Občina Izola

05 / Organi občine

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Register svetniških vprašanj in pobud
Status:
Datum pobude:
27. 9. 2018, Breda Pečan
Prometni znak "prepoved prometa" z dopolnilnim napisom "dovoljeno za prebivalce Ulice Emilia Driolia"
Pobudnik: Breda Pečan
Vsebina: Prometni znak "prepoved prometa" z dopolnilnim napisom "dovoljeno za prebivalce Ulice Emilia Driolia"
Vprašanje: 194717.pdf
27. 9. 2018, Jasna Istenič
Vožnja po Gregorčičevi ulici z vozili, da bi prispeli do Hotela Marina
Pobudnik: Jasna Istenič
Vsebina: Vožnja po Gregorčičevi ulici z vozili, da bi prispeli do Hotela Marina
Pobuda: 194718.pdf
5. 7. 2018, Vlado Marič - DeSUS
Odstop iz funkcije članov sveta zavodov za novo imenovane podžupane.
Pobudnik: Vlado Marič - DeSUS
Vsebina: Odstop iz funkcije članov sveta zavodov za novo imenovane podžupane.
Pobuda: 188436.pdf
5. 7. 2018, Gregor Perič - MSC
a) dopolnitev Odloka, ki ureja vprašanje reda in miru v mestnem jedru in predvsem kopališčih; b) vzdrževalni ukrepi na igrišču v Kortah; c) dokončanje veste Malija - Nožed
Pobudnik: Gregor Perič - MSC
Vsebina: a) dopolnitev Odloka, ki ureja vprašanje reda in miru v mestnem jedru in predvsem kopališčih; b) vzdrževalni ukrepi na igrišču v Kortah; c) dokončanje veste Malija - Nožed
Pobuda: 188435.pdf
24. 5. 2018, Marjetka Popovski
Dopolnitev Odloka o zunanjem videzu in urejenosti mesta - sprehajanje v kopalkah po mestu, ulicah, parkih, itd.
Pobudnik: Marjetka Popovski
Vsebina: Dopolnitev Odloka o zunanjem videzu in urejenosti mesta - sprehajanje v kopalkah po mestu, ulicah, parkih, itd.
Pobuda: 184804.pdf
26. 4. 2018, Bogdan Gerk
Turistični delavci, da se dovoljenj za izvedbo koncertov ne da več pridobiti
Pobudnik: Bogdan Gerk
Vsebina: Turistični delavci, da se dovoljenj za izvedbo koncertov ne da več pridobiti
Odgovor na svetniško pobudo: os7-28r-320801-o3.pdf
Datum rešitve: 24. 5. 2018
Vsebina rešitve: V odgoovru je navedena kronologija dogodkov.
29. 3. 2018, Svetnik Bogdan Gerk - Izola je naša
Postavitev hitrostnih ovir na območju Ceste v Pregavor
Pobudnik: Svetnik Bogdan Gerk - Izola je naša
Vsebina: Postavitev hitrostnih ovir na območju Ceste v Pregavor
Pobuda: 180023.pdf
Datum rešitve: 24. 5. 2018
Vsebina rešitve: Dosedanji ukrepi za umiritev prometa so dovolj učinkoviti. V kolikor bo zaznati, da dosedanji ukrepi niso dovolj učinkoviti, se bodo izvajali dodatni ukrepi za umiritev prometa.
29. 3. 2018, Svetnica Manca Vadnjal - Izola je naša
Parkirišče OŠ Vojke Šmuc
Pobudnik: Svetnica Manca Vadnjal - Izola je naša
Vsebina: Parkirišče OŠ Vojke Šmuc
Vprašanje in pobuda: 180026.pdf
Datum rešitve: 24. 5. 2018
Vsebina rešitve: V letu 2018 se je naročila izdelava variantne ideje zasnove, ki predvideva ureditev enosmerne ceste z vhodom ob ZD Izola in izhodom ob Kulturnem domu Izola, pri čemer bi se varna šolska pot, ki poteka po cesti ob kulturnem domu prestavi in naredi novo pešpot povezavo proti Bazoviški ulici.
15. 2. 2018, Breda Pečan
Preverjanje dvojezičnosti na tablah v Občini Izola
Pobudnik: Breda Pečan
Vsebina: Preverjanje dvojezičnosti na tablah v Občini Izola
Pobuda: 175296.pdf
15. 2. 2018, Svetniška skupina SD - Breda Pečan
Sprememba 11. člena Odloka o izvajanju dvojezičnosti, pretvorba tolarjev v eure
Pobudnik: Svetniška skupina SD - Breda Pečan
Vsebina: Sprememba 11. člena Odloka o izvajanju dvojezičnosti, pretvorba tolarjev v eure
Pobuda: 175297.pdf
Datum rešitve: 26. 4. 2018
Vsebina rešitve: Sprejeta pobuda.
