uprave zagotavlja kakovost organizacijskih in strokovno-tehničnih nalog za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti občinske uprave.

Direktor občinske uprave ima naslednje pristojnosti:
− vodi, organizira ter nadzira delo občinske uprave
− odloča o upravnih zadevah na prvi stopnji,
− opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v najzahtevnejših delovnih in projektnih skupinah v občini ter sodeluje pri ključnih projektih občine,
− organizira in koordinira delo organov občinske uprave in notranjih organizacijskih enot, jim nudi neposredno strokovno pomoč ter skrbi za delovno disciplino,
− zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne organom občinske uprave oziroma notranjim organizacijskim enota,
− v zvezi z delovanjem občinske uprave skrbi za sodelovanje z državnimi organi in drugimi organi na območju občine in izven nje,
− skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
− poroča županu o poteku izvajanja nalog občinske uprave,
− na podlagi pooblastila župana izvršuje proračun občine in lahko izdaja odločbe ter druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja uslužbencev občinske uprave, če ga za to pooblasti župan,
− opravlja druge naloge po pooblastilu župana.

 

 

Kontakt
mag. Marko Unterlechner,
direktor občinske uprave

T +386 5 66 00 131
e marko.unterlechner@izola.si