Občina Izola

05 / Organi občine

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Seje
Izberi organ:
Svet krajevne skupnosti Staro mesto, 15. 9. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 11, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilio za sejo
SM8-11R-321215-V.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 10. redne seje z dne 11. 8. 2021
sm8-10r-320402-z.doc
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 9. 9. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 27, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo
jd8-27r-321231-v.doc
 • Točka: 0.1
 • Zapisnik
jd8-26r-321231-z.doc
Svet krajevne skupnosti Korte, 8. 9. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 21, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo
ko8-21r-321211-v.doc
 • Točka: 0.1
 • Zapinsik 19. redne seje
ko8-19r-321211-z.doc
 • Točka: 0.2
 • Zapisnik 20. redne seje (skupna seja s KS Jagodje - Dobrava)
ko8-20r-321211-z.doc
Nadzorni odbor Občine Izola, 7. 9. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 19, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
no8-19r-320402-v.docx
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 24. 8. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 9, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo na 9. sejo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
PV8-9R-V.pdf
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 8. seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
PV8-9R-320812-1.pdf
Svet krajevne skupnosti Staro mesto, 11. 8. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 10, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
SM8-10R-321215-V.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 9. redne seje z dne 9. 12. 2020
SM8-9R-321215-Z.pdf
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 27. 7. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 26, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo
jd8-26r-321231-v.doc
 • Točka: 0.1
 • Zapisnik 24. redne seje
jd8-24r-321231-z.doc
 • Točka: 0.2
 • Zapisnik 25. redne seje
jd8-25r-321231-z.doc
Komisija za razvoj podeželja, 21. 7. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 7, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
RP8-7R-321004-V.doc
 • Točka: 1.a
 • Zapisnik 4. redne seje z dne 1. 12. 2020
RP8-4R-321004-Z.pdf
 • Točka: 1.b
 • Zapisnik 5. redne seje z dne 28. 4. 2021
RP8-5R-321004-Z.pdf
 • Točka: 2.
 • Pobude SKZG za zakup zemljišč
RP-7R-321004-1.pdf
Občinski svet občine Izola, 8. 7. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 17, Mandat: 8
 • Točka: 00.0
 • Vabilo za sejo
OS8-17R-023200-V.doc
 • Točka: 00.1
 • Gradivo v celoti na dan 29. 6. 2021
OS8-17R-320402-G1.zip
 • Točka: 00.2
 • Gradivo v celoti na dan 28. 6. 2021
OS8-17R-320402-G.zip
 • Točka: 00.3
 • Dodatno gradivo - svetnikom na klop
OS8-17R-320402-DG.zip
 • Točka: 01.
 • Zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta z dne 3. 6. 2021
os8-16R-320402-Z.doc
 • Točka: 02.
 • Obravnava predloga sklepa o interventnih ukrepih zaradi epidemije nalezljive bolezni SARS CoV-2 (COVID-19)
OS8-17R-321001-1.doc
 • Točka: 02.i
 • ITA/Obravnava predloga sklepa o interventnih ukrepih zaradi epidemije nalezljive bolezni SARS CoV-2 (COVID-19)
OS8-17R-321001-1i.doc
 • Točka: 03.
 • Predlog Odloka o denarni socialni pomoči v občini Izola, 1. obravnava
OS8-17R-320703-1.doc
 • Točka: 03.i
 • ITA/Predlog Odloka o denarni socialni pomoči v občini Izola, 1. obravnava
OS8-17R-320703-1i.doc
 • Točka: 04.0
 • OPN_obrazložitev in predlog sklepa
OS8-17R-321013-00.doc
 • Točka: 04.0i
 • ITA/ OPN_ predlog sklepa
OS8-17R-321013-00i.doc
 • Točka: 04.1
 • OPN mnenja NUP s CPVO
OS8-17R-321013-B.pdf
 • Točka: 04.2
 • OPN_tekstualni del
OS8-17R-321013-01.zip
 • Točka: 04.2.i
 • ITA/OPN_Odlok_i
OS8-17R-321013-01-1i.docx
 • Točka: 04.3
 • OPN_grafični del
OS8-17R-321013-02.zip
 • Točka: 04.4
 • OPN_priloge
OS8-17R-321013-03.zip
 • Točka: 05.0
 • Obrazložitev in predlog sklepa OPPN Šared
OP8-17R-321014-S.doc
 • Točka: 05.0i
 • ITA/Predlog sklepa OPPN Šared
OP8-17R-321014-Si.doc
 • Točka: 05.1
 • PREDLOG OSNUTKA SPREMEMBE OPPN ŠARED
OP8-17R-321014-O.docx
 • Točka: 05.1i
 • ITA/PREDLOG OSNUTKA SPREMEMBE OPPN ŠARED
OP8-17R-321014-Oi.doc
 • Točka: 05.2
 • UPB-OPPN Šared_UO 1-2018-veljaven odlok
OP8-17R-321014-OO.pdf
 • Točka: 05.3
 • grafične priloge OPPN Šared
OP8-17R-321014-G.pdf
 • Točka: 06.0
 • Odlok o krovnem komunalnem prispevku za občino Izola, druga obravnava
OS8-17R-320801-1.docx
 • Točka: 06.0i
 • ITA/Odlok o krovnem komunalnem prispevku za občino Izola, druga obravnava
OS8-17R-320801-1i.doc
 • Točka: 06.1
 • Elaborat programa opremljanja za OPN občine Izola
OS8-17R-320801-2.pdf
 • Točka: 07.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Izola, prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS8-17R-320804-1.pdf
 • Točka: 07.i
 • ITA/Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Izola, prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS8-17R-320804-1i.doc
 • Točka: 08.a
 • Nakup nepremičnin z ID znakom: parcela 2628 4156/8, parcela 2628 4156/9, parcela 2628 4156/10, parcela 2628 4156/11, parcela 2628 4156/12, parcela 2628 4156/15, parcela 2628 4156/16 in parcela 2628 4156/14 , vse k.o. 2628 – Malija
OS8-17R-320810-1.pdf
 • Točka: 08.ai
 • ITA/Nakup nepremičnin z ID znakom: parcela 2628 4156/8, parcela 2628 4156/9, parcela 2628 4156/10, parcela 2628 4156/11, parcela 2628 4156/12, parcela 2628 4156/15, parcela 2628 4156/16 in parcela 2628 4156/14 , vse k.o. 2628 – Malija
OS8-17R-320810-1i.doc
 • Točka: 08.b
 • Prodaja nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-900-4
OS8-17R-321007-1.pdf
 • Točka: 08.bi
 • ITA/Prodaja nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-900-4
OS8-17R-321007-1i.doc
 • Točka: 09.0
 • Investicijski program: Izgradnja novega gasilskega doma PGD Izola in prostorov za civilno zaščito Občine Izola, obrazložitev
OS8-17R-321104-1.docx
 • Točka: 09.0i
 • ITA/Sklep: Investicijski program: Izgradnja novega gasilskega doma PGD Izola in prostorov za civilno zaščito Občine Izola
OS8-17R-321104-1i.doc
 • Točka: 09.1
 • Priloga - IG za Gasilski doma PGD Izola
OS8-17R-321104-2.pdf
 • Točka: 10.
 • Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Izola za leto 2020 ter obravnava poročil o opravljenih nadzorih za leto 2020 do vključno junij 2021
OS8-17R-320402-1.pdf
 • Točka: 10.i
 • ITA/Sklep: Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Izola za leto 2020 ter obravnava poročil o opravljenih nadzorih za leto 2020 do vključno junij 2021
OS8-17R-320402-1i.doc
Statutarno pravna komisija, 7. 7. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 19, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo za sejo
SP8-19R-320402.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 29. 6. 2021
SP8-19R-320402-G.zip
 • Točka: 1.
