Občina Izola

05 / Organi občine

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
F +386 5 66 00 110
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Seje
Izberi organ:
Nadzorni odbor Občine Izola, 10. 4. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 23, Mandat: 7
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 23.redno sejo NO
no7-23r-321211-v.docx
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 22.redne seje NO z dne 13.3.2017
no7-22r-321211-z.doc
Občinski svet občine Izola, 23. 3. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 17, Mandat: 7
 • Točka: 0.0
 • Gradivo v celoti na dan 13.3.2017
OS7-17R-023200.zip
 • Točka: 00.0
 • Vabilo z dnevnim redom
OS7-17R-023200-v.doc
 • Točka: 00.00
 • Poročila delovnih teles
OS7-17R-023200-1.zip
 • Točka: 00.000
 • Dodatno poslano gradivo po elektronski pošti dne 22.3.2017 (k 13. točki -neuradno prečiščeno besedilo+14. točki-UPB+razširitev z novo 16.e) podtočko
OS7-17R-023200-2.zip
 • Točka: 01.a
 • Zapisnik 16. redne seje OS
OS7-16R-023200-z.doc
 • Točka: 01.b
 • Zapisnik 4. izredne seje OS, 23. 2. 2017
OS7-4I-320401-1-z.doc
 • Točka: 02.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda osnovna šola Livade Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-17R-320702-4.doc
 • Točka: 02.0i
 • ITA / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda osnovna šola Livade Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-17R-320403-6.docx
 • Točka: 03.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-17R-320702-3.doc
 • Točka: 03.0i
 • ITA / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-17R-320403-7.docx
 • Točka: 04.0
 • Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola – prva obravnava
OS7-17R-320702-2-1.doc
 • Točka: 04.0i
 • ITA / Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola – prva obravnava
OS7-17R-320403-8.docx
 • Točka: 05.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola – druga obravnava
OS7-17R-320702-5.doc
 • Točka: 05.0i
 • ITA / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola – druga obravnava
OS7-17R-320403-9.docx
 • Točka: 06.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola - druga obravnava
OS7-17R-320705-6.doc
 • Točka: 06.0i
 • ITA / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola - druga obravnava
OS7-17R-320403-10.docx
 • Točka: 07.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« - druga obravnava
OS7-17R-320705-7.doc
 • Točka: 07.0i
 • ITA / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« - druga obravnava
OS7-17R-320403-11.docx
 • Točka: 08.0
 • Predlog Letnega programa športa v občini Izola za leto 2017
OS7-17R-320705-8.docx
 • Točka: 08.0i
 • ITA / Sklep: Predlog Letnega programa športa v občini Izola za leto 2017
OS7-17R-320403-12.docx
 • Točka: 09.0
 • Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-2.doc
 • Točka: 09.0i
 • ITA / Sklep: Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-13.docx
 • Točka: 09.1
 • Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-3.pdf
 • Točka: 09.2
 • Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-4.pdf
 • Točka: 09.3
 • Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-5.pdf
 • Točka: 10.a
 • uknitev javnega dobra na delu nepremičnine s parc.št. 2840 k.o. Izola
OS7-17R-321007-1.pdf
 • Točka: 10.ai
 • uknitev javnega dobra na delu nepremičnine s parc.št. 2840 k.o. Izola
OS7-17R-320403-14.docx
 • Točka: 10.b
 • Ukinitev Javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 3793/5, k.o. Izola
OS7-17R-321006-2.pdf
 • Točka: 10.bi
 • ITA / Sklep: Ukinitev Javnega dobra na nepremičnini s parc. Št. 3793/5, k.o. Izola
OS7-17R-320403-15.docx
 • Točka: 11.a
 • Prodaja nepremičnine s parc.št. 677/1 k.o. Izola
OS7-17R-321007-3.pdf
 • Točka: 11.ai
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnine s parc.št. 677/1 k.o. Izola
OS7-17R-320403-16.docx
 • Točka: 11.b
 • Prodaja dela nepremičnine s parc.št. 2840 k.o. Izola
OS7-17R-321007-2.pdf
 • Točka: 11.bi
 • ITA / Sklep: Prodaja dela nepremičnine s parc.št. 2840 k.o. Izola
OS7-17R-320403-17.docx
 • Točka: 11.c
 • Odločanje o razpolaganju z nepreminimani na Šaredu, parc št: 2947/18, 29457/5, 2947/4 in 2959/11, vse k.o. Cetore
OS7-17R-321006-1.pdf
 • Točka: 11.ci
 • ITA / Sklep: Odločanje o razpolaganju z nepreminimani na Šaredu, parc št: 2947/18, 29457/5, 2947/4 in 2959/11, vse k.o. Cetore
OS7-17R-320403-18.docx
 • Točka: 11.d
 • Odločanje o razpolaganju z nepremičninama s parc. št. 3793/5 in 3708/8, obe k.o. Izola
OS7-17R-321006-3.pdf
 • Točka: 11.di
