Občina Izola

05 / Organi občine

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Seje
Izberi organ:
Odbor za okolje in prostor, 12. 3. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 3, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na sejo
OP8-3R-320408-v.docx
 • Točka: 0.1
 • Zapisnik 2. redne seje OOP
op8-2r-320408
 • Točka: 0.2
 • Proračun v celoti
os8-4r-320402-g.zip
 • Točka: 0.3
 • Razglas o začetku splošne razprave o Proračunu Občine Izola za leto 2019
os8-4r-31103-1.pdf
 • Točka: 1.1
 • Obrazložitev proračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p1.pdf
 • Točka: 1.2
 • Predlog Odloka o poračua za leto 2019
os8-4r-320301-p2.pdf
 • Točka: 1.3
 • Splošni del proračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p3.pdf
 • Točka: 1.4
 • Posebni del proračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p4.pdf
 • Točka: 1.5
 • Narčrt razvojnih programov 2019-2022
os8-4r-320301-p5.pdf
 • Točka: 1.60
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leto 2019
OS8-4R-321007-1.doc
 • Točka: 1.61
 • Tabela letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leto 2019
OS8-4R-321007-1.1.xlsx
 • Točka: 1.70
 • Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2019
OS8-3R-321007-2.doc
 • Točka: 1.71
 • Tabela letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2019
OS8-3R-321007-2.1.xlsx
 • Točka: 1.8
 • Predlog kadrovskega načrta Občine Izola za leto 2019
os8-4r-31301-1.pdf
Komisija za razvoj podeželja, 12. 3. 2019, Vrsta seje: Konstitutivna, Zap. št. seje: 1, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo
RP8-1R-320402.docx
 • Točka: 0.1
 • Proračun v celoti
os8-4r-320402-g.zip
 • Točka: 0.2
 • Razglas o začetku splošne razprave o Proračunu Občine Izola za leto 2019
os8-4r-31103-1.pdf
 • Točka: 1.1
 • Obrazložitev proračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p1.pdf
 • Točka: 1.2
 • Predlog Odloka o poračua za leto 2019
os8-4r-320301-p2.pdf
 • Točka: 1.3
 • Splošni del proračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p3.pdf
 • Točka: 1.4
 • Posebni del proračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p4.pdf
 • Točka: 1.5
 • Narčrt razvojnih programov 2019-2022
os8-4r-320301-p5.pdf
 • Točka: 1.60
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leto 2019
OS8-4R-321007-1.doc
 • Točka: 1.61
 • Tabela letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leto 2019
OS8-4R-321007-1.1.xlsx
 • Točka: 1.70
 • Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2019
OS8-3R-321007-2.doc
 • Točka: 1.71
 • Tabela letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2019
OS8-3R-321007-2.1.xlsx
 • Točka: 1.80
 • Predlog kadrovskega načrta Občine Izola za leto 2019
os8-4r-31301-1.pdf
 • Točka: 2.
 • Obravnava ponudbe SKZG za oddajo kmetijskih zemljišč v zakup (z dne 1. 3. 2019
RP8-1R-320402-g.pdf
Komisija za kmetijstvo in ribištvo, 11. 3. 2019, Vrsta seje: Konstitutivna, Zap. št. seje: 1, Mandat: 8
 • Točka:
 • vabilo na 1. redno (konstitutivno) sejo
KKR8-1R-320801-v.docx
 • Točka:
 • gradivo v celoti - predlog proračuna za leto 2019
os8-4r-320402-g.zip
Odbor za družbene dejavnosti, 11. 3. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 1, Mandat: 8
 • Točka: 00.00
 • Vabilo z DR
DD8-1R-320403-1.docx
 • Točka: 1.a
 • Proračun v celoti
os8-4r-320402-g.zip
 • Točka: 1.b
 • Razglas o začetku splošne razprave o Proračunu Občine Izola za leto 2019
os8-4r-31103-1.pdf
 • Točka: 1.c
 • Obrazložitev proračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p1.pdf
 • Točka: 1.č
 • Predlog Odloka o poračua za leto 2019
os8-4r-320301-p2.pdf
 • Točka: 1.d
 • Splošni del proračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p3.pdf
 • Točka: 1.e
 • Posebni del proračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p4.pdf
 • Točka: 1.f
 • Narčrt razvojnih programov 2019-2022
os8-4r-320301-p5.pdf
 • Točka: 1.g
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leto 2019
OS8-4R-321007-1.doc
 • Točka: 1.h
 • Tabela letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leto 2019
OS8-4R-321007-1.1.xlsx
 • Točka: 1.i
 • Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2019
OS8-3R-321007-2.doc
 • Točka: 1.j
 • Tabela letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2019
OS8-3R-321007-2.1.xlsx
 • Točka: 1.k
 • Predlog kadrovskega načrta Občine Izola za leto 2019
os8-4r-31301-1.pdf
Občinski svet občine Izola, 7. 3. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 3, Mandat: 8
 • Točka: 00.00
 • Vabilo za sejo
OS8-3R-023200.doc
 • Točka: 00.01
 • Gradivo v celoti na dan 5. 3. 2019
os8-3r-320402-g1.zip
 • Točka: 00.02
 • Gradivo v celoti na dan 25. 2. 2019
os8-3r-320402-g.zip
 • Točka: 00.03
 • Dodatno gradivo Svetnikom na klop
os8-3r-320402-dg.zip
 • Točka: 01.00
 • Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta z dne 31. 1. 2019
os8-2r-320402-z.doc
 • Točka: 03.00
 • Spremembe in dopolnitve ZNKHM- Obrazložitev in predlog sklepa
OS8-3R-321016-1.docx
 • Točka: 03.00i
 • ITA / Sklep: Spremembe in dopolnitve ZNKHM- Obrazložitev in predlog sklepa
OS8-3R-320403-2.docx
 • Točka: 03.01
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ZN KHM
OS8-3R-321016-2.docx
 • Točka: 03.01i
 • ITA / Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ZN KHM
OS8-3R-320403-1.docx
 • Točka: 03.02
 • Okoljsko poročilo za spremembe in dopolnitve Odloka
OS8-3R-321016-10.pdf
 • Točka: 03.03
 • Izsek iz planskih dokumentov- namenska raba, zahod 2018
OS8-3R-321016-3.pdf
