Občina Izola

05 / Organi občine

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Seje
Izberi organ:
Odbor za okolje in prostor, 21. 6. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 19, Mandat: 7
Komisija za razvoj podeželja, 21. 6. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 9, Mandat: 7
Svet krajevne skupnosti Livade, 20. 6. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 6, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
li7-6r-321221-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 5 redne seje z dne 15. 2. 2017
li7-5r-321221-z.doc
Svet krajevne skupnosti Halietum, 19. 6. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 10, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
ha7-10r-321124-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 9. redne seje z dne 9. 11. 2017
ha7-9r-321124-z.doc
Nadzorni odbor Občine Izola, 18. 6. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 34, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
no7-34r-320402-v.docx
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 33. redne seje z dne 14. 5. 2018
no7-33r-320402-z.doc
Statutarno pravna komisija, 14. 6. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 33, Mandat: 7
 • Točka: 0.0
 • Vabilo za sejo
SP7-33R-320402-v.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 12. 6. 2018
sp7-33r-320402-g.zip
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti na dan 13. 6. 2018
sp7-33r-320402-g1.zip
 • Točka: 1.
 • Priprava predloga uradnega prečiščenega besedila Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola
sp7-33r-320601-1.doc
 • Točka: 2.
 • Pregled besedila Odloka o ustanovitvi, delovnem področju in sestavi delovnih teles Občinskga sveta Občine Izola (Uradne objave, št. 10/11 - uradno prečiščeno besedilo)
sp7-33r-320601-2.doc
 • Točka: 3.1
 • Obrazložitev: Odlok o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi, delovnem področju in sestavi delovnih teles Občinskega sveta Občine Izola – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
SP7-33R-320402-3a.docx
 • Točka: 3.2
 • Odlok o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi, delovnem področju in sestavi delovnih teles Občinskega sveta Občine Izola – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
SP7-33R-320402-3b.doc
Komisija za razvoj podeželja, 13. 6. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 8, Mandat: 7
 • Točka:
 • vabilo
RP7-8R-321012-1.docx
 • Točka:
 • zapisnik 6. redne seje
RP7-8R-321012-2.docx
 • Točka:
 • zapisnik 7. redne seje
RP7-8R-320012-3.docx
 • Točka:
 • Objava javnih ponudb SKZG RS
RP7-8R-321012-4.pdf
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 7. 6. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 31, Mandat: 7
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na 31. redno Sejo KS Jagodje - Dobrava, z dne 7.6.2018
jd7-31r-321231-v.doc
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 30. redne seje KS Jagodje - Dobrava, z dne 11.4.2018
JD7-30R-320402-z.doc
Svet krajevne skupnosti Korte, 30. 5. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 35, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
ko7-35rs-321211-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 34. redne seje z dne 12. 3. 2018
ko7-34rs-321211-z.docx
Občinski svet občine Izola, 24. 5. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 28, Mandat: 7
 • Točka: 00.00
 • Vabilo z dnevnim redom
OS7-28R-023200- v.doc
 • Točka: 00.01
 • Gradivo v celoti na dan 14. 5. 2018
os7-28r-320402-g.zip
 • Točka: 00.02
 • Dodatno gradivo - Občinskim svetnikom na klop
os7-28r-320402-dg.zip
 • Točka: 01.00
 • Zapisnik 27. redne seje Občinskega sveta Občine Izola
os7-27r-320402-z.doc
 • Točka: 02.00
 • Odlok o turistični taksi v Občini Izola - 1.obravnava
OS7-28R-321005-1.pdf
 • Točka: 02.00i
 • ITA / Sklep: Odlok o turistični taksi v Občini Izola - 1.obravnava
OS7-28R-320403-24.docx
 • Točka: 03.00
 • Predlog Odloka o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Izola – 2. obravnava
OS7-28R-320705-1.docx
 • Točka: 03.00i
 • ITA / Predlog Odloka o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Izola – 2. obravnava
OS7-28R-320403-3.docx
 • Točka: 04.00
 • Predlog Pravilnika o merilih za vrednotenje letnega programa športa v občini Izola
OS7-28R-320705-2.docx
 • Točka: 04.00i
 • ITA / Predlog Pravilnika o merilih za vrednotenje letnega programa športa v občini Izola
OS7-28R-320403-4.docx
 • Točka: 05.00
 • Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Dante Alighieri Isola – Osnovna šola Dante Alighieri Izola
OS7-28R-320702-6.1.doc
 • Točka: 05.00i
 • ITA / Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Dante Alighieri Isola – Osnovna šola Dante Alighieri Izola
OS7-28R-320403-5.doc
 • Točka: 05.01
 • Priloga: Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Dante Alighieri Isola – Osnovna šola Dante Alighieri Izola
OS7-28R-320702-6.2.pdf
 • Točka: 05.02
 • Sklep Italijanske narodne skupnosti
OS7-28R-320702-6.3.pdf
 • Točka: 06.a
 • Letno poročilo javnega zavoda Glasbena šola Koper za leto 2017
OS7-28R-320702-1.3.doc
 • Točka: 06.a
 • Priloga: Letno poročilo javnega zavoda Glasbena šola Koper za leto 2017
OS7-28R-320702-1.3.pdf
 • Točka: 06.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo javnega zavoda Glasbena šola Koper za leto 2017
OS7-28R-320403-6.docx
 • Točka: 06.b
 • Letni delovni načrt javnega zavoda Glasbena šola Koper za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-1.2.doc
 • Točka: 06.b
 • Priloga: Letni delovni načrt javnega zavoda Glasbena šola Koper za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-1.2.pdf
 • Točka: 06.bi
 • ITA / Letni delovni načrt javnega zavoda Glasbena šola Koper za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320403-7.docx
 • Točka: 06.c
 • Finančni načrt javnega zavoda Glasbena šola Koper za leto 2018
OS7-28R-320702-1.1.doc
 • Točka: 06.c
 • Priloga: Finančni načrt javnega zavoda Glasbena šola Koper za leto 2018
OS7-28R-320702-1.1.pdf
 • Točka: 06.ci
 • ITA / Sklep: Finančni načrt javnega zavoda Glasbena šola Koper za leto 2018
OS7-28R-320403-8.docx
 • Točka: 07.a
 • Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za leto 2017
OS7-28R-320702-2.3.docx
 • Točka: 07.a
 • Priloga: Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za leto 2017
OS7-28R-320702-2.3.pdf
 • Točka: 07.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za leto 2017
OS7-28R-320403-9.docx
 • Točka: 07.b
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-2.2.doc
 • Točka: 07.b
 • Priloga: Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-2.2.pdf
 • Točka: 07.bi
 • ITA / Sklep: Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320403-10.docx
 • Točka: 07.c
 • Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za leto 2018
OS7-28R-320702-2.1.doc
 • Točka: 07.c
 • Priloga: Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za leto 2018
OS7-28R-320702-2.1.pdf
 • Točka: 07.ci
 • ITA / Sklep: Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za leto 2018
OS7-28R-320403-11.docx
 • Točka: 08.a
 • Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za leto 2017
OS7-28R-320702-3.3.doc
 • Točka: 08.a
 • Priloga: Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za leto 2017
OS7-28R-320702-3.3.pdf
 • Točka: 08.ai
 • ITA / Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za leto 2017
OS7-28R-320403-12.docx
 • Točka: 08.b
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare – Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-3.2.doc
 • Točka: 08.b
 • Priloga: Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare – Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-3.2.pdf
 • Točka: 08.bi
 • ITA / Sklep: Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare – Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320403-13.docx
 • Točka: 08.c
 • Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za leto 2018
OS7-28R-320702-3.1.doc
 • Točka: 08.c
 • Priloga: Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za leto 2018
OS7-28R-320702-3.1.pdf
 • Točka: 08.ci
 • ITA / Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za leto 2018
OS7-28R-320403-14.docx
 • Točka: 09.a
 • Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za leto 2017
OS7-28R-320702-4.3.doc
 • Točka: 09.a
 • Priloga: Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za leto 2017
OS7-28R-320702-4.3.pdf
 • Točka: 09.ai
 • ITA / Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za leto 2017
OS7-28R-320403-15.docx
 • Točka: 09.b
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-4.2.doc
 • Točka: 09.b
 • Priloga: Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-4.2.pdf
 • Točka: 09.bi
 • ITA / Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320403-16.docx
 • Točka: 09.c
 • Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za leto 2018
OS7-28R-320702-4.1.doc
 • Točka: 09.c
 • Priloga: Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za leto 2018
OS7-28R-320702-4.1.pdf
 • Točka: 09.ci
 • ITA / Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za leto 2018
OS7-28R-320403-17.docx
 • Točka: 10.a
 • Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2017
OS7-28R-320702-5.3.doc
 • Točka: 10.a
 • Priloga: Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2017
OS7-28R-320702-5.3.pdf
 • Točka: 10.ai
 • ITA / Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2017
OS7-28R-320403-18.docx
 • Točka: 10.b
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-5.2.doc
 • Točka: 10.b
 • Priloga: Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-5.2.pdf
 • Točka: 10.bi
 • ITA / Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320403-19.docx
 • Točka: 10.c
 • Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2018
OS7-28R-320702-5.1.doc
 • Točka: 10.c
 • Priloga: Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2018
OS7-28R-320702-5.1.pdf
 • Točka: 10.ci
 • ITA / Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2018
OS7-28R-320403-20.docx
 • Točka: 11.00
 • Obrazložitev Letneg poročila 2017 JP Komunala Izola d.o.o.
os7-28r-320801-1.docx
 • Točka: 11.00i
 • ITA / Sklep: Obrazložitev Letneg poročila 2017 JP Komunala Izola d.o.o.
