Občina Izola

05 / Organi občine

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Seje
Izberi organ:
Svet krajevne skupnosti Halietum, 6. 10. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 7, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • vabilo
HI7-7R-321241-1.doc
 • Točka: 1
 • zapisnik
HI7-7R-321241.doc
Odbor za okolje in prostor, 5. 10. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 9, Mandat: 7
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z dnevnim redom
OP7-9R-320403-V.doc
Svet krajevne skupnosti Korte, 3. 10. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 23, Mandat: 6
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 23.redno sejo KS Korte
KO6-23r321211-v.doc
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 22.redne seje
KO6-22r321211-z.docx
Svet krajevne skupnosti Livade, 28. 9. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 4, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • vabilo
LI7-4R-321221-1.doc
 • Točka: 1
 • zapisnik
LI7-4R-321221.doc
Občinski svet občine Izola, 22. 9. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 14, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Gradivo v celoti na dan 12.9.2016
OS7-14R320402.zip
 • Točka: 00.
 • Vabilo z dnevnim redom
OS7-14R-320403-V.doc
 • Točka: 01.a
 • Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta
OS7-13R-320402-1.doc
 • Točka: 01.b
 • Zapisnik 2. korespondenčne seje Občinskega sveta
OS7-14R-023200-1.doc
 • Točka: 02.0
 • DIIP kombinirano vozilo GB Koper - obrazložitev
OS7-14R-320403-4.docx
 • Točka: 02.1
 • Sklep - kombinirano vozilo GB Koper
OS7-14R-320403-3.docx
 • Točka: 02.1i
 • ITA /Sklep - kombinirano vozilo GB Koper
OS7-14R-320403-6.docx
 • Točka: 02.2
 • DIIP - kombinirano gasilsko vozilo
OS7-14R-320403-5.pdf
 • Točka: 03.0
 • Letni program dela, ki vključuje finančni načrt JZP Izola za leto 2016
OS7-14R-320705-JZP.docx
 • Točka: 03.0i
 • ITA /Letni program dela, ki vključuje finančni načrt JZP Izola za leto 2016
OS7-14R-320403-7.docx
 • Točka: 03.1
 • Sklep sveta zavoda JZP Izola
OS7-14R-320705-JZP - sklep.pdf
 • Točka: 03.2
 • Gradivo letni program dela JZP za leto 2016
OS7-14R-320705-JZP - LPD.pdf
 • Točka: 04.0
 • Sporazum o oblikovanju in vzdrževanju Arheološkega parka Simonov zaliv
OS7-14R-320705-sporazum ZS.docx
 • Točka: 04.0i
 • ITA /Sklep: Sporazum o oblikovanju in vzdrževanju Arheološkega parka Simonov zaliv
OS7-14R-320403-8.docx
 • Točka: 04.0i
 • ITA / Sporazum o oblikovanju in vzdrževanju Arheološkega parka Simonov zaliv
OS7-14R-320403-20.docx
 • Točka: 06.0
 • Spremembe in dopolnitve LNR 2016-obrazložitev
OS7-14R-321006-1.pdf
 • Točka: 06.0i
 • ITA / Sklep: Spremembe in dopolnitve LNR 2016-obrazložitev
OS7-14R-320403-9.docx
 • Točka: 06.1
 • Priloga k spremembam in dopolnitvam LNR2016
OS7-14R-321006-2.xlsx
 • Točka: 06.2
 • Dodatno pojsnilo k prilogi sprememb in dopolnitev LNR 2016
OS7-14R-320402.xlsx
 • Točka: 07.a
 • Ukinitev javnega dobra na nepremičnini s parc.št.5392 k.o. Malija
OS7-14R-321007-1.pdf
 • Točka: 07.ai
 • ITA / Sklep: Ukinitev javnega dobra na nepremičnini s parc.št.5392 k.o. Malija
OS7-14R-320403-16.docx
 • Točka: 07.b
 • Ukinitev javnega dobra na nepremičninah s parc.št. 5404/8, 5404/10 in 5406/2, vse k.o. Malija
OS7-14R-321007-3.pdf
 • Točka: 07.bi
 • ITA / Sklep: Ukinitev javnega dobra na nepremičninah s parc.št. 5404/8, 5404/10 in 5406/2, vse k.o. Malija
OS7-14R-320403-17.docx
 • Točka: 08.a
 • Prodaja 1/3 deleža nepremičnine ID znak:2626-1240-13
OS7-14R-321007-2.pdf
 • Točka: 08.ai
 • ITA / Sklep: Prodaja 1/3 deleža nepremičnine ID znak:2626-1240-13
OS7-14R-320403-11.docx
 • Točka: 08.b
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja: prodaja odprtega balkona v stavbi na naslovu Gorkijeva ulica 10, Izola
OS7-14R-321006-3.pdf
 • Točka: 08.bi
 • ITA / Sklep: Odločanje o pravnem poslu razpolaganja: prodaja odprtega balkona v stavbi na naslovu Gorkijeva ulica 10, Izola
OS7-14R-320403-10.docx
 • Točka: 08.c
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja: prodaja nepremičnine s parc. št. 1556/6,ik.o. Izola (prej del nepremičnine s parc. št. 1556/2, k.o. Izola)
OS7-14R-321006-7.pdf
 • Točka: 08.ci
 • ITA / Odločanje o pravnem poslu razpolaganja: prodaja nepremičnine s parc. Št. 1556/6,ik.o. Izola (prej del nepremičnine s parc. Št. 1556/2, k.o. Izola)
OS7-14R-320403-12.docx
 • Točka: 08.d
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja: prodaja nepremičnin s parc. št. 5404/8, 5404/10 in 5406/2, vse k.o. Malija
OS7-14R-321006-6.pdf
 • Točka: 08.di
 • ITA / Sklep: Odločanje o pravnem poslu razpolaganja: prodaja nepremičnin s parc. Št. 5404/8, 5404/10 in 5406/2, vse k.o. Malija
OS7-14R-320403-13.docx
 • Točka: 08.e
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja: prodaja nepremičnin s parc. št. 2705/5 in 2705/6, obe k.o. Izola
OS7-14R-321006-4.pdf
 • Točka: 08.ei
 • ITA / Sklep: Odločanje o pravnem poslu razpolaganja: prodaja nepremičnin s parc. Št. 2705/5 in 2705/6, obe k.o. Izola
OS7-14R-320403-15.docx
 • Točka: 08.f
 • Prodaja Šared II.faza
OS7-14R-321007-4.pdf
 • Točka: 08.fi
 • ITA / Sklep: Prodaja Šared II.faza
OS7-14R-320403-14.docx
 • Točka: 08.g
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja: prodaja solastniškega deleža pri nepremičninah s parc. št. 1285/1, k.o. Izola in ID znakom 2626-222-4 (obe do 371/1000-in)
OS7-14R-321006-5.pdf
 • Točka: 08.gi
 • ITA / Sklep: Odločanje o pravnem poslu razpolaganja: prodaja solastniškega deleža pri nepremičninah s parc. Št. 1285/1, k.o. Izola in ID znakom 2626-222-4 (obe do 371/1000-in)
OS7-14R-320403-18.docx
 • Točka: 08.h
 • Odločanje o pravnem poslu pridobivanja stvarnega premoženja za nepremičnine na trasi ceste "Malija - Nožed"
OS7-14R-320810-1.doc
 • Točka: 08.hi
 • ITA / Sklep: Odločanje o pravnem poslu pridobivanja stvarnega premoženja za nepremičnine na trasi ceste "Malija - Nožed"
OS7-14R-320403-19.docx
 • Točka: 09.a
 • Odstopna izjava člana OGF
OS7-14R-320401-1.pdf
 • Točka: 09.b
 • Predlhodno mnenje k imenovanju direktorice CSD Izola - predlog sklepa
OS7-14R-320703-1A.doc
 • Točka: 09.b
 • Predhodno mnenje k imenovanju direktorice CSD Izola - prošnja sveta CSD Izola
OS7-14R-320703-1B.pdf
 • Točka: 09.b
 • Predhodno mnenje k imenovanju direktorice CSD Izola - prošnja sveta CSD Izola
OS7-14R-320703-1B.pdf
 • Točka: 09.bi
 • ITA /Predlhodno mnenje k imenovanju direktorice CSD Izola - predlog sklepa
OS7-14R-320403-1.docx
 • Točka: 10.0
 • Odgovor na svetniško pobudo stranke IJN
OS7-14R-320402-o.pdf
 • Točka: 11.a
 • Vprašanja in podube svetnikov
OS7-14R-320403-21.pdf
 • Točka: 11.b
 • Vprašanja in podube svetnikov
OS7-14R-320403-22.pdf
 • Točka: 11.b
 • Vprašanja in podube svetnikov
OS7-14R-320403-23.odt
Statutarno pravna komisija, 21. 9. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 15, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • Vabilo na 15. redno sejo Statutarno-pravne komisije
SP7-15R-320402.doc
 • Točka: 1
 • Zapisnik 14. redne seje z dne 25. 5. 2016
SP7-15R-320402-1.doc
 • Točka: 2
 • Sporazum o oblikovanju in vzdrževanju Arheološkega parka Simonov zaliv
OS7-14R-320705-sporazum ZS.docx
Odbor za družbene dejavnosti, 20. 9. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 10, Mandat: 7
 • Točka: 0.00
 • Vabilo na 10. redno sejo ODD
DD7-10R-320403-v.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 9. redne seje ODD
DD7-10R-320403-1.docx
 • Točka: 2.0
 • Letni program dela, ki vključuje finančni načrt JZP Izola za leto 2016
OS7-14R-320705-JZP.docx
 • Točka: 2.0i
 • ITA /Letni program dela, ki vključuje finančni načrt JZP Izola za leto 2016
OS7-14R-320403-7.docx
 • Točka: 2.1
 • Sklep sveta zavoda JZP Izola
OS7-14R-320705-JZP - sklep.pdf
 • Točka: 2.2
 • Gradivo letni program dela JZP za leto 2016
OS7-14R-320705-JZP - LPD.pdf
 • Točka: 3
 • Sporazum o oblikovanju in vzdrževanju Arheološkega parka Simonov zaliv
OS7-14R-320705-sporazum ZS.docx
 • Točka: 3i
 • ITA /Sporazum o oblikovanju in vzdrževanju Arheološkega parka Simonov zaliv
OS7-14R-320403-8.docx
Odbor za gospodarstvo in finance, 20. 9. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 14, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • Vabilo z dnevnim redom
GF7-14R-320402-1.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 13.9.2016
GF7-14R-320402.zip
 • Točka: 1
 • Zapisnik 13. redne seje Odbora za gospodarstvo in finance
GF7-14R-320402.doc
 • Točka: 2.1
 • DIIP kombinirano vozilo GB Koper - obrazložitev
OS7-14R-320403-4.docx
 • Točka: 2.2
 • Sklep - kombinirano vozilo GB Koper
OS7-14R-320403-3.docx
 • Točka: 2.3
 • DIIP - kombinirano gasilsko vozilo
OS7-14R-320403-5.pdf
 • Točka: 3.1
 • Letni program dela, ki vključuje finančni načrt JZP Izola za leto 2016
OS7-14R-320705-JZP.docx
 • Točka: 3.2
 • Sklep sveta zavoda JZP Izola
OS7-14R-320705-JZP - sklep.pdf
 • Točka: 3.3
 • Gradivo letni program dela JZP za leto 2016
OS7-14R-320705-JZP - LPD.pdf
 • Točka: 4
 • Sporazum o oblikovanju in vzdrževanju Arheološkega parka Simonov zaliv
OS7-14R-320705-sporazum ZS.docx
 • Točka: 5.1
 • Spremembe in dopolnitve LNR 2016-obrazložitev
OS7-14R-321006-1.pdf
 • Točka: 5.2
 • Priloga k spremembam in dopolnitvam LNR2016
OS7-14R-321006-2.xlsx
