Občina Izola

05 / Organi občine

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Seje
Izberi organ:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 3. 3. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 12, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
 • Točka: 0.0
 • Vabilo za sejo
VI8-12R-320402.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 26. 2. 2021
VI8-12R-320402-G.zip
 • Točka: 4.
 • Predlog kandidatke v Komisijo za kmetijstvo in ribištvo
VI8-12R-320402-1.pdf
 • Točka: 5.
 • Predlog kandidatke v Nadzorni odbor Občine Izola
VI8-12R-320402-2.pdf
 • Točka: 7.0
 • Obrazložitev
VI8-12R-320401-1.docx
 • Točka: 7.1
 • Predlog sklepa KMVVI
VI8-12R-320401-2.docx
 • Točka: 7.2
 • Predlog javnega razpisa direktorja JZ CKŠP
VI8-12R-320401-3.doc
 • Točka: 7.3
 • Predlog Obvestila
VI8-12R-320401-4.doc
 • Točka: 7.4
 • Sklep Sveta JZ CKŠP
VI8-12R-320401-5.pdf
 • Točka: 7.5
 • Odlok JZ CKŠP
VI8-12R-320401-6.pdf
 • Točka: 7.6
 • Statut JZ CKŠP
VI8-12R-320401-7.pdf
Svet krajevne skupnosti Korte, 3. 3. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 18, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo
ko8-18r-321211-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 17. redne seje
ko8-17r-321211-z.doc
Odbor za okolje in prostor, 2. 3. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 12, Mandat: 8
 • Točka:
 • Točka:
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na sejo
OP8-12R-320408-v.doc
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 11. redne seje Odbora za okolje in prostor
OP8-12R-320408-z.doc
 • Točka: 2.0
 • Stališča do pripomb - Spremembe in dopolnitve sprememb "Livade I"
OP8-12R-321016-L-s.doc
 • Točka: 2.1
 • Grafika - Preizkus zazidljivosti - "Livade I"
OP8-12R-321016-L-g1.pdf
 • Točka: 2.2
 • Grafika - Elaborat osončenosti - "Livade I"
OP8-12R-321016-L-g2.pdf
 • Točka: 2.3
 • Grafika - Elaborat osončenosti, dopolnitev - "Livade I"
OP8-12R-321016-L-g3.pdf
 • Točka: 2.4
 • Grafika - Ureditev - "Livade I"
OP8-12R-321016-L-g4.pdf
 • Točka: 2.5
 • Grafika - Ureditev, odmiki - "Livade I"
OP8-12R-321016-L-g5.pdf
 • Točka: 3.0
 • Sprememba Odloka ZN KHM
OP8-12R-321016-o.docx
 • Točka: 3.1
 • Stališča do pripomb ZN KHM
OP8-12R-321016-s.doc
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 23. 2. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 21, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo
jd8-21r-321231-v.doc
Občinski svet občine Izola, 22. 2. 2021, Vrsta seje: Dopisna, Zap. št. seje: 6, Mandat: 8
 • Točka:
 • Točka: 0.0
 • Dnevni red z glasovnico
OS8-6DS-320402-2.doc
 • Točka: 0.1
 • Gredivo v celoti na dan 23. 2. 2021
OS8-6DS-320402-G2.zip
 • Točka: 0.2
 • Glasovnica o izjasnitvi za sklic seje
OS8-6DS-320402-1.docx
 • Točka: 0.3
 • Gradivo za izjasnitev o sklicu seje v celoti na dan 22. 2. 2021
OS8-6DS-320402-G.zip
 • Točka: 1.0
 • Obrazložitev
OS8-6DS-320808-1.docx
 • Točka: 1.1
 • Obrazložitev - ita
OS8-6DS-320808-1I.docx
 • Točka: 1.2
 • Predlog sklepa
OS8-6DS-320808-2.docx
 • Točka: 1.3
 • Predlog sklepa - ita
OS8-6DS-320808-2I.docx
Občinski svet občine Izola, 4. 2. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 13, Mandat: 8
 • Točka: 00.0
 • Vabilo za sejo
OS8-13R-023200.doc
 • Točka: 00.1
 • Gradivo v celoti na dan 25. 1. 2021
OS8-13R-320402-G.zip
 • Točka: 00.2
 • Dodatno gradivo - svetnikom na klop
OS8-13R-320402-DG.zip
 • Točka: 01.a
 • Potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta z dne 12. 11. 2020
OS8-12R-320402-Z.doc
 • Točka: 01.b
 • Potrditev zapisnika 5. dopisne seje Občinskega sveta z dne 30. 11. 2020
os8-5d-320402-z.doc
 • Točka: 01.c
 • Potrditev zapisnika 6. izredne seje Občinskega sveta z dne 17. 12. 2020
OS8-6I-320402-Z.doc
 • Točka: 02.0
 • Predlog Strategije razvoja Mestne knjižnice Izola 2021 – 2025
OS8-13R-320705-1.docx
 • Točka: 02.0i
 • ITA/Sklep: Predlog Strategije razvoja Mestne knjižnice Izola 2021 – 2025
OS8-13R-320705-1i.doc
 • Točka: 02.1
 • PRILOGA: Strategija razvoja mestne knjižnice Izola 2021 – 2025
OS8-13R-320705-1.pdf
 • Točka: 03.0
 • Sklep o soglasju k porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Glasbena šola Koper
OS8-13R-320702-1.docx
 • Točka: 03.0i
 • ITA/Sklep o soglasju k porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Glasbena šola Koper
OS8-13R-320702-1i.docx
 • Točka: 03.1
 • Priloga: Vloga Glasbene šole Koper
OS8-13R-320702-1.1.pdf
 • Točka: 03.2
 • Priloga: Zapisnik 3. redne seje sveta zavoda
OS-13R-320702-1.2.pdf
 • Točka: 04.0
 • Poslovni načrt Komunale za 2021 - obrazložitev in sklep
OS8-13R-320801-1.doc
 • Točka: 04.0i
 • ITA/Sklep: Poslovni načrt Komunale za 2021
OS8-13R-320801-1i.doc
 • Točka: 04.1
 • Poslovni načrt Komunale za 2021
OS8-13R-320801-2.pdf
 • Točka: 05.0
 • Soglasje k zadolževanju JP Komunale Izola d.o.o. - obrazložitev
OS8-13R-320302-1.doc
 • Točka: 05.0i
 • ITA/Sklep: Soglasje k zadolževanju JP Komunale Izola d.o.o.
OS8-13R-320302-1i.doc
 • Točka: 05.1
 • Predlog najema dolgoročnega finančnega leasinga za nakup tovornga vozila s prekusnikom in dvigalom
OS8-13R-320302-2.pdf
 • Točka: 05.2
 • Predlog najema dolgoročnega finančnega leasinga za nakup delovnega vozila za zbiranje in odvoz odpadkov z dvigalom
OS8-13R-320302-3.pdf
 • Točka: 05.3
 • Sklep Nadzornega sveta JP Komunale Izola d.o.o.
OS8-13R-320302-4.pdf
 • Točka: 06.0
 • Odlok o koncesiji za odpadke - obrazložitev
OS8-13R-320801-3.docx
 • Točka: 06.0i
 • ITA/Sklep: Odlok o koncesiji za odpadke - obrazložitev
OS8-13R-320801-3i.doc
 • Točka: 06.1
 • Odlok o koncesiji za odpadke
OS8-13R-320801-4.docx
 • Točka: 06.1i
 • ITA/Odlok o koncesiji za odpadke
OS8-13R-320801-4i.doc
 • Točka: 06.2
 • Dopolnjena koncesijska pogodba
OS8-13R-320801-5.docx
 • Točka: 07.
 • Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola - 2. obravnava
OS8-13R-320601-1.docx
 • Točka: 07i
 • ITA/Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola - 2. obravnava
OS8-13R-320601-1i.doc
 • Točka: 08.
 • Ukinitev javnega dobra na nepremičnini ID znak: parcela 2715 2991/6
OS8-13R-321007-1.pdf
 • Točka: 08.i
 • ITA/Ukinitev javnega dobra na nepremičnini ID znak: parcela 2715 2991/6
OS8-13R-321007-1i.doc
 • Točka: 09.
 • Pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parc. 2982/16 k.o. 2715-Cetore
OS8-13R-320810-1.pdf
 • Točka: 09.i
 • ITA/Pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parc. 2982/16 k.o. 2715-Cetore
OS8-13R-320810-1i.doc
 • Točka: 10.a
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 399/7
OS8-13R-321006-2.pdf
 • Točka: 10.ai
 • ITA/Sklep: Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 399/7
OS8-13R-321006-2i.doc
 • Točka: 10.b
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 1502/1
OS8-13R-321007-3.pdf
 • Točka: 10.bi
 • ITA/Sklep: Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 1502/1
OS8-13R-321007-3i.doc
 • Točka: 10.c
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 452/1
OS8-13R-321006-3.pdf
 • Točka: 10.ci
 • ITA/Sklep: Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 452/1
OS8-13R-321006-3i.doc
 • Točka: 10.d
 • UMIK - Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 2543/1, parcela 2626 2543/2 in parcela 2626 2543/3
OS8-13R-321006-4.pdf
 • Točka: 10.di
 • ITA/Sklep: Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 2543/1, parcela 2626 2543/2 in parcela 2626 2543/3
OS8-13R-321006-4i.doc
 • Točka: 10.e
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 439/4, parcela 2626 439/8 in parcela 2626 439/9
OS8-13R-321006-1.pdf
 • Točka: 10.ei
 • ITA/Sklep: Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 439/4, parcela 2626 439/8 in parcela 2626 439/9
OS8-13R-321006-1i.doc
 • Točka: 10.f
 • UMIK - Prodaja nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-1898-8
OS8-13R-321007-4.pdf
 • Točka: 10.fi
 • ITA/Sklep: Prodaja nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-1898-8
OS8-13R-321007-4i.doc
 • Točka: 10.g
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2715 2991/6
OS8-13R-321007-2.pdf
 • Točka: 10.gi
 • ITA/Sklep: Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2715 2991/6
OS8-13R-321007-2i.doc
 • Točka: 10.h
 • Prodaja nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-911-5
OS8-13R-321005-1.pdf
 • Točka: 10.hi
 • ITA/Sklep: Prodaja nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-911-5
OS8-13R-321005-1i.doc
 • Točka: 11.0
 • Predlog Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell'Istria» (prva obravnava) - obrazložitev
OS8-13R-31301-1.doc
 • Točka: 11.1
 • Predlog odloka
OS8-13R-31301-2.docx
 • Točka: 11.1i
 • ITA/Predlog odloka
OS8-13R-31301-2i.doc
 • Točka: 11.2
 • Predlog sklepa
OS8-13R-31301-3.docx
 • Točka: 11.2i
 • ITA/Predlog sklepa
OS8-13R-31301-3i.doc
 • Točka: 12.0
 • Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet JZP
OS8-13R-320705-13.docx
 • Točka: 12.0i
 • ITA/Sklep: Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet JZP
OS8-13R-320705-13i.doc
 • Točka: 12.1
 • Vloga JZP
OS8-13R-320705-133.pdf
 • Točka: 13.a
 • Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet javnega zavoda Dom upokojencev Izola
OS8-13R-320703.pdf
 • Točka: 13.ai
 • ITA/Sklep: Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet javnega zavoda Dom upokojencev Izola
OS8-13R-320703i.doc
 • Točka: 13.b0
 • Imenovanje predstavnika Občine Izola v svet zavoda Srednja šola Izola
OS8-13R-320702-2.doc
 • Točka: 13.b1
 • Priloga: Vloga Srednje šole Izola
OS8-13R-320702-2.1.pdf
 • Točka: 13.bi
 • ITA/Sklep: Imenovanje predstavnika Občine Izola v svet zavoda Srednja šola Izola
OS8-13R-320702-2i.doc
 • Točka: 13.c0
 • Imenovanje predstavnika Občine Izola v svet Javnega zavoda Krajinski park Strunjan
OS8-13R-320705-2.docx
 • Točka: 13.c1
 • PRILOGA: Vloga zavoda in sklep o ustanovitvi zavoda (NPB)
OS8-13R-320705-2.pdf
 • Točka: 13.ci
 • ITA/Sklep: Imenovanje predstavnika Občine Izola v svet Javnega zavoda Krajinski park Strunjan
OS8-13R-320705-2i.doc
 • Točka: 13.d
 • Razrešitev člana in imenovanje novega člana v Statutarno - pravno komisijo
OS8-13R-320402-1.pdf
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 3. 2. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 13, Mandat: 8
 • Točka: 0
 • vabilo na 13. redno sejo
GJ8-13R-320801-v13.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo za 13. sejo - skupaj
GJ8-13R-320801-gradivo skupaj.zip
 • Točka: 1
 • zapisnik 12. redne seje
GJ8-12R-320801-z12.doc
 • Točka: 2.1
 • Poslovni načrt JP Komunala Izola za leto 2021 - obrazložitev
OS8-13R-320801-1.doc
 • Točka: 2.2
 • Poslovni načrt JP Komunala Izola za leto 2021
OS8-13R-320801-2.pdf
 • Točka: 3.1
 • Koncesija za odpadke - obrazložitev
OS8-13R-320801-3.docx
 • Točka: 3.2
 • Odlok o koncesiji za odpadke
OS8-13R-320801-4.docx
 • Točka: 3.3
 • Predlog koncesijske pogodbe
OS8-13R-320801-5.docx
Statutarno pravna komisija, 3. 2. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 15, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo za sejo
SP8-15R-320402.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 26. 1. 2021
SP8-15R-320402-G.zip
 • Točka: 1.a
 • Potrditev zapisnika 12. redne seje z dne 11. 11. 2020
sp8-12r-320402-z.docx
 • Točka: 1.b
 • Potrditev zapisnika 13. redne seje z dne 26. 11. 2020
sp8-13r-320402-z.docx
 • Točka: 1.c
 • Potrditev zapisnika 14. redne seje z dne 16. 12. 2020
sp8-14r-320402-z.docx
 • Točka: 2.0
 • Odlok o koncesiji za odpadke - obrazložitev
OS8-13R-320801-3.docx
 • Točka: 2.1
 • Odlok o koncesiji za odpadke
OS8-13R-320801-4.docx
 • Točka: 2.2
 • Dopolnjena koncesijska pogodba
OS8-13R-320801-5.docx
 • Točka: 3.
 • Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola - 2. obravnava
OS8-13R-320601-1.docx
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 2. 2. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 11, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo za sejo
VI8-11R-320402.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 26. 1. 2021
VI8-11R-320402-G.zip
 • Točka: 1.a
 • Potrditev zapisnika 10. redne seje z dne 29. 9. 2020
VI8-10r-320402-z.doc
 • Točka: 1.b
 • Potrditev zapisnika 1. dopisne seje z dne 10. 11. 2020
vi8-1d-320402-z.doc
 • Točka: 2.
 • Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet javnega zavoda Dom upokojencev Izola
OS8-13R-320703.pdf
 • Točka: 3.0
 • Imenovanje predstavnika Občine Izola v svet zavoda Srednja šola Izola
OS8-13R-320702-2.doc
 • Točka: 3.1
 • Priloga: Vloga Srednje šole Izola
OS8-13R-320702-2.1.pdf
 • Točka: 4.0
 • Imenovanje predstavnika Občine Izola v svet Javnega zavoda Krajinski park Strunjan
OS8-13R-320705-2.docx
 • Točka: 4.1
 • PRILOGA: Vloga zavoda in sklep o ustanovitvi zavoda (NPB)
OS8-13R-320705-2.pdf
 • Točka: 5.
