Občina Izola

05 / Organi občine

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Seje
Izberi organ:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 5. 6. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 22, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Gradivo v celoti na dona 30.5.2017
VI7-22R-320401.zip
 • Točka: 00.
 • Vabilo z dnevnim redom
VI7-22R-320401-v.doc
 • Točka: 1.a
 • 21. redne seje komisije z dne 18. 4. 2017
VI7-22R-320401-z.doc
 • Točka: 1.b
 • 4. izredne seje komisije z dne 11. 5. 2017
VI7-22R-320401-zi.doc
 • Točka: 3.
 • Soglasje k imenovanju direktorice JZ Obalne lekarne Koper
OS7-19R-320703-1A.doc
 • Točka: 3.1
 • Prošnja za soglasje k imenovanju direktorice JZ Obalne lekarne Koper
OS7-19R-320703-1B.pdf
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 5. 6. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 18, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • Vabilo na 18.redno sejo OGJSP
GJ7-18R-320801-v18 -slo+ita.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo za 18.redno sejo - v celoti
GJ7-18R-320801-gradivo skupaj.zip
 • Točka: 1
 • Zapisnik 17.redne seje OGJSP
GJ7-17R-320801-z17.doc
 • Točka: 2
 • Letno poročilo o delu JP Komunala Izola d.o.o. za leto 2016
OS7-19R-320801-1.zip
 • Točka: 3
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogrebni dejavnosti, druga obravnava
OS7-19R-320808-1.zip
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 1. 6. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 23, Mandat: 7
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 23.redno sejo
JD6-23RS-321231-v.pdf
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 22.redne seje
JD6-22RS-321231-z.pdf
Svet krajevne skupnosti Korte, 18. 5. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 29, Mandat: 6
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 29. redno sejo
KO6-29r321211-v.pdf
 • Točka: 1.1
 • Zapisnik 28. redne seje
KO6-28r321211-z.pdf
Nadzorni odbor Občine Izola, 15. 5. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 24, Mandat: 7
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 24.redno sejo z dne 15.5.2017
no7-24r-321211-v.pdf
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 23.redne seje
no7-23r-321211-z.pdf
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 11. 5. 2017, Vrsta seje: Izredna, Zap. št. seje: 4, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo z dnevnim redom
VI7-4i-320401-v.doc
 • Točka: 1.a
 • Predlog dopolnitve sklepa o pričetku postopka razpisa za občinsko nagrado in priznanja za leto 2017
OS7-18R-023200-1.docx
 • Točka: 1.b
 • Predlog dopolnitve besedila razpisa za zbiranje prijav za podelitev občinske nagrade in priznanj za leto 2017
VI7-21R-023200-1-dopolnitev.docx
 • Točka: 2.0
 • Pobudi vloženi na 8. redni seji in 15. redni seji OS - Liste Izolani v zvezi s poimenovanjem parka po slikarju Borisu Benčiču
VI7-4i-320401-1.pdf
 • Točka: 2.1
 • zapisni 3. redne seje pododbora za lokalno samoupravo in toponomastiko - obravnava pobude in sprejeti sklep
VI7-4i-320401-2.docx
 • Točka: 2.2
 • Odgovor na svetniško pobudo v zvezi s poimenovanjem parka na Velikem trgu v Park slikarja B. Benčiča
VI7-4i-320401.pdf
Občinski svet občine Izola, 20. 4. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 18, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo na nadaljevanje 18. redne seje OS
OS7-18R-023200-v. nad.pdf
 • Točka: 0.0
 • Gradivo v celoti na dan 14.4.2017
OS7-18R-023200-2.zip
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z dnevnim redom
OS7-18R-023200-v.doc
 • Točka: 0.00
 • Gradivo v celoti na dan 10.4.2017
OS7-18R-023200-c.zip
 • Točka: 01.0
 • Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Izola
OS7-17R-023200-z.pdf
 • Točka: 02.a
 • Obrazložitev - Letno poročilo javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2016
OS7-18R-320705- 2.a.docx
 • Točka: 02.a1
 • Priloga 2 - poročilo o delu JZ Mestna knjižnica Izola za leto 2016
OS7-18R-320705- 2.a 2.pdf
 • Točka: 02.a2
 • Priloga 3 - poslovno poročilo JZ Mestne knjižnice Izola za leto 2016
OS7-18R-320705- 2.a 3.pdf
 • Točka: 02.a3
 • Priloga 1 - letno poročilo JZ Mestna knjižnica Izola za leto 2016
OS7-18R-320705- 2.a 1.pdf
 • Točka: 02.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2016
OS7-18R-320403-16.docx
 • Točka: 02.b
 • Obrazložitev - Program dela in razvoja JZ Mestna knjižnica Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 2.b.docx
 • Točka: 02.b
 • Priloga - program dela in razvoja JZ Mestna knjižnica Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 2.b.pdf
 • Točka: 02.bi
 • ITA / Sklep: Program dela in razvoja JZ Mestna knjižnica Izola za leto 2017
OS7-18R-320403-17.docx
 • Točka: 02.c
 • Oblazložitev - Finančni načrt JZ Mestna knjižnica Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 2.c.docx
 • Točka: 02.c
 • Priloga - obrazložitev finančnega načrta JZ Mestna knjižnica Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 2.c 1.pdf
 • Točka: 02.c
 • Priloga - finančni načrt JZ Mestna knjižnica Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 2.c 2.pdf
 • Točka: 02.ci
 • ITA / Sklep: Finančni načrt JZ Mestna knjižnica Izola za leto 2017
OS7-18R-320403-18.docx
 • Točka: 03.a
 • Obrazložitev - Letno poročilo javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2016
OS7-18R-320703-3.a 1.doc
 • Točka: 03.a
 • Priloga (prva stran) - Letno poročilo javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2016
OS7-18R-320703-3.a 2.pdf
 • Točka: 03.a
 • Priloga - Letno poročilo javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2016
OS7-18R-320703-3.a 3.pdf
 • Točka: 03.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2016
OS7-18R-320403-19.docx
 • Točka: 03.b
 • Obrazložitev - Program dela in razvoja javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-18R-320703-3.b 1.doc
 • Točka: 03.b
 • Dopis (prva stran) - Program dela in razvoja javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-18R-320703-3.b 2.pdf
 • Točka: 03.b
 • Priloga - Program dela in razvoja javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-18R-320703-3.b 3.pdf
 • Točka: 03.bi