OS7-28R-320403-21.docx
 • Točka: 11.01
 • Letno poročilo 2017 JP Komunala Izola d.o.o. - obrazložitev
os7-28r-320801-1.pdf
 • Točka: 11.02
 • Letno poročilo 2017 JP Komunala Izola d.o.o.
os7-28r-320801-2.pdf
 • Točka: 11.03
 • Poročilo o delu Nadzornega sveta in preventivi letnega poročila za leto 2017
os7-28r-320801-3.pdf
 • Točka: 11.05
 • Sklep Nadzornega sveta (letno poročilo 2017)
os7-28r-320801-4.pdf
 • Točka: 13.00
 • Poročilo o izvajanju občinskega programa varnosti v letu 2017 - obrazložitev
OS7-28R-320403-1.doc
 • Točka: 13.00i
 • ITA / Sklep: Poročilo o izvajanju občinskega programa varnosti v letu 2017 - obrazložitev
OS7-28R-320403-22.docx
 • Točka: 13.01
 • Poročilo o izvajanju občinskega programa varnosti v letu 2017
OS7-28R-320403-2.doc
 • Točka: 14.00
 • Predlog odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Izola za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja in poplav v letu 2017
os7-28r-3203013-1.doc
 • Točka: 14.00i
 • ITA / Predlog odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Izola za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja in poplav v letu 2017
OS7-28R-320403-23.docx
 • Točka: 15.a
 • Prodaja nepremičnine ID znak: 2715-3189/8
OS7-28R-321007-1.pdf
 • Točka: 15.ai
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnine ID znak: 2715-3189/8
OS7-28R-320403-25.docx
 • Točka: 15.b
 • Prodaja nepremičnine ID znak: 2626 966/2
OS7-28R-321007-2.pdf
 • Točka: 15.bi
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnine ID znak: 2626 966/2
OS7-28R-320403-26.docx
 • Točka: 16.a
 • Predlog soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Obalne lekarne Koper
os7-28r-320704-161.pdf
 • Točka: 16.ai
 • ITA / Sklep: Predlog soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Obalne lekarne Koper
OS7-28R-320403-27.docx
 • Točka: 17.01
 • Odgovor na vprasanje IJN (Bogdan Gerk) - Hitrostne ovire C. v Pregavor
os7-28r-320801-o1.pdf
 • Točka: 17.02
 • Odgovor na vprasanje IJN (Manca Vadnjal) - Ureditev parkirišč OŠ Vojke Šmuc
os7-28r-320801-o2.pdf
 • Točka: 17.03
 • Odgovor na vprasanje IJN (Bogdan Gerk) - Dovoljenja za izvedbo koncertov
os7-28r-320801-o3.pdf
 • Točka: 18.
 • Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola - druga obravnava
os7-28r-320602-1.docx
Statutarno pravna komisija, 23. 5. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 32, Mandat: 7
 • Točka: 0.1
 • Vabilo za sejo
SP7-32R-320601-v.doc
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti na dan 17. 5. 2018
sp7-32r-320601-g.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 31. redne seje z dne 25. 4. 2018
SP7-31R-320601-Z.docx
 • Točka: 2.
 • Predlog Odloka o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Izola – 2. obravnava
OS7-28R-320705-1.docx
 • Točka: 3.
 • Predlog Pravilnika o merilih za vrednotenje letnega programa športa v občini Izola
OS7-28R-320705-2.docx
Komisija za vprašanja italijanske narodnosti, 23. 5. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 11, Mandat: 7
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z dnevnim redom
IN7-11R-320403-2.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 10. redne seje Komisije za vprašanja italijanske narodnosti
IN7-11R-320403-1.docx
 • Točka: 2a
 • Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za leto 2017
OS7-28R-320702-3.3.doc
 • Točka: 2a
 • Priloga: Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za leto 2017
OS7-28R-320702-3.3.pdf
 • Točka: 2ai
 • ITA / Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za leto 2017
OS7-28R-320403-12.docx
 • Točka: 2b
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare – Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-3.2.doc
 • Točka: 2b
 • Priloga: Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare – Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-3.2.pdf
 • Točka: 2bi
 • ITA / Sklep: Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare – Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320403-13.docx
 • Točka: 2c
 • Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za leto 2018
OS7-28R-320702-3.1.doc
 • Točka: 2c
 • Priloga: Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za leto 2018
OS7-28R-320702-3.1.pdf
 • Točka: 2ci
 • ITA / Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za leto 2018
OS7-28R-320403-14.docx
 • Točka: 3
 • Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Dante Alighieri Isola – Osnovna šola Dante Alighieri Izola
OS7-28R-320702-6.1.doc
 • Točka: 3a
 • Priloga: Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Dante Alighieri Isola – Osnovna šola Dante Alighieri Izola
OS7-28R-320702-6.2.pdf
 • Točka: 3ai
 • ITA / Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Dante Alighieri Isola – Osnovna šola Dante Alighieri Izola
OS7-28R-320403-5.doc
Odbor za gospodarstvo in finance, 22. 5. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 28, Mandat: 7
 • Točka: 0.1
 • Vabilo za 28. redno sejo
GF7-28R-320402-v.doc
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti na dan 15. 5. 2018
gf7-28r-320402-g.zip
 • Točka: 1.
 • Potrditev zapisnika 27. redne seje z dne 24. 4. 2018
GF7-27R-320402-z.doc
 • Točka: 2.
 • Odlok o turistični taksi v Občini Izola - prva obravnava
OS7-28R-321005-1.pdf
 • Točka: 3.
 • Predlog Odloka o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Izola – druga obravnava
OS7-28R-320705-1.docx
 • Točka: 4.1
 • Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Dante Alighieri Isola – Osnovna šola Dante Alighieri Izola
OS7-28R-320702-6.1.doc
 • Točka: 4.2
 • Priloga: Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Dante Alighieri Isola – Osnovna šola Dante Alighieri Izola
OS7-28R-320702-6.2.pdf
 • Točka: 5.
