Občina Izola

05 / Organi občine

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Seje
Izberi organ:
Nadzorni odbor Občine Izola, 4. 6. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 11, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
no8-11r-320402-v.docx
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 10. redne seje z dne 25. 2. 2020
no8-10r-320402-z.docx
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 3. 6. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 14, Mandat: 8
 • Točka: 01
 • Vabilo na 14. redno sejo Sveta KS Jagodje-Dobrava
jd-8-14r-321231-v.doc
Občinski svet občine Izola, 28. 5. 2020, Vrsta seje: Izredna, Zap. št. seje: 5, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo z dnevnim redom
OS8-5I-023200.doc
 • Točka: 0.1.
 • Gradivo v celoti na dan 22. 5. 2020
os8-5i-320402-g.zip
 • Točka: 0.2
 • Dodatno gradivo - svetnikom na klop
os8-5i-320402-dg.zip
 • Točka: 01.0
 • Predlog Odloka o uprabi sredstev proračunske rezerve Občine Izola za financiranje izdatkov v zvezi epidemije nalezljive boljezni COVID-19
os8-5i-320302-g.pdf
 • Točka: 01.0i
 • ITA / Predlog Odloka o uprabi sredstev proračunske rezerve Občine Izola za financiranje izdatkov v zvezi epidemije nalezljive boljezni COVID-19
OS8-5I-320403-1.doc
 • Točka: 02.0
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2020 - obrazložitev
os8-5i-320309-1.pdf
 • Točka: 02.1
 • Predlog Odloka rebalansa
os8-5i-320309-2.pdf
 • Točka: 02.1i
 • ITA / Predlog Odloka rebalansa
OS8-5I-320403-2.doc
 • Točka: 02.2
 • Splošni del
os8-5i-320309-3.pdf
 • Točka: 02.3
 • Posebni del
os8-5i-320309-4.pdf
 • Točka: 02.4
 • Načrt razvojnih programov
os8-5i-320309-5.pdf
 • Točka: 02.5
 • Posebni del proračuna v excelovi tabeli
os8-5i-320309-6.xlsx
 • Točka: 03.0
 • Sklep o določitvi vrednosti zemljišč v občini Izola za potrebe Občine Izola
OS8-5I-321004-1.docx
 • Točka: 03.0i
 • ITA / Sklep o določitvi vrednosti zemljišč v občini Izola za potrebe Občine Izola
OS8-5I-320403-3.docx
 • Točka: 03.1
 • Grafična priloga k Sklepu o določitvi vrednosti zemljišč
OS8-5I-321004-2.pdf
 • Točka: 04.a
 • Predlog sklepa o pričetku postopka razpisa za občinsko nagrado in priznanja za leto 2020
VI8-5I-023200-1.docx
 • Točka: 04.ai
 • ITA / Predlog sklepa o pričetku postopka razpisa za občinsko nagrado in priznanja za leto 2020
OS8-5I-320403-4.docx
 • Točka: 04.b
 • Predhodno mnenje k imenovanju direktorja Doma upokojencev Izola
OS8-5IZ-320703.doc
 • Točka: 04.b1
 • Prošnja DUI za predhodno mnenje k imenovanju direktorja
OS8-5IZ-320703-1.pdf
 • Točka: 04.bi
 • ITA / Predhodno mnenje k imenovanju direktorja Doma upokojencev Izola
OS8-5I-320403-5.docx
Odbor za gospodarstvo in finance, 27. 5. 2020, Vrsta seje: Izredna, Zap. št. seje: 4, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo za sejo
gf8-4i-320402-v.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 22. 5. 2020
gf8-4i-320402.g.zip
 • Točka: 1.
 • Predlog Odloka o uprabi sredstev proračunske rezerve Občine Izola za financiranje izdatkov v zvezi epidemije nalezljive boljezni COVID-19
os8-5i-320302-g.pdf
 • Točka: 2.0
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2020 - obrazložitev
os8-5i-320309-1.pdf
 • Točka: 2.1
 • Predlog Odloka rebalansa
os8-5i-320309-2.pdf
 • Točka: 2.2
 • Splošni del
os8-5i-320309-3.pdf
 • Točka: 2.3
 • Posebni del
os8-5i-320309-4.pdf
 • Točka: 2.4
 • Načrt razvojnih programov
os8-5i-320309-5.pdf
 • Točka: 2.5
 • Posebni del proračuna v excelovi tabeli
os8-5i-320309-6.xlsx
 • Točka: 3.0
 • Sklep o določitvi vrednosti zemljišč v občini Izola za potrebe Občine Izola
OS8-5I-321004-1.docx
 • Točka: 3.1
 • Grafična priloga k Sklepu o določitvi vrednosti zemljišč
OS8-5I-321004-2.pdf
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 27. 5. 2020, Vrsta seje: Izredna, Zap. št. seje: 1, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo za sejo
VI8-1i-320402-v.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 22. 5. 2020
vi8-1i-320402-g.zip
 • Točka: 1.1
 • Predlog sklepa o pričetku postopka razpisa za občinsko nagrado in priznanja za leto 2020
VI8-5I-023200-1.docx
 • Točka: 1.2
 • Predlog Razpisa
VI8-1i-320401-os.docx
 • Točka: 2.1
 • Predhodno mnenje k imenovanju direktorja Doma upokojencev Izola
OS8-5IZ-320703.doc
 • Točka: 2.2
 • Prošnja DUI za predhodno mnenje k imenovanju direktorja
OS8-5IZ-320703-1.pdf
Statutarno pravna komisija, 27. 5. 2020, Vrsta seje: Izredna, Zap. št. seje: 3, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo za sejo
sp8-3i-320402-v.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 22. 5. 2020
sp8-3i-320402-g.zip
 • Točka: 1.
