Občina Izola

05 / Organi občine

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Seje
Izberi organ:
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 21. 9. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 34, Mandat: 7
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na 34. redno sejo, 21. 9. 2018
jd7-34r-321231-v.doc
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 32. redne seje KS
jd7-32r-321231-z.doc
 • Točka: 1.1
 • Zapisnik 33. redne seje KS
jd7-33r-321231-z.doc
Svet krajevne skupnosti Korte, 20. 9. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 37, Mandat: 7
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na 37. redno sejo KS
ko7-37r-321211-v.doc
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 36. redne seje KS
ko7-36r-321211-z (3).doc
Nadzorni odbor Občine Izola, 10. 9. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 35, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
no7-35r-320402-v.docx
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 34. redne seje z dne 18. 6. 2018
no7-34r-320402-z.doc
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 7. 9. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 33, Mandat: 7
 • Točka:
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na 33. redno sejo Sveta KS Jagodje - Dobrava
jd7-33r-321231-v.doc
Občinski svet občine Izola, 30. 8. 2018, Vrsta seje: Dopisna, Zap. št. seje: 4, Mandat: 7
 • Točka:
 • Točka: 0
 • Vabilo z dnevnim redom in glasovnico
OS7-4D-320401-1.doc
 • Točka: 1.1
 • Obrazložitev in predlog sklepa SLO
OS7-4D-320401-2.doc
 • Točka: 1.2
 • Obrazložitev in predlog sklepa ITA
OS7-4D-320403-2.doc
 • Točka: 1.3
 • Gradivo
OS7-4d-023200-g.pdf
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 7. 8. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 32, Mandat: 7
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na 32. redno sejo KS, z dne 7. 8. 2018
jd7-32r-321231-v.doc
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 31. redne seje
jd7-31r-321231-z.doc
Svet krajevne skupnosti Korte, 11. 7. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 36, Mandat: 7
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na 36. redno sejo KS Korte
ko7-36r-321211-v.doc
 • Točka: 0.1
 • Zapisnik 35. redne seje KS Korte
ko7-36r-321211-z.doc
Občinski svet občine Izola, 5. 7. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 29, Mandat: 7
 • Točka: 0.01
 • Gradivo v celoti na dan 22. 6. 2018
os7-29r-320402-g.zip
 • Točka: 0.02
 • Dodatno gradivo - svetnikom na klop
os7-29r-320402-dg.zip
 • Točka: 00.00
 • Vabilo za 29. redno sejo
OS7-29R-023200-v.doc
 • Točka: 01.00
 • Zapisnik 28. redne seje z dne 24. 5. 2018
os7-28r-320402-z.doc
 • Točka: 02.00
 • Poslovnik Občinskega sveta Občine Izola - predlog UPB
sp7-33r-320601-1a.doc
 • Točka: 02.00i
 • ITA / Poslovnik Občinskega sveta Občine Izola - predlog UPB
OS7-29R-320403-1.docx
 • Točka: 03.00
 • Obrazložitev Odloka o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi, delovnem podroc·ju in sestavi delovnih teles Obcinskega sveta
SP7-33R-320402-3a1.docx
 • Točka: 03.01
 • Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi, delovnem podrocju in sestavi delovnih teles Obc·inskega sveta
SP7-33R-320402-3b2.doc
 • Točka: 03.01i
 • ITA / Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi, delovnem podrocju in sestavi delovnih teles Obc·inskega sveta
OS7-29R-320403-2.doc
 • Točka: 04.00
 • OPN_dopolnjen osnutek_obrazložitev
OP7-19R-321013-00.doc
 • Točka: 04.00i
 • ITA / Sklep: OPN_dopolnjen osnutek_obrazložitev
OS7-29R-320403-3.docx
 • Točka: 04.01
 • OPN_dopolnjen osnutek_tekstualni del
OP7-19R-321013-01.zip
 • Točka: 04.02
 • OPN_dopolnjen osnutek_grafični del
OP7-19R-321013-02.zip
 • Točka: 04.03
 • OPN_dopolnjen osnutek_priloge
OP7-19R-321013-03.zip
 • Točka: 05.00
 • Obrazložitev Odloka o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2018
os7-29r-320301-1.doc
 • Točka: 05.01
 • Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2018
os7-29r-320301-2.doc
 • Točka: 05.01i
 • ITA / Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2018
OS7-29R-320403-5.doc
 • Točka: 05.02
 • Splošni del K4
os7-29r-320301-3.pdf
 • Točka: 05.03
 • Posebni del K4
os7-29r-320301-4.pdf
 • Točka: 05.04
 • NRP
os7-29r-320301-5.pdf
 • Točka: 05.05
 • DOPOLNITEV: Rebalansa proračuna - obrazložitev
os7-29r-320301-5.doc
 • Točka: 05.06
 • DOPOLNITEV: NRP
os7-29r-320301-6.pdf
 • Točka: 06.00
 • Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS7-29R-320702-1.doc
 • Točka: 06.00i
 • ITA / Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS7-29R-320403-6.docx
 • Točka: 06.01
 • Priloga VIZ vrtec Mavrica Izola - razporeditve preteklih presežkov
OS7-29R-320702-1.pdf
 • Točka: 07.00
 • Predloga razporeditve preteklih presežkov javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola«
OS7-29R-320705-1.doc
 • Točka: 07.00i
 • ITA / Predloga razporeditve preteklih presežkov javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola«
OS7-29R-320403-7.docx
 • Točka: 07.01
 • Priloga JZ CKŠP - razporeditve preteklih presežkov
OS7-29R-320705-1.pdf
 • Točka: 08.00
 • Poročilo o opravljeni redni notranji reviziji poslovanja ZD Izola
OS7-29R-320704-1.pdf
 • Točka: 09.00
 • Odlok o turistični taksi v Občini Izola - druga obravnava
OS7-29R-321005-1.pdf
 • Točka: 09.00i
 • ITA / Odlok o turistični taksi v Občini Izola - druga obravnava
OS7-29R-320403-8.docx
 • Točka: 10.a
 • Prodaja nep. ID znak: 2626-947-12, 2626-947-13, 2626-947-14, 2626-947-16
OS7-29R-321006-1.pdf
 • Točka: 10.ai
 • ITA / Sklep: Prodaja nep. ID znak: 2626-947-12, 2626-947-13, 2626-947-14, 2626-947-16
OS7-29R-320403-12.docx
 • Točka: 10.b1
 • Menjava dela nep. ID znak: parcela 2628 4878 za nep. ID znak: parcela 2628 4890-5 in 2628 4890-3
OS7-29R-321006-2.pdf
 • Točka: 10.b2
 • Predlog sklepa z dne 5. 7. 2018
os7-29r-321006-21.docx
 • Točka: 10.b3
 • Zemljiškoknjižni izpisek z dne 29. 6. 2018
os7-29r-321006-22.pdf
 • Točka: 10.bi
 • ITA / Sklep: Menjava dela nep. ID znak: parcela 2628 4878 za nep. ID znak: parcela 2628 4890-5 in 2628 4890-3
OS7-29R-320403-10.docx
 • Točka: 10.c
 • Prodaja nep. ID znak: del stavbe 2626-2003-7
OS7-29R-321006-3.pdf
 • Točka: 10.ci
 • ITA / Sklep: Prodaja nep. ID znak: del stavbe 2626-2003-7
OS7-29R-320403-9.docx
 • Točka: 10.d
 • Nakup dela nepremičnine s parc.št. 496 k.o. Dvori
OS7-29R-321007-1.pdf
 • Točka: 10.di
 • ITA / Sklep: Nakup dela nepremičnine s parc.št. 496 k.o. Dvori
OS7-29R-320403-11.docx
 • Točka: 10.e
 • Nakup parc. št. 5456-5 in delov parc. št. 5456-7, 5456-8 in 5456-9, vse k.o. 2628-Malija
OS7-29R-320810-1.doc
 • Točka: 10.ei
 • ITA / Sklep: Nakup parc. št. 5456-5 in delov parc. št. 5456-7, 5456-8 in 5456-9, vse k.o. 2628-Malija
OS7-29R-320403-13.docx
 • Točka: 10.f
 • Nakup dela parc. št. 3233-8 k.o. 2715-Cetore
OS7-29R-320810-2.doc
 • Točka: 10.fi
 • ITA / Sklep: Nakup dela parc. št. 3233-8 k.o. 2715-Cetore
OS7-29R-320403-14.docx
 • Točka: 11.00
 • Odlok o spremembah in dpolnitvah Odloka o občinskem pristanišču Izola - skrajšani postopek
OS7-29R-320808-1.pdf
 • Točka: 11.00i
 • ITA / Odlok o spremembah in dpolnitvah Odloka o občinskem pristanišču Izola - skrajšani postopek
OS7-29R-320403-15.docx
 • Točka: 11.01
 • Pobudi JP Komuanla Izola d.o.o.