 • Razrešitev člana in imenovanje novega člana v Statutarno - pravno komisijo
OS8-13R-320402-1.pdf
Odbor za družbene dejavnosti, 2. 2. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 12, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo za sejo
DD8-12R-320705-V.docx
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 26. 1. 2021
DD8-12R-320705-G.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 11. rede seje z dne 3. 12. 2020
DD8-11R-320705-Z.docx
 • Točka: 2.0
 • Predlog Strategije razvoja Mestne knjižnice Izola 2021 – 2025
OS8-13R-320705-1.docx
 • Točka: 2.1
 • PRILOGA: Strategija razvoja mestne knjižnice Izola 2021 – 2025
OS8-13R-320705-1.pdf
 • Točka: 3.0
 • Sklep o soglasju k porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Glasbena šola Koper
OS8-13R-320702-1.docx
 • Točka: 3.1
 • Priloga: Vloga Glasbene šole Koper
OS8-13R-320702-1.1.pdf
 • Točka: 3.2
 • Priloga: Zapisnik 3. redne seje sveta zavoda
OS-13R-320702-1.2.pdf
Komisija za vprašanja italijanske narodnosti, 1. 2. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 8, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na 8. redno sejo Komisije
IN8-8R-320403-1.doc
 • Točka: 1.a
 • Zapisnik 7. redne seje Komisije z dne 1.12.2020
IN8-8R-320403-2.doc
 • Točka: 1.b
 • Zapisnik 1. izredne seje Komisije z dne 16.12.2020
IN8-8R-320403-3.doc
 • Točka: 2.0
 • Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola - 2. obravnava
OS8-13R-320601-1.docx
 • Točka: 2.0i
 • ITA/Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola - 2. obravnava
OS8-13R-320601-1i.doc
Odbor za gospodarstvo in finance, 1. 2. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 17, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo za sejo
GF8-17R-320402.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 26. 1. 2021
GF8-17R-320402-G.zip
 • Točka: 1.a
 • Potrditev zapisnika 15. redne seje z dne 9. 12. 2020
GF8-15R-320402-Z.doc
 • Točka: 1.b
 • Potrditev zapisnika 16. redne seje z dne 16. 12. 2020
GF8-16R-320402-Z.doc
 • Točka: 2.0
 • Sklep o soglasju k porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Glasbena šola Koper
OS8-13R-320702-1.docx
 • Točka: 2.1
 • Priloga: Vloga Glasbene šole Koper
OS8-13R-320702-1.1.pdf
 • Točka: 2.2
 • Priloga: Zapisnik 3. redne seje sveta zavoda
OS-13R-320702-1.2.pdf
 • Točka: 3.0
 • Soglasje k zadolževanju JP Komunale Izola d.o.o. - obrazložitev
OS8-13R-320302-1.doc
 • Točka: 3.1
 • Predlog najema dolgoročnega finančnega leasinga za nakup tovornga vozila s prekusnikom in dvigalom
OS8-13R-320302-2.pdf
 • Točka: 3.2
 • Predlog najema dolgoročnega finančnega leasinga za nakup delovnega vozila za zbiranje in odvoz odpadkov z dvigalom
OS8-13R-320302-3.pdf
 • Točka: 3.3
 • Sklep Nadzornega sveta JP Komunale Izola d.o.o.
OS8-13R-320302-4.pdf
 • Točka: 4.
 • Ukinitev javnega dobra na nepremičnini ID znak: parcela 2715 2991/6
OS8-13R-321007-1.pdf
 • Točka: 5.
 • Pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parc. 2982/16 k.o. 2715-Cetore
OS8-13R-320810-1.pdf
 • Točka: 6.a
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 399/7
OS8-13R-321006-2.pdf
 • Točka: 6.b
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 1502/1
OS8-13R-321007-3.pdf
 • Točka: 6.c
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 452/1
OS8-13R-321006-3.pdf
 • Točka: 6.d
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 2543/1, parcela 2626 2543/2 in parcela 2626 2543/3
OS8-13R-321006-4.pdf
 • Točka: 6.e
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 439/4, parcela 2626 439/8 in parcela 2626 439/9
OS8-13R-321006-1.pdf
 • Točka: 6.f
 • Prodaja nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-1898-8
OS8-13R-321007-4.pdf
 • Točka: 6.g
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2715 2991/6
OS8-13R-321007-2.pdf
 • Točka: 6.h
 • Prodaja nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-911-5
OS8-13R-321005-1.pdf
 • Točka: 7.0
 • Predlog Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell'Istria»
OS8-13R-31301-1.doc
 • Točka: 7.1
 • Predlog odloka
OS8-13R-31301-2.docx
 • Točka: 7.2
 • Predlog sklepa
OS8-13R-31301-3.docx
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 26. 1. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 7, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo na 7. sejo SPV
PV8-7R-V.pdf
 • Točka: 1.
 • Potrditev zapisnika 6. seje SPV
PV8-7R-320812-1.pdf
 • Točka: 2.
 • Potrditev Programa dela in finančnega načrta SPV za leto 2021
PV8-7R-320812-2.docx
 • Točka: 3.
 • Pregled realizacije sklepo SPV v letu 2020
PV8-7R-320812-3.pdf
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 4. 1. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 20, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
jd8-20r-321231-v.doc
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 29. 12. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 19, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo
jd8-19r-321231-v.doc
 • Točka: 0.1
 • Zapisnik 18. redne seje
jd8-18r-321231-z.doc
Občinski svet občine Izola, 17. 12. 2020, Vrsta seje: Izredna, Zap. št. seje: 6, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo za sejo
OS8-6I-023200.doc
 • Točka: 0.1
 • Dodatno gradivo - svetnikom na klop
OS8-6I-320402-DG.zip
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti na dan 10. 12. 2020
OS8-6I-320402-G.zip
 • Točka: 0.3
 • Gradivo v celoti na dan 20. 11. 2020
OS8-13R-320402.zip
 • Točka: 0.4
 • Razgas o pričetku splošne razprave o Proračunu občine Izola za leti 2021 in 2022
OS8-13R-320301-1.pdf
 • Točka: 0.5
 • Stališča do pripomb - dopolnitve predloga Proračuna za leti 2021 in 2022
OS8-6I-320301-3.pdf
 • Točka: 1.0
 • Predlog proračuna za leto 2021 - dopolnjeno gradivo
OS8-6I-320301-1.pdf
 • Točka: 1.0i
 • ITA/Odlok: Predlog proračuna za leto 2021
OS8-13R-320403-1.doc
 • Točka: 1.1
 • Predlog proračuna za leto 2021 - gradivo
OS8-13R-320301-10.pdf
 • Točka: 1.2.