 • Predlog odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Izola za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja in poplav v letu 2017
os7-28r-3203013-1.doc
 • Točka: 6.a
 • Prodaja nepremičnine ID znak: 2715-3189/8
OS7-28R-321007-1.pdf
 • Točka: 6.b
 • Prodaja nepremičnine ID znak: 2626 966/2
OS7-28R-321007-2.pdf
Odbor za družbene dejavnosti, 22. 5. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 22, Mandat: 7
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z DR
DD7-22R-320403-2.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 21. redne seje z dne 24. april 2018
DD7-22R-320403-1.docx
 • Točka: 2a
 • Letno poročilo javnega zavoda Glasbena šola Koper za leto 2017
OS7-28R-320702-1.3.doc
 • Točka: 2a
 • Priloga: Letno poročilo javnega zavoda Glasbena šola Koper za leto 2017
OS7-28R-320702-1.3.pdf
 • Točka: 2b
 • Letni delovni načrt javnega zavoda Glasbena šola Koper za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-1.2.doc
 • Točka: 2b
 • Priloga: Letni delovni načrt javnega zavoda Glasbena šola Koper za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-1.2.pdf
 • Točka: 2c
 • Finančni načrt javnega zavoda Glasbena šola Koper za leto 2018
OS7-28R-320702-1.1.doc
 • Točka: 2c
 • Priloga: Finančni načrt javnega zavoda Glasbena šola Koper za leto 2018
OS7-28R-320702-1.1.pdf
 • Točka: 3a
 • Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za leto 2017
OS7-28R-320702-2.3.docx
 • Točka: 3a
 • Priloga: Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za leto 2017
OS7-28R-320702-2.3.pdf
 • Točka: 3b
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-2.2.doc
 • Točka: 3b
 • Priloga: Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-2.2.pdf
 • Točka: 3c
 • Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za leto 2018
OS7-28R-320702-2.1.doc
 • Točka: 3c
 • Priloga: Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za leto 2018
OS7-28R-320702-2.1.pdf
 • Točka: 4a
 • Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za leto 2017
OS7-28R-320702-3.3.doc
 • Točka: 4a
 • Priloga: Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za leto 2017
OS7-28R-320702-3.3.pdf
 • Točka: 4b
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare – Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-3.2.doc
 • Točka: 4b
 • Priloga: Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare – Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-3.2.pdf
 • Točka: 4c
 • Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za leto 2018
OS7-28R-320702-3.1.doc
 • Točka: 4c
 • Priloga: Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za leto 2018
OS7-28R-320702-3.1.pdf
 • Točka: 5a
 • Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za leto 2017
OS7-28R-320702-4.3.doc
 • Točka: 5a
 • Priloga: Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za leto 2017
OS7-28R-320702-4.3.pdf
 • Točka: 5b
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-4.2.doc
 • Točka: 5b
 • Priloga: Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-4.2.pdf
 • Točka: 5c
 • Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za leto 2018
OS7-28R-320702-4.1.doc
 • Točka: 5c
 • Priloga: Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za leto 2018
OS7-28R-320702-4.1.pdf
 • Točka: 6a
 • Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2017
OS7-28R-320702-5.3.doc
 • Točka: 6a
 • Priloga: Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2017
OS7-28R-320702-5.3.pdf
 • Točka: 6b
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-5.2.doc
 • Točka: 6b
 • Priloga: Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-5.2.pdf
 • Točka: 6c
 • Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2018
OS7-28R-320702-5.1.doc
 • Točka: 6c
 • Priloga: Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2018
OS7-28R-320702-5.1.pdf
 • Točka: 7
 • Predlog Odloka o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Izola – 2. obravnava
OS7-28R-320705-1.docx
 • Točka: 8
 • Predlog Pravilnika o merilih za vrednotenje letnega programa športa v občini Izola
OS7-28R-320705-2.docx
 • Točka: 9
 • Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Dante Alighieri Isola – Osnovna šola Dante Alighieri Izola
OS7-28R-320702-6.1.doc
 • Točka: 9a
 • Priloga: Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Dante Alighieri Isola – Osnovna šola Dante Alighieri Izola
OS7-28R-320702-6.2.pdf
Svet krajevne skupnosti Korte, 21. 5. 2018, Vrsta seje: Dopisna, Zap. št. seje: 1, Mandat: 7
 • Točka: 1.
 • Vabilo za sejo in glasovnica
ko7-1ks-321211-v.doc
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 21. 5. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 26, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo na 26.rednos ejo OGJSP
GJ7-26R-320801-v26 -slo+ita
 • Točka: 0.1
 • gradivo za 26.redno sejo OGJSP - skupaj
GJ7-26R-320801-gradivo za sejo OGJSP skupaj.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 25.redne seje OGJSP
GJ7-25R-320801-z25.doc
 • Točka: 2.
 • Letno poročilo Komunale Izola za 2017
os7-28r-320801-skupaj.zip
 • Točka: 3.1
 • Poročilo Občinskega redarstva o izvajanju Občinskega programa varnosti v letu 2017 - obrazložitev
OS7-28R-320403-1.doc
 • Točka: 3.2
 • Poročilo OIR o izvajanju OPV
OS7-28R-320403-2.doc
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 21. 5. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 28, Mandat: 7
 • Točka: 0.1
 • Vabilo z dnevnim redom
VI7-28R-320401-v.doc
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti na dan 15. 5. 2018
vi7-28r-320401-g.zip
 • Točka: 1.
 • Potrditev zapisnika 27. redne seje komisije, z dne 23. 4. 2018
VI7-27R-320401-z1.doc
 • Točka: 2.
 • Predlog soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Obalne lekarne Koper
os7-28r-320704-161.pdf
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 15. 5. 2018, Vrsta seje: Interesni zbor, Zap. št. seje: 2, Mandat: 7
 • Točka: 1.
 • Vabilo na interesni zbor krajanov v zadevi "Hudournik" Dobrava
jd7-ish2-321231-v.doc
Nadzorni odbor Občine Izola, 14. 5. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 33, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
no7-33r-320402-v.docx
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 32. redne seje
no7-32r-320402-z.doc
 • Točka: 2.
 • Zapisnik 1. korespondenčne seje
no7-1ks-320402-z.doc
Občinski svet občine Izola, 26. 4. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 27, Mandat: 7
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z dnevnim redom 27. redne seje Občinskega sveta Občine Izola
OS7-27R-320403-1.doc
 • Točka: 0.01
 • Gradivo v celoti na dan 16. 4. 2018
os7-27r-320402-g.zip
 • Točka: 0.02
 • Gradivo v celoti na dan 18. 4. 2018
os7-27r-320402-g1.zip
 • Točka: 0.03
 • Dodatno gradivo Svetnikom na klop
so7-27r-320402-g2.zip
 • Točka: 01.00
 • Zapisnik 26. redne seje Občinskega sveta z dne 29. 3. 2018
OS7-26r-320402-z.doc
 • Točka: 02.a
 • Letno poročilo javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2017
OS7-27R-320705- 2.1.docx
 • Točka: 02.a
 • Priloga: Letno poročilo javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2017
OS7-27R-320705- 2.1.pdf
 • Točka: 02.a
 • Priloga: Ajpes podatki MKI za leto 2017
OS7-27R-320705- 2-1.pdf
 • Točka: 02.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2017
OS7-27R-320403-2.docx
 • Točka: 02.b
 • Program dela in razvoja javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 2.2.docx
 • Točka: 02.b
 • Priloga: Program dela in razvoja javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 2.2.pdf
 • Točka: 02.bi
 • ITA / Sklep: Program dela in razvoja javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2018
OS7-27R-320403-3.docx
 • Točka: 02.c
 • Finančni načrt javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 2.3.docx
 • Točka: 02.c
 • Priloga: Finančni načrt javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 2.3.pdf
 • Točka: 02.ci
 • ITA / Sklep: Finančni načrt javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2018
OS7-27R-320403-4.docx
 • Točka: 03.a
 • Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2017
OS7-27R-320704-4.a 1.doc
 • Točka: 03.a
 • Priloga: Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2017
OS7-27R-320704-4.a 2.pdf
 • Točka: 03.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2017
