Občina Izola

05 / Organi občine

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Seje
Izberi organ:
Statutarno pravna komisija, 14. 11. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 25, Mandat: 7
 • Točka: 00.00
 • Gradivo v celoti
SP7-24R-320601-g1.zip
 • Točka: 00.01
 • Vabilo na 25. redno sejo z dne 14. 11. 2017
SP7-25R-320601-v.doc
 • Točka: 01.00
 • Zapisnik 24. redne seje z dne 25. 10. 2017
SP7-24R-320601-z.docx
 • Točka: 02.01
 • Gradivo 6. RS SPK z dne 11. 9. 2015
SP7-25R-320601-02-01.pdf
 • Točka: 02.02
 • Gradivo 9. RS SPK z dne 4. 11. 2015 + 9. točka 6. RS OS z dne 24. 9. 2015
SP7-25R-320601-02-02.docx
 • Točka: 02.03.1
 • Prispele dopolnitve na 9. RS SPK z dne 11.11.2015
SP7-25R-320601-02-03-01.doc
 • Točka: 02.03.2
 • Prispele dopolnitve na 9. RS SPK z dne 11.11.2015 - označeno z zeleno
SP7-25R-320601-02-03-02.docx
 • Točka: 03.01
 • Gradivo 9. redne seje SPK z dne 4. 11. 2015
SP7-3R-320402-6.pdf
 • Točka: 03.02
 • Gradivo 9. redne sejo SPK z dne 4. 11. 2015
SP7-25R-320601-03-01.docx
 • Točka: 03.03
 • Nadaljevanje 9. RS SPK z dne 11.11.2015
SP7-25R-320601-03-02.docx
Nadzorni odbor Občine Izola, 13. 11. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 27, Mandat: 7
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 27.redno sejo
no7-27r-321211-v.pdf
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 26.redne seje
no7-26r-3211-z.pdf
Svet krajevne skupnosti Halietum, 9. 11. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 9, Mandat: 6
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na 9. redno sejo za dne 9. 11. 2017
HA6-8R-320407-v.doc
 • Točka: 0.01
 • Zapisnik 8. redne seje z dne 25. 5. 2017
HA6-8R-320407-z.doc
Občinski svet občine Izola, 26. 10. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 23, Mandat: 7
 • Točka: 00.01
 • Gradivo v celoti na dan 24. 10. 2017
OS7-23R-320402-g1.zip
 • Točka: 00.02
 • Dodatno gradivo
OS7-23R-320402-dg.zip
 • Točka: 00.03
 • Odgovori na vprašanja in pobude Občinskih svetnikov
OS7-23R-320402-odgpv.zip
 • Točka: 00.04
 • Gradivo v celoti na dan 16. 10. 2017
OS7-23R-320402-g.zip
 • Točka: 00.05
 • Vabilo za 23. redno sejo Občinskega sveta
OS7-23R-023200-v.doc
 • Točka: 00.06
 • Invito alla 23a seduta ordinaria del Consiglio del Comune di Isola
OS7-23R-023200-v ITA.docx
 • Točka: 01.a
 • Zapisnik 3. korespondenčne seje Občinskega sveta
OS7-23R-023200-1.doc
 • Točka: 01.b
 • Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta z dne 21. 9. 2017
OS7-21R-320402-z.doc
 • Točka: 02.00
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola Livade Izola
OS7-23R-320702-4.doc
 • Točka: 02.00i
 • ITA / Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola Livade Izola
OS7-23R-320403-1.docx
 • Točka: 03.00
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola vojke Šmuc Izola
OS7-23R-320702-5.doc
 • Točka: 03.00i
 • ITA / Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola vojke Šmuc Izola
OS7-23R-320403-2.docx
 • Točka: 04.00
 • Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti na območju občine Izola - druga obravnava
OS7-23R-320808-1.docx
 • Točka: 04.01
 • Predlog odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti na območju Občine Izola
OS7-23R-320808-3.docx
 • Točka: 04.01i
 • ITA / Predlog odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti na območju Občine Izola
OS7-23R-320403-3.docx
 • Točka: 04.02
 • Predlog sklepa
OS7-23R-320808-2.docx
 • Točka: 04.02i
 • ITA / Predlog sklepa
OS7-23R-320403-4.docx
 • Točka: 04.03
 • Pravilnik o oddajanju prostorov za gorbove v najem
OS7-23R-320808-4.docx
 • Točka: 04.04
 • Pravilnik o standardih za izvedbo osnovnega pogreba in pogrebno svečansot
OS7-23R-320808-5.docx
 • Točka: 04.05
 • Pravilnik za izvedbo storitve upepelitve osebe
OS7-23R-320808-6.doc
 • Točka: 05.00
 • Razvojne pobude OPN - Potrditev seznama razvojnih pobud, ki so predlog nadaljnje obravnave OPN
OS7-23R-320902-1.docx
 • Točka: 05.00i
 • ITA / Sklep: Razvojne pobude OPN - Potrditev seznama razvojnih pobud, ki so predlog nadaljnje obravnave OPN
OS7-23R-320403-5.docx
 • Točka: 05.01
 • Priloga 2 - Seznam razvojnih pobud
OS7-23R-320902-2.pdf
 • Točka: 05.02
 • Priloga 3 - Pregledna karta
OS7-23R-320902-3.pdf
 • Točka: 05.03
 • Priloga 4 - Izseki iz strokovnih stališč do razvojnih pobud
OS7-23R-320902-4.pdf
 • Točka: 06.00
 • Spremembe OPPN Šared (očitne napake)_OBRAZLOŽITEV in PREDLOG SKLEPA
OS7-23R-320903-1.doc
 • Točka: 06.00i
 • ITA / Sklep: Spremembe OPPN Šared (očitne napake)_OBRAZLOŽITEV in PREDLOG SKLEPA
OS7-23R-320403-7.docx
 • Točka: 06.01
 • Priloga A_PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI OPPN ŠARED
OS7-23R-320903-2.doc
 • Točka: 06.01i
 • ITA / Priloga A_PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI OPPN ŠARED
OS7-23R-320403-6.doc
 • Točka: 06.02
 • Priloga G_odlok OPPN Šared z vnesenimi popravki
OS7-23R-320903-9.pdf
 • Točka: 06.03
 • Priloga B_Grafika-prometna situacija_01
OS7-23R-320903-3.pdf
 • Točka: 06.04
 • Priloga B_Grafika-prometna situacija_02
OS7-23R-320903-4.pdf
 • Točka: 06.05
 • Priloga C_Grafika-območja PEUP
OS7-23R-320903-5.pdf
 • Točka: 06.06
 • Priloga D_Grafika-obmocja stabilitete terena
OS7-23R-320903-6.pdf
 • Točka: 06.07
 • Priloga E_Tabela 1-enote urejanja prostora
OS7-23R-320903-7.pdf
 • Točka: 06.08
 • Priloga F_Grafika-ureditvena situacija
OS7-23R-320903-8.pdf
 • Točka: 07.00
 • Odlok o taksi za oglaševanje prodaje blaga in storitev v Občini Izola - druga obravnava
OS7-23R-321001-1.pdf
 • Točka: 07.00i
 • ITA / Odlok o taksi za oglaševanje prodaje blaga in storitev v Občini Izola - druga obravnava
OS7-23R-320403-8.docx
 • Točka: 08.00
 • DOPOLNJEN: Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja za leto 2017
OS7-23R-321007-11.pdf
 • Točka: 08.00i
 • ITA / DOPOLNJEN: Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja za leto 2017
OS7-23R-320403-9.docx
 • Točka: 08.1
 • Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2017
OS7-23R-321007-1.pdf
 • Točka: 09.a
 • Prodaja nepremičnine s parc.št. 5860 k.o. Malija
OS7-23R-321007-4.pdf
 • Točka: 09.ai
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnine s parc.št. 5860 k.o. Malija
OS7-23R-320403-10.docx
 • Točka: 09.b
 • Prodaja nepremičnine s parc.št. 329 k.o. Izola
OS7-23R-321007-3.pdf
 • Točka: 09.b1
 • Prodaja nepremičnine s parc.št. 329-Priloga
OS7-23R-321007-6.pdf
 • Točka: 09.bi
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnine s parc.št. 329 k.o. Izola
OS7-23R-320403-11.docx
 • Točka: 09.c
 • Prodaja zemljišč s parc. št. 2589/1 in 2589/2 k.o. Izola (parc. v območju Kajuhova-Hudournik Morer (KHM)
OS7-23R-321007-2.pdf
 • Točka: 09.ci
 • ITA / Sklep: Prodaja zemljišč s parc. št. 2589/1 in 2589/2 k.o. Izola (parc. v območju Kajuhova-Hudournik Morer (KHM)
OS7-23R-320403-12.docx
 • Točka: 09.d
 • RAZŠIRITEV DR: Prodaja nepremičnine s parc.št. 1644/2 k.o. Izola
OS7-23R-321007-10.pdf
 • Točka: 09.di
 • ITA / Sklep: RAZŠIRITEV DR: Prodaja nepremičnine s parc.št. 1644/2 k.o. Izola
OS7-23R-320403-13.docx
 • Točka: 10.00
 • DOPOLNJENO. Ukinitev in ustanovitev stavbne pravice v korist zavoda Innorenew CoE na delu nepremičnin s parc.št. 2167/7, 2167/9 in 2167/11, vse k.o. Izola
OS7-23R-023200-1.docx
 • Točka: 10.00i
 • ITA / Sklep: DOPOLNJENO. Ukinitev in ustanovitev stavbne pravice v korist zavoda Innorenew CoE na delu nepremičnin s parc.št. 2167/7, 2167/9 in 2167/11, vse k.o. Izola
OS7-23R-320403-14.docx
 • Točka: 10.01
 • Ukinitev in ustanovitev stavbne pravice v korist zavoda Innorenew CoE na delu nepremičnin s parc.št. 2167/7, 2167/9 in 2167/11, vse k.o. Izola
OS7-23R-321007-5.pdf
 • Točka: 10.01
 • Ukninitev in ustanovitev stavbne pravice InnoRenew CoE - priloga-idejna zasnova
OS7-23R-321007-7.pdf
 • Točka: 10.02
 • Ukinitev in ustanovitev stavbne pravice InnoRenewCoE - priloga-predstavitev idejne zasnove
OS7-23R-321007-8.pdf
 • Točka: 10.03
 • Ukinitev in ustanovitev stavbne pravice InnoRenewCoE - priloga-elaborat parcelacije
OS7-23R-321007-9.pdf
 • Točka: 11.a
 • Imenovanje predstavniko ustanovitelja v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola
OS7-23R-320702-3.doc
 • Točka: 11.ai
 • ITA / Sklep: Imenovanje predstavniko ustanovitelja v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola
OS7-23R-320403-15.docx
 • Točka: 11.b
 • Imenovanje predstavniko ustanovitelja v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola
OS7-23R-320702-2.doc
 • Točka: 11.bi
 • ITA / Sklep: Imenovanje predstavniko ustanovitelja v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola
OS7-23R-320403-16.docx
 • Točka: 11.c
 • Imenovanje predstavnik ustanovitelja v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola - Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola
OS7-23R-320702-1.doc
 • Točka: 11.ci
 • ITA / Sklep: Imenovanje predstavnik ustanovitelja v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola - Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola
OS7-23R-320403-17.docx
Statutarno pravna komisija, 25. 10. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 24, Mandat: 7
 • Točka: 00.01
 • Gradivo v celoti na dan 18.10.2017
SP7-24R-320601-g.zip
 • Točka: 00.02
 • Vabilo na 24. redno sejo
SP7-24R-320601-v.doc
 • Točka: 01.
