Občina Izola

05 / Organi občine

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Seje
Izberi organ:
Statutarno pravna komisija, 12. 6. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 4, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo za sejo
sp8-4r-320402-v.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 10. 6. 2019
sp8-4r-320402-g1.zip
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti na dan 5. 6. 2019
SP8-4R-320402-g.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 3. redne seje z dne 24. 4. 2019
sp8-3r-320402-z.docx
 • Točka: 2.0
 • Rebalans Občine Izola za leto 2019 - obrazložitev
os5-5r-320301-1.pdf
 • Točka: 2.1
 • Predlog Odloka
os5-5r-320301-2.pdf
 • Točka: 3.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola – prva obravnava
OS8-5R-320702-10..doc
 • Točka: 3.1
 • Priloga - Odlok OŠ DA - UPB
OS8-5R-320702-10..pdf
 • Točka: 4.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem pristanišču Izola – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS8-5R-320808-111.docx
 • Točka: 5.0
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Izola - druga obravnava
OS8-5R-320808-1.docx
 • Točka: 5.1
 • Predlog kluba sventikov Izola prihodnosti
OS8-5R-320808-2.pdf
 • Točka: 6.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloika o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom Izola - druga obravnava
os8-5r-320601-1.doc
 • Točka: 7.
 • Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja - obrazložitev in predlog pravilnika
os8-5r-320809-1.pdf
Komisija za vprašanja italijanske narodnosti, 12. 6. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 2, Mandat: 8
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z DR
IN8-2R-320403-1.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 1. redne seje Komisije
IN8-2R-320403-2.docx
 • Točka: 2
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola – prva obravnava
OS8-5R-320702-10..doc
 • Točka: 2a
 • Priloga - Odlok OŠ DA - UPB
OS8-5R-320702-10..pdf
 • Točka: 2i
 • ITA /Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola – prva obravnava
OS8-5R-320403-23.docx
Komisija za razvoj podeželja, 12. 6. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 2, Mandat: 8
 • Točka:
 • Točka:
 • Točka: 0.
 • Vabilo za skupno 2. redno sejo KKR in KRP
RP8-2R-31103.docx
 • Točka: 1.
 • Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja
os8-5r-320809-1.pdf
Komisija za kmetijstvo in ribištvo, 12. 6. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 2, Mandat: 8
 • Točka:
 • Točka: 0
 • Vabilo na skupno 2. redno sejo KKR in KRP
RP8-2R-31103.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 1.redne seje KKR
KKR8-1R-320801-z1.doc
 • Točka: 2
 • Pravilnik o ohranjanju in spoddbujanju razvoja kmetijstva in podeželja
os8-5r-320809-1.pdf
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 11. 6. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 4, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na sejo
VI8-4R-320401-v.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 5. 6. 2019
VI8-4R-320401-g.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 3. redne seje z dne 24. 4. 2019
VI8-3R-320402-z.doc
 • Točka: 2.0
 • Imenovanje nadomestnega člana (predstavnika ustanovitelja) v svet javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve
OS8-5R-320705-18.1.docx
 • Točka: 2.1
 • Priloga: Vloga predstavnika JZ CKŠP
OS8-5R-320705-18.1.pdf
 • Točka: 3.0
 • Soglasje občinskega sveta k imenovanju direktorice javnega zavoda Obalne lekarne Koper
OS8-5R-320705-18.2.doc
 • Točka: 3.1
 • Priloga: vloga Obalnih lekarn Koper
OS8-5R-320705-18.2.pdf
Odbor za družbene dejavnosti, 11. 6. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 3, Mandat: 8
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z DR
DD8-3R-320403-2.docx
 • Točka: 01
 • Zapisnik 2. redne seje ODD
DD8-3R-320403-1.docx
 • Točka: 02a
 • Letno poročilo javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2018
OS8-5R-320705- 2.1.docx
 • Točka: 02a1
 • Priloga: Letno poročilo javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2018
OS8-5R-320705- 2.1.pdf
 • Točka: 02b
 • Program dela in razvoja javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2019
OS8-5R-320705- 2.2.docx
 • Točka: 02b1
 • Priloga: PD in FN 2019 - MKI
OS8-5R-320705- 2.2.3.pdf
 • Točka: 02c
 • Finančni načrt javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2019
OS8-5R-320705- 2.3.docx
 • Točka: 03a
 • Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2018
OS8-5R-320705-3.1.doc
 • Točka: 03a1
 • Priloga LP 2018 - ZD Izola
OS8-5R-320705-3.1.pdf
 • Točka: 03b
 • Program dela in razvoja javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2019
OS8-5R-320705-3.2.doc
 • Točka: 03b1
 • Priloga: PD in FN 2019 - ZD Izola
OS8-5R-320705-3.2.3..pdf
 • Točka: 03c
 • Finančni načrt javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2019
OS8-5R-320705-3.3.doc
 • Točka: 04a
 • Letno poročilo javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2018
OS8-5R-320705-4.1.doc
 • Točka: 04a1
 • Priloga: LP 2019 - Obalne lekarne
OS8-5R-320705-4.1.pdf
 • Točka: 04b
 • Program dela in razvoja javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2019
OS8-5R-320705-4.2.doc
 • Točka: 04b1
 • Priloga: FN in PD 2019 - Obalne Lekarne
OS8-5R-320705-4.2.3.pdf
 • Točka: 04c
 • Finančni načrt javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2019
OS8-5R-320705-4.3.doc
 • Točka: 05a
 • Letno poročilo javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2018
OS8-5R-320705-5.1.docx
 • Točka: 05a1
 • Priloga LP 2018 - JZ CKŠP
OS8-5R-320705-5.1.pdf
 • Točka: 05b
 • Program dela in razvoja javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2019
OS8-5R-320705-5.2.docx
 • Točka: 05b1
 • Priloga: PD in FN 2019 - JZ CkŠP
OS8-5R-320705-5.2.3.pdf
 • Točka: 05c
 • Finančni načrt javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2019
OS8-5R-320705-5.3.docx
 • Točka: 06a
 • Letno finančno in vsebinsko poročilo javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2018
OS8-5R-320705-6.1.docx
 • Točka: 06a1
 • Priloga: LP 2018 - JZP
OS8-5R-320705-6.1.pdf
 • Točka: 06b
 • Program dela s finančnim načrtom javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2019
OS8-5R-320705-6.2.docx
 • Točka: 06b1
 • Priloga: PD in FN 2019 - JZP
OS8-5R-320705-6.2.pdf
 • Točka: 07
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola – prva obravnava
OS8-5R-320702-10..doc
 • Točka: 07a
 • Priloga - Odlok OŠ DA - UPB
OS8-5R-320702-10..pdf
 • Točka: 08
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom Izola - druga obravnava
os8-5r-320601-1.doc
 • Točka: 09
 • Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare "Dante Alighieri" Isola - Osnovna šola "Dante Alighieri" Izola
OS8-5R-320706.14.doc
 • Točka: 09a
 • Priloga: predlog presežka OŠ DA
OS8-5R-320706.14.1.pdf
 • Točka: 09b
 • Priloga: sklep presežki OŠ DA
OS8-5R-320706.14.1.2.pdf
 • Točka: 10
 • Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Livade Izola
OS8-5R-320706-15.doc
 • Točka: 10a
 • Priloga: predlog presežki OŠ Livade
OS8-5R-320706-15.1.pdf
 • Točka: 11
 • Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega zavoda Mestna knjižnica Izola
OS8-5R-320706-16.doc
 • Točka: 11a
 • Priloga: predlog presežki JZ MKI
OS8-5R-320706-16.pdf
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 10. 6. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 4, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • vabilo na 4. redno sejo OGJSP
GJ8-4R-320801-v.doc
 • Točka: 0.1
 • gradivo skupaj 4 redna seja OGJSP
GJ8-4R-320801-gradivo skupaj.zip
 • Točka: 1.
 • zapisnik 3. redne seje OGJSP
GJ8-3R-320801-z.doc
 • Točka: 2.1
 • Letno poročilo JP Komunala Izola za leto 2018 - obrazložitev
OS8-5R-320801-1.doc
 • Točka: 2.2
 • Letno poročilo JP Komunala Izola za leto 2018
OS8-5R-320801-2.pdf
 • Točka: 2.3
 • Sklep Nadzornega sveta JP Komunala Izola
OS8-5R-320801-3.pdf
 • Točka: 3.