OS7-27R-320403-5.docx
 • Točka: 03.b
 • Program dela in razvoja javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2018
OS7-27R-320704-4.b 1.doc
 • Točka: 03.b
 • Priloga: Program dela in razvoja javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2018
OS7-27R-320704-4.b 2.pdf
 • Točka: 03.bi
 • ITA / Sklep. Program dela in razvoja javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2018
OS7-27R-320403-6.docx
 • Točka: 03.c
 • Finančni načrt javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2018
OS7-27R-320704-4.c 1.doc
 • Točka: 03.c
 • Priloga: Finančni načrt javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2018
OS7-27R-320704-4.c 2.pdf
 • Točka: 03.ci
 • ITA / Sklep: Finančni načrt javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2018
OS7-27R-320403-7.docx
 • Točka: 04.a
 • Letno poročilo javnega zavoda Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-27R-320704-3.a 1.doc
 • Točka: 04.a
 • Priloga: Letno poročilo javnega zavoda Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-27R-320704-3.a2.pdf
 • Točka: 04.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo javnega zavoda Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-27R-320403-8.docx
 • Točka: 04.b
 • Program dela in razvoja javnega zavoda za Obalne lekarne Koper za leto 2018
OS7-27R-320704-3.b 1.doc
 • Točka: 04.b
 • Priloga: Program dela in razvoja javnega zavoda Obalne lekarne Koper za leto 2018
OS7-27R-320704-3.b2.pdf
 • Točka: 04.bi
 • ITA / Sklep: Program dela in razvoja javnega zavoda za Obalne lekarne Koper za leto 2018
OS7-27R-320403-9.docx
 • Točka: 04.c
 • Finančni načrt javnega zavoda Obalne lekarne Koper za leto 2018
OS7-27R-320704-3.c 1.doc
 • Točka: 04.c
 • Priloga: Finančni načrt javnega zavoda Obalne lekarne Koper za leto 2018
OS7-27R-320704-3.c2.pdf
 • Točka: 04.ci
 • ITA / Sklep: Finančni načrt javnega zavoda Obalne lekarne Koper za leto 2018
OS7-27R-320403-10.docx
 • Točka: 05.a
 • Letno poročilo javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2017
OS7-27R-320705- 4.1.docx
 • Točka: 05.a
 • Priloga: Letno poročilo javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2017
OS7-27R-320705- 4.1.pdf
 • Točka: 05.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola
OS7-27R-320403-11.docx
 • Točka: 05.b
 • Program dela in razvoja javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 4.2.docx
 • Točka: 05.b.c
 • Priloga: Program dela in razvoja in FN javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 4.2.3.pdf
 • Točka: 05.bi
 • ITA / Sklep: Program dela in razvoja javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2018
OS7-27R-320403-12.docx
 • Točka: 05.c
 • Finančni načrt javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 4.3.docx
 • Točka: 05.ci
 • ITA / Sklep: Finančni načrt javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2018
OS7-27R-320403-13.docx
 • Točka: 06.00
 • Potrditev letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta občine Izola in seznanitev s planom dejavnosti za leto 2018
OS7-27R-320812-1.pdf
 • Točka: 06.a
 • Letno finančno in vsebinsko poročilo javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2017
OS7-27R-320705- 5.1.docx
 • Točka: 06.a
 • Priloga: Letno finančno in vsebinsko poročilo JZP Izola za leto 2017
OS7-27R-320705- 5.1.pdf
 • Točka: 06.ai
 • ITA / Sklep: Letno finančno in vsebinsko poročilo javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2017
OS7-27R-320403-14.docx
 • Točka: 06.b
 • Program dela, ki vključuje finančni načrt javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 5.2.docx
 • Točka: 06.b
 • Priloga: Program dela, ki vključuje finančni načrt JZP Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 5.2.pdf
 • Točka: 06.bi
 • ITA / Sklep: Program dela, ki vključuje finančni načrt javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2018
OS7-27R-320403-15.docx
 • Točka: 06.c
 • Razvojni načrt javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2018-2022
OS7-27R-320705- 5.3.docx
 • Točka: 06.c
 • Priloga: Razvojni načrt javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2018-2022
OS7-27R-320705- 5.3.pdf
 • Točka: 06.ci
 • ITA / Sklep: Razvojni načrt javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2018-2022
OS7-27R-320403-16.docx
 • Točka: 07.00
 • Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Izola
OS7-27R-320812-1.pdf
 • Točka: 07.00i
 • ITA / Sklep: Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Izola
OS7-27R-320403-17.docx
 • Točka: 08.00
 • Letno poročilo Nadzornega odbora Občine Izola
os7-27r-320402-1.pdf
 • Točka: 08.01
 • Sklep Nadzornega odbora
os7-27r-320402-2.pdf
 • Točka: 08.01i
 • ITA / Sklep Nadzornega odbora
OS7-27R-320403-25.docx
 • Točka: 09.01
 • Obrazložitev Predloga spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola
SP7-31R-320601-p1.docx
 • Točka: 09.01i
 • ITA / Obrazložitev Predloga spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola
OS7-27R-320403-24.docx
 • Točka: 09.02
 • Poslovnik Občinskega sveta Občine Izola - Predlog sprememb in dopolnitev
SP7-31R-320601-p2.doc
 • Točka: 10.00
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola – 2. obravnava
OS7-27R-320705-1.pdf
 • Točka: 10.00i
 • ITA / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola – 2. obravnava
OS7-27R-320403-18.docx
 • Točka: 11.00
 • Spremembe in dopolnitve PUP Oprema_OBRAZLOZITEV in PREDLOG SKLEPA
OS7-27R-321014-1.docx
 • Točka: 11.00i
 • ITA / Sklep: Spremembe in dopolnitve PUP Oprema_OBRAZLOZITEV in PREDLOG SKLEPA
OS7-27R-320403-20.docx
 • Točka: 11.01
 • Predlog sprememb in dopolnitev Odloka PUP Oprema z obrazlozitvijo
OS7-27R-321014-2.pdf
 • Točka: 11.01i
 • ITA / Predlog odloka: Spremembe in dopolnitve PUP Oprema_OBRAZLOZITEV in PREDLOG SKLEPA
OS7-27R-320403-19.docx
 • Točka: 11.02
 • PREDLOG-spremembe in dopolnitve PUP Oprema_GRAFIKA
OS7-27R-321014-3.pdf
 • Točka: 11.03
 • Veljavni Odlok o PUP Oprema
OS7-27R-321014-4.pdf
 • Točka: 11.03i
 • ITA / Veljavni Odlok o PUP Oprema
OS7-27R-320403-21.doc
 • Točka: 12.a
 • Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ravnatelja/ice Srednje šole Izola
OS7-27R-320702-1a.doc
 • Točka: 12.a1
 • Priloga: imenovanje ravnateljice srednje šole
OS7-27R-320702-2a.pdf
 • Točka: 12.ai
 • ITA / Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ravnatelja/ice Srednje šole Izola
OS7-27R-320403-22.docx
 • Točka: 12.b
 • Sklep KMVVI o objavi razpisa za podelitev Občinskih nagrad Občine Izola za leto 2018
os7-27r-320401-1b.pdf
 • Točka: 12.bi
 • ITA / Sklep KMVVI o objavi razpisa za podelitev Občinskih nagrad Občine Izola za leto 2018
OS7-27R-320403-23.docx
Statutarno pravna komisija, 25. 4. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 31, Mandat: 7
 • Točka: 0.0
 • Vabilo za sejo
SP7-31R-320601-v.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 18. 4. 2018
sp7-31r-320601-g.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 30. redne seje z dne 28. 3. 2018
SP7-30R-320601-Z.docx
 • Točka: 2.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola – 2. obravnava
OS7-27R-320705-1.pdf
 • Točka: 3.1
 • Spremembe in dopolnitve PUP Oprema_OBRAZLOZITEV in PREDLOG SKLEPA
OS7-27R-321014-1.docx
 • Točka: 3.2
 • Predlog sprememb in dopolnitev Odloka PUP Oprema z obrazlozitvijo
OS7-27R-321014-2.pdf
 • Točka: 3.3
 • PREDLOG-spremembe in dopolnitve PUP Oprema_GRAFIKA
OS7-27R-321014-3.pdf
 • Točka: 3.4
 • Veljavni Odlok o PUP Oprema
OS7-27R-321014-4.pdf
 • Točka: 4.1
 • Obrazložitev Predloga spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola
SP7-31R-320601-p1.docx
 • Točka: 4.2
 • Poslovnik Občinskega sveta Občine Izola - Predlog sprememb in dopolnitev
SP7-31R-320601-p2.doc
Odbor za gospodarstvo in finance, 24. 4. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 27, Mandat: 7
 • Točka: 0.1
 • Vabilo na 27. redno sejo za dne 24. 4. 2018
GF7-27R-320402-v.doc
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti na dan 17. 4. 2018
gf7-27r-320402-g.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 26. redne seje z dne 27. 3. 2018
GF7-26R-320402-z.doc
 • Točka: 2.1
 • Letno finančno in vsebinsko poročilo javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2017
OS7-27R-320705- 5.1.docx
 • Točka: 2.2
