Občina Izola

05 / Organi občine

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Seje
Izberi organ:
Odbor za gospodarstvo in finance, 27. 3. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 26, Mandat: 7
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 20. 3. 2018
gf7-26r-320402-g.zip
 • Točka: 0.2
 • Vabilo za sejo
GF7-26R-320402-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 25. redne seje z dne 13. 2. 2018
GF7-25R-320402-z.doc
 • Točka: 2.01
 • Obrazložitev Zaključnega računa proračuna za leto 2017
os7-26R-320301-1.doc
 • Točka: 2.02
 • Predlog odloka o Zaključnem računu proračuna za leto 2017
os7-26r-320301-2.doc
 • Točka: 2.03
 • Splosni del proracuna K4 2017
os7-26r-320301-3.pdf
 • Točka: 2.04
 • Posebni del priračuna K4 2017
os7-26r-320301-4.pdf
 • Točka: 2.05
 • Načrt razvojnih programov 2017
os7-26r-320301-5.pdf
 • Točka: 2.06
 • Dnevnik prerazporeditev 2017
os7-26r-320301-6.pdf
 • Točka: 2.07
 • Letno poročilo Občine Izola 2017
os7-26r-320301-7.pdf
 • Točka: 2.08
 • Letno poročilo KS Korte 2017
os7-26r-320301-8.pdf
 • Točka: 2.09
 • Letno poročilo KS Staro mesto 2017
os7-26r-320301-9.pdf
 • Točka: 2.10
 • Letno poročilo KS Jagodje - Dobrava 2017
os7-26r-320301-10.pdf
 • Točka: 2.11
 • Letno poročilo KS Halietum 2017
os7-26r-320301-11.pdf
 • Točka: 2.12
 • Letno poročilo KS Livade 2017
os7-26r-320301-12.pdf
 • Točka: 3.
 • Določitev tržne najemnine v primerih, ko imajo najemniki neprofitnega stanovanja v lasti premoženje, ki presega določeno vrednost - sklep občinskega sveta
OS7-26R-321006-1.pdf
 • Točka: 4.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola – 1. obravnava
OS7-26R-320705-1.doc
 • Točka: 5.
 • Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Izola za leto 2018
OS7-26R-321007-1.pdf
 • Točka: 6.a
 • Prodaja nepremičnine s parc.št. 530 k.o. Dvori nad Izolo
OS7-26R-321007-2.pdf
 • Točka: 6.b
 • Nakup solastnega deleža do 4/10 od celote nepremičnin s parc. št. 3272 in 3271/1, obe k.o. 2715-Cetore
OS7-26R-320810-2.doc
 • Točka: 6.c
 • Menjava solastnega deleža 99/400-in od celote nepremičnin 2615/1 in 2615/2, obe k.o. 2626-Izola za parc. 205/1 in 205/2, obe k.o. 2715-Cetore z doplačilom
OS7-26R-320810-1.doc
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 26. 3. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 24, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • vabilo na 24.redno sejo OGJSP
GJ7-24R-320801-v24 -slo+ita.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo za 24.sejo OGJSP - v celoti
GJ7-26R-320801-1.zip
 • Točka: 1
 • zapisnik 23.redne seje OGJSP
GJ7-23R-320801-z23.doc
 • Točka: 2.1
 • Odlok o razveljavitvi odloka o načinu izvajanja dimnikarske službe na območju občine Izola - obrazložitev
OS7-26R-320808-8.pdf
 • Točka: 2.2
 • predlog odloka o razveljavitvi
OS7-26R-320808-9.pdf
 • Točka: 2.3
 • Odlok o načinu izvajanja dimnikarske službe na območju občine Izola
OS7-26R-320808-10.pdf
 • Točka: 3.1
 • Poslovni načrt JP Komunala Izola d.o.o. za leto 2018 - obrazložitev
OS7-26R-320808-11.pdf
 • Točka: 3.2
 • Poslovni načrt JP Komunala Izola d.o.o. za leto 2018
OS7-26R-320808-12.pdf
 • Točka: 3.3
 • Sklep Nadzorenga svet JP Komunala Izola d.o.o.
OS7-26R-320808-13.pdf
 • Točka: 4
 • Potrditev Programa dela in finančnega načrta Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Izola za leto 2018
OS7-26R-320812-1.pdf
Nadzorni odbor Občine Izola, 12. 3. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 31, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo na 31. redno sejo
no7-31r-320402-v.docx
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 30. redne seje z dne 12. 2. 2018
no7-30r-320402-z.doc
Svet krajevne skupnosti Korte, 12. 3. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 34, Mandat: 1
 • Točka: 0.0.
 • Gradivo v celoti na dan 1. 3. 2018
ko7-34rs-320407-g.zip
 • Točka: 0.1.
 • Vabilo na 34. redno sejo
ko7-34rs-320407-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 33. redne seje - skupna seja
jd7-29RS-320402-z.doc
 • Točka: 2.
 • Vloga krajana 1
ko7-34rs-320407-vl1.pdf
 • Točka: 3.
 • Vloga krajana 2
ko7-34rs-320407-vl2.pdf
 • Točka: 4.
 • Vloga krajana 3
ko7-34rs-320407-vl3.pdf
 • Točka: 5.
 • Vloga krajana 4
ko7-34rs-320407-vl4.pdf
Občinski svet občine Izola, 15. 2. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 25, Mandat: 7
 • Točka: 0.0
 • Dodatno gradivo na klop
os7-320402-dg.zip
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 7. 2. 2018
os7-023200-g2.zip
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti na dan 5. 2. 2018
os7-023200-cg.zip
 • Točka: 00.00
 • Vabilo z dnevnim redom
OS7-25R-023200-v.doc
 • Točka: 01.00
 • Zapisnik 24. redne seje z dne 21. 12. 2017
OS7-24R-320402-z.doc
 • Točka: 02.00
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o tržnem redu - obrazložitev
OS7-25R-320808-1.pdf
 • Točka: 02.01
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila odloka
OS7-25R-320808-2.pdf
 • Točka: 02.01i
 • ITA /Predlog uradnega prečiščenega besedila odloka
OS7-25R-320403-1.doc
 • Točka: 02.02
 • Odlok o tržnem redu (Uradne objave občine Izola, št. 11/6)
OS7-25R-320808-3.pdf
 • Točka: 02.03
 • Odlok o spremembah in dpolnitvah Odloka o tržnem redu (Uradne objave občine Izola, št. 20/16)
OS7-25R-320808-4.pdf
 • Točka: 03.00
 • Predlog Odloka o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Izola – 1. obravnava
OS7-25R-320705-3.doc
 • Točka: 03.00i
 • ITA / Sklep: Predlog Odloka o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Izola – 1. obravnava
OS7-25R-320403-3.docx
 • Točka: 04.00
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Izola - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS7-25R-320808-5.pdf
 • Točka: 04.00i
 • ITA / Sklep: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Izola - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS7-25R-320403-4.docx
 • Točka: 04.01
 • predlog odloka
OS7-25R-320808-6.pdf
 • Točka: 04.01i
 • ITA / predlog odloka
OS7-25R-320403-5.docx
 • Točka: 04.02
 • Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Izola št. 16/13
OS7-25R-320808-7.pdf
 • Točka: 04.03
 • Odloka spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Izola št. 6/14
OS7-25R-320808-8.pdf
 • Točka: 05.00
 • Odlok o spremembi odloka o komunalnem prispevku
OS7-25R-320801-1.docx
 • Točka: 05.00i
 • ITA / Odlok o spremembi odloka o komunalnem prispevku
OS7-25R-320403-8.docx
 • Točka: 05.01
 • osnovni odlok UO 5/9
OS7-25R-320801-2.doc
 • Točka: 05.02
 • sprememba odloka UO 24/11
OS7-25R-320801-3.doc
 • Točka: 05.03
 • sprememba odloka UO 17/12
OS7-25R-320801-4.doc
 • Točka: 05.04
 • sprememba odloka UO 4/14
OS7-25R-320801-5.docx
 • Točka: 06.00
 • Odlok o ravnanju z odpadki v občini Izola - druga obravnava
OS7-25R-320808-9.pdf
 • Točka: 06.00i
 • ITA / Sklep: Odlok o ravnanju z odpadki v občini Izola - druga obravnava
OS7-25R-320403-6.docx
 • Točka: 06.01
 • predlog odloka
OS7-25R-320808-10.pdf
 • Točka: 06.01i
 • ITA / predlog odloka
OS7-25R-320403-7.docx
 • Točka: 07.00
 • Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Izola, druga obravnava
os7-320601-1.docx
 • Točka: 07.00i
 • ITA/ Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Izola, druga obravnava
OS7-25R-320403-9.docx
 • Točka: 08.00
 • Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2018
OS7-25R-321007-1.pdf
 • Točka: 08.00i
 • ITA / Sklep: Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2018
OS7-25R-320403-10.docx
 • Točka: 09.a
 • Prodaje nepremičnine s parc.št. 2481 k.o. Izola
OS7-25R-321007-4.pdf
 • Točka: 09.ai
 • ITA / Sklep: Prodaje nepremičnine s parc.št. 2481 k.o. Izola