 • ITA / Sklep: Odločanje o razpolaganju z nepremičninama s parc. Št. 3793/5 in 3708/8, obe k.o. Izola
OS7-17R-320403-19.docx
 • Točka: 11.e
 • Odločanje o razpolaganju z nepremičnino s parc. št. 2952/1, k.o. Cetore
OS7-17R-321006-5.pdf
 • Točka: 11.ei
 • ITA / Sklep: Odločanje o razpolaganju z nepremičnino s parc. Št. 2952/1, k.o. Cetore
OS7-17R-320403-20.docx
 • Točka: 11.f
 • Pridobivanje 99/100 deleža nepremičnine s parc.št. 1644/2 k.o. Izola - Drevored 1.maja 9
OS7-17R-321007-4.pdf
 • Točka: 11.fi
 • ITA / Sklep: Pridobivanje 99/100 deleža nepremičnine s parc.št. 1644/2 k.o. Izola - Drevored 1.maja 9
OS7-17R-320403-21.docx
 • Točka: 11.g
 • Odločanje o pravnih poslih pridobivanja stvarnega premoženja nepremičnin na trasah javnih površin po OPPN Šared
OS7-17R-320810-1.doc
 • Točka: 11.gi
 • ITA / Sklep: Odločanje o pravnih poslih pridobivanja stvarnega premoženja nepremičnin na trasah javnih površin po OPPN Šared
OS7-17R-320403-22.docx
 • Točka: 11.h
 • Odločanje o pravnih poslih pridobivanja stvarnega premoženja nepremičnin na trasah kategoriziranih občinskih cest
OS7-17R-320810-2.doc
 • Točka: 11.hi
 • ITA / Sklep: Odločanje o pravnih poslih pridobivanja stvarnega premoženja nepremičnin na trasah kategoriziranih občinskih cest
OS7-17R-320403-25.docx
 • Točka: 12.0
 • Potrditev letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Izola in seznanitev s planom dejavnosti za leto 2017
OS7-17R-320812-1.pdf
 • Točka: 12.0i
 • ITA / Sklep: Potrditev letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Izola in seznanitev s planom dejavnosti za leto 2017
OS7-17R-320403-23.docx
 • Točka: 13.0
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju Občine Izola - prva obravnava
OS7-17R-320808-1.docx
 • Točka: 13.1
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju občine Izola
OS7-17R-320808-2.docx
 • Točka: 13.2
 • Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju Občine Izola - veljavni
OS7-17R-320808-3.doc
 • Točka: 13.3
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju občine Izola - spremembe iz leta 2015
OS7-17R-320808-4.doc
 • Točka: 13.4
 • Obvezno navodilo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 23.11.2016
OS7-17R-320808-5.pdf
 • Točka: 13.5
 • Dodatno pojasnilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o izvajanju ZPPDej
OS7-17R-320808-6.pdf
 • Točka: 14.00
 • Sprejem Uradnega prečiščenega besedila Odloka o NUSZ
OS7-17R-321006-9.pdf
 • Točka: 14.00i
 • ITA / Sprejem Uradnega prečiščenega besedila Odloka o NUSZ
OS7-17R-320403-28.docx
 • Točka: 15.0
 • Odlok o razveljavitvi Odloka o javnem redu in miru ter varstvu pred hrupom v Občini Izola
OS7-17R-320808-7.docx
 • Točka: 15.1
 • Predlog odloka
OS7-17R-320808-8.docx
 • Točka: 15.1i
 • ITA / Predlog odloka
OS7-17R-320403-24.docx
 • Točka: 15.2
 • fotokopija veljavnega odloka
OS7-17R-320808-9.pdf
 • Točka: 16.a
 • Imenovanje nadomestnega člana v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS7-16R-320702-1.doc
 • Točka: 16.ai
 • ITA / Sklep: Imenovanje nadomestnega člana v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS7-16R-320403-12.docx
 • Točka: 16.b
 • Imenovanje predstavnikov Občine Izola v Svet Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper
OS7-17R-320703-16 b.doc
 • Točka: 16.b
 • PRILOGA - Imenovanje predstavnikov Občine Izola v Svet Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper
OS7-17R-320703-16 b.pdf
 • Točka: 16.bi
 • ITA / Sklep: Imenovanje predstavnikov Občine Izola v Svet Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper
OS7-17R-320403-26.docx
 • Točka: 16.c
 • Imenovanje predstavnika Občine Izola v Svet Javnega zavoda Krajinski park Strunjan
OS7-17R-320705-16 c.doc
 • Točka: 16.ci
 • ITA / Sklep: Imenovanje predstavnika Občine Izola v Svet Javnega zavoda Krajinski park Strunjan
OS7-17R-320403-27.docx
 • Točka: 17.0
 • Odgovor na svetniško vprašanje - B. Gerk
OS7-17R-320403-1.doc
Komisija za vprašanja italijanske narodnosti, 22. 3. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 9, Mandat: 7
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z DR
IN7-9R-320403-2.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 8. redne seje KIN
IN7-9R-320403-1.docx
 • Točka: 2
 • Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola – prva obravnava
OS7-17R-320702-2-1.doc
 • Točka: 2i
 • ITA / Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola – prva obravnava
OS7-17R-320403-8.docx
Statutarno pravna komisija, 22. 3. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 19, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo z dnevnim redom
SP7-19R-320601-V.doc
 • Točka: 0.