 • Potrditev zapisnika 18. redne seje z dne 2. 6. 2021
sp8-18r-320402-z.docx
 • Točka: 2.0
 • OPN_obrazložitev in predlog sklepa
OS8-17R-321013-00.doc
 • Točka: 2.1
 • OPN mnenja NUP s CPVO
OS8-17R-321013-B.pdf
 • Točka: 2.2
 • OPN_tekstualni del
OS8-17R-321013-01.zip
 • Točka: 2.3
 • OPN_grafični del
OS8-17R-321013-02.zip
 • Točka: 2.4
 • OPN_priloge
OS8-17R-321013-03.zip
 • Točka: 3.0
 • Odlok o krovnem komunalnem prispevku za občino Izola, druga obravnava
OS8-17R-320801-1.docx
 • Točka: 3.1
 • Elaborat programa opremljanja za OPN občine Izola
OS8-17R-320801-2.pdf
 • Točka: 4.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Izola, prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS8-17R-320804-1.pdf
Komisija za razvoj podeželja, 6. 7. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 6, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo
RP8-6R-320408-v.doc
 • Točka: 1.0
 • Obrazložitev in predlog sklepa OPPN Šared
OP8-17R-321014-S.doc
 • Točka: 1.2
 • PREDLOG OSNUTKA SPREMEMBE OPPN ŠARED
OP8-17R-321014-O.docx
 • Točka: 1.3
 • UPB-OPPN Šared_UO 1-2018-veljaven odlok
OP8-17R-321014-OO.pdf
 • Točka: 1.4
 • OPN_obrazložitev in predlog sklepa
OP8-17R-321014-G.pdf
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 6. 7. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 15, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
VI8-15R-320402.doc
 • Točka: 1.
 • Potrditev zapisnika 14. redne seje z dne 1. 6. 2021
VI8-14r-320402-z.doc
Odbor za družbene dejavnosti, 6. 7. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 16, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
ODD8-16R-320703-V.docx
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 16. redne seje z dne 1. 6. 2021
ODD8-16R-320703-Z.docx
 • Točka: 2.
 • Predlog Odloka o denarni socialni pomoči v občini Izola, 1. obravnava
OS8-17R-320703-1.doc
Odbor za okolje in prostor, 6. 7. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 15, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo
OP8-15R-320408-v.doc
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 14. redne seje OOP
OP8-15R-320408-z.doc
 • Točka: 2.0
 • Obrazložitev in predlog sklepa OPPN Šared
OP8-17R-321014-S.doc
 • Točka: 2.1
 • PREDLOG OSNUTKA SPREMEMBE OPPN ŠARED
OP8-17R-321014-O.docx
 • Točka: 2.2
 • UPB-OPPN Šared_UO 1-2018-veljaven odlok
OP8-17R-321014-OO.pdf
 • Točka: 2.3
 • grafične priloge OPPN Šared
OP8-17R-321014-G.pdf
 • Točka: 3.0
 • OPN_obrazložitev in predlog sklepa
OS8-17R-321013-00.doc
 • Točka: 3.1
 • OPN mnenja NUP s CPVO
OS8-17R-321013-B.pdf
 • Točka: 3.2
 • OPN_tekstualni del
OS8-17R-321013-01.zip
 • Točka: 3.3
 • OPN_grafični del
OS8-17R-321013-02.zip
 • Točka: 3.4
 • OPN_priloge
OS8-17R-321013-03.zip
Odbor za gospodarstvo in finance, 5. 7. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 21, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo za sejo
GF8-21R-320402.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 29. 6. 2021
GF8-21R-320402-G.zip
 • Točka: 1.
 • Potrditev zapisnika 20. redne seje z dne 2. 6. 2021
gf8-20R-320402-z.doc
 • Točka: 2.
 • Obravnava predloga sklepa o interventnih ukrepih zaradi epidemije nalezljive bolezni SARS CoV-2 (COVID-19)
OS8-17R-321001-1.doc
 • Točka: 3.0
 • Odlok o krovnem komunalnem prispevku za občino Izola, druga obravnava
OS8-17R-320801-1.docx
 • Točka: 3.1
 • Elaborat programa opremljanja za OPN občine Izola
OS8-17R-320801-2.pdf
 • Točka: 4.a
 • Nakup nepremičnin z ID znakom: parcela 2628 4156/8, parcela 2628 4156/9, parcela 2628 4156/10, parcela 2628 4156/11, parcela 2628 4156/12, parcela 2628 4156/15, parcela 2628 4156/16 in parcela 2628 4156/14 , vse k.o. 2628 – Malija
OS8-17R-320810-1.pdf
 • Točka: 4.b
 • Prodaja nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-900-4
OS8-17R-321007-1.pdf
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 5. 7. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 17, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo na 17. redno sejo OGJSP
GJ8-17R-320801-v17.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo za 17.sejo - skupaj
OS8-17R-320801-skupaj.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 16. redne seje OGJSP
GJ8-16R-320801-z16.doc
 • Točka: 2.1
 • Krovni Odlok o komunalnem prispevku za obstoječo opremo
OS8-17R-320801-1.docx
 • Točka: 2.2
 • Elaborat programa opremljanja za OPN
OS8-17R-320801-2.pdf
 • Točka: 3.
 • Odlok o kategorizaciji občinskih cest
OS8-17R-320804-1.pdf
 • Točka: 4.1
 • Investicijski program: Izgradnja novega gasilskega doma PGD Izola in prostorov za civilno zaščito Občine Izola, obrazložitev
OS8-17R-321104-1.docx
 • Točka: 4.2
 • Priloga - IP za Gasilski doma PGD Izola
OS8-17R-321104-2.pdf
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 22. 6. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 25, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo
jd8-25r-321231-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 23. redne seje KS
jd8-23r-320402-z.doc
Nadzorni odbor Občine Izola, 15. 6. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 18, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
no8-18r-320402-v.docx
Nadzorni odbor Občine Izola, 8. 6. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 17, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
no8-17r-320402-v.docx
Svet krajevne skupnosti Korte, 4. 6. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 20, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo
jd8-20r-321211-v.doc
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 4. 6. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 24, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo
jd8-24r-321231-v.doc
Občinski svet občine Izola, 3. 6. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 16, Mandat: 8
 • Točka: 00.00
 • Vabilo za sejo
OS8-16R-023200.doc
 • Točka: 00.01
 • Gradivo v celoti na dan 28. 5. 2021
OS8-16R320402-G1.zip
 • Točka: 00.02
 • Gradivo v celoti na dan 24. 5. 2021
OS8-16R-320402-G.zip
 • Točka: 00.03
 • Dodatno gradivo svetnikom na klop
OS8-16R-320402-DG.zip
 • Točka: 01.
 • Zapisnik 15. redne seje z dne 22. 4. 2021
os8-15R-320402-Z.doc
 • Točka: 02.a1
 • Letno poročilo javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2020
OS8-16R-320705-2.3.doc
 • Točka: 02.a1i
 • ITA/Sklep: Letno poročilo javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2020
OS8-16R-320705-2.3i.doc
 • Točka: 02.a2
 • Priloga LP 2020
OS8-16R-320705-2.3.pdf
 • Točka: 02.b1
 • Finančni načrt javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2021
OS8-16R-320705-2.2.doc
 • Točka: 02.b1i
 • ITA/Sklep: Finančni načrt javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2021
OS8-16R-320705-2.2i.doc
 • Točka: 02.b2
 • Priloga PD in FN 2021
OS8-16R-320705-2.1.pdf
 • Točka: 02.c1
 • Program dela in razvoja javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2021
OS8-16R-320705-2.1.doc
 • Točka: 02.c1i
 • ITA/Sklep: Program dela in razvoja javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2021
OS8-16R-320705-2.1i.doc
 • Točka: 03.
 • Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstva za odrasle v občini Izola – prva obravnava - s prilogami
OS8-16R-320705-1.1.pdf
 • Točka: 03.i
 • ITA/Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstva za odrasle v občini Izola
OS8-16R-320705-1.1i.doc
 • Točka: 04.0
 • Letno poročilo JP Komunala Izola za 2020 - obrazložitev in sklep
OS8-16R-320801-1.doc
 • Točka: 04.0i
 • ITA/ Sklep: Letno poročilo JP Komunala Izola za 2020
OS8-16R-320801-1i.doc
 • Točka: 04.1
 • Letno poročilo JP Komunala Izola za 2020
OS8-16R-320801-3.pdf
 • Točka: 04.2
 • Letno poročilo JP Komunala Izola za 2020 - gradivo Komunale
OS8-16R-320801-2.pdf
 • Točka: 05.
 • Predlog Odloka o zazidalnem načrtu za območje Kajuhova - hudournik Morer, uradno prečiščeno besedilo
OS8-16R-321016-1.pdf
 • Točka: 05.i
 • ITA/Predlog Odloka o zazidalnem načrtu za območje Kajuhova - hudournik Morer, uradno prečiščeno besedilo
OS8-16R-321016-1i.doc
 • Točka: 06.0
 • Predlog Sklepa o mnenju istrskih občin k osnutkom pokrajinske zakonodaje - obrazložitev
OS8-16R-3102-1.docx
 • Točka: 06.1
 • Predlog sklepa
OS8-16R-3102-2.docx
 • Točka: 06.1i
 • ITA/Predlog Sklepa o mnenju istrskih občin k osnutkom pokrajinske zakonodaje
OS8-16R-3102-2i.doc
 • Točka: 06.2
 • Sklep Državnega sveta
OS8-16R-3102-3.pdf
 • Točka: 06.3
 • Sklep Državnega sveta - podaljšanje
OS8-16R-3102-4.pdf
 • Točka: 06.4
 • Zbornik pokrajine v Sloveniji
OS8-16R-3102-5.pdf
 • Točka: 07.a
 • Prodaja nepremičnin ID znak: parcela 2629 523/1, parcela 2629 523/2, parcela 2629 524/1 in parcela 2629 524/2
OS8-16R-321007-4.pdf
 • Točka: 07.ai
 • ITA/ Sklep: Prodaja nepremičnin ID znak: parcela 2629 523/1, parcela 2629 523/2, parcela 2629 524/1 in parcela 2629 524/2
OS8-16R-321007-4i.doc
 • Točka: 07.b
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 2589/3
OS8-16R-321007-3.pdf
 • Točka: 07.bi
 • ITA/ Sklep: Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 2589/3
OS8-16R-321007-3i.doc
 • Točka: 07.c
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 2510/55
OS8-16R-321007-1.pdf
 • Točka: 07.ci
 • ITA/ Sklep: Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 2510/55
OS8-16R-321007-1i.doc
 • Točka: 07.d
 • Prodaja dela nepremičnine ID znak: parcela 2626 2434/13
OS8-16R-321007-2.pdf
 • Točka: 07.di
 • ITA/ Sklep: Prodaja dela nepremičnine ID znak: parcela 2626 2434/13
OS8-16R-321007-2i.doc
 • Točka: 07.e
 • Prodaja nepremičine ID znak: parcela 2626 452/5
OS8-16R-321006-2.pdf
 • Točka: 07.ei
 • ITA/ Sklep: Prodaja nepremičine ID znak: parcela 2626 452/5
OS8-16R-321006-2i.doc
 • Točka: 07.f
 • Prodaja dela nepremičnine ID znak: parcela 2628 4674/7
OS8-16R-321006-1.pdf
 • Točka: 07.fi
 • ITA/ Sklep: Prodaja dela nepremičnine ID znak: parcela 2628 4674/7
OS8-16R-321006-1i.doc
 • Točka: 08.
 • Odlok o javnem redu in miru v Občini Izola - druga obravnava
OS8-16R-320808-1.pdf
 • Točka: 08.i
 • ITA/Odlok o javnem redu in miru v Občini Izola - druga obravnava
OS8-16R-320808-1i.doc
 • Točka: 09.a1
 • Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Vojka Šmuc Izola
OS8-16R-320702-1.doc
 • Točka: 09.a1i
 • ITA/Sklepi: Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Vojka Šmuc Izola
OS8-16R-320702-1i.doc
 • Točka: 09.a2
 • Priloga - imenovanje ravnateljev OŠ VŠ
OS8-16R-320702-1.pdf
 • Točka: 09.a3
 • Priloga 2: Dopis sveta OŠ VŠ
OS8-16R-320702-2.pdf
 • Točka: 09.b0
 • Imenovanje predstavnikov OI v svet JZ Obalne lekarne Koper
OS8-16R-320703-1.pdf
 • Točka: 09.b0i
 • ITA/Sklep: Imenovanje predstavnikov OI v svet JZ Obalne lekarne Koper
OS8-16R-320703-1i.doc
 • Točka: 09.b1
 • Priloga 1 - dopis javnega zavoda
OS8-16R-320703-2.pdf
 • Točka: 09.b2
 • Priloga 2 - Odlok
OS8-16R-320703-3.pdf
 • Točka: 09.c1
 • Imenovanje nadomestnega člana kot predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Izola
OS8-16R-320703-4.docx
 • Točka: 09.c1i
 • ITA/Sklep: Imenovanje nadomestnega člana kot predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Izola
OS8-16R-320703-4i.doc
Odbor za gospodarstvo in finance, 2. 6. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 20, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo za sejo
GF8-20R-320402.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 28. 5. 2021
GF8-20R-320402-G1.zip
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti na dan 25. 5. 2021
GF8-20R-320402-G.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 19. redne seje z dne 19. 4. 2021
gf8-19R-320402-z.doc
 • Točka: 2.a
 • Prodaja nepremičnin ID znak: parcela 2629 523/1, parcela 2629 523/2, parcela 2629 524/1 in parcela 2629 524/2
OS8-16R-321007-4.pdf
 • Točka: 2.b
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 2589/3
OS8-16R-321007-3.pdf
 • Točka: 2.c
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 2510/55
OS8-16R-321007-1.pdf
 • Točka: 2.d
 • Prodaja dela nepremičnine ID znak: parcela 2626 2434/13
OS8-16R-321007-2.pdf
 • Točka: 2.e
 • Prodaja nepremičine ID znak: parcela 2626 452/5
OS8-16R-321006-2.pdf
 • Točka: 2.f
 • Prodaja dela nepremičnine ID znak: parcela 2628 4674/7
OS8-16R-321006-1.pdf
 • Točka: 3.
 • Odlok o javnem redu in miru v Občini Izola - druga obravnava
OS8-16R-320808-1.pdf
 • Točka: 4.0
 • Mnenje k predlogu cenika in režima parkitanja na plačljivih parkiriščih v Občini Izola - obrazložitev
GF8-20R-320808-1.pdf
 • Točka: 4.1
 • Predlog cenika parkirišč - maj 2021
GF8-20R-320808-2.docx
 • Točka: 4.2
 • Sklep o ceniku parkirišč - junij 2020
GF8-20R-320808-3.pdf
 • Točka: 4.3
 • Popravek Sklepa o ceniku parkirišč - junij 2020
GF8-20R-320808-4.pdf
Statutarno pravna komisija, 2. 6. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 18, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo za sejo
SP8-18R-320402.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 25. 5. 2021
SP8-18R-320402-G.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 17. redne seje z dne 21. 4. 2021
sp8-17r-320402-z.docx
 • Točka: 2.
 • Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstva za odrasle v občini Izola – prva obravnava - s prilogami
OS8-16R-320705-1.1.pdf
 • Točka: 3.
 • Predlog Odloka o zazidalnem načrtu za območje Kajuhova - hudournik Morer, uradno prečiščeno besedilo
OS8-16R-321016-1.pdf
 • Točka: 4.
