Občina Izola

05 / Organi občine

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Seje
Izberi organ:
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 12. 1. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 21, Mandat: 6
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 21.redno sejo
JD6-26r321211-v.doc
Svet krajevne skupnosti Korte, 12. 1. 2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 26, Mandat: 6
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 26 redno sejo
KO6-26r321211-v.doc
Svet krajevne skupnosti Korte, 28. 12. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 25, Mandat: 6
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 25.redno sejo
KO6-25r321211-v.doc
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 24.redne seje
KO6-24r321211-z-1.docx
Komisija za razvoj podeželja, 28. 12. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 5, Mandat: 7
 • Točka: 3
 • Seznam parcel
RP7-5R-320901-4.docx
 • Točka: 0
 • Vabilo z dnevnim redom
RP7-5R-320901-1.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 4. redne seje KRP
RP7-5R-320901-3.doc
 • Točka: 2
 • Seznam parcel
RP7-5R-320901-2.pdf
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 20. 12. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 20, Mandat: 6
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo za na 20.redno sejo
JD6-20RS-321231-v.docx
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 19.redne seje
JD6-19RS-321231-z.doc
Občinski svet občine Izola, 15. 12. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 16, Mandat: 7
 • Točka:
 • Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju Občine Izola
OS7-16R-320808-10.docx
 • Točka: 0.
 • Vabilo z dnevnim redom
OS7-16R-023200-v.doc
 • Točka: 0.
 • Poročila delovnih teles
OS7-16R-320402-4.zip
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 13.12.2016
OS7-16R-320402-3.zip
 • Točka: 01.00
 • Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta
OS7-16R-320402.doc
 • Točka: 02.00
 • Poročilo o porabi sredstev za nakup bivalnih kontejnerjev - pomoč pobrateni občini Tolentino
OS7-16R-320403-4.doc
 • Točka: 03.00
 • Informacija o celostni prometni strategiji Občine Izola
OS7-16R-320812-1.docx
 • Točka: 03.01
 • CPS Priloga 1 - analiza ankete
OS7-16R-320812-2.docx
 • Točka: 03.02
 • CPS Priloga 2 - poročilo 1. faze
OS7-16R-320812-3.docx
 • Točka: 04.00
 • Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola
OS7-16R-321007-1.pdf
 • Točka: 04.00i
 • ITA / Sklep: Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola
OS7-16R-320403-5.docx
 • Točka: 05.00
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja z nepremičnim premoženjem -menjava s parc.št. 5392 k.o. Malija
OS7-16R-321007-2.pdf
 • Točka: 05.00i
 • ITA: Sklep: Odločanje o pravnem poslu razpolaganja z nepremičnim premoženjem -menjava s parc.št. 5392 k.o. Malija
OS7-16R-320403-6.docx
 • Točka: 06.01
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-16R-320702-6.a.doc
 • Točka: 06.01
 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola - NPB- (gradivo)
OS7-16R-320702-6.a.pdf
 • Točka: 06.01i
 • ITA / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-16R-320403-7.docx
 • Točka: 07.01
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-16R-320705-7.a.doc
 • Točka: 07.01
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola - UPB (gradivo)
OS7-16R-320705-7.a.pdf
 • Točka: 07.01i