 • ITA / Sklep: Program dela in razvoja javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-18R-320403-20.docx
 • Točka: 03.c
 • Dopis - Finančni načrt javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-18R-320703-3.c 1.doc
 • Točka: 03.c
 • Priloga (prva stran) - Finančni načrt javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-18R-320703-3.c 2.pdf
 • Točka: 03.c
 • Priloga - Finančni načrt javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-18R-320703-3.c 3.pdf
 • Točka: 03.ci
 • ITA / Sklep: Finančni načrt javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-18R-320403-21.docx
 • Točka: 04.a
 • Letno poročilo javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2016
OS7-18R-320705- 4.a.docx
 • Točka: 04.a
 • Priloga - letno poročilo JZ CKŠP Izola 2016
OS7-18R-320705- 4.a.pdf
 • Točka: 04.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola
OS7-18R-320403-22.docx
 • Točka: 04.b
 • Program dela in razvoja JZ Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 4.b.docx
 • Točka: 04.b,c
 • Priloga - program dela in finančni načrt JZ CKŠP za leto 2017
OS7-18R-320705- 4.b-c.pdf
 • Točka: 04.bi
 • ITA / Sklep: Program dela in razvoja JZ Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2017
OS7-18R-320403-23.docx
 • Točka: 04.c
 • Finančni načrt JZ Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 4.c.docx
 • Točka: 04.ci
 • ITA / Sklep: Finančni načrt JZ Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2017
OS7-18R-320403-24.docx
 • Točka: 05.a
 • Letno poročilo JZ za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2016
OS7-18R-320705- 5.a.docx
 • Točka: 05.a
 • Priloga - Letno poročilo JZ za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2016
OS7-18R-320705- 5.a.pdf
 • Točka: 05.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo JZ za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2016
OS7-18R-320403-25.docx
 • Točka: 05.b
 • Program dela, ki vključuje finančni načrt JZ za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 5.b.docx
 • Točka: 05.b
 • Priloga - program dela, ki vključuje finančni načrt JZ za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 5.b.pdf
 • Točka: 05.bi
 • ITA / Sklep: Program dela, ki vključuje finančni načrt JZ za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2017
OS7-18R-320403-26.docx
 • Točka: 06.00i
 • ITA / Okvirni program dela Občinskega sveta Občine Izola za leto 2017
OS7-18R-320403-44.docx
 • Točka: 06.a
 • Obrazložitev - Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2016
OS7-18R-320703-6.a 1.doc
 • Točka: 06.a
 • Priloga - Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2016
OS7-18r-320703-6.a 2.pdf
 • Točka: 06.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2016
OS7-18R-320403-27.docx
 • Točka: 06.b
 • Obrazložitev - Program dela in razvoja javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2017
OS7-18R-320703-6.b 1.doc
 • Točka: 06.b
 • Priloga - Program dela in razvoja javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2017
OS7-18R-320703-6.b 2.pdf
 • Točka: 06.bi
 • ITA / Sklep: Program dela in razvoja javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2017
OS7-18R-320403-28.docx
 • Točka: 06.c
 • Obrazložitev - Finančni načrt javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2017
OS7-18R-320703-6.c 1.doc
 • Točka: 06.c
 • Priloga - Finančni načrt javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2017
OS7-18R-320703-6.c 2.pdf
 • Točka: 06.ci
 • ITA / Sklep: Finančni načrt javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2017
OS7-18R-320403-29.docx
 • Točka: 08.0
 • Poročilo o izvajanju občinskega programa varnosti Občine Izola za leto 2016
OS7-18R-320403-1.doc
 • Točka: 08.1
 • Poročilo o izvajanju občinskega programa varnosti Občine Izola za leto 2016
OS7-18R-320403-2.doc
 • Točka: 08i
 • ITA / Sklep: Poročilo o izvajanju občinskega programa varnosti Občine Izola za leto 2016
OS7-18R-320403-30.docx
 • Točka: 09.0
 • Poslovni načrt JP Komunala Izola d.o.o. - Azienda pubblica Komunala Isola S.r.l. za leto 2017.pdf
OS7-18R-320808-1.pdf
 • Točka: 09.01
 • Poslovni načrt za leto 2017
OS7-18R-320808-3.pdf
 • Točka: 09.02
 • sklep o sprejemu Poslovnega načrta za leto 2017
OS7-18R-320808-2.pdf
 • Točka: 09.02i
 • ITA / sklep o sprejemu Poslovnega načrta za leto 2017
OS7-18R-320403-31.docx
 • Točka: 10.00
 • Dodatno gradivo z dne 5.5.2017: Elaborat optimalnega upravljanja z nepremičninskim fondom Občine Izola
OS7-18R-320401-10.pdf
 • Točka: 10.a
 • Predlog odloka o spremembi odloka o ureditvi statusa Javnega podjetja Komunala Izola d.o.o., prva obravnava s predlogom za obravnavo v skrajšanem postopku
OS7-18R-321006-6.pdf
 • Točka: 10.a1
 • Pomoč pri razumevanju sprememb odloka - umestitev sprememb
OS7-18R-321006-7.pdf
 • Točka: 10.ai
 • ITA / Predlog odloka o spremembi odloka o ureditvi statusa Javnega podjetja Komunala Izola d.o.o., prva obravnava s predlogom za obravnavo v skrajšanem postopku
OS7-18R-320403-32.docx
 • Točka: 10.b
 • Predlog Sklepa o prenosu poslovno-stanovanjskega fonda v upravljanje na Javno podjetje Komunala Izola d.o.o.
OS7-18R-321006-1.pdf
 • Točka: 10.bi
 • ITA / Predlog Sklepa o prenosu poslovno-stanovanjskega fonda v upravljanje na Javno podjetje Komunala Izola d.o.o.
OS7-18R-320403-33.docx
 • Točka: 11.00
 • Potrditev Programa dela in finančnega načrta Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Izola za leto 2017
OS7-17R-320812-2.pdf
 • Točka: 11.00i
 • ITA / Sklep: Potrditev Programa dela in finančnega načrta Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Izola za leto 2017
OS7-18R-320403-34.docx
 • Točka: 12.00
 • Celostna prometna strategija občine Izola
OS7-18R-320812-1.pdf
 • Točka: 12.00i
 • ITA / Sklep: Celostna prometna strategija občine Izola
OS7-18R-320403-35.docx
 • Točka: 13.0
 • Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Izola za leto 2016 ter obravnava poročil o opravljenih nadzorih za leto 2016 do vključno marca 2017
OS7-18R-321211.pdf
 • Točka: 13.01
 • Predlog sklepa
OS7-18R-023200-1.docx
 • Točka: 13.01i
 • ITA / Sklep: Predlog sklepa
OS7-18R-320403-43.docx
 • Točka: 13.1.