 • Odlok o javnem redu in miru v Občini Izola - druga obravnava
OS8-16R-320808-1.pdf
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 1. 6. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 14, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo za sejo
VI8-14R-320402.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 28. 5. 2021
VI8-14R-320402-G1.zip
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti na dan 26. 5. 2021
VI8-14R-320402-G.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 13. redne seje z dne 20. 4. 2021
VI8-13r-320402-z.doc
 • Točka: 2.0
 • Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Vojka Šmuc Izola
OS8-16R-320702-1.doc
 • Točka: 2.1
 • Priloga - imenovanje ravnateljev OŠ VŠ
OS8-16R-320702-1.pdf
 • Točka: 2.2
 • Priloga 2: Dopis sveta OŠ VŠ
OS8-16R-320702-2.pdf
 • Točka: 3.0
 • Imenovanje predstavnikov OI v svet JZ Obalne lekarne Koper
OS8-16R-320703-1.pdf
 • Točka: 3.1
 • Priloga 1 - dopis javnega zavoda
OS8-16R-320703-2.pdf
 • Točka: 3.2
 • Priloga 2 - Odlok
OS8-16R-320703-3.pdf
 • Točka: 4.
 • Imenovanje nadomestnega člana kot predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Izola
OS8-16R-320703-4.docx
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 31. 5. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 16, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo na 16. redno sejo
GJ8-16R-320801-v16.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo 16 seja - skupaj
GJ8-16R-320801-gradivo.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 15. redne seje
GJ8-15R-320801-z15.doc
 • Točka: 2.1
 • Letno poročilo JP Komunala Izola za 2020 - obrazložitev in sklep
OS8-16R-320801-1.doc
 • Točka: 2.2
 • Letno poročilo JP Komunala Izola za 2020
OS8-16R-320801-3.pdf
 • Točka: 2.3
 • Letno poročilo JP Komunala Izola za 2020 - gradivo Komunale
OS8-16R-320801-2.pdf
 • Točka: 3.
 • Odlok o javnem redu in miru v Občini Izola - druga obravnava
OS8-16R-320808-1.pdf
Odbor za družbene dejavnosti, 25. 5. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 15, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo na 15. redno sejo Odbora za družbene dejavnosti
ODD8-15R-320705-1.docx
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 14. redne seje Odbora za družbene dejavnosti
ODD8-15R-320705-Z.docx
 • Točka: 2.a1
 • Letno poročilo javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2020
OS8-16R-320705-2.3.doc
 • Točka: 2.a2
 • Priloga LP 2020
OS8-16R-320705-2.3.pdf
 • Točka: 2.b1
 • Finančni načrt javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2021
OS8-16R-320705-2.2.doc
 • Točka: 2.b2
 • Priloga PD in FN 2021
OS8-16R-320705-2.1.pdf
 • Točka: 2.c1
 • Program dela in razvoja javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2021
OS8-16R-320705-2.1.doc
 • Točka: 3.
 • Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstva za odrasle v občini Izola – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS8-16R-320705-1.1.pdf
Svet krajevne skupnosti Korte, 19. 5. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 19, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo
ko8-19r-321211-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 18. redne seje
ko8-18r-321211-z.doc
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 11. 5. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 8, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo na 8. sejo SPV
PV8-8R-V.pdf
 • Točka: 1.
 • Potrditev zapisnika 7. seje SPV
PV8-8R-320812-1.pdf
 • Točka: 2.
 • Problematika varne poti oziroma avtobusnega postajališča v Cetorah
PV8-8R-320812-2.pdf
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 6. 5. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 23, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
jd8-23r-321231-v.doc
Občinski svet občine Izola, 22. 4. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 15, Mandat: 8
 • Točka: 00.0
 • Vabilo za sejo
OS8-15R-023200.doc
 • Točka: 00.02
 • Dodatno gradivo
OS8-15R-320402-DG.ZIP
 • Točka: 00.1
 • Gradivo v celoti na dan 12. 4. 2021
OS8-15R-320402-G.zip
 • Točka: 01.
 • Potrditev zapsnika 14. redne seje Občinskega sveta z dne 4. 2. 2021
OS8-14R-320402-Z.doc
 • Točka: 02.a1
 • Letno poročilo OŠ Vojke Šmuc Izola za leto 2020 - obrazložitev
OS8-15R-320705-2.a.doc
 • Točka: 02.a1i
 • ITA/ Sklep: Letno poročilo OŠ Vojke Šmuc Izola za leto 2020 - obrazložitev
OS8-15R-320705-2.ai.doc
 • Točka: 02.a2
 • Letno poročilo OŠ Vojke Šmuc Izola za leto 2020
OS8-15R-320705-2.a.pdf
 • Točka: 02.b1
 • Letni delovni načrt OŠ Vojke Šmuc Izola za šolsko leto 2020/2021 - obrazložitev
OS8-15R-320705-2.b.doc
 • Točka: 02.b1i
 • ITA/ Sklep: Letni delovni načrt OŠ Vojke Šmuc Izola za šolsko leto 2020/2021 - obrazložitev
OS8-15R-320705-2.bi.doc
 • Točka: 02.b2
 • Letni delovni načrt OŠ Vojke Šmuc Izola za šolsko leto 2020/2021
OS8-15R-320705-2.b.pdf
 • Točka: 02.c1
 • Finančni načrt OŠ Vojke Šmuc Izola za leto 2021 - obrazložitev
OS8-15R-320705-2.c.doc
 • Točka: 02.c1i
 • ITA/ Sklep: Finančni načrt OŠ Vojke Šmuc Izola za leto 2021 - obrazložitev
OS8-15R-320705-2.ci.doc
 • Točka: 02.c2
 • Finančni načrt OŠ Vojke Šmuc Izola za leto 2021
OS8-15R-320705-2.c.pdf
 • Točka: 03.a1
 • Letno poročilo Vrtca Mavrica Izola za leto 2020 - obrazložitev
OS8-15R-320705-3.a.docx
 • Točka: 03.a1i
 • ITA/ Sklep: Letno poročilo Vrtca Mavrica Izola za leto 2020 - obrazložitev
OS8-15R-320705-3.ai.doc
 • Točka: 03.a2
 • Letno poročilo Vrtca Mavrica Izola za leto 2020
OS8-15R-320705-3.a.pdf
 • Točka: 03.b1
 • Letni delovni načrt Vrtca Mavrica Izola za šolsko leto 2020/2021 - obrazložitev
OS8-15R-320705-3.b.doc
 • Točka: 03.b1i
 • ITA/ Sklep: Letni delovni načrt Vrtca Mavrica Izola za šolsko leto 2020/2021 - obrazložitev
OS8-15R-320705-3.bi.doc
 • Točka: 03.b2
 • Letni delovni načrt Vrtca Mavrica Izola za šolsko leto 2020/2021
OS8-15R-320705-3.b.pdf
 • Točka: 03.c1
 • Finančni načrt Vrtca Mavrica Izola za leto 2021 - obrazložitev
OS8-15R-320705-3.c.doc
 • Točka: 03.c1i
 • ITA/ Sklep: Finančni načrt Vrtca Mavrica Izola za leto 2021 - obrazložitev
OS8-15R-320705-3.ci.doc
 • Točka: 03.c2
 • Finančni načrt Vrtca Mavrica Izola za leto 2021
OS8-15R-320705-3.c.pdf
 • Točka: 04.a1
 • Letno poročilo SE-OŠ Dante Alighieri Isola-Izola za leto 2020 - obrazložitev