 • Predlog Odloka o uprabi sredstev proračunske rezerve Občine Izola za financiranje izdatkov v zvezi epidemije nalezljive boljezni COVID-19
os8-5i-320302-g.pdf
 • Točka: 2.0
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2020 - obrazložitev
os8-5i-320309-1.pdf
 • Točka: 2.1
 • Predlog Odloka rebalansa
os8-5i-320309-2.pdf
 • Točka: 2.2
 • Splošni del
os8-5i-320309-3.pdf
 • Točka: 2.3
 • Posebni del
os8-5i-320309-4.pdf
 • Točka: 2.4
 • Načrt razvojnih programov
os8-5i-320309-5.pdf
 • Točka: 2.5
 • Posebni del proračuna v excelovi tabeli
os8-5i-320309-6.xlsx
Občinski svet občine Izola, 21. 4. 2020, Vrsta seje: Dopisna, Zap. št. seje: 3, Mandat: 8
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo z dnevnim redom
OS8-3d-320402-v.doc
 • Točka: 0.1.
 • Gradivo v celoti na dan 21. 4. 2020
os8-3d-320402-g.zip
 • Točka: 0.2
 • Zapisnik 2. dopisne seje OS - delovni osnutek
os8-2d-320402-zdo.doc
 • Točka: 1.0
 • Obrazložitev
os8-3d-320402-3.pdf
 • Točka: 1.1
 • Predlog sklepa o razveljavitvi sklepov sprejetih na 2. dopsini seji Občinskega sveta
os8-3d-320402-2.pdf
 • Točka: 2.0
 • Sklep o interventinh ukrepih zaradi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
os8-3d-320402-4.pdf
 • Točka: 2.1.
 • ITA / Sklep o interventinh ukrepih zaradi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
OS8-2D-320403-6.doc
Občinski svet občine Izola, 27. 3. 2020, Vrsta seje: Dopisna, Zap. št. seje: 2, Mandat: 8
 • Točka: 00.
 • Vabilo z dnevnim redom
OS8-2D-320401-1.doc
 • Točka: 00.01
 • Gradivo v celoti na dan 27. 3. 2020
os8-2d-320402-g.zip
 • Točka: 01.00
 • Pisno svetnikom
os8-2d-320402-1.doc
 • Točka: 01.01
 • Sklep o interventinh ukrepih zaradi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
OS8-2D-320403-5.doc
 • Točka: 01.01i
 • ITA / Sklep o interventinh ukrepih zaradi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
OS8-2D-320403-6.doc
 • Točka: 02.a
 • Letno poročilo javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2019
OS8-10R-320705-4.docx
 • Točka: 02.a1
 • Priloga: Letno poročilo MKI 2019
OS8-10R-320705-4.pdf
 • Točka: 02.ai
 • ITA / Letno poročilo javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2019
OS8-2D-320403-1.docx
 • Točka: 02.b
 • Program dela in razvoja javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2020
OS8-10R-320705-4.1.docx
 • Točka: 02.b1
 • Priloga: Program dela in razvoja MKI 2020
OS8-10R-320705-4.1.pdf
 • Točka: 02.bi
 • ITA / Program dela in razvoja javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2020
OS8-2D-320403-2.docx
 • Točka: 02.c
 • Finančni načrt javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2020
OS8-10R-320705-4.2.docx
 • Točka: 02.c1
 • Priloga: Finančni načrt MKI 2020
OS8-10R-320705-4.2.pdf
 • Točka: 02.ci
 • ITA / Finančni načrt javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2020
OS8-2D-320403-3.docx
 • Točka: 03.a
 • Letno poročilo javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2019
OS8-10R-320705-1.docx
 • Točka: 03.a1
 • Priloga LP CKŠP 2019
OS8-10R-320705-1.pdf
 • Točka: 03.ai
 • ITA / Letno poročilo javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2019
OS8-2D-320403-7.docx
 • Točka: 03.b
 • Program dela in razvoja javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2020
OS8-10R-320705-2.docx
 • Točka: 03.b1
 • Priloga program dela in FN CKŠP 2020
OS8-10R-320705-2.pdf
 • Točka: 03.bi
 • ITA / Program dela in razvoja javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2020
OS8-2D-320403-8.docx
 • Točka: 03.c
 • Finančni načrt javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2020
OS8-10R-320705-2.1.docx
 • Točka: 03.ci
 • ITA / Finančni načrt javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2020
OS8-2D-320403-9.docx
 • Točka: 04.a
 • Letno finančno in vsebinsko poročilo javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2019
OS8-10R-320705-3.docx
 • Točka: 04.a1
 • Priloga: letno poročilo JZP 2019
OS8-10R-320705-3.pdf
 • Točka: 04.ai
 • ITA / Letno finančno in vsebinsko poročilo javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2019
OS8-2D-320403-10.docx
 • Točka: 04.b
 • Program dela, ki vključuje finančni načrt javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2020
OS8-10R-320705-3.1.docx
 • Točka: 04.b1
 • Priloga: program dela in FN JZP 2020
OS8-10R-320705-3.1.pdf
 • Točka: 04.b2
 • Priloga JZP - predstavitev najvažnejših projektov OI v plakatni obliki
OS8-10R-320705-3.2.pdf
 • Točka: 04.bi
 • ITA / Program dela, ki vključuje finančni načrt javnega zavoda za spodbujanje
OS8-2D-320403-11.docx
 • Točka: 05.00
 • Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare "Dante Alighieri" Isola - Osnovna šola "Dante Alighieri" Izola
OS8-10R-320706-6.doc
 • Točka: 05.00i
 • ITA / Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare "Dante Alighieri" Isola - Osnovna šola "Dante Alighieri" Izola
OS8-2D-320403-12.docx
 • Točka: 05.01
 • Priloga: Vloga OŠ DA
OS8-10R-320706-6.1.pdf
 • Točka: 05.02
 • Priloga: Sklep ISNS
OS8-10R-320706-6.2.pdf