 • Poročilo o opravljenem nadzoru nad stanjem fonda in njegovim delovanjem za socialna/neprofitna stanovanja v Občini Izola
OS-18R-321211-1.pdf
 • Točka: 13.2
 • Poročilo o opravljenem nadzoru nad poslovanjem z nepremičnim premoženjem Občine Izola
OS7-18R-321211-2.pdf
 • Točka: 13.3
 • Poročilo o opravljenem nadzoru nad zemljiškim poslom, ki je bil izpeljan med podjetjem Riba in Občino Izola
OS7-18R-321211-4.pdf
 • Točka: 14.0
 • Zaključni račun proračuna Občine Izola za leto 2016 - obrazložitev
OS7-18R-320403-4.doc
 • Točka: 14.1
 • Predlog odloka
OS7-18R-320403-5.pdf
 • Točka: 14.10
 • LP KS Haliaetum
OS7-18R-320403-14.pdf
 • Točka: 14.11
 • LP KS Livade
OS7-18R-320403-15.pdf
 • Točka: 14.1i
 • ITA / Predlog odloka
OS7-18R-320403-39.doc
 • Točka: 14.2
 • Splošni del proračuna
OS7-18R-320403-6.pdf
 • Točka: 14.3
 • Posebni del proračuna
OS7-18R-320403-7.pdf
 • Točka: 14.4
 • Izvršitev NRP
OS7-18R-320403-8.pdf
 • Točka: 14.5
 • Dnevnik prerazporeditev
OS7-18R-320403-9.pdf
 • Točka: 14.6
 • LP 2016
OS7-18R-320403-10.pdf
 • Točka: 14.7
 • LP KS Korte
OS7-18R-320403-11.pdf
 • Točka: 14.8
 • LP KS Staro mesto
OS7-18R-320403-12.pdf
 • Točka: 14.9
 • LP KS Jagodje-Dobrava
OS7-18R-320403-13.pdf
 • Točka: 15.a
 • Prodaja nepremičnin na Šaredu-parc.št. 3227/1, 3227/2, 2947/8 in 2947/7, vse k.o. Cetore
OS7-18R-321007-1.pdf
 • Točka: 15.ai
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnin na Šaredu-parc.št. 3227/1, 3227/2, 2947/8 in 2947/7, vse k.o. Cetore
OS7-18R-320403-36.docx
 • Točka: 15.b
 • Prodaja dela objekta Cankarjev drevored 15 in zemljišč ob objektu, ID znak: 2626-89-1, 2626-89-3 in 275/1, 275/3, obe k.o. Izola
OS7-18R-321007-2.pdf
 • Točka: 15.b1
 • DOPOLNITEV GRADIVA-UPOŠTEVAJTE SKLEP V TEM GRADIVU! -Prodaja dela objekta Cankarjev drevored 15 in zemljišč ob objektu, ID znak: 2626-89-1, 2626-89-3 in 275/1, 275/3, obe k.o. Izola
OS7-18R-023200-3.doc
 • Točka: 15.b1i
 • ITA / Sklep: DOPOLNITEV GRADIVA-UPOŠTEVAJTE SKLEP V TEM GRADIVU! -Prodaja dela objekta Cankarjev drevored 15 in zemljišč ob objektu, ID znak: 2626-89-1, 2626-89-3 in 275/1, 275/3, obe k.o. Izola
OS7-18R-320403-38.docx
 • Točka: 15.bi
 • ITA / Sklep: Prodaja dela objekta Cankarjev drevored 15 in zemljišč ob objektu, ID znak: 2626-89-1, 2626-89-3 in 275/1, 275/3, obe k.o. Izola
OS7-18R-320403-37.docx
 • Točka: 16.00
 • Okvirni program dela Občinskega sveta Občine Izola za leto 2017
OS7-18R-023200-2.doc
 • Točka: 16.00i
 • ITA / Okvirni program dela Občinskega sveta Občine Izola za leto 2017
OS7-18R-320403-44.docx
 • Točka: 17.00
 • Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o subvencioniranju dijaških prevozov
OS7-18R-320403-3.docx
 • Točka: 17.00i
 • ITA / Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o subvencioniranju dijaških prevozov
OS7-18R-320403-40.docx
 • Točka: 18.b
 • Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Livade Izola
OS7-18R-320702-18.b 1.doc
 • Točka: 18.b
 • Priloga 1 - Vloga sveta zavoda
OS7-18R-320702-18.b 2.pdf
 • Točka: 18.b
 • Priloga 2 - življenjepis kandidatke
OS7-18R-320702-18.b 3.pdf
 • Točka: 18.b
 • Priloga 3 - program kandidatke
OS7-18R-320702-18.b 4.pdf
 • Točka: 18.bi
 • ITA / Sklep: Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Livade Izola
OS7-18R-320403-41.docx
 • Točka: 18.c
 • Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ravnatelja Scuola elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola
OS7-18R-320702-18.c 1.doc
 • Točka: 18.c
 • Priloga - vloga sveta zavoda
OS7-18R-320702-18.c 2.pdf
 • Točka: 18.ci
 • ITA / Sklep: Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ravnatelja Scuola elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola
OS7-18R-320403-42.docx
 • Točka: 18.d
 • Predlog sklepa o pričetku postopka objave občinske nagrade in priznanj za leto 2017
OS7-18R-023200-1.pdf
 • Točka: 19.00
 • Odgovor na svetniško vprašanje in pobudo občinskih svetnikov Liste Izolani v zvezi z Muzejem Parenzana
OS7-18R-023200-19.doc
 • Točka: 19.01
 • Odgovor na svetniško pobudo v zvezi s poimenovanjem parka na Velikem trgu v Park slikarja B. Benčiča
VI7-4i-320401.pdf
 • Točka: 20.00
 • Soglasje k zadolževanju JZ ZD Izola-obnovitev revolving kredita
GF7-19R-320401-2.doc
 • Točka: 20.00i
 • ITA / Sklep: Soglasje k zadolževanju JZ ZD Izola-obnovitev revolving kredita
OS7-18R-320403-45.docx
 • Točka: 20.01
 • Vloga ZD
GF7-19R-320401-3.pdf
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 19. 4. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 21, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Gradivo v celoti na dan 11.4.2017
VI7-21R-320401.zip
 • Točka: 0.0
 • Vabilo z dnevnim redom
VI7-21R-320401-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 20. redne seje komisije
VI7-21R-320401-z.doc
 • Točka: 3.0
 • Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Livade Izola
OS7-18R-320702-18.b 1.doc
 • Točka: 3.1
 • Priloga 1 - Vloga sveta zavoda
OS7-18R-320702-18.b 2.pdf
 • Točka: 3.2
 • Priloga 2 - življenjepis kandidatke
OS7-18R-320702-18.b 3.pdf
 • Točka: 3.3
 • Priloga 3 - program kandidatke
OS7-18R-320702-18.b 4.pdf
 • Točka: 4.0
 • Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ravnatelja Scuola elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola
OS7-18R-320702-18.c 1.doc
 • Točka: 4.1
 • Priloga - vloga sveta zavoda
OS7-18R-320702-18.c 2.pdf
 • Točka: 5.a
 • Predlog sklepa o občinski nagradi in priznanjih za leto 2017
OS7-18R-023200-1.pdf
 • Točka: 5.b
 • Predlog razpisa
VI7-21R-023200-1.pdf
Statutarno pravna komisija, 19. 4. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 20, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Gradivo v celoti na dan 11.4.2017
SP7-20R-320401.zip
 • Točka: 0.0
 • Vabilo
SP7-20R-320601-V.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 19. redne seje SPK
SP7-20R-320601-Z.doc
 • Točka: 2.a
 • Predlog odloka o spremembi odloka o ureditvi statusa Javnega podjetja Komunala Izola d.o.o., prva obravnava s predlogom za obravnavo v skrajšanem postopku
OS7-18R-321006-6.pdf
 • Točka: 2.a1
 • Pomoč pri razumevanju sprememb odloka - umestitev sprememb
OS7-18R-321006-7.pdf
 • Točka: 2.b
 • Predlog Sklepa o prenosu poslovno-stanovanjskega fonda v upravljanje na Javno podjetje Komunala Izola d.o.o.