 • Odlok o spremembah Odloka o občinskem pristanišču
OS8-5R-320808-11.docx
 • Točka: 4.0
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Izola - druga obravnava
OS8-5R-320808-1.docx
 • Točka: 4.1
 • predlog kluba sventikov Izola prihodnosti
OS8-5R-320808-2.pdf
Odbor za gospodarstvo in finance, 10. 6. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 5, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na sejo
gf8-5r-320402-v.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 4. 6. 2019
gf8-5r-320402-g.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 4. redne seje z dne 23. 4. 2019
gf8-4r-320402-z.doc
 • Točka: 2.a
 • Prodaja nepremičnine ID znak: stavba 2626-5658
OS8-5R-321007-3.pdf
 • Točka: 2.b
 • Prodaja nepremičnine ID znak: stavba 2626-732
OS8-5R-321007-2.pdf
 • Točka: 2.c
 • Prodaja nepremičnin ID znak: parcela 2715 2947/7 in ID znak: parcela 2715 2947/8
OS8-5R-321007-1.pdf
 • Točka: 2.d
 • Prodaja nepremičnin ID znak: parcela 2626 1923 in ID znak: parcela 2626 1926
OS8-5R-321006-2.pdf
 • Točka: 2.e
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 1510/6
OS8-5R-321006-1.pdf
 • Točka: 2.f
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 2689/6
OS8-5R-321007-4.pdf
 • Točka: 3.0
 • Rebalans Občine Izola za leto 2019 - obrazložitev
os5-5r-320301-1.pdf
 • Točka: 3.1
 • Predlog Odloka
os5-5r-320301-2.pdf
 • Točka: 4.
 • Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja - obrazložitev in predlog pravilnika
os8-5r-320809-1.pdf
 • Točka: 5.0
 • Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare "Dante Alighieri" Isola - Osnovna šola "Dante Alighieri" Izola
OS8-5R-320706.14.doc
 • Točka: 5.1
 • Priloga: predlog presežka OŠ DA
OS8-5R-320706.14.1.pdf
 • Točka: 5.2
 • Priloga: sklep presežki OŠ DA
OS8-5R-320706.14.1.2.pdf
 • Točka: 6.0
 • Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Livade Izola
OS8-5R-320706-15.doc
 • Točka: 6.1
 • Priloga: predlog presežki OŠ Livade
OS8-5R-320706-15.1.pdf
 • Točka: 7.0
 • Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega zavoda Mestna knjižnica Izola
OS8-5R-320706-16.doc
 • Točka: 7.1
 • Priloga: predlog presežki JZ MKI
OS8-5R-320706-16.pdf
 • Točka: 8.0
 • Predlog sklepa o povračilu stroškov za lokalne volitve 2018 - obrazložitev
os8-5r-321107-1.docx
 • Točka: 8.1
 • Poročila o kampaniji
os8-5r-321107-2.pdf
Nadzorni odbor Občine Izola, 4. 6. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 5, Mandat: 8
 • Točka:
 • Točka: 0.
 • Vabilo na sejo
no8-5r-320402-v.docx
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 4. redne seje z dne 8. 5. 2019
no8-4r-320402-z.docx
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 28. 5. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 5, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
jd8-5r-320402-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 4. redne seje z dne 8. 4. 2019
jd8-4r-320402-z.doc
Svet krajevne skupnosti Staro mesto, 14. 5. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 3, Mandat: 8
 • Točka: 0,1
 • vabilo na 3. redno sejo KS Staro mesto
sm8-3-321251-v.doc
 • Točka: 1,0
 • zapisnik 2. redne seje KS Staro mesto
sm8-3-321251-z.doc
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 14. 5. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 2, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo na 2 sejo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
PV8-2R-320812-V.DOCX
 • Točka: 3.
 • Imenovanje Tehnične komisije Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Izola
PV8-2R-320812-3.pdf
 • Točka: 4.a
 • Pobuda za ureditev prevoza otrok iz središča vasi Cetore do šole
PV8-2R-320812-4a.pdf
 • Točka: 4.b
 • Pobuda za ureditev organiziranega prevoza učencev, ki stanujejo na območju Jagodje-Dobrava
PV8-2R-320812-4b.pdf
Nadzorni odbor Občine Izola, 8. 5. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 4, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
no8-4r-320402-v.docx
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 3. redne seje Nadzornega odbora z dne 3. 4. 2019
no8-3r-320402-z.docx
Svet krajevne skupnosti Korte, 6. 5. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 5, Mandat: 8
 • Točka: 0.1
 • vabilo na sejo
ko8-5-321211-v.doc
 • Točka: 1.0
 • zapisnik 4. redne seje
ko8-5-321211-z.doc
Občinski svet občine Izola, 25. 4. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 4, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na sejo
OS8-4R-023200-v.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 19. 4. 2019
s8-4r-320402-g3.zip
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti na dan 15. 4. 2019
os8-4r-320402-g1.zip
 • Točka: 0.3
 • Dodatno gradivo - svetnikom na klop
os8-4r-320402-dg.zip
 • Točka: 01.a
 • Zapisnik 3. redne seje z dne 7. 3. 2019
os8-3r-320402-z.doc
 • Točka: 01.b
 • Zapisnik 1. izredne seje z dne 28. 3. 2019
os8-1i-320402-z.doc
 • Točka: 02.00
 • Zaključni račun Občine Izola za leto 2018 - obrazložitev
OS8-4R-320403-5.pdf
 • Točka: 02.01
 • Letno poročilo Občine Izola za leto 2018
OS8-4R-320403-11.pdf
 • Točka: 02.02
 • Predlog Odloka o zaključnem računu Občine Izola za leto 2018
OS8-4R-320403-6.pdf
 • Točka: 02.02i
 • ITA / Predlog Odloka o zaključnem računu Občine Izola za leto 2018
OS8-4R-320403-17.docx
 • Točka: 02.03
 • Splošni del zaključnega računa Občine Izola za leto 2018
OS8-4R-320403-7.pdf
 • Točka: 02.04
 • Posebni del zaključnega računa Občine Izola za leto 2018
OS8-4R-320403-8.pdf
 • Točka: 02.05
 • Načrt razvojnih programov
OS8-4R-320403-9.pdf
 • Točka: 02.06
 • Evidenca sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev
OS8-4R-320403-10.pdf
 • Točka: 02.07
 • LP KS Korte 2018
OS8-4R-320403-12.pdf
 • Točka: 02.08
 • LP KS Staro mesto 2018
OS8-4R-320403-13.pdf
 • Točka: 02.09
 • LP KS Jagodje-Dobrava 2018
OS8-4R-320403-14.pdf
 • Točka: 02.10
 • LP KS Haliaetum 2018
OS8-4R-320403-15.pdf
 • Točka: 02.11
 • LP KS Livade 2018
OS8-4R-320403-16.pdf
 • Točka: 03.00
 • Potrditev Programa dela in finančnega načrta Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Izola za leto 2019
OS8-4R-320812-1.pdf
 • Točka: 03.00i
 • ITA / Sklep: Potrditev Programa dela in finančnega načrta Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Izola za leto 2019
OS8-4R-320403-19.docx
 • Točka: 04.00
 • Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola
OS8-4RS-320706-1.doc
 • Točka: 04.00i
 • ITA / Sklep: Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola
OS8-4R-320403-20.docx
 • Točka: 04.01
 • Priloga: predlog sklep OŠ VŠ
OS8-4RS-320706-2.pdf
 • Točka: 04.02
 • Priloga: predlog za prerazporeditev presežkov OŠ VŠ
OS8-4RS-320706-3.pdf
 • Točka: 04.03
 • Priloga: Zapisnik seje sveta OŠ VŠ
OS8-4RS-320706-4.pdf
 • Točka: 05.00
 • Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS8-4RS-320706-1-.doc
 • Točka: 05.00i
 • ITA / Sklep: Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS8-4R-320403-21.docx
 • Točka: 05.01
 • Priloga: predlog prerazporeditve presežkov VIZ Mavrica
OS8-4RS-320706-2-.pdf
 • Točka: 05.02
 • Priloga: Zapisnik seje VIZ Mavrica
OS8-4RS-320706-3-.pdf
 • Točka: 06.00
 • Obrazložitev: Poslovni načrt JP Komunala Izola d.o.o. za leto 2019
OS8-4R-320801-1.doc
 • Točka: 06.00i
 • ITA / Sklep: Obrazložitev: Poslovni načrt JP Komunala Izola d.o.o. za leto 2019
OS8-4R-320403-22.docx
 • Točka: 06.01
 • Poslovni načrt JP Komunala Izola d.o.o. za leto 2019
os8-4r-320801-2.pdf
 • Točka: 06.02
 • Sklep nadzornega sveta JP Komunale Izola d.o.o. o podaji pozitivnega mnenja k Poslovnemu načrtu
os8-4r-320801-3.pdf
 • Točka: 07.01
 • Obrazložitev: Soglasje k zadolževanju JP Komunala Izola d.o.o.
os8-4r-320302-1.doc
 • Točka: 07.01i
 • ITA / Sklep: Obrazložitev: Soglasje k zadolževanju JP Komunala Izola d.o.o.