 • Točka: 06.00
 • Potrditev letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Izola in seznanitev s planom dejavnosti za leto 2020
OS8-2D-320812-2.pdf
 • Točka: 06.00i
 • ITA / Potrditev letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Izola in seznanitev s planom dejavnosti za leto 2020
OS8-2D-320403-14.docx
 • Točka: 07.00
 • Potrditev Programa dela in finančnega načrta Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Izola za leto 2020
OS8-2D-320812-1.pdf
 • Točka: 07.00i
 • ITA / Potrditev Programa dela in finančnega načrta Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Izola za leto 2020
OS8-2D-320403-13.docx
 • Točka: 08.00
 • Predlog Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Izola
OS8-10R-320813-2.docx
 • Točka: 08.01
 • Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstvih za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Izola
OS8-10R-320813-1.doc
 • Točka: 09.a
 • Prodaja nepremičnin ID znak: del stavbe 2626-900-1, del stavbe 2626-724-7, del stavbe 2626-545-2 in del stavbe 2626-317-3
OS8-10R-321007-2.pdf
 • Točka: 09.a1
 • Urb.mnenje k prodaji nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-317-3
OS8-10R-321007-9.pdf
 • Točka: 09.ai
 • ITA / Prodaja nepremičnin ID znak: del stavbe 2626-900-1, del stavbe 2626-724-7, del stavbe 2626-545-2 in del stavbe 2626-317-3
OS8-2D-320403-15.docx
 • Točka: 09.b
 • Prodaja nepremičnin ID znak: parcela 2626 2426/5, parcela 2626 2434/9, parcela 2626 2434/10 in parcela 2626 2427/5 na območju CMI-Vzhod
OS8-10R-321007-1.pdf
 • Točka: 09.bi
 • ITA / Prodaja nepremičnin ID znak: parcela 2626 2426/5, parcela 2626 2434/9, parcela 2626 2434/10 in parcela 2626 2427/5 na območju CMI-Vzhod
OS8-2D-320403-16.docx
 • Točka: 09.c
 • Nakup nepremičnin ID znak: parcela 2626 1337, parcela 2626 1338, parcela 2626 1335/18 in parcela 2626 1345/2
OS8-10R-321007-4.pdf
 • Točka: 09.ci
 • ITA / Nakup nepremičnin ID znak: parcela 2626 1337, parcela 2626 1338, parcela 2626 1335/18 in parcela 2626 1345/2
OS8-2D-320403-17.docx
 • Točka: 09.d
 • Nakup nepremičnine ID znak: parcela 2626 1967/97
OS8-10R-321007-7.pdf
 • Točka: 09.di
 • ITA / Nakup nepremičnine ID znak: parcela 2626 1967/97
OS8-2D-320403-17.docx
 • Točka: 09.e
 • Menjava nepremičnin z ID znaki: parcela 2626 151, parcela 2626 152, parcela 2626 153-del, parcela 2626 155-del, parcela 2626 149-del, parcela 2626 150-del za nepremičnine parcela 2626 2688/5, parcela 2626 2688/6, parcela 2626 2638/10 in parcela 2626
OS8-10R-321007-6.pdf
 • Točka: 09.ei
 • ITA / Menjava nepremičnin z ID znaki: parcela 2626 151, parcela 2626 152, parcela 2626 153-del, parcela 2626 155-del, parcela 2626 149-del, parcela 2626 150-del za nepremičnine parcela 2626 2688/5, parcela 2626 2688/6, parcela 2626 2638/10 in parcel
OS8-2D-320403-19.docx
 • Točka: 09.f
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 2432
OS8-10R-321007-8.pdf
 • Točka: 09.fi
 • ITA / Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 2432
OS8-2D-320403-20.docx
 • Točka: 10.
 • Predlog Okvirnega plana dela Občinskega sveta Občine Izola za leto 2020
OS8-2D-320403-4.doc
 • Točka: 11.00
 • Soglasje občinskega sveta k imenovanju direktorja javnega zavoda zdravstveni dom Izola
OS8-10R-320704-12.doc
 • Točka: 11.00i
 • ITA / Soglasje občinskega sveta k imenovanju direktorja javnega zavoda zdravstveni dom Izola
OS8-2D-320403-21.docx
 • Točka: 11.01
 • Priloga - vloga sveta JZ ZD Izola
OS8-10R-320704-12-1.pdf
 • Točka: 11.02
 • Priloga - Odlok JZ ZD Izola - UPB
OS8-10R-320704-12-2.pdf
 • Točka: 11.03
 • Priloga - Odlok JZ ZD Izola - spremembe in dopolnitve
OS8-10R-320704-12-3.pdf
 • Točka: 12.01
 • Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Koper
OS8-10R-320702-2.doc
 • Točka: 12.01i
 • ITA / Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Koper
OS8-2D-320403-22.docx
 • Točka: 12.02
 • Priloga: Mnenje o kandidatu
OS8-10R-320702-2.1.pdf
Svet krajevne skupnosti Staro mesto, 5. 3. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 6, Mandat: 8
 • Točka: 0
 • vabilo na 6. redno sejo KS
sm8-6--321251-v.doc
 • Točka: 1
 • zapisnik 5. redne seje KS
sm8-5-321251-z.doc
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 26. 2. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 13, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo na sejo
jd8-13r-320402-v.doc
Svet krajevne skupnosti Korte, 26. 2. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 12, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo na sejo
jd8-13r-320402-v.doc
Nadzorni odbor Občine Izola, 25. 2. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 10, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo na sejo
no8-10r-320402-v.docx
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 9. redne seje z dne 22. 1. 2020
no8-9r-320402-z.docx
Občinski svet občine Izola, 13. 2. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 9, Mandat: 8
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo za sejo
OS8-9R-023200.doc
 • Točka: 0.1.