 • Zapisnik 23. redne seje
SP7-23R-320601-Z.docx
 • Točka: 02.
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola Livade Izola
OS7-23R-320702-4.doc
 • Točka: 03.
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola vojke Šmuc Izola
OS7-23R-320702-5.doc
 • Točka: 04.00
 • Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti na območju občine Izola - druga obravnava
OS7-23R-320808-1.docx
 • Točka: 04.01
 • Predlog odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti na območju Občine Izola
OS7-23R-320808-3.docx
 • Točka: 04.02
 • Predlog sklepa
OS7-23R-320808-2.docx
 • Točka: 04.03
 • Pravilnik o oddajanju prostorov za gorbove v najem
OS7-23R-320808-4.docx
 • Točka: 04.04
 • Pravilnik o standardih za izvedbo osnovnega pogreba in pogrebno svečansot
OS7-23R-320808-5.docx
 • Točka: 04.05
 • Pravilnik za izvedbo storitve upepelitve osebe
OS7-23R-320808-6.doc
 • Točka: 05.00
 • Spremembe OPPN Šared (očitne napake)_OBRAZLOŽITEV in PREDLOG SKLEPA
OS7-23R-320903-1.doc
 • Točka: 05.01
 • Priloga A_PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI OPPN ŠARED
OS7-23R-320903-2.doc
 • Točka: 05.02
 • Priloga G_odlok OPPN Šared z vnesenimi popravki
OS7-23R-320903-9.pdf
 • Točka: 05.03
 • Priloga B_Grafika-prometna situacija_01
OS7-23R-320903-3.pdf
 • Točka: 05.04
 • Priloga B_Grafika-prometna situacija_02
OS7-23R-320903-4.pdf
 • Točka: 05.05
 • Priloga C_Grafika-območja PEUP
OS7-23R-320903-5.pdf
 • Točka: 05.06
 • Priloga D_Grafika-obmocja stabilitete terena
OS7-23R-320903-6.pdf
 • Točka: 05.07
 • Priloga E_Tabela 1-enote urejanja prostora
OS7-23R-320903-7.pdf
 • Točka: 05.08
 • Priloga F_Grafika-ureditvena situacija
OS7-23R-320903-8.pdf
 • Točka: 06.
 • Odlok o taksi za oglaševanje prodaje blaga in storitev v Občini Izola - druga obravnava
OS7-23R-321001-1.pdf
Odbor za gospodarstvo in finance, 24. 10. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 23, Mandat: 7
 • Točka: 00.00
 • Gradivo v celoti na dan 17. 10. 2017
GF7-23R-320402-g.zip
 • Točka: 00.01
 • Vabilo na 23. redno sejo
GF7-23R-320402-v.doc
 • Točka: 01.
 • Zapisnik 22. redne seje z dne 19. 9. 2017
GF7-22R-320402-z.doc
 • Točka: 02.
 • Odlok o taksi za oglaševanje prodaje blaga in storitev v Občini Izola - druga obravnava
OS7-23R-321001-1.pdf
 • Točka: 03.0
 • DOPOLNJEN: Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja za leto 2017
OS7-23R-321007-11.pdf
 • Točka: 03.1
 • Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2017
OS7-23R-321007-1.pdf
 • Točka: 04.a
 • Prodaja nepremičnine s parc.št. 5860 k.o. Malija
OS7-23R-321007-4.pdf
 • Točka: 04.b
 • Prodaja nepremičnine s parc.št. 329 k.o. Izola
OS7-23R-321007-3.pdf
 • Točka: 04.b1
 • Prodaja nepremičnine s parc.št. 329-Priloga
OS7-23R-321007-6.pdf
 • Točka: 04.c
 • Prodaja zemljišč s parc. št. 2589/1 in 2589/2 k.o. Izola (parc. v območju Kajuhova-Hudournik Morer (KHM)
OS7-23R-321007-2.pdf
 • Točka: 04.d
 • RAZŠIRITEV DR: Prodaja nepremičnine s parc.št. 1644/2 k.o. Izola
OS7-23R-321007-10.pdf
 • Točka: 05.00
 • DOPOLNJENO. Ukinitev in ustanovitev stavbne pravice v korist zavoda Innorenew CoE na delu nepremičnin s parc.št. 2167/7, 2167/9 in 2167/11, vse k.o. Izola
OS7-23R-023200-1.docx
 • Točka: 05.01
 • Ukinitev in ustanovitev stavbne pravice v korist zavoda Innorenew CoE na delu nepremičnin s parc.št. 2167/7, 2167/9 in 2167/11, vse k.o. Izola
OS7-23R-321007-5.pdf
 • Točka: 05.02
 • Ukninitev in ustanovitev stavbne pravice InnoRenew CoE - priloga-idejna zasnova
OS7-23R-321007-7.pdf
 • Točka: 05.03
 • Ukinitev in ustanovitev stavbne pravice InnoRenewCoE - priloga-predstavitev idejne zasnove
OS7-23R-321007-8.pdf
 • Točka: 05.04
 • Ukinitev in ustanovitev stavbne pravice InnoRenewCoE - priloga-elaborat parcelacije
OS7-23R-321007-9.pdf
Svet krajevne skupnosti Korte, 23. 10. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 31, Mandat: 6
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 31.redno sejo
KO6-31r321211-v.pdf
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 30.redne seje
KO6-30r321211-z.pdf
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 23. 10. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 26, Mandat: 7
 • Točka: 00.00
 • Gradivo v celoti na dan 17. 10. 2017
VI7-26R-320401-g.zip
 • Točka: 00.01
 • Vabilo za 26. redno sejo KMVVI
VI7-26R-320401-v.doc
 • Točka: 01.
 • Zapisnik 25. redne seje KMVVI z dne 10. 10. 2017
VI7-25R-320401-z.doc
 • Točka: 02.
 • Imenovanje predstavniko ustanovitelja v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola
OS7-23R-320702-3.doc
 • Točka: 03.
 • Imenovanje predstavniko ustanovitelja v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola
OS7-23R-320702-2.doc
 • Točka: 04.
 • Imenovanje predstavnik ustanovitelja v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola - Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola
OS7-23R-320702-1.doc
Odbor za okolje in prostor, 23. 10. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 16, Mandat: 7
 • Točka:
 • Vabilo z dnevnim redom
OP7-16R-320901-1.docx
 • Točka:
 • Zapisnik 15. redne seje
OP7-16R-320901-2.docx
 • Točka:
 • Predlog Odloka o spremembah OPPN Šared - odprava očitnih napak
OP7-16R-320901-3.pdf
 • Točka:
 • Stališča do pripomb PUP oprema
OP7-16R-320901-4.pdf
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 23. 10. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 21, Mandat: 7
 • Točka:
 • vabilo na 21.redno sejo
GJ7-21R-320801-v21 -slo+ita.doc
 • Točka:
 • zapisnik 20.redne seje OGJSP
GJ7-20R-320801-z20.doc
 • Točka:
 • Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti na območju občine Izola - druga obravnava
OS7-23R-320808-1.docx
 • Točka:
 • Predlog odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti na območju Občine Izola
OS7-23R-320808-2.docx
 • Točka:
 • Predlog sklepa
OS7-23R-320808-3.docx
 • Točka:
 • Pravilnik o oddajanju prostorov za gorbove v najem
OS7-23R-320808-4.docx
 • Točka:
 • Pravilnik o standardih za izvedbo osnovnega pogreba in pogrebno svečanost
OS7-23R-320808-5.docx
 • Točka:
 • Pravilnik za izvedbo storitve upepelitve osebe
OS7-23R-320808-6.doc
 • Točka:
 • gradivo skupaj - 21. redna seja OGJSP
GJ7-21R-320801-skupno gradivo.zip
Občinski svet občine Izola, 12. 10. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 22, Mandat: 7
 • Točka: 00
 • Vabilo na 22. redno sejo
OS7-22R-320401-v.pdf
 • Točka: 01
 • Splošne volitve v Državni svet Republike Slovenije
OS7-22R-320401-1.pdf
 • Točka: 01i
 • ITA/ Obrazložitev
OS7-22R-320403-1.doc
Svet krajevne skupnosti Staro mesto, 12. 10. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 8, Mandat: 6
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 11. 10. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 26, Mandat: 6
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 26.redno sejo
JD6-26r-321231-v.pdf
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 24.redne seje
JD6-24r-321231.pdf
 • Točka: 1.2..
 • Zapisnik 25.redne seje
JD6-25r-321231-z.pdf
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 10. 10. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 25, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • Vabilo z DR
VI7-25R-320401-v.doc
 • Točka: 1
 • Zapisnik 24. redne seje KMVVI z dne 18. 9. 2017
VI7-24R-320401-z.doc
 • Točka: 2
 • Splošne volitve v Državni svet Republike Slovenije
OS7-22R-320401-1.pdf
 • Točka: 2i
 • ITA/ Obrazložitev
OS7-22R-320403-1.doc
Nadzorni odbor Občine Izola, 9. 10. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 26, Mandat: 7
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 26.redno sejo
no7-26r-321211-v.pdf
 • Točka: 0.1.