OS8-15R-320705-4.a.doc
 • Točka: 04.a1i
 • ITA/ Sklep: Letno poročilo SE-OŠ Dante Alighieri Isola-Izola za leto 2020 - obrazložitev
OS8-15R-320705-4.ai.doc
 • Točka: 04.a2
 • Letno poročilo SE-OŠ Dante Alighieri Isola-Izola za leto 2020
OS8-15R-320705-4.a.pdf
 • Točka: 04.b1
 • Letni delovni načrt SE-OŠ Dante Alighieri Isola-Izola za šolsko leto 2020/2021 - obrazložitev
OS8-15R-320705-4.b.doc
 • Točka: 04.b1i
 • ITA/ Sklep: Letni delovni načrt SE-OŠ Dante Alighieri Isola-Izola za šolsko leto 2020/2021 - obrazložitev
OS8-15R-320705-4.bi.doc
 • Točka: 04.b2
 • Letni delovni načrt SE-OŠ Dante Alighieri Isola-Izola za šolsko leto 2020/2021
OS8-15R-320705-4.b.pdf
 • Točka: 04.c1
 • Finančni načrt SE-OŠ Dante Alighieri Isola-Izola za leto 2021 - obrazložitev
OS8-15R-320705-4.c.doc
 • Točka: 04.c1i
 • ITA/ Sklep: Finančni načrt SE-OŠ Dante Alighieri Isola-Izola za leto 2021 - obrazložitev
OS8-15R-320705-4.ci.doc
 • Točka: 04.c2
 • Finančni načrt SE-OŠ Dante Alighieri Isola-Izola za leto 2021
OS8-15R-320705-4.c.pdf
 • Točka: 05.a1
 • Letno poročilo OŠ Livade Izola za leto 2020 - obrazložitev
OS8-15R-320705-5.a.doc
 • Točka: 05.a1i
 • ITA/ Sklep: Letno poročilo OŠ Livade Izola za leto 2020 - obrazložitev
OS8-15R-320705-5.ai.doc
 • Točka: 05.a2
 • Letno poročilo OŠ Livade Izola za leto 2020
OS8-15R-320705-5.a.pdf
 • Točka: 05.b1
 • Letni delovni načrt OŠ Livade Izola za šolsko leto 2020/2021 - obrazložitev
OS8-15R-320705-5.b.doc
 • Točka: 05.b1i
 • ITA/ Sklep: Letni delovni načrt OŠ Livade Izola za šolsko leto 2020/2021 - obrazložitev
OS8-15R-320705-5.bi.doc
 • Točka: 05.b2
 • Letni delovni načrt OŠ Livade Izola za šolsko leto 2020/2021
OS8-15R-320705-5.b.pdf
 • Točka: 05.c1
 • Finančni načrt OŠ Livade Izola za leto 2021 - obrazložitev
OS8-15R-320705-5.c.doc
 • Točka: 05.c1i
 • ITA/ Sklep: Finančni načrt OŠ Livade Izola za leto 2021 - obrazložitev
OS8-15R-320705-5.ci.doc
 • Točka: 05.c2
 • Finančni načrt OŠ Livade Izola za leto 2021
OS8-15R-320705-5.c.pdf
 • Točka: 06.a1
 • Letno poročilo Glasbene šole Koper za leto 2020 - obrazložitev
OS8-15R-320705-6.a.doc
 • Točka: 06.a1i
 • ITA/ Sklep: Letno poročilo Glasbene šole Koper za leto 2020 - obrazložitev
OS8-15R-320705-6.ai.doc
 • Točka: 06.a2
 • Letno poročilo Glasbene šole Koper za leto 2020
OS8-15R-320705-6.a.pdf
 • Točka: 06.b1
 • Letni delovni načrt Glasbene šole Koper za šolsko leto 2020/2021 - obrazložitev
OS8-15R-320705-6.b.doc
 • Točka: 06.b1i
 • ITA/ Sklep: Letni delovni načrt Glasbene šole Koper za šolsko leto 2020/2021 - obrazložitev
OS8-15R-320705-6.bi.doc
 • Točka: 06.b2
 • Letni delovni načrt Glasbene šole Koper za šolsko leto 2020/2021
OS8-15R-320705-6.b.pdf
 • Točka: 06.c1
 • Finančni načrt Glasbene šole Koper za leto 2021 - obrazložitev
OS8-15R-320705-6.c.doc
 • Točka: 06.c1i
 • ITA/ Sklep: Finančni načrt Glasbene šole Koper za leto 2021 - obrazložitev
OS8-15R-320705-6.ci.doc
 • Točka: 06.c2
 • Finančni načrt Glasbene šole Koper za leto 2021
OS8-15R-320705-6.c.pdf
 • Točka: 07.
 • Potrditev letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Izola in seznanitev s planom dejavnosti za leto 2021
OS8-15R-320812-1.pdf
 • Točka: 07.i
 • ITA/ Sklep: Potrditev letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Izola in seznanitev s planom dejavnosti za leto 2021
OS8-15R-320812-1i.doc
 • Točka: 08.
 • Potrditev Programa dela in finančnega načrta Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Izola za leto 2021
OS8-15R-320812-2.pdf
 • Točka: 08.i
 • ITA/ Sklep: Potrditev Programa dela in finančnega načrta Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Izola za leto 2021
OS8-15R-320812-2i.doc
 • Točka: 09.
 • Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na parceli št. 3196/4 k.o. 2626 Izola
OS8-15R-321005-3.pdf
 • Točka: 09.i
 • ITA/ Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na parceli št. 3196/4 k.o. 2626 Izola
OS8-15R-321005-3i.doc
 • Točka: 10.a
 • Prodaja nepremičnine z ID znakom: parcela 1612/5 k.o. 2626 Izola v izmeri 327 m2.
OS8-15R-321005-1.pdf
 • Točka: 10.ai
 • ITA/ Sklep: Prodaja nepremičnine z ID znakom: parcela 1612/5 k.o. 2626 Izola v izmeri 327 m2.
OS8-15R-321005-1i.doc
 • Točka: 10.b
 • Prodaja nepremičnine z ID znakom: parcela 703/2 k.o. 2626 Izola v izmeri 14 m2.
OS8-15R-321005-2.pdf
 • Točka: 10.bi
 • ITA/ Sklep: Prodaja nepremičnine z ID znakom: parcela 703/2 k.o. 2626 Izola v izmeri 14 m2.
OS8-15R-321005-2i.doc
 • Točka: 11.
 • Predlog Odloka o javnem redu in miru v Občini Izola, prva obravnava
OS8-15R-320808-1.pdf
 • Točka: 11.i
 • ITA/Predlog Odloka o javnem redu in miru v Občini Izola, prva obravnava
OS8-15R-320808-1i.doc
 • Točka: 12.0
 • Predlog Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave "Medobčinska uprava Istre" - obrazložitev
OS8-15R-31301-1.doc
 • Točka: 12.1
 • Predlog Odloka
OS8-15R-31301-2.doc
 • Točka: 12.1i
 • ITA/Predlog Odloka
OS8-15R-31301-2i.doc
 • Točka: 12.2
 • Predlog sporazuma
OS8-15R-31301-3.docx
 • Točka: 13.
 • Predlog Okvirnega plana dela Občinskega sveta Občine Izola za leto 2021
OS8-15R-320402-OPD.doc
 • Točka: 14.a
 • Imenovanje nadomestnega člana kot predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Izola
OS8-15R-320704-1.pdf
 • Točka: 14.ai
 • ITA/ Sklep: Imenovanje nadomestnega člana kot predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Izola
OS8-15R-320704-1i.doc
 • Točka: 14.c
 • Predlog sklepa o pričetku postopka razpisa za občinsko nagrado in priznanje za leto 2021
VI8-13R-320402-1.docx
 • Točka: 14.ci
 • ITA/ Predlog sklepa o pričetku postopka razpisa za občinsko nagrado in priznanje za leto 2021
VI8-13R-320402-1i.doc
 • Točka: 16.
 • Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini z ID znakom: parcela 2626 1801/10
OS8-15R-321005-4.pdf
 • Točka: 16.i
 • ITA/ Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini z ID znakom: parcela 2626 1801/10
OS8-15R-321005-4i.doc
Statutarno pravna komisija, 21. 4. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 17, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo za sejo
SP8-17R-320402.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 13. 4. 2021
SP8-17R-320402-G.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 16. redne seje z dne 17. 3. 2021
sp8-16r-320402-z.docx
 • Točka: 2.