 • Priloga: Letno finančno in vsebinsko poročilo JZP Izola za leto 2017
OS7-27R-320705- 5.1.pdf
 • Točka: 2.3
 • Program dela, ki vključuje finančni načrt javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 5.2.docx
 • Točka: 2.4
 • Priloga: Program dela, ki vključuje finančni načrt JZP Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 5.2.pdf
 • Točka: 2.5
 • Razvojni načrt javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2018-2022
OS7-27R-320705- 5.3.docx
 • Točka: 2.6
 • Priloga: Razvojni načrt javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2018-2022
OS7-27R-320705- 5.3.pdf
 • Točka: 3.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola – 2. obravnava
OS7-27R-320705-1.pdf
Odbor za družbene dejavnosti, 24. 4. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 21, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • Vabilo z dnevnim redom
dd7-21r-320403-2.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 20. redne seje ODD
DD7-21R-320403-1.docx
 • Točka: 2.a
 • Letno poročilo javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2017
OS7-27R-320705- 2.1.docx
 • Točka: 2.a
 • Priloga: Letno poročilo javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2017
OS7-27R-320705- 2.1.pdf
 • Točka: 2.a
 • Priloga: Ajpes podatki MKI za leto 2017
OS7-27R-320705- 2-1.pdf
 • Točka: 2.b
 • Program dela in razvoja javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 2.2.docx
 • Točka: 2.b
 • Priloga: Program dela in razvoja javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 2.2.pdf
 • Točka: 2.c
 • Finančni načrt javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 2.3.docx
 • Točka: 2.c
 • Priloga: Finančni načrt javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 2.3.pdf
 • Točka: 3.a
 • Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2017
OS7-27R-320704-4.a 1.doc
 • Točka: 3.a
 • Priloga: Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2017
OS7-27R-320704-4.a 2.pdf
 • Točka: 3.b
 • Program dela in razvoja javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2018
OS7-27R-320704-4.b 1.doc
 • Točka: 3.b
 • Priloga: Program dela in razvoja javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2018
OS7-27R-320704-4.b 2.pdf
 • Točka: 3.c
 • Finančni načrt javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2018
OS7-27R-320704-4.c 1.doc
 • Točka: 3.c
 • Priloga: Finančni načrt javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2018
OS7-27R-320704-4.c 2.pdf
 • Točka: 4.a
 • Letno poročilo javnega zavoda Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-27R-320704-3.a 1.doc
 • Točka: 4.a
 • Priloga: Letno poročilo javnega zavoda Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-27R-320704-3.a2.pdf
 • Točka: 4.b
 • Program dela in razvoja javnega zavoda za Obalne lekarne Koper za leto 2018
OS7-27R-320704-3.b 1.doc
 • Točka: 4.b
 • Priloga: Program dela in razvoja javnega zavoda Obalne lekarne Koper za leto 2018
OS7-27R-320704-3.b2.pdf
 • Točka: 4.c
 • Finančni načrt javnega zavoda Obalne lekarne Koper za leto 2018
OS7-27R-320704-3.c 1.doc
 • Točka: 4.c
 • Priloga: Finančni načrt javnega zavoda Obalne lekarne Koper za leto 2018
OS7-27R-320704-3.c2.pdf
 • Točka: 5.a
 • Letno poročilo javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola
OS7-27R-320705- 4.1.docx
 • Točka: 5.a
 • Priloga: Letno poročilo javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2017
OS7-27R-320705- 4.1.pdf
 • Točka: 5.b
 • Program dela in razvoja javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 4.2.docx
 • Točka: 5.b,c
 • Priloga: Program dela in razvoja in FN javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 4.2.3.pdf
 • Točka: 5.c
 • Finančni načrt javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 4.3.docx
 • Točka: 6.a
 • Letno finančno in vsebinsko poročilo javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2017
OS7-27R-320705- 5.1.docx
 • Točka: 6.a
 • Priloga: Letno finančno in vsebinsko poročilo JZP Izola za leto 2017
OS7-27R-320705- 5.1.pdf
 • Točka: 6.b
 • Program dela, ki vključuje finančni načrt javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 5.2.docx
 • Točka: 6.b
 • Priloga: Program dela, ki vključuje finančni načrt JZP Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 5.2.pdf
 • Točka: 6.c
 • Razvojni načrt javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2018-2022
OS7-27R-320705- 5.3.docx
 • Točka: 6.c
 • Priloga: Razvojni načrt javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2018-2022
OS7-27R-320705- 5.3.pdf
 • Točka: 7
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola – 2. obravnava
OS7-27R-320705-1.pdf
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 23. 4. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 27, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo z dnevnim redom
VI7-27R-320401-v.doc
 • Točka: 00.
 • Gradivo v celoti na dan 17.4.2018
VI7-27R-320401.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 26. redne seje komisije, z dne 23. 10. 2017
VI7-27R-320401-z.doc
 • Točka: 2.
 • Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ravnatelja/ice Srednje šole Izola
OS7-27R-320702-1a.doc
 • Točka: 2.1
 • Priloga: imenovanje ravnateljice srednje šole
OS7-27R-320702-2a.pdf
 • Točka: 3.a
 • Predlog sklepa o pričetku postopka razpisa za občinsko nagrado in priznanja za leto 2018
os7-27r-320401-1b.pdf
 • Točka: 3.b
 • Predlog razpisa za zbiranje prijav za podelitev občinske nagrade in priznanj za leto 2018
VI7-27R-023200-2.docx
Odbor za okolje in prostor, 23. 4. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 17, Mandat: 7
 • Točka: 0.1
 • Vabilo za 17. redno sejo
oo7-17r-321012-v.docx
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti na dan 19. 4. 2018
oo7-17r-321012-g.zip
 • Točka: 1.
 • Potrditev zapisnika 16. redne seje
oo7-16r-321012-z.docx
 • Točka: 2.
 • Popravek zapisnika 15. redne seje
oo7-15r-321012-z1.docx
 • Točka: 3.0
 • Spremembe in dopolnitve PUP Oprema_OBRAZLOZITEV in PREDLOG SKLEPA
OS7-27R-321014-1.docx
 • Točka: 3.1
 • Predlog sprememb in dopolnitev Odloka PUP Oprema z obrazlozitvijo
OS7-27R-321014-2.pdf
 • Točka: 3.2
 • PREDLOG-spremembe in dopolnitve PUP Oprema_GRAFIKA
OS7-27R-321014-3.pdf
 • Točka: 3.3
 • Veljavni Odlok o PUP Oprema
OS7-27R-321014-4.pdf
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 23. 4. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 25, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • Vabilo na 25. redno sejo OGJSP
GJ7-25R-320801-v25 -slo+ita.doc
 • Točka: 0.1
 • gradivo za 25 redno sejo - skupaj
GJ7-25R-gradivo skupaj.zip
 • Točka: 1
 • Zapisnik 24.redne seje OGJSP
GJ7-24R-320801-z24.doc
 • Točka: 2
 • Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Izola
OS7-27R-320812-1.pdf
Nadzorni odbor Občine Izola, 16. 4. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 32, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo na 32. redno sejo
no7-32r-320402-v.docx
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 31. redne seje
no7-31r-320402-z.doc
Statutarno pravna komisija, 16. 4. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 30, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo na 30. redno sejo SPK dne 16.4.2018 ob 17:30 uri
SP7-30R-320601-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 29. redne seje SPK z dne 28.3.2018
SP7-29R-320601-Z.docx
 • Točka: 2.
 • Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola
SP7-30R-320601.docx
 • Točka: 2.a
 • Poslovnik OS - NPB + predlog sprememb in dopolnitev (del. pripomoček)
SP7-30R-320601.doc
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 11. 4. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 30, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
jd7-30rs-320102-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 28. redne seje z dne 19. 12. 2017
JD6-28RS-320402-z.doc
 • Točka: 2.
 • Zapisnik 29. redne seje z dne 30. 1. 2018
jd7-29RS-320402-z.doc
Pododbor za kraj. samo. in toponomastiko, 9. 4. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 6, Mandat: 7
 • Točka: 0.0
 • Gradivo v celoti na dan 3. 4. 2018
to7-6r-320407-g1.zip
 • Točka: 0.1
 • Vabilo za 6. redno sejo
to7-6r-320407-v.docx
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 5. redne seje 26. 6. 2017
to7-5r-320407-z.docx
 • Točka: 2.