 • Zapisnik 25.redne seje
no7-25r-321211-z.pdf
 • Točka: 1.1.
 • plan 2017
no7-25r-321211-p.doc
Občinski svet občine Izola, 21. 9. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 21, Mandat: 7
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z dnevnim redom
OS7-21R-023200-v.pdf
 • Točka: 0.01
 • Gradivo v celoti na dan 11. 9. 2017
OS7-21R-gradivo v celoti.zip
 • Točka: 0.02
 • Gradivo v celoti na dan 20.09.2017
Gradivo v celoti na dan 20.09.2017.zip
 • Točka: 01.a
 • Zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta z dne 8. 6. 2017 in nadaljevanja 19. redne seje Občinskega sveta z dne 22. 6. 2017
OS7-19R-320402-z.doc
 • Točka: 01.b
 • Zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta z dne 6. 7. 2017
OS7-20R-320402-z.doc
 • Točka: 02.00
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola
OS7-21R-320702-1.doc
 • Točka: 02.00ii
 • ITA / Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola
OS7-21R-320403-1.docx
 • Točka: 03.01
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017 - Obrazložitev
OS7-21R-320301 - Rebalans obrazlozitev.doc
 • Točka: 03.01a
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017 - Obrazložitev - dopolnitev
OS7-21R-320301 - Obrazložitev rebalansa 2017.doc
 • Točka: 03.02
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017 - Predlog Odloka
OS7-21R-320301 - Odlok o rebalansu 2017.doc
 • Točka: 03.02i
 • ITA / Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017 - Predlog Odloka
OS7-21R-320403-2.doc
 • Točka: 03.03
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017 - Splosni del K4
OS7-21R-320301 - Splosni del K4.pdf
 • Točka: 03.04
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017 - Posebni del K4
OS7-21R-320301 - Posebni del K4.pdf
 • Točka: 03.05
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017 - Načrt razvojnih programov 2017-2020
OS7-21R-320301 - Načrt razvojnih programov.pdf
 • Točka: 04.00
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Kajuhova-Hudournik Morer- obrazložitev in predlog sklepa
OS7-21R-320906-1.docx
 • Točka: 04.00i
 • ITA / Predlog sklepa
OS7-21R-320403-3.docx
 • Točka: 04.01
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ZN KHM
OS7-21R-320906-2.docx
 • Točka: 04.01i
 • ITA / Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ZN KHM
OS7-21R-320403-4.docx
 • Točka: 04.02
 • Izsek iz planskih dokumentov, namenska raba
OS7-21R-320906-3.pdf
 • Točka: 04.03
 • DKN, meja območja
OS7-21R-320906-4.pdf
 • Točka: 04.04
 • Ureditvena situacija vzhod 2016
OS7-21R-320906-5.pdf
 • Točka: 04.05
 • Zbirna karta obstoječe komunalne infrastrukture
OS7-21R-320906-6.pdf
 • Točka: 04.06
 • Zasnova prometna ureditve
OS7-21R-320906-7.pdf
 • Točka: 04.07
 • Veljaven odlok ZN KHM (Ur. Objave občine Izola, št. 15/2002, 11/04-Sklep o obvezni razlagi, 17/10-Obvezna razlaga)
OS7-21R-320906-8.pdf
 • Točka: 05.00
 • Spremembe in dopolnitve Statuta JP Komunala Izola d.o.o. - soglasje občinskega sveta
OS7-21R-320808-1.docx
 • Točka: 05.01
 • Spremembe in dopolnitve statuta javnega podjetja
OS7-21R-320808-5.pdf
 • Točka: 05.02
 • Kopija statuta JP Komunala Izola d.o.o.
OS7-21R-320808-7.pdf
 • Točka: 05.03
 • Kopija Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi statusa JP Komunala Izola d.o.o.
OS7-21R-320808-8.pdf
 • Točka: 05.04
 • Predlog sklepa
OS7-21R-320808-2.docx
 • Točka: 05.04i
 • ITA / Predlog sklepa
OS7-21R-320403-5.docx
 • Točka: 05.05
 • Obrazložitev komunale
OS7-21R-320808-3.pdf
 • Točka: 05.06
 • Sklep nadzornega sveta JP Komunala Izola d.o.o.
OS7-21R-320808-4.pdf
 • Točka: 05.07
 • Dostava gradiva
OS7-21R-320808-6.pdf
 • Točka: 06.00
 • Obrazložitev
OS7-21R-3103-1.doc
 • Točka: 06.a
 • Predlog sklepa stanovanja
OS7-21R-3103-2.docx
 • Točka: 06.a1
 • Pogodba o upravljanju stanovanj
OS7-21R-3103-3.docx
 • Točka: 06.ai
 • ITA / Predlog sklepa stanovanja
OS7-21R-320403-6.docx
 • Točka: 06.b
 • Predlog sklepa poslovni prostori
OS7-21R-3103-4.docx
 • Točka: 06.b1
 • Pogodba o upravljanju poslovnih prostorov
OS7-21R-3103-5.docx
 • Točka: 06.bi
 • ITA / Predlog sklepa poslovni prostori
OS7-21R-320403-7.docx
 • Točka: 06.c
 • Sklep o izvajanju aktivnosti o povečanju osnovnega kapitala
OS7-21R-3103-6.docx
 • Točka: 06.ci
 • ITA / Sklep o izvajanju aktivnosti o povečanju osnovnega kapitala
OS7-21R-320403-8.docx
 • Točka: 08.00
 • Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2017
OS7-21R-321007-1.pdf
 • Točka: 08.00i
 • ITA / Sklep: Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2017
OS7-21R-320403-9.docx
 • Točka: 09.a
 • Prodaja nepremičnin s parc.št. 3192/3, 3192/4, 3192/5 in 3192/6, vse k.o. Cetore
OS7-21R-321007-2.pdf
 • Točka: 09.ai
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnin s parc.št. 3192/3, 3192/4, 3192/5 in 3192/6, vse k.o. Cetore
OS7-21R-320403-10.docx
 • Točka: 09.b
 • Prodaja nepremičnine v parc.št. 2510/25 k.o. Izola
OS7-21R-321007-3.pdf
 • Točka: 09.bi
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnine v parc.št. 2510/25 k.o. Izola
OS7-21R-320403-11.docx
 • Točka: 09.c
 • Prodaja nepremičnin s parc.št. 5358/3 in 5362/2, obe k.o. Malija
OS7-21R-321007-4.pdf
 • Točka: 09.ci
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnin s parc.št. 5358/3 in 5362/2, obe k.o. Malija
OS7-21R-320403-12.docx
 • Točka: 09.d
 • Prodaja parc. v območju B OPPN CMI – Vzhod - št. 2493/3, 2450/3, 2451/1, 2497/5 in 2498/3, vse k.o. 2626-Izola
OS7-21R-320810-1.doc
 • Točka: 09.di
 • ITA / Sklep: Prodaja parc. V območju B OPPN CMI – Vzhod - št. 2493/3, 2450/3, 2451/1, 2497/5 in 2498/3, vse k.o. 2626-Izola
OS7-21R-320403-13.docx
 • Točka: 09.e
 • Prodaja parc. št. 205/1 in 205/2, be k.o. 2715-Cetore
OS7-21R-320810-3.doc
 • Točka: 09.ei
 • SLO / Sklep: Prodaja parc. št. 205/1 in 205/2, be k.o. 2715-Cetore
OS7-21R-320403-14.docx
 • Točka: 09.f
 • Pridobivanje nepremičnin na trasi Južna cesta vzhod - solastnega deleža 99/400 od celote parc. št. 2615/2 in 2615/1, obe k.o. 2626-Izola
OS7-21R-320810-4.doc
 • Točka: 09.fi
 • ITA / Sklep: Pridobivanje nepremičnin na trasi Južna cesta vzhod - solastnega deleža 99/400 od celote parc. št. 2615/2 in 2615/1, obe k.o. 2626-Izola
OS7-21R-320403-15.docx
 • Točka: 09.g
 • Pridobivanje parc. na trasi hudournika Mehanotehnika II - parc. št. 2485/37, 2485/60 in 2452/2, vse k.o. 2626-Izola
OS7-21R-320810-2.doc
 • Točka: 09.gi
 • ITA / Sklep: Pridobivanje parc. na trasi hudournika Mehanotehnika II - parc. št. 2485/37, 2485/60 in 2452/2, vse k.o. 2626-Izola
OS7-21R-320403-16.docx
 • Točka: 09.gn
 • Pravni posel pridobivanje nepremičnega premoženja za del stavbe
OS7-21R-321007 - Pridobivanje nepremicnin.pdf
 • Točka: 09.gn
 • ITA / Sklep: Pravni posel pridobivanje nepremičnega premoženja za del stavbe
OS7-21R-320403-18.docx
 • Točka: 10.00
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitva Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Izola – druga obravnava in sprejem
OS7-21R-320601-1.doc
 • Točka: 10.00i
 • ITA / Predlog Odloka in sklep: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitva Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Izola – druga obravnava in sprejem
OS7-21R-320403-17.docx
 • Točka: 11.03
 • Mnenje k imenovanju ravnatelja Srednja šola Pietro Coppo Izola
OS7-21R-Mnenje ravnatelj.doc
 • Točka: 11.03i
 • ITA / Sklep: Mnenje k imenovanju ravnatelja Srednja šola Pietro Coppo Izola
OS7-21R-320403-18.doc
 • Točka: 12.01
 • Odgovor na svetniško vprašanje IJN glede stanovanja v Kortah 14
0809202600001.pdf
 • Točka: 12.02
 • Odgovor na svetniško vprašanje DeSUS - Pasje površine
080920172599001.pdf
 • Točka: 12.03
 • Odgovor na svetniško vprašanje Liste Izolani - Moratorij turistična ponudba
080920172601001.pdf
 • Točka: 12.04
 • Odgovor na svetniško vprašanje IJN - Enakopravna obravnava gostincev
080920172602001.pdf
 • Točka: 12.05
 • Odgovor na svetniško vprašanje DeSUS - Aktivnosti OPPN Šared od 2015 do 2017
110920172603001.pdf
 • Točka: 13.00
 • Spremembe in dopolnitve letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017
OS7-21R-321007 - Letni nacrt pridobivanja.pdf
 • Točka: 13.00i
 • ITA / Sklep: Spremembe in dopolnitve letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017
OS7-21R-320403-19.docx
 • Točka: 14.00
 • Odgovori na pobude in vprašanja
OS7-21-Odgovori na pobude in vprasanja.zip
 • Točka: 15.00
 • Dodatno gradivo
Dodatno gradivo.zip
Statutarno pravna komisija, 20. 9. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 23, Mandat: 7
 • Točka:
 • Točka:
 • Točka:
 • Točka:
 • Točka: 00.