 • Predlog Odloka o javnem redu in miru v Občini Izola, prva obravnava
OS8-15R-320808-1.pdf
 • Točka: 3.1
 • Predlog Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave "Medobčinska uprava Istre" - obrazložitev
OS8-15R-31301-1.doc
 • Točka: 3.2
 • Predlog Odloka
OS8-15R-31301-2.doc
 • Točka: 3.3
 • Predlog sporazuma
OS8-15R-31301-3.docx
Komisija za vprašanja italijanske narodnosti, 21. 4. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 9, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na 9. redno sejo Komisije
IN8-9R-320403-1.doc
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 8. redne seje Komisije z dne 1.2.2021
IN8-9R-320403-2.doc
 • Točka: 2.a1
 • Letno poročilo SE-OŠ Dante Alighieri Isola-Izola za leto 2020 - obrazložitev
OS8-15R-320705-4.a.doc
 • Točka: 2.a2
 • Letno poročilo SE-OŠ Dante Alighieri Isola-Izola za leto 2020
OS8-15R-320705-4.a.pdf
 • Točka: 2.b1
 • Letni delovni načrt SE-OŠ Dante Alighieri Isola-Izola za šolsko leto 2020/2021 - obrazložitev
OS8-15R-320705-4.b.doc
 • Točka: 2.b2
 • Letni delovni načrt SE-OŠ Dante Alighieri Isola-Izola za šolsko leto 2020/2021
OS8-15R-320705-4.b.pdf
 • Točka: 2.c1
 • Finančni načrt SE-OŠ Dante Alighieri Isola-Izola za leto 2021 - obrazložitev
OS8-15R-320705-4.c.doc
 • Točka: 2.c2
 • Finančni načrt SE-OŠ Dante Alighieri Isola-Izola za leto 2021
OS8-15R-320705-4.c.pdf
Odbor za družbene dejavnosti, 20. 4. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 14, Mandat: 8
 • Točka:
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
ODD8-14R-320703-V.docx
 • Točka: 01.
 • Zapisnik 13. redne seje z dne 16. 3. 2021
ODD8-13R-320703-Z.docx
 • Točka: 02.a1
 • Letno poročilo OŠ Vojke Šmuc Izola za leto 2020 - obrazložitev
OS8-15R-320705-2.a.doc
 • Točka: 02.a2
 • Letno poročilo OŠ Vojke Šmuc Izola za leto 2020
OS8-15R-320705-2.a.pdf
 • Točka: 02.b1
 • Letni delovni načrt OŠ Vojke Šmuc Izola za šolsko leto 2020/2021 - obrazložitev
OS8-15R-320705-2.b.doc
 • Točka: 02.b2
 • Letni delovni načrt OŠ Vojke Šmuc Izola za šolsko leto 2020/2021
OS8-15R-320705-2.b.pdf
 • Točka: 02.c1
 • Finančni načrt OŠ Vojke Šmuc Izola za leto 2021 - obrazložitev
OS8-15R-320705-2.c.doc
 • Točka: 02.c2
 • Finančni načrt OŠ Vojke Šmuc Izola za leto 2021
OS8-15R-320705-2.c.pdf
 • Točka: 03.a1
 • Letno poročilo Vrtca Mavrica Izola za leto 2020 - obrazložitev
OS8-15R-320705-3.a.docx
 • Točka: 03.a2
 • Letno poročilo Vrtca Mavrica Izola za leto 2020
OS8-15R-320705-3.a.pdf
 • Točka: 03.b1
 • Letni delovni načrt Vrtca Mavrica Izola za šolsko leto 2020/2021 - obrazložitev
OS8-15R-320705-3.b.doc
 • Točka: 03.b2
 • Letni delovni načrt Vrtca Mavrica Izola za šolsko leto 2020/2021
OS8-15R-320705-3.b.pdf
 • Točka: 03.c1
 • Finančni načrt Vrtca Mavrica Izola za leto 2021 - obrazložitev
OS8-15R-320705-3.c.doc
 • Točka: 03.c2
 • Finančni načrt Vrtca Mavrica Izola za leto 2021
OS8-15R-320705-3.c.pdf
 • Točka: 04.a1
 • Letno poročilo SE-OŠ Dante Alighieri Isola-Izola za leto 2020 - obrazložitev
OS8-15R-320705-4.a.doc
 • Točka: 04.a2
 • Letno poročilo SE-OŠ Dante Alighieri Isola-Izola za leto 2020
OS8-15R-320705-4.a.pdf
 • Točka: 04.b1
 • Letni delovni načrt SE-OŠ Dante Alighieri Isola-Izola za šolsko leto 2020/2021 - obrazložitev
OS8-15R-320705-4.b.doc
 • Točka: 04.b2
 • Letni delovni načrt SE-OŠ Dante Alighieri Isola-Izola za šolsko leto 2020/2021
OS8-15R-320705-4.b.pdf
 • Točka: 04.c1
 • Finančni načrt SE-OŠ Dante Alighieri Isola-Izola za leto 2021 - obrazložitev
OS8-15R-320705-4.c.doc
 • Točka: 04.c2
 • Finančni načrt SE-OŠ Dante Alighieri Isola-Izola za leto 2021
OS8-15R-320705-4.c.pdf
 • Točka: 05.a1
 • Letno poročilo OŠ Livade Izola za leto 2020 - obrazložitev
OS8-15R-320705-5.a.doc
 • Točka: 05.a2
 • Letno poročilo OŠ Livade Izola za leto 2020
OS8-15R-320705-5.a.pdf
 • Točka: 05.b1
 • Letni delovni načrt OŠ Livade Izola za šolsko leto 2020/2021 - obrazložitev
OS8-15R-320705-5.b.doc
 • Točka: 05.b2
 • Letni delovni načrt OŠ Livade Izola za šolsko leto 2020/2021
OS8-15R-320705-5.b.pdf
 • Točka: 05.c1
 • Finančni načrt OŠ Livade Izola za leto 2021 - obrazložitev
OS8-15R-320705-5.c.doc
 • Točka: 05.c2
 • Finančni načrt OŠ Livade Izola za leto 2021
OS8-15R-320705-5.c.pdf
 • Točka: 06.a1
 • Letno poročilo Glasbene šole Koper za leto 2020 - obrazložitev
OS8-15R-320705-6.a.doc
 • Točka: 06.a2
 • Letno poročilo Glasbene šole Koper za leto 2020
OS8-15R-320705-6.a.pdf
 • Točka: 06.b1
 • Letni delovni načrt Glasbene šole Koper za šolsko leto 2020/2021 - obrazložitev
OS8-15R-320705-6.b.doc
 • Točka: 06.b2
 • Letni delovni načrt Glasbene šole Koper za šolsko leto 2020/2021
OS8-15R-320705-6.b.pdf
 • Točka: 06.c1
 • Finančni načrt Glasbene šole Koper za leto 2021 - obrazložitev
OS8-15R-320705-6.c.doc
 • Točka: 06.c2
 • Finančni načrt Glasbene šole Koper za leto 2021
OS8-15R-320705-6.c.pdf
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 20. 4. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 13, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo za sejo
VI8-13R-320402.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 13. 4. 2021
VI8-13R-320402-G.zip
 • Točka: 1.a
 • Zapisnik 11. redne seje z dne 2. 2. 2021
VI8-11r-320402-z.doc
 • Točka: 1.b
 • Zapisnik 12. redne seje z dne 3. 3. 2021
VI8-12r-320402-z.doc
 • Točka: 2.