 • Letni načrt prodaje financnega premozenja
OS8-13R-320302-11.pdf
 • Točka: 1.2i
 • ITA/ Sklep: Letni načrt prodaje finančnega premoženja
OS8-13R-320403-3.doc
 • Točka: 1.3
 • Letni načrt razpolaganja 2021 - obrazložitev
OS8-13R-321007-12.doc
 • Točka: 1.3
 • Letni načrt razpolaganja 2021 - tabela
OS8-13R-321007-12.xlsx
 • Točka: 1.3i
 • ITA/Sklep: Letni načrt razpolaganja 2021 - obrazložitev
OS8-13R-320403-4.doc
 • Točka: 1.4
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leti 2021 in 2022 - obrazložitev
OS8-13R-321007-13.doc
 • Točka: 1.4
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leti 2021 in 2022 - tabela
OS8-13R-321007-13.xlsx
 • Točka: 1.4i
 • ITA/ Sklep: Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leti 2021 in 2022 - obrazložitev
OS8-13R-320403-5.doc
 • Točka: 1.5
 • Predlog Kadrovskegai načrta za leti 2021in 2022
os8-13r-31301-14.pdf
 • Točka: 2.0
 • Predlog proračuna za leto 2022 - dopolnjeno gradivo
OS8-6I-320301-2.pdf
 • Točka: 2.1
 • Predlog proračuna za leto 2022 - gradivo
OS8-13R-320301-20.pdf
 • Točka: 2.1i
 • ITA/Odlok: Predlog proračuna za leto 2022
OS8-13R-320403-2.doc
 • Točka: 2.2
 • Letni načrt razpolaganja 2022 - obrazložitev
OS8-13R-321007-21.doc
 • Točka: 2.2
 • Letni načrt razpolaganja 2022 - tabela
OS8-13R-321007-21.xlsx
 • Točka: 2.2i
 • ITA/ Sklep: Letni načrt razpolaganja 2022 - obrazložitev
OS8-13R-320403-6.doc
 • Točka: 3.0
 • Letni program športa v občini Izola za leto 2021
DD8-11R-320403-4.doc
 • Točka: 3.0i
 • ITA/ Sklep: Letni program športa v občini Izola za leto 2021
OS8-6I-320403-3.doc
 • Točka: 4.0
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ZN Kajuhova-Hudournik Morer
OP8-11R-321016-s.pdf
 • Točka: 4.0i
 • ITA/Sklep: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ZN Kajuhova-Hudournik Morer
OS8-6I-320403-4.doc
 • Točka: 4.1
 • ZN KHM OU 22-2019
OP8-11R-321016-vo1.pdf
 • Točka: 4.2
 • ZN KHM UO 15-02, 11-04, 17-10,14-17
OP8-11R-321016-vo2.pdf
 • Točka: 4.3
 • Grafični del odloka
OP8-11R-321016-g1.pdf
 • Točka: 4.3
 • Grafični del odloka
OP8-11R-321016-g2.pdf
 • Točka: 4.3
 • Grafični del odloka
OP8-11R-321016-g3.pdf
 • Točka: 4.3
 • Grafični del odloka
OP8-11R-321016-g4.pdf
 • Točka: 4.4
 • SPREMEMBA ZN KHM 2020 - NOV. 2020
OP8-11R-321016-oo.docx
 • Točka: 4.4i
 • ITA/Odlok SPREMEMBA ZN KHM 2020 - NOV. 2020
OS8-6I-320403-2.doc
 • Točka: 5.0
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o delni spremembi in dopolnitvi ZN Livade I
OP8-11R-321016-L-s.pdf
 • Točka: 5.0i
 • ITA/Sklep: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o delni spremembi in dopolnitvi ZN Livade I
OS8-6I-320403-5.doc
 • Točka: 5.1
 • ZN Livade UO 5-89
OP8-11R-321016-L-vo.pdf
 • Točka: 5.2
 • Grafični del ZN Livade I
OP8-11R-321016-L-g1.pdf
 • Točka: 5.2
 • Grafični del ZN Livade I
OP8-11R-321016-L-g2.pdf
 • Točka: 5.2
 • Grafični del ZN Livade I
OP8-11R-321016-L-g2b.pdf
 • Točka: 5.2
 • Grafični del ZN Livade I
OP8-11R-321016-L-g3.pdf
 • Točka: 5.2
 • Grafični del ZN Livade I
OP8-11R-321016-L-g4.pdf
 • Točka: 5.2
 • Grafični del ZN Livade I
OP8-11R-321016-L-g5.pdf
 • Točka: 5.2
 • Grafični del ZN Livade I
OP8-11R-321016-L-g6.pdf
 • Točka: 5.2
 • Grafični del ZN Livade I
OP8-11R-321016-L-g7.pdf
 • Točka: 5.3
 • SPREMEMBE ZN LIVADE I
OP8-11R-321016-L-oo.pdf
 • Točka: 5.3i
 • ITA/ Odlok SPREMEMBE ZN LIVADE I
OS8-6I-320403-1.doc
 • Točka: 6.0
 • Strategija razovja turizma v občini Izola za obdobje 2021 -2025, druga obravnava - obrazložitev
OS8-6I-320813-1.pdf
 • Točka: 6.0i
 • ITA/ Sklep: Strategija razovja turizma v občini Izola za obdobje 2021 -2025, druga obravnava - obrazložitev
OS8-6I-320403-6.doc
 • Točka: 6.1
 • Strategija razvoja turizma v obcini Izola 2021-2025
OS8-6I-320813-2.pdf
 • Točka: 6.2
 • Akcijski načrt strategije razvoja turizma v občini Izola 2021-2025
OS8-6I-320813-3.pdf
 • Točka: 7.0
 • Predloga sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola, prva obravnava - obrazložitev
SP8-14R-320601-1.docx
 • Točka: 7.0i
 • ITA/Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika OS Občine Izola in predlog sklepa
SP8-14R-320601-1i.doc
 • Točka: 7.1
 • Delovno gradivo - Poslovnik OS
SP8-14R-320601-2.doc
 • Točka: 8.0
 • Predlog Sklepa Nadzornega odbora Občine Izola, glede odobritve zunanjega strokovnjaka za pomoč pri nadzoru
OS8-6I-320402-1.pdf
 • Točka: 8.0i
 • ITA/ Predlog Sklepa Nadzornega odbora Občine Izola, glede odobritve zunanjega strokovnjaka za pomoč pri nadzoru
OS8-6I-320403-7.doc
Statutarno pravna komisija, 16. 12. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 14, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo za sejo
SP8-14R-320402.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 10. 12. 2020
SP8-14R-320402-G.zip
 • Točka: 0.2
 • Razgas o pričetku splošne razprave o Proračunu občine Izola za leti 2021 in 2022
OS8-13R-320301-1.pdf
 • Točka: 1.0
 • Predlog proračuna za leto 2021 - gradivo
OS8-13R-320301-10.pdf
 • Točka: 1.1
 • Letni načrt prodaje financnega premozenja
OS8-13R-320302-11.pdf
 • Točka: 1.2
 • Letni načrt razpolaganja 2021 - obrazložitev
OS8-13R-321007-12.doc
 • Točka: 1.2
 • Letni načrt razpolaganja 2021 - tabela
OS8-13R-321007-12.xlsx
 • Točka: 1.3
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leti 2021 in 2022 - obrazložitev
OS8-13R-321007-13.doc
 • Točka: 1.3
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leti 2021 in 2022 - tabela
OS8-13R-321007-13.xlsx
 • Točka: 2.0
 • Predlog proračuna za leto 2022 - gradivo
OS8-13R-320301-20.pdf
 • Točka: 2.1
 • Letni načrt razpolaganja 2022 - obrazložitev
OS8-13R-321007-21.doc
 • Točka: 2.1
 • Letni načrt razpolaganja 2022 - tabela
OS8-13R-321007-21.xlsx
 • Točka: 3.0
 • Predloga sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola - obrazložitev
SP8-14R-320601-1.docx
 • Točka: 3.1
 • Delovno gradivo - Poslovnik OS
SP8-14R-320601-2.doc
Komisija za vprašanja italijanske narodnosti, 16. 12. 2020, Vrsta seje: Izredna, Zap. št. seje: 1, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na 1. izredno sejo Komisije
IN8-1I-320403-1.docx
 • Točka: 1.0
 • Predloga sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola, prva obravnava - obrazložitev
SP8-14R-320601-1.docx
 • Točka: 1.0i
 • ITA/ Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika OS Občine Izola in predlog sklepa
SP8-14R-320601-1i.doc
 • Točka: 1.1
 • Delovno gradivo - Poslovnik OS
SP8-14R-320601-2.doc
Odbor za gospodarstvo in finance, 16. 12. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 16, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo za sejo
GF8-16R-320402.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 10. 12. 2020
GF8-16R-320402-G.zip
 • Točka: 0.2
 • Razgas o pričetku splošne razprave o Proračunu občine Izola za leti 2021 in 2022
OS8-13R-320301-1.pdf
 • Točka: 1.0
 • Predlog proračuna za leto 2021 - gradivo
OS8-13R-320301-10.pdf
 • Točka: 1.1
 • Letni načrt prodaje financnega premozenja
OS8-13R-320302-11.pdf
 • Točka: 1.2
 • Letni načrt razpolaganja 2021 - obrazložitev
OS8-13R-321007-12.doc
 • Točka: 1.2
 • Letni načrt razpolaganja 2021 - tabela
OS8-13R-321007-12.xlsx
 • Točka: 1.3
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leti 2021 in 2022 - obrazložitev
OS8-13R-321007-13.doc
 • Točka: 1.3
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leti 2021 in 2022 - tabela
OS8-13R-321007-13.xlsx
 • Točka: 2.0
 • Predlog proračuna za leto 2022 - gradivo
OS8-13R-320301-20.pdf
 • Točka: 2.1
 • Letni načrt razpolaganja 2022 - obrazložitev
OS8-13R-321007-21.doc
 • Točka: 2.1
 • Letni načrt razpolaganja 2022 - tabela
OS8-13R-321007-21.xlsx
 • Točka: 3.0
 • Strategija razovja turizma v občini Izola za obdobje 2021 -2025, druga obravnava - obrazložitev
OS8-6I-320813-1.pdf
 • Točka: 3.1
 • Strategija razvoja turizma v obcini Izola 2021-2025
OS8-6I-320813-2.pdf
 • Točka: 3.2
 • Akcijski načrt strategije razvoja turizma v občini Izola 2021-2025
OS8-6I-320813-3.pdf
 • Točka: 4.0
 • Predlog Sklepa Nadzornega odbora Občine Izola, glede odobritve zunanjega strokovnjaka za pomoč pri nadzoru
OS8-6I-320402-1.pdf
Svet krajevne skupnosti Korte, 10. 12. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 17, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo
ko8-17r-321211-v.doc
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 16. redne seje
ko8-16r-321211-z.doc
Svet krajevne skupnosti Livade, 9. 12. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 5, Mandat: 8
 • Točka: 0,1
 • vabilo na 5. redno seji
li8-5-321221-v.doc
 • Točka: 1
 • zapisnik 4. redne seje
li8-4-321221-z.doc
Odbor za gospodarstvo in finance, 9. 12. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 15, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo za sejo
GF8-15R-320402.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 1. 12. 2020
GF8-15R-320402-G.zip
 • Točka: 1.