 • Gradivo v celoti na dan 14.3.2017
SP7-19R-320601.zip
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 18. redne seje SPK
SP7-19R-320601-Z.doc.docx
 • Točka: 2.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda osnovna šola Livade Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-17R-320702-4.doc
 • Točka: 3.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-17R-320702-3.doc
 • Točka: 4.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola – druga obravnava
OS7-17R-320702-5.doc
 • Točka: 5.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola - druga obravnava
OS7-17R-320705-6.doc
 • Točka: 6.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« - druga obravnava
OS7-17R-320705-7.doc
 • Točka: 7.0
 • Sprejem Uradnega prečiščenega besedila Odloka o NUSZ
OS7-17R-321006-4.pdf
 • Točka: 8.0
 • Odlok o razveljavitvi Odloka o javnem redu in miru ter varstvu pred hrupom v Občini Izola
OS7-17R-320808-7.docx
 • Točka: 8.1
 • Predlog odloka
OS7-17R-320808-8.docx
 • Točka: 8.2
 • fotokopija veljavnega odloka
OS7-17R-320808-9.pdf
Odbor za družbene dejavnosti, 21. 3. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 14, Mandat: 7
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z DR
DD7-14R-320403-2.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 13. redne seje ODD
DD7-14R-320403-1.docx
 • Točka: 2
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda osnovna šola Livade Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-17R-320702-4.doc
 • Točka: 3
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-17R-320702-3.doc
 • Točka: 4
 • Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola – prva obravnava
OS7-17R-320702-2-1.doc
 • Točka: 5
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola – druga obravnava
OS7-17R-320702-5.doc
 • Točka: 6
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola - druga obravnava
OS7-17R-320705-6.doc
 • Točka: 7
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« - druga obravnava
OS7-17R-320705-7.doc
 • Točka: 8
 • Predlog Letnega programa športa v občini Izola za leto 2017
OS7-17R-320705-8.docx
 • Točka: 9.1
 • Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-2.doc
 • Točka: 9.2
 • Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-3.pdf
 • Točka: 9.3
 • Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-4.pdf
 • Točka: 9.4
 • Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-5.pdf
Odbor za gospodarstvo in finance, 21. 3. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 18, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Gradivo v celoti na dan 14.3.2017
GF7-18R-320401.zip
 • Točka: 00.
 • Vabilo z dnevnim redom
GF7-18R-320401.doc
 • Točka: 01.a
 • Zapisnik 17. redne seje
GF7-18R-320401-z1.doc
 • Točka: 01.b
 • Zapisnik 4. izredne seje
GF7-18R-320401-z2.doc
 • Točka: 02.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda osnovna šola Livade Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-17R-320702-4.doc
 • Točka: 02i.
 • ITA / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda osnovna šola Livade Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-17R-320403-6.docx
 • Točka: 03.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-17R-320702-3.doc
 • Točka: 04.
 • Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola – prva obravnava
OS7-17R-320702-2-1.doc
 • Točka: 05.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola – druga obravnava
OS7-17R-320702-5.doc
 • Točka: 06.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola - druga obravnava
OS7-17R-320705-6.doc
 • Točka: 07.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« - druga obravnava
OS7-17R-320705-7.doc
 • Točka: 08.
 • Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-2.doc
 • Točka: 08.1
 • Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-3.pdf
 • Točka: 08.2.
 • Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-4.pdf
 • Točka: 08.3
 • Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-5.pdf
 • Točka: 09.a
 • uknitev javnega dobra na delu nepremičnine s parc.št. 2840 k.o. Izola
OS7-17R-321007-1.pdf
 • Točka: 09.b
 • Ukinitev Javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 3793/5, k.o. Izola
OS7-17R-321006-2.pdf
 • Točka: 10.a
 • Prodaja nepremičnine s parc.št. 677/1 k.o. Izola
OS7-17R-321007-3.pdf
 • Točka: 10.b
 • Prodaja dela nepremičnine s parc.št. 2840 k.o. Izola
OS7-17R-321007-2.pdf
 • Točka: 10.c
 • Odločanje o razpolaganju z nepreminimani na Šaredu, parc št: 2947/18, 29457/5, 2947/4 in 2959/11, vse k.o. Cetore
OS7-17R-321006-1.pdf
 • Točka: 10.d
 • Odločanje o razpolaganju z nepremičninama s parc. št. 3793/5 in 3708/8, obe k.o. Izola
OS7-17R-321006-3.pdf
 • Točka: 10.e
 • Odločanje o razpolaganju z nepremičnino s parc. št. 2952/1, k.o. Cetore
OS7-17R-321006-5.pdf
 • Točka: 10.f
 • Pridobivanje 99/100 deleža nepremičnine s parc.št. 1644/2 k.o. Izola - Drevored 1.maja 9
OS7-17R-321007-4.pdf
 • Točka: 10.g
 • Odločanje o pravnih poslih pridobivanja stvarnega premoženja nepremičnin na trasah javnih površin po OPPN Šared
OS7-17R-320810-1.doc
 • Točka: 10.h
 • Odločanje o pravnih poslih pridobivanja stvarnega premoženja nepremičnin na trasah kategoriziranih občinskih cest
OS7-17R-320810-2.doc
Svet krajevne skupnosti Korte, 20. 3. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 28, Mandat: 6
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 28. redno sejo
KO6-28r321211-v.doc
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 27.redne seje
KO6-27r321211-z-1.docx
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 20. 3. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 20, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo z dnevnimn redom
VI7-20R-320401-v.doc
 • Točka: 0.