OS8-4R-320403-33.docx
 • Točka: 07.02
 • Vloga JP Komunale Izola d.o.o. za podajo soglasja k zadolževanju
os8-4r-320302-2.pdf
 • Točka: 07.03
 • Sklep nadzornega sveta JP Komunale Izola d.o.o.
os8-4r-320302-3.pdf
 • Točka: 08.a
 • Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini z ID znakom: parcela 2715 3010/10 ter na napremičnini z ID znakom: parcela 2715 3009/2
OS8-4R-321005-1.pdf
 • Točka: 08.ai
 • ITA / Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini z ID znakom: parcela 2715 3010/10 ter na napremičnini z ID znakom: parcela 2715 3009/2
OS8-4R-320403-23.docx
 • Točka: 08.b
 • Ukinitev javnega dobra na nepremičnini ID znak: parcela 2628 3282/7
OS8-4R-321007-1.pdf
 • Točka: 08.bi
 • ITA / Sklep: Ukinitev javnega dobra na nepremičnini ID znak: parcela 2628 3282/7
OS8-4R-320403-24.docx
 • Točka: 09.a
 • Prodaja nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-199-3
OS8-4R-321006-1.pdf
 • Točka: 09.ai
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-199-3
OS8-4R-320403-25.docx
 • Točka: 09.b
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 1373/22
OS8-4R-321006-2.pdf
 • Točka: 09.bi
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 1373/22
OS8-4R-320403-26.docx
 • Točka: 09.c
 • Prodaja nepremičnin ID znak: del stavbe 2626-817-1, 2626-817-2, 2626-817-3, 2626-817-5, 2626-817-6
OS8-4R-321006-3.pdf
 • Točka: 09.ci
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnin ID znak: del stavbe 2626-817-1, 2626-817-2, 2626-817-3, 2626-817-5, 2626-817-6
OS8-4R-320403-27.docx
 • Točka: 09.d
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 1937
OS8-4R-321006-4.pdf
 • Točka: 09.di
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 1937
OS8-4R-320403-28.docx
 • Točka: 09.e
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 1938
OS8-4R-321006-5.pdf
 • Točka: 09.ei
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 1938
OS8-4R-320403-29.docx
 • Točka: 09.f
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2628 3282/7
OS8-4R-321007-3.pdf
 • Točka: 09.fi
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2628 3282/7
OS8-4R-320403-31.docx
 • Točka: 09.g
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2628 5362/4
OS8-4R-321007-4.pdf
 • Točka: 09.gi
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2628 5362/4
OS8-4R-320403-30.docx
 • Točka: 09.h
 • Prodaja nepremičnin ID znak. del stavbe 2626-237-12, ID znak: del stavbe 2626 1889-3, ID znak: del stavbe 2626-317-3, ID znak: del stavbe 2626-776-2, ID znak: del stavbe 2626-768-1, ID znak: del stavbe 2626-431-6
OS8-4R-321007-7.pdf
 • Točka: 09.hi
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnin ID znak. del stavbe 2626-237-12, ID znak: del stavbe 2626 1889-3, ID znak: del stavbe 2626-317-3, ID znak: del stavbe 2626-776-2, ID znak: del stavbe 2626-768-1, ID znak: del stavbe 2626-431-6
OS8-4R-320403-32.docx
 • Točka: 09.i
 • Prodaja nepremičnin v območju CMI-Vzhod
OS8-4R-321007-5.pdf
 • Točka: 09.ii
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnin v območju CMI-Vzhod
OS8-4R-320403-34.docx
 • Točka: 09.j1
 • Menjava nepremičnin s KZ Agraria z.o.o.
OS8-4R-321007-6.pdf
 • Točka: 09.j1i
 • ITA / Sklep: Menjava nepremičnin s KZ Agraria z.o.o.
OS8-4R-320403-35.docx
 • Točka: 09.j2
 • Menjava nepremičnin s KZ Agraria z.o.o. - dopolnjeno gradivo z dne 19. 4. 2019
OS8-4R-321007-61.pdf
 • Točka: 10.00
 • Predlog sklepa o določitvi vrednosti zemljišč v občini Izola za potrebe Občine Izola
os8-4r-321004-10.pdf
 • Točka: 10.00i
 • ITA / Sklep: Predlog sklepa o določitvi vrednosti zemljišč v občini Izola za potrebe Občine Izola
OS8-4R-320403-36.docx
 • Točka: 11.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom Izola - prva obravnava
os8-4r-320601-1.doc
 • Točka: 11.00i
 • ITA / Sklep: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom Izola - prva obravnava
OS8-4R-320403-37.docx
 • Točka: 12.00
 • Odlok o razveljavitvi Odloka o obveznem čiščenju, vzdrževanju in zaščiti manjših potokov in jarkov na območju občine Izola
OS8-4R-320808-4.docx
 • Točka: 12.00i
 • ITA / Odlok o razveljavitvi Odloka o obveznem čiščenju, vzdrževanju in zaščiti manjših potokov in jarkov na območju občine Izola
OS8-4R-320403-38.docx
 • Točka: 12.01
 • Odlok o obveznem čiščenju, vzdrževanju in zaščiti manjših potokov in jarkov na območju občine Izola (Ur. Objave, št. 29/1978)
OS8-4R-320808-5.pdf
 • Točka: 12.02
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obveznem čiščenju, vzdrževanju in zaščiti manjših potokov in jarkov na območju občine Izola (Ur. Objave, št. 13/1984)
OS8-4R-320808-6.pdf
 • Točka: 12.03
 • Odlok o spremembah Odloka o čiščenju in zaščiti manjših potokov in jarkov na območju občine Izola (Ur. Objave, št. 40/1986)
OS8-4R-320808-7.pdf
 • Točka: 13.00
 • Odlok o razveljavitvi Odloka o zimski službi na območju občine Izola
OS8-4R-320808-1.docx
 • Točka: 13.00i
 • ITA / Odlok o razveljavitvi Odloka o zimski službi na območju občine Izola
OS8-4R-320403-39.docx
 • Točka: 13.01
 • Odlok o zimski službi (Ur.objave občine Izola, št. 16/1985)
OS8-4R-320808-2.pdf
 • Točka: 13.02
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zimski službi na območju občine Izola (Ur. Objave, št. 40/1986)
OS8-4R-320808-3.pdf
 • Točka: 14.a
 • Obrazložitev: Imenovanje predseavnika Občine Izola v Svet lokalnih skupnosti CSD Južna primorska
os8-4r-320703-1.doc
 • Točka: 14.a1
 • Predlog sklepa o imenovanju
os8-4r-320703-2.docx
 • Točka: 14.a1i
 • ITA / Predlog sklepa o imenovanju
OS8-4R-320403-40.docx
 • Točka: 14.a2
 • Uradni list RS št. 30/2018 z dne 26. 4. 2018
os8-4r-320703-3.pdf
 • Točka: 14.a3
 • Dopis CSD Južna primorksa z dne 22. 2. 2019
os8-4r-320703-4.pdf
 • Točka: 14.b
 • Imenovanje predstavnikov Občine Izola v Svet Javnega zavoda Zdravstveni dom Izola
OS8-4RS-320705-1.doc
 • Točka: 14.b1
 • Priloga: Dopis ZD Izola- imenovanje predstvnikov občine
OS8-4RS-320705-4.pdf
 • Točka: 14.b2
 • PRILOGA: Odlok o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom Izola - UPB
OS8-4RS-320705-2.pdf
 • Točka: 14.bi
 • ITA / Imenovanje predstavnikov Občine Izola v Svet Javnega zavoda Zdravstveni dom Izola
OS8-4R-320403-41.docx
 • Točka: 14.c
 • Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ravnatelja vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS8-4RS-320702-1.doc
 • Točka: 14.c1
 • Priloga: Vloga VIZ vrtec Mavrica Izola
OS8-4RS-320702-1.1.pdf
 • Točka: 14.c2
 • Priloga: Prijava ravnateljice vrtca
OS8-4RS-320702-1.2.pdf
 • Točka: 14.ci
 • ITA / Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ravnatelja vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS8-4R-320403-42.docx
 • Točka: 14.d
 • Predhodno mnenje k imenovanju direktorja Doma upokojencev Izola
OS8-4RS-320703.doc
 • Točka: 14.d1
 • Vloga DU in sklep sveta zavoda
OS8-4RS-320703-1.pdf
 • Točka: 14.di
 • ITA / Predhodno mnenje k imenovanju direktorja Doma upokojencev Izola
OS8-4R-320403-43.docx
 • Točka: 14.e
 • Soglasje občinskega sveta k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Izola
OS8-4RS-320705.doc
 • Točka: 14.e1
 • Priloga: Vloga JZ ZD Izola - imenovanje direktorja
OS8-4RS-320705-1.pdf
 • Točka: 14.e2
 • Priloga: Prijava na razpis za direktorja ZD Izola
OS8-4RS-320705-5.pdf
 • Točka: 14.ei
 • ITA / Soglasje občinskega sveta k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Izola
OS8-4R-320403-44.docx
 • Točka: 14.f1
 • Predlog razpisa za zbiranje prijav za leto 2019
VI8-3R-023200-2.docx
 • Točka: 15.a
 • Odgovor na svetniško vprašanje Marka Treskavice - Obračunavanje cene odvoza odpadkov
os8-4r-320801-v1.doc
 • Točka: 15.b
 • Odgovor na svetniško vprašanje Sare Rutar - Parkirišče pred vrtcem Mavrica
os8-4r-320803-osv.doc
 • Točka: 15.c
 • Odgovor na svetniško vprašanje Daria Madžarevića - Obnova kotlovnice OŠ Livade
os8-4r-320706-1.doc
 • Točka: 15.d
 • Odgovor na svetniško pobudo Nataše Čerin - Ponovno odprtje benzinskega servisa na Carinskem pomolu
os8-4r-320801-o1.pdf
 • Točka: 15.e
 • Odgovor na svetniško pobudo Marka Treskavice - Sprememba urnika izvedbe pogrebov
os8-4r-320801-o2.pdf
 • Točka: 15.f
 • Odgovor na svetniško vprašanje Leonida Danilovića - Najem parcel ob pokopališču v Izoli s strani KZ Agraria Koper z.o.o.