 • Gradivo v celtoi na dan 3. 2. 2019
os8-9r-320402-g.zip
 • Točka: 0.2
 • Dodatno gradivo - svetnikom na klop
os8-9r-320402-dg.zip
 • Točka: 1.a
 • Potrditev zapisnika 8. redne seje z dne 21. 11. 2019
os8-8r-320402-z.doc
 • Točka: 1.b
 • Potrditev zapisnika 4. izredne seje z dne 19. 12. 2019
os8-4i-320402-z.doc
 • Točka: 2.0.
 • Prenova POSZ za CMI-V - obrazložitev
OS8-9R-320801-4.docx
 • Točka: 2.1.
 • Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilnih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN CMI-vzhod
OS8-9R-320801-3.doc
 • Točka: 2.1.i
 • ITA /Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilnih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN CMI-vzhod
OS8-9R-320403-4.doc
 • Točka: 2.2.
 • Prenova POSZ za CMI-V - elaborat
OS8-9R-320801-5.docx
 • Točka: 3.0.
 • Poslovni načrt JP KI za leto 2020 - obrazložitev in sklep
OS8-9R-320801-1.doc
 • Točka: 3.0i
 • ITA / Poslovni načrt JP KI za leto 2020 - obrazložitev in sklep
OS8-9R-320403-5.docx
 • Točka: 3.1.
 • Poslovni načrt JP KI za 2020 - dokument
OS8-9R-320801-3.pdf
 • Točka: 3.2.
 • Poslovni načrt JP KI - sklep NS
OS8-9R-320801-2.pdf
 • Točka: 4.0.
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
OS8-9R-320808-1.docx
 • Točka: 4.0i
 • ITA / Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
OS8-9R-320403-6.docx
 • Točka: 4.1.
 • Obrazložitev s strani JP Komunale Izola d.o.o.
OS8-9R-320808-2.pdf
 • Točka: 5.
 • Ukinitev statusa javnega dobra na parc.št. 113/1 k.o. 2628 Malija
OS8-9R-320810-1.doc
 • Točka: 5.i
 • ITA / Ukinitev statusa javnega dobra na parc.št. 113/1 k.o. 2628 Malija
OS8-9R-320403-7.docx
 • Točka: 6.a
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 2510/55
OS8-9R-321007-2.pdf
 • Točka: 6.ai
 • ITA / Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 2510/55
OS8-9R-320403-8.docx
 • Točka: 6.b
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 308/2
OS8-9R-321007-3.pdf
 • Točka: 6.bi
 • ITA / Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 308/2
OS8-9R-320403-9.docx
 • Točka: 6.c
 • Prodaja nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-94-4
OS8-9R-321007-1.pdf
 • Točka: 6.ci
 • ITA / Prodaja nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-94-4
OS8-9R-320403-10.docx
 • Točka: 6.d
 • Prodaja nepremičnine z ID znakom: parcela 2715 3002/8 in nepremičnine z ID znakom: 2715 3002/9
os8-9r-320810-3.doc
 • Točka: 6.di
 • ITA / Prodaja nepremičnine z ID znakom: parcela 2715 3002/8 in nepremičnine z ID znakom: 2715 3002/9
OS8-9R-320403-11.docx
 • Točka: 7.
 • Razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v OGF - odstopna izjava
os8-9r-320402-1.pdf
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 11. 2. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 7, Mandat: 8
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na sejo
VI8-7r-320402-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 6. redne seje z dne 19. 11. 2019
VI8-6r-320402-z.doc
 • Točka: 2.
 • Razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v OGF - odstopna izjava
os8-9r-320402-1.pdf
Statutarno pravna komisija, 11. 2. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 9, Mandat: 8
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na sejo
sp8-9r-320402-v.doc
 • Točka: 0.1.
 • Gradivo v celoti na dan 4. 2. 2020
sp8-9r-320402-g.zip
 • Točka: 1.a
 • Zapisnik 7. redne seje z dne 20. 11. 2019
sp8-7r-320402-z.docx
 • Točka: 1.b
 • Zapisnik 8. redne seje z dne 18. 12. 2019
sp8-8r-320402-z.docx
 • Točka: 2.0.
 • Prenova POSZ za CMI-V - obrazložitev
OS8-9R-320801-4.docx
 • Točka: 2.1.
 • Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilnih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN CMI-vzhod
OS8-9R-320801-3.doc
 • Točka: 2.2.
 • Prenova POSZ za CMI-V - elaborat
OS8-9R-320801-5.docx
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 10. 2. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 8, Mandat: 8
 • Točka: 0
 • vabilo na 8.redno sejo OGJSP
GJ8-8R-320801-v8.doc
 • Točka: 0.1
 • gradivo za 8 sejo v celoti
OS8-9R-320801-gradivo OGJSP skupaj.zip
 • Točka: 1.