 • Točka: 6.a
 • Ukinitev javnega dobra na nepremičnini s parc.št.5392 k.o. Malija
OS7-14R-321007-1.pdf
 • Točka: 7.b
 • Ukinitev javnega dobra na nepremičninah s parc.št. 5404/8, 5404/10 in 5406/2, vse k.o. Malija
OS7-14R-321007-3.pdf
 • Točka: 8.a
 • Prodaja 1/3 deleža nepremičnine ID znak:2626-1240-13
OS7-14R-321007-2.pdf
 • Točka: 8.b
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja: prodaja odprtega balkona v stavbi na naslovu Gorkijeva ulica 10, Izola
OS7-14R-321006-3.pdf
 • Točka: 8.c
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja: prodaja nepremičnine s parc. št. 1556/6,ik.o. Izola (prej del nepremičnine s parc. št. 1556/2, k.o. Izola)
OS7-14R-321006-7.pdf
 • Točka: 8.d
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja: prodaja nepremičnin s parc. št. 5404/8, 5404/10 in 5406/2, vse k.o. Malija
OS7-14R-321006-6.pdf
 • Točka: 8.e
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja: prodaja nepremičnin s parc. št. 2705/5 in 2705/6, obe k.o. Izola
OS7-14R-321006-4.pdf
 • Točka: 8.f
 • Prodaja Šared II.faza
OS7-14R-321007-4.pdf
 • Točka: 8.g
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja: prodaja solastniškega deleža pri nepremičninah s parc. št. 1285/1, k.o. Izola in ID znakom 2626-222-4 (obe do 371/1000-in)
OS7-14R-321006-5.pdf
 • Točka: 8.h
 • Odločanje o pravnem poslu pridobivanja stvarnega premoženja za nepremičnine na trasi ceste "Malija - Nožed"
OS7-14R-320810-1.doc
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 19. 9. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 18, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo z dnevnim redom
VI7-18R-320403-V2.doc
 • Točka: 1.a)
 • Zapisnik 17. redne seje komisije z dne 27. 6. 2016
VI7-18R-320402.doc
 • Točka: 1.b)
 • Zapisnik 3. izredne seje komisije z dne 30. 6. 2016
VI7-18R-320401-zi.doc..doc
 • Točka: 2.
 • Odstopna izjava člana OGF
OS7-14R-320401-1.pdf
 • Točka: 3.0
 • Predlhodno mnenje k imenovanju direktorice CSD Izola - predlog sklepa
OS7-14R-320703-1A.doc
 • Točka: 3.1
 • Predhodno mnenje k imenovanju direktorice CSD Izola - prošnja sveta CSD Izola
OS7-14R-320703-1B.pdf
 • Točka: 3.3
 • ITA /Predlhodno mnenje k imenovanju direktorice CSD Izola - predlog sklepa
OS7-14R-320403-1.docx
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 8. 9. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 18, Mandat: 7
 • Točka:
 • Vabilo na slavnostno sejo
jd7-18r-321231-v.doc
Svet krajevne skupnosti Korte, 31. 8. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 22, Mandat: 6
 • Točka: 0,0
 • Vabilo na 22.redno sejo
KO6-22r321211-v.doc
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 21.redne seje
KO6-21r321211-z.docx
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 29. 8. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 17, Mandat: 6
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 17.redno sejo 29.8.2016
JD6-17RS-321231-v.docx
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 16.redne seje
JD6-16RS-321231-z.doc
Svet krajevne skupnosti Korte, 11. 8. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 21, Mandat: 6
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 21.redno sejo z dne 11.8.2016
KO6-21r321211-v.doc
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 20.redne seje
KO6-20r321211-z.docx
Občinski svet občine Izola, 15. 7. 2016, Vrsta seje: Dopisna, Zap. št. seje: 2, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo z glasovnico
OS7-2D-320403-v.doc
 • Točka: 1.
 • Obrazložitev in predlog sklepa o imenovanju direktorja Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola
OS7-2D-320401-1.pdf
 • Točka: 1.1
 • Obrazložitev in predlog sklepa o imenovanju direktorja Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola v wordu
OS7-2D-320403-1.doc
 • Točka: 1.2
 • Sklep Sveta JZP
OS7-2D-320401.pdf
 • Točka: 1i
 • ITA/ Predlog sklepa o imenovanju direktorja Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola
OS7-2D-320403-2.docx
Svet krajevne skupnosti Korte, 11. 7. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 20, Mandat: 6
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 20.redno sejo z dne 11.7.2016
KO6-20r321211-v.doc
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 19.redne seje
KO6-19r321211-z.docx
Občinski svet občine Izola, 30. 6. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 13, Mandat: 7
 • Točka: 00.00
 • Vabilo z DR na 13. redno sejo Občinskega sveta
OS7-13R-023200 -v.doc
 • Točka: 01.00
 • Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta
OS7-13R-320402.doc
 • Točka: 01.00
 • Gradivo v celoti z dne 28. 6. 2016
OS7-13R-320402.zip
 • Točka: 01.1
 • Poročila odborov, komisij
OS7-13R-320402-2.zip
 • Točka: 02.a
 • Letno poročilo javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2015
OS7-13R-320705-2a.docx
 • Točka: 02.a
 • Gradivo: Letno poročilo javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2015
OS7-13R-320705-2a.pdf
 • Točka: 02.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola
OS7-13R-320403-1.docx
 • Točka: 02.b
 • Program dela in razvoja javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2016
OS7-13R-320705-2b.docx
 • Točka: 02.b-c
 • Gradivo: Program dela in razvoja ter Finančni načrt javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2016
OS7-13R-320705-2b, 2c.pdf
 • Točka: 02.bi
 • ITA / Sklep: Program dela in razvoja javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2016
OS7-13R-320403-2.docx
 • Točka: 02.c
 • Finančni načrt javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2016
OS7-13R-320705-2c.docx
 • Točka: 02.ci
 • ITA / Sklep: Finančni načrt javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2016
OS7-13R-320403-3.docx
 • Točka: 03.0
 • Predlog Letnega programa športa v Občini Izola za leto 2016
OS7-13R-320705-3.docx
 • Točka: 03.0i
 • ITA / Sklep: Predlog Letnega programa športa v Občini Izola za leto 2016
OS7-13R-320403-4.docx
 • Točka: 03.1
 • Gradivo: Predlog Letnega programa športa v Občini Izola za leto 2016
OS7-13R-320705-3.pdf
 • Točka: 04.0
 • Spremembe in dopolnitve odloka o ZN Kajuhova-hudournik Morer,vzhodno območje- OBRAZLOŽITEV IN PREDLOG SKLEPA
OS7-13R-320906-1.docx
 • Točka: 04.0i
 • ITA / Sklep: Spremembe in dopolnitve odloka o ZN Kajuhova-hudournik Morer,vzhodno območje- OBRAZLOŽITEV IN PREDLOG SKLEPA
OS7-13R-320403-5.docx
 • Točka: 04.1
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje kajuhova -hudournik Morer
OS7-13R-320906-2.docx
 • Točka: 04.2
 • Izsek iz planskih dokumentov- namenska raba- VZHOD 2016
OS7-13R-320906-4.pdf
 • Točka: 04.3
 • Digitalni katastrski načrt območja z mejo območja- VZHOD 2016
OS7-13R-320906-5.pdf
 • Točka: 04.4
 • Ureditvena situacija VARIANTA 1- VZHOD 2016
OS7-13R-320906-6.pdf
 • Točka: 04.5
 • Ureditvena situacija VARIANTA 2- VZHOD 2016
OS7-13R-320906-7.pdf
 • Točka: 04.6
 • Zbirna karta obstoječe komunalne infrastrukture- VZHOD 2016
OS7-13R-320906-8.pdf
 • Točka: 04.7
 • Zasnova prometne ureditve- VZHOD 2016
OS7-13R-320906-9.pdf
 • Točka: 04.8
 • Veljaven odlok Zn Khm - slovenski jezik
OS7-13R-320906-3a.pdf
 • Točka: 04.8i
 • Veljaven odlok Zn Khm - italijanski jezik
OS7-13R-320906-3b.pdf
 • Točka: 05.0
 • Spremembe in dopolnitve odloka o PUP Oprema - OBRAZLOŽITEV in PREDLOG SKLEPA
OS7-13R-320903-1.docx
 • Točka: 05.0i
 • ITA / Spremembe in dopolnitve odloka o PUP Oprema - PREDLOG SKLEPA
OS7-13R-320403-6.docx
 • Točka: 05.1
 • Spremembe in dopolnitve odloka o PUP Oprema - BESEDILO DOPOLNJENEGA OSNUTKA
OS7-13R-320903-2.docx
 • Točka: 05.2
 • veljaven Odlok o PUP Oprema - SLO
OS7-13R-320903-6a.pdf
 • Točka: 05.2i
 • veljaven Odlok o PUP Oprema - ITA
OS7-13R-320903-6b.pdf
 • Točka: 05.3
 • Spremembe in dopolnitve PUP Oprema - grafični del: UREDITVENA SITUACIJA, VARIANTA 1
OS7-13R-320903-3.pdf
 • Točka: 05.4
 • Spremembe in dopolnitve PUP Oprema - grafični del: UREDITVENA SITUACIJA, VARIANTA 2
OS7-13R-320903-4.pdf
 • Točka: 05.5
 • Spremembe in dopolnitve PUP Oprema - grafični del: ZASNOVA PROMETNE UREDITVE
OS7-13R-320903-5.pdf
 • Točka: 06.00
 • Obrazložitev in predlog sklepa
OS7-13R-320901-2.docx
 • Točka: 06.00i
 • ITA: Spremembe in dopolnitve UN Korte predlog sklepa
OS7-13R-320403-7.docx
 • Točka: 06.05
 • Coniranje in zasnova zelenih površin
OS7-13R-320901-3.pdf
 • Točka: 06.06
 • Predlog parcelacije 1
OS7-13R-320901-4.pdf
 • Točka: 06.07
 • Predlog parcelacije 2
OS7-13R-320901-5.pdf
 • Točka: 06.08
 • Predlog parcelacije 3
OS7-13R-320901-6.pdf
 • Točka: 06.09
 • Predlog parcelacije 4
OS7-13R-320901-7.pdf
 • Točka: 06.1
 • Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka UN Korte
OS7-13R-320901-1.doc
 • Točka: 06.2
 • Veljavni odlok Un Korte - besedni del
OS7-13R-320901-12.pdf
 • Točka: 06.3
 • Obstoječa in predvidena kom.infrastrukura 3
OS7-13R-320901-10.pdf
 • Točka: 06.4
 • Obstoječa in predvidena kom.infrastruktura 4
OS7-13R-320901-11.pdf
 • Točka: 07.0
 • Splošni pogoji za opravljanje varnega prometa in vzdrževanje reda v občinskem pristanišču Izola
OS7-13R-320808-1.docx
 • Točka: 07.0i
 • ITA / Sklep: Splošni pogoji za opravljanje varnega prometa in vzdrževanje reda v občinskem pristanišču Izola
OS7-13R-320403-9.docx
 • Točka: 07.1
 • Obrazložitev JP Komunala Izola d.o.o.