 • Točka: 03.04
 • Digitalni katastrski načrt območja z mejo območja, zahod 2018
OS8-3R-321016-4.pdf
 • Točka: 03.05
 • Ureditvena situacija, zahod 2018
OS8-3R-321016-5.pdf
 • Točka: 03.06
 • Zbirna karta obstoječe komunalne infrastrukture, zahod 2018
OS8-3R-321016-6.pdf
 • Točka: 03.07
 • Zasnova prometne ureditve, zahod 2018
OS8-3R-321016-7.pdf
 • Točka: 03.08
 • Načrt parcelacije, zahod 2018
OS8-3R-321016-8.pdf
 • Točka: 03.09
 • Veljaven odlok Zn KHM
OS8-3R-321016-9.pdf
 • Točka: 04.01
 • Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve
OS8-3R-321017-1.docx
 • Točka: 04.01i
 • ITA / Sklep: Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve
OS-3R-320403-18.docx
 • Točka: 04.02
 • Pobuda za lokacijsko preveritev
OS8-3R-321017-2.pdf
 • Točka: 04.03
 • Elaborat lokacijske preveritve
OS8-3R-321017-3.pdf
 • Točka: 04.04
 • Mnenja na projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja
OS8-3R-321017-4.pdf
 • Točka: 04.05
 • Potrdilo o plačilu nadomestila za izvedbo lokacijske preveritve - 1. del
OS8-3R-321017-5.pdf
 • Točka: 04.06
 • Potrdilo o plačilu nadomestila za izvedbo lokacijske preveritve - 2. del
OS8-3R-321017-6.pdf
 • Točka: 04.07
 • Mnenje občinskega urbanista na osnutek elaborata
OS8-3R-321017-7.pdf
 • Točka: 04.08
 • Mnenja nosilcev urejanja prostora na elaborat lokacijske preveritve
OS8-3R-321017-8.pdf
 • Točka: 05.00
 • Potrditev letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Izola in seznanitev s planom dejavnosti za leto 2019
OS8-3R-320812-2.pdf
 • Točka: 05.00i
 • ITA / Sklep: Potrditev letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Izola in seznanitev s planom dejavnosti za leto 2019
OS8-3R-320403-3.docx
 • Točka: 06.a
 • Prenehanje statusa javnega dobra na delu parc. št. 3013 k.o. 2628-Malija
OS8-3R-320810-1.pdf
 • Točka: 06.ai
 • ITA / Sklep: Prenehanje statusa javnega dobra na delu parc. št. 3013 k.o. 2628-Malija
OS8-3R-320403-9.docx
 • Točka: 06.b
 • Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št. 1949/7 k.o. 2628-Malija
OS8-3R-320810-2.pdf
 • Točka: 06.bi
 • ITA / Sklep: Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št. 1949/7 k.o. 2628-Malija
OS8-3R-320403-5.docx
 • Točka: 06.c
 • Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št. 2997/28 in 2997/29, obe k.o. 2715 - Cetore
OS8-3R-320810-4.pdf
 • Točka: 06.ci
 • ITA / Sklep: Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št. 2997/28 in 2997/29, obe k.o. 2715 - Cetore
OS8-3R-320403-8.docx
 • Točka: 06.d
 • Prenehanje statusa javnega dobra na delu parc. št. 1641/14 k.o. 2626-Izola
OS8-3R-320810-5.pdf
 • Točka: 06.di
 • ITA / Sklep: Prenehanje statusa javnega dobra na delu parc. št. 1641/14 k.o. 2626-Izola
OS8-3R-320403-7.docx
 • Točka: 06.e
 • Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št. 2799/2 k.o. 2629 - Dvori nad Izolo
OS8-3R-320810-3.pdf
 • Točka: 06.ei
 • ITA / Sklep:Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št. 2799/2 k.o. 2629 - Dvori nad Izolo
OS8-3R-320403-6.docx
 • Točka: 06.f
 • Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra nepremičnine z ID znakom: 2626 576/2
OS8-3R-321006-1.pdf
 • Točka: 06.fi
 • ITA / Sklep: Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra nepremičnine z ID znakom: 2626 576/2
OS8-3R-320403-4.docx
 • Točka: 07.00
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in oglaševanju - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS8-3R-320808-1.docx
 • Točka: 07.00i
 • ITA / Sklep: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in oglaševanju - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS8-3R-320403-10.docx
 • Točka: 07.01
 • Predlog odloka
OS8-3R-320808-2.docx
 • Točka: 07.01i
 • ITA / Predlog odloka
OS8-3R-320403-11.docx
 • Točka: 08.00
 • Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o plinifikaciji (Uradne objave, št. 10/99), prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS8-3R-320808-3.docx
 • Točka: 08.00i
 • ITA / Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o plinifikaciji (Uradne objave, št. 10/99), prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS8-3R-320403-12.docx
 • Točka: 08.01
 • Odlok o plinifikaciji (Urande objave, št. 10/99)
OS8-3R-320808-4.pdf
 • Točka: 08.01i
 • ITA / Odlok o plinifikaciji (Urande objave, št. 10/99)
OS8-3R-320403-13.doc
 • Točka: 09.00
 • Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o pogojih dobave plina v občini Izola (Uradne objave, št. 7/91), prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS8-3R-320808-5.docx
 • Točka: 09.00i
 • ITA / Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o pogojih dobave plina v občini Izola (Uradne objave, št. 7/91), prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS8-4R-320403-14.docx
 • Točka: 09.01
 • Odlok o pogojih dobave plina (Urande objave, št. 7/91)
OS8-3R-320808-6.pdf
 • Točka: 10.00
 • Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o ravnanju s plodno zemljo in popravek, prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS8-3R-320808-7.docx
 • Točka: 10.00i
 • ITA / Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o ravnanju s plodno zemljo in popravek, prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS8-3R-320403-15.docx
 • Točka: 10.01
 • Odlok o ravnanju s plodno zemljo (Urande objave, št. 41/90)
OS8-3R-320808-8.pdf
 • Točka: 10.02
 • Popravek Odloka o ravnanju s plodno zemljo (Uradne objave, št. 2/91)
OS8-3R-320808-9.pdf
 • Točka: 11.00
 • Imenovanje direktorja JP Komunala Izola d.o.o.