OS7-18R-321006-1.pdf
 • Točka: 3
 • Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o subvencioniranju dijaških prevozov
OS7-18R-320403-3.docx
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 19. 4. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 17, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • vabilo na 17. redno sejo OGJSP
GJ7-17R-320801-v17 -slo+ita.doc
 • Točka: 0.1
 • gradivo za 17 redno sejo OGJSP v celoti
GJ7-17R-320801-komplet.zip
 • Točka: 1
 • zapisnik 16. redne seje OGJSP
GJ7-16R-320801-z16.doc
 • Točka: 2
 • Predlog celostne prometne strategije
OS7-18R-320812-1.pdf
 • Točka: 3.1
 • Poslovni načrt JP Komunala za leto 2017 - obrazložitev
OS7-18R-320808-1.pdf
 • Točka: 3.2
 • Poslovni načrt JP Komunala za leto 2017 - sklep
OS7-18R-320808-2.pdf
 • Točka: 3.3
 • Poslovni načrt JP Komunala za leto 2017
OS7-18R-320808-3.pdf
 • Točka: 4.1
 • Odlok o spremembi odloka o statusu JP Komunala Izola
OS7-18R-321006-6.pdf
 • Točka: 4.2
 • Odlok z označenimi spremembami - osnutek čistopisa
OS7-18R-321006-7.pdf
 • Točka: 5
 • Program dela in finančni načrta SPVCP
OS7-17R-320812-2.pdf
 • Točka: 6
 • Poročilo OiR o izvajanju Občinskega programa varnosti v letu 2016
OS7-18R-320403-2.doc
 • Točka: 7
 • Odlok o razveljavitvi Odloka o subvencioniranju dijaških prevozov
OS7-18R-320403-3.docx
Odbor za gospodarstvo in finance, 18. 4. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 19, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Gradivo v celoti na dan 14.4.2017
GF7-19R-320401-1.zip
 • Točka: 0.0
 • Gradivo v celoti na dan 10.4.2017
GF7-19R-320401.zip
 • Točka: 00.0
 • Vabilo z dnevnim redom
GF7-19R-320401-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 18. redne seje odbora
GF7-19R-320401-z.doc
 • Točka: 2.a
 • Letno poročilo JZ za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2016
OS7-18R-320705- 5.a.docx
 • Točka: 2.b
 • Program dela, ki vključuje finančni načrt JZ za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 5.b.docx
 • Točka: 2.b
 • Priloga - program dela, ki vključuje finančni načrt JZ za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 5.b.pdf
 • Točka: 3.a
 • Predlog odloka o spremembi odloka o ureditvi statusa Javnega podjetja Komunala Izola d.o.o., prva obravnava s predlogom za obravnavo v skrajšanem postopku
OS7-18R-321006-6.pdf
 • Točka: 3.a1
 • Pomoč pri razumevanju sprememb odloka - umestitev sprememb
OS7-18R-321006-7.pdf
 • Točka: 3.b
 • Predlog Sklepa o prenosu poslovno-stanovanjskega fonda v upravljanje na Javno podjetje Komunala Izola d.o.o.
OS7-18R-321006-1.pdf
 • Točka: 4.0
 • Zaključni račun proračuna Občine Izola za leto 2016 - obrazložitev
OS7-18R-320403-4.doc
 • Točka: 4.1
 • Predlog odloka
OS7-18R-320403-5.pdf
 • Točka: 4.10
 • LP KS Haliaetum
OS7-18R-320403-14.pdf
 • Točka: 4.11
 • LP KS Livade
OS7-18R-320403-15.pdf
 • Točka: 4.2
 • Splošni del proračuna
OS7-18R-320403-6.pdf
 • Točka: 4.3
 • Posebni del proračuna
OS7-18R-320403-7.pdf
 • Točka: 4.4.
 • Izvršitev NRP
OS7-18R-320403-8.pdf
 • Točka: 4.5
 • Dnevnik prerazporeditev
OS7-18R-320403-9.pdf
 • Točka: 4.6.
 • LP 2016
OS7-18R-320403-10.pdf
 • Točka: 4.7
 • LP KS Korte
OS7-18R-320403-11.pdf
 • Točka: 4.8
 • LP KS Staro mesto
OS7-18R-320403-12.pdf
 • Točka: 4.9
 • LP KS Jagodje-Dobrava
OS7-18R-320403-13.pdf
 • Točka: 5.a
 • rodaja nepremičnin na Šaredu-parc.št. 3227/1, 3227/2, 2947/8 in 2947/7, vse k.o. Cetore
OS7-18R-321007-1.pdf
 • Točka: 5.b
 • Prodaja dela objekta Cankarjev drevored 15 in zemljišč ob objektu, ID znak: 2626-89-1, 2626-89-3 in 275/1, 275/3, obe k.o. Izola
OS7-18R-321007-2.pdf
 • Točka: 5.b1
 • DOPOLNITEV GRADIVA-UPOŠTEVAJTE SKLEP V TEM GRADIVU! -Prodaja dela objekta Cankarjev drevored 15 in zemljišč ob objektu, ID znak: 2626-89-1, 2626-89-3 in 275/1, 275/3, obe k.o. Izola
OS7-18R-023200-3.doc
 • Točka: 6.0
 • Soglasje k zadolževanju JZ ZD Izola-obnovitev revolving kredita
GF7-19R-320401-2.doc
 • Točka: 6.1
 • Vloga ZD
GF7-19R-320401-3.pdf
Odbor za družbene dejavnosti, 18. 4. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 16, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • Vabilo z dnevnim redom
DD7-16R-320403-v.docx
 • Točka: 0.01
 • Zapisnik 14. redne seje ODD
DD7-15R-320403-1.docx
 • Točka: 1.a
 • Obrazložitev - Letno poročilo javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2016
OS7-18R-320705- 2.a.docx
 • Točka: 1.a1
 • Priloga 2 - poročilo o delu JZ Mestna knjižnica Izola za leto 2016
OS7-18R-320705- 2.a 2.pdf
 • Točka: 1.a2
 • Priloga 3 - poslovno poročilo JZ Mestne knjižnice Izola za leto 2016
OS7-18R-320705- 2.a 3.pdf
 • Točka: 1.a3
 • Priloga 1 - letno poročilo JZ Mestna knjižnica Izola za leto 2016
OS7-18R-320705- 2.a 1.pdf
 • Točka: 1.b
 • Obrazložitev - Program dela in razvoja JZ Mestna knjižnica Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 2.b.docx
 • Točka: 1.b
 • Priloga - program dela in razvoja JZ Mestna knjižnica Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 2.b.pdf
 • Točka: 1.c
 • Priloga - obrazložitev finančnega načrta JZ Mestna knjižnica Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 2.c 1.pdf
 • Točka: 1.c
 • Priloga - finančni načrt JZ Mestna knjižnica Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 2.c 2.pdf
 • Točka: 1.c
 • Oblazložitev - Finančni načrt JZ Mestna knjižnica Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 2.c.docx
 • Točka: 2.a
 • Obrazložitev - Letno poročilo javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2016
OS7-18R-320703-3.a 1.doc
 • Točka: 2.a
 • Priloga (prva stran) - Letno poročilo javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2016
OS7-18R-320703-3.a 2.pdf
 • Točka: 2.a
 • Priloga - Letno poročilo javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2016
OS7-18R-320703-3.a 3.pdf
 • Točka: 2.b
 • Obrazložitev - Program dela in razvoja javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-18R-320703-3.b 1.doc
 • Točka: 2.b
 • Dopis (prva stran) - Program dela in razvoja javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-18R-320703-3.b 2.pdf
 • Točka: 2.b
 • Priloga - Program dela in razvoja javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-18R-320703-3.b 3.pdf
 • Točka: 2.c
 • Dopis - Finančni načrt javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-18R-320703-3.c 1.doc
 • Točka: 2.c
 • Priloga (prva stran) - Finančni načrt javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-18R-320703-3.c 2.pdf
 • Točka: 2.c
 • Priloga - Finančni načrt javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-18R-320703-3.c 3.pdf
 • Točka: 3.a
 • Letno poročilo javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola
OS7-18R-320705- 4.a.docx
 • Točka: 3.a
 • Priloga - letno poročilo JZ CKŠP Izola 2016
OS7-18R-320705- 4.a.pdf
 • Točka: 3.b
 • Program dela in razvoja JZ Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 4.b.docx