OS7-13R-320808-2.pdf.
 • Točka: 07.2
 • Predlog Splošnih pogojev za opravljanje varnega prometa in vzdrževanje reda v občinskem pristanišču Izola
OS7-13R-320808-3.pdf
 • Točka: 07.3
 • Sklep Nadzornega sveta JP Komunala Izola
OS7-13R-320808-4.pdf
 • Točka: 08.0
 • Letno poročilo JP Komunala 2015 - obrazložitev in sklep
OS7-13R-320801-1.doc
 • Točka: 08.0i
 • ITA / Letno poročilo JP Komunala 2015 - sklep
OS7-13R-320403-8.docx
 • Točka: 08.1
 • Letno poročilo JP Komunala 2015
OS7-13R-320402-5.pdf
 • Točka: 08.2
 • Letno poročilo JP Komunala 2015-obrazložitev Komunale
OS7-13R-320801-1-2.pdf
 • Točka: 08.3
 • Letno poročilo JP Komunala 2015- sklep NS
OS7-13R-320801-1-3.pdf
 • Točka: 08.4
 • Letno poročilo NS JP Komunala 2015
OS7-13R-320801-1-4.pdf
 • Točka: 09.0
 • Elaborat cen pokopališke dejavnosti - obrazložitev in sklep
OS7-13R-820801-2.doc
 • Točka: 09.0i
 • ITA / Elaborat cen pokopališke dejavnosti - sklep
OS7-13R-320403-10.docx
 • Točka: 09.1
 • Elaborat cen pokopališke in pogrebne dejavnosti
OS7-13R-320801-2-1.pdf
 • Točka: 09.10
 • Obstoječa in predvidena kom. Infrastruktura 1
OS7-13R-320901-8.pdf
 • Točka: 09.11
 • Obstoječa in predvidena kom.infrastruktura 2
OS7-13R-320901-9.pdf
 • Točka: 09.2
 • Elaborat cen pokopališke in pogrebne dejavnosti - potrditev NS
OS7-13R-320801-2-2.pdf
 • Točka: 09.3
 • Ceniki pokopaliških in pogrebnih dejavnosti - potrjeno na NS
OS7-13R-320801-2-3.pdf
 • Točka: 10.0
 • Elaborat cen pristaniške dejavnosti - obrazložitev in sklep
OS7-13R-820801-3.doc
 • Točka: 10.0i
 • ITA / Elaborat cen pristaniške dejavnosti - sklep
OS7-13R-320403-11.docx
 • Točka: 10.1
 • Elaborat cen pristaniške dejavnosti
OS7-13R-320801-3-1.pdf
 • Točka: 10.2
 • Elaborat cen pristaniške dejavnosti - sklep NS
OS7-13R-320801-3-2.pdf
 • Točka: 10.3
 • Cenik za komunalne priveze - potrjen na NS
OS7-13R-320801-3-3.pdf
 • Točka: 10.4
 • Cenik za ribiške priveze - potrjen na NS
OS7-13R-320801-3-4.pdf
 • Točka: 10.5
 • Cenik za gospodarske priveze - potrjen na NS
OS7-13R-320801-3-5.pdf
 • Točka: 11.0
 • Izjava o finančnem jamstvu za deponijo Izola - obrazložitev in sklep
OS7-13R-320801-4.doc
 • Točka: 11.0i
 • ITA / Izjava o finančnem jamstvu za deponijo Izola - sklep
OS7-13R-320403-12.docx
 • Točka: 11.1
 • vloga Komunale za pridobitev izjave
OS7-13R-320801-4-2.pdf
 • Točka: 11.2
 • originalni poziv MOP-a z vzorcem izjave
OS7-13R-320801-4-1.pdf
 • Točka: 11.3
 • obrazložitev Komunale glede finančnih jamstev
OS7-13R-320801-4-3.pdf
 • Točka: 11.4
 • mnenje NS Komunale
OS7-13R-320801-4-4.pdf
 • Točka: 11.5
 • Kronologija pridobivanja OVD in ocena stroškov
OS7-13R-320801-4-5.pdf
 • Točka: 11.6
 • Podatki o višini finančnega jamstva
OS7-13R-320801-4-6.docx
 • Točka: 11.7
 • Dopis inšpektorata za okolje Komunali Izola
OS7-13R-320801-4-7.pdf
 • Točka: 12.0
 • Spremembe in dopolnitve LNR 2016
OS7-13R-321006-1.pdf
 • Točka: 12.0i
 • ITA / Spremembe in dopolnitve LNR 2016
OS7-13R-320403-13.docx
 • Točka: 12.1
 • Priloga k spremembam in dopolnitvam LNR 2016
OS7-13R-321006-2.xlsx
 • Točka: 13.a
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja z nepremičnino s parc. št. 2730/5, k.o. Izola
OS7-13R-321006-3.pdf
 • Točka: 13.ai
 • ITA / Sklep: Odločanje o pravnem poslu razpolaganja z nepremičnino s parc. Št. 2730/5, k.o. Izola
OS7-13R-320403-14.docx
 • Točka: 13.b
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja za nepremičnino s parc. št. 3212/4, k.o. Cetore
OS7-13R-321006-4.pdf
 • Točka: 13.bi
 • ITA / Sklep: Odločanje o pravnem poslu razpolaganja za nepremičnino s parc. Št. 3212/4, k.o. Cetore
OS7-13R-320403-15.docx
 • Točka: 13.c
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja z nepremičnino s parc.št. 1526/1 k.o. Izola
OS7-13R-321007-1.pdf
 • Točka: 13.ci
 • ITA / Sklep: Odločanje o pravnem poslu razpolaganja z nepremičnino s parc.št. 1526/1 k.o. Izola
OS7-13R-320403-16.docx
 • Točka: 13.d
 • Odločanje o pravnem poslu pridobivanja za nepremičnino s parc.št. 3085/2, k.o. Izola
OS7-13R-321006-5.pdf
 • Točka: 13.di
 • ITA / Sklep:Odločanje o pravnem poslu pridobivanja za nepremičnino s parc.št. 3085/2, k.o. Izola
OS7-13R-320403-17.docx
 • Točka: 14.0
 • Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana v Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Izola, d.o.o.
OS7-13R-023200-1.doc
 • Točka: 14.0i
 • Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana v Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Izola, d.o.o.
OS7-13R-320403-18.docx
 • Točka: 14.1
 • Odstopna izjava
OS7-13R-320402-4.pdf
 • Točka: 16.0
 • Odgovor na pobudo Čehovin, Istenič
OS7-13R-320402.pdf
 • Točka: 16.1
 • Odgovor na vprašanje in pobudo Alojza Zorka
OS7-13R-320402-1.pdf
 • Točka: 16.2
 • Odgovor na pobudi Brede Pečan in Vlada Mariča
OS7-13R-320402-2.pdf
 • Točka: 16.3
 • Odgovor na pobudo Mance Vadnjal
OS7-13R-320402-3.pdf
 • Točka: 16.4
 • Odgovor na vprašanje Bogdana Gerka
OS7-13R-320402-6.pdf
 • Točka: 16.5
 • Odgovor na vprašanje Čehovin, Istenič
OS7-13R-320402-7.pdf
 • Točka: 2.00
 • Predstavitev JZ CKŠP
DD7-9R-320403-2.pptx
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 29. 6. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 12, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • gradivo 12.redna seja - v celoti
OS7-13R-320801.zip
 • Točka: 0.1
 • vabilo na 12.redno sejo OGJSP
GJ7-12R-320801-v12 -slo+ita.doc
 • Točka: 1
 • zapisnik 11.rene seje OGJSP
GJ7-11R-320801-z11.doc
 • Točka: 2.1
 • Splošni pogoji za opravljanje varnega prometa in vzdrževanje reda v občinskem pristanišču Izola
OS7-13R-320808-1.docx
 • Točka: 2.2
 • Obrazložitev JP Komunala Izola d.o.o.
OS7-13R-320808-2.pdf.