os8-3r-31301-1.pdf
 • Točka: 11.00i
 • ITA / Imenovanje direktorja JP Komunala Izola d.o.o.
OS8-3R-320403-16.docx
 • Točka: 11.01
 • Tabela razgovori
os8-3r-31301-2.pdf
 • Točka: 12.b
 • Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
OS8-3R-320812-1.pdf
 • Točka: 12.bi
 • ITA / Sklep: Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
OS8-3R-320403-17.docx
 • Točka: 12.c
 • Imenovanje stanovanjske komisije
os8-3r-321006-2.pdf
 • Točka: 13.01
 • Odgovor na svetniško pobudo svetnika Gašperja Čehovina - Ustanovitev Urada za kmetijstvo in ribištvo
os7-3r-320801-p1.pdf
 • Točka: 13.02
 • Odgovor na svetniško vprašanje svetnika Dušana Ambroža - Ali se je JZP prijavil, na katerega od razpisov Slovenskega regionalnega razvojnega sklada?
os7-3r-320801-p54.pdf
 • Točka: 13.03
 • Odgovor na svetniško vprašanje svetnice Jasne Istenič - Kdo je predstavnik Občine Izola v svetu šole OŠ Dante Alighieri?
os8-3r-320702-p1.pdf
 • Točka: 13.04
 • Odgovor na svetniško vprašanje svetnika Leonida Daniloviča - Katere aktivnosti je izvedel župan po prejetju dopisa predsednice Sveta OŠ Dante Alighieri?
os8-3r-320702-p2.pdf
 • Točka: 13.05
 • Odgovor na svetnško pobudo svetnika Leonida Daniloviča - Opredelitev do razmer, ki že daljčasa predstavljajo težavo pri nemotenemu funkcioniranju OŠ Dante Alighieri.
os8-3r-320702-p3.pdf
Statutarno pravna komisija, 6. 3. 2019, Vrsta seje: Konstitutivna, Zap. št. seje: 1, Mandat: 8
 • Točka: 0.1
 • Vabilo za sejo
sp8-1r-320402-v.doc
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti
sp8-1r-320402-v.zip
 • Točka: 2.1
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in oglaševanju - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS8-3R-320808-1.docx
 • Točka: 2.2
 • Predlog odloka
OS8-3R-320808-2.docx
 • Točka: 3.1
 • Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o plinifikaciji (Uradne objave, št. 10/99), prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS8-3R-320808-3.docx
 • Točka: 3.2
 • Odlok o plinifikaciji (Urande objave, št. 10/99)
OS8-3R-320808-4.pdf
 • Točka: 4.1
 • Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o pogojih dobave plina v občini Izola (Uradne objave, št. 7/91), prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS8-3R-320808-5.docx
 • Točka: 4.2
 • Odlok o pogojih dobave plina (Urande objave, št. 7/91)
OS8-3R-320808-6.pdf
 • Točka: 5.1
 • Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o ravnanju s plodno zemljo in popravek, prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS8-3R-320808-7.docx
 • Točka: 5.2
 • Odlok o ravnanju s plodno zemljo (Urande objave, št. 41/90)
OS8-3R-320808-8.pdf
 • Točka: 5.3
 • Popravek Odloka o ravnanju s plodno zemljo (Uradne objave, št. 2/91)
OS8-3R-320808-9.pdf
Nadzorni odbor Občine Izola, 6. 3. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 2, Mandat: 8
 • Točka: 1.