 • Elaborat za toponomastiko
to7-6r-320407-g.pdf
Občinski svet občine Izola, 29. 3. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 26, Mandat: 7
 • Točka: 0.01
 • Gradivo v celoti na da 19. 3. 2018
os7-26r-320402-g.zip
 • Točka: 0.02
 • Dodatno gradivo na klop
os7-26r320402-g1.zip
 • Točka: 00.00
 • Vabilo z dnevnim redom
OS7-26R-023200-v.docx
 • Točka: 01.00
 • Zapisnik 25. redne seje Občinskega sveta Občine Izola z dne 15.2.2018
OS7-25R-320402-z.doc
 • Točka: 02.01
 • Obrazložitev Zaključnega računa proračuna za leto 2017
os7-26R-320301-1.doc
 • Točka: 02.02
 • Predlog odloka o Zaključnem računu proračuna za leto 2017
os7-26r-320301-2.doc
 • Točka: 02.02i
 • ITA / Predlog odloka o Zaključnem računu proračuna za leto 2017
OS7-26R-320403-2.doc
 • Točka: 02.03
 • Splosni del proracuna K4 2017
os7-26r-320301-3.pdf
 • Točka: 02.04
 • Posebni del priračuna K4 2017
os7-26r-320301-4.pdf
 • Točka: 02.05
 • Načrt razvojnih programov 2017
os7-26r-320301-5.pdf
 • Točka: 02.06
 • Dnevnik prerazporeditev 2017
os7-26r-320301-6.pdf
 • Točka: 02.07
 • Letno poročilo Občine Izola 2017
os7-26r-320301-7.pdf
 • Točka: 02.08
 • Letno poročilo KS Korte 2017
os7-26r-320301-8.pdf
 • Točka: 02.09
 • Letno poročilo KS Staro mesto 2017
os7-26r-320301-9.pdf
 • Točka: 02.10
 • Letno poročilo KS Jagodje - Dobrava 2017
os7-26r-320301-10.pdf
 • Točka: 02.11
 • Letno poročilo KS Halietum 2017
os7-26r-320301-11.pdf
 • Točka: 02.12
 • Letno poročilo KS Livade 2017
os7-26r-320301-12.pdf
 • Točka: 03.00
 • Določitev tržne najemnine v primerih, ko imajo najemniki neprofitnega stanovanja v lasti premoženje, ki presega določeno vrednost - sklep občinskega sveta
OS7-26R-321006-1.pdf
 • Točka: 03.00i
 • ITA / Sklep: Določitev tržne najemnine v primerih, ko imajo najemniki neprofitnega stanovanja v lasti premoženje, ki presega določeno vrednost - sklep občinskega sveta
OS7-26R-320403-3.docx
 • Točka: 04.00
 • Predlog Uradnega prečiščenega besedila Statuta Občine Izola
OS7-26R-320601-1.doc
 • Točka: 04.00i
 • ITA / Predlog Uradnega prečiščenega besedila Statuta Občine Izola
OS7-26R-320403-4.docx
 • Točka: 05.00
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Izola - obrazložitev
OS7-26R-320808-1.pdf
 • Točka: 05.01
 • Uradno prečiščeno besedilo Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Izola
OS7-26R-320808-2.pdf
 • Točka: 05.01i
 • ITA / Uradno prečiščeno besedilo Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Izola
OS7-26R-320403-5.docx
 • Točka: 06.00
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila odloka o ureditvi statusa Javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. (UPB2) - obrazložitev
OS7-26R-320808-3.pdf
 • Točka: 06.01
 • Predlog UPB
OS7-26R-320808-4.pdf
 • Točka: 06.01i
 • ITA / Predlog UPB
OS7-26R-320403-6.doc
 • Točka: 06.02
 • Odlok o ureditvi statusa - UPB iz leta 2011
OS7-26R-320808-5.pdf
 • Točka: 06.03
 • spremembe odloka iz leta 2015
OS7-26R-320808-6.pdf
 • Točka: 06.04
 • spremembe odloka iz leta 2017
OS7-26R-320808-7.pdf
 • Točka: 07.00
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila odloka o ureditvenem načrtu Malija
OS7-26R-321013-1.doc
 • Točka: 07.00i
 • ITA / Predlog uradnega prečiščenega besedila odloka o ureditvenem načrtu Malija
OS7-26R-320403-1.docx
 • Točka: 07.01
 • Odlok o ureditvenem načrtu Malija-priloga c
OS7-26R-321013-2.pdf
 • Točka: 08.00
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola – 1. obravnava
OS7-26R-320705-1.doc
 • Točka: 08.00i
 • ITA / Sklep: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola – 1. obravnava
OS7-26R-320403-12.docx
 • Točka: 09.00
 • Odlok o razveljavitvi odloka o načinu izvajanja dimnikarske službe na območju občine Izola - obrazložitev
OS7-26R-320808-8.pdf
 • Točka: 09.01
 • predlog odloka
OS7-26R-320808-9.pdf
 • Točka: 09.01i
 • ITA / predlog odloka
OS7-26R-320403-7.docx
 • Točka: 09.02
 • Odlok o načinu izvajanja dimnikarske službe na območju občine Izola
OS7-26R-320808-10.pdf
 • Točka: 10.00
 • Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Izola za leto 2018
OS7-26R-321007-1.pdf
 • Točka: 10.00i
 • ITA / Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Izola za leto 2018
OS7-26R-320403-8.docx
 • Točka: 11.a
 • Prodaja nepremičnine s parc.št. 530 k.o. Dvori nad Izolo
OS7-26R-321007-2.pdf
 • Točka: 11.ai
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnine s parc.št. 530 k.o. Dvori nad Izolo
OS7-26R-320403-9.docx
 • Točka: 11.b
 • Nakup solastnega deleža do 4/10 od celote nepremičnin s parc. št. 3272 in 3271/1, obe k.o. 2715-Cetore
OS7-26R-320810-2.doc
 • Točka: 11.bi
 • ITA / Sklep: Nakup solastnega deleža do 4/10 od celote nepremičnin s parc. št. 3272 in 3271/1, obe k.o. 2715-Cetore
OS7-26R-320403-10.docx
 • Točka: 11.c
 • Menjava solastnega deleža 99/400-in od celote nepremičnin 2615/1 in 2615/2, obe k.o. 2626-Izola za parc. 205/1 in 205/2, obe k.o. 2715-Cetore z doplačilom
OS7-26R-320810-1.doc
 • Točka: 11.ci
 • ITA / Menjava solastnega deleža 99/400-in od celote nepremičnin 2615/1 in 2615/2, obe k.o. 2626-Izola za parc. 205/1 in 205/2, obe k.o. 2715-Cetore z doplačilom
OS7-26R-320403-11.docx
 • Točka: 12.00
 • Poslovni načrt JP Komunala Izola d.o.o. za leto 2018 - obrazložitev
OS7-26R-320808-11.pdf
 • Točka: 12.00i
 • ITA / Sklep: Poslovni načrt JP Komunala Izola d.o.o. za leto 2018 - obrazložitev
OS7-26R-320403-13.docx
 • Točka: 12.01
 • Poslovni načrt JP Komunala Izola d.o.o. za leto 2018
OS7-26R-320808-12.pdf
 • Točka: 12.02
 • Sklep Nadzorenga svet JP Komunala Izola d.o.o.
OS7-26R-320808-13.pdf
 • Točka: 13.00
 • Okvirni program dela Občinskega sveta Občine Izola za leto 2018
OS7-26R-023200-1.doc
 • Točka: 13.00i
 • ITA / Okvirni program dela Občinskega sveta Občine Izola za leto 2018
OS7-26R-320403-16.docx
 • Točka: 14.00
 • Potrditev Programa dela in finančnega načrta Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Izola za leto 2018
OS7-26R-320812-1.pdf
 • Točka: 14.00i
 • ITA / Sklep: Potrditev Programa dela in finančnega načrta Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Izola za leto 2018
OS7-26R-320403-14.docx
 • Točka: 15.00
 • Odgovor na svetniško pobudo svetnice B. Pečan podani na 25. redni seji OS
os7-26r-320701-1.pdf
 • Točka: 15.00i
 • ITA / Sklep: Odgovor na svetniško pobudo svetnice B. Pečan podani na 25. redni seji OS
OS7-26R-320403-15.docx
Statutarno pravna komisija, 28. 3. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 29, Mandat: 7
 • Točka: 0.0
 • Gradivo v celoti na dan 22. 3. 2018
SP7-29R-320601-g.zip
 • Točka: 0.1
 • Vabilo na sejo
SP7-29R-320601-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 28. redne seje z dne 14. 2. 2015
SP7-28R-320601-z.docx
 • Točka: 2.1
 • Obrazložitev Zaključnega računa proračuna za leto 2017
os7-26R-320301-1.doc
 • Točka: 2.10
 • Letno poročilo KS Jagodje - Dobrava 2017
os7-26r-320301-10.pdf
 • Točka: 2.11
 • Letno poročilo KS Halietum 2017
os7-26r-320301-11.pdf
 • Točka: 2.12
 • Letno poročilo KS Livade 2017
os7-26r-320301-12.pdf
 • Točka: 2.2
 • Predlog odloka o Zaključnem računu proračuna za leto 2017
os7-26r-320301-2.doc
 • Točka: 2.3
 • Splosni del proracuna K4 2017
os7-26r-320301-3.pdf
 • Točka: 2.4
 • Posebni del priračuna K4 2017
os7-26r-320301-4.pdf
 • Točka: 2.5
 • Načrt razvojnih programov 2017
os7-26r-320301-5.pdf
 • Točka: 2.6
 • Dnevnik prerazporeditev 2017
os7-26r-320301-6.pdf
 • Točka: 2.7
 • Letno poročilo Občine Izola 2017
os7-26r-320301-7.pdf
 • Točka: 2.8
 • Letno poročilo KS Korte 2017
os7-26r-320301-8.pdf
 • Točka: 2.9
 • Letno poročilo KS Staro mesto 2017
os7-26r-320301-9.pdf
 • Točka: 3.