 • Točka: 3.b,c
 • Priloga - program dela in finančni načrt JZ CKŠP za leto 2017
OS7-18R-320705- 4.b-c.pdf
 • Točka: 3.c
 • Finančni načrt JZ Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 4.c.docx
 • Točka: 4.a
 • Letno poročilo JZ za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2016
OS7-18R-320705- 5.a.docx
 • Točka: 4.a
 • Priloga - Letno poročilo JZ za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2016
OS7-18R-320705- 5.a.pdf
 • Točka: 4.b
 • Program dela, ki vključuje finančni načrt JZ za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 5.b.docx
 • Točka: 4.b
 • Priloga - program dela, ki vključuje finančni načrt JZ za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 5.b.pdf
 • Točka: 5.a
 • Obrazložitev - Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2016
OS7-18R-320703-6.a 1.doc
 • Točka: 5.a
 • Priloga - Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2016
OS7-18r-320703-6.a 2.pdf
 • Točka: 5.b
 • Obrazložitev - Program dela in razvoja javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2017
OS7-18R-320703-6.b 1.doc
 • Točka: 5.b
 • Priloga - Program dela in razvoja javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2017
OS7-18R-320703-6.b 2.pdf
 • Točka: 5.c
 • Obrazložitev - Finančni načrt javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2017
OS7-18R-320703-6.c 1.doc
 • Točka: 5.c
 • Priloga - Finančni načrt javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2017
OS7-18R-320703-6.c 2.pdf
Odbor za družbene dejavnosti, 11. 4. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 15, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • Vabilo z DR
DD7-15R-320403-v.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 14. redne seje ODD
DD7-15R-320403-1.docx
 • Točka: 3
 • Poročilo o izvajanju programa za leto 2016
DD7-15R-320403-2.pdf
Nadzorni odbor Občine Izola, 10. 4. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 23, Mandat: 7
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 23.redno sejo NO
no7-23r-321211-v.docx
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 22.redne seje NO z dne 13.3.2017
no7-22r-321211-z.doc
Odbor za okolje in prostor, 5. 4. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 12, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo z dnevnim redom
OP7-12R-320901-V.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik
OP7-11R_320402 z.doc
 • Točka: 2.0
 • Zakupna pogodba mestni vrtovi
OP7-12R-320901-1.pdf
 • Točka: 2.1
 • Društvo mestni vrtovi - Pravilnik
OP7-12R-320901-2.pdf
 • Točka: 2.2
 • Društvo mestni vrtovi - Statut
OP7-12R-320901-3.pdf
Občinski svet občine Izola, 23. 3. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 17, Mandat: 7
 • Točka: 0.0
 • Gradivo v celoti na dan 13.3.2017
OS7-17R-023200.zip
 • Točka: 00.0
 • Vabilo z dnevnim redom
OS7-17R-023200-v.doc
 • Točka: 00.00
 • Poročila delovnih teles
OS7-17R-023200-1.zip
 • Točka: 00.000
 • Dodatno poslano gradivo po elektronski pošti dne 22.3.2017 (k 13. točki -neuradno prečiščeno besedilo+14. točki-UPB+razširitev z novo 16.e) podtočko
OS7-17R-023200-2.zip
 • Točka: 01.a
 • Zapisnik 16. redne seje OS
OS7-16R-023200-z.doc
 • Točka: 01.b
 • Zapisnik 4. izredne seje OS, 23. 2. 2017
OS7-4I-320401-1-z.doc
 • Točka: 02.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda osnovna šola Livade Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-17R-320702-4.doc
 • Točka: 02.0i
 • ITA / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda osnovna šola Livade Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-17R-320403-6.docx
 • Točka: 03.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-17R-320702-3.doc
 • Točka: 03.0i
 • ITA / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-17R-320403-7.docx
 • Točka: 04.0
 • Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola – prva obravnava
OS7-17R-320702-2-1.doc
 • Točka: 04.0i
 • ITA / Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola – prva obravnava
OS7-17R-320403-8.docx
 • Točka: 05.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola – druga obravnava
OS7-17R-320702-5.doc
 • Točka: 05.0i
 • ITA / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola – druga obravnava
OS7-17R-320403-9.docx
 • Točka: 06.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola - druga obravnava
OS7-17R-320705-6.doc
 • Točka: 06.0i
 • ITA / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola - druga obravnava
OS7-17R-320403-10.docx
 • Točka: 07.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« - druga obravnava
OS7-17R-320705-7.doc
 • Točka: 07.0i
 • ITA / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« - druga obravnava
OS7-17R-320403-11.docx
 • Točka: 08.0
 • Predlog Letnega programa športa v občini Izola za leto 2017
OS7-17R-320705-8.docx
 • Točka: 08.0i
 • ITA / Sklep: Predlog Letnega programa športa v občini Izola za leto 2017
OS7-17R-320403-12.docx
 • Točka: 09.0
 • Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-2.doc
 • Točka: 09.0i
 • ITA / Sklep: Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-13.docx
 • Točka: 09.1
 • Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-3.pdf
 • Točka: 09.2
 • Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-4.pdf
 • Točka: 09.3
 • Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-5.pdf
 • Točka: 10.a
 • uknitev javnega dobra na delu nepremičnine s parc.št. 2840 k.o. Izola
OS7-17R-321007-1.pdf
 • Točka: 10.ai
 • uknitev javnega dobra na delu nepremičnine s parc.št. 2840 k.o. Izola
OS7-17R-320403-14.docx
 • Točka: 10.b
 • Ukinitev Javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 3793/5, k.o. Izola
OS7-17R-321006-2.pdf
 • Točka: 10.bi
 • ITA / Sklep: Ukinitev Javnega dobra na nepremičnini s parc. Št. 3793/5, k.o. Izola
OS7-17R-320403-15.docx
 • Točka: 11.a
 • Prodaja nepremičnine s parc.št. 677/1 k.o. Izola
OS7-17R-321007-3.pdf
 • Točka: 11.ai
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnine s parc.št. 677/1 k.o. Izola
OS7-17R-320403-16.docx
 • Točka: 11.b
 • Prodaja dela nepremičnine s parc.št. 2840 k.o. Izola
OS7-17R-321007-2.pdf
 • Točka: 11.bi
 • ITA / Sklep: Prodaja dela nepremičnine s parc.št. 2840 k.o. Izola
OS7-17R-320403-17.docx
 • Točka: 11.c
 • Odločanje o razpolaganju z nepreminimani na Šaredu, parc št: 2947/18, 29457/5, 2947/4 in 2959/11, vse k.o. Cetore
OS7-17R-321006-1.pdf
 • Točka: 11.ci
 • ITA / Sklep: Odločanje o razpolaganju z nepreminimani na Šaredu, parc št: 2947/18, 29457/5, 2947/4 in 2959/11, vse k.o. Cetore
OS7-17R-320403-18.docx
 • Točka: 11.d
 • Odločanje o razpolaganju z nepremičninama s parc. št. 3793/5 in 3708/8, obe k.o. Izola
OS7-17R-321006-3.pdf
 • Točka: 11.di
 • ITA / Sklep: Odločanje o razpolaganju z nepremičninama s parc. Št. 3793/5 in 3708/8, obe k.o. Izola
OS7-17R-320403-19.docx