 • Točka: 2.3
 • Predlog Splošnih pogojev za opravljanje varnega prometa in vzdrževanje reda v občinskem pristanišču Izola
OS7-13R-320808-3.pdf
 • Točka: 2.4
 • Sklep Nadzornega sveta JP Komunala Izola
OS7-13R-320808-4.pdf
 • Točka: 3
 • Letno poročilo JP Komunala 2015 - obrazložitev in sklep
OS7-13R-320801-1.doc
 • Točka: 3.0
 • ITA / Letno poročilo JP Komunala 2015 - sklep
OS7-13R-320403-8.docx
 • Točka: 3.1
 • Letno poročilo JP Komunala 2015
OS7-13R-320402-5.pdf
 • Točka: 3.2
 • Letno poročilo JP Komunala 2015-obrazložitev Komunale
OS7-13R-320801-1-2.pdf
 • Točka: 3.3
 • Letno poročilo JP Komunala 2015- sklep NS
OS7-13R-320801-1-3.pdf
 • Točka: 3.4
 • Letno poročilo NS JP Komunala 2015
OS7-13R-320801-1-4.pdf
 • Točka: 4
 • Elaborat cen pokopališke dejavnosti - obrazložitev in sklep
OS7-13R-820801-2.doc
 • Točka: 4.1
 • Elaborat cen pokopališke in pogrebne dejavnosti
OS7-13R-320801-2-1.pdf
 • Točka: 4.2
 • Elaborat cen pokopališke in pogrebne dejavnosti - potrditev NS
OS7-13R-320801-2-2.pdf
 • Točka: 4.3
 • Ceniki pokopaliških in pogrebnih dejavnosti - potrjeno na NS
OS7-13R-320801-2-3.pdf
 • Točka: 5
 • Elaborat cen pristaniške dejavnosti - obrazložitev in sklep
OS7-13R-820801-3.doc
 • Točka: 5.,3
 • Cenik za komunalne priveze - potrjen na NS
OS7-13R-320801-3-3.pdf
 • Točka: 5.1
 • Elaborat cen pristaniške dejavnosti
OS7-13R-320801-3-1.pdf
 • Točka: 5.2
 • Elaborat cen pristaniške dejavnosti - sklep NS
OS7-13R-320801-3-2.pdf
 • Točka: 5.4
 • Cenik za ribiške priveze - potrjen na NS
OS7-13R-320801-3-4.pdf
 • Točka: 5.5
 • Cenik za gospodarske priveze - potrjen na NS
OS7-13R-320801-3-5.pdf
 • Točka: 6
 • Izjava o finančnem jamstvu za deponijo Izola - obrazložitev in sklep
OS7-13R-320801-4.doc
 • Točka: 6.1
 • originalni poziv MOP-a z vzorcem izjave
OS7-13R-320801-4-1.pdf
 • Točka: 6.2
 • vloga Komunale za pridobitev izjave
OS7-13R-320801-4-2.pdf
 • Točka: 6.3
 • obrazložitev Komunale glede finančnih jamstev
OS7-13R-320801-4-3.pdf
 • Točka: 6.4
 • mnenje NS Komunale
OS7-13R-320801-4-4.pdf
 • Točka: 6.5
 • Kronologija pridobivanja OVD in ocena stroškov
OS7-13R-320801-4-5.pdf
 • Točka: 6.6
 • Podatki o višini finančnega jamstva
OS7-13R-320801-4-6.docx
 • Točka: 6.7
 • dopis inšpektorata za okolje Komunali Izola
OS7-13R-320801-4-7.pdf
Svet krajevne skupnosti Staro mesto, 29. 6. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 6, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • vabilo
SM7-6R-321251-1.doc
 • Točka: 1
 • zapisnik
SM7-6R-321251.doc
Odbor za gospodarstvo in finance, 28. 6. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 13, Mandat: 7
 • Točka: 0.0
 • Vabilo z DR na 13. redno sejo Odbora za gospodarstvo in finance
GF7-13R-320402.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 24. 6. 2016
GF7-13R-320402.zip
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 12. redne seje Odbora za gospodarstvo in finance
GF7-13R-320402 -1.doc
 • Točka: 2.0
 • Elaborat cen pokopališke dejavnosti - obrazložitev in sklep
OS7-13R-820801-2.doc
 • Točka: 2.1
 • Elaborat cen pokopališke in pogrebne dejavnosti
OS7-13R-320801-2-1.pdf
 • Točka: 2.2
 • Obstoječa in predvidena kom. Infrastruktura 1
OS7-13R-320901-8.pdf
 • Točka: 2.3
 • Obstoječa in predvidena kom.infrastruktura 2
OS7-13R-320901-9.pdf
 • Točka: 2.4
 • Elaborat cen pokopališke in pogrebne dejavnosti - potrditev NS
OS7-13R-320801-2-2.pdf
 • Točka: 2.5
 • Ceniki pokopaliških in pogrebnih dejavnosti - potrjeno na NS
OS7-13R-320801-2-3.pdf
 • Točka: 3.0
 • Elaborat cen pristaniške dejavnosti - obrazložitev in sklep
OS7-13R-820801-3.doc
 • Točka: 3.1
 • Elaborat cen pristaniške dejavnosti
OS7-13R-320801-3-1.pdf
 • Točka: 3.2
 • Elaborat cen pristaniške dejavnosti - sklep NS
OS7-13R-320801-3-2.pdf
 • Točka: 3.3
 • Cenik za komunalne priveze - potrjen na NS
OS7-13R-320801-3-3.pdf
 • Točka: 3.4
 • Cenik za ribiške priveze - potrjen na NS
OS7-13R-320801-3-4.pdf
 • Točka: 3.5
 • Cenik za gospodarske priveze - potrjen na NS
OS7-13R-320801-3-5.pdf
 • Točka: 4.0
 • Izjava o finančnem jamstvu za deponijo Izola - obrazložitev in sklep
OS7-13R-320801-4.doc
 • Točka: 4.1
 • vloga Komunale za pridobitev izjave
OS7-13R-320801-4-2.pdf
 • Točka: 4.2
 • originalni poziv MOP-a z vzorcem izjave
OS7-13R-320801-4-1.pdf
 • Točka: 4.3
 • obrazložitev Komunale glede finančnih jamstev
OS7-13R-320801-4-3.pdf
 • Točka: 4.4
 • mnenje NS Komunale
OS7-13R-320801-4-4.pdf
 • Točka: 4.5
 • Kronologija pridobivanja OVD in ocena stroškov
OS7-13R-320801-4-5.pdf
 • Točka: 4.6
 • Podatki o višini finančnega jamstva
OS7-13R-320801-4-6.docx
 • Točka: 4.7
 • Dopis inšpektorata za okolje Komunali Izola
OS7-13R-320801-4-7.pdf
 • Točka: 5.0
 • Spremembe in dopolnitve LNR 2016
OS7-13R-321006-1.pdf
 • Točka: 5.1
 • Priloga k spremembam in dopolnitvam LNR 2016
OS7-13R-321006-2.xlsx
 • Točka: 6.a
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja z nepremičnino s parc. št. 2730/5, k.o. Izola
OS7-13R-321006-3.pdf
 • Točka: 6.b
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja za nepremičnino s parc. št. 3212/4, k.o. Cetore
OS7-13R-321006-4.pdf
 • Točka: 6.c
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja z nepremičnino s parc.št. 1526/1 k.o. Izola
OS7-13R-321007-1.pdf
 • Točka: 6.d
 • Odločanje o pravnem poslu pridobivanja za nepremičnino s parc.št. 3085/2, k.o. Izola
OS7-13R-321006-5.pdf
Odbor za družbene dejavnosti, 28. 6. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 9, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • Vabilo na 9. redno sejo ODD
DD7-9R-320403-v.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 8. redne seje ODD
DD7-9R-320403-1.docx
 • Točka: 2
 • Letno poročilo javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola
OS7-13R-320705-2a.docx
 • Točka: 2,3,4
 • Predstavitev CKŠP Izola
DD7-9R-320403-2.pptx
 • Točka: 2a
 • Gradivo: Letno poročilo javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2015
OS7-13R-320705-2a.pdf
 • Točka: 2i
 • ITA / Sklep: Letno poročilo javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola
OS7-13R-320403-1.docx
 • Točka: 3
 • Program dela in razvoja javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2016
OS7-13R-320705-2b.docx
 • Točka: 3a
 • Gradivo: Program dela in razvoja ter Finančni načrt javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2016
OS7-13R-320705-2b, 2c.pdf
 • Točka: 3i
 • ITA / Sklep: Program dela in razvoja javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2016
OS7-13R-320403-2.docx
 • Točka: 4
 • Finančni načrt javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2016
OS7-13R-320705-2c.docx
 • Točka: 4i
 • ITA / Sklep: Finančni načrt javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2016
OS7-13R-320403-3.docx
 • Točka: 5
 • Predlog Letnega programa športa v Občini Izola za leto 2016
OS7-13R-320705-3.docx
 • Točka: 5a
 • Gradivo: Predlog Letnega programa športa v Občini Izola za leto 2016
OS7-13R-320705-3.pdf
 • Točka: 5i
 • ITA / Sklep: Predlog Letnega programa športa v Občini Izola za leto 2016
OS7-13R-320403-4.docx
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 28. 6. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 16, Mandat: 6
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 16.redno sejo
JD6-16RS-321231-V.docx
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 15.redne seje
JD6-15RS-321231-z.doc
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 27. 6. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 17, Mandat: 7
 • Točka:
 • Točka: 0.