 • Imenovanje nadomestnega člana kot predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Izola
OS8-15R-320704-1.pdf
 • Točka: 5.0
 • Predlog sklepa o pričetku postopka razpisa za občinsko nagrado in priznanje za leto 2021
VI8-13R-320402-1.docx
 • Točka: 5.1
 • Predlog Razpisa za zbiranje prijav za leto 2021 - SLO
VI8-13R320402-2S.docx
 • Točka: 5.2
 • Predlog Razpisa za zbiranje prijav za leto 2021 - ITA
VI8-13R320402-2I.docx
Odbor za gospodarstvo in finance, 19. 4. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 19, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo za sejo
GF8-19R-320402.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 13. 4. 2021
GF87-19R-320402-G.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 18. redne seje z dne 15. 3. 2021
gf8-18R-320402-z.doc
 • Točka: 2.
 • Potrditev Programa dela in finančnega načrta Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Izola za leto 2021
OS8-15R-320812-2.pdf
 • Točka: 3.
 • Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na parceli št. 3196/4 k.o. 2626 Izola
OS8-15R-321005-3.pdf
 • Točka: 4.a
 • Prodaja nepremičnine z ID znakom: parcela 1612/5 k.o. 2626 Izola v izmeri 327 m2.
OS8-15R-321005-1.pdf
 • Točka: 4.b
 • Prodaja nepremičnine z ID znakom: parcela 703/2 k.o. 2626 Izola v izmeri 14 m2.
OS8-15R-321005-2.pdf
 • Točka: 5.
 • Predlog Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave "Medobčinska uprava Istre" - obrazložitev
OS8-15R-31301-1.doc
 • Točka: 6.
 • Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini z ID znakom: parcela 2626 1801/10
OS8-15R-321005-4.pdf
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 19. 4. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 15, Mandat: 8
 • Točka: 0
 • vabilo na 15. redno sejo
GJ8-15R-320801-v15.doc
 • Točka: 0.1
 • gradivo za 15. sejo, kompletno
GJ8-15R-320801-G.zip
 • Točka: 1
 • zapisnik 14. redne seje
GJ8-14R-320801-z14.doc
 • Točka: 2
 • Potrditev letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Izola in seznanitev s planom dejavnosti za leto 2021
OS8-15R-320812-1.pdf
 • Točka: 3
 • Potrditev Programa dela in finančnega načrta Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Izola za leto 2021
OS8-15R-320812-2.pdf
 • Točka: 4
 • Predlog Odloka o javnem redu in miru v Občini Izola, prva obravnava
OS8-15R-320808-1.pdf
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 31. 3. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 22, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo
jd8-22r-321231-v.doc
 • Točka: 0.1
 • Zapisnik 21. redne seje KS
jd8-21r-321231-z.doc
Odbor za okolje in prostor, 30. 3. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 14, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo
OP8-14R-320408-v.doc
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 13. redne seje OOP
OP8-14R-320408.z.doc
 • Točka: 3.0
 • Pripombe na osnutek Pomorskega prostorskega plana Slovenije
OP8-14R-321001-ppp.pdf
 • Točka: 3.1
 • Predstavitev Pomorskega prostorskega plana Slovenije
OP8-14R-321001.pptx
Občinski svet občine Izola, 18. 3. 2021, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 14, Mandat: 8
 • Točka: 00.0
 • Vabilo na 14. redno sejo z dnevnim redom
OS8-14R-023200.doc
 • Točka: 00.1
 • Gradivo v celoti na dan 17. 3. 2021
OS8-14R-320402-G2.zip
 • Točka: 00.2
 • Gradivo v celoti na dan 8. 3. 2021
OS8-14R-320402-G.zip
 • Točka: 00.3
 • Dodatno gradivo - svetniki prejeli na klop
OS8-14R-320402-DG.zip
 • Točka: 01.a
 • Potrditev zapisnika 13. redne seje z dne 4. 2. 2021
OS8-13R-320402-Z.doc
 • Točka: 01.b
 • Potrditev zapisnika 6. dopisne seje z dne 25. 2. 2021
os8-6d-320402-z.doc
 • Točka: 03.a
 • Letno poročilo Javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2020
OS8-14R-320705-1.pdf
 • Točka: 03.ai
 • ITA/Sklep: Letno poročilo Javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2020
OS8-14R-320705-1i.doc
 • Točka: 03.b
 • Finančni načrt Javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2021
OS8-14R-320705-1.3.pdf
 • Točka: 03.bi
 • ITA/Sklep: Finančni načrt Javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2021
OS8-14R-320705-1.3i.doc
 • Točka: 03.c
 • Program dela in razvoja Javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2021
OS8-14R-320705-1.2.pdf
 • Točka: 03.ci
 • ITA/Sklep: Program dela in razvoja Javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2021
OS8-14R-320705-1.2i.doc
 • Točka: 04.a
 • Letno poročilo Javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2020
OS8-14R-320705-3.pdf
 • Točka: 04.ai
 • ITA/Sklep: Letno poročilo Javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2020
OS8-14R-320705-3i.doc
 • Točka: 04.b
 • Program dela in razvoja Javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2021
OS8-14R-320705-3.1.pdf
 • Točka: 04.bi
 • ITA/Sklep: Program dela in razvoja Javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2021
OS8-14R-320705-3.1i.doc
 • Točka: 04.c
 • Finančni načrt Javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2021
OS8-14R-320705-3.2.pdf
 • Točka: 04.ci
 • ITA/Sklep: Finančni načrt Javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2021
OS8-14R-320705-3.2i.doc
 • Točka: 05.a
 • Program dela, ki vključuje finančni načrt Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2021
OS8-14R-320705-2.1.pdf
 • Točka: 05.ai
 • ITA/Sklep: Program dela, ki vključuje finančni načrt Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2021
OS8-14R-320705-2.1i.doc
 • Točka: 05.b
 • Letno finančno in vsebinsko poročilo Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2020
OS8-14R-320705-2.pdf
 • Točka: 05.bi
 • ITA/Sklep: Letno finančno in vsebinsko poročilo Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2020
OS8-14R-320705-2i.doc
 • Točka: 06.