 • Potrditev zapisnika 14. redne seje z dne 9. 11. 2020 in nadaljevanja seje dne 12. 11. 2020
GF8-14R-320402-Z.doc
 • Točka: 2.0
 • Razgas o pričetku splošne razprave o Proračunu občine Izola za leti 2021 in 2022
OS8-13R-320301-1.pdf
 • Točka: 2.1
 • Predlog proračuna za leto 2021 - gradivo
OS8-13R-320301-10.pdf
 • Točka: 2.2
 • Letni načrt prodaje financnega premozenja
OS8-13R-320302-11.pdf
 • Točka: 2.3
 • Letni načrt razpolaganja 2021 - obrazložitev
OS8-13R-321007-12.doc
 • Točka: 2.3
 • Letni načrt razpolaganja 2021 - tabela
OS8-13R-321007-12.xlsx
 • Točka: 2.4
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leti 2021 in 2022 - obrazložitev
OS8-13R-321007-13.doc
 • Točka: 2.4
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leti 2021 in 2022 - tabela
OS8-13R-321007-13.xlsx
 • Točka: 3.0
 • Predlog proračuna za leto 2022 - gradivo
OS8-13R-320301-20.pdf
 • Točka: 3.1
 • Letni načrt razpolaganja 2022 - obrazložitev
OS8-13R-321007-21.doc
 • Točka: 3.1
 • Letni načrt razpolaganja 2022 - tabela
OS8-13R-321007-21.xlsx
Odbor za okolje in prostor, 8. 12. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 11, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na sejo
OP8-11R-320408-v.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 30. 11. 2020
OP8-11R-320408-G.zip
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 10. redne seje Odbora za okolje in prostor
OP8-11R-320408-z.doc
 • Točka: 1.0
 • Razgas o pričetku splošne razprave o Proračunu občine Izola za leti 2021 in 2022
OS8-13R-320301-1.pdf
 • Točka: 1.1
 • Gradivo v celoti na dan 20. 11. 2020
OS8-13R-320402.zip
 • Točka: 1.2
 • Predlog proračuna za leto 2021 - gradivo
OS8-13R-320301-10.pdf
 • Točka: 1.2i
 • ITA/Odlok: Predlog proračuna za leto 2021
OS8-13R-320403-1.doc
 • Točka: 1.3
 • Letni načrt prodaje financnega premozenja
OS8-13R-320302-11.pdf
 • Točka: 1.3i
 • ITA/ Sklep: Letni načrt prodaje finančnega premoženja
OS8-13R-320403-3.doc
 • Točka: 1.4
 • Letni načrt razpolaganja 2021 - obrazložitev
OS8-13R-321007-12.doc
 • Točka: 1.4
 • Letni načrt razpolaganja 2021 - tabela
OS8-13R-321007-12.xlsx
 • Točka: 1.4i
 • ITA/ Sklep: Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leti 2021 in 2022 - obrazložitev
OS8-13R-320403-5.doc
 • Točka: 1.5
 • Predlog Kadrovskegai načrta za leti 2021in 2022
os8-13r-31301-14.pdf
 • Točka: 2.0
 • Predlog proračuna za leto 2022 - gradivo
OS8-13R-320301-20.pdf
 • Točka: 2.0i
 • ITA/Odlok: Predlog proračuna za leto 2022
OS8-13R-320403-2.doc
 • Točka: 2.1
 • Letni načrt razpolaganja 2022 - obrazložitev
OS8-13R-321007-21.doc
 • Točka: 2.1
 • Letni načrt razpolaganja 2022 - tabela
OS8-13R-321007-21.xlsx
 • Točka: 2.1i
 • ITA/ Sklep: Letni načrt razpolaganja 2022 - obrazložitev
OS8-13R-320403-6.doc
 • Točka: 3.0
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ZN Kajuhova-Hudournik Morer
OP8-11R-321016-s.pdf
 • Točka: 3.1
 • ZN KHM OU 22-2019
OP8-11R-321016-vo1.pdf
 • Točka: 3.2
 • ZN KHM UO 15-02, 11-04, 17-10,14-17
OP8-11R-321016-vo2.pdf
 • Točka: 3.3
 • SPREMEMBA ZN KHM 2020 - NOV. 2020
OP8-11R-321016-oo.docx
 • Točka: 3.3
 • Grafični del odloka
OP8-11R-321016-g1.pdf
 • Točka: 3.3
 • Graficni del odloka
OP8-11R-321016-g2.pdf
 • Točka: 3.3
 • Grafični del odloka
OP8-11R-321016-g3.pdf
 • Točka: 3.3
 • Grafični del odloka
OP8-11R-321016-g4.pdf
 • Točka: 4.0
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o delni spremembi in dopolnitvi ZN Livade I
OP8-11R-321016-L-s.pdf
 • Točka: 4.1
 • ZN Livade UO 5-89
OP8-11R-321016-L-vo.pdf
 • Točka: 4.2
 • SPREMEMBE ZN LIVADE I
OP8-11R-321016-L-oo.pdf
 • Točka: 4.2
 • Grafični del ZN Livade I
OP8-11R-321016-L-g1.pdf
 • Točka: 4.2
 • Grafični del ZN Livade I
OP8-11R-321016-L-g2.pdf
 • Točka: 4.2
 • Grafični del ZN Livade I
OP8-11R-321016-L-g2b.pdf
 • Točka: 4.2
 • Grafični del ZN Livade I
OP8-11R-321016-L-g3.pdf
 • Točka: 4.2
 • Grafični del ZN Livade I
OP8-11R-321016-L-g4.pdf
 • Točka: 4.2
 • Grafični del ZN Livade I
OP8-11R-321016-L-g5.pdf
 • Točka: 4.2
 • Grafični del ZN Livade I
OP8-11R-321016-L-g6.pdf
 • Točka: 4.2
 • Grafični del ZN Livade I
OP8-11R-321016-L-g7.pdf
Svet krajevne skupnosti Staro mesto, 8. 12. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 9, Mandat: 8
 • Točka: 0,1
 • zapisnik 8. redne seje
sm8-8-321251-z.doc
 • Točka: 1
 • vabilo na 9. redno sejo
sm8-9-321251-v.doc
Svet krajevne skupnosti Halietum, 7. 12. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 7, Mandat: 8
 • Točka: 0,1
 • vabilo na 7.redno sejo
ho8-7-321241-v.doc
 • Točka: 1
 • zapisnik 6. redne seje
ho8-6-321241-z.doc
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 3. 12. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 18, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo
jd8-18r-321231-v.doc
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 17. redne seje KS
jd8-17r-321231-z.doc
Odbor za družbene dejavnosti, 3. 12. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 11, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na sejo z DR
DD8-11R-320403-2.doc
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 10. redne seje ODD z dne 10.11.2020
DD8-11R-320403-1.doc
 • Točka: 2.0
 • Razgas o pričetku splošne razprave o Proračunu občine Izola za leti 2021 in 2022
OS8-13R-320301-1.pdf
 • Točka: 2.1
 • Predlog proračuna za leto 2021 - gradivo
OS8-13R-320301-10.pdf
 • Točka: 2.10
 • Letni načrt razpolaganja 2022 - tabela
OS8-13R-321007-21.xlsx
 • Točka: 2.2
 • Letni načrt prodaje financnega premozenja
OS8-13R-320302-11.pdf
 • Točka: 2.3
 • Letni načrt razpolaganja 2021 - obrazložitev
OS8-13R-321007-12.doc
 • Točka: 2.4
 • Letni načrt razpolaganja 2021 - tabela
OS8-13R-321007-12.xlsx
 • Točka: 2.5
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leti 2021 in 2022 - obrazložitev
OS8-13R-321007-13.doc
 • Točka: 2.6
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leti 2021 in 2022 - tabela
OS8-13R-321007-13.xlsx
 • Točka: 2.7
 • Predlog Kadrovskega načrta za leti 2021in 2022
os8-13r-31301-14.pdf
 • Točka: 2.8
 • Predlog proračuna za leto 2022 - gradivo
OS8-13R-320301-20.pdf
 • Točka: 2.9
 • Letni načrt razpolaganja 2022 - obrazložitev
OS8-13R-321007-21.doc
 • Točka: 3.0
 • Letni program športa v občini Izola za leto 2021
DD8-11R-320403-4.doc
Pododbor za kraj. samo. in toponomastiko, 2. 12. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 3, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na 3. redno sejo
to8-3r-320407-v.docx
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 20. 11. 2020
OS8-13R-320402.zip
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 2. redne seje z dne 5. 12. 2019