 • Vabilo
SP7-23R-320601-v1.doc
 • Točka: 00.01
 • Gradivo v celoti 13. 9. 2017
Gradivo v celoti.zip
 • Točka: 01.
 • Zapisnik 22. redne seje z dne 5. 7. 2017
SP7-22R-320601zz.docx
 • Točka: 02.00
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola
OS7-21R-320702-1.doc
 • Točka: 02.00
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola ITA
OS7-21R-320403-1.docx
 • Točka: 03.01
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017 - Obrazložitev
OS7-21R-320301 - Obrazložitev rebalansa 2017.doc
 • Točka: 03.02
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017 - Predlog Odloka
OS7-21R-320301 - Odlok o rebalansu 2017.doc
 • Točka: 03.02i
 • ITA / Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017 - Predlog Odloka
OS7-21R-320403-2.doc
 • Točka: 03.03
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017 - Splosni del K4
OS7-21R-320301 - Splosni del K4.pdf
 • Točka: 03.04
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017 - Posebni del K4
OS7-21R-320301 - Posebni del K4.pdf
 • Točka: 03.05
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017 - Načrt razvojnih programov 2017-2020
OS7-21R-320301 - Načrt razvojnih programov.pdf
 • Točka: 04.00
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Kajuhova-Hudournik Morer- obrazložitev in predlog sklepa
OS7-21R-320906-1.docx
 • Točka: 04.01
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ZN KHM
OS7-21R-320906-2.docx
 • Točka: 04.02
 • Izsek iz planskih dokumentov, namenska raba
OS7-21R-320906-3.pdf
 • Točka: 04.03
 • DKN, meja območja
OS7-21R-320906-4.pdf
 • Točka: 04.04
 • Ureditvena situacija vzhod 2016
OS7-21R-320906-5.pdf
 • Točka: 04.05
 • Zbirna karta obstoječe komunalne infrastrukture
OS7-21R-320906-6.pdf
 • Točka: 04.06
 • Zasnova prometna ureditve
OS7-21R-320906-7.pdf
 • Točka: 04.07
 • Veljaven odlok ZN KHM (Ur. Objave občine Izola, št. 15/2002, 11/04-Sklep o obvezni razlagi, 17/10-Obvezna razlaga)
OS7-21R-320906-8.pdf
 • Točka: 05.00
 • Spremembe in dopolnitve Statuta JP Komunala Izola d.o.o. - soglasje občinskega sveta
OS7-21R-320808-1.docx
 • Točka: 05.01
 • Spremembe in dopolnitve statuta javnega podjetja
OS7-21R-320808-5.pdf
 • Točka: 05.02
 • Kopija statuta JP Komunala Izola d.o.o.
OS7-21R-320808-7.pdf
 • Točka: 05.03
 • Kopija Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi statusa JP Komunala Izola d.o.o.
OS7-21R-320808-8.pdf
 • Točka: 05.04
 • Predlog sklepa
OS7-21R-320808-2.docx
 • Točka: 05.05
 • Obrazložitev komunale
OS7-21R-320808-3.pdf
 • Točka: 05.06
 • Sklep nadzornega sveta JP Komunala Izola d.o.o.
OS7-21R-320808-4.pdf
 • Točka: 05.07
 • Dostava gradiva
OS7-21R-320808-6.pdf
 • Točka: 06.00
 • Obrazložitev
OS7-21R-3103-1.doc
 • Točka: 06.a
 • Predlog sklepa stanovanja
OS7-21R-3103-2.docx
 • Točka: 06.a1
 • Pogodba o upravljanju stanovanj
OS7-21R-3103-3.docx
 • Točka: 06.b
 • Predlog sklepa poslovni prostori
OS7-21R-3103-4.docx
 • Točka: 06.b1
 • Pogodba o upravljanju poslovnih prostorov
OS7-21R-3103-5.docx
 • Točka: 06.c
 • Sklep o izvajanju aktivnosti o povečanju osnovnega kapitala
OS7-21R-3103-6.docx
 • Točka: 07.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitva Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Izola – druga obravnava in sprejem
OS7-21R-320601-1.doc
Odbor za gospodarstvo in finance, 19. 9. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 22, Mandat: 7
 • Točka: 00.
 • Vabilo
GF7-22R-320402-v.doc
 • Točka: 00.01
 • Gradivo v celoti na dan 12. 9. 2017
GF7-22R-gradivo v celoti.zip
 • Točka: 01.
 • Zapisnik 21. redne seje OGF
GF7-21R-320402- z.doc
 • Točka: 02.01
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017 - Obrazložitev
OS7-21R-320301 - Rebalans obrazlozitev.doc
 • Točka: 02.02
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017 - Predlog Odloka
OS7-21R-320301 - Predlog Odloka.doc
 • Točka: 02.03
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017 - Splosni del K4
OS7-21R-320301 - Splosni del K4.pdf
 • Točka: 02.04
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017 - Posebni del K4
OS7-21R-320301 - Posebni del K4.pdf
 • Točka: 02.05
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017 - Načrt razvojnih programov 2017-2020
OS7-21R-320301 - Nacrt razvojnih programov.pdf
 • Točka: 02.06
 • Odlok o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2017
OS7-21R-320301 - Odlok o 2 rebalansu 20172.doc
 • Točka: 02.07
 • Nacrt razvojnih programov 2017 -2010
OS7-21R-320301 - Nacrt razvojnih programov.pdf
 • Točka: 02.08
 • Posebni del K4
OS7-21R-320301 - Posebni del K4.pdf
 • Točka: 02.09
 • Splosni del K4
OS7-21R-320301 - Splosni del K4.pdf
 • Točka: 02.10
 • Obrazložitev 2 rebalansa 2017
OS7-21R-320301 - Obrazložitev2 rebalansa 2017d.doc
 • Točka: 03.00
 • Obrazložitev
OS7-21R-3103-1.doc
 • Točka: 03.a
 • Predlog sklepa stanovanja
OS7-21R-3103-2.docx
 • Točka: 03.a1
 • Pogodba o upravljanju stanovanj
OS7-21R-3103-3.docx
 • Točka: 03.b
 • Predlog sklepa poslovni prostori
OS7-21R-3103-4.docx
 • Točka: 03.b1
 • Pogodba o upravljanju poslovnih prostorov
OS7-21R-3103-5.docx
 • Točka: 03.c
 • Sklep o izvajanju aktivnosti o povečanju osnovnega kapitala
OS7-21R-3103-6.docx
 • Točka: 04
 • Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2017
OS7-21R-321007-1.pdf
 • Točka: 05.a
 • Prodaja nepremičnin s parc.št. 3192/3, 3192/4, 3192/5 in 3192/6, vse k.o. Cetore
OS7-21R-321007-2.pdf
 • Točka: 05.b
 • Prodaja nepremičnine v parc.št. 2510/25 k.o. Izola
OS7-21R-321007-3.pdf
 • Točka: 05.c
 • Prodaja nepremičnin s parc.št. 5358/3 in 5362/2, obe k.o. Malija
OS7-21R-321007-4.pdf
 • Točka: 05.d
 • Prodaja parc. v območju B OPPN CMI – Vzhod - št. 2493/3, 2450/3, 2451/1, 2497/5 in 2498/3, vse k.o. 2626-Izola
OS7-21R-320810-1.doc
 • Točka: 05.e
 • Prodaja parc. št. 205/1 in 205/2, be k.o. 2715-Cetore
OS7-21R-320810-3.doc
 • Točka: 05.f
 • Pridobivanje nepremičnin na trasi Južna cesta vzhod - solastnega deleža 99/400 od celote parc. št. 2615/2 in 2615/1, obe k.o. 2626-Izola
OS7-21R-320810-4.doc
 • Točka: 05.g
 • Pridobivanje parc. na trasi hudournika Mehanotehnika II - parc. št. 2485/37, 2485/60 in 2452/2, vse k.o. 2626-Izola
OS7-21R-320810-2.doc
 • Točka: 07.01
 • Mnenje k predlogu cenika
GF7-22R-320808-Obrazlozitev.pdf
 • Točka: 07.02
 • Predlog sklepa
GF7-22R-320808-Predlog sklepa.pdf
 • Točka: 07.03
 • Obrazložitev Komunala
GF7-22R-320808-Obrazlozitev Komunala.pdf
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 18. 9. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 20, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • Vabilo na 20. redno sejo OGJSP
GJ7-20R-320801-v20 -slo+ita.doc
 • Točka: 0.1
 • Celotno gradivo za 20.rednosejo OGJSP
GJ7-20R-320801-celotno gradivo.zip
 • Točka: 1
 • Zapisnik 19.redne seje OGJSP
GJ7-19R-320801-z19.doc
 • Točka: 3.1
 • Statut JP Komunala Izola - obrazložitev
OS7-21R-320808-1.docx
 • Točka: 3.2
 • Statut JP Komunala Izola - sklep
OS7-21R-320808-2.docx
 • Točka: 3.3
 • Statut JP Komunala Izola - celotno gradivo
OS7-21R-320808-statut Komunale Izola.zip
 • Točka: 4
 • Prenos stanovanj in poslovnih prostorov v upravljanje na JP Komunala Izola - celotno gradivo
prenos stanovanj in poslovnih prostorov.zip
Odbor za okolje in prostor, 18. 9. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 15, Mandat: 7
 • Točka:
 • vabilo
OP7-15R-320901-1.docx
 • Točka:
 • zapisnik
OP7-15R- 320901-2.docx
 • Točka:
 • gradivo
OP7-15R-320901-3.pdf
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 18. 9. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 24, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo z dnevnim redom
VI7-24R-320401-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 23. redne seje KMVVI
VI7-23R-320401-z.doc
 • Točka: 4.