 • Vabilo z dnevnim redom
VI7-17R-320401-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 16. redne seje komisije
VI7-17R-320401-z.doc
Odbor za okolje in prostor, 27. 6. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 8, Mandat: 7
 • Točka: 0.0
 • Vabilo z DR na 8. redno sejo OOP
OP7-8R-320402-1.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti z dne 20. 6. 2016
OP7-8R-320402.zip
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 7. redne seje OOP
OP7-8R-320402.doc
 • Točka: 2.0
 • Spremembe in dopolnitve odloka o ZN Kajuhova-hudournik Morer,vzhodno območje- OBRAZLOŽITEV IN PREDLOG SKLEPA
OS7-13R-320906-1.docx
 • Točka: 2.1
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje kajuhova -hudournik Morer
OS7-13R-320906-2.docx
 • Točka: 2.2
 • Izsek iz planskih dokumentov- namenska raba- VZHOD 2016
OS7-13R-320906-4.pdf
 • Točka: 2.3
 • Digitalni katastrski načrt območja z mejo območja- VZHOD 2016
OS7-13R-320906-5.pdf
 • Točka: 2.4
 • Ureditvena situacija VARIANTA 1- VZHOD 2016
OS7-13R-320906-6.pdf
 • Točka: 2.5
 • Ureditvena situacija VARIANTA 2- VZHOD 2016
OS7-13R-320906-7.pdf
 • Točka: 2.6
 • Zbirna karta obstoječe komunalne infrastrukture- VZHOD 2016
OS7-13R-320906-8.pdf
 • Točka: 2.7
 • Zasnova prometne ureditve- VZHOD 2016
OS7-13R-320906-9.pdf
 • Točka: 2.8
 • Veljaven odlok Zn Khm - slovenski jezik
OS7-13R-320906-3a.pdf
 • Točka: 2.8i
 • Veljaven odlok Zn Khm - italijanski jezik
OS7-13R-320906-3b.pdf
 • Točka: 3.0
 • Spremembe in dopolnitve odloka o PUP Oprema - OBRAZLOŽITEV in PREDLOG SKLEPA
OS7-13R-320903-1.docx
 • Točka: 3.1
 • Spremembe in dopolnitve odloka o PUP Oprema - BESEDILO DOPOLNJENEGA OSNUTKA
OS7-13R-320903-2.docx
 • Točka: 3.2
 • veljaven Odlok o PUP Oprema - SLO
OS7-13R-320903-6a.pdf
 • Točka: 3.2i
 • veljaven Odlok o PUP Oprema - ITA
OS7-13R-320903-6b.pdf
 • Točka: 3.3
 • Spremembe in dopolnitve PUP Oprema - grafični del: UREDITVENA SITUACIJA, VARIANTA 1
OS7-13R-320903-3.pdf
 • Točka: 3.4
 • Spremembe in dopolnitve PUP Oprema - grafični del: UREDITVENA SITUACIJA, VARIANTA 2
OS7-13R-320903-4.pdf
 • Točka: 3.5
 • Spremembe in dopolnitve PUP Oprema - grafični del: ZASNOVA PROMETNE UREDITVE
OS7-13R-320903-5.pdf
 • Točka: 4.0
 • Obrazložitev in predlog sklepa
OS7-13R-320901-2.docx
 • Točka: 4.05
 • Coniranje in zasnova zelenih površin
OS7-13R-320901-3.pdf
 • Točka: 4.06
 • Predlog parcelacije 1
OS7-13R-320901-4.pdf
 • Točka: 4.07
 • Predlog parcelacije 2
OS7-13R-320901-5.pdf
 • Točka: 4.08
 • Predlog parcelacije 3
OS7-13R-320901-6.pdf
 • Točka: 4.09
 • Predlog parcelacije 4
OS7-13R-320901-7.pdf
 • Točka: 4.1
 • Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka UN Korte
OS7-13R-320901-1.doc
 • Točka: 4.2
 • Veljavni odlok Un Korte - besedni del
OS7-13R-320901-12.pdf
 • Točka: 4.3
 • Obstoječa in predvidena kom.infrastrukura 3
OS7-13R-320901-10.pdf
 • Točka: 4.4
 • Obstoječa in predvidena kom.infrastruktura 4
OS7-13R-320901-11.pdf
Nadzorni odbor Občine Izola, 13. 6. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 16, Mandat: 7
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na 16.redno sejo Nadzornega odbora dne 13.6.2016
no7-16r-321211-v.docx
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 15.redne seje
no7-15r-321211-z.doc
Svet krajevne skupnosti Halietum, 9. 6. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 6, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • vabilo
HI7-6R-321241-1.doc
 • Točka: 1
 • zapisnik
HI7-6R-321241.doc
Odbor za okolje in prostor, 8. 6. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 7, Mandat: 7
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na 7. redno sejo Odbora za okolje in prostor
OP7-7R-320402-1.doc
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 6. redne seje Odbora za okolje in prostor
OP7-7R-320402-z.doc
Občinski svet občine Izola, 26. 5. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 12, Mandat: 7
 • Točka: 0.0
 • Gradivo v celoti na dan 26.5.2016
OS7-12R-320402-3.zip
 • Točka: 0.1
 • Poročila odborov, komisij
OS7-12R-320402-2.zip
 • Točka: 00.0
 • Vabilo z dnevnim redom
OS7-12R-023200.doc
 • Točka: 01.
 • Zapisnik 11. redne seje OS, 21. 4. 2016
OS7-12R-320402-2.doc
 • Točka: 02.a
 • Letno poročilo JZ Zdravstveni dom Izola za leto 2015-predlog sklepa
OS7-12R-320703-1-1A.doc
 • Točka: 02.a
 • Letno poročilo JZ Zdravstveni dom Izola za leto 2015-spremni dopis
OS7-12R-320703-1-1B.pdf
 • Točka: 02.a
 • Letno poročilo JZ Zdravstveni dom Izola za leto 2015
OS7-12R-320703-1-1C.pdf
 • Točka: 02.ai
 • ITA / Letno poročilo JZ Zdravstveni dom Izola za leto 2015-predlog sklepa
OS7-12R-320403-1.docx
 • Točka: 02.b
 • Program dela in razvoja JZ Zdravstveni dom Izola za leto 2016-predlog sklepa
OS7-12R-320703-1-2A.doc
 • Točka: 02.b
 • Program dela in razvoja JZ Zdravstveni dom Izola za leto 2016-spremni dopis
OS7-12R-320703-1-2B.pdf
 • Točka: 02.b
 • Program dela in razvoja JZ Zdravstveni dom Izola za leto 2016
OS7-12R-320703-1-2C.pdf
 • Točka: 02.bi
 • ITA / Program dela in razvoja JZ Zdravstveni dom Izola za leto 2016-predlog sklepa
OS7-12R-320403-2.docx
 • Točka: 02.c
 • Finančni načrt JZ Zdravstveni dom Izola za leto 2016-predlog sklepa
OS7-12R-320703-1-3A.doc
 • Točka: 02.c
 • Finančni načrt JZ Zdravstveni dom Izola za leto 2016-spremni dopis
OS7-12R-320703-1-3B.pdf
 • Točka: 02.c
 • Finančni načrt JZ Zdravstveni dom Izola za leto 2016
OS7-12R-320703-1-3C.pdf
 • Točka: 02.ci
 • ITA /Finančni načrt JZ Zdravstveni dom Izola za leto 2016-predlog sklepa
OS7-12R-320403-3.docx
 • Točka: 03.
 • Soglasje k zadolževanju JZ ZD Izola - obrazložitev in predlog sklepa
OS7-12R-320402-3.doc
 • Točka: 03.
 • Vloga za izdajo soglasja k zadolževanju JZ ZD Izola
OS7-12R-320402-3.pdf
 • Točka: 03i
 • ITA / Soglasje k zadolževanju JZ ZD Izola - obrazložitev in predlog sklepa
OS7-12R-320403-4.docx
 • Točka: 04.
 • Obrazložitev predloga Občinskega programa varnosti občine Izola
OS7-12R-321101-1.doc
 • Točka: 04.
 • Občinski program varnosti občine Izola
OS7-12R-321101-2.docx
 • Točka: 04.i
 • ITA/ Sklep: predlog Občinskega programa varnosti občine Izola
OS7-12R-320403-5.docx
 • Točka: 05.1
 • Obrazložitev in predlog sklepa
OS7-12R-320402-4.docx
 • Točka: 05.1i
 • ITA/ Predlog sklepa
OS7-12R-320403-6.docx
 • Točka: 05.2
 • Predlog koncesijske pogodbe za celovito energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave v občini Izola
OS7-12R-320402-4.pdf
 • Točka: 06.1
 • Rebalans proračuna občine Izola za leto 2016 - obrazložitev
OS7-12R-320402.doc
 • Točka: 06.2
 • Odlok o rebalansu 2016
OS7-12R-320402-1.doc
 • Točka: 06.2i
 • ITA / Odlok o rebalansu 2016
OS7-12R-320403-7.doc
 • Točka: 06.3
 • Splošni del K4
OS7-12R-320402.pdf
 • Točka: 06.4
 • Posebni del K4
OS7-12R-320402-1.pdf
 • Točka: 06.5
 • Načrt razvojnih programov 2016-2019
OS7-12R-320402-2.pdf
 • Točka: 07.
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Izola
OS7-12R-320804.pdf
 • Točka: 07i
 • ITA / Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Izola
OS7-12R-320403-8.docx
 • Točka: 08.0
 • Predlog soglasja k statutu Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola - ADRION
SP7-14R-320402-1.doc
 • Točka: 08.1
 • Priloga01 Statut JZP 05 05 2016 kočna
SP7-14R-320402-4.docx
 • Točka: 08.1i
 • ITA/ Sklep: Predlog soglasja k statutu Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola - ADRION
OS7-12R-320403-15.docx
 • Točka: 08.2
 • predlog sklepa Svet JZP
SP7-14R-320402-3.doc
 • Točka: 08.3
 • Zapisnik sveta zavoda 04 05 2016 končno lektorirano
SP7-14R-320402-5.doc
 • Točka: 09.
 • Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja za leto 2016
OS7-12R-321006-1.pdf
 • Točka: 09.