OS7-25R-320403-11.docx
 • Točka: 09.b
 • Prodaja nepremičnine s parc.št. 2027/6
OS7-25R-321007-2.pdf
 • Točka: 09.bi
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnine s parc.št. 2027/6
OS7-25R-320403-12.doc
 • Točka: 09.c
 • Prodaja nepremičnine s parc.št. 791/1 k.o. Dvori nad Izolo
OS7-25R-321007-3.pdf
 • Točka: 09.ci
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnine s parc.št. 791/1 k.o. Dvori nad Izolo
OS7-25R-320403-12.doc
 • Točka: 09.d
 • Prodaja nepremičnine-dela stavbe ID znak: 2626-668-16
OS7-25R-321007-5.pdf
 • Točka: 09.di
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnine-dela stavbe ID znak: 2626-668-16
OS7-25R-320403-13.doc
 • Točka: 11.a
 • Odg.na svetniško vprašanje - na kolkor razpisov se je prijavila Občina Izola
os7-25r-320801-1.pdf
 • Točka: 11.b
 • Odg.na svetniško pobudo - Javni prevoz v Občini Izola
os7-25r-320801-2.pdf
 • Točka: 11.c
 • Odg.na svetniško pobudo - Ureditev cestnega priključka pri Rudi
os7-25r-320801-3.pdf
Statutarno pravna komisija, 14. 2. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 28, Mandat: 7
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 7. 2. 2018
sp7-28r-320601-g1.zip
 • Točka: 0.2
 • Vabilo na sejo
SP7-28R-320601-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 27. redne seje
SP7-27R-320601-Z.doc.docx
 • Točka: 2.1
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o tržnem redu - obrazložitev
OS7-25R-320808-1.pdf
 • Točka: 2.2
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila odloka
OS7-25R-320808-2.pdf
 • Točka: 2.3
 • Odlok o tržnem redu (Uradne objave občine Izola, št. 11/6)
OS7-25R-320808-3.pdf
 • Točka: 2.4
 • Odlok o spremembah in dpolnitvah Odloka o tržnem redu (Uradne objave občine Izola, št. 20/16)
OS7-25R-320808-4.pdf
 • Točka: 3.1
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Izola - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS7-25R-320808-5.pdf
 • Točka: 3.2
 • predlog odloka
OS7-25R-320808-6.pdf
 • Točka: 3.3
 • Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Izola št. 16/13
OS7-25R-320808-7.pdf
 • Točka: 3.4
 • Odloka spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Izola št. 6/14
OS7-25R-320808-8.pdf
 • Točka: 4.1
 • Odlok o spremembi odloka o komunalnem prispevku
OS7-25R-320801-1.docx
 • Točka: 4.2
 • osnovni odlok UO 5/9
OS7-25R-320801-2.doc
 • Točka: 4.3
 • sprememba odloka UO 24/11
OS7-25R-320801-3.doc
 • Točka: 4.4
 • sprememba odloka UO 17/12
OS7-25R-320801-4.doc
 • Točka: 4.5
 • sprememba odloka UO 4/14
OS7-25R-320801-5.docx
 • Točka: 5.1
 • Odlok o ravnanju z odpadki v občini Izola - druga obravnava
OS7-25R-320808-9.pdf
 • Točka: 5.2
 • predlog odloka
OS7-25R-320808-10.pdf
 • Točka: 6.
 • Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Izola - druga obravnava
os7-320601-1.docx
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 14. 2. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 23, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • Vabilo na 23.redno sejo
GJ7-23R-320801-v23 -slo+ita.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo za 23.redno sejo v celoti
GJ7-23R-320801-0 celotno gradivo.zip
 • Točka: 1
 • Zapisnik 22. redne seje
GJ7-22R-320801-z22.doc
 • Točka: 2.1
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o tržnem redu - obrazložitev
OS7-25R-320808-1.pdf
 • Točka: 2.2
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila odloka
OS7-25R-320808-2.pdf
 • Točka: 2.3
 • ITA /Predlog uradnega prečiščenega besedila odloka
OS7-25R-320403-1.doc
 • Točka: 2.4
 • Odlok o tržnem redu (Uradne objave občine Izola, št. 11/6)
OS7-25R-320808-3.pdf
 • Točka: 2.5
 • Odlok o spremembah in dpolnitvah Odloka o tržnem redu (Uradne objave občine Izola, št. 20/16)
OS7-25R-320808-4.pdf
 • Točka: 3.1
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Izola - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS7-25R-320808-5.pdf
 • Točka: 3.2
 • ITA / Sklep: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Izola - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS7-25R-320403-4.docx
 • Točka: 3.3
 • predlog odloka
OS7-25R-320808-6.pdf
 • Točka: 3.4
 • ITA / predlog odloka
OS7-25R-320403-5.docx
 • Točka: 3.5
 • Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Izola št. 16/13
OS7-25R-320808-7.pdf
 • Točka: 3.6
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Izola št. 6/14
OS7-25R-320808-8.pdf
 • Točka: 3.7
 • Odlok o ravnanju z odpadki v občini Izola - druga obravnava
OS7-25R-320808-9.pdf
 • Točka: 3.8
 • predlog odloka
OS7-25R-320808-10.pdf
 • Točka: 3.9
 • ITA / Sklep: Odlok o ravnanju z odpadki v občini Izola - druga obravnava
OS7-25R-320403-6.docx
Odbor za družbene dejavnosti, 13. 2. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 19, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • Vabilo z DR
DD7-19R-320403-2.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 18. redne seje
DD7-19R-320403-1.docx
 • Točka: 2
 • Predlog Odloka o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Izola – 1. obravnava
OS7-25R-320705-3.doc
Odbor za gospodarstvo in finance, 13. 2. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 25, Mandat: 7
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 6. 2. 2018
gf7-25r-320402-g1.zip
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti na dan 7. 2. 2018
gf7-25r-320402-g2.zip
 • Točka: 0.3
 • Vabilo na sejo za dne 13. 2. 2018
GF7-25R-320402-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 24. redne seje z dne 19. 12. 2017
GF7-24R-320402-z.doc
 • Točka: 2.
 • Predlog Odloka o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Izola – 1. obravnava
OS7-25R-320705-3.doc
 • Točka: 3.1
 • Odlok o spremembi odloka o komunalnem prispevku
OS7-25R-320801-1.docx
 • Točka: 3.2
 • Osnovni odlok UO 5/9
OS7-25R-320801-2.doc
 • Točka: 3.3
 • Sprememba odloka UO 24/11
OS7-25R-320801-3.doc
 • Točka: 3.4
 • Sprememba odloka UO 17/12
OS7-25R-320801-4.doc
 • Točka: 3.5
 • Sprememba odloka UO 4/14
OS7-25R-320801-5.docx
 • Točka: 4.
 • Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2018
OS7-25R-321007-1.pdf
 • Točka: 5.a
 • Prodaje nepremičnine s parc.št. 2481 k.o. Izola
OS7-25R-321007-4.pdf
 • Točka: 5.b
 • Prodaja nepremičnine s parc.št. 2027/6
OS7-25R-321007-2.pdf
 • Točka: 5.c
 • Prodaja nepremičnine s parc.št. 791/1 k.o. Dvori nad Izolo
OS7-25R-321007-3.pdf
 • Točka: 5.d
 • Prodaja nepremičnine-dela stavbe ID znak: 2626-668-16
OS7-25R-321007-5.pdf
Nadzorni odbor Občine Izola, 12. 2. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 30, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
no7-30r-320402-v.docx
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 29. redne seje Nadzornega odbora z dne 15. 1. 2018
no7-29r-3211-z.doc
Statutarno pravna komisija, 7. 2. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 27, Mandat: 7
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 30. 1. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 29, Mandat: 7
 • Točka: 1.
 • Vabilo za sejo
jd7-29r-320402-v.doc
Svet krajevne skupnosti Korte, 30. 1. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 33, Mandat: 7
 • Točka: 1.
 • Vabilo za sejo
jd7-29r-320402-v.doc
Nadzorni odbor Občine Izola, 15. 1. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 29, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo na sejo
NO7-29R-320402-v.docx
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 28. redne seje z dne 13. 12. 2017
no7-28r-3211-z.doc
Svet krajevne skupnosti Korte, 3. 1. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 1, Mandat: 8
 • Točka: 0.0.