 • Mnenje k imenovanju ravnatelja Srednja šola Pietro Coppo Izola
OS7-21R-Mnenje ravnatelj.doc
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 8. 9. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 25, Mandat: 6
 • Točka: 0.
 • Vabilo na 25.redno sejo
JD6-25R-S321231-v.pdf
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 24. redne seje z dne 17. 8. 2017
jd7-24r-321231-z.pdf
Občinski svet občine Izola, 4. 9. 2017, Vrsta seje: Dopisna, Zap. št. seje: 3, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Sklic z dnevnim redom in glasovnico
OS7-3D-320401-2.doc
 • Točka: 1.
 • Obrazložitev in predlog sklepa
OS7-3D-320401-3.pdf
Svet krajevne skupnosti Korte, 23. 8. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 30, Mandat: 6
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na 30. redno sejo
KO6-30r321211-v.pdf
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 29.redne seje
KO6-29r321211-z.pdf
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 17. 8. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 24, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
jd7-24r-321231-v.pdf
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 23. redne seje 1. 6. 2017
jd7-23r-321231-z.pdf
Občinski svet občine Izola, 6. 7. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 20, Mandat: 7
 • Točka: 00.00
 • Vabilo na 20. redno sejo Občinsekga sveta
OS7-20R-023200-v.pdf
 • Točka: 00.01
 • Gradivo v celoti na dan 26. 6. 2017
OS7-20R-023200.zip
 • Točka: 00.02
 • Gradivov celoti na dan 3. 7. 2017
OS7-20R-023200-1.zip
 • Točka: 01.00
 • Predlog podelitve posebnega pooblastila županu za pooblastitev odvetnika za vložitev zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti glede pravne praznine na področju delitve zneskov vodnih nadomestil za pristanišča in kopališča med državo in občinami
OS7-20R-023200-1.docx
 • Točka: 01.00i
 • ITA / Sklep: Predlog podelitve posebnega pooblastila županu za pooblastitev odvetnika za vložitev zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti glede pravne praznine na področju delitve zneskov vodnih nadomestil za pristanišča in kopališča med državo in
OS7-20R-320403-1.docx
 • Točka: 02.00
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS7-20R-320702-3.doc
 • Točka: 02.00i
 • ITA / Sklep in Odlok: Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS7-20R-320403-2.docx
 • Točka: 03.00
 • Odlok o tržnem oglaševanju, prva obravnava
OS7-20R-321007-1.pdf
 • Točka: 03.00i
 • ITA / Sklep: Odlok o tržnem oglaševanju, prva obravnava
OS7-20R-320403-8.docx
 • Točka: 04.01
 • Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnsoti na območju občine Izola - prva obravnava
OS7-20R-320808-1.docx
 • Točka: 04.01
 • predlog odloka
OS7-20R-320808-2.docx
 • Točka: 04.01i
 • ITA / Sklep: Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnsoti na območju občine Izola - prva obravnava
OS7-20R-320403-7.docx
 • Točka: 04.02
 • Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti - ZPPDej
OS7-20R-320808-3.pdf
 • Točka: 04.03
 • Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju občine Izola
OS7-20R-320808-4.pdf
 • Točka: 04.04
 • Pravilnik o oddajanju prostorov za grobove v najem
OS7-20R-320808-6.docx
 • Točka: 04.05
 • Odlok o spremembah in dpolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju Občine Izola
OS7-20R-320808-5.pdf
 • Točka: 04.06
 • Pravilnik za izvedbo storitve upepelitve osebe
OS7-20R-320808-7.doc
 • Točka: 05.00
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Izola
OS7-20R-320804-1.docx
 • Točka: 05.00i
 • ITA / Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Izola
OS7-20R-320403-3.docx
 • Točka: 06.00
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Korte – 2.obravnava
OS7-20R-320901-1.docx
 • Točka: 06.01
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah - predlog tekst
OS7-20R-320901-2.doc
 • Točka: 06.01i
 • ITA / Odlok o spremembah in dopolnitvah - predlog tekst
OS7-20R-320403-4.doc
 • Točka: 06.02
 • Veljavni Odlok Un Korte
OS7-20R-320901-3.pdf
 • Točka: 06.03
 • Grafični del Odloka o Spremembah in dopolnitvah UN Korte
OS7-20R-320901-4.pdf
 • Točka: 07.00
 • ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZN KHM- OBRAZLOŽITEV IN PREDLOG SKLEPA
OS7-20R-320906-1.docx
 • Točka: 07.01
 • ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZN KHM
OS7-20R-320906-2.docx
 • Točka: 07.01i
 • ITA / Sklep in Odlok: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZN KHM
OS7-20R-320403-5.docx
 • Točka: 07.02
 • VELJAVEN ODLOK ZN KHM
OS7-20R-320906-8.pdf
 • Točka: 07.03
 • GRAFIKA 1: IZSEK IZ PLANSKIH DOKUMENTOV, NAMENSKA RABA
OS7-20R-320906-3.pdf
 • Točka: 07.04
 • GRAFIKA 2: DKN OBMOČJA- MEJA OBMOČJA
OS7-20R-320906-4.pdf
 • Točka: 07.05
 • GRAFIKA 3: UREDITVENA SITUACIJA VZHOD 2016
OS7-20R-320906-5.pdf
 • Točka: 07.06
 • GRAFIKA 4: ZBIRNA KARTA OBSTOJEČE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE- VZHOD 2016
OS7-20R-320906-6.pdf
 • Točka: 07.07
 • GRAFIKA 5: ZASNOVA PROMETNE UREDITVE - VZHOD 2016
OS7-20R-320906-7.pdf
 • Točka: 08.00
 • Spremembe odloka OPPN CMI VZHOD (popravek očitne napake grafičnega dela)_OBRAZLOŽITEV in PREDLOG SKLEPA
OS7-20R-320903-1.doc
 • Točka: 08.01
 • priloga A Odlok o Spremenbah OPPN CMI vzhod
OS7-20R-320903-2.doc
 • Točka: 08.01i
 • ITA / Sklep in Odlok: priloga A Odlok o Spremenbah OPPN CMI vzhod
OS7-20R-320403-6.docx
 • Točka: 08.02
 • priloga B OPPN CMI vzhod 4 ureditvena situacija in IZSEK
OS7-20R-320903-3.pdf
 • Točka: 08.03
 • priloga C geodetski posnetek IZSEK
OS7-20R-320903-4.pdf
 • Točka: 08.04
 • priloga D veljaven Odlok o OPPN CMI VZHOD UO 17/12 IZSEK
OS7-20R-320903-5.pdf
 • Točka: 09.00
 • Obrazložitve pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Izola
OS7-20R-320501-2.docx
 • Točka: 09.01
 • Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Izola
OS7-20R-320501-1.docx
 • Točka: 09.01i
 • ITA / Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Izola
OS7-20R-320403-9.docx
 • Točka: 10.00
 • Predlog nove točke - Obrazložitev Pobude za umestitev gradnje Centra za odličnosti za raziskave in inovacije
OS7-20R-31101-1.pdf
 • Točka: 10.01
 • Predlog nove točke - Skica - Okvirna lokacija objektov
OS7-20R-31101-2.pdf
 • Točka: 10.02
 • Predlog nove točke - Obrazložitev projektanta
OS7-20R-31101-3.pdf
 • Točka: 10.03
 • Predlog nove točke - Investicijske aktivnosti
OS7-20R-31101-4.xlsx
 • Točka: 10.04
 • PREDLOG SKLEPA OGF STAVBNA PRAVICA
OS7-20R-31101-5.docx
 • Točka: 10.05
 • POGODBA O USTANOVITVI STAVBNE PRAVICE UNIVERZI
OS7-20R-31101-6.pdf
 • Točka: 10.06
 • ANEKS K POGODBI
OS7-20R-31101-7.pdf
 • Točka: 11.00
 • AMANDMAJI
OS7-20R-023200-ama.zip
 • Točka: 12.00
 • POROČILA DELOVNIH TELES
OS7-20R-023200-poroc.zip
Statutarno pravna komisija, 5. 7. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 22, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo z dnevnim redom
SP7-22R-320601-V.doc
 • Točka: 0.00
 • Gradivo v celoti na dan 28.6.2017
SP7-22R-320401.zip
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 22. redne seje komisije
SP7-22R-320601-Z.doc.docx
 • Točka: 2.0
 • Predlog podelitve posebnega pooblastila županu za pooblastitev odvetnika za vložitev zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti glede pravne praznine na področju delitve zneskov vodnih nadomestil za pristanišča in kopališča med državo in občinami
OS7-20R-023200-1.docx
 • Točka: 3.0
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS7-20R-320702-3.doc
 • Točka: 4.0
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Izola
OS7-20R-320804-1.docx
 • Točka: 5.0
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Korte – 2.obravnava
OS7-20R-320901-1.docx
 • Točka: 5.01
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah - predlog tekst
OS7-20R-320901-2.doc
 • Točka: 5.02
 • Veljavni Odlok Un Korte
OS7-20R-320901-3.pdf
 • Točka: 5.03
 • Grafični del Odloka o Spremembah in dopolnitvah UN Korte
OS7-20R-320901-4.pdf
 • Točka: 5.04
 • ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZN KHM- OBRAZLOŽITEV IN PREDLOG SKLEPA
OS7-20R-320906-1.docx
 • Točka: 5.05
 • ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZN KHM
OS7-20R-320906-2.docx
 • Točka: 5.06
 • VELJAVEN ODLOK ZN KHM
OS7-20R-320906-8.pdf
 • Točka: 5.07
 • GRAFIKA 1: IZSEK IZ PLANSKIH DOKUMENTOV, NAMENSKA RABA
OS7-20R-320906-3.pdf
 • Točka: 5.08
 • GRAFIKA 2: DKN OBMOČJA- MEJA OBMOČJA
OS7-20R-320906-4.pdf
 • Točka: 5.09
 • GRAFIKA 3: UREDITVENA SITUACIJA VZHOD 2016
OS7-20R-320906-5.pdf
 • Točka: 5.10
 • GRAFIKA 4: ZBIRNA KARTA OBSTOJEČE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE- VZHOD 2016
OS7-20R-320906-6.pdf
 • Točka: 5.11
 • GRAFIKA 5: ZASNOVA PROMETNE UREDITVE - VZHOD 2016
OS7-20R-320906-7.pdf
 • Točka: 6.0
 • Spremembe odloka OPPN CMI VZHOD (popravek očitne napake grafičnega dela)_OBRAZLOŽITEV in PREDLOG SKLEPA
OS7-20R-320903-1.doc
 • Točka: 6.1
 • priloga A Odlok o Spremenbah OPPN CMI vzhod
OS7-20R-320903-2.doc
 • Točka: 6.2
 • priloga B OPPN CMI vzhod 4 ureditvena situacija in IZSEK
OS7-20R-320903-3.pdf
 • Točka: 6.3
 • priloga C geodetski posnetek IZSEK
OS7-20R-320903-4.pdf
 • Točka: 6.4
 • priloga D veljaven Odlok o OPPN CMI VZHOD UO 17/12 IZSEK
OS7-20R-320903-5.pdf
 • Točka: 7.0
 • Obrazložitve pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Izola
OS7-20R-320501-2.docx
 • Točka: 7.1
 • Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Izola
OS7-20R-320501-1.docx
Komisija za razvoj podeželja, 5. 7. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 7, Mandat: 7
 • Točka:
 • Vabilo 7. redna seja
RP7-7R-320901-1.docx
 • Točka:
 • Zapisnik 6. redne seje
RP7-7R-320901-2.docx
 • Točka:
 • Gradivo za OS- Un Korte
RP7-7R-320901-3.docx
 • Točka:
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka UN Korte -tekst