 • Gradivo v celoti na dan 14.3.2017
VI7-20R-320401.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 19. redne seje komisije
VI7-20R-320401-1.doc
 • Točka: 2.
 • Imenovanje nadomestnega člana v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS7-16R-320702-1.doc
 • Točka: 2.i
 • ITA / Sklep: Imenovanje nadomestnega člana v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS7-16R-320403-12.docx
 • Točka: 3.
 • Imenovanje predstavnikov Občine Izola v Svet Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper
OS7-17R-320703-16 b.doc
 • Točka: 3.
 • PRILOGA - Imenovanje predstavnikov Občine Izola v Svet Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper
OS7-17R-320703-16 b.pdf
 • Točka: 4.
 • menovanje predstavnika Občine Izola v Svet Javnega zavoda Krajinski park Strunjan
OS7-17R-320705-16 c.doc
 • Točka: 6.
 • Imenovanje predstavnika občine v Svet javnega zavoda Doma upokojencev Izola
VI7-20R-320401.doc
 • Točka: 6.1
 • Dopis JZ Dom upokojencev Izola
VI7-20R-320401-2.pdf
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 20. 3. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 16, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • vabilo na 16.rednos ejo OGJSP
GJ7-16R-320801-v16 -slo+ita.doc
 • Točka: 0.1
 • gradivo 16 redna seja OGJSP skupaj
GJ7-16R-320801-gradivo skupaj.zip
 • Točka: 1
 • zapisnik 15.redne seje OGJSP
GJ7-15R-320801-z15.doc
 • Točka: 2
 • Potrditev letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Izola in seznanitev s planom dejavnosti za leto 2017
OS7-17R-320812-1.pdf
 • Točka: 3.1
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju Občine Izola - prva obravnava
OS7-17R-320808-1.docx
 • Točka: 3.2
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju občine Izola
OS7-17R-320808-2.docx
 • Točka: 3.3
 • Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju Občine Izola - veljavni
OS7-17R-320808-3.doc
 • Točka: 3.4
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju občine Izola - spremembe iz leta 2015
OS7-17R-320808-4.doc
 • Točka: 3.5
 • Obvezno navodilo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 23.11.2016
OS7-17R-320808-5.pdf
 • Točka: 3.6
 • Dodatno pojasnilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o izvajanju ZPPDej
OS7-17R-320808-6.pdf
 • Točka: 4.1
 • Odlok o razveljavitvi Odloka o javnem redu in miru ter varstvu pred hrupom v Občini Izola
OS7-17R-320808-7.docx
 • Točka: 4.2
 • Predlog odloka o razveljavitvi
OS7-17R-320808-8.docx
 • Točka: 4.3
 • fotokopija veljavnega odloka
OS7-17R-320808-9.pdf
Nadzorni odbor Občine Izola, 13. 3. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 22, Mandat: 7
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 22.redno sejo NO
no7-22r-321211-v.docx
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 21.redne seje
no7-21r-321211-z.doc
Odbor za okolje in prostor, 8. 3. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 12, Mandat: 7
 • Točka:
 • Vabilo z dnevnim redom
 • Točka:
 • Vabilo z dnevnim redom
OP7-12R-320901-V.doc
 • Točka:
 • Zapisnik
OP7-11R_320402 z.doc
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 28. 2. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 22, Mandat: 6
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 22.redno sejo
JD6-22RS-321231-v.docx
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 20.redne seje
JD6-20RS-321231-z.doc
 • Točka: 1.2.
 • Zapisnik 21.redne seje
JD-21RS-321231.doc
Občinski svet občine Izola, 23. 2. 2017, Vrsta seje: Izredna, Zap. št. seje: 4, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo na 4. izredno-proračunsko sejo
OS7-4I-DR.doc
 • Točka: 1.
 • Predlog proračuna Občine Izola za leto 2017 v celoti
OS7-4I-320401-1.zip
 • Točka: 2.
 • Predlog proračuna Občine Izola za leto 2018 v celoti
OS7-4I-320401-2.zip
 • Točka: 3.
 • Poročila delovnih teles -v času dajanja pripomb
OS7-4I-320402-1.zip
 • Točka: 4.
 • Pripombe in dopolnitve predlogov proračunov Občine Izola za leti 2017 in 2018 s stališči župana
OS7-4I-320401-4.pdf
 • Točka: 5.