os8-4r-321001-o1.pdf
Statutarno pravna komisija, 24. 4. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 3, Mandat: 8
 • Točka: 0.1
 • Vabilo na sejo
sp8-3r-320402-v.doc
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti na dan 17. 4. 2019
sp8-3r-320402-g.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 2. redne seje z dne 27. 3. 2019
sp8-2r-320402-z.docx
 • Točka: 2.1
 • Odlok o razveljavitvi Odloka o obveznem čiščenju, vzdrževanju in zaščiti manjših potokov in jarkov na območju občine Izola
OS8-4R-320808-4.docx
 • Točka: 2.2
 • Odlok o obveznem čiščenju, vzdrževanju in zaščiti manjših potokov in jarkov na območju občine Izola (Ur. Objave, št. 29/1978)
OS8-4R-320808-5.pdf
 • Točka: 2.3
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obveznem čiščenju, vzdrževanju in zaščiti manjših potokov in jarkov na območju občine Izola (Ur. Objave, št. 13/1984)
OS8-4R-320808-6.pdf
 • Točka: 2.4
 • Odlok o spremembah Odloka o čiščenju in zaščiti manjših potokov in jarkov na območju občine Izola (Ur. Objave, št. 40/1986)
OS8-4R-320808-7.pdf
 • Točka: 3.1
 • Odlok o razveljavitvi Odloka o zimski službi na območju občine Izola
OS8-4R-320808-1.docx
 • Točka: 3.2
 • Odlok o zimski službi (Ur.objave občine Izola, št. 16/1985)
OS8-4R-320808-2.pdf
 • Točka: 3.3
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zimski službi na območju občine Izola (Ur. Objave, št. 40/1986)
OS8-4R-320808-3.pdf
 • Točka: 4.
 • Popravek 2. odstavka 26. člena Odloka o ustanovitvi Scuola elementare "Dante Alighieri" Isola - Osnovan šola Dante Alighieri Izola
sp8-3r-320702-1.pdf
 • Točka: 4.i
 • ITA / Popravek 2. odstavka 26. člena Odloka o ustanovitvi Scuola elementare "Dante Alighieri" Isola - Osnovan šola Dante Alighieri Izola
SP8-3R-320403-1.doc
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 24. 4. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 3, Mandat: 8
 • Točka:
 • vabilo na 3.redno sejo
GJ8-3r-320301-v.doc
 • Točka:
 • zapisanik 2.redne seje
GJ8-2R-320801-z2.doc
 • Točka:
 • Potrditev Programa dela in finančnega načrta Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Izola za leto 2019
OS8-4R-320812-1.pdf
 • Točka:
 • ITA / Sklep: Potrditev Programa dela in finančnega načrta Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Izola za leto 2019
OS8-4R-320403-19.docx
 • Točka:
 • Poslovni načrt JP Komunala Izola d.o.o. za leto 2019
os8-4r-320801-2.pdf
 • Točka:
 • Sklep nadzornega sveta JP Komunale Izola d.o.o. o podaji pozitivnega mnenja k Poslovnemu načrtu
os8-4r-320801-3.pdf
 • Točka:
 • Obrazložitev: Poslovni načrt JP Komunala Izola d.o.o. za leto 2019
OS8-4R-320801-1.doc
 • Točka:
 • ITA / Sklep: Obrazložitev: Poslovni načrt JP Komunala Izola d.o.o. za leto 2019
OS8-4R-320403-22.docx
 • Točka:
 • gradivo skupaj 3.redna seja OGJSP
GJ8-3r-320801-gradivo skupaj.zip
Odbor za družbene dejavnosti, 24. 4. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 2, Mandat: 8
 • Točka:
 • Točka:
 • Točka:
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z DR
DD8-2R-320403-v.docx
 • Točka: 1a
 • Zapisnik 1. redne seje Odbora za družbene dejavnosti
DD8-2R-320403-2.docx
 • Točka: 1b
 • Zapisnik 1. dopisne seje Odbora za družbene dejavnosti
DD8-2R-320403-1.doc
 • Točka: 2
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom Izola - prva obravnava
os8-4r-320601-1.doc
 • Točka: 3.1
 • Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS8-4RS-320706-1-.doc
 • Točka: 3.2
 • Priloga: predlog prerazporeditve presežkov VIZ Mavrica
OS8-4RS-320706-2-.pdf
 • Točka: 3.3
 • Priloga: Zapisnik seje VIZ Mavrica
OS8-4RS-320706-3-.pdf
 • Točka: 4.1
 • Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola
OS8-4RS-320706-1.doc
 • Točka: 4.2
 • Priloga: predlog sklep OŠ VŠ
OS8-4RS-320706-2.pdf
 • Točka: 4.3
 • Priloga: predlog za prerazporeditev presežkov OŠ VŠ
OS8-4RS-320706-3.pdf
 • Točka: 4.4
 • Priloga: Zapisnik seje sveta OŠ VŠ
OS8-4RS-320706-4.pdf
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 23. 4. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 3, Mandat: 8
 • Točka: 0.1
 • Vabilo za sejo
VI8-3R-320401-v.doc
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti na dan 16. 4. 2019
vi8-3r-320401-g.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 2. redne seje z dne 5. 3. 2019
VI8-2R-320401-z.doc
 • Točka: 2.1
 • Obrazložitev: Imenovanje predseavnika Občine Izola v Svet lokalnih skupnosti CSD Južna primorska
os8-4r-320703-1.doc
 • Točka: 2.2
 • Predlog sklepa o imenovanju
os8-4r-320703-2.docx
 • Točka: 2.3
 • Uradni list RS št. 30/2018 z dne 26. 4. 2018
os8-4r-320703-3.pdf
 • Točka: 2.4
 • Dopis CSD Južna primorksa z dne 22. 2. 2019
os8-4r-320703-4.pdf
 • Točka: 3.1
 • Imenovanje predstavnikov Občine Izola v Svet Javnega zavoda Zdravstveni dom Izola
OS8-4RS-320705-1.doc
 • Točka: 3.2
 • Priloga: Dopis ZD Izola- imenovanje predstvnikov občine
OS8-4RS-320705-4.pdf
 • Točka: 3.3
 • PRILOGA: Odlok o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom Izola - UPB
OS8-4RS-320705-2.pdf
 • Točka: 4.1
 • Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ravnatelja vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS8-4RS-320702-1.doc
 • Točka: 4.2
 • Priloga: Vloga VIZ vrtec Mavrica Izola
OS8-4RS-320702-1.1.pdf
 • Točka: 4.3
 • Priloga: Prijava ravnateljice vrtca
OS8-4RS-320702-1.2.pdf
 • Točka: 5.1
 • Predhodno mnenje k imenovanju direktorja Doma upokojencev Izola
OS8-4RS-320703.doc
 • Točka: 5.2
 • Vloga DU in sklep sveta zavoda
OS8-4RS-320703-1.pdf
 • Točka: 6.1
 • Soglasje občinskega sveta k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Izola
OS8-4RS-320705.doc
 • Točka: 6.2
 • Priloga: Vloga JZ ZD Izola - imenovanje direktorja
OS8-4RS-320705-1.pdf
 • Točka: 6.3
 • OS8-4RS-320705-5.pdf
OS8-4RS-320705-5.pdf
 • Točka: 7.1
 • Sklep o pričetku postopka razpisa za občinsko nagrado in priznanja za leto 2019
VI8-4R-023200-1.docx
 • Točka: 7.2
 • Predlog razpisa za zbiranje prijav za leto 2019
VI8-3R-023200-2.docx
Odbor za gospodarstvo in finance, 23. 4. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 4, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo za sejo
gf8-4r-320402-v.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 23. 4. 2019
gf8-4r-320402-g1.zip
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti na dan 16. 4. 2019
gf8-4r-320402-g.zip
 • Točka: 01.1
 • Zapisnik 2. redne seje z dne 18. 3. 2019
gf8-2r-320402-z.doc
 • Točka: 01.2
 • Zapisnik 3. redne seje z dne 27. 3. 2019
gf8-3r-320402-z.doc
 • Točka: 02.00
 • Zaključni račun Občine Izola za leto 2018 - obrazložitev
OS8-4R-320403-5.pdf
 • Točka: 02.01
 • Letno poročilo Občine Izola za leto 2018
OS8-4R-320403-11.pdf
 • Točka: 02.02
 • Predlog Odloka o zaključnem računu Občine Izola za leto 2018
OS8-4R-320403-6.pdf
 • Točka: 02.03
 • Splošni del zaključnega računa Občine Izola za leto 2018
OS8-4R-320403-7.pdf
 • Točka: 02.04
 • Posebni del zaključnega računa Občine Izola za leto 2018
OS8-4R-320403-8.pdf
 • Točka: 02.05
 • Načrt razvojnih programov
OS8-4R-320403-9.pdf
 • Točka: 02.06
 • Evidenca sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev
OS8-4R-320403-10.pdf
 • Točka: 02.07
 • LP KS Korte 2018
OS8-4R-320403-12.pdf
 • Točka: 02.08
 • LP KS Staro mesto 2018
OS8-4R-320403-13.pdf
 • Točka: 02.09
 • LP KS Jagodje-Dobrava 2018
OS8-4R-320403-14.pdf
 • Točka: 02.10
 • LP KS Haliaetum 2018
OS8-4R-320403-15.pdf
 • Točka: 02.11
 • LP KS Livade 2018
OS8-4R-320403-16.pdf
 • Točka: 03.0
 • Potrditev Programa dela in finančnega načrta Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Izola za leto 2019
OS8-4R-320812-1.pdf
 • Točka: 04.0
 • Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola
OS8-4RS-320706-1.doc
 • Točka: 04.1
 • Priloga: predlog sklep OŠ VŠ
OS8-4RS-320706-2.pdf
 • Točka: 04.2
 • Priloga: predlog za prerazporeditev presežkov OŠ VŠ
OS8-4RS-320706-3.pdf
 • Točka: 04.3
 • Priloga: Zapisnik seje sveta OŠ VŠ
OS8-4RS-320706-4.pdf
 • Točka: 05.1
 • Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS8-4RS-320706-1-.doc
 • Točka: 05.2
 • Priloga: predlog prerazporeditve presežkov VIZ Mavrica
OS8-4RS-320706-2-.pdf
 • Točka: 05.3
 • Priloga: Zapisnik seje VIZ Mavrica
OS8-4RS-320706-3-.pdf
 • Točka: 06.1
 • Obrazložitev: Poslovni načrt JP Komunala Izola d.o.o. za leto 2019
OS8-4R-320801-1.doc
 • Točka: 06.2
 • Poslovni načrt JP Komunala Izola d.o.o. za leto 2019
os8-4r-320801-2.pdf
 • Točka: 06.3
 • Sklep nadzornega sveta JP Komunale Izola d.o.o. o podaji pozitivnega mnenja k Poslovnemu načrtu
os8-4r-320801-3.pdf
 • Točka: 07.1
 • Obrazložitev: Soglasje k zadolževanju JP Komunala Izola d.o.o.