OS7-29R-320808-2.pdf
 • Točka: 12.00
 • Elaborat o oblikovanju cen za 24-urno dežurno službo in predlog cene
OS7-29R-320808-3.pdf
 • Točka: 12.00i
 • ITA /Elaborat o oblikovanju cen za 24-urno dežurno službo in predlog cene
OS7-29R-320403-16.docx
 • Točka: 12.01
 • Gradivo JP Komunala Izola d.o.o. z dne 15. 6. 2018
OS7-29R-320808-4.pdf
 • Točka: 13.
 • Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanije za lokalne volitve 2018 v Občini Izola
os7-29r-320601-1.doc
 • Točka: 13i
 • ITA / Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanije za lokalne volitve 2018 v Občini Izola
OS7-29R-320403-17.docx
 • Točka: 14.
 • Odgovor na svetniško pobudo Liste Izolani v zvezi z umestitvijo umetniških in podobnih izdelkov v javni prostor
os7-29r-321102-1.pdf
 • Točka: 15.1
 • RAZŠIRITEV DR: Soglasje k zadolževanju JZ ZD Izola - obnovitev revolving kredit
os7-29r-320701-1.doc
 • Točka: 15.2
 • RAZŠIREITEV DR: vloga JZ ZD Izola
os7-29r-320701-2.pdf
Statutarno pravna komisija, 4. 7. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 34, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
SP7-34R-320402-v.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 26. 6. 2018
sp7-34r-320402-g.zip
 • Točka: 1.1
 • Zapisnik 32. redne seje z dne 23. 5. 2018
SP7-32R-320601-Z.docx
 • Točka: 1.2
 • Zapisnik 33. redne seje z dne 14. 6. 2018
sp7-33r-320601-z.docx
 • Točka: 2.
 • Poslovnik Občinskega sveta Občine Izola - predlog UPB
sp7-33r-320601-1a.doc
 • Točka: 3.1
 • Obrazložitev Odloka o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi, delovnem podroc·ju in sestavi delovnih teles Obcinskega sveta
SP7-33R-320402-3a1.docx
 • Točka: 3.2
 • Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi, delovnem podrocju in sestavi delovnih teles Obc·inskega sveta
SP7-33R-320402-3b2.doc
 • Točka: 4.1
 • Obrazložitev Odloka o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2018
os7-29r-320301-1.doc
 • Točka: 4.2
 • Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2018
os7-29r-320301-2.doc
 • Točka: 4.3
 • Splošni del K4
os7-29r-320301-3.pdf
 • Točka: 4.4
 • Posebni del K4
os7-29r-320301-4.pdf
 • Točka: 4.5
 • NRP
os7-29r-320301-5.pdf
 • Točka: 5.
 • Odlok o turistični taksi v Občini Izola - druga obravnava
OS7-29R-321005-1.pdf
 • Točka: 6.
 • Odlok o spremembah in dpolnitvah Odloka o občinskem pristanišču Izola - skrajšani postopek
OS7-29R-320808-1.pdf
 • Točka: 6.1
 • Pobudi JP Komuanla Izola d.o.o.
OS7-29R-320808-2.pdf
Odbor za družbene dejavnosti, 3. 7. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 23, Mandat: 7
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z DR
DD7-23R-320403-v.docx
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 22. redne seje ODD
DD7-23R-320403-1.docx
 • Točka: 2.
 • Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS7-29R-320702-1.doc
 • Točka: 2.1
 • Priloga VIZ vrtec Mavrica Izola - razporeditve preteklih presežkov
OS7-29R-320702-1.pdf
 • Točka: 3.
 • Predloga razporeditve preteklih presežkov javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola«
OS7-29R-320705-1.doc
 • Točka: 3.1
 • Priloga JZ CKŠP - razporeditve preteklih presežkov
OS7-29R-320705-1.pdf
Odbor za gospodarstvo in finance, 3. 7. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 29, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
GF7-29R-320402-v.doc
 • Točka: 0.1.
 • Gradivo v celoti na dan 26. 6. 2018
gf7-29r-320402-g.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 28. redne seje z dne 22. 5. 2018
GF7-28R-320402-z.doc
 • Točka: 2.0.
 • Obrazložitev Odloka o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2018
os7-29r-320301-1.doc
 • Točka: 2.1.
 • Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2018
os7-29r-320301-2.doc
 • Točka: 2.2.
 • Splošni del K4
os7-29r-320301-3.pdf
 • Točka: 2.3.
 • Posebni del K4
os7-29r-320301-4.pdf
 • Točka: 2.4.
 • NRP
os7-29r-320301-5.pdf
 • Točka: 3.0.
 • Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS7-29R-320702-1.doc
 • Točka: 3.1.
 • Priloga VIZ vrtec Mavrica Izola - razporeditve preteklih presežkov
OS7-29R-320702-1.pdf
 • Točka: 4.0.
 • Predloga razporeditve preteklih presežkov javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola«
OS7-29R-320705-1.doc
 • Točka: 4.1.
 • Priloga JZ CKŠP - razporeditve preteklih presežkov
OS7-29R-320705-1.pdf
 • Točka: 5.
 • Poročilo o opravljeni redni notranji reviziji poslovanja ZD Izola
OS7-29R-320704-1.pdf
 • Točka: 6.
 • Odlok o turistični taksi v Občini Izola - druga obravnava
OS7-29R-321005-1.pdf
 • Točka: 7.a
 • Prodaja nep. ID znak: 2626-947-12, 2626-947-13, 2626-947-14, 2626-947-16
OS7-29R-321006-1.pdf
 • Točka: 7.b
 • Menjava dela nep. ID znak: parcela 2628 4878 za nep. ID znak: parcela 2628 4890-5 in 2628 4890-3
OS7-29R-321006-2.pdf
 • Točka: 7.c
 • Prodaja nep. ID znak: del stavbe 2626-2003-7
OS7-29R-321006-3.pdf
 • Točka: 7.d
 • Nakup dela nepremičnine s parc.št. 496 k.o. Dvori
OS7-29R-321007-1.pdf
 • Točka: 7.e
 • Nakup parc. št. 5456-5 in delov parc. št. 5456-7, 5456-8 in 5456-9, vse k.o. 2628-Malija
OS7-29R-320810-1.doc
 • Točka: 7.f
 • Nakup dela parc. št. 3233-8 k.o. 2715-Cetore
OS7-29R-320810-2.doc
 • Točka: 8.
 • Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanije za lokalne volitve 2018 v Občini Izola
os7-29r-320601-1.doc
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 2. 7. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 27, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • vabilo na 27 rednos ejo OGJSP
GJ7-27R-320801-v27 -slo+ita.doc
 • Točka: 0.1
 • gradivo skupaj
gradivo za 27 redno sejo OGJSP - skupaj.zip
 • Točka: 1.
 • zapisnik 26 redne seje OGJSP
GJ7-26R-320801-z26.doc
 • Točka: 2.1.
 • Sprememba odloka o občinskem pristanišču
OS7-29R-320808-1.pdf
 • Točka: 2.2.
 • Pobuda za spremembo odloka o občinskem pristanišču
OS7-29R-320808-2.pdf
 • Točka: 3.1.
 • Elaborat in cenik za 24-urno dežurno službo
OS7-29R-320808-3.pdf
 • Točka: 3.2.
 • gradivo JP KI za elaborat 24-urne službe
OS7-29R-320808-4.pdf
Pododbor za kraj. samo. in toponomastiko, 27. 6. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 7, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • vabilo na 7. redno sejo
to7-7r-320407-v.docx
 • Točka: 1.
 • zapisnik 6. redne seje
to7-6r-320407-z.docx
 • Točka: 2.a
 • elaborat
to7-7r-320407-2a.pdf
 • Točka: 2.b
 • seznam ulic
to7-7r-320407-2b.pdf
 • Točka: 2.c
 • kronološki potek vsebine
to7-7r-320407-2c.pdf
 • Točka: 2.d
 • seznam ulic-zgodovinsko
to7-7r-320407-2d.xlsx
Odbor za okolje in prostor, 21. 6. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 18, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
oo7-19r-321012-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 17. redne seje z dne 23. 4. 2018
oo7-18r-321012-z.docx
 • Točka: 4.1
 • OPN_dopolnjen osnutek - predstavitev
OP7-19R-321013-1.pptx
 • Točka: 4.2
 • OPN_dopolnjen_osnutek_odlok - delovno gradivo
OP7-19R-321013-2.pdf
 • Točka: 4.3
 • OPN_priloga1_enostavni_nezahtevni - delovno gradivo
OP7-19R-321013-3.pdf
 • Točka: 4.4
 • OPN_Grafični del strateškega dela
OP7-19R-321013-4.zip
 • Točka: 4.5
 • OPN_Grafični del izvedbenega dela - Karta_1 in 3
OP7-19R-321013-5.zip
 • Točka: 4.6
 • OPN_dopolnjen osnutek_obrazložitev - dopolnitev z dne 21.6.2018
OP7-19R-321013-00.doc
 • Točka: 4.7
 • OPN_dopolnjen osnutek_tekstualni del - dopolnitev z dne 21.6.2018
OP7-19R-321013-01.zip
 • Točka: 4.8
 • OPN_dopolnjen osnutek_grafični del - dopolnitev z dne 21.6.2018
OP7-19R-321013-02.zip
 • Točka: 4.9
 • OPN_dopolnjen osnutek_priloge - dopolnitev z dne 21.6.2018
OP7-19R-321013-03.zip
Komisija za razvoj podeželja, 21. 6. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 9, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
oo7-19r-321012-v.doc
 • Točka: 3.
 • Zapisnik 8. redne seje z dne 15. 6. 2018
pr7-8r-321012-z.docx
 • Točka: 4.1
 • OPN_dopolnjen osnutek - predstavitev
RP7-9R-321013-1.pptx
 • Točka: 4.2
 • OPN_dopolnjen_osnutek_odlok - delovno gradivo
RP7-9R-321013-2.pdf
 • Točka: 4.3
 • OPN_priloga1_enostavni_nezahtevni - delovno gradivo
RP7-9R-321013-3.pdf
 • Točka: 4.4
 • OPN_Grafični del strateškega dela
RP7-9R-321013-4.zip
 • Točka: 4.5
 • OPN_Grafični del izvedbenega dela - Karta_1 in 3
RP7-9R-321013-5.zip
 • Točka: 4.6
 • OPN_dopolnjen osnutek_obrazložitev - dopolnitev z dne 21.6.2018
OP7-19R-321013-00.doc
 • Točka: 4.7
 • OPN_dopolnjen osnutek_tekstualni del - dopolnitev z dne 21.6.2018
OP7-19R-321013-01.zip
 • Točka: 4.8
 • OPN_dopolnjen osnutek_grafični del - dopolnitev z dne 21.6.2018
OP7-19R-321013-02.zip
 • Točka: 4.9
 • OPN_dopolnjen osnutek_priloge - dopolnitev z dne 21.6.2018
OP7-19R-321013-03.zip
Svet krajevne skupnosti Livade, 20. 6. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 6, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
li7-6r-321221-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 5 redne seje z dne 15. 2. 2017
li7-5r-321221-z.doc
Svet krajevne skupnosti Halietum, 19. 6. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 10, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
ha7-10r-321124-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 9. redne seje z dne 9. 11. 2017
ha7-9r-321124-z.doc
Nadzorni odbor Občine Izola, 18. 6. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 34, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
no7-34r-320402-v.docx
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 33. redne seje z dne 14. 5. 2018
no7-33r-320402-z.doc
Statutarno pravna komisija, 14. 6. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 33, Mandat: 7
 • Točka: 0.0
 • Vabilo za sejo
SP7-33R-320402-v.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 12. 6. 2018
sp7-33r-320402-g.zip
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti na dan 13. 6. 2018
sp7-33r-320402-g1.zip
 • Točka: 1.
 • Priprava predloga uradnega prečiščenega besedila Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola
sp7-33r-320601-1.doc
 • Točka: 2.