 • Dopolnjen predlog Proračuna OI - 2017
OS7-4I-320402-17.zip
 • Točka: 6.
 • Dopolnjen predlog Proračuna OI - 2018
OS7-4I-320402-18.zip
Odbor za gospodarstvo in finance, 22. 2. 2017, Vrsta seje: Izredna, Zap. št. seje: 4, Mandat: 7
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na 4. izredno sejo Odbora za gospodarstvo in finance
GF7-4I-320402.doc
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 17. redne seje Odbora za gospodarstvo in finance
GF7-17R-320402-z.doc
 • Točka: 2.0
 • Predlog proračuna Občine Izola za leto 2017 v celoti
OS7-4I-320401-1.zip
 • Točka: 2.1
 • Predlog proračuna Občine Izola za leto 2018 v celoti
OS7-4I-320401-2.zip
 • Točka: 2.2
 • Pripombe in dopolnitve predlogov proračunov Občine Izola za leti 2017 in 2018 s stališči župana
OS7-4I-320401-4.pdf
Statutarno pravna komisija, 21. 2. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 18, Mandat: 7
 • Točka: 0.0
 • Vabilo z dnevnim redom na 18. redno sejo Statutarno-pravne komisije
SP7-18R-320402.doc
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 17. redne seje Statutarno-pravne komisije
SP7-17R-320402-z.docx
 • Točka: 2.1
 • Odlok o proračunu Občine Izola za leto 2017
SP7-18R-320402-2017.zip
 • Točka: 2.2
 • Odlok o proračunu Občine Izola za leto 2018
SP7-18R-320402-2018.zip
Svet krajevne skupnosti Staro mesto, 16. 2. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 7, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • vabilo
SM7-7R-321251-1.doc
 • Točka: 1
 • zapisnik
SM7-7R-321251.doc
Svet krajevne skupnosti Livade, 15. 2. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 5, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • vabilo
LI7-5R-321221-1.doc
 • Točka: 1
 • zapisnik
LI7-5R-321221.doc
Komisija za razvoj podeželja, 15. 2. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 6, Mandat: 7
 • Točka:
 • Vabilo
RP7-6R-320901-1.docx
 • Točka:
 • Zapisnik 5.redne seje
RP7-6R-320901-2.docx
 • Točka:
 • Proračun 2017
RP7-6R-320901-3.zip
 • Točka:
 • Proračun 2018
RP7-6R-320901-4.zip
 • Točka:
 • Ponudba SKZG RS
RP7-6R-320901-5.pdf
Pododbor za kraj. samo. in toponomastiko, 15. 2. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 4, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo na 4. redno sejo
TO7-4R321211-v.docx
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 3. redne seje
TO7-3R-321211-z-.docx
 • Točka: 2.0
 • Predlog proračuna Občine Izola za leto 2017 v celoti
OS7-4I-320401-1.zip
 • Točka: 2.1
 • Predlog proračuna Občine Izola za leto 2018 v celoti
OS7-4I-320401-2.zip
Odbor za gospodarstvo in finance, 14. 2. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 17, Mandat: 7
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na 17. redno sejo Odbora za gospodarstvo in finance
GF7-17R-320402.doc
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 16. redne seje Odbora za gospodarstvo in finance
GF7-16R-320402-z.doc
 • Točka: 2.1
 • Predlog proračuna Občine Izola za leto 2017 v celoti
OS7-4I-320401-1.zip
 • Točka: 2.2
 • Predlog proračuna Občine Izola za leto 2018 v celoti
OS7-4I-320401-2.zip
Nadzorni odbor Občine Izola, 13. 2. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 21, Mandat: 7
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 21. redne seje
no7-21r-321211-v.docx
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 20.redne seje
no7-20r-321211-z.doc
 • Točka: 1.2.
 • Predhodno poročilo nadzora nad zemlj.poslom med podjetjem Riba in Občino Izola
NO-478-28-2016.docx
 • Točka: 1.3.
 • Dokončno poročilo nadzora nad stanjem fonda in njegovim delovanjem za socialna -neprofitna stanovanja v Občini Izola
NO-013-31-2015.doc
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 13. 2. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 15, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • vabilo na 15 redno sejo
GJ7-15R-320801-v15 -slo+ita.doc
 • Točka: 0.1
 • gradivo v celoti - 15 redna seja OGJSP
GJ7-15R-320801-gradivo skupaj.zip
 • Točka: 1
 • zapisnik 14. redne seje OGJSP
GJ7-14R-320801-z14.doc
 • Točka: 2
 • Predlog proračuna Občine Izola za leto 2017 v celoti
OS7-4I-320401-1.zip
 • Točka: 3
 • Predlog proračuna Občine Izola za leto 2018 v celoti
OS7-4I-320401-2.zip
Svet krajevne skupnosti Korte, 10. 2. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 27, Mandat: 6
 • Točka:
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 27. redno sejo
KO6-27r321211-v.doc
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 24. redne seje
KO6-24r321211-z-1.docx
 • Točka: 1.2.