 • Predlog sklepa o določitvi upravljavca za naselbino Kaštelir pri Kortah
OS8-14R-320705-4.docx
 • Točka: 06.i
 • ITA/Predlog sklepa o določitvi upravljavca za naselbino Kaštelir pri Kortah
OS8-14R-320705-4i.doc
 • Točka: 07.1
 • Obrazložitev in predlog sklepa Spremembe in dopolnitve ZN KHM
OS8-14R-321016-1KHM.docx
 • Točka: 07.1i
 • ITA/ Predlog sklepa Spremembe in dopolnitve ZN KHM
OS8-14R-321016-1KHMi.doc
 • Točka: 07.2
 • Spremembe in dopolnitve ZN KHM – tekstualni del
OS8-14R-321016-2KHM.pdf
 • Točka: 07.2i
 • ITA/Spremembe in dopolnitve ZN KHM – tekstualni del
OS8-14R-321016-2KHMi.doc
 • Točka: 07.3
 • Spremembe in dopolnitve ZN KHM - grafični del
OS8-14R-321016-3KHM.pdf
 • Točka: 07.4
 • Spremembe in dopolnitve ZN KHM - HH ELABORAT
OS8-14R-321016-4KHM.pdf
 • Točka: 07.5
 • Veljaven odlok ZN KHM
OS8-14R-321016-5KHM.pdf
 • Točka: 08.1
 • Obrazložitev in predlog sklepa Spremembe in dopolnitve ZN LIVADE I
OS8-14R-321016-1.docx
 • Točka: 08.1i
 • ITA/Predlog sklepa Spremembe in dopolnitve ZN LIVADE I
OS8-14R-321016-1i.doc
 • Točka: 08.2
 • Spremembe in dopolnitve ZN LIVADE I - tekstualni del
OS8-14R-321016-2.pdf
 • Točka: 08.2i
 • ITA/Spremembe in dopolnitve ZN LIVADE I - tekstualni del
OS8-14R-321016-2i.doc
 • Točka: 08.3
 • Spremembe in dopolnitve ZN LIVADE I- grafični del
OS8-14R-321016-3.pdf
 • Točka: 08.4
 • Spremembe in dopolnitve ZN LIVADE I- priloge
OS8-14R-321016-4.pdf
 • Točka: 08.5
 • Spremembe in dopolnitve ZN LIVADE I - HH ELABORAT
OS8-14R-321016-5.pdf
 • Točka: 08.6
 • Spremembe in dopolnitve ZN LIVADE I - preizkus zazidljivosti
OS8-14R-321016-6.pdf
 • Točka: 08.7
 • Spremembe in dopolnitve ZN LIVADE I - elaborat osončenosti
OS8-14R-321016-7.pdf
 • Točka: 08.8
 • Spremembe in dopolnitve ZN LIVADE I- elaborat osončenosti /dopolnitev
OS8-14R-321016-8.pdf
 • Točka: 08.9
 • Veljaven odlok ZN LIVADE I
OS8-14R-321016-9.pdf
 • Točka: 09.0
 • Odlok o krovnem komunalnem prispevku - obrazložitev
OS8-14R-320801-9.docx
 • Točka: 09.0i
 • ITA/Sklep: Odlok o krovnem komunalnem prispevku - obrazložitev
OS8-14R-320801-9i.doc
 • Točka: 09.1
 • Odlok o krovnem komunalnem prispevku - prva obravnava
OS8-14R-320801-11.docx
 • Točka: 09.1i
 • ITA/Odlok o krovnem komunalnem prispevku - prva obravnava
OS8-14R-320801-11i.doc
 • Točka: 09.2
 • Elaborat programa opremljanja za OPN
OS8-14R-320801-10.pdf
 • Točka: 10.0
 • Predlog Zaključnega računaproračuna Občine Izola za leto 2020
OS8-14R-320301-1.pdf
 • Točka: 10.0i
 • ITA/Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Izola za leto 2020
OS8-14R-320301-1i.doc
 • Točka: 10.1
 • Poročilo o realizaciji Letnega načrta pridobivanja in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020 - priloga k ZR
OS8-14R-320301-2.pdf
 • Točka: 11.0
 • Sklep o določitvi vrednosti zemljišč v občini Izola za potrebe Občine Izola
OS8-14R-321004-1.docx
 • Točka: 11.0i
 • ITA/Sklep o določitvi vrednosti zemljišč v občini Izola za potrebe Občine Izola
OS8-14R-321004-1i.doc
 • Točka: 11.1
 • Grafična priloga k Sklepu o določitvi vrednosti zemljišč
OS8-14R-321004-2.pdf
 • Točka: 12.0
 • Ukinitev javnega dobra na delu nepremičnine ID znak: parcela 2626 3540
OS8-14R-321007-1.pdf
 • Točka: 12.0i
 • ITA/Sklep: Ukinitev javnega dobra na delu nepremičnine ID znak: parcela 2626 3540
OS8-14R-321007-1i.doc
 • Točka: 13.a
 • Prodaja nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-900-1, del stavbe 2626-724-7, del stavbe 2626-545-2, del stavbe 2626-317-3 in del stavbe 2626-418-1
OS8-14R-321007-3.pdf
 • Točka: 13.ai
 • ITA/Sklep: Prodaja nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-900-1, del stavbe 2626-724-7, del stavbe 2626-545-2, del stavbe 2626-317-3 in del stavbe 2626-418-1
OS8-14R-321007-3i.doc
 • Točka: 13.b
 • Prodaja dela nepremičnine ID znak: parcela 2626 3540 in parcela 2626 3543
OS8-14R-321007-2.pdf
 • Točka: 13.bi
 • ITA/Sklep: Prodaja dela nepremičnine ID znak: parcela 2626 3540 in parcela 2626 3543
OS8-14R-321007-2i.doc
 • Točka: 13.c
 • Prodaja nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-1898-8
OS8-14R-321007-5.pdf
 • Točka: 13.ci
 • ITA/Sklep: Prodaja nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-1898-8
OS8-14R-321007-5i.doc
 • Točka: 13.d
 • Prodaja nepremičnin ID znak: parcela 2626 2543/1 in parcela 2626 2543/3
OS8-14R-321006-1.pdf
 • Točka: 13.di
 • ITA/Sklep: Prodaja nepremičnin ID znak: parcela 2626 2543/1 in parcela 2626 2543/3
OS8-14R-321006-1i.doc
 • Točka: 13.e
 • Prodaja solastniškega deleža do 7095/10000 nepremičnine ID znak: parcela 2626 393/1
OS8-14R-321006-2.pdf
 • Točka: 13.ei
 • ITA/Sklep: Prodaja solastniškega deleža do 7095/10000 nepremičnine ID znak: parcela 2626 393/1
OS8-14R-321006-2i.doc
 • Točka: 13.f
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2606 495/66
OS8-14R-321007-4.pdf
 • Točka: 13.fi
 • ITA/Sklep: Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2606 495/66
OS8-14R-321007-4i.doc
 • Točka: 14.0
 • Elaborat o cenah zbiranja odpadkov - obrazložitev
OS8-14R-320801-1.doc
 • Točka: 14.1
 • Elaborat o cenah zbiranja odpadkov - sklep
OS8-14R-320801-2.doc
 • Točka: 14.1i
 • ITA/Elaborat o cenah zbiranja odpadkov - sklep
OS8-14R-320801-2i.doc
 • Točka: 14.2
 • Elaborat o cenah zbiranja odpadkov - sklep NS
OS8-14R-320801-3.pdf
 • Točka: 14.3
 • Elaborat o cenah zbiranja odpadkov
OS8-14R-320801-4.pdf
 • Točka: 15.0
 • Elaborat o cenah obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov - obrazložitev
OS8-14R-320801-5.doc
 • Točka: 15.1
 • Elaborat o cenah obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov - sklep
OS8-14R-320801-6.doc
 • Točka: 15.1i
 • ITA/Elaborat o cenah obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov - sklep
OS8-14R-320801-6i.doc
 • Točka: 15.2
 • Elaborat o cenah obdelave komunalnih odpadkov - Simbio
OS8-14R-320801-7.pdf
 • Točka: 15.3
 • Elaborat o cenah odlaganja komunalnih odpadkov - Simbio
OS8-14R-320801-8.pdf
 • Točka: 16.a
 • Razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v Odbor za družbene dejavnosti
OS8-14R-320402-1.pdf
 • Točka: 16.b
 • Soglasje k razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v Pododbor za krajevno samoupravo in toponomastiko
OS8-14R-320402-2.pdf
 • Točka: 16.c
 • Razrešitev člana in imenovanje nadomestnega člana v Komisijo za kmetijstvo in ribištvo
OS8-14R-320402-3.pdf
 • Točka: 16.d
 • Imenovanje nadomestnega člana v Odbora za gospodarske javne službe in promet
OS8-14R-320402-4.pdf
 • Točka: 16.e
 • Razrešitev člana in imenovanje nadomestnega člana v Nadzorni odbo Občine Izola
OS8-14R-320402-5.pdf
 • Točka: 16.f
 • Predlog sklepa o imenovanju vršilke dolžnosti poslovno–programskega direktorja javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola
OS8-14R-320705-0.pdf
 • Točka: 16.fi
 • ITA/Predlog sklepa o imenovanju vršilke dolžnosti poslovno–programskega direktorja javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola
OS8-14R-320705-0i.doc
 • Točka: 17.1
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2021 - obrazložitev
OS8-14R-320301-1.doc
 • Točka: 17.2
 • Predlog odloka Rebalansa
OS8-14R-320301-2.doc
 • Točka: 17.2i
 • ITA/Predlog odloka Rebalansa
OS8-14R-320301-2i.doc
 • Točka: 17.3
 • Splošni del
OS8-14R-320301-3.pdf
 • Točka: 17.4
 • Posebni del
OS8-14R-320301-4.pdf
 • Točka: 17.5
 • NRP
OS8-14R-320301-5.pdf

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!