 • Priloga k spremembam LNR 2016
OS7-12R-321006-2.xlsx
 • Točka: 09i
 • ITA / Sklep: Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja za leto 2016
OS7-12R-320403-9.docx
 • Točka: 10.a
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja-nepremičnine na Šaredu
OS7-12R-321006-3.pdf
 • Točka: 10.ai
 • ITA/ Sklep: Odločanje o pravnem poslu razpolaganja-nepremičnine na Šaredu
OS7-12R-320403-10.docx
 • Točka: 10.b
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja za nepremičnino s parc. št. 2026/5, k.o. Izola
OS7-12R-321006-5.pdf
 • Točka: 10.bi
 • ITA / Sklep: Odločanje o pravnem poslu razpolaganja za nepremičnino s parc. Št. 2026/5, k.o. Izola
OS7-12R-320403-11.docx
 • Točka: 10.c
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja za nepremičnini z ID znakom 2626-36-3 in 2626-36-2
OS7-12R-321006-4.pdf
 • Točka: 10.ci
 • ITA / Sklep: Odločanje o pravnem poslu razpolaganja za nepremičnini z ID znakom 2626-36-3 in 2626-36-2
OS7-12R-320403-12.docx
 • Točka: 10.d
 • Odločanje o razpolaganju z nepremičnim premoženjem občine, posamezni del stavbe z Id znakom 2626-762-2
OS7-12R-321006-7.pdf
 • Točka: 10.di
 • ITA / Sklep: Odločanje o razpolaganju z nepremičnim premoženjem občine, posamezni del stavbe z Id znakom 2626-762-2
OS7-12R-320403-13.docx
 • Točka: 10.e
 • Odločanje o pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Izola, t.j. nepremičnino podstrešja stavbe na naslovu Gortanova ulica 6, Izola in nepremičnine s parc. št. 400/2, k.o. Izola
OS7-12R-321006-8.pdf
 • Točka: 10.ei
 • ITA / Sklep: Odločanje o pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Izola, t.j. nepremičnino podstrešja stavbe na naslovu Gortanova ulica 6, Izola in nepremičnine s parc. Št. 400/2, k.o. Izola
OS7-12R-320403-14.docx
 • Točka: 12.0
 • Odgovor na pobudo občinskega svetnika Gregorja Periča
OS7-12R-320402-o1.pdf
 • Točka: 12.1
 • Odgovor na pobudo občinskega svetnika Bogdana Gerka
OS7-12R-320402-o.pdf
Statutarno pravna komisija, 25. 5. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 14, Mandat: 7
 • Točka:
 • Točka: 0
 • Vabilo na 14. redno sejo SPK
SP7-14R-320402.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti z dne 25. 5. 2016
SP7-14R-320402-1.zip
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 13. redne seje SPK
SP7-14R-320402-z.doc
 • Točka: 2.0
 • Obrazložitev in predlog sklepa
OS7-12R-320402-4.docx
 • Točka: 2.1
 • Predlog koncesijske pogodbe za celovito energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave v občini Izola
OS7-12R-320402-4.pdf
 • Točka: 3.0
 • Predlog Odloka o Rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2016
OS7-12R-320402-1.doc
 • Točka: 4.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest, prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
OS7-12R-320804.pdf
 • Točka: 5.0
 • Predlog soglasja k statutu Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola - ADRION
SP7-14R-320402-1.doc
 • Točka: 5.1
 • Priloga01 Statut JZP 05 05 2016 kočna
SP7-14R-320402-4.docx
 • Točka: 5.2
 • predlog sklepa Svet JZP
SP7-14R-320402-3.doc
 • Točka: 5.3
 • Zapisnik sveta zavoda 04 05 2016 končno lektorirano
SP7-14R-320402-5.doc
Odbor za gospodarstvo in finance, 24. 5. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 12, Mandat: 7
 • Točka: 3.0
 • Predlog sklepa o spremembi cenika in režima parkiranja na plačljivih parkiriščih v Občini Izola
GF7-12R-320808-1.docx
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na 12. redno sejo OGF, ki bo 24. 5. 2016
GF7-12R-320402.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti z dne 17. 5. 2016
GF7-12R-320402.zip
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 11. redne seje OGF, 19. 4. 2016
GF7-12R-320402-1.doc
 • Točka: 2.0
 • Soglasje k zadolževanju JZ ZD Izola - obrazložitev in predlog sklepa
OS7-12R-320402-3.doc
 • Točka: 2.1
 • Vloga za izdajo soglasja k zadolževanju JZ ZD Izola
OS7-12R-320402-3.pdf
 • Točka: 3.0
 • Predlog sklepa o spremembi cenika in režima parkiranja na plačljivih parkiriščih v občini Izola
GF7-12R-320402-1.pdf
 • Točka: 3.1
 • Popravljen predlog sklepa o spremembi cenika in režima parkiranja na plačljivih parkiriščih v občini Izola
GF7-12R-320402-2.docx
 • Točka: 3.2
 • Vloga za izdajo soglasja
GF7-12R-320402.pdf
 • Točka: 4.1
 • Obrazložitev in predlog sklepa
OS7-12R-320402-4.docx
 • Točka: 4.2
 • Predlog koncesijske pogodbe za celovito energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave v občini Izola
OS7-12R-320402-4.pdf
 • Točka: 5.0
 • Rebalans proračuna občine Izola za leto 2016 - obrazložitev
OS7-12R-320402.doc
 • Točka: 5.1
 • Odlok o rebalansu 2016
OS7-12R-320402-1.doc
 • Točka: 5.2
 • Splošni del K4
OS7-12R-320402.pdf
 • Točka: 5.3
 • Posebni del K4
OS7-12R-320402-1.pdf
 • Točka: 5.4
 • Načrt razvojnih programov 2016-2019
OS7-12R-320402-2.pdf
 • Točka: 6.0
 • Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja za leto 2016
OS7-12R-321006-1.pdf
 • Točka: 6.1
 • Priloga k spremembam LNR 2016
OS7-12R-321006-2.xlsx
 • Točka: 7.0
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja-nepremičnine na Šaredu
OS7-12R-321006-3.pdf
 • Točka: 7.1
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja za nepremičnino s parc. št. 2026/5, k.o. Izola
OS7-12R-321006-5.pdf
 • Točka: 7.2
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja za nepremičnini z ID znakom 2626-36-3 in 2626-36-2
OS7-12R-321006-4.pdf
 • Točka: 7.3
 • Odločanje o razpolaganju z nepremičnim premoženjem občine, posamezni del stavbe z Id znakom 2626-762-2
OS7-12R-321006-7.pdf
 • Točka: 7.4
 • Odločanje o pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Izola, t.j. nepremičnino podstrešja stavbe na naslovu Gortanova ulica 6, Izola in nepremičnine s parc. št. 400/2, k.o. Izola
OS7-12R-321006-8.pdf
Odbor za družbene dejavnosti, 24. 5. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 8, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • Vabilo na 8. redno sejo ODD
DD7-8R-320403-v.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 7. redne seje ODD
DD7-8R-320403-1.docx
 • Točka: 2a
 • Letno poročilo JZ Zdravstveni dom Izola za leto 2015-predlog sklepa
OS7-12R-320703-1-1A.pdf
 • Točka: 2a
 • Letno poročilo JZ Zdravstveni dom Izola za leto 2015-spremni dopis
OS7-12R-320703-1-1B.pdf
 • Točka: 2a
 • Letno poročilo JZ Zdravstveni dom Izola za leto 2015
OS7-12R-320703-1-1C.pdf
 • Točka: 2ai
 • ITA / Letno poročilo JZ Zdravstveni dom Izola za leto 2015-predlog sklepa
OS7-12R-320403-1.docx
 • Točka: 2b
 • Program dela in razvoja JZ Zdravstveni dom Izola za leto 2016-predlog sklepa
OS7-12R-320703-1-2A.doc
 • Točka: 2b
 • Program dela in razvoja JZ Zdravstveni dom Izola za leto 2016-spremni dopis
OS7-12R-320703-1-2B.pdf
 • Točka: 2b
 • Program dela in razvoja JZ Zdravstveni dom Izola za leto 2016
OS7-12R-320703-1-2C.pdf
 • Točka: 2bi
 • ITA / Program dela in razvoja JZ Zdravstveni dom Izola za leto 2016-predlog sklepa
OS7-12R-320403-2.docx
 • Točka: 2c
 • Finančni načrt JZ Zdravstveni dom Izola za leto 2016-predlog sklepa
OS7-12R-320703-1-3A.doc
 • Točka: 2c
 • Finančni načrt JZ Zdravstveni dom Izola za leto 2016-spremni dopis
OS7-12R-320703-1-3B.pdf
 • Točka: 2c
 • Finančni načrt JZ Zdravstveni dom Izola za leto 2016
OS7-12R-320703-1-3C.pdf
 • Točka: 2ci
 • ITA /Finančni načrt JZ Zdravstveni dom Izola za leto 2016-predlog sklepa
OS7-12R-320403-3.docx
 • Točka: 2d
 • Predstavitev ZD Izola
DD7-8R-320403-2.ppt
 • Točka: 3
 • Soglasje k zadolževanju JZ ZD Izola - obrazložitev in predlog sklepa
OS7-12R-320402-3.doc
 • Točka: 3
 • Vloga za izdajo soglasja k zadolževanju JZ ZD Izola
OS7-12R-320402-3.pdf
 • Točka: 3i
 • Soglasje k zadolževanju JZ ZD Izola - obrazložitev in predlog sklepa
OS7-12R-320403-4.docx
Svet krajevne skupnosti Korte, 24. 5. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 19, Mandat: 6
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na 18. redno sejo 24.5.2016
KO6-19r321211-v.doc
 • Točka: 1.1
 • Zapisnik 18.redne seje
KO6-18r321211-z.docx
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 23. 5. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 16, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo z dnevnim redom
VI7-16R-320401-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 15. redne seje komisije z dne 18. 4. 2016
VI7-16R-320401-z.doc
 • Točka: 2.
 • Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju novih članov v Nadzorni odbor Občine Izola
 • Točka: 3.
 • Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju novega člana v Odbor za družbene dejavnosti
 • Točka: 4.
 • Predlog sklepa o podelitvi občinskih priznanj in nagrade za leto 2016
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 23. 5. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 11, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • gradivo za 11.redno sejo OGJSP v celoti
OS7-12R-GRADIVO 11 redne seje OGJSP v celoti.zip
 • Točka: 0.1
 • vabilo na 11. redno sejo
GJ7-11R-320801-v11 -slo+ita.doc
 • Točka: 1
 • Zapisnik 10.redne seje OGJSP
GJ7-10R-320801-z10.doc
 • Točka: 2.1
 • Občinski program varnosti - obrazložitev
OS7-12R-321101-1.doc
 • Točka: 2.2
 • Občinski program varnosti Občine Izola
OS7-12R-321101-2.docx
 • Točka: 3.1
 • Potrditev koncesijske pogodbe - obrazložitev
OS7-12R-320402-4.docx
 • Točka: 3.2
 • Koncesijska pogodba za prenovo JR
OS7-12R-320402-4.pdf
 • Točka: 3.3
 • Potrditev koncesijske pogodbe - sklep ITJ
OS7-12R-320403-6.docx
 • Točka: 4
 • Sprememba Odloka o kategorizaciji občinski cest
OS7-12R-320804.pdf
Odbor za okolje in prostor, 18. 5. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 6, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • Vabilo z dnevnim redom
OP7-6R-320402.doc
 • Točka: 1
 • Zapisnik 5. redne seje OOP
OP7-6R-320402-1.doc
 • Točka: 3
 • Obrazložitev
OP-6R-320402.pdf
 • Točka: 3.1
 • Gradivo - pobude - kmetije
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 11. 5. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 15, Mandat: 6
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 15. redno sejo dne 11.5.2016
JD6-15RS-321231-V.docx
 • Točka: 1.0.
 • Zapisnik 14.redne seje
JD6-14RS-321231-z.doc
Nadzorni odbor Občine Izola, 9. 5. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 15, Mandat: 7
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 15. redno sejo Nadzornega odbora
no7-15r-321211-v.docx
 • Točka: 1.0.
 • Zapisnik 14. redne seje z dne 11.4.2016
no7-14r-321211-z.doc
Komisija za razvoj podeželja, 29. 4. 2016, Vrsta seje: Dopisna, Zap. št. seje: 1, Mandat: 7
 • Točka:
 • Vabilo z dnevnim redom in glasovnico
 • Točka:
 • Vabilo
RP7-1D-1.docx
 • Točka:
 • Dopis SKZG RS
RP7-1D-2.pdf
 • Točka:
RP7-1D-3.docx
Občinski svet občine Izola, 21. 4. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 11, Mandat: 7
 • Točka:
 • Splošni pogoji za opravljanje varnega prometa in vzdrževanje reda v občinskem prostanišču Izola
OS7-10R-320808-1.docx
 • Točka:
 • Obrazložitev JP Komunala Izola d.o.o.
OS7-10R-320808-2.pdf
 • Točka:
 • predlog Splošnih pogojev za opravljanje varnega prometa in vzdrževanje reda v občinskem pristanišču Izola
OS7-10R.320808-3.pdf
 • Točka:
 • Sklep Nadzornega odbora Sklep nadzornega odbora JP Komunala Izhola d.o.o.