 • Zapisnik 25.redne seje
KO6-25r321211-z-1.docx
 • Točka: 1.3
 • Zapisnik 26.redne seje
KO6-26321211-z.doc
Komisija za kmetijstvo in ribištvo, 7. 2. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 3, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • vabilo na 3.redno sejo
KR7-3R-320801-v.docx
 • Točka: 0.1
 • Celotno gradivo za 3.sejo
KR7-3R-320801-skupno gradivo.zip
 • Točka: 1
 • zapisnik 2. redne seje KKR
KR7-2R-320801-Z.docx
 • Točka: 2
 • Predlog proračuna Občine Izola za leto 2017 v celoti
OS7-4I-320401-1.zip
 • Točka: 3
 • Predlog proračuna Občine Izola za leto 2018 v celoti
OS7-4I-320401-2.zip
Odbor za družbene dejavnosti, 7. 2. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 13, Mandat: 7
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z DR
DD7-13R-320403-v.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 12. redne seje
DD7-13R-320403-1.docx
 • Točka: 2
 • Predlog proračuna Občine Izola za leto 2017 v celoti
OS7-4I-320401-1.zip
 • Točka: 3
 • Predlog proračuna Občine Izola za leto 2018 v celoti
OS7-4I-320401-2.zip
Komisija za vprašanja italijanske narodnosti, 6. 2. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 8, Mandat: 7
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z DR
IN7-8R-320403-v.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 7. redne seje KIN
IN7-8R-320403-1.docx
 • Točka: 2
 • Predlog proračuna Občine Izola za leto 2017 v celoti
OS7-4I-320401-1.zip
 • Točka: 3
 • Predlog proračuna Občine Izola za leto 2018 v celoti
OS7-4I-320401-2.zip
Odbor za okolje in prostor, 6. 2. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 11, Mandat: 7
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na 11. redno sejo Odbora za okolje in prostor
OP7-11R-320402.doc
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 9. redne seje Odbora za okolje in prostor
OP7-9R_320901.doc
 • Točka: 1.1
 • Zapisnik 10. redne seje Odbora za okolje in prostor
OP7-10R_320901.doc
 • Točka: 2.0
 • Predlog proračuna Občine Izola za leto 2017 v celoti
OS7-4I-320401-1.zip
 • Točka: 2.1
 • Predlog proračuna Občine Izola za leto 2018 v celoti
OS7-4I-320401-2.zip
Občinski svet občine Izola, 16. 1. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 20, Mandat: 7
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 20. redno sejo
no7-20r-321211-v.docx
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 19.redne seje
no7-19r-321211-z.doc
 • Točka: 1.2.
 • Plan za leto 2017
no-20r.plan.pdf
Svet krajevne skupnosti Korte, 12. 1. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 26, Mandat: 6
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 26 redno sejo
KO6-26r321211-v.doc
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 12. 1. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 21, Mandat: 6
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 21.redno sejo
JD6-26r321211-v.doc
Komisija za razvoj podeželja, 28. 12. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 5, Mandat: 7
 • Točka: 3
 • Seznam parcel
RP7-5R-320901-4.docx
 • Točka: 0
 • Vabilo z dnevnim redom
RP7-5R-320901-1.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 4. redne seje KRP
RP7-5R-320901-3.doc
 • Točka: 2
 • Seznam parcel
RP7-5R-320901-2.pdf
Svet krajevne skupnosti Korte, 28. 12. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 25, Mandat: 6
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 25.redno sejo
KO6-25r321211-v.doc
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 24.redne seje
KO6-24r321211-z-1.docx
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 20. 12. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 20, Mandat: 6
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo za na 20.redno sejo
JD6-20RS-321231-v.docx
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 19.redne seje
JD6-19RS-321231-z.doc
Občinski svet občine Izola, 15. 12. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 16, Mandat: 7
 • Točka:
 • Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju Občine Izola
OS7-16R-320808-10.docx
 • Točka: 0.
 • Vabilo z dnevnim redom
OS7-16R-023200-v.doc
 • Točka: 0.