 • Vabilo za sejo
no8-2r-320402-v.docx
 • Točka: 2
 • Zapisnik 1. redne (konstitutivne) seje z dne
no8-1r-320402-z.doc
Komisija za vprašanja italijanske narodnosti, 6. 3. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 1, Mandat: 8
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z DR
IN8-1R-320403-1.docx
 • Točka: 1.a
 • Proračun v celoti
os8-4r-320402-g.zip
 • Točka: 1.b
 • Obrazložitev proračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p1.pdf
 • Točka: 1.c
 • Predlog Odloka o poračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p2.pdf
 • Točka: 1.ci
 • ITA / Predlog Odloka o poračuna za leto 2019
OS8-4R-320403-3.doc
 • Točka: 1.d
 • Splošni del proračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p3.pdf
 • Točka: 1.e
 • Posebni del proračuna za leto 2019
os8-4r-320301-p4.pdf
 • Točka: 1.f
 • Narčrt razvojnih programov 2019-2022
os8-4r-320301-p5.pdf
 • Točka: 1.g
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leto 2019
OS8-4R-321007-1.doc
 • Točka: 1.gi
 • ITA / Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leto 2019
OS8-4R-320403-1.doc
 • Točka: 1.h
 • Tabela letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leto 2019
OS8-4R-321007-1.1.xlsx
 • Točka: 1.i
 • Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2019
OS8-3R-321007-2.doc
 • Točka: 1.ii
 • ITA / Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2019
OS8-4R-320403-2.doc
 • Točka: 1.l
 • Tabela letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2019
OS8-3R-321007-2.1.xlsx
 • Točka: 1.m
 • Predlog kadrovskega načrta Občine Izola za leto 2019
os8-4r-31301-1.pdf
Odbor za okolje in prostor, 5. 3. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 2, Mandat: 8
 • Točka: 0.1
 • Vabilo za sejo
op8-2r-320408-v.docx
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celtoi na dan 5. 3. 2019
op8-2r-320408-g1.zip
 • Točka: 0.3
 • Gradivo v celoti na dan 26. 2. 2019
op8-2r-320408-g.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 1. redne seje z dne 13. 2. 2019
op8-1r-320408-z.doc
 • Točka: 2.0
 • Spremembe in dopolnitve ZNKHM- Obrazložitev in predlog sklepa
OS8-3R-321016-1.docx
 • Točka: 2.1
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN KHM
OS8-3R-321016-2.docx
 • Točka: 2.2
 • Okoljsko poročilo za spremembe in dopolnitve Odloka
OS8-3R-321016-10.pdf
 • Točka: 2.3
 • Izsek iz planskih dokumentov- namenska raba, zahod 2018
OS8-3R-321016-3.pdf
 • Točka: 2.4
 • Digitalni katastrski načrt območja z mejo območja, zahod 2018
OS8-3R-321016-4.pdf
 • Točka: 2.5
 • Ureditvena situacija, zahod 2018
OS8-3R-321016-5.pdf
 • Točka: 2.6
 • Zbirna karta obstoječe komunalne infrastrukture, zahod 2018
OS8-3R-321016-6.pdf
 • Točka: 2.7
 • Zasnova prometne ureditve, zahod 2018
OS8-3R-321016-7.pdf
 • Točka: 2.8
 • Načrt parcelacije, zahod 2018
OS8-3R-321016-8.pdf
 • Točka: 2.9
 • Veljaven odlok Zn KHM
OS8-3R-321016-9.pdf
 • Točka: 3.1
 • Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve
OS8-3R-321017-1.docx
 • Točka: 3.2
 • Pobuda za lokacijsko preveritev
OS8-3R-321017-2.pdf
 • Točka: 3.3
 • Elaborat lokacijske preveritve
OS8-3R-321017-3.pdf
 • Točka: 3.4
 • Mnenja na projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja
OS8-3R-321017-4.pdf
 • Točka: 3.5
 • Potrdilo o plačilu nadomestila za izvedbo lokacijske preveritve - 1. del
OS8-3R-321017-5.pdf
 • Točka: 3.6
 • Potrdilo o plačilu nadomestila za izvedbo lokacijske preveritve - 2. del
OS8-3R-321017-6.pdf
 • Točka: 3.7
 • Mnenje občinskega urbanista na osnutek elaborata
OS8-3R-321017-7.pdf
 • Točka: 3.8
 • Mnenja nosilcev urejanja prostora na elaborat lokacijske preveritve
OS8-3R-321017-8.pdf
Svet krajevne skupnosti Staro mesto, 5. 3. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 2, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • vabilo na 2. redno sejo 05.03.2019
sm8-2-321251-vv.doc
 • Točka: 1.
 • zapisnik 1. redne ( konstitutivne )seje
sm8-2-321251-v.doc
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 5. 3. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 2, Mandat: 8
 • Točka: 0.1
 • Vabilo za sejo
VI8-2R-320401-v.doc
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti na dan 26. 2. 2019
vi8-2r-320401-g.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik z dne 28. 1. 2019
VI8-1R-320401-z.doc
 • Točka: 3.
 • Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
OS8-3R-320812-1.pdf
 • Točka: 4.
 • Imenovanje stanovanjske komisije
os8-3r-321006-2.pdf
Svet krajevne skupnosti Halietum, 5. 3. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 2, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • vabilo na sejo
ho8-2r-321241-v.doc
 • Točka: 1.