os8-4r-320302-1.doc
 • Točka: 07.2
 • Vloga JP Komunale Izola d.o.o. za podajo soglasja k zadolževanju
os8-4r-320302-2.pdf
 • Točka: 07.3
 • Sklep nadzornega sveta JP Komunale Izola d.o.o.
os8-4r-320302-3.pdf
 • Točka: 08.a
 • Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini z ID znakom: parcela 2715 3010/10 ter na napremičnini z ID znakom: parcela 2715 3009/2
OS8-4R-321005-1.pdf
 • Točka: 08.b
 • Ukinitev javnega dobra na nepremičnini ID znak: parcela 2628 3282/7
OS8-4R-321007-1.pdf
 • Točka: 09.a
 • Prodaja nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-199-3
OS8-4R-321006-1.pdf
 • Točka: 09.b
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 1373/22
OS8-4R-321006-2.pdf
 • Točka: 09.c
 • Prodaja nepremičnin ID znak: del stavbe 2626-817-1, 2626-817-2, 2626-817-3, 2626-817-5, 2626-817-6
OS8-4R-321006-3.pdf
 • Točka: 09.d
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 1937
OS8-4R-321006-4.pdf
 • Točka: 09.e
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 1938
OS8-4R-321006-5.pdf
 • Točka: 09.f
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2628 3282/7
OS8-4R-321007-3.pdf
 • Točka: 09.g
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2628 5362/4
OS8-4R-321007-4.pdf
 • Točka: 09.h
 • Prodaja nepremičnin ID znak. del stavbe 2626-237-12, ID znak: del stavbe 2626 1889-3, ID znak: del stavbe 2626-317-3, ID znak: del stavbe 2626-776-2, ID znak: del stavbe 2626-768-1, ID znak: del stavbe 2626-431-6
OS8-4R-321007-7.pdf
 • Točka: 09.i
 • Prodaja nepremičnin v območju CMI-Vzhod
OS8-4R-321007-5.pdf
 • Točka: 09.j1
 • Menjava nepremičnin s KZ Agraria z.o.o.
OS8-4R-321007-6.pdf
 • Točka: 09.j2
 • Menjava nepremičnin s KZ Agraria z.o.o. - dopolnjeno gradivo z dne 19. 4. 2019
OS8-4R-321007-61.pdf
 • Točka: 10.
 • Predlog sklepa o določitvi vrednosti zemljišč v občini Izola za potrebe Občine Izola
os8-4r-321004-10.pdf
 • Točka: 11.1
 • Obrazložitev: Mnenje k predlogu cenika in režima parkiranja na plačljivih parkiriščih
os8-4r-320808-111.docx
 • Točka: 11.2
 • Predlog cenika
os8-4r-320808-112.docx
 • Točka: 11.3
 • Obrazložitev JP Komunala Izola d.o.o.
os8-4r-320808-113.pdf
Svet krajevne skupnosti Livade, 10. 4. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 2, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo na 2. redno sejo 10.4.2019
li8-2-321221-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 1. redne seje 9.1.2019
li8-1-321221-z.doc
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 8. 4. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 4, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
jd8-4r-320402-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 2. redne seje z dne 6. 2. 2019
jd8-2r-320402-z.doc
 • Točka: 2.
 • Zapisnik 3. redne seje z dne 12. 2. 2019
jd8-3r-320402-z.doc
Nadzorni odbor Občine Izola, 3. 4. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 3, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo na sejo
no8-3r-320402-v.docx
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 2. redne seje z dne 6. 3. 2019
no8-2r-320402-z.docx
Svet krajevne skupnosti Korte, 1. 4. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 4, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • vabilo na 4. redno sejo 1.4.2019
ko8-4-321211-v.doc
 • Točka: 1.
 • zapisnik 3. redne seje z dne 25.3.2019
ko8-4-321211-z.doc
Občinski svet občine Izola, 28. 3. 2019, Vrsta seje: Izredna, Zap. št. seje: 1, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo z DR
OS8-1I-DR.doc
 • Točka: 0.1
 • Dodatno gradivo - svetnikom na klop z dne 28. 3. 2019
os8-1i-320402-dg.zip
 • Točka: 0.2
 • Dopolnjeno gradivo v celoti na dan 26. 3. 2019
os8-1i-320402-g1.zip
 • Točka: 0.3
 • Gradivo v celoti na dan 21. 3. 2018
os8-1i-320402-g.zip
 • Točka: 0.4
 • Proračun v celoti
os8-4r-320402-g.zip
 • Točka: 0.5
 • Razglas o začetku splošne razprave o Proračunu Občine Izola za leto 2019
os8-4r-31103-1.pdf
 • Točka: 1.1
 • Obrazložitev proračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p1.pdf
 • Točka: 1.2
 • Predlog Odloka o poračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p2.pdf
 • Točka: 1.2i
 • ITA / Predlog Odloka o poračuna za leto 2019
OS8-1I-320403-3.doc
 • Točka: 1.3
 • Splošni del proračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p3.pdf
 • Točka: 1.4
 • Posebni del proračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p4.pdf
 • Točka: 1.5
 • Narčrt razvojnih programov 2019-2022
os8-4r-320301-p5.pdf
 • Točka: 1.60
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leto 2019
OS8-4R-321007-1.doc
 • Točka: 1.60i
 • ITA / Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leto 2019
OS8-1I-320403-1.doc
 • Točka: 1.61
 • Tabela letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leto 2019
OS8-4R-321007-1.1.xlsx
 • Točka: 1.70
 • Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2019
OS8-3R-321007-2.doc
 • Točka: 1.70i
 • ITA / Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2019
OS8-1I-320403-2.doc
 • Točka: 1.71
 • Tabela letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2019
OS8-3R-321007-2.1.xlsx
 • Točka: 1.80
 • Predlog kadrovskega načrta Občine Izola za leto 2019
os8-4r-31301-1.pdf
 • Točka: 1.90
 • Stališče do prispelih pripomb na predlog proračuna 2019 na dan 26. 3. 2019
os8-4r-320301-sp.pdf
 • Točka: 1.91
 • Dopolnjen Predlog odloka proračuna 2019 na dan 26. 3. 2019
os8-4r-320301-po1.pdf
 • Točka: 1.91i
 • ITA / Dopolnjen Predlog odloka proračuna 2019 na dan 26. 3. 2019
OS8-1I-320403-12.doc
 • Točka: 1.92
 • Dopolnjen splošni del proračuna na dan 26. 3. 2019
os8-4r-320301-dsd.pdf
 • Točka: 1.93
 • Dopolnjen posebni del proračuna na dan 26. 3. 2019
os8-4r-320301-dpd.pdf
 • Točka: 1.94
 • Dopolnjen načrt razvojnih programov 2019-2022
os8-4r-320301-dnrp.pdf
 • Točka: 1.95
 • Dopolnjen letni načrti razpolaganja za leto 2019 - obrazložitev
os8-1r-321007-ob.doc
 • Točka: 1.95i
 • ITA / Sklep: Dopolnjen letni načrti razpolaganja za leto 2019 - obrazložitev
OS8-1I-320403-13.docx
 • Točka: 1.96
 • Dopolnjen letni načrti razpolaganja za leto 2019
os8-1r-321007-tab.xlsx
 • Točka: 2.0
 • Predlog Letnega programa športa v občini Izola za leto 2019
OS8-1I-320705.docx
 • Točka: 2.0i
 • ITA / Sklep: Predlog Letnega programa športa v občini Izola za leto 2019
OS8-1I-320403-4.docx
 • Točka: 3.a
 • Prodaja nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-89-1, ID znak: del stavbe 2626-89-3, ID znak: 2626 275/4, idr.