gto8-2r-320407-z.doc
 • Točka: 2.0
 • Predlog proračuna za leto 2021 - gradivo
OS8-13R-320301-10.pdf
 • Točka: 2.1
 • Letni načrt prodaje financnega premozenja
OS8-13R-320302-11.pdf
 • Točka: 2.2
 • Letni načrt razpolaganja 2021 - obrazložitev
OS8-13R-321007-12.doc
 • Točka: 2.3
 • Letni načrt razpolaganja 2021 - tabela
OS8-13R-321007-12.xlsx
 • Točka: 2.4
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leti 2021 in 2022 - obrazložitev
OS8-13R-321007-13.doc
 • Točka: 2.5
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leti 2021 in 2022 - tabela
OS8-13R-321007-13.xlsx
 • Točka: 2.6
 • Predlog Kadrovskegai načrta za leti 2021in 2022
os8-13r-31301-14.pdf
 • Točka: 3.0
 • Predlog proračuna za leto 2022 - gradivo
OS8-13R-320301-20.pdf
 • Točka: 3.1
 • Letni načrt razpolaganja 2022 - obrazložitev
OS8-13R-321007-21.doc
 • Točka: 3.2
 • Letni načrt razpolaganja 2022 - tabela
OS8-13R-321007-21.xlsx
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 2. 12. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 12, Mandat: 8
 • Točka: 0
 • vabilo na 12. redno sejo
GJ8-12R-320301-v12.doc
 • Točka: 1
 • zapisnik 11. redne seje
GJ8-11R-320801-z11.doc
 • Točka: 2.1
 • razglas proračuna
01. URADNE OBJAVE 20_2020.pdf
 • Točka: 2.2
 • predlog proračuna za leto 2021
2021.zip
 • Točka: 2.3
 • predlog proračuna za leto 2022
2022.zip
Komisija za vprašanja italijanske narodnosti, 1. 12. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 7, Mandat: 8
 • Točka: 0.00
 • Vabilo na 7. redno sejo Komisije
IN8-7R-320403-1.doc
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 6. redne seje Komisije
IN8-7R-320403-2.doc
 • Točka: 2.0
 • Razgas o pričetku splošne razprave o Proračunu občine Izola za leti 2021 in 2022
OS8-13R-320301-1.pdf
 • Točka: 2.1
 • Predlog proračuna za leto 2021 - gradivo
OS8-13R-320301-10.pdf
 • Točka: 2.10
 • Letni načrt razpolaganja 2022 - tabela
OS8-13R-321007-21.xlsx
 • Točka: 2.2
 • Letni načrt prodaje financnega premozenja
OS8-13R-320302-11.pdf
 • Točka: 2.3
 • Letni načrt razpolaganja 2021 - obrazložitev
OS8-13R-321007-12.doc
 • Točka: 2.4
 • Letni načrt razpolaganja 2021 - tabela
OS8-13R-321007-12.xlsx
 • Točka: 2.5
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leti 2021 in 2022 - obrazložitev
OS8-13R-321007-13.doc
 • Točka: 2.6
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leti 2021 in 2022 - tabela
OS8-13R-321007-13.xlsx
 • Točka: 2.7
 • Predlog Kadrovskega načrta za leti 2021in 2022
os8-13r-31301-14.pdf
 • Točka: 2.8
 • Predlog proračuna za leto 2022 - gradivo
OS8-13R-320301-20.pdf
 • Točka: 2.9
 • Letni načrt razpolaganja 2022 - obrazložitev
OS8-13R-321007-21.doc
Komisija za kmetijstvo in ribištvo, 30. 11. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 7, Mandat: 8
 • Točka: 0
 • vabilo na 7.redno sejo
KKR8-7R-320801-v7.docx
 • Točka: 1
 • zapisnik 6.redne seje
KKR8-6R-320801-z6.doc
 • Točka: 2.1
 • proračun 2021
2021.zip
 • Točka: 2.2
 • proračun 2022
2022.zip
 • Točka: 2.3
 • razglas o začetku razprave o proračunu
01. URADNE OBJAVE 20_2020.pdf
Komisija za regionalno in mednarodno sodelovanje, 30. 11. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 3, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo za sejo
kr8-3r-31101-v.docx
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 26. 11. 2020
KR8-3R-31101-G.zip
 • Točka: 0.2
 • Razgas o pričetku splošne razprave o Proračunu občine Izola za leti 2021 in 2022
OS8-13R-320301-1.pdf
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 2. redne seje z dne 2. 12. 2019
kr8-2r-31101-z.doc
 • Točka: 2.1
 • Predlog proračuna za leto 2021 - gradivo
OS8-13R-320301-10.pdf
 • Točka: 2.2
 • Letni načrt prodaje financnega premozenja
OS8-13R-320302-11.pdf
 • Točka: 2.3
 • Letni načrt razpolaganja 2021 - obrazložitev
OS8-13R-321007-12.doc
 • Točka: 2.3
 • Letni načrt razpolaganja 2021 - tabela
OS8-13R-321007-12.xlsx
 • Točka: 2.4
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leti 2021 in 2022 - obrazložitev
OS8-13R-321007-13.doc
 • Točka: 2.4
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leti 2021 in 2022 - tabela
OS8-13R-321007-13.xlsx
 • Točka: 2.5
 • Predlog Kadrovskegai načrta za leti 2021in 2022
os8-13r-31301-14.pdf
 • Točka: 3.0
 • Predlog proračuna za leto 2022 - gradivo
OS8-13R-320301-20.pdf
 • Točka: 3.1
 • Letni načrt razpolaganja 2022 - obrazložitev
OS8-13R-321007-21.doc
 • Točka: 3.1
 • Letni načrt razpolaganja 2022 - tabela
OS8-13R-321007-21.xlsx
Občinski svet občine Izola, 26. 11. 2020, Vrsta seje: Dopisna, Zap. št. seje: 5, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo z glasovnico
OS8-5DS-320400-1.doc
 • Točka: 1.0
 • Potrditev investicijske dokumentacije za projekt: »Obnova ribiškega pristanišča – Izola – II. faza (severni del)«
OS8-5DS-320801-1.docx
Statutarno pravna komisija, 26. 11. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 13, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo za sejo
SP8-13R-320402.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v ceoti na an 20. 11. 2020
SP8-13R-320402-G.zip
 • Točka: 1.0
 • Osnutek predloga sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola - obrazložitev
SP8-13R-320601-1.docx
 • Točka: 1.1
 • Delovno gradivo - Poslovnik OS
SP8-13R-320601-2.doc
 • Točka: 1.2
 • Sprememba ZLS
SP8-13R-320601-3.docx
Nadzorni odbor Občine Izola, 24. 11. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 15, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
no8-15r-320402-v.docx
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 17. 11. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 6, Mandat: 8
 • Točka: 0
 • Vabilo
PV8-6R-V.pdf
 • Točka: 1
 • Zapisnik 5. seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
PV8-6R-320812-1.pdf
 • Točka: 2a
 • Pobuda OŠ Vojke Šmuc za označitev novih pešpoti do OŠ Vojke Šmuc
PV8-6R-320812-2a.pdf
 • Točka: 2b
 • Pobuda OŠ Livade za dodatno postajališče šolskega avtobusa na liniji Izola – Korte – Izola
PV8-6R-320812-2b.pdf
 • Točka: 2c
 • Pobuda občana za ureditev prometa na ulici Bogomira Magajne
PV8-6R-320812-2c.pdf
 • Točka: 3
 • Osnutek Programa dela in finančnega načrta SPV za leto 2021
PV8-6R-320812-3.pdf
Občinski svet občine Izola, 12. 11. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 12, Mandat: 8
 • Točka:
 • Točka: 00.0
 • Vabilo na sejo
OS8-12R-023200-v.doc
 • Točka: 00.1
 • Gradivo v celoti na dan 2. 11. 2020
OS8-123-320402-1.zip
 • Točka: 00.2
 • Gradivo v celoti na dan 6. 11. 2020
OS8-12R-320402-2.zip
 • Točka: 00.3
 • Dodatno gradivo - svetnikom na klop
OS8-12R-320402-DG.zip
 • Točka: 01.
 • Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta z dne 1. 10. 2020
os8-11r-320402-z.doc
 • Točka: 03.0
 • Predlog Istrske kulturne strategije »Kultura.PIKA«
OS8-12R-320705-10.docx
 • Točka: 03.0i
 • ITA/Sklep: Predlog Istrske kulturne strategije »Kultura.PIKA«
OS8-12R-320403-1.doc
 • Točka: 03.1
 • PRILOGA: Predlog Istrske kulturne strategije »Kultura.PIKA«
OS8-12R-320705-10.pdf
 • Točka: 04.
 • Potrditev kandidature za Evropsko prestolnico kulture PI2025 v drugi fazi
OS8-12R-320705-11.docx
 • Točka: 04.i
 • ITA/Sklep: Potrditev kandidature za Evropsko prestolnico kulture PI2025 v drugi fazi
OS8-12R-320403-2.doc
 • Točka: 05.0
 • Predlog soglasja k ordinacijskemu času patronažne službe in nege na domu
OS8-12R-320705-6.docx
 • Točka: 05.0i
 • ITA/Sklep: Predlog soglasja k ordinacijskemu času patronažne službe in nege na domu
OS8-12R-320403-3.doc
 • Točka: 05.1
 • PRILOGA: Vloga JZ ZD Izola in Splošni dogovor 2020
OS8-12R-320705-6.pdf
 • Točka: 06.0
 • Soglasje k predlogu Statuta Javnega zavoda Zdravstveni dom Izola
OS8-12R-320705-4.docx
 • Točka: 06.0i
 • ITA/Sklep: Soglasje k predlogu Statuta Javnega zavoda Zdravstveni dom Izola
OS8-12R-320403-4.doc
 • Točka: 06.1
 • PRILOGE: Statut JZ ZD Izola
OS8-12R-320705-4.pdf
 • Točka: 07.0
 • Predlog Pravilnika o spremembah pravilnika o merilih za vrednotenje letnega programa športa v občini Izola
OS8-12R-320705-3.docx
 • Točka: 07.0i
 • ITA/ Predlog Pravilnika o spremembah pravilnika o merilih za vrednotenje letnega programa športa v občini Izola in sklep
OS8-12R-320403-5.doc
 • Točka: 07.1
 • PRILOGE: spremembe pravilnika
OS8-12R-320705-3.pdf
 • Točka: 08.0
 • Predlog Sklepa Nadzornega odbora Občine Izola, glede odobritve zunanjega strokovnjaka za pomoč pri nadzoru
os8-12r-320402-1.docx
 • Točka: 08.0i
 • ITA/Predlog Sklepa Nadzornega odbora Občine Izola, glede odobritve zunanjega strokovnjaka za pomoč pri nadzoru
OS8-12R-320403-6.doc
 • Točka: 09.
 • Predlog Sklepa o ukrepih zaradi epidemije nalezljive bolezni COVID-19
os8-12r-320401-1.doc
 • Točka: 09.i
 • ITA/Predlog Sklepa o ukrepih zaradi epidemije nalezljive bolezni COVID-19
OS8-12R-320403-7.doc
 • Točka: 10.
 • Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Izola - predlog za skrajšani postopek
os8-12r-321008-1.pdf
 • Točka: 10.i
 • ITA/Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Izola - predlog za skrajšani postopek
OS8-12R-320403-14.doc
 • Točka: 11.a
 • Ukinitev javnega dobra na delu nepremičnine ID zank: parcela 2626 1801/12
OS8-12R-321007-1.pdf
 • Točka: 11.ai
 • ITA/Sklep: Ukinitev javnega dobra na delu nepremičnine ID zank: parcela 2626 1801/12
OS8-12R-320403-8.doc
 • Točka: 11.b
 • Sklep o prenehanju statusa javnega dobra na parc. št. 2993/3 k.o. 2626 - Izola
OS8-12R-320810-1.pdf
 • Točka: 11.bi
 • ITA/Sklep o prenehanju statusa javnega dobra na parc. št. 2993/3 k.o. 2626 - Izola
OS8-12R-320403-9.doc
 • Točka: 12.a
 • Prodaja nepremičnin ID znak: parcela 2626 1773, parcela 2626 1774, parcela 2626 1775, parcela 2626 1776, parcela 2626 1777, parcela 2626 1778
OS8-12R-321006-2.pdf
 • Točka: 12.ai
 • ITA/Sklep: Prodaja nepremičnin ID znak: parcela 2626 1773, parcela 2626 1774, parcela 2626 1775, parcela 2626 1776, parcela 2626 1777, parcela 2626 1778
OS8-12R-320403-10.doc
 • Točka: 12.b
 • Prodaja solastniškega deleža do 84/100 nepremičnine ID znak: parcela 2628 3504/2
OS8-12R-321006-1.pdf
 • Točka: 12.bi
 • ITA/Sklep: Prodaja solastniškega deleža do 84/100 nepremičnine ID znak: parcela 2628 3504/2
OS8-12R-320403-11.doc
 • Točka: 12.c
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2715 3213/7
OS8-12R-321007-3.pdf
 • Točka: 12.ci
 • ITA/Sklep: Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2715 3213/7
OS8-12R-320403-12.doc
 • Točka: 12.d
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 1701/10
OS8-12R-321007-4.pdf
 • Točka: 12.di
 • ITA/Sklep: Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 1701/10
OS8-12R-320403-13.doc
 • Točka: 12.e
 • Prodaja nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-786-3
OS8-12R-321007-5.pdf
 • Točka: 12.ei
 • ITA/Sklep: Prodaja nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-786-3
OS8-12R-320403-15.doc
 • Točka: 12.f
 • Prodaja nepremičnin ID znak: parcela 2626 2434/9 in parcela 2626 2434/10
OS8-12R-321007-2.pdf
 • Točka: 12.fi
 • ITA/Sklep: Prodaja nepremičnin ID znak: parcela 2626 2434/9 in parcela 2626 2434/10
OS8-12R-320403-16.doc
 • Točka: 12.g
 • Sklep o soglasju k pravnemu poslu pridobivanja stvarnega premoženja – Nakup nepremičnine z ID znakom: parcela 2715 3247/3 in nepremičnine z ID znakom: parcela 2715 3248/12
OS8-12R-320810-2.pdf
 • Točka: 12.gi
 • ITA/Sklep o soglasju k pravnemu poslu pridobivanja stvarnega premoženja – Nakup nepremičnine z ID znakom: parcela 2715 3247/3 in nepremičnine z ID znakom: parcela 2715 3248/12
OS8-12R-320403-17.doc
 • Točka: 12.h
 • Sklep o soglasju k pravnemu poslu razpolaganja s stvarnim premoženjem – Prodaja nepremičnine z ID znakom: parcela 2628 4163/10
OS8-12R-320810-3.pdf
 • Točka: 12.hi
 • ITA/Sklep o soglasju k pravnemu poslu razpolaganja s stvarnim premoženjem – Prodaja nepremičnine z ID znakom: parcela 2628 4163/10
OS8-12R-320403-18.doc
 • Točka: 12.i
 • Sklep o soglasju k pravnemu poslu ravnanja s stvarnim premoženjem - Menjava nepremičnine z ID znakom: parcela 2628 92/4 in nepremičnine z ID znakom: parcela 2628 113/1 za nepremičnino z ID znakom: parcela 2628 35/4, vse k.o. 2628 – Malija