 • zapisnik 1. redne (konstitutivne) seje z dne, 10.1.2019
ho8-1r-321241-z.doc
Odbor za gospodarstvo in finance, 4. 3. 2019, Vrsta seje: Konstitutivna, Zap. št. seje: 1, Mandat: 8
 • Točka: 0.1
 • Vabilo za sejo
gf8-1R-320402-v.doc
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti na dan 26. 2. 2019
gf8-1r-320402-g.zip
 • Točka: 2.1
 • Prenehanje statusa javnega dobra na delu parc. št. 3013 k.o. 2628-Malija
OS8-3R-320810-1.pdf
 • Točka: 2.2
 • Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št. 1949/7 k.o. 2628-Malija
OS8-3R-320810-2.pdf
 • Točka: 2.3
 • Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št. 2997/28 in 2997/29, obe k.o. 2715 - Cetore
OS8-3R-320810-4.pdf
 • Točka: 2.4
 • Prenehanje statusa javnega dobra na delu parc. št. 1641/14 k.o. 2626-Izola
OS8-3R-320810-5.pdf
 • Točka: 2.5
 • Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št. 2799/2 k.o. 2629 - Dvori nad Izolo
OS8-3R-320810-3.pdf
 • Točka: 2.6
 • Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra nepremičnine z ID znakom: 2626 576/2
OS8-3R-321006-1.pdf
 • Točka: 3.1
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in oglaševanju - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS8-3R-320808-1.docx
 • Točka: 3.2
 • Predlog odloka
OS8-3R-320808-2.docx
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 4. 3. 2019, Vrsta seje: Konstitutivna, Zap. št. seje: 1, Mandat: 8
 • Točka: 0.1
 • Vabilo za sejo
gj8-1r-320308-v.doc
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti
gj8-1r-320308-g.zip
 • Točka: 2.
 • Potrditev letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Izola in seznanitev s planom dejavnosti za leto 2019
OS8-3R-320812-2.pdf
 • Točka: 3.1
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in oglaševanju - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS8-3R-320808-1.docx
 • Točka: 3.2
 • Predlog odloka
OS8-3R-320808-2.docx
Svet krajevne skupnosti Korte, 25. 2. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 3, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na 3. redno sejo
ko8-3r-321211-v.doc
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 1. redne (konstitutivne) seje KS Korte
jd8-1r-321211-z.doc
Odbor za okolje in prostor, 13. 2. 2019, Vrsta seje: Konstitutivna, Zap. št. seje: 1, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
op8-1r-320408-v.docx
Nadzorni odbor Občine Izola, 13. 2. 2019, Vrsta seje: Konstitutivna, Zap. št. seje: 1, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
no8-1r-320402-v.docx
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 12. 2. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 3, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
jd8-3r-320402-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 1. redne (konstitutivne) seje z dne 18. 12. 2018
jd8-1r-321231-z.doc
Svet krajevne skupnosti Korte, 6. 2. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 2, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
jd8-2r-320402-v.doc
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 6. 2. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 2, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
jd8-2r-320402-v.doc
Občinski svet občine Izola, 31. 1. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 2, Mandat: 8
 • Točka: 0.0
 • Vabilo z dnevnim redom
OS8-2R-023200-1.doc
 • Točka: 0.02
 • Dodatno gradivo - svetnikom na klop (31. 1. 2019)
os8-2r-320402-g1.zip
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 21. 1. 2019
os8-2r-320402-g.zip
 • Točka: 1.a
 • Zapisnik 1. redene seje Občinskega sveta z dne 20. 12. 2018
os8-1r-320402-z.doc
 • Točka: 1.b
 • Zapisnik 1. dopisne seje Občinskega sveta z dne 3. 1. 2019
os8-1d-320402-z.doc
 • Točka: 2.
 • Potrditev mandata nadomestnemu članu Občinskega svetnika
os8-2r-320402-2.pdf
 • Točka: 5.a
 • Imenovanje predstavnikov v Svet Mestne knjižnice Izola
VI8-1R-320401-3a.pdf
 • Točka: 5.ai
 • ITA / Imenovanje predstavnikov v Svet Mestne knjižnice Izola
OS8-2R-320403-3.docx
 • Točka: 5.b
 • Imenovanje predstavnikov v Svet VVZ Vrtec Mavrica
VI8-1R-320401-3b.pdf
 • Točka: 5.bi
 • ITA / Imenovanje predstavnikov v Svet VVZ Vrtec Mavrica
OS8-2R-320403-1.doc
 • Točka: 5.c
 • Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet srednje šole Pietro Coppo Izola - Scuola media Pietro Coppo Isola
VI8-1R-320401-3c.pdf
 • Točka: 5.ci
 • ITA / Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet srednje šole Pietro Coppo Izola - Scuola media Pietro Coppo Isola
OS8-2R-320403-2.doc
 • Točka: 5.d
 • Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet JZ za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper
VI8-1R-320401-3d.pdf
 • Točka: 5.di
 • ITA / Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet JZ za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper
OS8-2R-320403-4.docx
 • Točka: 6.b
 • Predlog sklepa o razširitvi in imenovanju predstavnika ustanovitelja Javni zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola (JZP Izola)
os7-2r-31101-21.pdf
 • Točka: 6.b2
 • Odstopna izjava iz Sveta Zavoda
os7-2r-31101-2.pdf
 • Točka: 6.bi
 • ITA / Predlog sklepa o razširitvi in imenovanju predstavnika ustanovitelja Javni zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola (JZP Izola)
OS8-2R-320403-8.docx
 • Točka: 7.1
 • Predlog sklepa o potrditvi investicijskega programa (IP) za investicijo opremljanje Cone "Mestne industrije - vzhod"
OS8-2R-320801-1.docx
 • Točka: 7.1i
 • ITA / Predlog sklepa o potrditvi investicijskega programa (IP) za investicijo opremljanje Cone "Mestne industrije - vzhod"
OS8-2R-320403-5.docx
 • Točka: 7.2
 • Investicijski program za investicijo opremljanje cone mestne industrije vzhod
OS8-2R-320801-2.pdf
 • Točka: 8.