 • zapisnik 7. redne seje OGJSP
GJ8-7R-320801-z7.doc
 • Točka: 2.1.
 • Poslovni načrt JP Komunala Izola za 2020 - obrazložitev
OS8-9R-320801-1.doc
 • Točka: 2.2.
 • Poslovni načrt - sklep NS
OS8-9R-320801-2.pdf
 • Točka: 2.3.
 • Poslovni načrt JP Komunala Izola za 2020
OS8-9R-320801-3.pdf
 • Točka: 3.1.
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
OS8-9R-320808-1.docx
 • Točka: 3.2.
 • Obrazložitev s strani JP Komunale Izola d.o.o.
OS8-9R-320808-2.pdf
Odbor za gospodarstvo in finance, 10. 2. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 11, Mandat: 8
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo za sejo
gf8-11r-320402-v.doc
 • Točka: 0.1.
 • Gradivo v celoti na dan 4. 2. 2020
gf8-11r-320402-g.zip
 • Točka: 1.a
 • Zpisnik 10. redne seje z dne 12. 12. 2019
gf8-10r-320402-z.doc
 • Točka: 1.b
 • Zpisnik 3. izredne seje z dne 19. 12. 2019
gf8-3i-320402-z.doc
 • Točka: 2.0.
 • Prenova POSZ za CMI-V - obrazložitev
OS8-9R-320801-4.docx
 • Točka: 2.1.
 • Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilnih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN CMI-vzhod
OS8-9R-320801-3.doc
 • Točka: 2.2.
 • Prenova POSZ za CMI-V - elaborat
OS8-9R-320801-5.docx
 • Točka: 3.0.
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
OS8-9R-320808-1.docx
 • Točka: 3.1.
 • Obrazložitev s strani JP Komunale Izola d.o.o.
OS8-9R-320808-2.pdf
 • Točka: 4.
 • Ukinitev statusa javnega dobra na parc.št. 113/1 k.o. 2628 Malija
OS8-9R-320810-1.doc
 • Točka: 5.a
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 2510/55
OS8-9R-321007-2.pdf
 • Točka: 5.b
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 308/2
OS8-9R-321007-3.pdf
 • Točka: 5.c
 • Prodaja nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-94-4
OS8-9R-321007-1.pdf
 • Točka: 5.d
 • Prodaja nepremičnine z ID znakom: parcela 2715 3002/8 in nepremičnine z ID znakom: 2715 3002/9
OS8-9R-320810-3.doc
Svet krajevne skupnosti Korte, 29. 1. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 11, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na 11. redno sejo KS Korte
ko8-11r-321211-v.doc
Nadzorni odbor Občine Izola, 22. 1. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 9, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo na 9.redno sejo NO
no8-9r-320402-v.docx
 • Točka: 1.1
 • Zapisnik 8. redne seje NO
no8-8r-320402-z.docx
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 22. 1. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 12, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo na 12. redno sejo KS Jagodje - Dobrava
jd8-12r-320402-v.doc
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 21. 1. 2020, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 5, Mandat: 8
 • Točka: 0
 • Vabilo
PV8-5R-V.pdf
 • Točka: 1
 • Potrditev zapisnika 4. seje SPV
PV8-5R-320812-1.pdf
 • Točka: 2
 • Potrditev programa dela in finančnega načrta SPV Občine Izola za leto 2020
PV8-5R-320812-2.pdf
 • Točka: 3A
 • Pregled realizacije sklepov SPV v letu 2019
PV8-5R-320812-3A.pdf
 • Točka: 3B
 • Pregled realizacije sklepov Tehnične komisije SPV v letu 2019
PV8-5R-320812-3B.pdf
Občinski svet občine Izola, 19. 12. 2019, Vrsta seje: Izredna, Zap. št. seje: 4, Mandat: 8
 • Točka: 0.1.
 • Vabilo za sejo
OS8-4I-023200.doc
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti na dan 12. 12. 2019
os8-4i-320402-g.zip
 • Točka: 0.3
 • Gradivo v celoti na dan 17. 12. 2019
os8-4i-320402-g1.zip
 • Točka: 0.4
 • Dodatno gradivo - svetnikom na klop
os8-4i-320402-dg.zip
 • Točka: 1.0.
 • Razglas o začetku splošne razprave proračuna Občine Izola za leto 2020
os8-9r-320301-1.pdf
 • Točka: 1.1.
 • Predlog odloka po proračunu za leto 2020
os8-9r-320301-2.pdf
 • Točka: 1.1i
 • ITA / Predlog odloka po proračunu za leto 2020
OS8-4I-320403-1.doc
 • Točka: 1.2.
 • Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-1.doc
 • Točka: 1.2i
 • ITA / Sklep: Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
OS8-4I-320403-2.docx
 • Točka: 1.3.
 • Tabela letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-2.xlsx
 • Točka: 1.4.
 • Tabela po kontih letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-3.xlsx
 • Točka: 1.5.
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-4.doc
 • Točka: 1.5i
 • ITA / Sklep: Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
OS8-4I-320403-3.docx
 • Točka: 1.6.
 • Tabela letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-5.xlsx
 • Točka: 1.7.
 • Predlog kadrovskega načrta Občine Izola za leto 2020
os8-9r-31301-1.pdf
 • Točka: 1.8
 • Pripombe in dopolnitve Proračuna Občine Izola za leto 2020
os8-9r-320301-6.pdf
 • Točka: 2.