RP7-7R-320901-4.doc
 • Točka:
 • Veljavni Odlok UN Korte
RP7-7R-320901-5.pdf
 • Točka:
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah UN Korte - grafični del
RP7-7R-320901-6.pdf
 • Točka:
 • Objava javnih ponudb SKZG RS
RP7-7R-320901-7.pdf
Odbor za gospodarstvo in finance, 4. 7. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 21, Mandat: 7
 • Točka: 00.00
 • Vabilo na 21. redno sejo OGF
GF7-21R-320402.doc
 • Točka: 00.01
 • Gradivo v celoti
OGF7-21R-320402-g.zip
 • Točka: 00.02
 • Gradivo v celoti na dan 3. 7. 2017
GF7-21R-320402-1.zip
 • Točka: 01.00
 • Zapisnik 20. redne seje OGF
GF7-20R-320402-z.doc
 • Točka: 02.00
 • Odlok o tržnem oglaševanju, prva obravnava
OS7-20R-321007-1.pdf
 • Točka: 03.00
 • Obrazložitve pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Izola
OS7-20R-320501-2.docx
 • Točka: 03.01
 • Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Izola
OS7-20R-320501-1.docx
 • Točka: 04.01
 • Predlog nove točke - Obrazložitev Pobude za umestitev gradnje Centra za odličnosti za raziskave in inovacije
OS7-20R-31101-1.pdf
 • Točka: 04.02
 • Predlog nove točke - Skica - Okvirna lokacija objektov
OS7-20R-31101-2.pdf
 • Točka: 04.03
 • Predlog nove točke - Obrazložitev projektanta
OS7-20R-31101-3.pdf
 • Točka: 04.04
 • Predlog nove točke - Investicijske aktivnosti
OS7-20R-31101-4.xlsx
Odbor za okolje in prostor, 4. 7. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 14, Mandat: 7
 • Točka:
 • Vabilo na 14. redno sejo
OP7-14R-320901-1.docx
 • Točka:
 • Zapisnik 13. redne seje OOP
OP7-14R-320901-2.docx
 • Točka:
 • Gradivo OS - UN Korte
OP7-14R-320901-3.docx
 • Točka:
 • Spremebe in dopolnitve Odloka UN Korte - tekst
OP7-14R-320901-4.doc
 • Točka:
 • Odlok UN Korte - veljavni
OP7-14R-320901-5.pdf
 • Točka:
 • Spremembe in dopolnitve UN Korte - grafični del
OP7-14R-320901-6.pdf
 • Točka:
 • Sprememba Odloka CMI - vzhod - celotno gradivo
OP7-14R-320901-7.pdf
 • Točka:
 • CMI vzhod - prerez objekta po odpravi napake
OP7-14R-320901-8.pdf
 • Točka:
 • Spremembe in dopolnitve Odloka ZN KHM - celotno gradivo
OP7-14R-320901-9.pdf
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 3. 7. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 19, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • Vabilo na 19.redno sejo OGJSP
GJ7-19R-320801-v19 -slo+ita.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo za 19.redno sejo OGJSP v celoti
OS7-20R-320801-gradivo skupaj.zip
 • Točka: 1
 • Zapisnik 18.redne seje OGJSP
GJ7-18R-320801-z18.doc
 • Točka: 2
 • Predlog podelitve posebnega poobalstila županu
OS7-20R-023200-1.docx
 • Točka: 3
 • Predlog Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti
OS7-20R-320808-0.zip
 • Točka: 4
 • Predlog spremembe Odloka o ureditvi cestnega prometa
OS7-20R-320804-1.docx
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 3. 7. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 23, Mandat: 7
 • Točka: 00
 • Vabilo na 23. redno sejo
VI7-23R-320401-v.doc
 • Točka: 01
 • Zapisnik 22. redne seje
VI7-23R-320401-z.doc
Pododbor za kraj. samo. in toponomastiko, 28. 6. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 5, Mandat: 7
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 5.redno sejjo pododbora za lokalno samoupravo in toponomastiko
TO7-5R321211-v.docx
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 4. redne seje Pododbora za lokalno samoupravo in toponomastiko
TO7-4R-321211-z-.pdf
 • Točka: 2.0
 • Odgovor na svetniško pobudo v zvezi s poimenovanjem parka na Velikem trgu v Park slikarja B. Benčiča
OS7-19R-023200-21.pdf
Nadzorni odbor Občine Izola, 19. 6. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 25, Mandat: 7
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 25. redno sejo Nadzornega odbora
no7-25r-321211-v.pdf.
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 24.redne seje
no7-24r-321211-z.pdf
Občinski svet občine Izola, 8. 6. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 19, Mandat: 7
 • Točka: 0.0
 • Gradivo v celoti na dan 29.5.2017
OS7-19R-023200.zip
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z dnevnim redom
4-OS7-19R-023200-v.doc
 • Točka: 0.01
 • Gradivo v celoti na dan 05.06.2017
OS7-19R-023200-1.zip
 • Točka: 0.02
 • Poročila delovnih teles
OS7-19R-porocila del. teles.zip
 • Točka: 01.00
 • Zapisnik 18. rede seje Občinskega sveta
OS7-18R-023200-z.doc
 • Točka: 02.a
 • Letno poročilo Glasbene šole Koper za leto 2016
OS7-19R-320702-2.a.doc
 • Točka: 02.a
 • Letno poročilo Glasbene šole Koper za leto 2016
OS7-19R-320702-2.a.pdf
 • Točka: 02.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo Glasbene šole Koper za leto 2016
OS7-19R-320403-10.docx
 • Točka: 02.b
 • Letni delovni načrt Glasbene šole Koper za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-2.b.doc
 • Točka: 02.b
 • Letni delovni načrt Glasbene šole Koper za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-2.b.pdf
 • Točka: 02.bi
 • ITA / Sklep: Letni delovni načrt Glasbene šole Koper za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320403-11.docx
 • Točka: 02.c
 • Finančni načrt Glasbene šole Koper za leto 2017
OS7-19R-320702-2.c.doc
 • Točka: 02.c
 • Finančni načrt Glasbene šole Koper za leto 2017
OS7-19R-320702-2.c.pdf
 • Točka: 02.ci
 • ITA / Sklep: Finančni načrt Glasbene šole Koper za leto 2017
OS7-19R-320403-12.docx
 • Točka: 03.a
 • Letno poročilo JVIZ Vrtec Mavrica Izola za leto 2016
OS7-19R-320702-3.a.doc
 • Točka: 03.a
 • Letno poročilo JVIZ Vrtec Mavrica Izola za leto 2016
OS7-19R-320702-3.a.pdf
 • Točka: 03.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo JVIZ Vrtec Mavrica Izola za leto 2016
OS7-19R-320403-13.docx
 • Točka: 03.b
 • Letni delovni načrt JVIZ Vrtec Mavrica Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-3.b.doc
 • Točka: 03.b
 • Letni delovni načrt JVIZ Vrtec Mavrica Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-3.b.pdf
 • Točka: 03.bi
 • ITA / Sklep: Letni delovni načrt JVIZ Vrtec Mavrica Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320403-14.docx
 • Točka: 03.c
 • Finančni načrt JVIZ Vrtec Mavrica Izola za leto 2017
OS7-19R-320702-3.c.doc
 • Točka: 03.c
 • Finančni načrt JVIZ Vrtec Mavrica Izola za leto 2017
OS7-19R-320702-3.c.pdf
 • Točka: 03.ci
 • ITA / Sklep: Finančni načrt JVIZ Vrtec Mavrica Izola za leto 2017
OS7-19R-320403-15.docx
 • Točka: 04.a
 • Letno poročilo JVIZ Scuola Elementare Dante Alighieri Isola za leto 2016
OS7-19R-320702-4.a.doc
 • Točka: 04.a
 • Letno poročilo JVIZ Scuola Elementare Dante Alighieri Isola za leto 2016
OS7-19R-320702-4.a.pdf
 • Točka: 04.a
 • Letno poročilo JVIZ Scuola Elementare Dante Alighieri Isola za leto 2016
OS7-19R-320702-4.a1.pdf
 • Točka: 04.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo JVIZ Scuola Elementare Dante Alighieri Isola za leto 2016
OS7-19R-320403-16.docx
 • Točka: 04.b
 • Letni delovni načrt Scuola Elementare Dante Alighieri Isola - Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-4.b.doc
 • Točka: 04.b
 • Letni delovni načrt Scuola Elemenater Dante Alighieri Isola - Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-4.b.pdf
 • Točka: 04.bi
 • ITA / Sklep: Letni delovni načrt Scuola Elementare Dante Alighieri Isola - Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320403-17.docx
 • Točka: 04.c
 • Finančni načrt JVIZ Scuola Elementare Dante Alighieri Isola - Izola za leto 2017
OS7-19R-320702-4.c.doc
 • Točka: 04.c
 • Finančni načrt JVIZ Scuola Elementare Dante Aligheiri Isola - Izola za leto 2017
OS7-19R-320702-4.c.pdf
 • Točka: 04.ci
 • ITA / Sklep: Finančni načrt JVIZ Scuola Elementare Dante Alighieri Isola - Izola za leto 2017
OS7-19R-320403-18.docx
 • Točka: 05.a
 • Letno poročilo JVIZ Osnovna šola Livade Izola za leto 2016
OS7-19R-320702-5.a.doc
 • Točka: 05.a
 • Letno poročilo JVIZ Osnovna šola Livade Izola za leto 2016
OS7-19R-320702-5.a.pdf
 • Točka: 05.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo JVIZ Osnovna šola Livade Izola za leto 2016
OS7-19R-320403-19.docx
 • Točka: 05.b
 • Letni delovni načrt JVIZ Osnovna šola Livade Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-5.b.doc
 • Točka: 05.b
 • Letni delovni načrt JVIZ Osnovna šola Livade Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-5.b.pdf
 • Točka: 05.bi
 • ITA / Sklep: Letni delovni načrt JVIZ Osnovna šola Livade Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320403-20.docx
 • Točka: 05.c
 • Finančni načrt JVIZ Osnovna šola Livade Izola za leto 2017
OS7-19R-320702-5.c.doc
 • Točka: 05.c
 • Finančni načrt JVIZ Osnovna šola Livade Izola za leto 2017
OS7-19R-320702-5.c.pdf
 • Točka: 05.ci
 • ITA / Sklep: Finančni načrt JVIZ Osnovna šola Livade Izola za leto 2017
OS7-19R-320403-21.docx
 • Točka: 06.a
 • Letno poročilo JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2016
OS7-19R-320702-6.a.doc
 • Točka: 06.a
 • Letno poročilo JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2016
OS7-19R-320702-6.a.pdf
 • Točka: 06.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2016
OS7-19R-320403-22.docx
 • Točka: 06.b
 • Letni delovni načrt JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-6.b.doc
 • Točka: 06.b
 • Letni delovni načrt JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za šolsko leto 20 16/2017
OS7-19R-320702-6.b.pdf
 • Točka: 06.bi
 • ITA / Sklep: Letni delovni načrt JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320403-23.docx
 • Točka: 06.c
 • Finančni načrt JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2017
OS7-19R-320702-6.c.doc
 • Točka: 06.c
 • Finančni načrt JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2017
OS7-19R-320702-6.c.pdf
 • Točka: 06.ci
 • ITA / Sklep: Finančni načrt JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2017
OS7-19R-320403-24.docx
 • Točka: 07.
 • Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola
OS7-19R-320702-7.doc
 • Točka: 07.i
 • ITA / Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola
OS7-19R-320403-25.doc
 • Točka: 08.00
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola Livade Izola, druga obravnava
OS7-19R-320702-8.doc
 • Točka: 08.i
 • ITA / Predlog Odloka in sklep: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola Livade Izola, druga obravnava
OS7-19R-320403-26.docx
 • Točka: 09.00
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola, druga obravnava
OS7-19R-320702-9.doc
 • Točka: 09.00i
 • ITA / Predlog Odloka in sklep: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola, druga obravnava
OS7-19R-320403-27.docx
 • Točka: 10.00
 • predlog Odloka o ustanovitvi JZ Mestna knjižnica Izola - UPB
OS7-19R-320403-3.doc
 • Točka: 10.00i
 • ITA / predlog Odloka o ustanovitvi JZ Mestna knjižnica Izola - UPB
OS7-19R-320403-28.docx
 • Točka: 11.00
 • predlog Odloka o ustanovitvi JZ CKŠP Izola - UPB
OS7-19R-320403-4.doc
 • Točka: 11.00i
 • ITA / predlog Odloka o ustanovitvi JZ CKŠP Izola - UPB
OS7-19R-320403-29.docx
 • Točka: 12.00
 • Letno poročilo JP Komunala Izola za leto 2016
OS7-19R-320801-1.zip
 • Točka: 12.00i
 • ITA / Sklep: Letno poročilo JP Komunala Izola za leto 2016
OS7-19R-320403-30.docx
 • Točka: 13.00
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju Občine Izola - druga obravnava
OS7-19R-320808-1.pdf
 • Točka: 13.00i
 • ITA / Predlog Odloka in sklep: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju Občine Izola - druga obravnava
OS7-19R-320403-31.docx
 • Točka: 13.01
 • predlog odloka
OS7-19R-320808-2.pdf
 • Točka: 14.
 • Predlog Odloka o tržnem oglaševanju-prva obravnava
OS7-19R-321007-8.pdf
 • Točka: 15.00
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017
OS7-19R-320403-6.doc
 • Točka: 15.01
 • predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2017
OS7-19R-320403-7.doc
 • Točka: 15.01i
 • ITA / predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2017
OS7-19R-320403-32.docx
 • Točka: 15.03
 • Posebni del rebalansa proračuna Občine Izola za leto 2017
OS7-19R-320403-8.pdf
 • Točka: 15.04
 • Načrt razvojnih programov
OS7-19R-320403-9.pdf
 • Točka: 16.00
 • Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2017
OS7-19R-321007-2.pdf
 • Točka: 16.00i
 • ITA / Sklep: Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2017
OS7-19R-320403-33.docx
 • Točka: 17.00
 • Uknitev javnega dobra na nepremičninah: 5404/9 k.o. Malija in 3793/5 k.o. Izola
OS7-19R-321007-1.pdf
 • Točka: 17.00i
 • ITA / Sklep: Uknitev javnega dobra na nepremičninah: 5404/9 k.o. Malija in 3793/5 k.o. Izola
OS7-19R-320403-34.docx
 • Točka: 18.a
 • Podaja zavezujoče ponudbe za odkup nepremičnin in pooblastilo za sklenitev pravnega posla pridobivanja stvarnega nepremičnega premoženja v območju ZN Marina
OS7-19R-320810-1.pdf
 • Točka: 18.ai
 • ITA / Sklep: Podaja zavezujoče ponudbe za odkup nepremičnin in pooblastilo za sklenitev pravnega posla pridobivanja stvarnega nepremičnega premoženja v območju ZN Marina
OS7-19R-320403-35.docx
 • Točka: 18.b
 • Odločanje o pravnem poslu pridobivanja parc.št.1337, 1338, del 1335/1 in del 1345, vse k.o. Izola
OS7-19R-321007-7.pdf
 • Točka: 18.bi
 • ITA / Sklep: Odločanje o pravnem poslu pridobivanja parc.št.1337, 1338, del 1335/1 in del 1345, vse k.o. Izola
OS7-19R-320403-36.docx
 • Točka: 18.c
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja z nepremičnino s parc.št. 2027/7 k.o. Izola
OS7-19R-321007-5.pdf
 • Točka: 18.ci
 • ITA / Sklep: Odločanje o pravnem poslu razpolaganja z nepremičnino s parc.št. 2027/7 k.o. Izola
OS7-19R-320403-37.docx
 • Točka: 18.d
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja z nepremičnim premoženjem za del nepremičnine s parc.št. 5404/9 k.o. Malija, ki bo po pravnomočnosti postopka o parcelaciji pridobil parc.št. 5404/12
OS7-19R-321007-4.pdf
 • Točka: 18.di
 • ITA / Sklep: Odločanje o pravnem poslu razpolaganja z nepremičnim premoženjem za del nepremičnine s parc.št. 5404/9 k.o. Malija, ki bo po pravnomočnosti postopka o parcelaciji pridobil parc.št. 5404/12
OS7-19R-320403-38.docx
 • Točka: 18.e
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja z nepremičnim premoženjem za del nepremičnine s parc.št. 5404/9 k.o. Malija, ki bo po pravnomočnosti postopka o parcelaciji pridobil parc.št. 5404/13
OS7-19R-321007-6.pdf
 • Točka: 18.ei
 • ITA / Sklep: Odločanje o pravnem poslu razpolaganja z nepremičnim premoženjem za del nepremičnine s parc.št. 5404/9 k.o. Malija, ki bo po pravnomočnosti postopka o parcelaciji pridobil parc.št. 5404/13
OS7-19R-320403-39.docx
 • Točka: 19.00
 • predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Izola
OS7-19R-320403-5.doc
 • Točka: 19.00i
 • ITA / Sklep: predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Izola
OS7-19R-320403-40.docx
 • Točka: 20.b
 • Soglasje k imenovanju direktorice JZ Obalne lekarne Koper
OS7-19R-320703-1A.doc
 • Točka: 20.b
 • Prošnja za soglasje k imenovanju direktorice JZ Obalne lekarne Koper
OS7-19R-320703-1B.pdf
 • Točka: 20.bi
 • ITA / Sklep: Soglasje k imenovanju direktorice JZ Obalne lekarne Koper
OS7-19R-320403-41.docx
 • Točka: 21.00
 • Odgovor na svetniško pobudo v zvezi s poimenovanjem parka na Velikem trgu v Park slikarja B. Benčiča
OS7-19R-023200-21.pdf
 • Točka: 21.00i
 • ITA / Sklep: Odgovor na svetniško pobudo v zvezi s poimenovanjem parka na Velikem trgu v Park slikarja B. Benčiča
OS7-19R-320403-42.docx
Komisija za vprašanja italijanske narodnosti, 7. 6. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 10, Mandat: 7
 • Točka: 0,00
 • Vabilo z RD
IN7-10R-320403-v.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 9. redne seje KIN
IN7-10R-320403-1.docx
 • Točka: 2a
 • Letno poročilo JVIZ Scuola Elementare Dante Alighieri Isola za leto 2016
OS7-19R-320702-4.a.doc
 • Točka: 2a
 • Letno poročilo JVIZ Scuola Elementare Dante Alighieri Isola za leto 2016
OS7-19R-320702-4.a.pdf
 • Točka: 2a
 • Letno poročilo JVIZ Scuola Elementare Dante Alighieri Isola za leto 2016
OS7-19R-320702-4.a1.pdf
 • Točka: 2ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo JVIZ Scuola Elementare Dante Alighieri Isola za leto 2016
OS7-19R-320403-16.docx
 • Točka: 2b
 • Letni delovni načrt Scuola Elementare Dante Alighieri Isola - Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-4.b.doc
 • Točka: 2b
 • Letni delovni načrt Scuola Elemenater Dante Alighieri Isola - Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-4.b.pdf
 • Točka: 2bi
 • ITA / Sklep: Letni delovni načrt Scuola Elementare Dante Alighieri Isola - Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320403-17.docx
 • Točka: 2c
 • Finančni načrt JVIZ Scuola Elementare Dante Aligheiri Isola - Izola za leto 2017
OS7-19R-320702-4.c.doc
 • Točka: 2c
 • Finančni načrt JVIZ Scuola Elementare Dante Aligheiri Isola - Izola za leto 2017
OS7-19R-320702-4.c.pdf
 • Točka: 2ci
 • ITA / Sklep: Finančni načrt JVIZ Scuola Elementare Dante Alighieri Isola - Izola za leto 2017
OS7-19R-320403-18.docx
 • Točka: 3
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ SE Dante Alighieri Isola - OŠ Dante Alighieri Izola
OS7-19R-320702-7.doc
 • Točka: 3i
 • ITA / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ SE Dante Alighieri Isola - OŠ Dante Alighieri Izola
OS7-19R-320403-25.doc
Odbor za okolje in prostor, 7. 6. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 13, Mandat: 7
 • Točka:
 • Vabilo 13. redna seja
OOP7-13R-320901-1.doc
 • Točka:
 • Zapisnik 12. redne seje
OOP7-13R-320901-2.doc
 • Točka:
 • Stališča in pripombe UN Korte
OOP7-13R-320901-3.docx
Statutarno pravna komisija, 7. 6. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 21, Mandat: 7
 • Točka:
 • Gradivo v celoti
SP7-21R-320601.zip
 • Točka: 0.