 • Gradivo v celoti na dan 18. 12. 2018
ko8-1r-321211-g.zip
 • Točka: 0.1.
 • Vabilo za sejo
ko8-1r-321211-v.doc
 • Točka: 2.1.
 • Gradivo k točki 2
os8-1r-320401-2.pdf
 • Točka: 2.2.
 • Gradivo k točki 2
ko8-1r-321211-2.pdf
Občinski svet občine Izola, 21. 12. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 24, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Gradivo v celotina dan 11.12.2017
OS7-24R-023200-G.zip
 • Točka: 0.01
 • Gradivo v celoti na dan 15. 12. 2017
OS7-24R-023200-G1.zip
 • Točka: 0.02
 • Dodatno gradivo
OS7-24R-023200-dg.zip
 • Točka: 0.03
 • Vabilo z dnevnim redom
OS7-24R-023200-v.doc
 • Točka: 01.a
 • Potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta z dne 12. 10. 2017
OS7-22R-320402-z.doc
 • Točka: 01.b
 • Potrditev zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta z dne 26. 10. 2017
OS7-23R-320402-z.doc
 • Točka: 02.00
 • Uradno prečiščeno besedilo Odloka o OPPN Šared
OS7-24R-320903-1.doc
 • Točka: 02.00i
 • ITA/ Uradno prečiščeno besedilo Odloka o OPPN Šared
OS7-24R-320403-3.docx
 • Točka: 03.00
 • Potrditev uradno prečiščenega besedila ODLOKA o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Izola (UPB2)
OS7-24R-320601-1.doc
 • Točka: 03.00i
 • ITA / Potrditev uradno prečiščenega besedila ODLOKA o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Izola (UPB2)
OS7-24R-320403-4.docx
 • Točka: 04.00
 • Rebalans 2017 - obrazložitev
OS7-24R-320301-1.doc
 • Točka: 04.01
 • Rebalans 2017 - predlog Odloka
OS7-24R-320301-2.doc
 • Točka: 04.01
 • ITA / Rebalans 2017 - predlog Odloka
OS7-24R-320403-8.doc
 • Točka: 04.02
 • Rebelans 2017 - Splošni del K4
OS7-24R-320301-3.pdf
 • Točka: 04.03
 • Rebalans 2017 - Posebni del K4
OS7-24R-320301-4.pdf
 • Točka: 04.04
 • Rebalans 2017 - NRP
OS7-24R-320301-5.pdf
 • Točka: 04.05
 • NRP 2017 - USKLAJEN
OS7-24R-320302-nrp7.pdf
 • Točka: 05.00
 • Osnutek-Odlok o izplačilu iz rezervnega sklada
OS7-24R-320403-1.doc
 • Točka: 05.00i
 • ITA / Osnutek-Odlok o izplačilu iz rezervnega sklada
OS7-24R-320403-5.docx
 • Točka: 05.01
 • Osnutek-Odlok o izplačilu iz rezervnega sklada - popravek
OS7-24R-320403-1.doc
 • Točka: 06.00
 • Predlog sprememb proračuna Občine Izola za leto 2018 - obrazložitev
OS7-24R-320302-1.docx
 • Točka: 06.01
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Izola za leto 2018 - predlog odloka
OS7-24R-320302-2.doc
 • Točka: 06.01i
 • ITA/Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Izola za leto 2018 - predlog odloka
OS7-24R-320403-9.doc
 • Točka: 06.02
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Izola za leto 2018 - Dopis
OS7-24R-320302-3.doc
 • Točka: 06.03
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Izola za leto 2018 - Splošni del K4
OS7-24R-320302-4.pdf
 • Točka: 06.04
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Izola za leto 2018 - Posebni del K4
OS7-24R-320302-5.pdf
 • Točka: 06.05
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Izola za leto 2018 - NRP
OS7-24R-320302-6.pdf
 • Točka: 06.06
 • NRP 2018 - USKLAJEN
OS7-24R-320302-nrp8.pdf
 • Točka: 07.00
 • Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega zavoda Mestne knjižnice Izola
OS7-24R-320705-mki.doc
 • Točka: 07.00i
 • ITA / Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega zavoda Mestne knjižnice Izola
OS7-24R-320403-6.docx
 • Točka: 07.01
 • Zapisnik 19. RS z dne 23.11.2017 JZ MKI
OS7-24R-320705-mki.presežek.pdf
 • Točka: 08.00
 • Predlog Letnega programa športa v občini Izola za leto 2018
OS7-24R-320705-lpš.docx
 • Točka: 08.00i
 • ITA / Predlog Letnega programa športa v občini Izola za leto 2018
OS7-24R-320403-7.docx
 • Točka: 09.00
 • Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Izola - 1. obravnava
OS7-24R-320601-1a.docx
 • Točka: 09.00i
 • ITA / Sklep: Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Izola - 1. obravnava
OS7-24R-320403-10.docx
 • Točka: 09.01
 • Statut Občine Izola - NPB + predlog sprememb 2017
OS7-24R-320601-2.doc
 • Točka: 10.00
 • Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki - vrnitev v ponovno prvo obravnavo
OS7-24R-320808-1.pdf
 • Točka: 10.00i
 • ITA / Sklepa: Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki - vrnitev v ponovno prvo obravnavo
OS7-24R-320403-11.docx
 • Točka: 10.01
 • besedilo odloka - prva obravnava
OS7-24R-320808-2.pdf
 • Točka: 10.02
 • dopis Javnemu podjetju Komunala Izola d.o.o. z dne 9.5.2017
OS7-24R-320808-3.pdf
 • Točka: 10.03
 • Aneks št. 2 k pogodbi za prevzem odpadkov Saubermacher Slvoenija d.o.o. - sporazumna prekinitev pogodbe
OS7-24R-320808-4.pdf
 • Točka: 10.04
 • Začasna pogodba o izvajanju storitev ravnanja z odpadki v regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana - RCERO Ljubljana
OS7-24R-320808-5.pdf
 • Točka: 10.05
 • Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Izola
OS7-24R-320808-6.doc
 • Točka: 10.06
 • Odlok o dopolnitvah Odloka o ravnanju z odpadki v občini Izola
OS7-24R-320808-7.doc
 • Točka: 11.a
 • Prodaja nepremičnine - dela stavbe na naslovu Prečna ul.6; ID znak: 2626-668-16
OS7-24R-321007-4.pdf
 • Točka: 11.ai
 • ITA / Prodaja nepremičnine - dela stavbe na naslovu Prečna ul.6; ID znak: 2626-668-16
OS7-24R-320403-15.docx
 • Točka: 11.b
 • Prodaja nepremičnine - dela stavbe na naslovu Bazoviška 5; ID znak: 2626-36-8
OS7-24R-321007-3.pdf
 • Točka: 11.bi
 • ITA / Prodaja nepremičnine - dela stavbe na naslovu Bazoviška 5; ID znak: 2626-36-8
OS7-24R-320403-14.docx
 • Točka: 11.c
 • Prodaja nepremičnine s parc.št. 3924/4 k.o. Izola
OS7-24R-321007-5.pdf
 • Točka: 11.ci
 • ITA / Prodaja nepremičnine s parc.št. 3924/4 k.o. Izola
OS7-24R-320403-16.docx
 • Točka: 11.d
 • Prodaja nepremičnin s parc.št. 953/2 in 950/4, obe k.o. Izola
OS7-24R-321007-1.pdf
 • Točka: 11.di
 • ITA / Prodaja nepremičnin s parc.št. 953/2 in 950/4, obe k.o. Izola
OS7-24R-320403-13.docx
 • Točka: 11.e
 • Prodaja deležev nepremičnin na parc.št. 3721, 3719/1, 3725, 3723/3 in 3724/1, obe k.o. Izola
OS7-24R-321007-2.pdf
 • Točka: 11.ei
 • ITA /Prodaja deležev nepremičnin na parc.št. 3721, 3719/1, 3725, 3723/3 in 3724/1, obe k.o. Izola
OS7-24R-320403-12.docx
 • Točka: 12.00
 • Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
OS7-24R-320810-1.doc
 • Točka: 12.00i
 • ITA / Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
OS7-24R-320403-17.docx
Statutarno pravna komisija, 20. 12. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 26, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Gradivo v celoti na dan 13. 12. 2017
SP7-26R-320601-G.zip
 • Točka: 0.01
 • Gradivo v celoti na dan 15. 12. 2017
SP7-25R-320601-G1.zip
 • Točka: 0.02
 • Vabilo na 26. redno sejo
SP7-26R-320601-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 25. redne seje
SP7-25R-320601-Z.docx
 • Točka: 2.