 • Predlog Uradnega prečiščenega besedila Statuta Občine Izola
OS7-26R-320601-1.doc
 • Točka: 4.1
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Izola - obrazložitev
OS7-26R-320808-1.pdf
 • Točka: 4.2
 • Uradno prečiščeno besedilo Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Izola
OS7-26R-320808-2.pdf
 • Točka: 5.1
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila odloka o ureditvi statusa Javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. (UPB2) - obrazložitev
OS7-26R-320808-3.pdf
 • Točka: 5.2
 • Predlog UPB
OS7-26R-320808-4.pdf
 • Točka: 5.3
 • Odlok o ureditvi statusa - UPB iz leta 2011
OS7-26R-320808-5.pdf
 • Točka: 5.4
 • spremembe odloka iz leta 2015
OS7-26R-320808-6.pdf
 • Točka: 5.5
 • spremembe odloka iz leta 2017
OS7-26R-320808-7.pdf
 • Točka: 6.1
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila odloka o ureditvenem načrtu Malija
OS7-26R-321013-1.doc
 • Točka: 6.2
 • Odlok o ureditvenem načrtu Malija-priloga c
OS7-26R-321013-2.pdf
 • Točka: 7.1
 • Odlok o razveljavitvi odloka o načinu izvajanja dimnikarske službe na območju občine Izola - obrazložitev
OS7-26R-320808-8.pdf
 • Točka: 7.2
 • predlog odloka
OS7-26R-320808-9.pdf
 • Točka: 7.3
 • Odlok o načinu izvajanja dimnikarske službe na območju občine Izola
OS7-26R-320808-10.pdf
 • Točka: 8.1
 • Poslovnik Občine Izola - UPB
SP7-28R-320601-1.doc
 • Točka: 8.2
 • Poslovnik Občine Izola - delovni osnutek z dne 22. 11. 2017
SP7-28R-320601-2.docx
Odbor za družbene dejavnosti, 27. 3. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 20, Mandat: 7
 • Točka: 00
 • Vabilo z DR
DD7-20R-320403-v.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 19. redne seje ODD
DD7-20R-320403-1.docx
 • Točka: 2
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola – 1. obravnava
OS7-26R-320705-1.doc
Odbor za gospodarstvo in finance, 27. 3. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 26, Mandat: 7
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 20. 3. 2018
gf7-26r-320402-g.zip
 • Točka: 0.2
 • Vabilo za sejo
GF7-26R-320402-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 25. redne seje z dne 13. 2. 2018
GF7-25R-320402-z.doc
 • Točka: 2.01
 • Obrazložitev Zaključnega računa proračuna za leto 2017
os7-26R-320301-1.doc
 • Točka: 2.02
 • Predlog odloka o Zaključnem računu proračuna za leto 2017
os7-26r-320301-2.doc
 • Točka: 2.03
 • Splosni del proracuna K4 2017
os7-26r-320301-3.pdf
 • Točka: 2.04
 • Posebni del priračuna K4 2017
os7-26r-320301-4.pdf
 • Točka: 2.05
 • Načrt razvojnih programov 2017
os7-26r-320301-5.pdf
 • Točka: 2.06
 • Dnevnik prerazporeditev 2017
os7-26r-320301-6.pdf
 • Točka: 2.07
 • Letno poročilo Občine Izola 2017
os7-26r-320301-7.pdf
 • Točka: 2.08
 • Letno poročilo KS Korte 2017
os7-26r-320301-8.pdf
 • Točka: 2.09
 • Letno poročilo KS Staro mesto 2017
os7-26r-320301-9.pdf
 • Točka: 2.10
 • Letno poročilo KS Jagodje - Dobrava 2017
os7-26r-320301-10.pdf
 • Točka: 2.11
 • Letno poročilo KS Halietum 2017
os7-26r-320301-11.pdf
 • Točka: 2.12
 • Letno poročilo KS Livade 2017
os7-26r-320301-12.pdf
 • Točka: 3.
 • Določitev tržne najemnine v primerih, ko imajo najemniki neprofitnega stanovanja v lasti premoženje, ki presega določeno vrednost - sklep občinskega sveta
OS7-26R-321006-1.pdf
 • Točka: 4.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola – 1. obravnava
OS7-26R-320705-1.doc
 • Točka: 5.
 • Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Izola za leto 2018
OS7-26R-321007-1.pdf
 • Točka: 6.a
 • Prodaja nepremičnine s parc.št. 530 k.o. Dvori nad Izolo
OS7-26R-321007-2.pdf
 • Točka: 6.b
 • Nakup solastnega deleža do 4/10 od celote nepremičnin s parc. št. 3272 in 3271/1, obe k.o. 2715-Cetore
OS7-26R-320810-2.doc
 • Točka: 6.c
 • Menjava solastnega deleža 99/400-in od celote nepremičnin 2615/1 in 2615/2, obe k.o. 2626-Izola za parc. 205/1 in 205/2, obe k.o. 2715-Cetore z doplačilom
OS7-26R-320810-1.doc
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 26. 3. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 24, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • vabilo na 24.redno sejo OGJSP
GJ7-24R-320801-v24 -slo+ita.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo za 24.sejo OGJSP - v celoti
GJ7-26R-320801-1.zip
 • Točka: 1
 • zapisnik 23.redne seje OGJSP
GJ7-23R-320801-z23.doc
 • Točka: 2.1
 • Odlok o razveljavitvi odloka o načinu izvajanja dimnikarske službe na območju občine Izola - obrazložitev
OS7-26R-320808-8.pdf
 • Točka: 2.2
 • predlog odloka o razveljavitvi
OS7-26R-320808-9.pdf
 • Točka: 2.3
 • Odlok o načinu izvajanja dimnikarske službe na območju občine Izola
OS7-26R-320808-10.pdf
 • Točka: 3.1
 • Poslovni načrt JP Komunala Izola d.o.o. za leto 2018 - obrazložitev
OS7-26R-320808-11.pdf
 • Točka: 3.2
 • Poslovni načrt JP Komunala Izola d.o.o. za leto 2018
OS7-26R-320808-12.pdf
 • Točka: 3.3
 • Sklep Nadzorenga svet JP Komunala Izola d.o.o.
OS7-26R-320808-13.pdf
 • Točka: 4
 • Potrditev Programa dela in finančnega načrta Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Izola za leto 2018
OS7-26R-320812-1.pdf
Svet krajevne skupnosti Korte, 12. 3. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 34, Mandat: 1
 • Točka: 0.0.
 • Gradivo v celoti na dan 1. 3. 2018
ko7-34rs-320407-g.zip
 • Točka: 0.1.
 • Vabilo na 34. redno sejo
ko7-34rs-320407-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 33. redne seje - skupna seja
jd7-29RS-320402-z.doc
 • Točka: 2.
 • Vloga krajana 1
ko7-34rs-320407-vl1.pdf
 • Točka: 3.
 • Vloga krajana 2
ko7-34rs-320407-vl2.pdf
 • Točka: 4.
 • Vloga krajana 3
ko7-34rs-320407-vl3.pdf
 • Točka: 5.
