Občina Izola

06 / Občinska uprava

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Obvestila o javnih razgrnitvah in javnih obravnavah
21. marca 2019
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA OBMOČJE KAJUHOVA – HUDOURNIK MORER (skrajšano »Spremembe in dopolnitve ZN Khm«) in OKOLJSKEGA POROČILA

Dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje »Kajuhova – hudournik Morer« (skrajšano »Spremembe in dopolnitve ZN Khm«) in Okoljsko poročilo se javno razgrneta v času od 29. marca 2019 do vključno 29. aprila 2019 v prostorih objekta Občinske uprave, Postojnska ulica 3, Izola: v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, v sredo tudi od 14. do 17. ure; (več …)

21. marca 2019
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA OBMOČJE JUŽNO OD INDUSTRIJSKE CESTE V IZOLI (skrajšano »Spremembe in dopolnitve ZN CMI JUG«)

Dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje »Južno od industrijske ceste« (skrajšano »Spremembe in dopolnitve ZN CMI JUG«) se javno razgrne v času od 29. marca 2019 do vključno 29. aprila 2019 v prostorih objekta Občinske uprave, Postojnska ulica 3, Izola: v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, v sredo tudi od 14. do 17. ure; (več …)

20. marca 2019
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018 – v nadaljevanju ZSDPSLS-1), Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan Danilo Markočič, objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola lastnica/upravljavka nepremičnine dela parc. št. 2991/2 k.o. Cetore (ID znak: parcela 2715 2991/2) v izmeri  120 m2, ki tvori zaokroženo celoto z objektom Športno kulturnega društva Šared namerava skleniti neposredno zakupno pogodbo za obdobje dveh let za navedeno nepremičnino za brezplačno uporabo.

14. marca 2019
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018 – v nadaljevanju ZSDPSLS-1), Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan Danilo Markočič, objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola lastnica/upravljavka dela nepremičnine parc. št. 3575 k.o. Izola (ID znak: parcela 2626 3575) v izmeri 45 m2 namerava skleniti neposredno zakupno pogodbo za obdobje enega leta za navedeno nepremičnino za ceno najmanj 22,50 EUR/letno.

14. marca 2019
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018 – v nadaljevanju ZSDPSLS-1), Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan Danilo Markočič, objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola lastnica/upravljavka nepremičnine dela parc. št. 1328/1k.o. Izola (ID znak: parcela 2626 1328/1) v izmeri 141 m2 in dela parc. št. 1324/2 k.o. Izola ( ID znak: parcela  2626 1324/1) v izmeri 269 m2, ki tvori zaokroženo celoto z objektom Jadralnega kluba Izola namerava skleniti neposredno zakupno pogodbo za obdobje petih let za navedeno nepremičnino za brezplačno uporabo.

 

14. marca 2019
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018 – v nadaljevanju ZSDPSLS-1), Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan Danilo Markočič, objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola lastnica/upravljavka dela nepremičnin:
– parc. št. 3566 k.o. Izola (ID znak: parcela 2626 3566) v izmeri 180 m2,
– parc. št.  3575 k.o. Izola (ID znak: parcela 2626 3575) v izmeri  56 m2,
– parc. št.  3519/1 k.o. Izola (ID znak: parcela 2626 3519/1) v izmeri 72 m2,

namerava skleniti neposredno zakupno pogodbo za obdobje pet let za navedeno nepremičnino za ceno najmanj 268,40 EUR/letno.

14. marca 2019
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018 – v nadaljevanju ZSDPSLS-1), Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan Danilo Markočič, objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola lastnica/upravljavka dela nepremičnine parc. št. 3843/4 k.o. Izola (ID znak: parcela 2626 3843/4) v izmeri 202 m2 namerava skleniti neposredno zakupno pogodbo za obdobje pet let za navedeno nepremičnino za ceno najmanj 365,00 EUR/letno.

14. marca 2019
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018 – v nadaljevanju ZSDPSLS-1), Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan Danilo Markočič, objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola lastnica/upravljavka dela nepremičnin:

– parc. št. 1686/1 k.o. Izola (ID znak: parcela 2626 1686/1 ) v izmeri 30 m2,
– parc. št.  1686/2 k.o. Izola (ID znak: parcela 2626 1686/2) v izmeri  20 m2,

ki tvori zaokroženo celoto z gostinskim objektom namerava skleniti neposredno zakupno pogodbo za obdobje pet let za navedeno nepremičnino za ceno najmanj 1.150,00 EUR/letno.

14. marca 2019
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018 – v nadaljevanju ZSDPSLS-1), Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan Danilo Markočič, objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola lastnica/upravljavka dela nepremičnine parc. št. 1836/1 k.o. Izola (ID znak: parcela 2626 1836/1) v izmeri 60 m2 namerava skleniti neposredno zakupno pogodbo za obdobje pet let za navedeno nepremičnino za ceno najmanj 30,00 EUR/letno.

 

 

14. marca 2019
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018 – v nadaljevanju ZSDPSLS-1), Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan Danilo Markočič, objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola lastnica/upravljavka dela nepremičnine parc. št. 1768 k.o. Izola (ID znak: parcela 2626 1768) v izmeri 155 m2 namerava skleniti neposredno zakupno pogodbo za obdobje enega leta za navedeno nepremičnino za ceno najmanj 77,50 EUR/letno.

Arhiv

NOVO NA PORTALU

21. marca 2019
Izolski otok kot sistem plavajočih pomolov

Študentje fakultete za arhitekturo so včeraj predstavili dve idejni za...