 • Uradno prečiščeno besedilo Odloka o OPPN Šared
OS7-24R-320903-1.doc
 • Točka: 3.
 • Potrditev uradno prečiščenega besedila ODLOKA o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Izola (UPB2)
OS7-24R-320601-1.doc
 • Točka: 4.0
 • Rebalans 2017 - obrazložitev
OS7-24R-320301-1.doc
 • Točka: 4.1
 • Rebalans 2017 - predlog Odloka
OS7-24R-320301-2.doc
 • Točka: 4.2
 • Rebelans 2017 - Splošni del K4
OS7-24R-320301-3.pdf
 • Točka: 4.3
 • Rebalans 2017 - Posebni del K4
OS7-24R-320301-4.pdf
 • Točka: 4.4
 • Rebalans 2017 - NRP
OS7-24R-320301-5.pdf
 • Točka: 5.
 • Osnutek-Odlok o izplačilu iz rezervnega sklada
OS7-24R-320403-2.doc
 • Točka: 6.0
 • Predlog sprememb proračuna Občine Izola za leto 2018 - obrazložitev
OS7-24R-320302-1.docx
 • Točka: 6.1
 • Predlog sprememb proračuna Občine Izola za leto 2018 - predlog odloka
OS7-24R-320302-2.doc
 • Točka: 6.2
 • Predlog sprememb proračuna Občine Izola za leto 2018 - Dopis
OS7-24R-320302-3.doc
 • Točka: 6.3
 • Predlog sprememb proračuna Občine Izola za leto 2018 - Splošni del K4
OS7-24R-320302-4.pdf
 • Točka: 6.4
 • Predlog sprememb proračuna Občine Izola za leto 2018 - Posebni del K4
OS7-24R-320302-5.pdf
 • Točka: 6.5
 • Predlog sprememb proračuna Občine Izola za leto 2018 - NRP
OS7-24R-320302-6.pdf
 • Točka: 7.00
 • Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Izola - 1. obravnava
OS7-24R-320601-1a.docx
 • Točka: 7.01
 • Statut Občine Izola - NPB + predlog sprememb 2017
OS7-24R-320601-2.doc
Odbor za družbene dejavnosti, 19. 12. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 18, Mandat: 7
 • Točka: 00
 • Vabilo z DR
DD7-18R-320403-v.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 18. redne seje Odbora
DD7-18R-320403-1.docx
 • Točka: 2.1
 • Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega zavoda Mestne knjižnice Izola
OS7-24R-320705-MKI.doc
 • Točka: 2.2
 • Zapisnik 19. RS z dne 23.11.2017 JZ MKI
OS7-24R-320705-MKI presežek.pdf
 • Točka: 3
 • Predlog Letnega programa športa v občini Izola za leto 2018
OS7-24R-320705-LPŠ.docx
Odbor za gospodarstvo in finance, 19. 12. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 24, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Gradivo v celoti na dan 12. 12. 2017
GF-24R-320402-G.zip
 • Točka: 0.01
 • Gradivo v celoti na dan 15. 12. 2017
GF7-24R-320402-G1.zip
 • Točka: 0.02
 • Vabilo z dnevnim redom
GF7-24R-320402-v.doc
 • Točka: 1.00
 • Zapisnik 23. redne seje OGF
GF7-23R-320402-z.doc
 • Točka: 2.00
 • Rebalans 2017 - obrazložitev
OS7-24R-320301-1.doc
 • Točka: 2.01
 • Rebalans 2017 - predlog Odloka
OS7-24R-320301-2.doc
 • Točka: 2.02
 • Rebelans 2017 - Splošni del K4
OS7-24R-320301-3.pdf
 • Točka: 2.03
 • Rebalans 2017 - Posebni del K4
OS7-24R-320301-4.pdf
 • Točka: 2.04
 • Rebalans 2017 - NRP
OS7-24R-320301-5.pdf
 • Točka: 3.00
 • Osnutek-Odlok o izplačilu iz rezervnega sklada
OS7-24R-320403-2.doc
 • Točka: 4.00
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Izola za leto 2018 - obrazložitev
OS7-24R-320302-1.docx
 • Točka: 4.01
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Izola za leto 2018 - predlog odloka
OS7-24R-320302-2.doc
 • Točka: 4.02
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Izola za leto 2018 - Dopis
OS7-24R-320302-3.doc
 • Točka: 4.03
 • Rebalans 2018 - Splošni del K4Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Izola za leto 2018 - Splošni del K4
OS7-24R-320302-4.pdf
 • Točka: 4.04
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Izola za leto 2018 - Posebni del K4
OS7-24R-320302-5.pdf
 • Točka: 4.05
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Izola za leto 2018 - NRP
OS7-24R-320302-6.pdf
 • Točka: 5.01
 • Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega zavoda Mestne knjižnice Izola
OS7-24R-320705-MKI.doc
 • Točka: 5.02
 • Zapisnik 19. RS z dne 23.11.2017 JZ MKI
OS7-24R-320705-MKI presežek.pdf
 • Točka: 6.a
 • Prodaja nepremičnine - dela stavbe na naslovu Prečna ul.6; ID znak: 2626-668-16
OS7-24R-321007-4.pdf
 • Točka: 6.b
 • Prodaja nepremičnine - dela stavbe na naslovu Bazoviška 5; ID znak: 2626-36-8
OS7-24R-321007-3.pdf
 • Točka: 6.c
 • Prodaja nepremičnine s parc.št. 3924/4 k.o. Izola
OS7-24R-321007-5.pdf
 • Točka: 6.d
 • Prodaja nepremičnin s parc.št. 953/2 in 950/4, obe k.o. Izola
OS7-24R-321007-1.pdf
 • Točka: 6.e
 • Prodaja deležev nepremičnin na parc.št. 3721, 3719/1, 3725, 3723/3 in 3724/1, obe k.o. Izola
OS7-24R-321007-2.pdf
 • Točka: 7.00
 • Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
OS7-24R-320810-1.doc
Svet krajevne skupnosti Korte, 18. 12. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 32, Mandat: 6
 • Točka: 0.
 • Vabilo na sejo
KO6-32r321211-v.pdf
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 18. 12. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 22, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • vabilo za 22.redno sejo
GJ7-22R-320801-v22 -slo+ita.doc
 • Točka: 0.1
 • gradivo za 22 redno sejo - skupaj
GJ7-22R-320801-1.zip
 • Točka: 1
 • zapisnik 21.redne seje
GJ7-21R-320801-z21.doc
 • Točka: 2.1
 • Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki - vrnitev v ponovno prvo obravnavo
OS7-24R-320808-1.pdf
 • Točka: 2.2
 • besedilo odloka - prva obravnava
OS7-24R-320808-2.pdf
 • Točka: 2.3
 • dopis Javnemu podjetju Komunala Izola d.o.o. z dne 9.5.2017
OS7-24R-320808-3.pdf
 • Točka: 2.4
 • Aneks št. 2 k pogodbi za prevzem odpadkov Saubermacher Slvoenija d.o.o. - sporazumna prekinitev pogodbe
OS7-24R-320808-4.pdf
 • Točka: 2.5
 • Začasna pogodba o izvajanju storitev ravnanja z odpadki v regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana - RCERO Ljubljana
OS7-24R-320808-5.pdf
 • Točka: 2.6
 • Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Izola
OS7-24R-320808-6.doc
 • Točka: 2.7
 • Odlok o dopolnitvah Odloka o ravnanju z odpadki v občini Izola
OS7-24R-320808-7.doc
Nadzorni odbor Občine Izola, 11. 12. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 28, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo na 28.redno sejo
no7-28r-321211-v.pdf
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 27.redne seje
no7-27r-3211-z.pdf
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 15. 11. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 27, Mandat: 6
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 27.redna seja
JD6-27r-321231-v.pdf
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 26.redne seje
JD6-26RS-321231-z.pdf
Statutarno pravna komisija, 14. 11. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 25, Mandat: 7
 • Točka: 00.00
 • Gradivo v celoti
SP7-24R-320601-g1.zip
 • Točka: 00.01
 • Vabilo na 25. redno sejo z dne 14. 11. 2017
SP7-25R-320601-v.doc
 • Točka: 01.00
 • Zapisnik 24. redne seje z dne 25. 10. 2017
SP7-24R-320601-z.docx
 • Točka: 02.01
 • Gradivo 6. RS SPK z dne 11. 9. 2015
SP7-25R-320601-02-01.pdf
 • Točka: 02.02
 • Gradivo 9. RS SPK z dne 4. 11. 2015 + 9. točka 6. RS OS z dne 24. 9. 2015
SP7-25R-320601-02-02.docx
 • Točka: 02.03.1
 • Prispele dopolnitve na 9. RS SPK z dne 11.11.2015
SP7-25R-320601-02-03-01.doc
 • Točka: 02.03.2
 • Prispele dopolnitve na 9. RS SPK z dne 11.11.2015 - označeno z zeleno
SP7-25R-320601-02-03-02.docx
 • Točka: 03.01
 • Gradivo 9. redne seje SPK z dne 4. 11. 2015
SP7-3R-320402-6.pdf
 • Točka: 03.02
 • Gradivo 9. redne sejo SPK z dne 4. 11. 2015
SP7-25R-320601-03-01.docx
 • Točka: 03.03
 • Nadaljevanje 9. RS SPK z dne 11.11.2015
SP7-25R-320601-03-02.docx
Nadzorni odbor Občine Izola, 13. 11. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 27, Mandat: 7
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 27.redno sejo
no7-27r-321211-v.pdf
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 26.redne seje
no7-26r-3211-z.pdf