 • Točka: 11.e
 • Odločanje o razpolaganju z nepremičnino s parc. št. 2952/1, k.o. Cetore
OS7-17R-321006-5.pdf
 • Točka: 11.ei
 • ITA / Sklep: Odločanje o razpolaganju z nepremičnino s parc. Št. 2952/1, k.o. Cetore
OS7-17R-320403-20.docx
 • Točka: 11.f
 • Pridobivanje 99/100 deleža nepremičnine s parc.št. 1644/2 k.o. Izola - Drevored 1.maja 9
OS7-17R-321007-4.pdf
 • Točka: 11.fi
 • ITA / Sklep: Pridobivanje 99/100 deleža nepremičnine s parc.št. 1644/2 k.o. Izola - Drevored 1.maja 9
OS7-17R-320403-21.docx
 • Točka: 11.g
 • Odločanje o pravnih poslih pridobivanja stvarnega premoženja nepremičnin na trasah javnih površin po OPPN Šared
OS7-17R-320810-1.doc
 • Točka: 11.gi
 • ITA / Sklep: Odločanje o pravnih poslih pridobivanja stvarnega premoženja nepremičnin na trasah javnih površin po OPPN Šared
OS7-17R-320403-22.docx
 • Točka: 11.h
 • Odločanje o pravnih poslih pridobivanja stvarnega premoženja nepremičnin na trasah kategoriziranih občinskih cest
OS7-17R-320810-2.doc
 • Točka: 11.hi
 • ITA / Sklep: Odločanje o pravnih poslih pridobivanja stvarnega premoženja nepremičnin na trasah kategoriziranih občinskih cest
OS7-17R-320403-25.docx
 • Točka: 12.0
 • Potrditev letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Izola in seznanitev s planom dejavnosti za leto 2017
OS7-17R-320812-1.pdf
 • Točka: 12.0i
 • ITA / Sklep: Potrditev letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Izola in seznanitev s planom dejavnosti za leto 2017
OS7-17R-320403-23.docx
 • Točka: 13.0
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju Občine Izola - prva obravnava
OS7-17R-320808-1.docx
 • Točka: 13.1
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju občine Izola
OS7-17R-320808-2.docx
 • Točka: 13.2
 • Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju Občine Izola - veljavni
OS7-17R-320808-3.doc
 • Točka: 13.3
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju občine Izola - spremembe iz leta 2015
OS7-17R-320808-4.doc
 • Točka: 13.4
 • Obvezno navodilo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 23.11.2016
OS7-17R-320808-5.pdf
 • Točka: 13.5
 • Dodatno pojasnilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o izvajanju ZPPDej
OS7-17R-320808-6.pdf
 • Točka: 14.00
 • Sprejem Uradnega prečiščenega besedila Odloka o NUSZ
OS7-17R-321006-9.pdf
 • Točka: 14.00i
 • ITA / Sprejem Uradnega prečiščenega besedila Odloka o NUSZ
OS7-17R-320403-28.docx
 • Točka: 15.0
 • Odlok o razveljavitvi Odloka o javnem redu in miru ter varstvu pred hrupom v Občini Izola
OS7-17R-320808-7.docx
 • Točka: 15.1
 • Predlog odloka
OS7-17R-320808-8.docx
 • Točka: 15.1i
 • ITA / Predlog odloka
OS7-17R-320403-24.docx
 • Točka: 15.2
 • fotokopija veljavnega odloka
OS7-17R-320808-9.pdf
 • Točka: 16.a
 • Imenovanje nadomestnega člana v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS7-16R-320702-1.doc
 • Točka: 16.ai
 • ITA / Sklep: Imenovanje nadomestnega člana v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS7-16R-320403-12.docx
 • Točka: 16.b
 • Imenovanje predstavnikov Občine Izola v Svet Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper
OS7-17R-320703-16 b.doc
 • Točka: 16.b
 • PRILOGA - Imenovanje predstavnikov Občine Izola v Svet Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper
OS7-17R-320703-16 b.pdf
 • Točka: 16.bi
 • ITA / Sklep: Imenovanje predstavnikov Občine Izola v Svet Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper
OS7-17R-320403-26.docx
 • Točka: 16.c
 • Imenovanje predstavnika Občine Izola v Svet Javnega zavoda Krajinski park Strunjan
OS7-17R-320705-16 c.doc
 • Točka: 16.ci
 • ITA / Sklep: Imenovanje predstavnika Občine Izola v Svet Javnega zavoda Krajinski park Strunjan
OS7-17R-320403-27.docx
 • Točka: 17.0
 • Odgovor na svetniško vprašanje - B. Gerk
OS7-17R-320403-1.doc
Statutarno pravna komisija, 22. 3. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 19, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo z dnevnim redom
SP7-19R-320601-V.doc
 • Točka: 0.
 • Gradivo v celoti na dan 14.3.2017
SP7-19R-320601.zip
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 18. redne seje SPK
SP7-19R-320601-Z.doc.docx
 • Točka: 2.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda osnovna šola Livade Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-17R-320702-4.doc
 • Točka: 3.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-17R-320702-3.doc
 • Točka: 4.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola – druga obravnava
OS7-17R-320702-5.doc
 • Točka: 5.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola - druga obravnava
OS7-17R-320705-6.doc
 • Točka: 6.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« - druga obravnava
OS7-17R-320705-7.doc
 • Točka: 7.0
 • Sprejem Uradnega prečiščenega besedila Odloka o NUSZ
OS7-17R-321006-4.pdf
 • Točka: 8.0
 • Odlok o razveljavitvi Odloka o javnem redu in miru ter varstvu pred hrupom v Občini Izola
OS7-17R-320808-7.docx
 • Točka: 8.1
 • Predlog odloka
OS7-17R-320808-8.docx
 • Točka: 8.2
 • fotokopija veljavnega odloka
OS7-17R-320808-9.pdf
Komisija za vprašanja italijanske narodnosti, 22. 3. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 9, Mandat: 7
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z DR
IN7-9R-320403-2.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 8. redne seje KIN
IN7-9R-320403-1.docx
 • Točka: 2
 • Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola – prva obravnava
OS7-17R-320702-2-1.doc
 • Točka: 2i
 • ITA / Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola – prva obravnava
OS7-17R-320403-8.docx
Odbor za gospodarstvo in finance, 21. 3. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 18, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Gradivo v celoti na dan 14.3.2017
GF7-18R-320401.zip
 • Točka: 00.
 • Vabilo z dnevnim redom
GF7-18R-320401.doc
 • Točka: 01.a
 • Zapisnik 17. redne seje
GF7-18R-320401-z1.doc
 • Točka: 01.b
 • Zapisnik 4. izredne seje
GF7-18R-320401-z2.doc
 • Točka: 02.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda osnovna šola Livade Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-17R-320702-4.doc
 • Točka: 02i.
 • ITA / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda osnovna šola Livade Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-17R-320403-6.docx
 • Točka: 03.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-17R-320702-3.doc
 • Točka: 04.
 • Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola – prva obravnava
OS7-17R-320702-2-1.doc
 • Točka: 05.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola – druga obravnava
OS7-17R-320702-5.doc
 • Točka: 06.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola - druga obravnava
OS7-17R-320705-6.doc
 • Točka: 07.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« - druga obravnava
OS7-17R-320705-7.doc
 • Točka: 08.
 • Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-2.doc
 • Točka: 08.1
 • Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-3.pdf
 • Točka: 08.2.
 • Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-4.pdf
 • Točka: 08.3
 • Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-5.pdf
 • Točka: 09.a
 • uknitev javnega dobra na delu nepremičnine s parc.št. 2840 k.o. Izola
OS7-17R-321007-1.pdf
 • Točka: 09.b
 • Ukinitev Javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 3793/5, k.o. Izola
OS7-17R-321006-2.pdf
 • Točka: 10.a
 • Prodaja nepremičnine s parc.št. 677/1 k.o. Izola
OS7-17R-321007-3.pdf
 • Točka: 10.b
 • Prodaja dela nepremičnine s parc.št. 2840 k.o. Izola
OS7-17R-321007-2.pdf
 • Točka: 10.c
 • Odločanje o razpolaganju z nepreminimani na Šaredu, parc št: 2947/18, 29457/5, 2947/4 in 2959/11, vse k.o. Cetore
OS7-17R-321006-1.pdf
 • Točka: 10.d
 • Odločanje o razpolaganju z nepremičninama s parc. št. 3793/5 in 3708/8, obe k.o. Izola
OS7-17R-321006-3.pdf
 • Točka: 10.e
 • Odločanje o razpolaganju z nepremičnino s parc. št. 2952/1, k.o. Cetore
OS7-17R-321006-5.pdf
 • Točka: 10.f
 • Pridobivanje 99/100 deleža nepremičnine s parc.št. 1644/2 k.o. Izola - Drevored 1.maja 9
OS7-17R-321007-4.pdf
 • Točka: 10.g
 • Odločanje o pravnih poslih pridobivanja stvarnega premoženja nepremičnin na trasah javnih površin po OPPN Šared
OS7-17R-320810-1.doc
 • Točka: 10.h
 • Odločanje o pravnih poslih pridobivanja stvarnega premoženja nepremičnin na trasah kategoriziranih občinskih cest
OS7-17R-320810-2.doc
Odbor za družbene dejavnosti, 21. 3. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 14, Mandat: 7
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z DR
DD7-14R-320403-2.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 13. redne seje ODD
DD7-14R-320403-1.docx
 • Točka: 2
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda osnovna šola Livade Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-17R-320702-4.doc
 • Točka: 3
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-17R-320702-3.doc
 • Točka: 4
 • Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola – prva obravnava
OS7-17R-320702-2-1.doc
 • Točka: 5
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola – druga obravnava
OS7-17R-320702-5.doc
 • Točka: 6
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola - druga obravnava
OS7-17R-320705-6.doc
 • Točka: 7
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« - druga obravnava
OS7-17R-320705-7.doc
 • Točka: 8
 • Predlog Letnega programa športa v občini Izola za leto 2017
OS7-17R-320705-8.docx
 • Točka: 9.1
 • Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-2.doc
 • Točka: 9.2
 • Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-3.pdf
 • Točka: 9.3
 • Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-4.pdf
 • Točka: 9.4
 • Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-5.pdf
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 20. 3. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 20, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo z dnevnimn redom
VI7-20R-320401-v.doc
 • Točka: 0.
 • Gradivo v celoti na dan 14.3.2017
VI7-20R-320401.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 19. redne seje komisije
VI7-20R-320401-1.doc
 • Točka: 2.
 • Imenovanje nadomestnega člana v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS7-16R-320702-1.doc
 • Točka: 2.i
 • ITA / Sklep: Imenovanje nadomestnega člana v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS7-16R-320403-12.docx
 • Točka: 3.
 • Imenovanje predstavnikov Občine Izola v Svet Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper
OS7-17R-320703-16 b.doc
 • Točka: 3.
 • PRILOGA - Imenovanje predstavnikov Občine Izola v Svet Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper
OS7-17R-320703-16 b.pdf
 • Točka: 4.
 • menovanje predstavnika Občine Izola v Svet Javnega zavoda Krajinski park Strunjan
OS7-17R-320705-16 c.doc
 • Točka: 6.
 • Imenovanje predstavnika občine v Svet javnega zavoda Doma upokojencev Izola
VI7-20R-320401.doc
 • Točka: 6.1
 • Dopis JZ Dom upokojencev Izola
VI7-20R-320401-2.pdf
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 20. 3. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 16, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • vabilo na 16.rednos ejo OGJSP
GJ7-16R-320801-v16 -slo+ita.doc
 • Točka: 0.1
 • gradivo 16 redna seja OGJSP skupaj
GJ7-16R-320801-gradivo skupaj.zip
 • Točka: 1
 • zapisnik 15.redne seje OGJSP
GJ7-15R-320801-z15.doc
 • Točka: 2
 • Potrditev letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Izola in seznanitev s planom dejavnosti za leto 2017
OS7-17R-320812-1.pdf
 • Točka: 3.1
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju Občine Izola - prva obravnava
OS7-17R-320808-1.docx
 • Točka: 3.2
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju občine Izola
OS7-17R-320808-2.docx
 • Točka: 3.3
 • Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju Občine Izola - veljavni
OS7-17R-320808-3.doc
 • Točka: 3.4
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju občine Izola - spremembe iz leta 2015
OS7-17R-320808-4.doc
 • Točka: 3.5
 • Obvezno navodilo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 23.11.2016
OS7-17R-320808-5.pdf
 • Točka: 3.6
 • Dodatno pojasnilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o izvajanju ZPPDej
OS7-17R-320808-6.pdf
 • Točka: 4.1
 • Odlok o razveljavitvi Odloka o javnem redu in miru ter varstvu pred hrupom v Občini Izola
OS7-17R-320808-7.docx
 • Točka: 4.2
 • Predlog odloka o razveljavitvi
OS7-17R-320808-8.docx
 • Točka: 4.3
 • fotokopija veljavnega odloka
OS7-17R-320808-9.pdf
Svet krajevne skupnosti Korte, 20. 3. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 28, Mandat: 6
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 28. redno sejo
KO6-28r321211-v.doc
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 27.redne seje
KO6-27r321211-z-1.docx
Nadzorni odbor Občine Izola, 13. 3. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 22, Mandat: 7
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 22.redno sejo NO
no7-22r-321211-v.docx
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 21.redne seje
no7-21r-321211-z.doc
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 28. 2. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 22, Mandat: 6
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 22.redno sejo
JD6-22RS-321231-v.docx
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 20.redne seje
JD6-20RS-321231-z.doc
 • Točka: 1.2.
 • Zapisnik 21.redne seje
JD-21RS-321231.doc
Občinski svet občine Izola, 23. 2. 2017, Vrsta seje: Izredna, Zap. št. seje: 4, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo na 4. izredno-proračunsko sejo
OS7-4I-DR.doc
 • Točka: 1.
 • Predlog proračuna Občine Izola za leto 2017 v celoti
OS7-4I-320401-1.zip
 • Točka: 2.
 • Predlog proračuna Občine Izola za leto 2018 v celoti
OS7-4I-320401-2.zip
 • Točka: 3.
 • Poročila delovnih teles -v času dajanja pripomb
OS7-4I-320402-1.zip
 • Točka: 4.
 • Pripombe in dopolnitve predlogov proračunov Občine Izola za leti 2017 in 2018 s stališči župana
OS7-4I-320401-4.pdf
 • Točka: 5.