OS8-1I-321007-2.pdf
 • Točka: 3.ai
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-89-1, ID znak: del stavbe 2626-89-3, ID znak: 2626 275/4, idr.
OS8-1I-320403-5.docx
 • Točka: 3.b
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 1656/5
OS8-1I-321006-2.pdf
 • Točka: 3.bi
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 1656/5
OS8-1I-320403-6.docx
 • Točka: 3.c
 • Prodaja solastniškega deleža do 3/8 nepremičnine ID znak: parcela 2626 616
OS8-1I-321006-4.pdf
 • Točka: 3.ci
 • ITA / Sklep: Prodaja solastniškega deleža do 3/8 nepremičnine ID znak: parcela 2626 616
OS8-1I-320403-7.docx
 • Točka: 3.d
 • Prodaja solastniškega deleža do 1/4 nepremičnine ID znak: parcela 2715 4778/1
OS8-1I-321006-1.pdf
 • Točka: 3.di
 • ITA / Sklep: Prodaja solastniškega deleža do 1/4 nepremičnine ID znak: parcela 2715 4778/1
OS8-1I-320403-8.docx
 • Točka: 3.e
 • Prodaja dela nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-1848-1
OS8-1I-321006-3.pdf
 • Točka: 3.ei
 • ITA / Sklep: Prodaja dela nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-1848-1
OS8-1I-320403-9.docx
 • Točka: 3.f
 • Menjava nepremičnin z KZ Agraria z.o.o.
OS8-1I-321007-1.pdf
 • Točka: 3.fi
 • ITA / Sklep: Menjava nepremičnin z KZ Agraria z.o.o.
OS8-1I-320403-10.docx
 • Točka: 4.1
 • Predlog spremembe občinske meje med Občino Izola in Mestno občino Koper, predlog sklepa
OS8-1I-321013.doc.doc
 • Točka: 4.1i
 • ITA / Sklep: Predlog spremembe občinske meje med Občino Izola in Mestno občino Koper, predlog sklepa
OS8-1I-320403-11.docx
 • Točka: 4.2
 • Obrazec "Spremembe občinske meje"
OS8-1I-321013.pdf.pdf
Statutarno pravna komisija, 27. 3. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 2, Mandat: 8
 • Točka: 0.1
 • Vabilo za sejo
sp8-2r-320402-v.doc
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti na dan 21. 3. 2019
sp8-2r-320402-g.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 1. redne (konstitutivne) seje z dne 6. 3. 2019
sp8-1r-320402-z.docx
 • Točka: 2.
 • Predlog Odloka Proračuna Občine Izola za leto 2019
os8-1i-320301-p.doc
Odbor za gospodarstvo in finance, 27. 3. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 3, Mandat: 8
 • Točka: 0.1
 • Vabilo za sejo
gf8-3r-320402-v.doc
 • Točka: 0.2
 • Dopolnjen predlog proračuna v celoti na dan 26. 3. 2019
gf8-3r-320402-g1.zip
 • Točka: 0.3
 • Gradivo v celoti na dan 21. 3. 2019
gf8-3r-320402-g.zip
 • Točka: 1.0
 • Stališče do prispelih pripomb na predlog proračuna 2019 na dan 26. 3. 2019
os8-4r-320301-sp.pdf
 • Točka: 1.1
 • Dopolnjen Predlog odloka proračuna 2019 na dan 26. 3. 2019
os8-4r-320301-po1.pdf
 • Točka: 1.2
 • Dopolnjen splošni del proračuna na dan 26. 3. 2019
os8-4r-320301-dsd.pdf
 • Točka: 1.3
 • Dopolnjen posebni del proračuna na dan 26. 3. 2019
os8-4r-320301-dpd.pdf
 • Točka: 1.4
 • Dopolnjen načrt razvojnih programov 2019-2022
os8-4r-320301-dnrp.pdf
 • Točka: 1.50
 • Dopolnjen letni načrti razpolaganja za leto 2019 - obrazložitev
os8-1r-321007-ob.doc
 • Točka: 1.51
 • Dopolnjen letni načrti razpolaganja za leto 2019
os8-1r-321007-tab.xlsx
 • Točka: 2.a
 • Prodaja nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-89-1, ID znak: del stavbe 2626-89-3, ID znak: 2626 275/4, idr.
OS8-1I-321007-2.pdf
 • Točka: 2.b
 • Prodaja nepremičnine ID znak: parcela 2626 1656/5
OS8-1I-321006-2.pdf
 • Točka: 2.c
 • Prodaja solastniškega deleža do 3/8 nepremičnine ID znak: parcela 2626 616
OS8-1I-321006-4.pdf
 • Točka: 2.d
 • Prodaja solastniškega deleža do 1/4 nepremičnine ID znak: parcela 2715 4778/1
OS8-1I-321006-1.pdf
 • Točka: 2.e
 • Prodaja dela nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-1848-1
OS8-1I-321006-3.pdf
 • Točka: 2.f
 • Menjava nepremičnin z KZ Agraria z.o.o.
OS8-1I-321007-1.pdf
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 26. 3. 2019, Vrsta seje: Konstitutivna, Zap. št. seje: 1, Mandat: 8
 • Točka: 00
 • Vabilo na 1. konstitutivno sejo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
PV8-1K-320812-V.docx
 • Točka: 03
 • Potrditev Programa dela in finančnega načrta Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Izola za leto 2019
PV8-1K-320812-3.pdf
Odbor za družbene dejavnosti, 21. 3. 2019, Vrsta seje: Dopisna, Zap. št. seje: 1, Mandat: 8
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z DR
DD8-1D-320403-1.docx
 • Točka: 1
 • Predlog Letnega programa športa v občini Izola za leto 2019
OS8-1I-320705.docx
 • Točka: 1a
 • Poročilo 1. dopisne seje Odbora s predlogom sklepa
DD8-1D-320403-2.docx
Pododbor za kraj. samo. in toponomastiko, 20. 3. 2019, Vrsta seje: Konstitutivna, Zap. št. seje: 1, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na sejo
to8-1r-320407-v.docx
 • Točka: 0.1
 • Proračun v celoti
to8-1r-320407-g.zip
 • Točka: 1.0
 • Razglas o začetku splošne razprave o Proračunu Občine Izola za leto 2019
os8-4r-31103-1.pdf
 • Točka: 1.1
 • Obrazložitev proračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p1.pdf
 • Točka: 1.2
 • Predlog Odloka o poračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p2.pdf
 • Točka: 1.2i
 • ITA / Predlog Odloka o poračuna za leto 2019
OS8-4R-320403-3.doc
 • Točka: 1.3
 • Splošni del proračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p3.pdf
 • Točka: 1.4
 • Posebni del proračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p4.pdf
 • Točka: 1.5
 • Narčrt razvojnih programov 2019-2022
os8-4r-320301-p5.pdf
 • Točka: 1.60
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leto 2019
OS8-4R-321007-1.doc
 • Točka: 1.60i
 • ITA / Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leto 2019
OS8-4R-320403-1.doc
 • Točka: 1.61
 • abela letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leto 2019
OS8-4R-321007-1.1.xlsx
 • Točka: 1.70
 • Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2019
OS8-3R-321007-2.doc
 • Točka: 1.70i
 • ITA / Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2019
OS8-4R-320403-2.doc
 • Točka: 1.71
 • Tabela letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2019
OS8-3R-321007-2.1.xlsx
 • Točka: 1.80
 • Predlog kadrovskega načrta Občine Izola za leto 2019
os8-4r-31301-1.pdf
Odbor za gospodarstvo in finance, 18. 3. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 2, Mandat: 8
 • Točka: 0.1
 • Vabilo za sejo
gf8-2r-320402-v.doc
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti na dan 12. 3. 2019
gf8-2r-320402-g.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 1. redne seje z dne 4. 3. 2019
GF8-1r-320402-z.doc
 • Točka: 2.0
 • Razglas o začetku splošne razprave o Proračunu Občine Izola za leto 2019
os8-4r-31103-1.pdf
 • Točka: 2.1
 • Obrazložitev proračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p1.pdf
 • Točka: 2.2
 • Predlog Odloka o poračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p2.pdf
 • Točka: 2.2i
 • ITA / Predlog Odloka o poračuna za leto 2019
OS8-4R-320403-3.doc
 • Točka: 2.3
 • Splošni del proračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p3.pdf
 • Točka: 2.4
 • Posebni del proračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p4.pdf
 • Točka: 2.5
 • Narčrt razvojnih programov 2019-2022
os8-4r-320301-p5.pdf
 • Točka: 2.60
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leto 2019
OS8-4R-321007-1.doc
 • Točka: 2.60i
 • ITA / Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leto 2019
OS8-4R-320403-1.doc
 • Točka: 2.70
 • Tabela letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leto 2019
OS8-4R-321007-1.1.xlsx
 • Točka: 2.80
 • Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2019
OS8-3R-321007-2.doc
 • Točka: 2.80i
 • ITA / Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2019
OS8-4R-320403-2.doc
 • Točka: 2.81
 • Tabela letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2019
OS8-3R-321007-2.1.xlsx
 • Točka: 2.9
 • Predlog kadrovskega načrta Občine Izola za leto 2019
os8-4r-31301-1.pdf