Svet krajevne skupnosti Halietum, 9. 11. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 9, Mandat: 6
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na 9. redno sejo za dne 9. 11. 2017
HA6-8R-320407-v.doc
 • Točka: 0.01
 • Zapisnik 8. redne seje z dne 25. 5. 2017
HA6-8R-320407-z.doc
Občinski svet občine Izola, 26. 10. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 23, Mandat: 7
 • Točka: 00.01
 • Gradivo v celoti na dan 24. 10. 2017
OS7-23R-320402-g1.zip
 • Točka: 00.02
 • Dodatno gradivo
OS7-23R-320402-dg.zip
 • Točka: 00.03
 • Odgovori na vprašanja in pobude Občinskih svetnikov
OS7-23R-320402-odgpv.zip
 • Točka: 00.04
 • Gradivo v celoti na dan 16. 10. 2017
OS7-23R-320402-g.zip
 • Točka: 00.05
 • Vabilo za 23. redno sejo Občinskega sveta
OS7-23R-023200-v.doc
 • Točka: 00.06
 • Invito alla 23a seduta ordinaria del Consiglio del Comune di Isola
OS7-23R-023200-v ITA.docx
 • Točka: 01.a
 • Zapisnik 3. korespondenčne seje Občinskega sveta
OS7-23R-023200-1.doc
 • Točka: 01.b
 • Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta z dne 21. 9. 2017
OS7-21R-320402-z.doc
 • Točka: 02.00
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola Livade Izola
OS7-23R-320702-4.doc
 • Točka: 02.00i
 • ITA / Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola Livade Izola
OS7-23R-320403-1.docx
 • Točka: 03.00
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola vojke Šmuc Izola
OS7-23R-320702-5.doc
 • Točka: 03.00i
 • ITA / Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola vojke Šmuc Izola
OS7-23R-320403-2.docx
 • Točka: 04.00
 • Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti na območju občine Izola - druga obravnava
OS7-23R-320808-1.docx
 • Točka: 04.01
 • Predlog odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti na območju Občine Izola
OS7-23R-320808-3.docx
 • Točka: 04.01i
 • ITA / Predlog odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti na območju Občine Izola
OS7-23R-320403-3.docx
 • Točka: 04.02
 • Predlog sklepa
OS7-23R-320808-2.docx
 • Točka: 04.02i
 • ITA / Predlog sklepa
OS7-23R-320403-4.docx
 • Točka: 04.03
 • Pravilnik o oddajanju prostorov za gorbove v najem
OS7-23R-320808-4.docx
 • Točka: 04.04
 • Pravilnik o standardih za izvedbo osnovnega pogreba in pogrebno svečansot
OS7-23R-320808-5.docx
 • Točka: 04.05
 • Pravilnik za izvedbo storitve upepelitve osebe
OS7-23R-320808-6.doc
 • Točka: 05.00
 • Razvojne pobude OPN - Potrditev seznama razvojnih pobud, ki so predlog nadaljnje obravnave OPN
OS7-23R-320902-1.docx
 • Točka: 05.00i
 • ITA / Sklep: Razvojne pobude OPN - Potrditev seznama razvojnih pobud, ki so predlog nadaljnje obravnave OPN
OS7-23R-320403-5.docx
 • Točka: 05.01
 • Priloga 2 - Seznam razvojnih pobud
OS7-23R-320902-2.pdf
 • Točka: 05.02
 • Priloga 3 - Pregledna karta
OS7-23R-320902-3.pdf
 • Točka: 05.03
 • Priloga 4 - Izseki iz strokovnih stališč do razvojnih pobud
OS7-23R-320902-4.pdf
 • Točka: 06.00
 • Spremembe OPPN Šared (očitne napake)_OBRAZLOŽITEV in PREDLOG SKLEPA
OS7-23R-320903-1.doc
 • Točka: 06.00i
 • ITA / Sklep: Spremembe OPPN Šared (očitne napake)_OBRAZLOŽITEV in PREDLOG SKLEPA
OS7-23R-320403-7.docx
 • Točka: 06.01
 • Priloga A_PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI OPPN ŠARED
OS7-23R-320903-2.doc
 • Točka: 06.01i
 • ITA / Priloga A_PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI OPPN ŠARED
OS7-23R-320403-6.doc
 • Točka: 06.02
 • Priloga G_odlok OPPN Šared z vnesenimi popravki
OS7-23R-320903-9.pdf
 • Točka: 06.03
 • Priloga B_Grafika-prometna situacija_01
OS7-23R-320903-3.pdf
 • Točka: 06.04
 • Priloga B_Grafika-prometna situacija_02
OS7-23R-320903-4.pdf
 • Točka: 06.05
 • Priloga C_Grafika-območja PEUP
OS7-23R-320903-5.pdf
 • Točka: 06.06
 • Priloga D_Grafika-obmocja stabilitete terena
OS7-23R-320903-6.pdf
 • Točka: 06.07
 • Priloga E_Tabela 1-enote urejanja prostora
OS7-23R-320903-7.pdf
 • Točka: 06.08
 • Priloga F_Grafika-ureditvena situacija
OS7-23R-320903-8.pdf
 • Točka: 07.00
 • Odlok o taksi za oglaševanje prodaje blaga in storitev v Občini Izola - druga obravnava
OS7-23R-321001-1.pdf
 • Točka: 07.00i
 • ITA / Odlok o taksi za oglaševanje prodaje blaga in storitev v Občini Izola - druga obravnava
OS7-23R-320403-8.docx
 • Točka: 08.00
 • DOPOLNJEN: Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja za leto 2017
OS7-23R-321007-11.pdf
 • Točka: 08.00i
 • ITA / DOPOLNJEN: Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja za leto 2017
OS7-23R-320403-9.docx
 • Točka: 08.1
 • Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2017
OS7-23R-321007-1.pdf
 • Točka: 09.a
 • Prodaja nepremičnine s parc.št. 5860 k.o. Malija
OS7-23R-321007-4.pdf
 • Točka: 09.ai
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnine s parc.št. 5860 k.o. Malija
OS7-23R-320403-10.docx
 • Točka: 09.b
 • Prodaja nepremičnine s parc.št. 329 k.o. Izola
OS7-23R-321007-3.pdf
 • Točka: 09.b1
 • Prodaja nepremičnine s parc.št. 329-Priloga
OS7-23R-321007-6.pdf
 • Točka: 09.bi
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnine s parc.št. 329 k.o. Izola
OS7-23R-320403-11.docx
 • Točka: 09.c
 • Prodaja zemljišč s parc. št. 2589/1 in 2589/2 k.o. Izola (parc. v območju Kajuhova-Hudournik Morer (KHM)
OS7-23R-321007-2.pdf
 • Točka: 09.ci
 • ITA / Sklep: Prodaja zemljišč s parc. št. 2589/1 in 2589/2 k.o. Izola (parc. v območju Kajuhova-Hudournik Morer (KHM)
OS7-23R-320403-12.docx
 • Točka: 09.d
 • RAZŠIRITEV DR: Prodaja nepremičnine s parc.št. 1644/2 k.o. Izola
OS7-23R-321007-10.pdf
 • Točka: 09.di
 • ITA / Sklep: RAZŠIRITEV DR: Prodaja nepremičnine s parc.št. 1644/2 k.o. Izola
OS7-23R-320403-13.docx
 • Točka: 10.00
 • DOPOLNJENO. Ukinitev in ustanovitev stavbne pravice v korist zavoda Innorenew CoE na delu nepremičnin s parc.št. 2167/7, 2167/9 in 2167/11, vse k.o. Izola
OS7-23R-023200-1.docx
 • Točka: 10.00i
 • ITA / Sklep: DOPOLNJENO. Ukinitev in ustanovitev stavbne pravice v korist zavoda Innorenew CoE na delu nepremičnin s parc.št. 2167/7, 2167/9 in 2167/11, vse k.o. Izola
OS7-23R-320403-14.docx
 • Točka: 10.01
 • Ukinitev in ustanovitev stavbne pravice v korist zavoda Innorenew CoE na delu nepremičnin s parc.št. 2167/7, 2167/9 in 2167/11, vse k.o. Izola
OS7-23R-321007-5.pdf
 • Točka: 10.01
 • Ukninitev in ustanovitev stavbne pravice InnoRenew CoE - priloga-idejna zasnova
OS7-23R-321007-7.pdf
 • Točka: 10.02
 • Ukinitev in ustanovitev stavbne pravice InnoRenewCoE - priloga-predstavitev idejne zasnove
OS7-23R-321007-8.pdf
 • Točka: 10.03
 • Ukinitev in ustanovitev stavbne pravice InnoRenewCoE - priloga-elaborat parcelacije
OS7-23R-321007-9.pdf
 • Točka: 11.a
 • Imenovanje predstavniko ustanovitelja v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola
OS7-23R-320702-3.doc
 • Točka: 11.ai
 • ITA / Sklep: Imenovanje predstavniko ustanovitelja v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola
OS7-23R-320403-15.docx
 • Točka: 11.b
 • Imenovanje predstavniko ustanovitelja v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola
OS7-23R-320702-2.doc
 • Točka: 11.bi
 • ITA / Sklep: Imenovanje predstavniko ustanovitelja v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola
OS7-23R-320403-16.docx
 • Točka: 11.c
 • Imenovanje predstavnik ustanovitelja v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola - Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola
OS7-23R-320702-1.doc
 • Točka: 11.ci
 • ITA / Sklep: Imenovanje predstavnik ustanovitelja v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola - Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola
OS7-23R-320403-17.docx
Statutarno pravna komisija, 25. 10. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 24, Mandat: 7
 • Točka: 00.01
 • Gradivo v celoti na dan 18.10.2017
SP7-24R-320601-g.zip
 • Točka: 00.02
 • Vabilo na 24. redno sejo
SP7-24R-320601-v.doc
 • Točka: 01.