OS8-12R-320810-4.pdf
 • Točka: 12.ii
 • ITA/Sklep o soglasju k pravnemu poslu ravnanja s stvarnim premoženjem - Menjava nepremičnine z ID znakom: parcela 2628 92/4 in nepremičnine z ID znakom: parcela 2628 113/1 za nepremičnino z ID znakom: parcela 2628 35/4, vse k.o. 2628 – Malija
OS8-12R-320403-19.doc
 • Točka: 13.0
 • Odlok o koncesiji za obdelavo in odlaganje odpadkov, druga obravnava - obrazložitev
OS8-12R-320801-1.docx
 • Točka: 13.0i
 • ITA/Sklep: Odlok o koncesiji za obdelavo in odlaganje odpadkov, druga obravnava - obrazložitev
OS8-12R-320403-24.doc
 • Točka: 13.1
 • Odlok o koncesiji za odlaganje odpadkov - predlog odloka
OS8-12R-320801-2.pdf
 • Točka: 13.1i
 • ITA/Odlok o koncesiji za odlaganje odpadkov - predlog odloka
OS8-12R-320403-23.doc
 • Točka: 13.2
 • Predlog koncesijske pogodbe
OS8-12R-320801-3.pdf
 • Točka: 14.0
 • Elaborat cen storitev obvezne gospodarske javne službe pokopališke dejavnosti s predlaganim cenikom - obrazložitev
OS8-12R-320808-1.docx
 • Točka: 14.0i
 • ITA/Sklep:Elaborat cen storitev obvezne gospodarske javne službe pokopališke dejavnosti s predlaganim cenikom
OS8-12R-320403-20.doc
 • Točka: 14.1
 • Elaborat cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe pokopališke dejavnosti
OS8-12R-320808-2.pdf
 • Točka: 14.2
 • Sklep Nadzornega sveta JP Komunale Izola d.o.o. z dne 8. 10. 2020
OS8-12R-320808-3.pdf
 • Točka: 16.a.0
 • Soglasje občinskega sveta k imenovanju direktorice Javnega zavoda Mestna knjižnica Izola
OS8-12R-320705-1.docx
 • Točka: 16.a.1
 • PRILOGE: imenovanje direktorice JZ MKI
OS8-12R-320705-1.pdf
 • Točka: 16.ai
 • ITA/Soglasje občinskega sveta k imenovanju direktorice Javnega zavoda Mestna knjižnica Izola
OS8-12R-320403-21.doc
 • Točka: 16.b.0
 • Podaljšanje mandata direktorja Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola
OS8-12R-320705-2.docx
 • Točka: 16.b.1
 • PRILOGE: imenovanje direktorja JZP Izola
OS8-12R-320705-2.pdf
 • Točka: 16.bi
 • ITA/Sklep: Podaljšanje mandata direktorja Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola
OS8-12R-320403-22.doc
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 11. 11. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 11, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na 11. redno sejo
GJ8-11R-320801-v11.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo za 11. sejo skupaj
GJ8-11R-320801-gradivo skupaj.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 10. redne seje
GJ8-10R-320801-z10.doc
 • Točka: 2.1
 • Odlok o koncesiji za odpadke - obrazložitev
OS8-12R-320801-1.docx
 • Točka: 2.2
 • Odlok o koncesiji
OS8-12R-320801-2.pdf
 • Točka: 2.3
 • Koncesijska pogodba
OS8-12R-320801-3.pdf
 • Točka: 3.1
 • Elaborat cen storitev obvezne gospodarske javne službe pokopališke dejavnosti s predlaganim cenikom
OS8-12R-320808-1.docx
 • Točka: 3.2
 • Elaborat
OS8-12R-320808-2.pdf
 • Točka: 3.3
 • Sklep NS JP KI
OS8-12R-320808-3.pdf
Statutarno pravna komisija, 11. 11. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 12, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo za sejo
SP8-12R-320402.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 4. 11. 2020
SP8-12R-320402-G.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 11. redne seje z dne 28. 9. 2020
SP8-11R-320402-1.docx
 • Točka: 2.0
 • Soglasje k predlogu Statuta Javnega zavoda Zdravstveni dom Izola
OS8-12R-320705-4.docx
 • Točka: 2.1
 • PRILOGE: Statut JZ ZD Izola
OS8-12R-320705-4.pdf
 • Točka: 3.
 • Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Izola - predlog za skrajšani postopek
os8-12r-321008-1.pdf
 • Točka: 4.0
 • Odlok o koncesiji za obdelavo in odlaganje odpadkov, druga obravnava - obrazložitev
OS8-12R-320801-1.docx
 • Točka: 4.1
 • Odlok o koncesiji za odlaganje odpadkov - predlog odloka
OS8-12R-320801-2.pdf
 • Točka: 4.2
 • Predlog koncesijske pogodbe
OS8-12R-320801-3.pdf
 • Točka: 5.0
 • Osnutek predloga sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola - obrazložitev
SP8-12R-320601-1.docx
 • Točka: 5.1
 • Delovno gradivo - Poslovnik OS
SP8-12R-320601-2.doc
 • Točka: 5.2
 • Sprememba ZLS
SP8-12R-320601-3.docx
Odbor za družbene dejavnosti, 10. 11. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 10, Mandat: 8
 • Točka: 00.0
 • Vabilo na sejo z DR
DD8-10R-320403-2.docx
 • Točka: 01.
 • Zapisnik 9. redne seje ODD z dne 29.9.2020
DD8-10R-320403-1.docx
 • Točka: 02.
 • Potrditev Istrske kulturne strategije Kultura.PIKA
OS8-12R-320705-10.docx
 • Točka: 02.1
 • PRILOGA: Potrditev Istrske kulturne strategije »Kultura.PIKA«
OS8-12R-320705-10.pdf
 • Točka: 03.
 • Potrditev kandidature za Evropsko prestolnico kulture PI2025 v drugi fazi
OS8-12R-320705-11.docx
 • Točka: 04.
 • Predlog soglasja k ordinacijskemu času patronažne službe in nege na domu
OS8-12R-320705-6.docx
 • Točka: 04.1
 • PRILOGA: Soglasje k ordinacijskemu času patronažne službe in nege na domu
OS8-12R-320705-6.pdf
 • Točka: 05.
 • Predlog soglasja k Statutu Zdravstvenega doma Izola
OS8-12R-320705-4.docx
 • Točka: 05.1
 • PRILOGE: Statut JZ ZD Izola
OS8-12R-320705-4.pdf
 • Točka: 06.
 • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za vrednotenje letnega programa športa v občini Izola
OS8-12R-320705-3.docx
 • Točka: 06.1
 • PRILOGA: Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih za vrednotenje letnega programa športa v občini Izola
OS8-12R-320705-3.pdf

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!