15. 2. 2018, Svetniška skupina DeSUS - Vlado Marič
Ali Župan namerava realizirati poslovniško dolžnost in pripraviti okvirni letni program dela Občinskega sveta za leto 2018 in kdaj ga bo dal Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem
Pobudnik: Svetniška skupina DeSUS - Vlado Marič
Vsebina: Ali Župan namerava realizirati poslovniško dolžnost in pripraviti okvirni letni program dela Občinskega sveta za leto 2018 in kdaj ga bo dal Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem
Vprašanje: 175295.pdf
Datum rešitve: 29. 3. 2018
Vsebina rešitve: Sprejet Okvirni plan dela Občinskega sveta
21. 12. 2017, Lista Izolani, IJN in DeSUS
Ukrepi Občinske uprave v zvezi s preverjanjem novinarskih informacij o poslovanju ZD Izola
Pobudnik: Lista Izolani, IJN in DeSUS
Vsebina: Ukrepi Občinske uprave v zvezi s preverjanjem novinarskih informacij o poslovanju ZD Izola
21. 12. 2017, SD - Breda Pečan
Kdo lahko uporablja parkirne prostore pri ulici E. Driolia?
Pobudnik: SD - Breda Pečan
Vsebina: Kdo lahko uporablja parkirne prostore pri ulici E. Driolia?
Odgovor: 12345.pdf
Datum rešitve: 5. 10. 2018
Vsebina rešitve: Znak, ki dovoljuje parkiranje izključno stanovalcem E. Driolija, bo zamenjan z znakom - dopolnilno tablo "Dovoljeno za stanovalce".
21. 12. 2017, Lista Izolani - Gašper Čehovin
Na koliko razpisov se je do danes prijavila Občina Izola
Pobudnik: Lista Izolani - Gašper Čehovin
Vsebina: Na koliko razpisov se je do danes prijavila Občina Izola
Datum rešitve: 15. 2. 2018
Vsebina rešitve: Razpredelnica o prijavah Občine Izola na javne razpise
26. 10. 2017, Izola je naša - Manca Vadnjal
Ureditev območja ceste med Rudo in Splošno bolnišnica Izola zaradi večje preglednosti
Pobudnik: Izola je naša - Manca Vadnjal
Vsebina: Ureditev območja ceste med Rudo in Splošno bolnišnica Izola zaradi večje preglednosti
Ureditev območja med Rudo in SB Izola: 167042.pdf
Datum rešitve: 15. 2. 2018
Vsebina rešitve: Cesta je primerno urejena in se sproti ureja
26. 10. 2017, Izola je naša - Alojz Zorko
Kako je na današnji dan urejeno lastništvo objekta Drevo življenja. Kdo je lastnik objekta in koliko znašajo lastniški deleži? Kateri sklepi na to temo so se izvršili?
Pobudnik: Izola je naša - Alojz Zorko
Vsebina: Kako je na današnji dan urejeno lastništvo objekta Drevo življenja. Kdo je lastnik objekta in koliko znašajo lastniški deleži? Kateri sklepi na to temo so se izvršili?
Drevo življenja: 167045.pdf
Datum rešitve: 21. 12. 2017
Vsebina rešitve: Do rešitve sodnega spora se z objektom ne more prosto razpolagati.
26. 10. 2017, DeSUS - Vlado Marič
Informacije glede nevarnih snovi v Kampusu Livade
Pobudnik: DeSUS - Vlado Marič
Vsebina: Informacije glede nevarnih snovi v Kampusu Livade
Informacije glede nevarnih snovi v Kampusu Livade: 167046.pdf
26. 10. 2017, Lista Izolani + Izola je naša - Jasna Istenič
Glede na cilje, ki jih zasleduje sodobna družba in smo jih sprejeli tudi v Občini Izola s sprejemom prometne strategije, kjer javnemu prevozu namenjamo posebno pozornostk dajemo pobudo, da Občina I...
Pobudnik: Lista Izolani + Izola je naša - Jasna Istenič
Vsebina: Glede na cilje, ki jih zasleduje sodobna družba in smo jih sprejeli tudi v Občini Izola s sprejemom prometne strategije, kjer javnemu prevozu namenjamo posebno pozornostk dajemo pobudo, da Občina Izola pristopi k organizaciji takšnega javnega prevoza v občini, ki bo domišljen, ekološko prijazen in dostopen predvsem tistim občanom, ki so v sedanjih razmerah mobilnostno zelo omejeni, če nekar prizadeti.
Vzpostavitev javnega prevza z električnimi avtobus: 167048.pdf
21. 9. 2017, Lista Izolani - Jasna Istenič
Sprejem izhodišč in izbor strokovnjaka ali strokovne komisije v zvezi z umeščanjem umetniških in podbnih izdelkov v javni prostor
Pobudnik: Lista Izolani - Jasna Istenič
Vsebina: Sprejem izhodišč in izbor strokovnjaka ali strokovne komisije v zvezi z umeščanjem umetniških in podbnih izdelkov v javni prostor
Umeščanje umetniških in podobnih izdelkov v javni: OS7-21R - Umescanje umteniskih izdelkov.pdf
Datum rešitve: 5. 7. 2018
Vsebina rešitve: Imenovala se bo tričlanska komisija, ki jo bodo sestavljali predstavniki področja umetnosti in urbanizma.
21. 9. 2017, Lista Izolani - Gašper Čehovin
Pravočasna zagotovitev zavetišča za brezdomce
Pobudnik: Lista Izolani - Gašper Čehovin
Vsebina: Pravočasna zagotovitev zavetišča za brezdomce
Pravočasna zagotovitev zavetišča za brezdomce: OS7-21R - Zavetisce za brezdomce.pdf