OS7-10R-320808-4.pdf
 • Točka: 0.
 • Vabilo z dnevnim redom
OS7-11R-023200.doc
 • Točka: 0.01
 • Poročila odborov, komisij
OS7-11R-320402-2.zip
 • Točka: 0.0O
 • Gradivo v celoti z dne 21. 4. 2016
OS7-11R-320402-5.zip
 • Točka: 01.a
 • Zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Izola
OS7-320402-z.doc
 • Točka: 01.b
 • Zapisnik 1. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Izola
OS7-11R-023200-1.doc
 • Točka: 02.a
 • Letno poročilo JZ Mestna knjižnica Izola za leto 2015
OS7-11R-320705-2 a.docx
 • Točka: 02.a
 • Letno poročilo JZ Mestna knjižnica Izola za leto 2015
OS7-11R-320705-2 a.pdf
 • Točka: 02.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo JZ Mestna knjižnica Izola za leto 2015
OS7-11R-320403-1.docx
 • Točka: 02.b
 • Program dela in razvoja javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2016
OS7-11R-320705-2 b.docx
 • Točka: 02.b-c
 • Program dela in razvoja ter finančni načrt JZ MKI za leto 2016
OS7-11R-320705-2 b-c.pdf
 • Točka: 02.bi
 • ITA / Sklep: Program dela in razvoja javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2016
OS7-11R-320403-2.docx
 • Točka: 02.c
 • Finančni načrt javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2016
OS7-11R-320705-2 c.docx
 • Točka: 02.ci
 • ITA / Sklep: Finančni načrt javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2016
OS7-11R-320403-3.docx
 • Točka: 03.a
 • Letno poročilo JZ Obalne lekarne Koper za leto 2015 - predlog sklepa
OS7-11R-320703-1-1-1.doc
 • Točka: 03.a
 • Letno poročilo JZ Obalne lekarne Koper za leto 2015 - spremni dopis
OS7-11R-320703-1-1-2.pdf
 • Točka: 03.a
 • Letno poročilo JZ Obalne lekarne Koper za leto 2015
OS7-11R-320703-1-1-3.pdf
 • Točka: 03.ai
 • ITA / Letno poročilo JZ Obalne lekarne Koper za leto 2015 - predlog sklepa
OS7-11R-320403-4.docx
 • Točka: 03.b
 • Program dela in razvoja JZ Obalne lekarne Koper za leto 2016 - predlog sklepa
OS7-11R-320703-1-2-1.doc
 • Točka: 03.b
 • Program dela in razvoja JZ Obalne lekarne Koper za leto 2016 - spremni dopis
OS7-11R-320703-1-2-2.pdf
 • Točka: 03.b
 • Program dela in razvoja JZ Obalne lekarne Koper za leto 2016
OS7-11R-320703-1-1-3.pdf
 • Točka: 03.bi
 • ITA / Program dela in razvoja JZ Obalne lekarne Koper za leto 2016 - predlog sklepa
OS7-11R-320403-5.docx
 • Točka: 03.c
 • Finančni načrt JZ Obalne lekarne Koper za leto 2016 - predlog sklepa
OS7-11R-320703-1-3-1.doc
 • Točka: 03.c
 • Finančni načrt JZ Obalne lekarne Koper za leto 2016 - spremni dopis
OS7-11R-320703-1-3-2.pdf
 • Točka: 03.c
 • Finančni načrt JZ Obalne lekarne Koper za leto 2016
OS7-11R-320703-1-3-3.pdf
 • Točka: 03.ci
 • ITA / Finančni načrt JZ Obalne lekarne Koper za leto 2016 - predlog sklepa
OS7-11R-320403-6.docx
 • Točka: 04.a
 • Letno poročilo Glasbene šole Koper za leto 2015
OS7-11R-320702-4 a.doc
 • Točka: 04.a
 • Letno poročilo Glasbene šole Koper za leto 2015
OS7-11R-320702-4 a.pdf
 • Točka: 04.ai
 • ITA/ Sklep: Letno poročilo Glasbene šole Koper za leto 2015
OS7-11R-320403-7.docx
 • Točka: 04.b
 • Letni delovni načrt Glasbene šole Koper za šolsko leto 2015/2016
OS7-11R-320702-4 b.doc
 • Točka: 04.b
 • Letni delovni načrt Glasbene šole Koper za šolsko leto 2015/2016
OS7-11R-320702-4 b.pdf
 • Točka: 04.bi
 • ITA / Sklep: Letni delovni načrt Glasbene šole Koper za šolsko leto 2015/2016
OS7-11R-320403-8.docx
 • Točka: 04.c
 • Finančni načrt Glasbene šole Koper za leto 2016
OS7-11R-320702-4 c.doc
 • Točka: 04.c
 • Finančni načrt Glasbene šole Koper za leto 2016
OS7-11R-320702-4 c.pdf
 • Točka: 04.ci
 • ITA / Sklep: Finančni načrt Glasbene šole Koper za leto 2016
OS7-11R-320403-9.docx
 • Točka: 05.a
 • Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za leto 2015
OS7-11R-320702-5 a.doc
 • Točka: 05.a
 • Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za leto 2015
OS7-11R-320702-5 a.pdf
 • Točka: 05.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za leto 2015
OS7-11R-320403-10.docx
 • Točka: 05.b
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za šolsko leto 2015/2016
OS7-11R-320702-5 b.doc
 • Točka: 05.b
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za šolsko leto 2015/2016
OS7-11R-320702-5 b.pdf
 • Točka: 05.bi
 • ITA/ Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za šolsko leto 2015/2016
OS7-11R-320403-11.docx
 • Točka: 05.c
 • Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za leto 2016
OS7-11R-320702-5 c.doc
 • Točka: 05.c
 • Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za leto 2016
OS7-11R-320702-5 c.pdf
 • Točka: 05.ci
 • ITA/ Sklep: Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za leto 2016
OS7-11R-320403-12.docx
 • Točka: 06.a
 • Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare Dante Alighieri Isola-Osnovna šola Dante Alighieri Izola za leto 2015
OS7-11R-320702-6 a.doc
 • Točka: 06.a
 • Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare Dante Alighieri Isola-Osnovna šola Dante Alighieri Izola za leto 2015
OS7-11R-320702-6 a.pdf
 • Točka: 06.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare Dante Alighieri Isola-Osnovna šola Dante Alighieri Izola za leto 2015
OS7-11R-320403-13.docx
 • Točka: 06.b
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare Dante Alighieri Isola-Osnovna šola Dante Alighieri Izola za šolsko leto 2015/2016
OS7-11R-320702-6 b.doc
 • Točka: 06.b
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare Dante Alighieri Isola-Osnovna šola Dante Alighieri Izola za šolsko leto 2015/2016
OS7-11R-320702-6 b.pdf
 • Točka: 06.bi
 • ITA/ Sklep: Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare Dante Alighieri Isola-Osnovna šola Dante Alighieri Izola za šolsko leto 2015/2016
OS7-11R-320403-14.docx
 • Točka: 06.c
 • Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare Dante Alighieri Isola-Osnovna šola Dante Alighieri Izola za leto 2016
OS7-11R-320702-6 c.doc
 • Točka: 06.c
 • Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare Dante Alighieri Isola-Osnovna šola Dante Alighieri Izola za leto 2016
OS7-11R-320702-6 c.pdf
 • Točka: 06.ci
 • ITA/ Sklep: Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare Dante Alighieri Isola-Osnovna šola Dante Alighieri Izola za leto 2016
OS7-11R-320403-15.docx
 • Točka: 07.a
 • Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade za leto 2015
OS7-11R-320702-7 a.doc
 • Točka: 07.a
 • Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade za leto 2015
OS7-11R-320702-7 a.pdf
 • Točka: 07.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade za leto 2015
OS7-11R-320403-16.docx
 • Točka: 07.b
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za šolsko leto 2015/2016
OS7-11R-320702-7 b.doc
 • Točka: 07.b1
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za šolsko leto 2015/2016
OS7-11R-320702-7 b1.pdf
 • Točka: 07.b2
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za šolsko leto 2015/2016
OS7-11R-320702-7 b2.pdf
 • Točka: 07.bi
 • ITA / Sklep: Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za šolsko leto 2015/2016
OS7-11R-320403-17.docx
 • Točka: 07.c
 • Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za leto 2016
OS7-11R-320702-7 c.doc
 • Točka: 07.c
 • Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za leto 2016
OS7-11R-320702-7 c.pdf
 • Točka: 07.ci
 • ITA / Sklep: Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za leto 2016
OS7-11R-320403-18.docx
 • Točka: 08.a
 • Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2015
OS7-11R-320702-8 a.doc
 • Točka: 08.a
 • Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2015
OS7-11R-320702-8 a.pdf
 • Točka: 08.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2015
OS7-11R-320403-19.docx
 • Točka: 08.b
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za šolsko leto 2015/2016
OS7-11R-320702-8 b.doc
 • Točka: 08.b1
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za šolsko leto 2015/2016
OS7-11R-320702-8 b1.pdf
 • Točka: 08.b2
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za šolsko leto 2015/2016
OS7-11R-320702-8 b2.pdf
 • Točka: 08.b3
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za šolsko leto 2015/2016
OS7-11R-320702-8 b3.pdf
 • Točka: 08.bi
 • ITA / Sklep: Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za šolsko leto 2015/2016
OS7-11R-320403-20.docx
 • Točka: 08.c
 • Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2016
OS7-11R-320702-8 c.doc
 • Točka: 08.c
 • Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2016
OS7-11R-320702-8 c.pdf
 • Točka: 08.ci
 • ITA / Sklep: Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2016
OS7-11R-320403-21.docx
 • Točka: 09.0
 • Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Izola za leto 2015 do vključno februar 2016 ter obravnava poročil o opravljenih nadzorih za leto 2015 do vključno februar 2016
OS7-11r-321211.pdf
 • Točka: 10.00
 • ZR2015 - Obrazlozitev
OS7-11R-320402-0.doc