 • ITA / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-16R-320403-8.docx
 • Točka: 08.01
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-16R-320705-8.a.doc
 • Točka: 08.01
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda “Center za kulturo, šport in prireditve Izola” - NPB (gradivo)
OS7-16R-320705-8.a.pdf
 • Točka: 08.01i
 • ITA / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-16R-320403-9.docx
 • Točka: 09.00
 • Obrazložitev k predlogu Odloka o ravnanju z odpadki v občini Izola - prva obravnava - obrazložitev
OS7-16R-320808-1.docx
 • Točka: 09.00i
 • ITA / Sklep k predlogu Odloka o ravnanju z odpadki v občini Izola - prva obravnava
OS7-16R-320403-10.docx
 • Točka: 09.01
 • Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Izola
OS7-16R-320808-2.docx
 • Točka: 09.02
 • Veljavni Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Izola
OS7-16R-320808-3.doc
 • Točka: 09.03
 • Spremembe Veljavnega Odloka o ravnanju z odpadki
OS7-16R-320808-4.doc
 • Točka: 10.00
 • Program izvajanja GJS odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2017-2020
OS7-16R-320801-1.zip
 • Točka: 11.00
 • Soglasje k zadolževanju JP Komunala Izola
OS5-16R-320302-2.doc
 • Točka: 11.00i
 • ITA / Sklep: Soglasje k zadolževanju JP Komunala Izola
OS7-16R-320403-14.docx
 • Točka: 11.01
 • Obrazložitev predloga za najem dolgoročnega kredita
OS7-16R320402-1-4.pdf
 • Točka: 11.02
 • Popravek sklepa 12-12-2016
OS7-16R-320402-p.doc
 • Točka: 11.03
 • Sklep Nadzornega sveta JP Komunala Izola d.o.o. z dne 2.11.2016
OS7-16R320402-1-3.pdf
 • Točka: 11.04
 • DOPIS - DOLGOROČNI KREDIT - OBČINSKI SVET
OS7-16R320402-2.doc
 • Točka: 11.05
 • Amortizacijski načrt 10 let
OS7-16R320402-1.pdf
 • Točka: 13.a
 • Imenovanje nadomestnega člana v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS7-16R-320702-1.doc
 • Točka: 13.ai
 • ITA / Sklep: Imenovanje nadomestnega člana v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS7-16R-320403-12.docx
 • Točka: 13.b
 • Imenovanje predstavnika Občine Izola v svet zavoda Srednja šola Izola
OS7-16R-320702-2.doc
 • Točka: 13.bi
 • ITA / Sklep: Imenovanje predstavnika Občine Izola v svet zavoda Srednja šola Izola
OS7-16R-320403-13.docx
 • Točka: 13.c
 • Predlog za nadomestnega člana Pododbora za krajevno samoupravo in toponomastiko
OS7-16R-320402-1.pdf
 • Točka: 14.
 • Opredelitev do pobude klubov svetnikov SMC Izola in Oljka Izola
OS7-16R-320403-1.pdf
 • Točka: 14.
 • Opredelitev do pobude občinskih svetnikov SMC Izola
OS7-16R-320403-2.pdf
 • Točka: 14.
 • Odgovor na svetniško pobudo DESUS glede pospore regionalni TV
OS7-16R-320403-3.doc
 • Točka: 14.
 • Odgovor na svetniško vprašanje občinskega svetnika Danila Markočiča v zvezi z izboljšanjem stanja zdravja občank in občanov Izole
OS7-16R-320402-4.pdf
 • Točka: 14.
 • Odgovor na svetniško vprašanje občinske svetnice Brede Pečan v zvezi z UPB odlokov
OS7-16R-320402-5.pdf
 • Točka: 14.
 • Odgovor na svetniško vprašanje občinske svetnice Mance Vadnjal v zvezi z dogodkom EXPO
OS7-16R-320402-5.doc
 • Točka: 14.
 • Odgovor na svetniško pobudo občinskega svetnika Gašperja Čehovina v zvezi z iskanja ustreznih rešitev za območje obale med Koprom in Izolo
OS7-16R-320402-6.docx
Statutarno pravna komisija, 14. 12. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 17, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo z dnevnim redom
SP7-17R-320402.doc
 • Točka: 0.