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 14. 3. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 2, Mandat: 8
 • Točka: 0
 • vabilo na 2. redno sejo
GJ8-2r-320301-v.doc
 • Točka: 1
 • zapisnik 1.redne (konstitutivne) seje
GJ8-1R-320801-z1.doc
 • Točka: 2
 • gradivo v celoti (predlog proračuna za leto 2019)
os8-4r-320402-g.zip
Komisija za regionalno in mednarodno sodelovanje, 13. 3. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 1, Mandat: 8
 • Točka: 0.1
 • Vabilo za sejo
kr8-1r-31101-v.docx
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti
kr8-1r-31101-v.zip
 • Točka: 1.0
 • Razglas o začetku splošne razprave o Proračunu Občine Izola za leto 2019
os8-4r-31103-1.pdf
 • Točka: 1.1
 • Obrazložitev proračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p1.pdf
 • Točka: 1.2
 • Predlog Odloka o poračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p2.pdf
 • Točka: 1.2i
 • ITA / Predlog Odloka o poračuna za leto 2019
OS8-4R-320403-3.doc
 • Točka: 1.3
 • Splošni del proračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p3.pdf
 • Točka: 1.4
 • Posebni del proračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p4.pdf
 • Točka: 1.5
 • Narčrt razvojnih programov 2019-2022
os8-4r-320301-p5.pdf
 • Točka: 2.6
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leto 2019
OS8-4R-321007-1.doc
 • Točka: 2.6i
 • ITA / Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leto 2019
OS8-4R-320403-1.doc
 • Točka: 2.7
 • Tabela letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leto 2019
OS8-4R-321007-1.1.xlsx
 • Točka: 2.80
 • Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2019
OS8-3R-321007-2.doc
 • Točka: 2.80i
 • ITA / Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2019
OS8-4R-320403-2.doc
 • Točka: 2.81
 • Tabela letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2019
OS8-3R-321007-2.1.xlsx
 • Točka: 2.9
 • Predlog kadrovskega načrta Občine Izola za leto 2019
os8-4r-31301-1.pdf
Komisija za razvoj podeželja, 12. 3. 2019, Vrsta seje: Konstitutivna, Zap. št. seje: 1, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo
RP8-1R-320402.docx
 • Točka: 0.1
 • Proračun v celoti
os8-4r-320402-g.zip
 • Točka: 0.2
 • Razglas o začetku splošne razprave o Proračunu Občine Izola za leto 2019
os8-4r-31103-1.pdf
 • Točka: 1.1
 • Obrazložitev proračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p1.pdf
 • Točka: 1.2
 • Predlog Odloka o poračua za leto 2019
os8-4r-320301-p2.pdf
 • Točka: 1.3
 • Splošni del proračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p3.pdf
 • Točka: 1.4
 • Posebni del proračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p4.pdf
 • Točka: 1.5
 • Narčrt razvojnih programov 2019-2022
os8-4r-320301-p5.pdf
 • Točka: 1.60
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leto 2019
OS8-4R-321007-1.doc
 • Točka: 1.61
 • Tabela letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leto 2019
OS8-4R-321007-1.1.xlsx
 • Točka: 1.70
 • Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2019
OS8-3R-321007-2.doc
 • Točka: 1.71
 • Tabela letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2019
OS8-3R-321007-2.1.xlsx
 • Točka: 1.80
 • Predlog kadrovskega načrta Občine Izola za leto 2019
os8-4r-31301-1.pdf
 • Točka: 2.
 • Obravnava ponudbe SKZG za oddajo kmetijskih zemljišč v zakup (z dne 1. 3. 2019
RP8-1R-320402-g.pdf
Odbor za okolje in prostor, 12. 3. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 3, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na sejo
OP8-3R-320408-v.docx
 • Točka: 0.1
 • Zapisnik 2. redne seje OOP
op8-2r-320408
 • Točka: 0.2
 • Proračun v celoti
os8-4r-320402-g.zip
 • Točka: 0.3
 • Razglas o začetku splošne razprave o Proračunu Občine Izola za leto 2019
os8-4r-31103-1.pdf
 • Točka: 1.1
 • Obrazložitev proračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p1.pdf
 • Točka: 1.2
 • Predlog Odloka o poračua za leto 2019
os8-4r-320301-p2.pdf
 • Točka: 1.3
 • Splošni del proračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p3.pdf
 • Točka: 1.4
 • Posebni del proračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p4.pdf
 • Točka: 1.5
 • Narčrt razvojnih programov 2019-2022
os8-4r-320301-p5.pdf
 • Točka: 1.60
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leto 2019
OS8-4R-321007-1.doc
 • Točka: 1.61
 • Tabela letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leto 2019
OS8-4R-321007-1.1.xlsx
 • Točka: 1.70
 • Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2019
OS8-3R-321007-2.doc
 • Točka: 1.71
 • Tabela letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2019
OS8-3R-321007-2.1.xlsx
 • Točka: 1.8
 • Predlog kadrovskega načrta Občine Izola za leto 2019
os8-4r-31301-1.pdf
Odbor za družbene dejavnosti, 11. 3. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 1, Mandat: 8
 • Točka: 00.00
 • Vabilo z DR
DD8-1R-320403-1.docx
 • Točka: 1.a
 • Proračun v celoti
os8-4r-320402-g.zip
 • Točka: 1.b
 • Razglas o začetku splošne razprave o Proračunu Občine Izola za leto 2019
os8-4r-31103-1.pdf
 • Točka: 1.c
 • Obrazložitev proračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p1.pdf
 • Točka: 1.č
 • Predlog Odloka o poračua za leto 2019
os8-4r-320301-p2.pdf
 • Točka: 1.d
 • Splošni del proračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p3.pdf
 • Točka: 1.e
 • Posebni del proračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p4.pdf
 • Točka: 1.f
 • Narčrt razvojnih programov 2019-2022
os8-4r-320301-p5.pdf
 • Točka: 1.g
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leto 2019
OS8-4R-321007-1.doc
 • Točka: 1.h
 • Tabela letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leto 2019
OS8-4R-321007-1.1.xlsx
 • Točka: 1.i
 • Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2019
OS8-3R-321007-2.doc
 • Točka: 1.j
 • Tabela letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2019
OS8-3R-321007-2.1.xlsx
 • Točka: 1.k
 • Predlog kadrovskega načrta Občine Izola za leto 2019
os8-4r-31301-1.pdf
Komisija za kmetijstvo in ribištvo, 11. 3. 2019, Vrsta seje: Konstitutivna, Zap. št. seje: 1, Mandat: 8
 • Točka:
 • vabilo na 1. redno (konstitutivno) sejo
KKR8-1R-320801-v.docx
 • Točka:
 • gradivo v celoti - predlog proračuna za leto 2019
os8-4r-320402-g.zip
Občinski svet občine Izola, 7. 3. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 3, Mandat: 8
 • Točka: 00.00
 • Vabilo za sejo
OS8-3R-023200.doc
 • Točka: 00.01
 • Gradivo v celoti na dan 5. 3. 2019
os8-3r-320402-g1.zip
 • Točka: 00.02
 • Gradivo v celoti na dan 25. 2. 2019
os8-3r-320402-g.zip
 • Točka: 00.03
 • Dodatno gradivo Svetnikom na klop
os8-3r-320402-dg.zip
 • Točka: 01.00
 • Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta z dne 31. 1. 2019
os8-2r-320402-z.doc
 • Točka: 03.00
 • Spremembe in dopolnitve ZNKHM- Obrazložitev in predlog sklepa
OS8-3R-321016-1.docx
 • Točka: 03.00i
 • ITA / Sklep: Spremembe in dopolnitve ZNKHM- Obrazložitev in predlog sklepa
OS8-3R-320403-2.docx
 • Točka: 03.01
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ZN KHM
OS8-3R-321016-2.docx
 • Točka: 03.01i
 • ITA / Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ZN KHM
OS8-3R-320403-1.docx
 • Točka: 03.02
 • Okoljsko poročilo za spremembe in dopolnitve Odloka
OS8-3R-321016-10.pdf
 • Točka: 03.03
 • Izsek iz planskih dokumentov- namenska raba, zahod 2018
OS8-3R-321016-3.pdf
 • Točka: 03.04
 • Digitalni katastrski načrt območja z mejo območja, zahod 2018
OS8-3R-321016-4.pdf
 • Točka: 03.05
 • Ureditvena situacija, zahod 2018
OS8-3R-321016-5.pdf
 • Točka: 03.06
 • Zbirna karta obstoječe komunalne infrastrukture, zahod 2018
OS8-3R-321016-6.pdf
 • Točka: 03.07
 • Zasnova prometne ureditve, zahod 2018
OS8-3R-321016-7.pdf
 • Točka: 03.08
 • Načrt parcelacije, zahod 2018
OS8-3R-321016-8.pdf
 • Točka: 03.09
 • Veljaven odlok Zn KHM
OS8-3R-321016-9.pdf
 • Točka: 04.01
 • Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve
OS8-3R-321017-1.docx
 • Točka: 04.01i