 • Točka: 10.01
 • ZR2015 - Odlok - predlog
OS7-11R-320402-1.doc
 • Točka: 10.01i
 • ITA / ZR2015 - Odlok - predlog
OS7-11R-320403-22.doc
 • Točka: 10.02
 • ZR2015 Splošni del proračuna K4
OS7-11R-320402-2.pdf
 • Točka: 10.03
 • ZR2015 Posebni del proračunaK4
OS7-11R-320402-3.pdf
 • Točka: 10.04
 • ZR2015 Izvršitev NRP
OS7-11R-320402-4.pdf
 • Točka: 10.05
 • ZR2015 Dnevnik prerazporeditev
OS7-11R-320402-5.pdf
 • Točka: 10.06
 • ZR2015 LP 2015 Obcina Izola
OS7-11R-320402-6.doc
 • Točka: 10.07
 • ZR2015 LP KS LIVADE
OS7-11R-320402-7.pdf
 • Točka: 10.08
 • ZR2015 LP KS HALIAETUM
OS7-11R-320402-8.pdf
 • Točka: 10.09
 • ZR2015 LP KS KORTE
OS7-11R-320402-9.pdf
 • Točka: 10.10
 • ZR2015 LP KS JAGODJE
OS7-11R-320402-10.pdf
 • Točka: 10.11
 • ZR2015 LP STARO MESTO
OS7-11R-320402-11.pdf
 • Točka: 11.00
 • ADRION - predlog sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda
OS7-11R-320402-a.doc
 • Točka: 11.00i
 • ITA / ADRION - predlog sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda
OS7-11R-320403-25.docx
 • Točka: 12.a
 • Predlog sklepa o pričetku postopka razpisa za občinsko nagrado in priznanja za leto 2016
VI7-15R-320401.2.docx
 • Točka: 12.ai
 • ITA / Predlog sklepa o pričetku postopka razpisa za občinsko nagrado in priznanja za leto 2016
OS7-11R-320403-23.docx
 • Točka: 12.b
 • Soglasje k imenovanju direktorja JZ Obalne lekarne Koper
OS7-11R-320703-2-1.doc
 • Točka: 12.b
 • Soglasje k imenovanju direktorja JZ Obalne lekarne Koper
OS7-11R-320703-2-2.pdf
 • Točka: 12.bi
 • ITA / Sklep: Soglasje k imenovanju direktorja JZ Obalne lekarne Koper
OS7-11R-320403-24.docx
 • Točka: 13.00
 • Odgovor na pobudo - Pečan, Marič
OS7-11R-320402-o.pdf
Odbor za gospodarstvo in finance, 19. 4. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 11, Mandat: 7
 • Točka: 0.0
 • Vabilo z dnevnim redom
GF7-11R-320402.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti z dne 12. 4. 2016
GF7-11R-320402-2.zip
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 10. redne seje Odbora za gospodarstvo in finance
GF7-11R-320402-1.doc
 • Točka: 2.0
 • ZR2015 - Obrazlozitev
OS7-11R-320402-0.doc
 • Točka: 2.1
 • ZR2015 - Odlok - predlog
OS7-11R-320402-1.doc
 • Točka: 2.10
 • ZR2015 LP KS JAGODJE
OS7-11R-320402-10.pdf
 • Točka: 2.11
 • ZR2015 LP STARO MESTO
OS7-11R-320402-11.pdf
 • Točka: 2.2
 • ZR2015 Splošni del proračuna K4
OS7-11R-320402-2.pdf
 • Točka: 2.3
 • ZR2015 Posebni del proračunaK4
OS7-11R-320402-3.pdf
 • Točka: 2.4
 • ZR2015 Izvršitev NRP
OS7-11R-320402-4.pdf
 • Točka: 2.5
 • ZR2015 Dnevnik prerazporeditev
OS7-11R-320402-5.pdf
 • Točka: 2.6
 • ZR2015 LP 2015 Obcina Izola
OS7-11R-320402-6.doc
 • Točka: 2.7
 • ZR2015 LP KS LIVADE
OS7-11R-320402-7.pdf
 • Točka: 2.8
 • ZR2015 LP KS HALIAETUM
OS7-11R-320402-8.pdf
 • Točka: 2.9
 • ZR2015 LP KS KORTE
OS7-11R-320402-9.pdf
Odbor za družbene dejavnosti, 19. 4. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 7, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • Vabilo na 7. redno sejo ODD
DD7-7R-320403-v.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 6. redne seje ODD
DD7-7R-320403-1.docx
 • Točka: 2.a
 • Letno poročilo JZ Mestna knjižnica Izola za leto 2015
OS7-11R-320705-2 a.docx
 • Točka: 2.a
 • Letno poročilo JZ Mestna knjižnica Izola za leto 2015
OS7-11R-320705-2 a.pdf
 • Točka: 2.b
 • Program dela in razvoja javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2016
OS7-11R-320705-2 b.docx
 • Točka: 2.b,c
 • Program dela in razvoja ter finančni načrt JZ MKI za leto 2016
OS7-11R-320705-2 b-c.pdf
 • Točka: 2.c
 • Finančni načrt javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2016
OS7-11R-320705-2 c.docx
 • Točka: 2.d
 • Predstavitev MKI
DD7-7R-320403-3.ppt
 • Točka: 3.a
 • Letno poročilo JZ Obalne lekarne Koper za leto 2015 - predlog sklepa
OS7-11R-320703-1-1-1.doc
 • Točka: 3.a
 • Letno poročilo JZ Obalne lekarne Koper za leto 2015 - spremni dopis
OS7-11R-320703-1-1-2.pdf
 • Točka: 3.a
 • Letno poročilo JZ Obalne lekarne Koper za leto 2015
OS7-11R-320703-1-1-3.pdf
 • Točka: 3.b
 • Program dela in razvoja JZ Obalne lekarne Koper za leto 2016
OS7-11R-320703-1-1-3.pdf
 • Točka: 3.b
 • Program dela in razvoja JZ Obalne lekarne Koper za leto 2016 - predlog sklepa
OS7-11R-320703-1-2-1.doc
 • Točka: 3.b
 • Program dela in razvoja JZ Obalne lekarne Koper za leto 2016 - spremni dopis
OS7-11R-320703-1-2-2.pdf
 • Točka: 3.c
 • Finančni načrt JZ Obalne lekarne Koper za leto 2016 - predlog sklepa
OS7-11R-320703-1-3-1.doc
 • Točka: 3.c
 • Finančni načrt JZ Obalne lekarne Koper za leto 2016 - spremni dopis
OS7-11R-320703-1-3-2.pdf
 • Točka: 3.c
 • Finančni načrt JZ Obalne lekarne Koper za leto 2016
OS7-11R-320703-1-3-3.pdf
 • Točka: 3.d
 • Predstavitev OL Koper
DD7-7R-320403-7.pptx
 • Točka: 4.a
 • Letno poročilo Glasbene šole Koper za leto 2015
OS7-11R-320702-4 a.doc
 • Točka: 4.a
 • Letno poročilo Glasbene šole Koper za leto 2015
OS7-11R-320702-4 a.pdf
 • Točka: 4.b
 • Letni delovni načrt Glasbene šole Koper za šolsko leto 2015/2016
OS7-11R-320702-4 b.doc
 • Točka: 4.b
 • Letni delovni načrt Glasbene šole Koper za šolsko leto 2015/2016
OS7-11R-320702-4 b.pdf
 • Točka: 4.c
 • Finančni načrt Glasbene šole Koper za leto 2016
OS7-11R-320702-4 c.doc
 • Točka: 4.c
 • Finančni načrt Glasbene šole Koper za leto 2016
OS7-11R-320702-4 c.pdf
 • Točka: 4.d
 • Predstavitev Glasbena šola
DD7-7R-320403-6.pptx
 • Točka: 5.a
 • Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za leto 2015
OS7-11R-320702-5 a.doc
 • Točka: 5.a
 • Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za leto 2015
OS7-11R-320702-5 a.pdf
 • Točka: 5.b
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za šolsko leto 2015/2016
OS7-11R-320702-5 b.doc
 • Točka: 5.b
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za šolsko leto 2015/2016
OS7-11R-320702-5 b.pdf
 • Točka: 5.c
 • Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za leto 2016
OS7-11R-320702-5 c.doc
 • Točka: 5.c
 • Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za leto 2016
OS7-11R-320702-5 c.pdf
 • Točka: 5.d
 • Predstavitev Vrtec Mavrica
DD7-7R-320403-2.ppt
 • Točka: 6.a
 • Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare Dante Alighieri Isola-Osnovna šola Dante Alighieri Izola za leto 2015
OS7-11R-320702-6 a.doc
 • Točka: 6.a
 • Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare Dante Alighieri Isola-Osnovna šola Dante Alighieri Izola za leto 2015
OS7-11R-320702-6 a.pdf
 • Točka: 6.b
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare Dante Alighieri Isola-Osnovna šola Dante Alighieri Izola za šolsko leto 2015/2016
OS7-11R-320702-6 b.doc
 • Točka: 6.b
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare Dante Alighieri Isola-Osnovna šola Dante Alighieri Izola za šolsko leto 2015/2016
OS7-11R-320702-6 b.pdf
 • Točka: 6.c
 • Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare Dante Alighieri Isola-Osnovna šola Dante Alighieri Izola za leto 2016
OS7-11R-320702-6 c.doc
 • Točka: 6.c
 • Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare Dante Alighieri Isola-Osnovna šola Dante Alighieri Izola za leto 2016
OS7-11R-320702-6 c.pdf
 • Točka: 6.d
 • Predstavitev SE Dante Alighieri
DD7-7R-320403-8.ppt
 • Točka: 7.a
 • Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade za leto 2015
OS7-11R-320702-7 a.doc
 • Točka: 7.a
 • Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade za leto 2015
OS7-11R-320702-7 a.pdf
 • Točka: 7.b
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za šolsko leto 2015/2016
OS7-11R-320702-7 b.doc
 • Točka: 7.b1
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za šolsko leto 2015/2016
OS7-11R-320702-7 b1.pdf
 • Točka: 7.b2
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za šolsko leto 2015/2016
OS7-11R-320702-7 b2.pdf
 • Točka: 7.c
 • Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za leto 2016
OS7-11R-320702-7 c.doc
 • Točka: 7.c
 • Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za leto 2016
OS7-11R-320702-7 c.pdf
 • Točka: 7.d
 • Predstavitev OŠ Livade
DD7-7R-320403-9.pptx
 • Točka: 8.a
 • Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2015
OS7-11R-320702-8 a.doc
 • Točka: 8.a
 • Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2015
OS7-11R-320702-8 a.pdf
 • Točka: 8.b1
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za šolsko leto 2015/2016
OS7-11R-320702-8 b1.pdf
 • Točka: 8.b2
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za šolsko leto 2015/2016
OS7-11R-320702-8 b2.pdf
 • Točka: 8.b3
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za šolsko leto 2015/2016
OS7-11R-320702-8 b3.pdf
 • Točka: 8.c
 • Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2016
OS7-11R-320702-8 c.doc
 • Točka: 8.c
 • Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2016
OS7-11R-320702-8 c.pdf
 • Točka: 8.d
 • Predstavitev OŠ Vojke Šmuc
DD7-7R-320403-4.ppt