 • Gradivo v celoti na dan 6.12.2016
SP7-17R-320401.zip
 • Točka: 1
 • Zapisnik 15. redne seje
SP7-17R-320402-1.docx
 • Točka: 2.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-16R-320702-6.a.doc
 • Točka: 2.1
 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola - NPB- (gradivo)
OS7-16R-320702-6.a.pdf
 • Točka: 3.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-16R-320705-7.a.doc
 • Točka: 3.1
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola - UPB (gradivo)
OS7-16R-320705-7.a.pdf
 • Točka: 4.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-16R-320705-8.a.doc
 • Točka: 4.1
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda “Center za kulturo, šport in prireditve Izola” - NPB (gradivo)
OS7-16R-320705-8.a.pdf
Odbor za gospodarstvo in finance, 13. 12. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 16, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • Vabilo z dnevnim redom
GF7-16R-320402-1.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 9.12.2016
GF7-16R-320402-3.zip
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta
GF7-16R-320402.doc
 • Točka: 2.0
 • Poročilo o porabi sredstev za nakup bivalnih kontejnerjev - pomoč pobrateni občini Tolentino
OS7-16R-320403-4.doc
 • Točka: 3.0
 • Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola
OS7-16R-321007-1.pdf
 • Točka: 4.0
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja z nepremičnim premoženjem -menjava s parc.št. 5392 k.o. Malija
OS7-16R-321007-2.pdf
 • Točka: 5.0
 • Soglasje k zadolževanju JP Komunala Izola
OS5-16R-320302-2.doc
 • Točka: 5.1
 • Popravek sklepa 12-12-2016
OS7-16R-320402-p.doc
 • Točka: 5.2
 • Obrazložitev predloga za najem dolgoročnega kredita
OS7-16R320402-1-4.pdf
 • Točka: 5.3
 • Sklep Nadzornega sveta JP Komunala Izola d.o.o. z dne 2.11.2016
OS7-16R320402-1-3.pdf
 • Točka: 5.5
 • DOPIS - DOLGOROČNI KREDIT - OBČINSKI SVET
OS7-16R320402-2.doc
 • Točka: 5.6
 • Amortizacijski načrt 10 let
OS7-16R320402-1.pdf
Odbor za družbene dejavnosti, 13. 12. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 12, Mandat: 7
 • Točka: 00.00
 • Vabilo z dnevnim redom
DD7-12R-320403-v.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 11. redne seje Odbora za družbene dejavnosti
DD7-12R-320403-1.docx
 • Točka: 2.a
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-16R-320702-6.a.doc
 • Točka: 2.b
 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola - NPB- (gradivo)
OS7-16R-320702-6.a.pdf
 • Točka: 3.a
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-16R-320705-7.a.doc
 • Točka: 3.b
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola - UPB (gradivo)
OS7-16R-320705-7.a.pdf
 • Točka: 4.a
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-16R-320705-8.a.doc
 • Točka: 4.b
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda “Center za kulturo, šport in prireditve Izola” - NPB (gradivo)
OS7-16R-320705-8.a.pdf
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 12. 12. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 14, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • Vabilo na 14. redno sejo OGJSP
GJ7-14R-320801-v14 -slo+ita.doc
 • Točka: 0.1
 • gradivo za 14.sejo OGJSP - skupaj
GJ7-14R-320801-1 - gradivo OGJSP skupaj.zip
 • Točka: 1
 • Zapisnik 13. redne seje
GJ7-13R-320801-z13.doc
 • Točka: 2
 • Informacija o izdelavi Celostne prometne strategije Občine Izola
OS7-16R-320812-4.zip
 • Točka: 3
 • Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Izola; prva obravnava
OS7-16R-320808-5.zip
 • Točka: 4
 • Program izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Izola za obdobje 2017-2020
OS7-16R-320801-1.zip
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 12. 12. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 19, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo z dnevnim redom
VI7-19R-320401-v.doc
 • Točka: 0.
 • Gradivo v celoti na dan 6.12.2016
VI7-19R-320401.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 18. redne seje komisije z dne 19. 9. 2016
VI7-19R-320401-z.doc
 • Točka: 2.
 • Razrešitev predstavnika ustanovitelja v svetu javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola in imenovanje nadomestnega člana
OS7-16R-320702-1.doc
 • Točka: 3.
 • Imenovanje predstavnika Občine Izola v svet zavoda Srednja šola Izola
OS7-16R-320702-2.doc
 • Točka: 4.