 • Predlog Letnega programa športa v občini Izola za leto 2020
OS8-9R-320705.pdf
 • Točka: 2.i
 • ITA / Sklep: Predlog Letnega programa športa v občini Izola za leto 2020
OS8-4I-320403-4.docx
 • Točka: 3.
 • Občina Izola kot kandidaturni partner Občine Piran za naslov Evropske prestolnice kulture v letu 2025
OS8-9R-320705-1.pdf
 • Točka: 3.i
 • ITA / Občina Izola kot kandidaturni partner Občine Piran za naslov Evropske prestolnice kulture v letu 2025
OS8-4I-320403-5.docx
 • Točka: 4.
 • Odločanje o pravnem poslu – Prodaja nepremičnine z ID znakom: parcela 2629 2799/2 in nakup nepremičnine z ID znakom: parcela 2629 1206/3
OS8-4I-320810-1.doc
 • Točka: 4.i
 • ITA / Sklep: Odločanje o pravnem poslu – Prodaja nepremičnine z ID znakom: parcela 2629 2799/2 in nakup nepremičnine z ID znakom: parcela 2629 1206/3
OS8-4I-320403-6.docx
 • Točka: 5.1.
 • Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN CMI-V - obrazložietv
os8-4i-320801-1.docx
 • Točka: 5.1.i
 • ITA / Sklep: Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN CMI-V - obrazložietv
OS8-4I-320403-8.docx
 • Točka: 5.2.
 • Predlog Odloka
os8-4i-320801-2.doc
 • Točka: 5.3.
 • Elaborat programa opremljanja za območje OPPN CMI-VZHOD
os8-4i-320801-3.docx
 • Točka: 6.1.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Izola, druga obravnava
os8-4i-31301-1.doc
 • Točka: 6.1i
 • ITA / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Izola, druga obravnava
OS8-4I-320403-7.docx
 • Točka: 6.2.
 • Organigram Občinske uprave
os8-4i-31301-2.pptx
Statutarno pravna komisija, 18. 12. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 8, Mandat: 8
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo za sejo
sp8-8r-320402-v.doc
 • Točka: 0.1.
 • Gradivo v celoti na dan 13. 12. 2019
sp8-8r-320402-g.zip
 • Točka: 1.0.
 • Razglas o začetku splošne razprave proračuna Občine Izola za leto 2020
os8-9r-320301-1.pdf
 • Točka: 1.1.
 • Predlog odloka po proračunu za leto 2020
os8-9r-320301-2.pdf
 • Točka: 1.2.
 • Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-1.doc
 • Točka: 1.3.
 • Tabela letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-2.xlsx
 • Točka: 1.4.
 • Tabela po kontih letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-3.xlsx
 • Točka: 1.5.
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-4.doc
 • Točka: 1.6.
 • Tabela letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-5.xlsx
 • Točka: 1.7.
 • Predlog kadrovskega načrta Občine Izola za leto 2020
os8-9r-31301-1.pdf
 • Točka: 2.1.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Izola, druga obravnava
os8-4i-31301-1.doc
 • Točka: 2.2.
 • Organigram Občinske uprave
os8-4i-31301-2.pptx
Odbor za gospodarstvo in finance, 18. 12. 2019, Vrsta seje: Izredna, Zap. št. seje: 3, Mandat: 8
 • Točka: 0.1.
 • Vabilo za sejo
gf8-3i-320402-v.doc
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti na dan 13. 12. 2019
gf8-3i-320402-g.zip
 • Točka: 0.3
 • Gradivo v celtoi na dan 17. 12. 2019
gf8-3i-320402-g1.zip
 • Točka: 1.
 • Pripombe in dopolnitve Proračuna Občine Izola za leto 2020
os8-9r-320301-6.pdf
 • Točka: 2.
 • Odločanje o pravnem poslu – Prodaja nepremičnine z ID znakom: parcela 2629 2799/2 in nakup nepremičnine z ID znakom: parcela 2629 1206/3
OS8-4I-320810-1.doc
 • Točka: 3.1.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Izola, druga obravnava
os8-4i-31301-1.doc
 • Točka: 3.2.
 • Organigram Občinske uprave
os8-4i-31301-2.pptx
 • Točka: 4.1
 • Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN CMI-V - obrazložietv
os8-4i-320801-1.docx
 • Točka: 4.2
 • Predlog Odloka
os8-4i-320801-2.doc
 • Točka: 4.3
 • Elaborat programa opremljanja za območje OPPN CMI-VZHOD
os8-4i-320801-3.docx
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 18. 12. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 11, Mandat: 8
 • Točka: 0,0
 • Vabilo na 11. redno sejo Sveta KS Jagodje - Dobrava
jd8-11r-320402-v.doc
 • Točka: 1.1
 • Zapisnik 10. redne seje Sveta KS Jagodje - Dobrava
jd8-10r-320402-z.doc
Nadzorni odbor Občine Izola, 17. 12. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 8, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
no8-8r-320402-v.docx
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 7. redne seje z dne 27. 11. 2019
no8-7r-320402-z.docx
Svet krajevne skupnosti Korte, 11. 12. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 10, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na 10. redno sejo KS Korte
ko8-10r-321211-v.doc
 • Točka: 1.1
 • Zapisnik 9. redne seje KS Korte
ko8-9r-321211-z.doc
Odbor za okolje in prostor, 10. 12. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 7, Mandat: 8
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na sejo
OP8-7R-320408-v.doc
 • Točka: 0.1.