 • Vloga krajana 4
ko7-34rs-320407-vl4.pdf
Nadzorni odbor Občine Izola, 12. 3. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 31, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo na 31. redno sejo
no7-31r-320402-v.docx
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 30. redne seje z dne 12. 2. 2018
no7-30r-320402-z.doc
Občinski svet občine Izola, 15. 2. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 25, Mandat: 7
 • Točka: 0.0
 • Dodatno gradivo na klop
os7-320402-dg.zip
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 7. 2. 2018
os7-023200-g2.zip
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti na dan 5. 2. 2018
os7-023200-cg.zip
 • Točka: 00.00
 • Vabilo z dnevnim redom
OS7-25R-023200-v.doc
 • Točka: 01.00
 • Zapisnik 24. redne seje z dne 21. 12. 2017
OS7-24R-320402-z.doc
 • Točka: 02.00
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o tržnem redu - obrazložitev
OS7-25R-320808-1.pdf
 • Točka: 02.01
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila odloka
OS7-25R-320808-2.pdf
 • Točka: 02.01i
 • ITA /Predlog uradnega prečiščenega besedila odloka
OS7-25R-320403-1.doc
 • Točka: 02.02
 • Odlok o tržnem redu (Uradne objave občine Izola, št. 11/6)
OS7-25R-320808-3.pdf
 • Točka: 02.03
 • Odlok o spremembah in dpolnitvah Odloka o tržnem redu (Uradne objave občine Izola, št. 20/16)
OS7-25R-320808-4.pdf
 • Točka: 03.00
 • Predlog Odloka o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Izola – 1. obravnava
OS7-25R-320705-3.doc
 • Točka: 03.00i
 • ITA / Sklep: Predlog Odloka o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Izola – 1. obravnava
OS7-25R-320403-3.docx
 • Točka: 04.00
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Izola - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS7-25R-320808-5.pdf
 • Točka: 04.00i
 • ITA / Sklep: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Izola - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS7-25R-320403-4.docx
 • Točka: 04.01
 • predlog odloka
OS7-25R-320808-6.pdf
 • Točka: 04.01i
 • ITA / predlog odloka
OS7-25R-320403-5.docx
 • Točka: 04.02
 • Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Izola št. 16/13
OS7-25R-320808-7.pdf
 • Točka: 04.03
 • Odloka spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Izola št. 6/14
OS7-25R-320808-8.pdf
 • Točka: 05.00
 • Odlok o spremembi odloka o komunalnem prispevku
OS7-25R-320801-1.docx
 • Točka: 05.00i
 • ITA / Odlok o spremembi odloka o komunalnem prispevku
OS7-25R-320403-8.docx
 • Točka: 05.01
 • osnovni odlok UO 5/9
OS7-25R-320801-2.doc
 • Točka: 05.02
 • sprememba odloka UO 24/11
OS7-25R-320801-3.doc
 • Točka: 05.03
 • sprememba odloka UO 17/12
OS7-25R-320801-4.doc
 • Točka: 05.04
 • sprememba odloka UO 4/14
OS7-25R-320801-5.docx
 • Točka: 06.00
 • Odlok o ravnanju z odpadki v občini Izola - druga obravnava
OS7-25R-320808-9.pdf
 • Točka: 06.00i
 • ITA / Sklep: Odlok o ravnanju z odpadki v občini Izola - druga obravnava
OS7-25R-320403-6.docx
 • Točka: 06.01
 • predlog odloka
OS7-25R-320808-10.pdf
 • Točka: 06.01i
 • ITA / predlog odloka
OS7-25R-320403-7.docx
 • Točka: 07.00
 • Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Izola, druga obravnava
os7-320601-1.docx
 • Točka: 07.00i
 • ITA/ Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Izola, druga obravnava
OS7-25R-320403-9.docx
 • Točka: 08.00
 • Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2018
OS7-25R-321007-1.pdf
 • Točka: 08.00i
 • ITA / Sklep: Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2018
OS7-25R-320403-10.docx
 • Točka: 09.a
 • Prodaje nepremičnine s parc.št. 2481 k.o. Izola
OS7-25R-321007-4.pdf
 • Točka: 09.ai
 • ITA / Sklep: Prodaje nepremičnine s parc.št. 2481 k.o. Izola
OS7-25R-320403-11.docx
 • Točka: 09.b
 • Prodaja nepremičnine s parc.št. 2027/6
OS7-25R-321007-2.pdf
 • Točka: 09.bi
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnine s parc.št. 2027/6
OS7-25R-320403-12.doc
 • Točka: 09.c
 • Prodaja nepremičnine s parc.št. 791/1 k.o. Dvori nad Izolo
OS7-25R-321007-3.pdf
 • Točka: 09.ci
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnine s parc.št. 791/1 k.o. Dvori nad Izolo
OS7-25R-320403-12.doc
 • Točka: 09.d
 • Prodaja nepremičnine-dela stavbe ID znak: 2626-668-16
OS7-25R-321007-5.pdf
 • Točka: 09.di
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnine-dela stavbe ID znak: 2626-668-16
OS7-25R-320403-13.doc
 • Točka: 11.a
 • Odg.na svetniško vprašanje - na kolkor razpisov se je prijavila Občina Izola
os7-25r-320801-1.pdf
 • Točka: 11.b
 • Odg.na svetniško pobudo - Javni prevoz v Občini Izola
os7-25r-320801-2.pdf
 • Točka: 11.c
 • Odg.na svetniško pobudo - Ureditev cestnega priključka pri Rudi
os7-25r-320801-3.pdf
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 14. 2. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 23, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • Vabilo na 23.redno sejo
GJ7-23R-320801-v23 -slo+ita.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo za 23.redno sejo v celoti
GJ7-23R-320801-0 celotno gradivo.zip
 • Točka: 1
 • Zapisnik 22. redne seje
GJ7-22R-320801-z22.doc
 • Točka: 2.1
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o tržnem redu - obrazložitev
OS7-25R-320808-1.pdf
 • Točka: 2.2
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila odloka
OS7-25R-320808-2.pdf
 • Točka: 2.3
 • ITA /Predlog uradnega prečiščenega besedila odloka
OS7-25R-320403-1.doc
 • Točka: 2.4
 • Odlok o tržnem redu (Uradne objave občine Izola, št. 11/6)
OS7-25R-320808-3.pdf
 • Točka: 2.5
 • Odlok o spremembah in dpolnitvah Odloka o tržnem redu (Uradne objave občine Izola, št. 20/16)
OS7-25R-320808-4.pdf
 • Točka: 3.1
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Izola - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS7-25R-320808-5.pdf
 • Točka: 3.2
 • ITA / Sklep: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Izola - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS7-25R-320403-4.docx
 • Točka: 3.3
 • predlog odloka
OS7-25R-320808-6.pdf
 • Točka: 3.4
 • ITA / predlog odloka
OS7-25R-320403-5.docx
 • Točka: 3.5
 • Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Izola št. 16/13
OS7-25R-320808-7.pdf
 • Točka: 3.6
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Izola št. 6/14
OS7-25R-320808-8.pdf
 • Točka: 3.7
 • Odlok o ravnanju z odpadki v občini Izola - druga obravnava
OS7-25R-320808-9.pdf
 • Točka: 3.8
 • predlog odloka
OS7-25R-320808-10.pdf
 • Točka: 3.9
 • ITA / Sklep: Odlok o ravnanju z odpadki v občini Izola - druga obravnava
OS7-25R-320403-6.docx
Statutarno pravna komisija, 14. 2. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 28, Mandat: 7
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 7. 2. 2018
sp7-28r-320601-g1.zip
 • Točka: 0.2
 • Vabilo na sejo
SP7-28R-320601-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 27. redne seje
SP7-27R-320601-Z.doc.docx
 • Točka: 2.1
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o tržnem redu - obrazložitev
OS7-25R-320808-1.pdf
 • Točka: 2.2
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila odloka
OS7-25R-320808-2.pdf
 • Točka: 2.3
 • Odlok o tržnem redu (Uradne objave občine Izola, št. 11/6)
OS7-25R-320808-3.pdf
 • Točka: 2.4
 • Odlok o spremembah in dpolnitvah Odloka o tržnem redu (Uradne objave občine Izola, št. 20/16)
OS7-25R-320808-4.pdf
 • Točka: 3.1
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Izola - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS7-25R-320808-5.pdf
 • Točka: 3.2
 • predlog odloka
OS7-25R-320808-6.pdf
 • Točka: 3.3
 • Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Izola št. 16/13
OS7-25R-320808-7.pdf
 • Točka: 3.4
 • Odloka spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Izola št. 6/14
OS7-25R-320808-8.pdf
 • Točka: 4.1
 • Odlok o spremembi odloka o komunalnem prispevku
OS7-25R-320801-1.docx
 • Točka: 4.2
 • osnovni odlok UO 5/9
OS7-25R-320801-2.doc
 • Točka: 4.3
 • sprememba odloka UO 24/11
OS7-25R-320801-3.doc
 • Točka: 4.4
 • sprememba odloka UO 17/12
OS7-25R-320801-4.doc
 • Točka: 4.5
 • sprememba odloka UO 4/14
OS7-25R-320801-5.docx
 • Točka: 5.1
 • Odlok o ravnanju z odpadki v občini Izola - druga obravnava
OS7-25R-320808-9.pdf
 • Točka: 5.2
 • predlog odloka
OS7-25R-320808-10.pdf
 • Točka: 6.
 • Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Izola - druga obravnava
os7-320601-1.docx