 • Predlog odloka o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Izola, prva obravnava s predlogom za skrajšan postopek
os7-2r-321017-1.docx
 • Točka: 8.i
 • ITA / Predlog odloka o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Izola, prva obravnava s predlogom za skrajšan postopek
OS8-2R-320403-6.docx
 • Točka: 8.i
 • ITA / Obrazložitev: Predlog odloka o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Izola, prva obravnava s predlogom za skrajšan postopek
OS8-2R-320403-7.docx
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 28. 1. 2019, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 1, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Gradivo v celoti na dan 17.1.2019
VI8-1R-320401.zip
 • Točka: 00.00
 • Vabilo z dnevnim redom
VI8-1R-320401.doc
 • Točka: 1.,2.,3
 • Instruktivni obrazci
VI8-1R-320401-2.zip
 • Točka: 3.a
 • Imenovanje predstavnikov v Svet Mestne knjižnice Izola
VI8-1R-320401-3a.pdf
 • Točka: 3.b
 • Imenovanje predstavnikov v Svet VVZ Vrtec Mavrica
VI8-1R-320401-3b.pdf
 • Točka: 3.c
 • Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet srednje šole Pietro Coppo Izola - Scuola media Pietro Coppo Isola
VI8-1R-320401-3c.pdf
 • Točka: 3.d
 • Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet JZ za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper
VI8-1R-320401-3d.pdf
 • Točka: 4.0
 • Potrditev mandata nadomestnemu članu Občinskega svetnika
os8-2r-320402-2.pdf
Svet krajevne skupnosti Halietum, 10. 1. 2019, Vrsta seje: Konstitutivna, Zap. št. seje: 1, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • vabilo na sejo
ho8-1r-321241-v.doc
Svet krajevne skupnosti Staro mesto, 10. 1. 2019, Vrsta seje: Konstitutivna, Zap. št. seje: 1, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • vabilo na 1.redno (konstitutivno )sejo 10.1.2019
sm8-1-321251-v.doc
Svet krajevne skupnosti Livade, 9. 1. 2019, Vrsta seje: Konstitutivna, Zap. št. seje: 1, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Vabilo na sejo
li8-1-321221-v.doc
Občinski svet občine Izola, 3. 1. 2019, Vrsta seje: Dopisna, Zap. št. seje: 1, Mandat: 8
 • Točka: 0.
 • Gradivo v celoti na dan 3.1.2018
OS8-1D-320401.zip
 • Točka: 00.
 • Vabilo z dnevnim redom in glasovnico
OS8-1D-320401-1.doc
 • Točka: 1.
 • Obrazložitev gradiva s 1. točko DR
OS8-1D-320401-1.pdf
Občinski svet občine Izola, 20. 12. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 1, Mandat: 8
 • Točka: 0.1.
 • Vabilo za sejo
os8-1r-320401-1.pdf
 • Točka: 0.2.
 • Gradivo v celoti na dan 7. 12. 2018
os8-1r-320401-g.zip
 • Točka: 2.
 • Poročila o izidu lokalnih volitev in potrdila o izvolitvi člana v Občinski svet
os8-1r-320401-2.pdf
 • Točka: 2i.
 • ITA/ Poročilo o izidu lokalnih volitev
OS8-1R-320403-1.docx
 • Točka: 2i.
 • ITA / Poročilo o izidu 2. kroga volitev za Župana
OS8-1R-320403-2.docx
 • Točka: 3.
 • Razno
os8-1r-320401-3.pdf
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 18. 12. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 1, Mandat: 8
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo za sejo
jd8-1r-321231-v ITJ.doc
 • Točka: 0.1.
 • Gradivo v celoti na dan 11. 12. 2018
jd8-1r-321231-g.zip
 • Točka: 2.1.
 • Gradivo k točki 2
os8-1r-320401-2.pdf
 • Točka: 2.2.