 • Zapisnik 23. redne seje
SP7-23R-320601-Z.docx
 • Točka: 02.
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola Livade Izola
OS7-23R-320702-4.doc
 • Točka: 03.
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola vojke Šmuc Izola
OS7-23R-320702-5.doc
 • Točka: 04.00
 • Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti na območju občine Izola - druga obravnava
OS7-23R-320808-1.docx
 • Točka: 04.01
 • Predlog odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti na območju Občine Izola
OS7-23R-320808-3.docx
 • Točka: 04.02
 • Predlog sklepa
OS7-23R-320808-2.docx
 • Točka: 04.03
 • Pravilnik o oddajanju prostorov za gorbove v najem
OS7-23R-320808-4.docx
 • Točka: 04.04
 • Pravilnik o standardih za izvedbo osnovnega pogreba in pogrebno svečansot
OS7-23R-320808-5.docx
 • Točka: 04.05
 • Pravilnik za izvedbo storitve upepelitve osebe
OS7-23R-320808-6.doc
 • Točka: 05.00
 • Spremembe OPPN Šared (očitne napake)_OBRAZLOŽITEV in PREDLOG SKLEPA
OS7-23R-320903-1.doc
 • Točka: 05.01
 • Priloga A_PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI OPPN ŠARED
OS7-23R-320903-2.doc
 • Točka: 05.02
 • Priloga G_odlok OPPN Šared z vnesenimi popravki
OS7-23R-320903-9.pdf
 • Točka: 05.03
 • Priloga B_Grafika-prometna situacija_01
OS7-23R-320903-3.pdf
 • Točka: 05.04
 • Priloga B_Grafika-prometna situacija_02
OS7-23R-320903-4.pdf
 • Točka: 05.05
 • Priloga C_Grafika-območja PEUP
OS7-23R-320903-5.pdf
 • Točka: 05.06
 • Priloga D_Grafika-obmocja stabilitete terena
OS7-23R-320903-6.pdf
 • Točka: 05.07
 • Priloga E_Tabela 1-enote urejanja prostora
OS7-23R-320903-7.pdf
 • Točka: 05.08
 • Priloga F_Grafika-ureditvena situacija
OS7-23R-320903-8.pdf
 • Točka: 06.
 • Odlok o taksi za oglaševanje prodaje blaga in storitev v Občini Izola - druga obravnava
OS7-23R-321001-1.pdf
Odbor za gospodarstvo in finance, 24. 10. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 23, Mandat: 7
 • Točka: 00.00
 • Gradivo v celoti na dan 17. 10. 2017
GF7-23R-320402-g.zip
 • Točka: 00.01
 • Vabilo na 23. redno sejo
GF7-23R-320402-v.doc
 • Točka: 01.
 • Zapisnik 22. redne seje z dne 19. 9. 2017
GF7-22R-320402-z.doc
 • Točka: 02.
 • Odlok o taksi za oglaševanje prodaje blaga in storitev v Občini Izola - druga obravnava
OS7-23R-321001-1.pdf
 • Točka: 03.0
 • DOPOLNJEN: Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja za leto 2017
OS7-23R-321007-11.pdf
 • Točka: 03.1
 • Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2017
OS7-23R-321007-1.pdf
 • Točka: 04.a
 • Prodaja nepremičnine s parc.št. 5860 k.o. Malija
OS7-23R-321007-4.pdf
 • Točka: 04.b
 • Prodaja nepremičnine s parc.št. 329 k.o. Izola
OS7-23R-321007-3.pdf
 • Točka: 04.b1
 • Prodaja nepremičnine s parc.št. 329-Priloga
OS7-23R-321007-6.pdf
 • Točka: 04.c
 • Prodaja zemljišč s parc. št. 2589/1 in 2589/2 k.o. Izola (parc. v območju Kajuhova-Hudournik Morer (KHM)
OS7-23R-321007-2.pdf
 • Točka: 04.d
 • RAZŠIRITEV DR: Prodaja nepremičnine s parc.št. 1644/2 k.o. Izola
OS7-23R-321007-10.pdf
 • Točka: 05.00
 • DOPOLNJENO. Ukinitev in ustanovitev stavbne pravice v korist zavoda Innorenew CoE na delu nepremičnin s parc.št. 2167/7, 2167/9 in 2167/11, vse k.o. Izola
OS7-23R-023200-1.docx
 • Točka: 05.01
 • Ukinitev in ustanovitev stavbne pravice v korist zavoda Innorenew CoE na delu nepremičnin s parc.št. 2167/7, 2167/9 in 2167/11, vse k.o. Izola
OS7-23R-321007-5.pdf
 • Točka: 05.02
 • Ukninitev in ustanovitev stavbne pravice InnoRenew CoE - priloga-idejna zasnova
OS7-23R-321007-7.pdf
 • Točka: 05.03
 • Ukinitev in ustanovitev stavbne pravice InnoRenewCoE - priloga-predstavitev idejne zasnove
OS7-23R-321007-8.pdf
 • Točka: 05.04
 • Ukinitev in ustanovitev stavbne pravice InnoRenewCoE - priloga-elaborat parcelacije
OS7-23R-321007-9.pdf
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 23. 10. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 21, Mandat: 7
 • Točka:
 • vabilo na 21.redno sejo
GJ7-21R-320801-v21 -slo+ita.doc
 • Točka:
 • zapisnik 20.redne seje OGJSP
GJ7-20R-320801-z20.doc
 • Točka:
 • Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti na območju občine Izola - druga obravnava
OS7-23R-320808-1.docx
 • Točka:
 • Predlog odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti na območju Občine Izola
OS7-23R-320808-2.docx
 • Točka:
 • Predlog sklepa
OS7-23R-320808-3.docx
 • Točka:
 • Pravilnik o oddajanju prostorov za gorbove v najem
OS7-23R-320808-4.docx
 • Točka:
 • Pravilnik o standardih za izvedbo osnovnega pogreba in pogrebno svečanost
OS7-23R-320808-5.docx
 • Točka:
 • Pravilnik za izvedbo storitve upepelitve osebe
OS7-23R-320808-6.doc
 • Točka:
 • gradivo skupaj - 21. redna seja OGJSP
GJ7-21R-320801-skupno gradivo.zip
Odbor za okolje in prostor, 23. 10. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 16, Mandat: 7
 • Točka:
 • Vabilo z dnevnim redom
OP7-16R-320901-1.docx
 • Točka:
 • Zapisnik 15. redne seje
OP7-16R-320901-2.docx
 • Točka:
 • Predlog Odloka o spremembah OPPN Šared - odprava očitnih napak
OP7-16R-320901-3.pdf
 • Točka:
 • Stališča do pripomb PUP oprema
OP7-16R-320901-4.pdf
Svet krajevne skupnosti Korte, 23. 10. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 31, Mandat: 6
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 31.redno sejo
KO6-31r321211-v.pdf
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 30.redne seje
KO6-30r321211-z.pdf
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 23. 10. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 26, Mandat: 7
 • Točka: 00.00
 • Gradivo v celoti na dan 17. 10. 2017
VI7-26R-320401-g.zip
 • Točka: 00.01
 • Vabilo za 26. redno sejo KMVVI
VI7-26R-320401-v.doc
 • Točka: 01.