 • Pregled besedila Odloka o ustanovitvi, delovnem področju in sestavi delovnih teles Občinskga sveta Občine Izola (Uradne objave, št. 10/11 - uradno prečiščeno besedilo)
sp7-33r-320601-2.doc
 • Točka: 3.1
 • Obrazložitev: Odlok o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi, delovnem področju in sestavi delovnih teles Občinskega sveta Občine Izola – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
SP7-33R-320402-3a.docx
 • Točka: 3.2
 • Odlok o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi, delovnem področju in sestavi delovnih teles Občinskega sveta Občine Izola – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
SP7-33R-320402-3b.doc
Komisija za razvoj podeželja, 13. 6. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 8, Mandat: 7
 • Točka:
 • vabilo
RP7-8R-321012-1.docx
 • Točka:
 • zapisnik 6. redne seje
RP7-8R-321012-2.docx
 • Točka:
 • zapisnik 7. redne seje
RP7-8R-320012-3.docx
 • Točka:
 • Objava javnih ponudb SKZG RS
RP7-8R-321012-4.pdf
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 7. 6. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 31, Mandat: 7
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na 31. redno Sejo KS Jagodje - Dobrava, z dne 7.6.2018
jd7-31r-321231-v.doc
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 30. redne seje KS Jagodje - Dobrava, z dne 11.4.2018
JD7-30R-320402-z.doc
Svet krajevne skupnosti Korte, 30. 5. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 35, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
ko7-35rs-321211-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 34. redne seje z dne 12. 3. 2018
ko7-34rs-321211-z.docx
Občinski svet občine Izola, 24. 5. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 28, Mandat: 7
 • Točka: 00.00
 • Vabilo z dnevnim redom
OS7-28R-023200- v.doc
 • Točka: 00.01
 • Gradivo v celoti na dan 14. 5. 2018
os7-28r-320402-g.zip
 • Točka: 00.02
 • Dodatno gradivo - Občinskim svetnikom na klop
os7-28r-320402-dg.zip
 • Točka: 01.00
 • Zapisnik 27. redne seje Občinskega sveta Občine Izola
os7-27r-320402-z.doc
 • Točka: 02.00
 • Odlok o turistični taksi v Občini Izola - 1.obravnava
OS7-28R-321005-1.pdf
 • Točka: 02.00i
 • ITA / Sklep: Odlok o turistični taksi v Občini Izola - 1.obravnava
OS7-28R-320403-24.docx
 • Točka: 03.00
 • Predlog Odloka o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Izola – 2. obravnava
OS7-28R-320705-1.docx
 • Točka: 03.00i
 • ITA / Predlog Odloka o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Izola – 2. obravnava
OS7-28R-320403-3.docx
 • Točka: 04.00
 • Predlog Pravilnika o merilih za vrednotenje letnega programa športa v občini Izola
OS7-28R-320705-2.docx
 • Točka: 04.00i
 • ITA / Predlog Pravilnika o merilih za vrednotenje letnega programa športa v občini Izola
OS7-28R-320403-4.docx
 • Točka: 05.00
 • Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Dante Alighieri Isola – Osnovna šola Dante Alighieri Izola
OS7-28R-320702-6.1.doc
 • Točka: 05.00i
 • ITA / Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Dante Alighieri Isola – Osnovna šola Dante Alighieri Izola
OS7-28R-320403-5.doc
 • Točka: 05.01
 • Priloga: Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Dante Alighieri Isola – Osnovna šola Dante Alighieri Izola
OS7-28R-320702-6.2.pdf
 • Točka: 05.02
 • Sklep Italijanske narodne skupnosti
OS7-28R-320702-6.3.pdf
 • Točka: 06.a
 • Letno poročilo javnega zavoda Glasbena šola Koper za leto 2017
OS7-28R-320702-1.3.doc
 • Točka: 06.a
 • Priloga: Letno poročilo javnega zavoda Glasbena šola Koper za leto 2017
OS7-28R-320702-1.3.pdf
 • Točka: 06.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo javnega zavoda Glasbena šola Koper za leto 2017
OS7-28R-320403-6.docx
 • Točka: 06.b
 • Letni delovni načrt javnega zavoda Glasbena šola Koper za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-1.2.doc
 • Točka: 06.b
 • Priloga: Letni delovni načrt javnega zavoda Glasbena šola Koper za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-1.2.pdf
 • Točka: 06.bi
 • ITA / Letni delovni načrt javnega zavoda Glasbena šola Koper za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320403-7.docx
 • Točka: 06.c
 • Finančni načrt javnega zavoda Glasbena šola Koper za leto 2018
OS7-28R-320702-1.1.doc
 • Točka: 06.c
 • Priloga: Finančni načrt javnega zavoda Glasbena šola Koper za leto 2018
OS7-28R-320702-1.1.pdf
 • Točka: 06.ci
 • ITA / Sklep: Finančni načrt javnega zavoda Glasbena šola Koper za leto 2018
OS7-28R-320403-8.docx
 • Točka: 07.a
 • Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za leto 2017
OS7-28R-320702-2.3.docx
 • Točka: 07.a
 • Priloga: Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za leto 2017
OS7-28R-320702-2.3.pdf
 • Točka: 07.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za leto 2017
OS7-28R-320403-9.docx
 • Točka: 07.b
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-2.2.doc
 • Točka: 07.b
 • Priloga: Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-2.2.pdf
 • Točka: 07.bi
 • ITA / Sklep: Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320403-10.docx
 • Točka: 07.c
 • Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za leto 2018
OS7-28R-320702-2.1.doc
 • Točka: 07.c
 • Priloga: Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za leto 2018
OS7-28R-320702-2.1.pdf
 • Točka: 07.ci
 • ITA / Sklep: Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za leto 2018
OS7-28R-320403-11.docx
 • Točka: 08.a
 • Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za leto 2017
OS7-28R-320702-3.3.doc
 • Točka: 08.a
 • Priloga: Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za leto 2017
OS7-28R-320702-3.3.pdf
 • Točka: 08.ai
 • ITA / Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za leto 2017
OS7-28R-320403-12.docx
 • Točka: 08.b
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare – Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-3.2.doc
 • Točka: 08.b
 • Priloga: Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare – Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-3.2.pdf
 • Točka: 08.bi
 • ITA / Sklep: Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare – Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320403-13.docx
 • Točka: 08.c
 • Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za leto 2018
OS7-28R-320702-3.1.doc
 • Točka: 08.c
 • Priloga: Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za leto 2018
OS7-28R-320702-3.1.pdf
 • Točka: 08.ci
 • ITA / Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za leto 2018
OS7-28R-320403-14.docx
 • Točka: 09.a
 • Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za leto 2017
OS7-28R-320702-4.3.doc
 • Točka: 09.a
 • Priloga: Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za leto 2017
OS7-28R-320702-4.3.pdf
 • Točka: 09.ai
 • ITA / Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za leto 2017
OS7-28R-320403-15.docx
 • Točka: 09.b
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-4.2.doc
 • Točka: 09.b
 • Priloga: Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-4.2.pdf
 • Točka: 09.bi
 • ITA / Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320403-16.docx
 • Točka: 09.c
 • Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za leto 2018
OS7-28R-320702-4.1.doc
 • Točka: 09.c
 • Priloga: Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za leto 2018
OS7-28R-320702-4.1.pdf
 • Točka: 09.ci
 • ITA / Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za leto 2018
OS7-28R-320403-17.docx
 • Točka: 10.a
 • Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2017
OS7-28R-320702-5.3.doc
 • Točka: 10.a
 • Priloga: Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2017
OS7-28R-320702-5.3.pdf
 • Točka: 10.ai
 • ITA / Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2017
OS7-28R-320403-18.docx
 • Točka: 10.b
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-5.2.doc
 • Točka: 10.b
 • Priloga: Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-5.2.pdf
 • Točka: 10.bi
 • ITA / Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320403-19.docx
 • Točka: 10.c
 • Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2018
OS7-28R-320702-5.1.doc
 • Točka: 10.c
 • Priloga: Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2018
OS7-28R-320702-5.1.pdf
 • Točka: 10.ci
 • ITA / Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2018
OS7-28R-320403-20.docx
 • Točka: 11.00
 • Obrazložitev Letneg poročila 2017 JP Komunala Izola d.o.o.
os7-28r-320801-1.docx
 • Točka: 11.00i
 • ITA / Sklep: Obrazložitev Letneg poročila 2017 JP Komunala Izola d.o.o.
