Občina Izola

06 / Občinska uprava

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Obvestila o javnih razgrnitvah in javnih obravnavah
21. maja 2019
Odločba o prenehanju statusa javnega dobra

Občina Izola objavlja odločbo o prenehanju statusa javnega dobra na nepremičnini z ID znakom: parcela 2628 1949/7

21. maja 2019
Odločba o prenehanju statusa javnega dobra

Občina Izola objavlja odločbo o prenehanju statusa javnega dobra na nepremičnini z ID znakom: parcela 2629 2799/2

21. maja 2019
Odločba o prenehanju statusa javnega dobra

Občina Izola objavlja odločbo o prenehanju statusa javnega dobra na nepremičnini z ID znakom: parcela 2628 3013/2

21. maja 2019
Odločba o prenehanju statusa javnega dobra

Občina Izola objavlja odločbo o prenehanju statusa javnega dobra na nepremičnini z ID znakom: parcela 2715 2997/28 in ID znakom: parcela 2715 2997/

21. maja 2019
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola

Občina Izola objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine ID znak: parcela 2626 1373/22

Veljavnost: 21.5.2019 do vključno 17.6.2019

 

15. maja 2019
Odločba o ukinitvi javnega dobra
13. maja 2019
JAVNA RAZGRNITEV – OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT (OPN)

OBRAZEC


1. ODLOK – TEKSTUALNI DEL


2. GRAFIČNI DEL

2.1 IZVEDBENI DEL

2.1.1 NAMENSKA RABA PROSTORA

(Grafično prilogo si lahko ogledate tudi na portalu PISO (https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=izola&cx=395284&cy=41538&scale=16&catprj=piso.izola_opn_kart_raba&bckcat=piso.base_tile_hv&ovllys=000000000000&defaultuser=true)

2.1.2 GJI

2.2 STRATEŠKI DEL


3. PRILOGE

8. maja 2019
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Izola na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018 – v nadaljevanju ZSPDSLS-1) objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za nepremičnino ID znak: parcela 2626 1938.

8. maja 2019
Namera o sklenitev neposredne pogodbe

Občina Izola na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018 – v nadaljevanju ZSPDSLS-1) objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za nepremičnino ID znak: parcela 2626 1937.

Arhiv

NOVO NA PORTALU

22. maja 2019
To soboto na nekdanji obalni cesti akcija Varno na kolo

Izolski policisti in občinski redarji bodo v soboto, 25. maja, na lokac...