 • Zapisnik 25. redne seje KMVVI z dne 10. 10. 2017
VI7-25R-320401-z.doc
 • Točka: 02.
 • Imenovanje predstavniko ustanovitelja v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola
OS7-23R-320702-3.doc
 • Točka: 03.
 • Imenovanje predstavniko ustanovitelja v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola
OS7-23R-320702-2.doc
 • Točka: 04.
 • Imenovanje predstavnik ustanovitelja v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola - Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola
OS7-23R-320702-1.doc
Svet krajevne skupnosti Staro mesto, 12. 10. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 8, Mandat: 6
Občinski svet občine Izola, 12. 10. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 22, Mandat: 7
 • Točka: 00
 • Vabilo na 22. redno sejo
OS7-22R-320401-v.pdf
 • Točka: 01
 • Splošne volitve v Državni svet Republike Slovenije
OS7-22R-320401-1.pdf
 • Točka: 01i
 • ITA/ Obrazložitev
OS7-22R-320403-1.doc
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 11. 10. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 26, Mandat: 6
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 26.redno sejo
JD6-26r-321231-v.pdf
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 24.redne seje
JD6-24r-321231.pdf
 • Točka: 1.2..
 • Zapisnik 25.redne seje
JD6-25r-321231-z.pdf
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 10. 10. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 25, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • Vabilo z DR
VI7-25R-320401-v.doc
 • Točka: 1
 • Zapisnik 24. redne seje KMVVI z dne 18. 9. 2017
VI7-24R-320401-z.doc
 • Točka: 2
 • Splošne volitve v Državni svet Republike Slovenije
OS7-22R-320401-1.pdf
 • Točka: 2i
 • ITA/ Obrazložitev
OS7-22R-320403-1.doc
Nadzorni odbor Občine Izola, 9. 10. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 26, Mandat: 7
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 26.redno sejo
no7-26r-321211-v.pdf
 • Točka: 0.1.
 • Zapisnik 25.redne seje
no7-25r-321211-z.pdf
 • Točka: 1.1.
 • plan 2017
no7-25r-321211-p.doc
Občinski svet občine Izola, 21. 9. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 21, Mandat: 7
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z dnevnim redom
OS7-21R-023200-v.pdf
 • Točka: 0.01
 • Gradivo v celoti na dan 11. 9. 2017
OS7-21R-gradivo v celoti.zip
 • Točka: 0.02
 • Gradivo v celoti na dan 20.09.2017
Gradivo v celoti na dan 20.09.2017.zip
 • Točka: 01.a
 • Zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta z dne 8. 6. 2017 in nadaljevanja 19. redne seje Občinskega sveta z dne 22. 6. 2017
OS7-19R-320402-z.doc
 • Točka: 01.b
 • Zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta z dne 6. 7. 2017
OS7-20R-320402-z.doc
 • Točka: 02.00
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola
OS7-21R-320702-1.doc
 • Točka: 02.00ii
 • ITA / Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola
OS7-21R-320403-1.docx
 • Točka: 03.01
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017 - Obrazložitev
OS7-21R-320301 - Rebalans obrazlozitev.doc
 • Točka: 03.01a
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017 - Obrazložitev - dopolnitev
OS7-21R-320301 - Obrazložitev rebalansa 2017.doc
 • Točka: 03.02
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017 - Predlog Odloka
OS7-21R-320301 - Odlok o rebalansu 2017.doc
 • Točka: 03.02i
 • ITA / Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017 - Predlog Odloka
OS7-21R-320403-2.doc
 • Točka: 03.03
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017 - Splosni del K4
OS7-21R-320301 - Splosni del K4.pdf
 • Točka: 03.04
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017 - Posebni del K4
OS7-21R-320301 - Posebni del K4.pdf
 • Točka: 03.05
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017 - Načrt razvojnih programov 2017-2020
OS7-21R-320301 - Načrt razvojnih programov.pdf
 • Točka: 04.00
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Kajuhova-Hudournik Morer- obrazložitev in predlog sklepa
OS7-21R-320906-1.docx
 • Točka: 04.00i
 • ITA / Predlog sklepa
OS7-21R-320403-3.docx
 • Točka: 04.01
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ZN KHM
OS7-21R-320906-2.docx
 • Točka: 04.01i
 • ITA / Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ZN KHM
OS7-21R-320403-4.docx
 • Točka: 04.02
 • Izsek iz planskih dokumentov, namenska raba
OS7-21R-320906-3.pdf
 • Točka: 04.03
 • DKN, meja območja
OS7-21R-320906-4.pdf
 • Točka: 04.04
 • Ureditvena situacija vzhod 2016
OS7-21R-320906-5.pdf
 • Točka: 04.05
 • Zbirna karta obstoječe komunalne infrastrukture
OS7-21R-320906-6.pdf
 • Točka: 04.06
 • Zasnova prometna ureditve
OS7-21R-320906-7.pdf
 • Točka: 04.07
 • Veljaven odlok ZN KHM (Ur. Objave občine Izola, št. 15/2002, 11/04-Sklep o obvezni razlagi, 17/10-Obvezna razlaga)
OS7-21R-320906-8.pdf
 • Točka: 05.00
 • Spremembe in dopolnitve Statuta JP Komunala Izola d.o.o. - soglasje občinskega sveta
OS7-21R-320808-1.docx
 • Točka: 05.01
 • Spremembe in dopolnitve statuta javnega podjetja
OS7-21R-320808-5.pdf
 • Točka: 05.02
 • Kopija statuta JP Komunala Izola d.o.o.
OS7-21R-320808-7.pdf
 • Točka: 05.03
 • Kopija Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi statusa JP Komunala Izola d.o.o.
OS7-21R-320808-8.pdf
 • Točka: 05.04
 • Predlog sklepa
OS7-21R-320808-2.docx
 • Točka: 05.04i
 • ITA / Predlog sklepa
OS7-21R-320403-5.docx
 • Točka: 05.05
 • Obrazložitev komunale
OS7-21R-320808-3.pdf
 • Točka: 05.06
 • Sklep nadzornega sveta JP Komunala Izola d.o.o.