OS7-28R-320403-21.docx
 • Točka: 11.01
 • Letno poročilo 2017 JP Komunala Izola d.o.o. - obrazložitev
os7-28r-320801-1.pdf
 • Točka: 11.02
 • Letno poročilo 2017 JP Komunala Izola d.o.o.
os7-28r-320801-2.pdf
 • Točka: 11.03
 • Poročilo o delu Nadzornega sveta in preventivi letnega poročila za leto 2017
os7-28r-320801-3.pdf
 • Točka: 11.05
 • Sklep Nadzornega sveta (letno poročilo 2017)
os7-28r-320801-4.pdf
 • Točka: 13.00
 • Poročilo o izvajanju občinskega programa varnosti v letu 2017 - obrazložitev
OS7-28R-320403-1.doc
 • Točka: 13.00i
 • ITA / Sklep: Poročilo o izvajanju občinskega programa varnosti v letu 2017 - obrazložitev
OS7-28R-320403-22.docx
 • Točka: 13.01
 • Poročilo o izvajanju občinskega programa varnosti v letu 2017
OS7-28R-320403-2.doc
 • Točka: 14.00
 • Predlog odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Izola za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja in poplav v letu 2017
os7-28r-3203013-1.doc
 • Točka: 14.00i
 • ITA / Predlog odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Izola za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja in poplav v letu 2017
OS7-28R-320403-23.docx
 • Točka: 15.a
 • Prodaja nepremičnine ID znak: 2715-3189/8
OS7-28R-321007-1.pdf
 • Točka: 15.ai
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnine ID znak: 2715-3189/8
OS7-28R-320403-25.docx
 • Točka: 15.b
 • Prodaja nepremičnine ID znak: 2626 966/2
OS7-28R-321007-2.pdf
 • Točka: 15.bi
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnine ID znak: 2626 966/2
OS7-28R-320403-26.docx
 • Točka: 16.a
 • Predlog soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Obalne lekarne Koper
os7-28r-320704-161.pdf
 • Točka: 16.ai
 • ITA / Sklep: Predlog soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Obalne lekarne Koper
OS7-28R-320403-27.docx
 • Točka: 17.01
 • Odgovor na vprasanje IJN (Bogdan Gerk) - Hitrostne ovire C. v Pregavor
os7-28r-320801-o1.pdf
 • Točka: 17.02
 • Odgovor na vprasanje IJN (Manca Vadnjal) - Ureditev parkirišč OŠ Vojke Šmuc
os7-28r-320801-o2.pdf
 • Točka: 17.03
 • Odgovor na vprasanje IJN (Bogdan Gerk) - Dovoljenja za izvedbo koncertov
os7-28r-320801-o3.pdf
 • Točka: 18.
 • Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola - druga obravnava
os7-28r-320602-1.docx
Statutarno pravna komisija, 23. 5. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 32, Mandat: 7
 • Točka: 0.1
 • Vabilo za sejo
SP7-32R-320601-v.doc
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti na dan 17. 5. 2018
sp7-32r-320601-g.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 31. redne seje z dne 25. 4. 2018
SP7-31R-320601-Z.docx
 • Točka: 2.
 • Predlog Odloka o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Izola – 2. obravnava
OS7-28R-320705-1.docx
 • Točka: 3.
 • Predlog Pravilnika o merilih za vrednotenje letnega programa športa v občini Izola
OS7-28R-320705-2.docx
Komisija za vprašanja italijanske narodnosti, 23. 5. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 11, Mandat: 7
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z dnevnim redom
IN7-11R-320403-2.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 10. redne seje Komisije za vprašanja italijanske narodnosti
IN7-11R-320403-1.docx
 • Točka: 2a
 • Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za leto 2017
OS7-28R-320702-3.3.doc
 • Točka: 2a
 • Priloga: Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za leto 2017
OS7-28R-320702-3.3.pdf
 • Točka: 2ai
 • ITA / Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za leto 2017
OS7-28R-320403-12.docx
 • Točka: 2b
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare – Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-3.2.doc
 • Točka: 2b
 • Priloga: Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare – Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-3.2.pdf
 • Točka: 2bi
 • ITA / Sklep: Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare – Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320403-13.docx
 • Točka: 2c
 • Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za leto 2018
OS7-28R-320702-3.1.doc
 • Točka: 2c
 • Priloga: Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za leto 2018
OS7-28R-320702-3.1.pdf
 • Točka: 2ci
 • ITA / Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za leto 2018
OS7-28R-320403-14.docx
 • Točka: 3
 • Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Dante Alighieri Isola – Osnovna šola Dante Alighieri Izola
OS7-28R-320702-6.1.doc
 • Točka: 3a
 • Priloga: Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Dante Alighieri Isola – Osnovna šola Dante Alighieri Izola
OS7-28R-320702-6.2.pdf
 • Točka: 3ai
 • ITA / Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Dante Alighieri Isola – Osnovna šola Dante Alighieri Izola
OS7-28R-320403-5.doc
Odbor za družbene dejavnosti, 22. 5. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 22, Mandat: 7
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z DR
DD7-22R-320403-2.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 21. redne seje z dne 24. april 2018
DD7-22R-320403-1.docx
 • Točka: 2a
 • Letno poročilo javnega zavoda Glasbena šola Koper za leto 2017
OS7-28R-320702-1.3.doc
 • Točka: 2a
 • Priloga: Letno poročilo javnega zavoda Glasbena šola Koper za leto 2017
OS7-28R-320702-1.3.pdf
 • Točka: 2b
 • Letni delovni načrt javnega zavoda Glasbena šola Koper za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-1.2.doc
 • Točka: 2b
 • Priloga: Letni delovni načrt javnega zavoda Glasbena šola Koper za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-1.2.pdf
 • Točka: 2c
 • Finančni načrt javnega zavoda Glasbena šola Koper za leto 2018
OS7-28R-320702-1.1.doc
 • Točka: 2c
 • Priloga: Finančni načrt javnega zavoda Glasbena šola Koper za leto 2018
OS7-28R-320702-1.1.pdf
 • Točka: 3a
 • Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za leto 2017
OS7-28R-320702-2.3.docx
 • Točka: 3a
 • Priloga: Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za leto 2017
OS7-28R-320702-2.3.pdf
 • Točka: 3b
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-2.2.doc
 • Točka: 3b
 • Priloga: Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-2.2.pdf
 • Točka: 3c
 • Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za leto 2018
OS7-28R-320702-2.1.doc
 • Točka: 3c
 • Priloga: Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za leto 2018
OS7-28R-320702-2.1.pdf
 • Točka: 4a
 • Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za leto 2017
OS7-28R-320702-3.3.doc
 • Točka: 4a
 • Priloga: Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za leto 2017
OS7-28R-320702-3.3.pdf
 • Točka: 4b
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare – Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-3.2.doc
 • Točka: 4b
 • Priloga: Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare – Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-3.2.pdf
 • Točka: 4c
 • Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za leto 2018
OS7-28R-320702-3.1.doc
 • Točka: 4c
 • Priloga: Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola za leto 2018
OS7-28R-320702-3.1.pdf
 • Točka: 5a
 • Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za leto 2017
OS7-28R-320702-4.3.doc
 • Točka: 5a
 • Priloga: Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za leto 2017
OS7-28R-320702-4.3.pdf
 • Točka: 5b
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-4.2.doc
 • Točka: 5b
 • Priloga: Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-4.2.pdf
 • Točka: 5c
 • Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za leto 2018
OS7-28R-320702-4.1.doc
 • Točka: 5c
 • Priloga: Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola za leto 2018
OS7-28R-320702-4.1.pdf
 • Točka: 6a
 • Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2017
OS7-28R-320702-5.3.doc
 • Točka: 6a
 • Priloga: Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2017
OS7-28R-320702-5.3.pdf
 • Točka: 6b
 • Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-5.2.doc
 • Točka: 6b
 • Priloga: Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za šolsko leto 2017/2018
OS7-28R-320702-5.2.pdf
 • Točka: 6c
 • Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2018
OS7-28R-320702-5.1.doc
 • Točka: 6c
 • Priloga: Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2018
OS7-28R-320702-5.1.pdf
 • Točka: 7
 • Predlog Odloka o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Izola – 2. obravnava
OS7-28R-320705-1.docx
 • Točka: 8
 • Predlog Pravilnika o merilih za vrednotenje letnega programa športa v občini Izola
OS7-28R-320705-2.docx
 • Točka: 9
 • Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Dante Alighieri Isola – Osnovna šola Dante Alighieri Izola
OS7-28R-320702-6.1.doc
 • Točka: 9a
 • Priloga: Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Dante Alighieri Isola – Osnovna šola Dante Alighieri Izola
OS7-28R-320702-6.2.pdf
Odbor za gospodarstvo in finance, 22. 5. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 28, Mandat: 7
 • Točka: 0.1
 • Vabilo za 28. redno sejo
GF7-28R-320402-v.doc
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti na dan 15. 5. 2018
gf7-28r-320402-g.zip
 • Točka: 1.