 • Predlog za nadomestnega člana Pododbora za krajevno samoupravo in toponomastiko
OS7-16R-320402-1.pdf
Nadzorni odbor Občine Izola, 12. 12. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 19, Mandat: 7
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 19.redno sejo NO 12.12.2016
no7-19r-321211-v.docx
 • Točka: 1.2.
 • Okvirni program dela v letu 2017
no7-19r-321211-p.doc
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 18. redne seje NO
no7-18r-321211-z.doc
Svet krajevne skupnosti Korte, 8. 12. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 24, Mandat: 6
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 24.redno sejo KS Korte 8.12..2016
KO6-24r321211-v.doc
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 23. redne seje KS Korte
KO6-23r321211-z.docx
Pododbor za kraj. samo. in toponomastiko, 28. 11. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 3, Mandat: 7
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 3.redno sejo
TO7-3R321211-v.docx
 • Točka: 1.1
 • Zapisnik 1.konstitutivne seje
TO7-1R-321211-z.docx
Nadzorni odbor Občine Izola, 14. 11. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 18, Mandat: 7
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 18.redno sejo
no7-18r-321211-v.docx
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 17.redne seje
no7-17r-321211-z.doc
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 10. 11. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 19, Mandat: 6
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 19.redno sejo
JD6-19RS-321231-v.docx
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 18.RS
JD6-18r-321231-z.doc
Občinski svet občine Izola, 27. 10. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 15, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Poročila delovnih teles OS
OS7-15R-023200-p.zip
 • Točka: 0.0
 • Vabilo z dnevnim redom
OS7-15R-023200-v.doc
 • Točka: 00.0
 • Gradivo v celoti na dan 27.10.2016
OS7-15R-023200.zip
 • Točka: 01.00
 • Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Izola
OS7-15R-023200-z.doc
 • Točka: 02.00
 • Predlog sklepa s stališčem občine Izola o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo Republike Slovenije
OS7-15R-023200-1.docx
 • Točka: 02.00i
 • ITA / Predlog sklepa s stališčem občine Izola o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo Republike Slovenije
OS7-15R-320403-6.docx
 • Točka: 03.00
 • Predlog rebalansa proračuna Občine Izola za leto 2016
OS7-R15-320302-2.pdf
 • Točka: 03.00i
 • ITA / Predlog rebalansa proračuna Občine Izola za leto 2016
OS7-15R-320403-7.doc
 • Točka: 04.00
 • Predlog Sklepa o določitvi vrednosti zemljišč v občini Izola za potrebe Občine Izola
OS7-15R-321004-1-1.docx
 • Točka: 04.00i
 • ITA / Predlog Sklepa o določitvi vrednosti zemljišč v občini Izola za potrebe Občine Izola
OS7-15R-320403-8.docx
 • Točka: 04.01
 • Grafična priloga k sklepu o določitvi vrednosti zemljišč v občini Izola za potrebe Občine Izola
OS7-15R-321004-1-2.pdf
 • Točka: 05.00
 • Sklep o spremembi sklepa št. 428-06-1/99 z dne 27.09.1999
OS7-15R-321002-1.pdf
 • Točka: 05.00i
 • ITA / Sklep o spremembi sklepa št. 428-06-1/99 z dne 27.09.1999
OS7-15R-320403-9.docx
 • Točka: 06.00
 • Obrazložitev: Merila za obravnavo pobud, ki se nanašajo na umestitev kmetij v nadaljnji postopek izdelave OPN
OS7-15R-320902-1.docx
 • Točka: 06.01
 • Merila za obravnavo pobud, ki se nanašajo na umestitev kmetij v nadaljnji postopek izdelave OPN
OS7-15R-320902-2.docx
 • Točka: 06.02