 • Dopolnjen predlog Proračuna OI - 2017
OS7-4I-320402-17.zip
 • Točka: 6.
 • Dopolnjen predlog Proračuna OI - 2018
OS7-4I-320402-18.zip
Odbor za gospodarstvo in finance, 22. 2. 2017, Vrsta seje: Izredna, Zap. št. seje: 4, Mandat: 7
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na 4. izredno sejo Odbora za gospodarstvo in finance
GF7-4I-320402.doc
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 17. redne seje Odbora za gospodarstvo in finance
GF7-17R-320402-z.doc
 • Točka: 2.0
 • Predlog proračuna Občine Izola za leto 2017 v celoti
OS7-4I-320401-1.zip
 • Točka: 2.1
 • Predlog proračuna Občine Izola za leto 2018 v celoti
OS7-4I-320401-2.zip
 • Točka: 2.2
 • Pripombe in dopolnitve predlogov proračunov Občine Izola za leti 2017 in 2018 s stališči župana
OS7-4I-320401-4.pdf
Statutarno pravna komisija, 21. 2. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 18, Mandat: 7
 • Točka: 0.0
 • Vabilo z dnevnim redom na 18. redno sejo Statutarno-pravne komisije
SP7-18R-320402.doc
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 17. redne seje Statutarno-pravne komisije
SP7-17R-320402-z.docx
 • Točka: 2.1
 • Odlok o proračunu Občine Izola za leto 2017
SP7-18R-320402-2017.zip
 • Točka: 2.2
 • Odlok o proračunu Občine Izola za leto 2018
SP7-18R-320402-2018.zip
Svet krajevne skupnosti Staro mesto, 16. 2. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 7, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • vabilo
SM7-7R-321251-1.doc
 • Točka: 1
 • zapisnik
SM7-7R-321251.doc
Pododbor za kraj. samo. in toponomastiko, 15. 2. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 4, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo na 4. redno sejo
TO7-4R321211-v.docx
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 3. redne seje
TO7-3R-321211-z-.docx
 • Točka: 2.0
 • Predlog proračuna Občine Izola za leto 2017 v celoti
OS7-4I-320401-1.zip
 • Točka: 2.1
 • Predlog proračuna Občine Izola za leto 2018 v celoti
OS7-4I-320401-2.zip
Komisija za razvoj podeželja, 15. 2. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 6, Mandat: 7
 • Točka:
 • Vabilo
RP7-6R-320901-1.docx
 • Točka:
 • Zapisnik 5.redne seje
RP7-6R-320901-2.docx
 • Točka:
 • Proračun 2017
RP7-6R-320901-3.zip
 • Točka:
 • Proračun 2018
RP7-6R-320901-4.zip
 • Točka:
 • Ponudba SKZG RS
RP7-6R-320901-5.pdf
Svet krajevne skupnosti Livade, 15. 2. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 5, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • vabilo
LI7-5R-321221-1.doc
 • Točka: 1
 • zapisnik
LI7-5R-321221.doc
Odbor za gospodarstvo in finance, 14. 2. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 17, Mandat: 7
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na 17. redno sejo Odbora za gospodarstvo in finance
GF7-17R-320402.doc
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 16. redne seje Odbora za gospodarstvo in finance
GF7-16R-320402-z.doc
 • Točka: 2.1
 • Predlog proračuna Občine Izola za leto 2017 v celoti
OS7-4I-320401-1.zip
 • Točka: 2.2
 • Predlog proračuna Občine Izola za leto 2018 v celoti
OS7-4I-320401-2.zip
Nadzorni odbor Občine Izola, 13. 2. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 21, Mandat: 7
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 21. redne seje
no7-21r-321211-v.docx
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 20.redne seje
no7-20r-321211-z.doc
 • Točka: 1.2.
 • Predhodno poročilo nadzora nad zemlj.poslom med podjetjem Riba in Občino Izola
NO-478-28-2016.docx
 • Točka: 1.3.
 • Dokončno poročilo nadzora nad stanjem fonda in njegovim delovanjem za socialna -neprofitna stanovanja v Občini Izola
NO-013-31-2015.doc
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 13. 2. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 15, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • vabilo na 15 redno sejo
GJ7-15R-320801-v15 -slo+ita.doc
 • Točka: 0.1
 • gradivo v celoti - 15 redna seja OGJSP
GJ7-15R-320801-gradivo skupaj.zip
 • Točka: 1
 • zapisnik 14. redne seje OGJSP
GJ7-14R-320801-z14.doc
 • Točka: 2
 • Predlog proračuna Občine Izola za leto 2017 v celoti
OS7-4I-320401-1.zip
 • Točka: 3
 • Predlog proračuna Občine Izola za leto 2018 v celoti
OS7-4I-320401-2.zip
Svet krajevne skupnosti Korte, 10. 2. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 27, Mandat: 6
 • Točka:
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 27. redno sejo
KO6-27r321211-v.doc
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 24. redne seje
KO6-24r321211-z-1.docx
 • Točka: 1.2.
 • Zapisnik 25.redne seje
KO6-25r321211-z-1.docx
 • Točka: 1.3
 • Zapisnik 26.redne seje
KO6-26321211-z.doc
Komisija za kmetijstvo in ribištvo, 7. 2. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 3, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • vabilo na 3.redno sejo
KR7-3R-320801-v.docx
 • Točka: 0.1
 • Celotno gradivo za 3.sejo
KR7-3R-320801-skupno gradivo.zip
 • Točka: 1
 • zapisnik 2. redne seje KKR
KR7-2R-320801-Z.docx
 • Točka: 2
 • Predlog proračuna Občine Izola za leto 2017 v celoti
OS7-4I-320401-1.zip
 • Točka: 3
 • Predlog proračuna Občine Izola za leto 2018 v celoti
OS7-4I-320401-2.zip
Odbor za družbene dejavnosti, 7. 2. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 13, Mandat: 7
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z DR
DD7-13R-320403-v.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 12. redne seje
DD7-13R-320403-1.docx
 • Točka: 2
 • Predlog proračuna Občine Izola za leto 2017 v celoti
OS7-4I-320401-1.zip
 • Točka: 3
 • Predlog proračuna Občine Izola za leto 2018 v celoti
OS7-4I-320401-2.zip
Odbor za okolje in prostor, 6. 2. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 11, Mandat: 7
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na 11. redno sejo Odbora za okolje in prostor
OP7-11R-320402.doc
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 9. redne seje Odbora za okolje in prostor
OP7-9R_320901.doc
 • Točka: 1.1
 • Zapisnik 10. redne seje Odbora za okolje in prostor
OP7-10R_320901.doc
 • Točka: 2.0
 • Predlog proračuna Občine Izola za leto 2017 v celoti
OS7-4I-320401-1.zip
 • Točka: 2.1
 • Predlog proračuna Občine Izola za leto 2018 v celoti
OS7-4I-320401-2.zip
Komisija za vprašanja italijanske narodnosti, 6. 2. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 8, Mandat: 7
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z DR
IN7-8R-320403-v.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 7. redne seje KIN
IN7-8R-320403-1.docx
 • Točka: 2
 • Predlog proračuna Občine Izola za leto 2017 v celoti
OS7-4I-320401-1.zip
 • Točka: 3
 • Predlog proračuna Občine Izola za leto 2018 v celoti
OS7-4I-320401-2.zip