 • Potrditev zapisnika 27. redne seje z dne 24. 4. 2018
GF7-27R-320402-z.doc
 • Točka: 2.
 • Odlok o turistični taksi v Občini Izola - prva obravnava
OS7-28R-321005-1.pdf
 • Točka: 3.
 • Predlog Odloka o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Izola – druga obravnava
OS7-28R-320705-1.docx
 • Točka: 4.1
 • Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Dante Alighieri Isola – Osnovna šola Dante Alighieri Izola
OS7-28R-320702-6.1.doc
 • Točka: 4.2
 • Priloga: Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Dante Alighieri Isola – Osnovna šola Dante Alighieri Izola
OS7-28R-320702-6.2.pdf
 • Točka: 5.
 • Predlog odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Izola za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja in poplav v letu 2017
os7-28r-3203013-1.doc
 • Točka: 6.a
 • Prodaja nepremičnine ID znak: 2715-3189/8
OS7-28R-321007-1.pdf
 • Točka: 6.b
 • Prodaja nepremičnine ID znak: 2626 966/2
OS7-28R-321007-2.pdf
Svet krajevne skupnosti Korte, 21. 5. 2018, Vrsta seje: Dopisna, Zap. št. seje: 1, Mandat: 7
 • Točka: 1.
 • Vabilo za sejo in glasovnica
ko7-1ks-321211-v.doc
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 21. 5. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 28, Mandat: 7
 • Točka: 0.1
 • Vabilo z dnevnim redom
VI7-28R-320401-v.doc
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti na dan 15. 5. 2018
vi7-28r-320401-g.zip
 • Točka: 1.
 • Potrditev zapisnika 27. redne seje komisije, z dne 23. 4. 2018
VI7-27R-320401-z1.doc
 • Točka: 2.
 • Predlog soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Obalne lekarne Koper
os7-28r-320704-161.pdf
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 21. 5. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 26, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo na 26.rednos ejo OGJSP
GJ7-26R-320801-v26 -slo+ita
 • Točka: 0.1
 • gradivo za 26.redno sejo OGJSP - skupaj
GJ7-26R-320801-gradivo za sejo OGJSP skupaj.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 25.redne seje OGJSP
GJ7-25R-320801-z25.doc
 • Točka: 2.
 • Letno poročilo Komunale Izola za 2017
os7-28r-320801-skupaj.zip
 • Točka: 3.1
 • Poročilo Občinskega redarstva o izvajanju Občinskega programa varnosti v letu 2017 - obrazložitev
OS7-28R-320403-1.doc
 • Točka: 3.2
 • Poročilo OIR o izvajanju OPV
OS7-28R-320403-2.doc
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 15. 5. 2018, Vrsta seje: Interesni zbor, Zap. št. seje: 2, Mandat: 7
 • Točka: 1.
 • Vabilo na interesni zbor krajanov v zadevi "Hudournik" Dobrava
jd7-ish2-321231-v.doc
Nadzorni odbor Občine Izola, 14. 5. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 33, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo za sejo
no7-33r-320402-v.docx
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 32. redne seje
no7-32r-320402-z.doc
 • Točka: 2.
 • Zapisnik 1. korespondenčne seje
no7-1ks-320402-z.doc
Občinski svet občine Izola, 26. 4. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 27, Mandat: 7
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z dnevnim redom 27. redne seje Občinskega sveta Občine Izola
OS7-27R-320403-1.doc
 • Točka: 0.01
 • Gradivo v celoti na dan 16. 4. 2018
os7-27r-320402-g.zip
 • Točka: 0.02
 • Gradivo v celoti na dan 18. 4. 2018
os7-27r-320402-g1.zip
 • Točka: 0.03
 • Dodatno gradivo Svetnikom na klop
so7-27r-320402-g2.zip
 • Točka: 01.00
 • Zapisnik 26. redne seje Občinskega sveta z dne 29. 3. 2018
OS7-26r-320402-z.doc
 • Točka: 02.a
 • Letno poročilo javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2017
OS7-27R-320705- 2.1.docx
 • Točka: 02.a
 • Priloga: Letno poročilo javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2017
OS7-27R-320705- 2.1.pdf
 • Točka: 02.a
 • Priloga: Ajpes podatki MKI za leto 2017
OS7-27R-320705- 2-1.pdf
 • Točka: 02.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2017
OS7-27R-320403-2.docx
 • Točka: 02.b
 • Program dela in razvoja javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 2.2.docx
 • Točka: 02.b
 • Priloga: Program dela in razvoja javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 2.2.pdf
 • Točka: 02.bi
 • ITA / Sklep: Program dela in razvoja javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2018
OS7-27R-320403-3.docx
 • Točka: 02.c
 • Finančni načrt javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 2.3.docx
 • Točka: 02.c
 • Priloga: Finančni načrt javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 2.3.pdf
 • Točka: 02.ci
 • ITA / Sklep: Finančni načrt javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2018
OS7-27R-320403-4.docx
 • Točka: 03.a
 • Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2017
OS7-27R-320704-4.a 1.doc
 • Točka: 03.a
 • Priloga: Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2017
OS7-27R-320704-4.a 2.pdf
 • Točka: 03.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2017
OS7-27R-320403-5.docx
 • Točka: 03.b
 • Program dela in razvoja javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2018
OS7-27R-320704-4.b 1.doc
 • Točka: 03.b
 • Priloga: Program dela in razvoja javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2018
OS7-27R-320704-4.b 2.pdf
 • Točka: 03.bi
 • ITA / Sklep. Program dela in razvoja javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2018
OS7-27R-320403-6.docx
 • Točka: 03.c
 • Finančni načrt javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2018
OS7-27R-320704-4.c 1.doc
 • Točka: 03.c
 • Priloga: Finančni načrt javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2018
OS7-27R-320704-4.c 2.pdf
 • Točka: 03.ci
 • ITA / Sklep: Finančni načrt javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2018
OS7-27R-320403-7.docx
 • Točka: 04.a
 • Letno poročilo javnega zavoda Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-27R-320704-3.a 1.doc
 • Točka: 04.a
 • Priloga: Letno poročilo javnega zavoda Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-27R-320704-3.a2.pdf
 • Točka: 04.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo javnega zavoda Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-27R-320403-8.docx
 • Točka: 04.b
 • Program dela in razvoja javnega zavoda za Obalne lekarne Koper za leto 2018
OS7-27R-320704-3.b 1.doc
 • Točka: 04.b
 • Priloga: Program dela in razvoja javnega zavoda Obalne lekarne Koper za leto 2018
OS7-27R-320704-3.b2.pdf
 • Točka: 04.bi
 • ITA / Sklep: Program dela in razvoja javnega zavoda za Obalne lekarne Koper za leto 2018
OS7-27R-320403-9.docx
 • Točka: 04.c
 • Finančni načrt javnega zavoda Obalne lekarne Koper za leto 2018
OS7-27R-320704-3.c 1.doc
 • Točka: 04.c
 • Priloga: Finančni načrt javnega zavoda Obalne lekarne Koper za leto 2018
OS7-27R-320704-3.c2.pdf
 • Točka: 04.ci