 • Predlog sklepa
OS7-15R-320902-3.docx
 • Točka: 06.02i
 • ITA / Predlog sklepa
OS7-15R-320403-10.docx
 • Točka: 06.03
 • Grafični prikaz lokacije pobud za gradnjo kmetij na digitalnem ortofoto posnetku Občine Izola
OS7-15R-320902-4.pdf
 • Točka: 07.00
 • Predlog urbanističnega mnenja v zvezi z 32. členom PUP podeželje (Uradne objave PN, št. 35/89, Uradne objave občine Izola, št. 12/03, 24/04, 10/12, 16/14)
OS7-15R-310901-1.docx
 • Točka: 07.00i
 • ITA / Predlog urbanističnega mnenja v zvezi z 32. členom PUP podeželje (Uradne objave PN, št. 35/89, Uradne objave občine Izola, št. 12/03, 24/04, 10/12, 16/14)
OS7-15R-320403-11.docx
 • Točka: 08.00
 • Obrazložitev: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola – prva obravnava
OS7-15R-320702-1-1.doc
 • Točka: 08.01
 • Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola- prva obravnava
OS7-15R-320702-1-2.doc
 • Točka: 08.02
 • Predlog sklepa - odlok prva obravnava
OS7-15R-320702-1-3.docx
 • Točka: 08.02i
 • ITA / Predlog sklepa - odlok prva obravnava
OS7-15R-320403-12.docx
 • Točka: 08.03
 • O D L O K o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola -NPB-
OS7-15R-320702-1-4.doc
 • Točka: 09.00
 • Obrazložitev: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola – prva obravnava
OS7-15R-320702-2-1.doc
 • Točka: 09.01
 • Predlog odloka: o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanoviti javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola
OS7-15R-320702-2-2.doc
 • Točka: 09.01i
 • ITA Predlog odloka: o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanoviti javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola
IN7-7R-320403-2.doc
 • Točka: 09.02
 • Predlog sklepa odlok prva obravnava
OS7-15R-320702-2-3.docx
 • Točka: 09.02i
 • ITA / Predlog sklepa odlok prva obravnava
OS7-15R-320403-13.docx
 • Točka: 09.03
 • O D L O K o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Scuola Elementare "Dante Alighieri" Isola - Osnova šola "Dante Alighieri" Izola - UPB-
OS7-15R-320702-2-4.doc
 • Točka: 09.03i
 • D E C R E T O di fondazione dell’istituto pubblico di educazione ed istruzione Scuola Elementare "Dante Alighieri" Isola – Osnovna šola "Dante Alighieri" Izola
OS7-15R-320702-2-5.doc
 • Točka: 10.00
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu - druga obravnava (obrazložitev)
OS7-15R-320808-1.docx
 • Točka: 10.00i
 • ITA / Sklep: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu - druga obravnava (obrazložitev)
OS7-15R-320403-14.docx
 • Točka: 10.01
 • Predlog odloka
OS7-15R-320808-2.docx
 • Točka: 10.01i
 • ITA / Predlog odloka
OS7-15R-320403-15.docx
 • Točka: 10.02
 • prikaz umestitve sprememb odloka v obstoječem odloku
OS7-15R-320808-3.docx
 • Točka: 11.00
 • Spremembe in dopolnitve LNR 2016
OS7-15R-321006-1.pdf
 • Točka: 11.00i
 • ITA / Sklep: Spremembe in dopolnitve LNR 2016
OS7-15R-320403-16.docx
 • Točka: 11.01
 • Priloga k spremembam in dopolnitvam LNR 2016
Os7-15R-321006-2.xlsx
 • Točka: 12.00
 • Prodaja nepremičnine s parc.št. 3406 k.o. Izola
OS7-15R-321007-1.pdf
 • Točka: 12.00i
 • ITA/ Sklep: Prodaja nepremičnine s parc.št. 3406 k.o. Izola
OS7-15R-320403-17.docx
 • Točka: 13.00
 • Odgovor na svetniško vprašanje občinske svetnice Breda Pečan v zvezi z investicijo v izgradnjo prizidka za jedilnico v OŠ Livade
OS7-15R-320401-13.pdf
Statutarno pravna komisija, 26. 10. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 16, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo z dnevnim redom
SP7-16R-320601-v.doc
 • Točka: 0.