 • Vabilo za 21. redno sejo
SP7-21R-320601-V.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 21. redne seje
SP7-21R-320601-Z1.docx
 • Točka: 2.
 • Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola
OS7-19R-320702-7.doc
 • Točka: 3.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola Livade Izola, druga obravnava
OS7-19R-320702-8.doc
 • Točka: 4.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola, druga obravnava
OS7-19R-320702-9.doc
 • Točka: 5.
 • Predlog Odloka o ustanovitvi JZ Mestna knjižnica Izola - UPB
OS7-19R-320403-3.doc
 • Točka: 6.
 • Predlog Odloka o ustanovitvi JZ CKŠP Izola - UPB
OS7-19R-320403-4.doc
 • Točka: 7.1.
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju Občine Izola - druga obravnava
OS7-19R-320808-1.pdf
 • Točka: 7.2.
 • Predlog odloka
OS7-19R-320808-2.pdf
 • Točka: 8.1.
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017
OS7-19R-320403-6.doc
 • Točka: 8.2.
 • Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2017
OS7-19R-320403-7.doc
 • Točka: 8.3.
 • Posebni del rebalansa proračuna Občine Izola za leto 2017
OS7-19R-320403-8.pdf
 • Točka: 8.4.
 • Načrt razvojnih programov
OS7-19R-320403-9.pdf
Odbor za družbene dejavnosti, 6. 6. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 17, Mandat: 7
 • Točka:
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z DR
DD7-17R-320403-3.docx
 • Točka: 1a
 • Zapisnik 15. redne seje ODD
DD7-17R-320403-1.docx
 • Točka: 1b
 • Zapisnik 16. redne seje ODD
DD7-17R-320403-2.docx
 • Točka: 2a
 • Letno poročilo Glasbene šole Koper za leto 2016
OS7-19R-320702-2.a.doc
 • Točka: 2a
 • Letno poročilo Glasbene šole Koper za leto 2016
OS7-19R-320702-2.b.doc
 • Točka: 2b
 • Letni delovni načrt Glasbene šole Koper za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-2.b.doc
 • Točka: 2b
 • Letni delovni načrt Glasbene šole Koper za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-2.b.pdf
 • Točka: 2c
 • Finančni načrt Glasbene šole Koper za leto 2017
OS7-19R-320702-2.c.doc
 • Točka: 2c
 • Finančni načrt Glasbene šole Koper za leto 2017
OS7-19R-320702-2.c.pdf
 • Točka: 3a
 • Letno poročilo JVIZ Vrtec Mavrica Izola za leto 2016
OS7-19R-320702-3.a.doc
 • Točka: 3a
 • Letno poročilo JVIZ Vrtec Mavrica Izola za leto 2016
OS7-19R-320702-3.a.pdf
 • Točka: 3b
 • Letni delovni načrt JVIZ Vrtec Mavrica Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-3.b.doc
 • Točka: 3b
 • Letni delovni načrt JVIZ Vrtec Mavrica Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-3.b.pdf
 • Točka: 3c
 • Finančni načrt JVIZ Vrtec Mavrica Izola za leto 2017
OS7-19R-320702-3.c.doc
 • Točka: 3c
 • Finančni načrt JVIZ Vrtec Mavrica Izola za leto 2017
OS7-19R-320702-3.c.pdf
 • Točka: 4a
 • Letno poročilo JVIZ Scuola Elementare Dante Alighieri Isola za leto 2016
OS7-19R-320702-4.a.doc
 • Točka: 4a
 • Letno poročilo JVIZ Scuola Elementare Dante Alighieri Isola za leto 2016
OS7-19R-320702-4.a.pdf
 • Točka: 4a
 • Letno poročilo JVIZ Scuola Elementare Dante Alighieri Isola za leto 2016
OS7-19R-320702-4.a1.pdf
 • Točka: 4b
 • Letni delovni načrt Scuola Elementare Dante Alighieri Isola - Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-4.b.doc
 • Točka: 4b
 • Letni delovni načrt Scuola Elemenater Dante Alighieri Isola - Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-4.b.pdf
 • Točka: 4c
 • Finančni načrt JVIZ Scuola Elementare Dante Alighieri Isola - Izola za leto 2017
OS7-19R-320702-4.c.doc
 • Točka: 4c
 • Finančni načrt JVIZ Scuola Elementare Dante Aligheiri Isola - Izola za leto 2017
OS7-19R-320702-4.c.pdf
 • Točka: 5a
 • Letno poročilo JVIZ Osnovna šola Livade Izola za leto 2016
OS7-19R-320702-5.a.doc
 • Točka: 5a
 • Letno poročilo JVIZ Osnovna šola Livade Izola za leto 2016
OS7-19R-320702-5.a.pdf
 • Točka: 5b
 • Letni delovni načrt JVIZ Osnovna šola Livade Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-5.b.doc
 • Točka: 5b
 • Letni delovni načrt JVIZ Osnovna šola Livade Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-5.b.pdf
 • Točka: 5c
 • Finančni načrt JVIZ Osnovna šola Livade Izola za leto 2017
OS7-19R-320702-5.c.doc
 • Točka: 5c
 • Finančni načrt JVIZ Osnovna šola Livade Izola za leto 2017
OS7-19R-320702-5.c.pdf
 • Točka: 6a
 • Letno poročilo JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2016
OS7-19R-320702-6.a.doc
 • Točka: 6a
 • Letno poročilo JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2016
OS7-19R-320702-6.a.pdf
 • Točka: 6b
 • Letni delovni načrt JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-6.b.doc
 • Točka: 6b
 • Letni delovni načrt JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za šolsko leto 20 16/2017
OS7-19R-320702-6.b.pdf
 • Točka: 6c
 • Finančni načrt JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2017
OS7-19R-320702-6.c.doc
 • Točka: 6c
 • Finančni načrt JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2017
OS7-19R-320702-6.c.pdf
 • Točka: 7
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ SE Dante Alighieri Isola - OŠ Dante Aligheri Izola
OS7-19R-320702-7.doc
 • Točka: 8
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola Livade Izola, druga obravnava
OS7-19R-320702-8.doc
 • Točka: 9
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola, druga obravnava
OS7-19R-320702-9.doc
Odbor za gospodarstvo in finance, 6. 6. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 20, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Gradivo v celoti na dan 30.5.2017
GF7-20R-320401.zip
 • Točka: 0.01
 • Gradivo v celoti na dan 5. 6. 2017
GF7-20R-320401-1.zip
 • Točka: 00.
 • Vabilo z dnevnim redom
GF7-20R-320401-v.doc
 • Točka: 01.0
 • Zapisnik 19. redne seje odbora
GF7-20R-320401-z.doc
 • Točka: 02.0
 • Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola
OS7-19R-320702-7.doc
 • Točka: 03.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola Livade Izola, druga obravnava
OS7-19R-320702-8.doc
 • Točka: 04.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola, druga obravnava
OS7-19R-320702-9.doc
 • Točka: 05.
 • Predlog Odloka o tržnem oglaševanju-prva obravnava
OS7-19R-321007-8.pdf
 • Točka: 06.0
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017
OS7-19R-320403-6.doc
 • Točka: 06.1
 • Posebni del rebalansa proračuna Občine Izola za leto 2017
OS7-19R-320403-7.doc
 • Točka: 06.2
 • Načrt razvojnih programov
OS7-19R-320403-9.pdf
 • Točka: 07.0
 • Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2017
OS7-19R-321007-2.pdf
 • Točka: 08.0
 • Uknitev javnega dobra na nepremičninah: 5404/9 k.o. Malija in 3793/5 k.o. Izola
OS7-19R-321007-1.pdf
 • Točka: 09.a
 • Podaja zavezujoče ponudbe za odkup nepremičnin in pooblastilo za sklenitev pravnega posla pridobivanja stvarnega nepremičnega premoženja v območju ZN Marina
OS7-19R-320810-1.pdf
 • Točka: 09.b
 • Odločanje o pravnem poslu pridobivanja parc.št.1337, 1338, del 1335/1 in del 1345, vse k.o. Izola
OS7-19R-321007-7.pdf
 • Točka: 09.c
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja z nepremičnino s parc.št. 2027/7 k.o. Izola
OS7-19R-321007-5.pdf
 • Točka: 09.d
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja z nepremičnim premoženjem za del nepremičnine s parc.št. 5404/9 k.o. Malija, ki bo po pravnomočnosti postopka o parcelaciji pridobil parc.št. 5404/12
OS7-19R-321007-4.pdf
 • Točka: 09.e
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja z nepremičnim premoženjem za del nepremičnine s parc.št. 5404/9 k.o. Malija, ki bo po pravnomočnosti postopka o parcelaciji pridobil parc.št. 5404/13
OS7-19R-321007-4.pdf