 • ITA / Sklep: Finančni načrt javnega zavoda Obalne lekarne Koper za leto 2018
OS7-27R-320403-10.docx
 • Točka: 05.a
 • Letno poročilo javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2017
OS7-27R-320705- 4.1.docx
 • Točka: 05.a
 • Priloga: Letno poročilo javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2017
OS7-27R-320705- 4.1.pdf
 • Točka: 05.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola
OS7-27R-320403-11.docx
 • Točka: 05.b
 • Program dela in razvoja javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 4.2.docx
 • Točka: 05.b.c
 • Priloga: Program dela in razvoja in FN javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 4.2.3.pdf
 • Točka: 05.bi
 • ITA / Sklep: Program dela in razvoja javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2018
OS7-27R-320403-12.docx
 • Točka: 05.c
 • Finančni načrt javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 4.3.docx
 • Točka: 05.ci
 • ITA / Sklep: Finančni načrt javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2018
OS7-27R-320403-13.docx
 • Točka: 06.00
 • Potrditev letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta občine Izola in seznanitev s planom dejavnosti za leto 2018
OS7-27R-320812-1.pdf
 • Točka: 06.a
 • Letno finančno in vsebinsko poročilo javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2017
OS7-27R-320705- 5.1.docx
 • Točka: 06.a
 • Priloga: Letno finančno in vsebinsko poročilo JZP Izola za leto 2017
OS7-27R-320705- 5.1.pdf
 • Točka: 06.ai
 • ITA / Sklep: Letno finančno in vsebinsko poročilo javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2017
OS7-27R-320403-14.docx
 • Točka: 06.b
 • Program dela, ki vključuje finančni načrt javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 5.2.docx
 • Točka: 06.b
 • Priloga: Program dela, ki vključuje finančni načrt JZP Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 5.2.pdf
 • Točka: 06.bi
 • ITA / Sklep: Program dela, ki vključuje finančni načrt javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2018
OS7-27R-320403-15.docx
 • Točka: 06.c
 • Razvojni načrt javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2018-2022
OS7-27R-320705- 5.3.docx
 • Točka: 06.c
 • Priloga: Razvojni načrt javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2018-2022
OS7-27R-320705- 5.3.pdf
 • Točka: 06.ci
 • ITA / Sklep: Razvojni načrt javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2018-2022
OS7-27R-320403-16.docx
 • Točka: 07.00
 • Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Izola
OS7-27R-320812-1.pdf
 • Točka: 07.00i
 • ITA / Sklep: Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Izola
OS7-27R-320403-17.docx
 • Točka: 08.00
 • Letno poročilo Nadzornega odbora Občine Izola
os7-27r-320402-1.pdf
 • Točka: 08.01
 • Sklep Nadzornega odbora
os7-27r-320402-2.pdf
 • Točka: 08.01i
 • ITA / Sklep Nadzornega odbora
OS7-27R-320403-25.docx
 • Točka: 09.01
 • Obrazložitev Predloga spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola
SP7-31R-320601-p1.docx
 • Točka: 09.01i
 • ITA / Obrazložitev Predloga spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola
OS7-27R-320403-24.docx
 • Točka: 09.02
 • Poslovnik Občinskega sveta Občine Izola - Predlog sprememb in dopolnitev
SP7-31R-320601-p2.doc
 • Točka: 10.00
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola – 2. obravnava
OS7-27R-320705-1.pdf
 • Točka: 10.00i
 • ITA / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola – 2. obravnava
OS7-27R-320403-18.docx
 • Točka: 11.00
 • Spremembe in dopolnitve PUP Oprema_OBRAZLOZITEV in PREDLOG SKLEPA
OS7-27R-321014-1.docx
 • Točka: 11.00i
 • ITA / Sklep: Spremembe in dopolnitve PUP Oprema_OBRAZLOZITEV in PREDLOG SKLEPA
OS7-27R-320403-20.docx
 • Točka: 11.01
 • Predlog sprememb in dopolnitev Odloka PUP Oprema z obrazlozitvijo
OS7-27R-321014-2.pdf
 • Točka: 11.01i
 • ITA / Predlog odloka: Spremembe in dopolnitve PUP Oprema_OBRAZLOZITEV in PREDLOG SKLEPA
OS7-27R-320403-19.docx
 • Točka: 11.02
 • PREDLOG-spremembe in dopolnitve PUP Oprema_GRAFIKA
OS7-27R-321014-3.pdf
 • Točka: 11.03
 • Veljavni Odlok o PUP Oprema
OS7-27R-321014-4.pdf
 • Točka: 11.03i
 • ITA / Veljavni Odlok o PUP Oprema
OS7-27R-320403-21.doc
 • Točka: 12.a
 • Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ravnatelja/ice Srednje šole Izola
OS7-27R-320702-1a.doc
 • Točka: 12.a1
 • Priloga: imenovanje ravnateljice srednje šole
OS7-27R-320702-2a.pdf
 • Točka: 12.ai
 • ITA / Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ravnatelja/ice Srednje šole Izola
OS7-27R-320403-22.docx
 • Točka: 12.b
 • Sklep KMVVI o objavi razpisa za podelitev Občinskih nagrad Občine Izola za leto 2018
os7-27r-320401-1b.pdf
 • Točka: 12.bi
 • ITA / Sklep KMVVI o objavi razpisa za podelitev Občinskih nagrad Občine Izola za leto 2018
OS7-27R-320403-23.docx
Statutarno pravna komisija, 25. 4. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 31, Mandat: 7
 • Točka: 0.0
 • Vabilo za sejo
SP7-31R-320601-v.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 18. 4. 2018
sp7-31r-320601-g.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 30. redne seje z dne 28. 3. 2018
SP7-30R-320601-Z.docx
 • Točka: 2.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola – 2. obravnava
OS7-27R-320705-1.pdf
 • Točka: 3.1
 • Spremembe in dopolnitve PUP Oprema_OBRAZLOZITEV in PREDLOG SKLEPA
OS7-27R-321014-1.docx
 • Točka: 3.2
 • Predlog sprememb in dopolnitev Odloka PUP Oprema z obrazlozitvijo
OS7-27R-321014-2.pdf
 • Točka: 3.3
 • PREDLOG-spremembe in dopolnitve PUP Oprema_GRAFIKA
OS7-27R-321014-3.pdf
 • Točka: 3.4
 • Veljavni Odlok o PUP Oprema
OS7-27R-321014-4.pdf
 • Točka: 4.1
 • Obrazložitev Predloga spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola
SP7-31R-320601-p1.docx
 • Točka: 4.2
 • Poslovnik Občinskega sveta Občine Izola - Predlog sprememb in dopolnitev
SP7-31R-320601-p2.doc
Odbor za gospodarstvo in finance, 24. 4. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 27, Mandat: 7
 • Točka: 0.1
 • Vabilo na 27. redno sejo za dne 24. 4. 2018
GF7-27R-320402-v.doc
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti na dan 17. 4. 2018
gf7-27r-320402-g.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 26. redne seje z dne 27. 3. 2018
GF7-26R-320402-z.doc
 • Točka: 2.1
 • Letno finančno in vsebinsko poročilo javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2017
OS7-27R-320705- 5.1.docx
 • Točka: 2.2
 • Priloga: Letno finančno in vsebinsko poročilo JZP Izola za leto 2017
OS7-27R-320705- 5.1.pdf
 • Točka: 2.3
 • Program dela, ki vključuje finančni načrt javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 5.2.docx
 • Točka: 2.4
 • Priloga: Program dela, ki vključuje finančni načrt JZP Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 5.2.pdf
