Občina Izola

06 / Občinska uprava

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Urad za prostor in nepremičnine

Urad opravlja strokovne naloge z naslednjih področij:

Urejanje prostora in prostorski razvoj občine:
− prostorsko planiranje, urbanistično in krajinsko načrtovanje,
− prostorski razvoj občine in skladnost s programi obalnih občin, regije in države,
− priprava lokacijskih informacij o možnih lokacijah in pogojih za graditev ter drugih posegih v prostor,
− pripravo prostorskih planskih in izvedbenih aktov občine (gradiva za program priprave prostorskih izvedbenih aktov, organizacijsko tehnične naloge v zvezi s pripravo in sprejemanjem aktov v skladu s predpisi o urejanju prostora, naselij in drugih posegov v prostor, oblikovanje razpisnih pogojev za pridobivanje ponudb, razpisov in natečajev, itd.),
− upravljanje in skrb za grafične in atributne podatke o prostorskih aktih,
− upravljanje in skrb za podatke iz področja prostorskega informacijskega sistema in drugih statističnih in evidenčnih podatkov za potrebe zbiranja, vodenja in posredovanja podatkov za načrtovanje smotrne rabe, urejanje in gospodarjenje s prostorom in nepremičninami.

Druge upravne druge strokovno tehnične naloge s področja urada:
− strokovna pomoč drugim organom občinske uprave,
− finančna opravila po pooblastilu župana,
− priprava splošnih in posamičnih aktov, poročil in drugih gradiv ter druga dela po nalogu ali pooblastilu župana oziroma direktorja uprave.

Kontaktne osebe:

Mag. Marko Starman, Sekretar – Vodja Urada za prostor in nepremičnine
T +386 5 66 00 222
e marko.starman(at)izola.si

Maja Marinšek, Višji svetovalec za urbanizem in prostorske akte
T +386 5 66 00 233
e maja.marinsek(at)izola.si

Teura Raschini, Višji svetovalec za urbanizem
T +386 5 66 00 113
e teura.raschini(at)izola.si

Vladimira Gojak, Svetovalec za lokacijske naloge in komunalno opremo
T +386 5 66 00 212
e vladka.gojak(at)izola.si

Patricija Fabijančič Močibob, Višji svetovalec za premoženjsko pravne zadeve
T +386 5 66 00 235
e patricija.fabijancic-mocibob(at)izola.si

Barbara Miklavc, Višji svetovalec za nepremičnine
T +386 5 66 00 241
e barbara.miklavc(at)izola.si

Katja Rakar, Svetovalec za nepremičnine
T +386 5 66 00 149
e katja.rakar(at)izola.si

Za čas nadomeščanja porodniške odsotnosti:

Mateja Miklavčič, Svetovalec za nepremičnine
T +386 5 66 00 149
e mateja.miklavcic(at)izola.si

Mateja Glavina, Svetovalec za nepremičnine
T +386 5 66 00 330
e mateja.glavina(at)izola.si

Aleksandra Venišnik, Višji referent za nepremičnine
T +386 5 66 00 220
e aleksandra.venisnik(at)izola.si

Eleonora Paliska, Referent za nepremičnine
T +386 5 66 00 144
e eleonora.paliska(at)izola.si

Žanin Gruden, Višji svetovalec za premoženjsko pravne zadeve in nepremičnine
T +386 5 66 00 234
e zanin.gruden(at)izola.si

Tjaša Škrbina, Višji svetovalec za urejanje prostora

T +386 5 66 00 301
e tjasa.skrbina(at)izola.si