OS7-21R-320808-4.pdf
 • Točka: 05.07
 • Dostava gradiva
OS7-21R-320808-6.pdf
 • Točka: 06.00
 • Obrazložitev
OS7-21R-3103-1.doc
 • Točka: 06.a
 • Predlog sklepa stanovanja
OS7-21R-3103-2.docx
 • Točka: 06.a1
 • Pogodba o upravljanju stanovanj
OS7-21R-3103-3.docx
 • Točka: 06.ai
 • ITA / Predlog sklepa stanovanja
OS7-21R-320403-6.docx
 • Točka: 06.b
 • Predlog sklepa poslovni prostori
OS7-21R-3103-4.docx
 • Točka: 06.b1
 • Pogodba o upravljanju poslovnih prostorov
OS7-21R-3103-5.docx
 • Točka: 06.bi
 • ITA / Predlog sklepa poslovni prostori
OS7-21R-320403-7.docx
 • Točka: 06.c
 • Sklep o izvajanju aktivnosti o povečanju osnovnega kapitala
OS7-21R-3103-6.docx
 • Točka: 06.ci
 • ITA / Sklep o izvajanju aktivnosti o povečanju osnovnega kapitala
OS7-21R-320403-8.docx
 • Točka: 08.00
 • Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2017
OS7-21R-321007-1.pdf
 • Točka: 08.00i
 • ITA / Sklep: Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2017
OS7-21R-320403-9.docx
 • Točka: 09.a
 • Prodaja nepremičnin s parc.št. 3192/3, 3192/4, 3192/5 in 3192/6, vse k.o. Cetore
OS7-21R-321007-2.pdf
 • Točka: 09.ai
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnin s parc.št. 3192/3, 3192/4, 3192/5 in 3192/6, vse k.o. Cetore
OS7-21R-320403-10.docx
 • Točka: 09.b
 • Prodaja nepremičnine v parc.št. 2510/25 k.o. Izola
OS7-21R-321007-3.pdf
 • Točka: 09.bi
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnine v parc.št. 2510/25 k.o. Izola
OS7-21R-320403-11.docx
 • Točka: 09.c
 • Prodaja nepremičnin s parc.št. 5358/3 in 5362/2, obe k.o. Malija
OS7-21R-321007-4.pdf
 • Točka: 09.ci
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnin s parc.št. 5358/3 in 5362/2, obe k.o. Malija
OS7-21R-320403-12.docx
 • Točka: 09.d
 • Prodaja parc. v območju B OPPN CMI – Vzhod - št. 2493/3, 2450/3, 2451/1, 2497/5 in 2498/3, vse k.o. 2626-Izola
OS7-21R-320810-1.doc
 • Točka: 09.di
 • ITA / Sklep: Prodaja parc. V območju B OPPN CMI – Vzhod - št. 2493/3, 2450/3, 2451/1, 2497/5 in 2498/3, vse k.o. 2626-Izola
OS7-21R-320403-13.docx
 • Točka: 09.e
 • Prodaja parc. št. 205/1 in 205/2, be k.o. 2715-Cetore
OS7-21R-320810-3.doc
 • Točka: 09.ei
 • SLO / Sklep: Prodaja parc. št. 205/1 in 205/2, be k.o. 2715-Cetore
OS7-21R-320403-14.docx
 • Točka: 09.f
 • Pridobivanje nepremičnin na trasi Južna cesta vzhod - solastnega deleža 99/400 od celote parc. št. 2615/2 in 2615/1, obe k.o. 2626-Izola
OS7-21R-320810-4.doc
 • Točka: 09.fi
 • ITA / Sklep: Pridobivanje nepremičnin na trasi Južna cesta vzhod - solastnega deleža 99/400 od celote parc. št. 2615/2 in 2615/1, obe k.o. 2626-Izola
OS7-21R-320403-15.docx
 • Točka: 09.g
 • Pridobivanje parc. na trasi hudournika Mehanotehnika II - parc. št. 2485/37, 2485/60 in 2452/2, vse k.o. 2626-Izola
OS7-21R-320810-2.doc
 • Točka: 09.gi
 • ITA / Sklep: Pridobivanje parc. na trasi hudournika Mehanotehnika II - parc. št. 2485/37, 2485/60 in 2452/2, vse k.o. 2626-Izola
OS7-21R-320403-16.docx
 • Točka: 09.gn
 • Pravni posel pridobivanje nepremičnega premoženja za del stavbe
OS7-21R-321007 - Pridobivanje nepremicnin.pdf
 • Točka: 09.gn
 • ITA / Sklep: Pravni posel pridobivanje nepremičnega premoženja za del stavbe
OS7-21R-320403-18.docx
 • Točka: 10.00
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitva Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Izola – druga obravnava in sprejem
OS7-21R-320601-1.doc
 • Točka: 10.00i
 • ITA / Predlog Odloka in sklep: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitva Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Izola – druga obravnava in sprejem
OS7-21R-320403-17.docx
 • Točka: 11.03
 • Mnenje k imenovanju ravnatelja Srednja šola Pietro Coppo Izola
OS7-21R-Mnenje ravnatelj.doc
 • Točka: 11.03i
 • ITA / Sklep: Mnenje k imenovanju ravnatelja Srednja šola Pietro Coppo Izola
OS7-21R-320403-18.doc
 • Točka: 12.01
 • Odgovor na svetniško vprašanje IJN glede stanovanja v Kortah 14
0809202600001.pdf
 • Točka: 12.02
 • Odgovor na svetniško vprašanje DeSUS - Pasje površine
080920172599001.pdf
 • Točka: 12.03
 • Odgovor na svetniško vprašanje Liste Izolani - Moratorij turistična ponudba
080920172601001.pdf
 • Točka: 12.04
 • Odgovor na svetniško vprašanje IJN - Enakopravna obravnava gostincev
080920172602001.pdf
 • Točka: 12.05
 • Odgovor na svetniško vprašanje DeSUS - Aktivnosti OPPN Šared od 2015 do 2017
110920172603001.pdf
 • Točka: 13.00
 • Spremembe in dopolnitve letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017
OS7-21R-321007 - Letni nacrt pridobivanja.pdf
 • Točka: 13.00i
 • ITA / Sklep: Spremembe in dopolnitve letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017
OS7-21R-320403-19.docx
 • Točka: 14.00
 • Odgovori na pobude in vprašanja
OS7-21-Odgovori na pobude in vprasanja.zip
 • Točka: 15.00
 • Dodatno gradivo
Dodatno gradivo.zip
Statutarno pravna komisija, 20. 9. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 23, Mandat: 7
 • Točka:
 • Točka:
 • Točka:
 • Točka:
 • Točka: 00.
 • Vabilo
SP7-23R-320601-v1.doc
 • Točka: 00.01
 • Gradivo v celoti 13. 9. 2017
Gradivo v celoti.zip
 • Točka: 01.
 • Zapisnik 22. redne seje z dne 5. 7. 2017
SP7-22R-320601zz.docx
 • Točka: 02.00
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola
OS7-21R-320702-1.doc
 • Točka: 02.00
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola ITA
OS7-21R-320403-1.docx
 • Točka: 03.01
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017 - Obrazložitev
OS7-21R-320301 - Obrazložitev rebalansa 2017.doc
 • Točka: 03.02
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017 - Predlog Odloka
OS7-21R-320301 - Odlok o rebalansu 2017.doc
 • Točka: 03.02i
 • ITA / Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017 - Predlog Odloka
OS7-21R-320403-2.doc
 • Točka: 03.03
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017 - Splosni del K4
OS7-21R-320301 - Splosni del K4.pdf
 • Točka: 03.04
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017 - Posebni del K4
OS7-21R-320301 - Posebni del K4.pdf
 • Točka: 03.05
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017 - Načrt razvojnih programov 2017-2020
OS7-21R-320301 - Načrt razvojnih programov.pdf
 • Točka: 04.00
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Kajuhova-Hudournik Morer- obrazložitev in predlog sklepa
OS7-21R-320906-1.docx
 • Točka: 04.01
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ZN KHM
OS7-21R-320906-2.docx
 • Točka: 04.02
 • Izsek iz planskih dokumentov, namenska raba
OS7-21R-320906-3.pdf
 • Točka: 04.03
 • DKN, meja območja
OS7-21R-320906-4.pdf
 • Točka: 04.04
 • Ureditvena situacija vzhod 2016
OS7-21R-320906-5.pdf
 • Točka: 04.05
 • Zbirna karta obstoječe komunalne infrastrukture
OS7-21R-320906-6.pdf
 • Točka: 04.06
 • Zasnova prometna ureditve
OS7-21R-320906-7.pdf
 • Točka: 04.07
 • Veljaven odlok ZN KHM (Ur. Objave občine Izola, št. 15/2002, 11/04-Sklep o obvezni razlagi, 17/10-Obvezna razlaga)
OS7-21R-320906-8.pdf
 • Točka: 05.00
 • Spremembe in dopolnitve Statuta JP Komunala Izola d.o.o. - soglasje občinskega sveta
OS7-21R-320808-1.docx
 • Točka: 05.01
 • Spremembe in dopolnitve statuta javnega podjetja
OS7-21R-320808-5.pdf
 • Točka: 05.02
 • Kopija statuta JP Komunala Izola d.o.o.
OS7-21R-320808-7.pdf
 • Točka: 05.03
 • Kopija Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi statusa JP Komunala Izola d.o.o.
OS7-21R-320808-8.pdf
 • Točka: 05.04
 • Predlog sklepa
OS7-21R-320808-2.docx
 • Točka: 05.05
 • Obrazložitev komunale
OS7-21R-320808-3.pdf
 • Točka: 05.06
 • Sklep nadzornega sveta JP Komunala Izola d.o.o.
OS7-21R-320808-4.pdf
 • Točka: 05.07
 • Dostava gradiva
OS7-21R-320808-6.pdf
 • Točka: 06.00
 • Obrazložitev
OS7-21R-3103-1.doc
 • Točka: 06.a
 • Predlog sklepa stanovanja
OS7-21R-3103-2.docx
 • Točka: 06.a1
 • Pogodba o upravljanju stanovanj
OS7-21R-3103-3.docx
 • Točka: 06.b
 • Predlog sklepa poslovni prostori
OS7-21R-3103-4.docx
 • Točka: 06.b1
 • Pogodba o upravljanju poslovnih prostorov
OS7-21R-3103-5.docx
 • Točka: 06.c
 • Sklep o izvajanju aktivnosti o povečanju osnovnega kapitala
OS7-21R-3103-6.docx
 • Točka: 07.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitva Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Izola – druga obravnava in sprejem
OS7-21R-320601-1.doc

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!