 • Gradivo k točki 2
jd8-1r-321231-1.pdf
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 18. 12. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 37, Mandat: 7
 • Točka: 0.0
 • Vabilo 37. redne seje KS Jagodje - Dobrava
jd7-37r-321231-v.doc
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 36. redne seje KS Jagodje - Dobrava
jd7-36r-321231-z.doc
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 13. 11. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 36, Mandat: 7
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na 36. redno sejo KS Jagodje - Dobrava
jd7-36r-321231-v.doc
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 35. redne Seje KS Jagodje - Dobrava
jd7-35r-321231-z.doc
Nadzorni odbor Občine Izola, 22. 10. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 36, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo na sejo
no7-36r-320402-v.docx
 • Točka: 1.1
 • Zapisnik 2. korespondenčne seje
no7-2ks-320402-z.doc
 • Točka: 1.2
 • Zapisnik 35. redne seje
no7-35r-320402-z.doc
Svet krajevne skupnosti Korte, 15. 10. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 38, Mandat: 7
 • Točka: 0.0
 • Vabilo 38. redne seje KS Korte
ko7-38r-321211-v.doc
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 37. redne seje KS Korte
ko7-37r-321211-z.doc
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 9. 10. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 35, Mandat: 7
 • Točka: 0.0
 • Vabilo 35. redne seje KS Jagodje - Dobrava
jd7-35r-321231-v.doc
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 34. redne seje KS Jagodje - Dobrava
jd7-34r-321231-z.doc
Občinski svet občine Izola, 27. 9. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 30, Mandat: 7
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z dnevnim redom
OS7-30R-023200.doc
 • Točka: 0.01
 • Gradivo v celoti na dan 17. 9. 2018
os7-30r320402-g.zip
 • Točka: 00.02
 • Dodatno gradivo
os7-30r-320402-g1.zip
 • Točka: 01.00
 • Zapisnik 29. redne seje
os7-29r-320402-z.doc
 • Točka: 02.00
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola
OS7-30R-320705-1.docx
 • Točka: 02.00i
 • ITA / Sklep in predlog UPB: Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola
OS7-30R-320403-3.docx
 • Točka: 03.00
 • SD ZN CMI-jug_OBRAZLOZITEV in PREDLOG SKLEPA_1-obravnava
OS7-30R-321014-1.docx
 • Točka: 03.00
 • ZN CMI-jug UO 14-98,15-98,5-10_izsek iz veljavnega akta
OS7-30R-321014-3.pdf
 • Točka: 03.00i
 • ITA/ Sklep: SD ZN CMI-jug_OBRAZLOZITEV in PREDLOG SKLEPA_1-obravnava
OS7-30R-320403-4.docx
 • Točka: 03.01
 • OSNUTEK SPREMEMBE ODLOKA ZN CMI-JUG
OS7-30R-321014-2.docx
 • Točka: 03.01i
 • ITA / OSNUTEK SPREMEMBE ODLOKA ZN CMI-JUG
OS7-30R-320403-5.docx
 • Točka: 04.00
 • Obrazložitev Odloka o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2018
os7-30r-320402-1.doc
 • Točka: 04.01
 • Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2018
os7-30r-320402-2.doc
 • Točka: 04.01i
 • ITA / Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2018
OS7-30R-320403-6.doc
 • Točka: 04.02
 • Splošni del K4
os7-30r-320402-3.pdf
 • Točka: 04.03
 • Posebni del K4
os7-30r-320402-4.pdf
 • Točka: 04.04
 • NRP
os7-30r-320402-5.pdf
 • Točka: 05.00
 • Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola
OS7-30R-320702-1.doc
 • Točka: 05.00
 • Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Livade Izola- PRILOGA
OS7-30R-320702-1.pdf
 • Točka: 05.00i
 • ITA / Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola
OS7-30R-320403-7.docx
 • Točka: 06.a
 • Prodaja nepremičnin ID znak: parcela 2626 306/2, parcela 2626 306/5 in parcela 2626 306/4
OS7-30R-321006-1.pdf
 • Točka: 06.ai
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnin ID znak: parcela 2626 306/2, parcela 2626 306/5 in parcela 2626 306/4
OS7-30R-320403-8.docx
 • Točka: 06.b
 • Prodaja nepremičnin ID znak: parcela 2626 3101/1, parcela 2626 3101/2 in parcela 2626 3101/3
OS7-30R-321006-2.pdf
 • Točka: 06.bi
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnin ID znak: parcela 2626 3101/1, parcela 2626 3101/2 in parcela 2626 3101/3
OS7-30R-320403-9.docx
 • Točka: 06.c
 • Menjava nepremičnin ID znak: parcela 2628 2731/7 in parcela 2628 2774/3 za nepremičnino ID znak: parcela 2628 6020/28
OS7-30R-321006-3.pdf
 • Točka: 06.ci
 • ITA / Sklep: Menjava nepremičnin ID znak: parcela 2628 2731/7 in parcela 2628 2774/3 za nepremičnino ID znak: parcela 2628 6020/28
OS7-30R-320403-10.docx
 • Točka: 07.00
 • Ukinitev javnega dobra na nepremičninah ID znak: parcela 2628 1449/1, parcela 2628 1449/3, parcela 1449/3 in 2628 1502/3
OS7-30R-321007-1.pdf
 • Točka: 07.00i
 • ITA / Sklep: Ukinitev javnega dobra na nepremičninah ID znak: parcela 2628 1449/1, parcela 2628 1449/3, parcela 1449/3 in 2628 1502/3
OS7-30R-320403-11.docx
 • Točka: 08.00
 • Obrazložitev Občine Izola pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
os7-30r-320801-4.pdf
 • Točka: 08.01
 • Obrazložitev Komunale Pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
os7-30r-320801-1.pdf
 • Točka: 08.02
 • Predlog Pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
os7-30r-320801-2.pdf
 • Točka: 08.02i
 • ITA / Sklep in Predlog Pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
OS7-30R-320403-13.docx
 • Točka: 08.03
 • Sklep Nadzornega sveta JP Komunala Izola d.o.o.
os7-30r-320801-3.pdf
 • Točka: 09.00
 • Odpis neizterjanih terjatev - obrazložitev
os7-30rs-320601-11a.docx
 • Točka: 09.01
 • Predlog sklepa
os7-30rs-320601-11b.docx
 • Točka: 09.01i
 • ITA / Predlog sklepa
OS7-30R-320403-12.docx
 • Točka: 10.00
 • Pobuda za ustanovitev Krajevne skupnosti Šared: sklep in obrazložitev
OS7-30R-320403-1.doc
 • Točka: 10.00i
 • ITA/Pobuda za ustanovitev Krajevne skupnosti Šared: sklep in obrazložitev
OS7-30R-320403-2.docx
 • Točka: 10.01
 • Gradivo - Pobuda za ustanovitev Krajevne skupnosti Šared
OS7-4d-023200-g.pdf
Statutarno pravna komisija, 26. 9. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 35, Mandat: 7
 • Točka: 0.1
 • Vabilo za sejo
SP7-35R-320402-v.doc
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti na dan 18. 9. 2018
sp7-35r-320402-g.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 34. redne seje z dne 4. 7. 2018
sp7-34r-320402-z
 • Točka: 2.