 • Gradivo v celoti na dan 3. 12. 2019
op8-1i-320408-g.zip
 • Točka: 1.a)
 • Zapisnik 1. izredne seje z dne 4. 9. 2019
op8-1i-320408-z.doc
 • Točka: 1.b)
 • Zapisnik 6. izredne seje z dne 22. 10. 2019
op8-6r-320408-z.doc
 • Točka: 2.1.
 • Razglas o začetku splošne razprave proračuna Občine Izola za leto 2020
os8-9r-320301-1.pdf
 • Točka: 2.2.
 • Predlog odloka po proračunu za leto 2020
os8-9r-320301-2.pdf
 • Točka: 2.3.
 • Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-1.doc
 • Točka: 2.4
 • Tabela letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-2.xlsx
 • Točka: 2.5
 • Tabela po kontih letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-3.xlsx
 • Točka: 2.6
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-4.doc
 • Točka: 2.7
 • Tabela letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-5.xlsx
 • Točka: 2.8
 • Predlog kadrovskega načrta Občine Izola za leto 2020
os8-9r-31301-1.pdf
Odbor za družbene dejavnosti, 10. 12. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 7, Mandat: 8
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z DR
DD8-7R-320403-2.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 6. redne seje ODD
DD8-7R-320403-1.docx
 • Točka: 2.1
 • Razglas o začetku splošne razprave proračuna Občine Izola za leto 2020
os8-9r-320301-1.pdf
 • Točka: 2.2
 • Predlog odloka po proračunu za leto 2020
os8-9r-320301-2.pdf
 • Točka: 2.3
 • Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-1.doc
 • Točka: 2.4
 • Tabela letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-2.xlsx
 • Točka: 2.5
 • Tabela po kontih letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-3.xlsx
 • Točka: 2.6
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-4.doc
 • Točka: 2.7
 • Tabela letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-5.xlsx
 • Točka: 2.8
 • Predlog kadrovskega načrta Občine Izola za leto 2020
os8-9r-31301-1.pdf
 • Točka: 3
 • Predlog Letnega programa športa v občini Izola za leto 2020
OS8-9R-320705.pdf
 • Točka: 4
 • Izjava o vzpostavitvi strateškega okvira za kulturo v občinah Piran, Izola, Koper in Ankaran
OS8-9R-320705-1.pdf
 • Točka: 4
 • Izjava o vzpostavitvi strateškega okvira za kulturo v občinah Piran, Izola, Koper in Ankaran
DD8-7R-320403-3.pdf
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 10. 12. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 4, Mandat: 8
 • Točka: 0
 • Vabilo
PV8-4R-V.pdf
 • Točka: 1
 • Zapisnik 3. seje SPV
PV8-4R-320812-1.pdf
 • Točka: 2
 • Zapisnik 2. seje Tehnične komisije SPV
PV8-4R-320812-2.pdf
 • Točka: 3
 • Program dela in finančni načrt SPV Občine Izola za leto 2020 (osnutek)
PV8-4R-320812-3.pdf
 • Točka: 4
 • Potovalne navade šolarjev v Izoli; analiza ankete
PV8-4R-320812-4.pdf
Odbor za gospodarstvo in finance, 9. 12. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 10, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Ponovno vabilo na sejo
gf8-10r-320402-v1.doc
 • Točka: 0.1
 • Vabilo na sejo
gf8-10r-320402-v.doc
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti na dan 2. 12. 2019
gf8-10r-320402-g.zip
 • Točka: 1.a)
 • Zapisnik 2. izredne seje z dne 13. 11. 2019
gf8-2i-320402-z.doc
 • Točka: 1.b)
 • Zapisnik 9. redne seje z dne 20. 11. 2018
gf8-9r-320402-z.doc
 • Točka: 2.1
 • Razglas o začetku splošne razprave proračuna Občine Izola za leto 2020
os8-9r-320301-1.pdf
 • Točka: 2.2
 • Predlog odloka po proračunu za leto 2020
os8-9r-320301-2.pdf
 • Točka: 2.3
 • Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-1.doc
 • Točka: 2.4
 • Tabela letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-2.xlsx
 • Točka: 2.5
 • Tabela po kontih letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-3.xslx
 • Točka: 2.6
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-4.doc
 • Točka: 2.7
 • Tabela letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-5.xlsx
 • Točka: 2.8
 • Predlog kadrovskega načrta Občine Izola za leto 2020
os8-9r-31301-1.pdf
Pododbor za kraj. samo. in toponomastiko, 5. 12. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 2, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na 2. redno sejo Pododbora za lokalno smoupravo in toponomastiko
to8-2r-320407-v.docx
 • Točka: 1.1
 • Razglas o začetku splošne razprave proračuna Občine Izola za leto 2020
os8-9r-320301-1.pdf
 • Točka: 1.2
 • Predlog odloka po proračunu za leto 2020
os8-9r-320301-2.pdf
 • Točka: 1.3
 • Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-1.doc
 • Točka: 1.4
 • Tabela letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-2.xlsx
 • Točka: 1.5
 • Tabela po kontih letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-3.xslx
 • Točka: 1.6
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-4.doc
 • Točka: 1.7
 • Tabela letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-5.xlsx
 • Točka: 1.8
 • Predlog kadrovskega načrta Občine Izola za leto 2020
os8-9r-31301-1.pdf
Svet krajevne skupnosti Livade, 4. 12. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 4, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Ponovno vabilo na 4. redno sejo
li8-4r-320402-v1.doc
 • Točka: 0.1
 • Vabilo na 4. redno sejo Sveta KS Livade
li8-4r-320402-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 3. redne seje Sveta KS Livade
li8-3r-320402-z.doc
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 4. 12. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 7, Mandat: 8
 • Točka: 0
 • vabilo na 7.redno sejo
GJ8-7R-320301-v7.doc