 • Poročila delovnih teles
OS7-16R-320402-4.zip
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 13.12.2016
OS7-16R-320402-3.zip
 • Točka: 01.00
 • Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta
OS7-16R-320402.doc
 • Točka: 02.00
 • Poročilo o porabi sredstev za nakup bivalnih kontejnerjev - pomoč pobrateni občini Tolentino
OS7-16R-320403-4.doc
 • Točka: 03.00
 • Informacija o celostni prometni strategiji Občine Izola
OS7-16R-320812-1.docx
 • Točka: 03.01
 • CPS Priloga 1 - analiza ankete
OS7-16R-320812-2.docx
 • Točka: 03.02
 • CPS Priloga 2 - poročilo 1. faze
OS7-16R-320812-3.docx
 • Točka: 04.00
 • Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola
OS7-16R-321007-1.pdf
 • Točka: 04.00i
 • ITA / Sklep: Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola
OS7-16R-320403-5.docx
 • Točka: 05.00
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja z nepremičnim premoženjem -menjava s parc.št. 5392 k.o. Malija
OS7-16R-321007-2.pdf
 • Točka: 05.00i
 • ITA: Sklep: Odločanje o pravnem poslu razpolaganja z nepremičnim premoženjem -menjava s parc.št. 5392 k.o. Malija
OS7-16R-320403-6.docx
 • Točka: 06.01
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-16R-320702-6.a.doc
 • Točka: 06.01
 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola - NPB- (gradivo)
OS7-16R-320702-6.a.pdf
 • Točka: 06.01i
 • ITA / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-16R-320403-7.docx
 • Točka: 07.01
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-16R-320705-7.a.doc
 • Točka: 07.01
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola - UPB (gradivo)
OS7-16R-320705-7.a.pdf
 • Točka: 07.01i
 • ITA / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-16R-320403-8.docx
 • Točka: 08.01
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-16R-320705-8.a.doc
 • Točka: 08.01
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda “Center za kulturo, šport in prireditve Izola” - NPB (gradivo)
OS7-16R-320705-8.a.pdf
 • Točka: 08.01i
 • ITA / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-16R-320403-9.docx
 • Točka: 09.00
 • Obrazložitev k predlogu Odloka o ravnanju z odpadki v občini Izola - prva obravnava - obrazložitev
OS7-16R-320808-1.docx
 • Točka: 09.00i
 • ITA / Sklep k predlogu Odloka o ravnanju z odpadki v občini Izola - prva obravnava
OS7-16R-320403-10.docx
 • Točka: 09.01
 • Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Izola
OS7-16R-320808-2.docx
 • Točka: 09.02
 • Veljavni Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Izola
OS7-16R-320808-3.doc
 • Točka: 09.03
 • Spremembe Veljavnega Odloka o ravnanju z odpadki
OS7-16R-320808-4.doc
 • Točka: 10.00
 • Program izvajanja GJS odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2017-2020
OS7-16R-320801-1.zip
 • Točka: 11.00
 • Soglasje k zadolževanju JP Komunala Izola
OS5-16R-320302-2.doc
 • Točka: 11.00i
 • ITA / Sklep: Soglasje k zadolževanju JP Komunala Izola
OS7-16R-320403-14.docx
 • Točka: 11.01
 • Obrazložitev predloga za najem dolgoročnega kredita
OS7-16R320402-1-4.pdf
 • Točka: 11.02
 • Popravek sklepa 12-12-2016
OS7-16R-320402-p.doc
 • Točka: 11.03
 • Sklep Nadzornega sveta JP Komunala Izola d.o.o. z dne 2.11.2016
OS7-16R320402-1-3.pdf
 • Točka: 11.04
 • DOPIS - DOLGOROČNI KREDIT - OBČINSKI SVET
OS7-16R320402-2.doc
 • Točka: 11.05
 • Amortizacijski načrt 10 let
OS7-16R320402-1.pdf
 • Točka: 13.a
 • Imenovanje nadomestnega člana v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS7-16R-320702-1.doc
 • Točka: 13.ai
 • ITA / Sklep: Imenovanje nadomestnega člana v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS7-16R-320403-12.docx
 • Točka: 13.b
 • Imenovanje predstavnika Občine Izola v svet zavoda Srednja šola Izola
OS7-16R-320702-2.doc
 • Točka: 13.bi
 • ITA / Sklep: Imenovanje predstavnika Občine Izola v svet zavoda Srednja šola Izola
OS7-16R-320403-13.docx
 • Točka: 13.c
 • Predlog za nadomestnega člana Pododbora za krajevno samoupravo in toponomastiko
OS7-16R-320402-1.pdf
 • Točka: 14.
 • Opredelitev do pobude klubov svetnikov SMC Izola in Oljka Izola
OS7-16R-320403-1.pdf
 • Točka: 14.
 • Opredelitev do pobude občinskih svetnikov SMC Izola
OS7-16R-320403-2.pdf
 • Točka: 14.
 • Odgovor na svetniško pobudo DESUS glede pospore regionalni TV
OS7-16R-320403-3.doc
 • Točka: 14.
 • Odgovor na svetniško vprašanje občinskega svetnika Danila Markočiča v zvezi z izboljšanjem stanja zdravja občank in občanov Izole
OS7-16R-320402-4.pdf
 • Točka: 14.
 • Odgovor na svetniško vprašanje občinske svetnice Brede Pečan v zvezi z UPB odlokov
OS7-16R-320402-5.pdf
 • Točka: 14.
 • Odgovor na svetniško vprašanje občinske svetnice Mance Vadnjal v zvezi z dogodkom EXPO
OS7-16R-320402-5.doc
 • Točka: 14.
 • Odgovor na svetniško pobudo občinskega svetnika Gašperja Čehovina v zvezi z iskanja ustreznih rešitev za območje obale med Koprom in Izolo
OS7-16R-320402-6.docx
Statutarno pravna komisija, 14. 12. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 17, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo z dnevnim redom
SP7-17R-320402.doc
 • Točka: 0.