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola
OS7-30R-320705-1.docx
 • Točka: 3.0
 • Obrazložitev Odloka o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2018
os7-30r-320402-1.doc
 • Točka: 3.1
 • Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2018
os7-30r-320402-2.doc
 • Točka: 3.2
 • Splošni del K4
os7-30r-320402-3.pdf
 • Točka: 3.3
 • Posebni del K4
os7-30r-320402-4.pdf
 • Točka: 3.4
 • NRP
os7-30r-320402-5.pdf
 • Točka: 4.0
 • Obrazložitev Občine Izola pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
os7-30r-320801-4.pdf
 • Točka: 4.1
 • Obrazložitev Komunale Pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
os7-30r-320801-1.pdf
 • Točka: 4.2
 • Predlog Pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
os7-30r-320801-2.pdf
 • Točka: 4.3
 • Sklep Nadzornega sveta JP Komunala Izola d.o.o.
os7-30r-320801-3.pdf
Pododbor za kraj. samo. in toponomastiko, 26. 9. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 8, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
to7-8r-320407-v.docx
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 7. redne seje z dne 20. 6. 2018
to7-7r-320407-z.docx
 • Točka: 2.1
 • Pobuda za ustanovitev Krajevne skupnosti Šared: sklep in obrazložitev
OS7-30R-320403-1.doc
 • Točka: 2.2
 • ITA/Pobuda za ustanovitev Krajevne skupnosti Šared: sklep in obrazložitev
OS7-30R-320403-2.docx
 • Točka: 2.3
 • Gradivo - Pobuda za ustanovitev Krajevne skupnosti Šared
OS7-4d-023200-g.pdf
Nadzorni odbor Občine Izola, 25. 9. 2018, Vrsta seje: Dopisna, Zap. št. seje: 2, Mandat: 7
 • Točka:
 • Točka: 0.1
 • Vabilo za sejo, glasovnica ter predlog sklepa
no7-2d-320402-v1.doc
Odbor za gospodarstvo in finance, 25. 9. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 30, Mandat: 7
 • Točka: 0.1
 • Vabilo za sejo
GF7-30R-320402-v.doc
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti na dan 18. 9. 2018
gf7-30r-320402-g.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 29. redne seje z dne 3. 7. 2018
GF7-29R-320402-z.doc
 • Točka: 2.0
 • Obrazložitev Odloka o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2018
os7-30r-320402-1.doc
 • Točka: 2.1
 • Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2018
os7-30r-320402-2.doc
 • Točka: 2.2
 • Splošni del K4
os7-30r-320402-3.pdf
 • Točka: 2.3
 • Posebni del K4
os7-30r-320402-4.pdf
 • Točka: 2.4
 • NRP
os7-30r-320402-5.pdf
 • Točka: 3.0
 • Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola
OS7-30R-320702-1.doc
 • Točka: 3.1
 • Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Livade Izola- PRILOGA
OS7-30R-320702-1.pdf
 • Točka: 4.a
 • Prodaja nepremičnin ID znak: parcela 2626 306/2, parcela 2626 306/5 in parcela 2626 306/4
OS7-30R-321006-1.pdf
 • Točka: 4.b
 • odaja nepremičnin ID znak: parcela 2626 3101/1, parcela 2626 3101/2 in parcela 2626 3101/3
OS7-30R-321006-2.pdf
 • Točka: 4.c
 • Menjava nepremičnin ID znak: parcela 2628 2731/7 in parcela 2628 2774/3 za nepremičnino ID znak: parcela 2628 6020/28
OS7-30R-321006-3.pdf
 • Točka: 5.
 • Ukinitev javnega dobra na nepremičninah ID znak: parcela 2628 1449/1, parcela 2628 1449/3, parcela 1449/3 in 2628 1502/3
OS7-30R-321007-1.pdf
 • Točka: 6.0
 • Odpis neizterjanih terjatev - obrazložitev
os7-30rs-320601-11a.docx
 • Točka: 6.1
 • Predlog sklepa
os7-30rs-320601-11b.docx
Odbor za družbene dejavnosti, 25. 9. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 24, Mandat: 7
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z dnevnim redom
DD7-24R-320403-2.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 23. redne seje Odbora za družbene dejavnosti
DD7-24R-320403-1.docx
 • Točka: 2.1
 • Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola
OS7-30R-320702-1.doc
 • Točka: 2.2
 • Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Livade Izola- PRILOGA
OS7-30R-320702-1.pdf
Odbor za okolje in prostor, 24. 9. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 19, Mandat: 7
 • Točka: 0.1
 • Vabilo za sejo
op7-19r-320408-v.docx
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti na dan 18. 9. 2018
op7-19r-320408-g.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 17. redne seje
op7-18r-321012-z.docx
 • Točka: 2.
 • Zapsinik 18. redne seje
op7-18R-321013-z.doc
 • Točka: 3.1
 • SD ZN CMI-jug_OBRAZLOZITEV in PREDLOG SKLEPA_1-obravnava
OS7-30R-321014-1.docx
 • Točka: 3.2
 • ZN CMI-jug UO 14-98,15-98,5-10_izsek iz veljavnega akta
OS7-30R-321014-3.pdf
 • Točka: 3.3
 • OSNUTEK SPREMEMBE ODLOKA ZN CMI-JUG
OS7-30R-321014-2.docx

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!