 • Točka: 2.5
 • Razvojni načrt javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2018-2022
OS7-27R-320705- 5.3.docx
 • Točka: 2.6
 • Priloga: Razvojni načrt javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2018-2022
OS7-27R-320705- 5.3.pdf
 • Točka: 3.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola – 2. obravnava
OS7-27R-320705-1.pdf
Odbor za družbene dejavnosti, 24. 4. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 21, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • Vabilo z dnevnim redom
dd7-21r-320403-2.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 20. redne seje ODD
DD7-21R-320403-1.docx
 • Točka: 2.a
 • Letno poročilo javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2017
OS7-27R-320705- 2.1.docx
 • Točka: 2.a
 • Priloga: Letno poročilo javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2017
OS7-27R-320705- 2.1.pdf
 • Točka: 2.a
 • Priloga: Ajpes podatki MKI za leto 2017
OS7-27R-320705- 2-1.pdf
 • Točka: 2.b
 • Program dela in razvoja javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 2.2.docx
 • Točka: 2.b
 • Priloga: Program dela in razvoja javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 2.2.pdf
 • Točka: 2.c
 • Finančni načrt javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 2.3.docx
 • Točka: 2.c
 • Priloga: Finančni načrt javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 2.3.pdf
 • Točka: 3.a
 • Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2017
OS7-27R-320704-4.a 1.doc
 • Točka: 3.a
 • Priloga: Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2017
OS7-27R-320704-4.a 2.pdf
 • Točka: 3.b
 • Program dela in razvoja javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2018
OS7-27R-320704-4.b 1.doc
 • Točka: 3.b
 • Priloga: Program dela in razvoja javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2018
OS7-27R-320704-4.b 2.pdf
 • Točka: 3.c
 • Finančni načrt javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2018
OS7-27R-320704-4.c 1.doc
 • Točka: 3.c
 • Priloga: Finančni načrt javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2018
OS7-27R-320704-4.c 2.pdf
 • Točka: 4.a
 • Letno poročilo javnega zavoda Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-27R-320704-3.a 1.doc
 • Točka: 4.a
 • Priloga: Letno poročilo javnega zavoda Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-27R-320704-3.a2.pdf
 • Točka: 4.b
 • Program dela in razvoja javnega zavoda za Obalne lekarne Koper za leto 2018
OS7-27R-320704-3.b 1.doc
 • Točka: 4.b
 • Priloga: Program dela in razvoja javnega zavoda Obalne lekarne Koper za leto 2018
OS7-27R-320704-3.b2.pdf
 • Točka: 4.c
 • Finančni načrt javnega zavoda Obalne lekarne Koper za leto 2018
OS7-27R-320704-3.c 1.doc
 • Točka: 4.c
 • Priloga: Finančni načrt javnega zavoda Obalne lekarne Koper za leto 2018
OS7-27R-320704-3.c2.pdf
 • Točka: 5.a
 • Letno poročilo javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola
OS7-27R-320705- 4.1.docx
 • Točka: 5.a
 • Priloga: Letno poročilo javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2017
OS7-27R-320705- 4.1.pdf
 • Točka: 5.b
 • Program dela in razvoja javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 4.2.docx
 • Točka: 5.b,c
 • Priloga: Program dela in razvoja in FN javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 4.2.3.pdf
 • Točka: 5.c
 • Finančni načrt javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 4.3.docx
 • Točka: 6.a
 • Letno finančno in vsebinsko poročilo javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2017
OS7-27R-320705- 5.1.docx
 • Točka: 6.a
 • Priloga: Letno finančno in vsebinsko poročilo JZP Izola za leto 2017
OS7-27R-320705- 5.1.pdf
 • Točka: 6.b
 • Program dela, ki vključuje finančni načrt javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 5.2.docx
 • Točka: 6.b
 • Priloga: Program dela, ki vključuje finančni načrt JZP Izola za leto 2018
OS7-27R-320705- 5.2.pdf
 • Točka: 6.c
 • Razvojni načrt javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2018-2022
OS7-27R-320705- 5.3.docx
 • Točka: 6.c
 • Priloga: Razvojni načrt javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2018-2022
OS7-27R-320705- 5.3.pdf
 • Točka: 7
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola – 2. obravnava
OS7-27R-320705-1.pdf
Odbor za okolje in prostor, 23. 4. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 17, Mandat: 7
 • Točka: 0.1
 • Vabilo za 17. redno sejo
oo7-17r-321012-v.docx
 • Točka: 0.2
 • Gradivo v celoti na dan 19. 4. 2018
oo7-17r-321012-g.zip
 • Točka: 1.
 • Potrditev zapisnika 16. redne seje
oo7-16r-321012-z.docx
 • Točka: 2.
 • Popravek zapisnika 15. redne seje
oo7-15r-321012-z1.docx
 • Točka: 3.0
 • Spremembe in dopolnitve PUP Oprema_OBRAZLOZITEV in PREDLOG SKLEPA
OS7-27R-321014-1.docx
 • Točka: 3.1
 • Predlog sprememb in dopolnitev Odloka PUP Oprema z obrazlozitvijo
OS7-27R-321014-2.pdf
 • Točka: 3.2
 • PREDLOG-spremembe in dopolnitve PUP Oprema_GRAFIKA
OS7-27R-321014-3.pdf
 • Točka: 3.3
 • Veljavni Odlok o PUP Oprema
OS7-27R-321014-4.pdf
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 23. 4. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 27, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo z dnevnim redom
VI7-27R-320401-v.doc
 • Točka: 00.
 • Gradivo v celoti na dan 17.4.2018
VI7-27R-320401.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 26. redne seje komisije, z dne 23. 10. 2017
VI7-27R-320401-z.doc
 • Točka: 2.
 • Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ravnatelja/ice Srednje šole Izola
OS7-27R-320702-1a.doc
 • Točka: 2.1
 • Priloga: imenovanje ravnateljice srednje šole
OS7-27R-320702-2a.pdf
 • Točka: 3.a
 • Predlog sklepa o pričetku postopka razpisa za občinsko nagrado in priznanja za leto 2018
os7-27r-320401-1b.pdf
 • Točka: 3.b
 • Predlog razpisa za zbiranje prijav za podelitev občinske nagrade in priznanj za leto 2018
VI7-27R-023200-2.docx
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 23. 4. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 25, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • Vabilo na 25. redno sejo OGJSP
GJ7-25R-320801-v25 -slo+ita.doc
 • Točka: 0.1
 • gradivo za 25 redno sejo - skupaj
GJ7-25R-gradivo skupaj.zip
 • Točka: 1
 • Zapisnik 24.redne seje OGJSP
GJ7-24R-320801-z24.doc
 • Točka: 2
 • Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Izola
OS7-27R-320812-1.pdf
Nadzorni odbor Občine Izola, 16. 4. 2018, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 32, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo na 32. redno sejo
no7-32r-320402-v.docx
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 31. redne seje
no7-31r-320402-z.doc

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!