Občina Izola

05 / Organi občine

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine Izola je najvišji organ nadzora občinske javne porabe. Zadolžen je za nadziranje porabe proračunskega denarja v skladu s sprejetim proračunom in za njegovo smotrno porabo, nadziranje finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev in nadziranje razpolaganja s premoženjem občine Izola

Če Nadzorni odbor ugotovi nepravilnosti pri razpolaganju s premoženjem občine, nenamenskosti ali nesmotrnosti porabe proračunskih sredstev ali nepravilnosti pri finančnem poslovanju uporabnikov proračunskih sredstev, mora o tem obvestiti občinski svet, župana in kršitelja. Nadzornemu odboru morajo vsi uporabniki proračuna in upravljavci premoženja občine omogočiti vpogled v njihovo poslovanje in finančno stanje.

Delo občinskega nadzornega odbora je javno. Ko je njegovo poročilo dokončno, o svojih ugotovitvah obvesti javnost.

Člani nadzornega odbora Občine Izola:

Romando FRANKO iz Izole, Ulica OF 16,
Mitja KOBAL iz Izole, Ulica Emilia Driolia 7,
Venis BOHINEC iz Izole, Via Verde 21,
Miroljub VANIČ iz Izole, Malija 102,
Dušan MILANIČ iz Izole, Malija 114,
Lilijana LAGANIS iz Izole, Livade 36A,
Viljem TISNIKAR iz Izole, Južna cesta 4b,
Boris MILENKOVSKI iz Izole, Ulica IX. Korpusa 3,
Nevijo LAKOŠELJAC iz Izole, Ulica Prekomorskih brigad 1,
Aleksander KREBELJ iz Izole Kraška 2a.