 • Gradivo v celoti na dan 6.12.2016
SP7-17R-320401.zip
 • Točka: 1
 • Zapisnik 15. redne seje
SP7-17R-320402-1.docx
 • Točka: 2.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-16R-320702-6.a.doc
 • Točka: 2.1
 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola - NPB- (gradivo)
OS7-16R-320702-6.a.pdf
 • Točka: 3.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-16R-320705-7.a.doc
 • Točka: 3.1
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola - UPB (gradivo)
OS7-16R-320705-7.a.pdf
 • Točka: 4.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-16R-320705-8.a.doc
 • Točka: 4.1
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda “Center za kulturo, šport in prireditve Izola” - NPB (gradivo)
OS7-16R-320705-8.a.pdf
Odbor za družbene dejavnosti, 13. 12. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 12, Mandat: 7
 • Točka: 00.00
 • Vabilo z dnevnim redom
DD7-12R-320403-v.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 11. redne seje Odbora za družbene dejavnosti
DD7-12R-320403-1.docx
 • Točka: 2.a
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-16R-320702-6.a.doc
 • Točka: 2.b
 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola - NPB- (gradivo)
OS7-16R-320702-6.a.pdf
 • Točka: 3.a
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-16R-320705-7.a.doc
 • Točka: 3.b
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola - UPB (gradivo)
OS7-16R-320705-7.a.pdf
 • Točka: 4.a
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-16R-320705-8.a.doc
 • Točka: 4.b
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda “Center za kulturo, šport in prireditve Izola” - NPB (gradivo)
OS7-16R-320705-8.a.pdf
Odbor za gospodarstvo in finance, 13. 12. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 16, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • Vabilo z dnevnim redom
GF7-16R-320402-1.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 9.12.2016
GF7-16R-320402-3.zip
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta
GF7-16R-320402.doc
 • Točka: 2.0
 • Poročilo o porabi sredstev za nakup bivalnih kontejnerjev - pomoč pobrateni občini Tolentino
OS7-16R-320403-4.doc
 • Točka: 3.0
 • Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola
OS7-16R-321007-1.pdf
 • Točka: 4.0
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja z nepremičnim premoženjem -menjava s parc.št. 5392 k.o. Malija
OS7-16R-321007-2.pdf
 • Točka: 5.0
 • Soglasje k zadolževanju JP Komunala Izola
OS5-16R-320302-2.doc
 • Točka: 5.1
 • Popravek sklepa 12-12-2016
OS7-16R-320402-p.doc
 • Točka: 5.2
 • Obrazložitev predloga za najem dolgoročnega kredita
OS7-16R320402-1-4.pdf
 • Točka: 5.3
 • Sklep Nadzornega sveta JP Komunala Izola d.o.o. z dne 2.11.2016
OS7-16R320402-1-3.pdf
 • Točka: 5.5
 • DOPIS - DOLGOROČNI KREDIT - OBČINSKI SVET
OS7-16R320402-2.doc
 • Točka: 5.6
 • Amortizacijski načrt 10 let
OS7-16R320402-1.pdf
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 12. 12. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 19, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo z dnevnim redom
VI7-19R-320401-v.doc
 • Točka: 0.
 • Gradivo v celoti na dan 6.12.2016
VI7-19R-320401.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 18. redne seje komisije z dne 19. 9. 2016
VI7-19R-320401-z.doc
 • Točka: 2.
 • Razrešitev predstavnika ustanovitelja v svetu javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola in imenovanje nadomestnega člana
OS7-16R-320702-1.doc
 • Točka: 3.
 • Imenovanje predstavnika Občine Izola v svet zavoda Srednja šola Izola
OS7-16R-320702-2.doc
 • Točka: 4.
 • Predlog za nadomestnega člana Pododbora za krajevno samoupravo in toponomastiko
OS7-16R-320402-1.pdf
Nadzorni odbor Občine Izola, 12. 12. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 19, Mandat: 7
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 19.redno sejo NO 12.12.2016
no7-19r-321211-v.docx
 • Točka: 1.2.
 • Okvirni program dela v letu 2017
no7-19r-321211-p.doc
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 18. redne seje NO
no7-18r-321211-z.doc
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 12. 12. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 14, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • Vabilo na 14. redno sejo OGJSP
GJ7-14R-320801-v14 -slo+ita.doc
 • Točka: 0.1
 • gradivo za 14.sejo OGJSP - skupaj
GJ7-14R-320801-1 - gradivo OGJSP skupaj.zip
 • Točka: 1
 • Zapisnik 13. redne seje
GJ7-13R-320801-z13.doc
 • Točka: 2
 • Informacija o izdelavi Celostne prometne strategije Občine Izola
OS7-16R-320812-4.zip
 • Točka: 3
 • Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Izola; prva obravnava
OS7-16R-320808-5.zip
 • Točka: 4
 • Program izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Izola za obdobje 2017-2020
OS7-16R-320801-1.zip

PRIJAVA NA E-OBVESTILA

S prijavo se strinjate s splošnimi pogoji prejemanja E-obvestil.

×

HVALA

Vaša prijava je bila uspešna.

×