 • Točka: 0.1
 • gradivo skupaj
GJ8-7R-gradivo skupaj.zip
 • Točka: 1
 • zapisnik 6. redne seje
GJ8-6R-320801-z6.doc
 • Točka: 2.1
 • Predlog kadrovskega načrta Občine Izola za leto 2020
os8-9r-31301-1.pdf
 • Točka: 2.2
 • Razglas o začetku splošne razprave proračuna Občine Izola za leto 2020
os8-9r-320301-1.pdf
 • Točka: 2.3
 • Predlog odloka po proračunu za leto 2020
os8-9r-320301-2.pdf
 • Točka: 2.4
 • Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-1.doc
 • Točka: 2.5
 • Tabela letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-2.xlsx
 • Točka: 2.6
 • Tabela po kontih letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-3.xslx
 • Točka: 2.7
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-4.doc
 • Točka: 2.8
 • Tabela letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-5.xlsx
Komisija za razvoj podeželja, 3. 12. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 3, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo na sejo
rp8-3r-31103-v.docx
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 2. redne seje z dne 12. 6. 2019
rp8-2r-31103-z.docx
 • Točka: 2.1
 • Razglas o začetku splošne razprave proračuna Občine Izola za leto 2020
os8-9r-320301-1.pdf
 • Točka: 2.2
 • Predlog odloka po proračunu za leto 2020
os8-9r-320301-2.pdf
 • Točka: 2.3
 • Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-1.doc
 • Točka: 2.4
 • Tabela letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-2.xlsx
 • Točka: 2.5
 • Tabela po kontih letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-3.xslx
 • Točka: 2.6
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-4.doc
 • Točka: 2.7
 • Tabela letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-5.xlsx
 • Točka: 2.8
 • Predlog kadrovskega načrta Občine Izola za leto 2020
os8-9r-31301-1.pdf
Komisija za vprašanja italijanske narodnosti, 3. 12. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 5, Mandat: 8
 • Točka: 0.00
 • Vabilo na 5. redno sejo Komisije
IN8-5R-320403-1.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 4. redne seje Komisije
IN8-5R-320403-2.docx
 • Točka: 2.1
 • Razglas o začetku splošne razprave proračuna Občine Izola za leto 2020
os8-9r-320301-1.pdf
 • Točka: 2.2
 • Predlog odloka po proračunu za leto 2020
os8-9r-320301-2.pdf
 • Točka: 2.3
 • Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-1.doc
 • Točka: 2.4
 • Tabela letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-2.xlsx
 • Točka: 2.5
 • Tabela po kontih letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-3.xslx
 • Točka: 2.6
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-4.doc
 • Točka: 2.7
 • Tabela letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-5.xlsx
 • Točka: 2.8
 • Predlog kadrovskega načrta Občine Izola za leto 2020
os8-9r-31301-1.pdf
Svet krajevne skupnosti Staro mesto, 3. 12. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 5, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo na sejo
sm8-5r-320402-v.doc
Komisija za kmetijstvo in ribištvo, 2. 12. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 4, Mandat: 8
 • Točka: 0
 • vabilo na 4.redno sejo
KKR8-4R-320801-v4.docx
 • Točka: 0.1
 • gradivo 4 redna seja skupaj
KKR8-4R-gradivo skupaj.zip
 • Točka: 1
 • zapisnik 3. redne seje
KKR8-3R-320801-z3.doc
 • Točka: 2.1
 • Predlog kadrovskega načrta Občine Izola za leto 2020
os8-9r-31301-1.pdf
 • Točka: 2.2
 • Razglas o začetku splošne razprave proračuna Občine Izola za leto 2020
os8-9r-320301-1.pdf
 • Točka: 2.3
 • Predlog odloka po proračunu za leto 2020
os8-9r-320301-2.pdf
 • Točka: 2.4
 • Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-1.doc
 • Točka: 2.5
 • Tabela letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-2.xlsx
 • Točka: 2.6
 • Tabela po kontih letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-3.xslx
 • Točka: 2.7
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-4.doc
 • Točka: 2.8
 • Tabela letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-5.xlsx
Komisija za regionalno in mednarodno sodelovanje, 2. 12. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 2, Mandat: 8
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na sejo
kr8-2r-31101-v.docx
 • Točka: 0.1.
 • Gradivo v celoti na dan 26. 11. 2019
kr8-2r-31101-v.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 1. redne (kostitutivne) seje z dne 13. 3. 2019
kr8-1r-31101-z.docx
 • Točka: 2.0
 • Razglas o začetku splošne razprave proračuna Občine Izola za leto 2020
os8-9r-320301-1.pdf
 • Točka: 2.1
 • Predlog odloka po proračunu za leto 2020
os8-9r-320301-2.pdf
 • Točka: 2.2
 • Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-1.doc
 • Točka: 2.3
 • Tabela letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-2.xlsx
 • Točka: 2.4
 • Tabela po kontih letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-3.xslx
 • Točka: 2.5
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-4.doc
 • Točka: 2.6
 • Tabela letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženaj Občine Izola za leto 2020
os8-9r-321001-5.xlsx
 • Točka: 2.7
 • Predlog kadrovskega načrta Občine Izola za leto 2020
os8-9r-31301-1.pdf
Nadzorni odbor Občine Izola, 27. 11. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 7, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo na sejo
no8-7r-320402-v.docx
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 6. redne seje z dne 16. 10. 2019
no8-6r-320402-z.docx

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!