 • ITA / Sklep: Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve
OS-3R-320403-18.docx
 • Točka: 04.02
 • Pobuda za lokacijsko preveritev
OS8-3R-321017-2.pdf
 • Točka: 04.03
 • Elaborat lokacijske preveritve
OS8-3R-321017-3.pdf
 • Točka: 04.04
 • Mnenja na projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja
OS8-3R-321017-4.pdf
 • Točka: 04.05
 • Potrdilo o plačilu nadomestila za izvedbo lokacijske preveritve - 1. del
OS8-3R-321017-5.pdf
 • Točka: 04.06
 • Potrdilo o plačilu nadomestila za izvedbo lokacijske preveritve - 2. del
OS8-3R-321017-6.pdf
 • Točka: 04.07
 • Mnenje občinskega urbanista na osnutek elaborata
OS8-3R-321017-7.pdf
 • Točka: 04.08
 • Mnenja nosilcev urejanja prostora na elaborat lokacijske preveritve
OS8-3R-321017-8.pdf
 • Točka: 05.00
 • Potrditev letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Izola in seznanitev s planom dejavnosti za leto 2019
OS8-3R-320812-2.pdf
 • Točka: 05.00i
 • ITA / Sklep: Potrditev letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Izola in seznanitev s planom dejavnosti za leto 2019
OS8-3R-320403-3.docx
 • Točka: 06.a
 • Prenehanje statusa javnega dobra na delu parc. št. 3013 k.o. 2628-Malija
OS8-3R-320810-1.pdf
 • Točka: 06.ai
 • ITA / Sklep: Prenehanje statusa javnega dobra na delu parc. št. 3013 k.o. 2628-Malija
OS8-3R-320403-9.docx
 • Točka: 06.b
 • Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št. 1949/7 k.o. 2628-Malija
OS8-3R-320810-2.pdf
 • Točka: 06.bi
 • ITA / Sklep: Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št. 1949/7 k.o. 2628-Malija
OS8-3R-320403-5.docx
 • Točka: 06.c
 • Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št. 2997/28 in 2997/29, obe k.o. 2715 - Cetore
OS8-3R-320810-4.pdf
 • Točka: 06.ci
 • ITA / Sklep: Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št. 2997/28 in 2997/29, obe k.o. 2715 - Cetore
OS8-3R-320403-8.docx
 • Točka: 06.d
 • Prenehanje statusa javnega dobra na delu parc. št. 1641/14 k.o. 2626-Izola
OS8-3R-320810-5.pdf
 • Točka: 06.di
 • ITA / Sklep: Prenehanje statusa javnega dobra na delu parc. št. 1641/14 k.o. 2626-Izola
OS8-3R-320403-7.docx
 • Točka: 06.e
 • Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št. 2799/2 k.o. 2629 - Dvori nad Izolo
OS8-3R-320810-3.pdf
 • Točka: 06.ei
 • ITA / Sklep:Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št. 2799/2 k.o. 2629 - Dvori nad Izolo
OS8-3R-320403-6.docx
 • Točka: 06.f
 • Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra nepremičnine z ID znakom: 2626 576/2
OS8-3R-321006-1.pdf
 • Točka: 06.fi
 • ITA / Sklep: Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra nepremičnine z ID znakom: 2626 576/2
OS8-3R-320403-4.docx
 • Točka: 07.00
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in oglaševanju - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS8-3R-320808-1.docx
 • Točka: 07.00i
 • ITA / Sklep: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in oglaševanju - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS8-3R-320403-10.docx
 • Točka: 07.01
 • Predlog odloka
OS8-3R-320808-2.docx
 • Točka: 07.01i
 • ITA / Predlog odloka
OS8-3R-320403-11.docx
 • Točka: 08.00
 • Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o plinifikaciji (Uradne objave, št. 10/99), prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS8-3R-320808-3.docx
 • Točka: 08.00i
 • ITA / Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o plinifikaciji (Uradne objave, št. 10/99), prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS8-3R-320403-12.docx
 • Točka: 08.01
 • Odlok o plinifikaciji (Urande objave, št. 10/99)
OS8-3R-320808-4.pdf
 • Točka: 08.01i
 • ITA / Odlok o plinifikaciji (Urande objave, št. 10/99)
OS8-3R-320403-13.doc
 • Točka: 09.00
 • Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o pogojih dobave plina v občini Izola (Uradne objave, št. 7/91), prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS8-3R-320808-5.docx
 • Točka: 09.00i
 • ITA / Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o pogojih dobave plina v občini Izola (Uradne objave, št. 7/91), prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS8-4R-320403-14.docx
 • Točka: 09.01
 • Odlok o pogojih dobave plina (Urande objave, št. 7/91)
OS8-3R-320808-6.pdf
 • Točka: 10.00
 • Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o ravnanju s plodno zemljo in popravek, prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS8-3R-320808-7.docx
 • Točka: 10.00i
 • ITA / Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o ravnanju s plodno zemljo in popravek, prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS8-3R-320403-15.docx
 • Točka: 10.01
 • Odlok o ravnanju s plodno zemljo (Urande objave, št. 41/90)
OS8-3R-320808-8.pdf
 • Točka: 10.02
 • Popravek Odloka o ravnanju s plodno zemljo (Uradne objave, št. 2/91)
OS8-3R-320808-9.pdf
 • Točka: 11.00
 • Imenovanje direktorja JP Komunala Izola d.o.o.
os8-3r-31301-1.pdf
 • Točka: 11.00i
 • ITA / Imenovanje direktorja JP Komunala Izola d.o.o.
OS8-3R-320403-16.docx
 • Točka: 11.01
 • Tabela razgovori
os8-3r-31301-2.pdf
 • Točka: 12.b
 • Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
OS8-3R-320812-1.pdf
 • Točka: 12.bi
 • ITA / Sklep: Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
OS8-3R-320403-17.docx
 • Točka: 12.c
 • Imenovanje stanovanjske komisije
os8-3r-321006-2.pdf
 • Točka: 13.01
 • Odgovor na svetniško pobudo svetnika Gašperja Čehovina - Ustanovitev Urada za kmetijstvo in ribištvo
os7-3r-320801-p1.pdf
 • Točka: 13.02
 • Odgovor na svetniško vprašanje svetnika Dušana Ambroža - Ali se je JZP prijavil, na katerega od razpisov Slovenskega regionalnega razvojnega sklada?
os7-3r-320801-p54.pdf
 • Točka: 13.03
 • Odgovor na svetniško vprašanje svetnice Jasne Istenič - Kdo je predstavnik Občine Izola v svetu šole OŠ Dante Alighieri?
os8-3r-320702-p1.pdf
 • Točka: 13.04
 • Odgovor na svetniško vprašanje svetnika Leonida Daniloviča - Katere aktivnosti je izvedel župan po prejetju dopisa predsednice Sveta OŠ Dante Alighieri?
os8-3r-320702-p2.pdf
 • Točka: 13.05
 • Odgovor na svetnško pobudo svetnika Leonida Daniloviča - Opredelitev do razmer, ki že daljčasa predstavljajo težavo pri nemotenemu funkcioniranju OŠ Dante Alighieri.
os8-3r-320702-p3.pdf
Statutarno pravna komisija, 6. 3. 2019, Vrsta seje: Konstitutivna, Zap. št. seje: 1, Mandat: 8
 • Točka: 0.1
 • Vabilo za sejo
sp8-1r-320402-v.doc
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti
sp8-1r-320402-v.zip
 • Točka: 2.1
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in oglaševanju - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS8-3R-320808-1.docx
 • Točka: 2.2
 • Predlog odloka
OS8-3R-320808-2.docx
 • Točka: 3.1
 • Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o plinifikaciji (Uradne objave, št. 10/99), prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS8-3R-320808-3.docx
 • Točka: 3.2
 • Odlok o plinifikaciji (Urande objave, št. 10/99)
OS8-3R-320808-4.pdf
 • Točka: 4.1
 • Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o pogojih dobave plina v občini Izola (Uradne objave, št. 7/91), prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS8-3R-320808-5.docx
 • Točka: 4.2
 • Odlok o pogojih dobave plina (Urande objave, št. 7/91)
OS8-3R-320808-6.pdf
 • Točka: 5.1
 • Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o ravnanju s plodno zemljo in popravek, prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS8-3R-320808-7.docx
 • Točka: 5.2
 • Odlok o ravnanju s plodno zemljo (Urande objave, št. 41/90)
OS8-3R-320808-8.pdf
 • Točka: 5.3
 • Popravek Odloka o ravnanju s plodno zemljo (Uradne objave, št. 2/91)
OS8-3R-320808-9.pdf
Nadzorni odbor Občine Izola, 6. 3. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 2, Mandat: 8
 • Točka: 1.
 • Vabilo za sejo
no8-2r-320402-v.docx
 • Točka: 2
 • Zapisnik 1. redne (konstitutivne) seje z dne
no8-1r-320402-z.doc

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!