 • Gradivo v celoti na dan 18.10.2016
SP7-16R-320601.zip
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 15. redne seje komisije
SP7-16R-320601-z.doc
 • Točka: 2.
 • Predlog rebalansa proračuna Občine Izola za leto 2016
OS7-R15-320302-2.pdf
 • Točka: 3.0
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu - druga obravnava (obrazložitev)
OS7-15R-320808-1.docx
 • Točka: 3.1
 • Predlog odloka
OS7-15R-320808-2.docx
 • Točka: 3.2.
 • prikaz umestitve sprememb odloka v obstoječem odloku
OS7-15R-320808-3.docx
Odbor za družbene dejavnosti, 25. 10. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 11, Mandat: 7
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z DR
DD7-11R-320403-v.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 10. redne seje ODD
DD7-11R-320403-1.docx
 • Točka: 2.1
 • Obrazložitev: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola – prva obravnava
OS7-15R-320702-1-1.doc
 • Točka: 2.2
 • Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola- prva obravnava
OS7-15R-320702-1-2.doc
 • Točka: 2.3
 • Predlog sklepa - odlok prva obravnava
OS7-15R-320702-1-3.docx
 • Točka: 2.4
 • O D L O K o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola -NPB-
OS7-15R-320702-1-4.doc
 • Točka: 3.1
 • Obrazložitev: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola – prva obravnava
OS7-15R-320702-2-1.doc
 • Točka: 3.2
 • Predlog odloka: o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanoviti javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola
OS7-15R-320702-2-2.doc
 • Točka: 3.2i
 • ITA Predlog odloka: o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanoviti javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola
IN7-7R-320403-2.doc
 • Točka: 3.3
 • Predlog sklepa odlok prva obravnava
OS7-15R-320702-2-3.docx
 • Točka: 3.4
 • O D L O K o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Scuola Elementare "Dante Alighieri" Isola - Osnova šola "Dante Alighieri" Izola - UPB-
OS7-15R-320702-2-4.doc
 • Točka: 3.4i
 • D E C R E T O di fondazione dell’istituto pubblico di educazione ed istruzione Scuola Elementare "Dante Alighieri" Isola – Osnovna šola "Dante Alighieri" Izola
OS7-15R-320702-2-5.doc
Odbor za gospodarstvo in finance, 25. 10. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 15, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Gradivo v celoti na dan 19.10.2016
GF7-15R-320400.zip
 • Točka: 00.
 • Vabilo z dnevnim redom
GF7-15R-320400-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 14. redne seje odbora
GF7-15R-320400-z.doc
 • Točka: 2.
 • Predlog rebalansa proračuna Občine Izola za leto 2016
OS7-R15-320302-2.pdf
 • Točka: 3.
 • Predlog Sklepa o določitvi vrednosti zemljišč v občini Izola za potrebe Občine Izola
OS7-15R-321004-1-1.docx
 • Točka: 3.
 • Grafična priloga k sklepu o določitvi vrednosti zemljišč v občini Izola za potrebe Občine Izola
OS7-15R-321004-1-2.pdf
 • Točka: 4.
 • Sklep o spremembi sklepa št. 428-06-1/99 z dne 27.09.1999
OS7-15R-321002-1.pdf
 • Točka: 5.0
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu - druga obravnava (obrazložitev)
OS7-15R-320808-1.docx
 • Točka: 5.1
 • Predlog odloka
OS7-15R-320808-2.docx
 • Točka: 5.2
 • prikaz umestitve sprememb odloka v obstoječem odloku
OS7-15R-320808-3.docx
 • Točka: 6.
 • Spremembe in dopolnitve LNR 2016
OS7-15R-321006-1.pdf
 • Točka: 6.1
 • Priloga k spremembam in dopolnitvam LNR 2016
Os7-15R-321006-2.xlsx
 • Točka: 7.
 • Prodaja nepremičnine s parc.št. 3406 k.o. Izola
OS7-15R-321007-1.pdf
Komisija za razvoj podeželja, 24. 10. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 4, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • Vabilo z dnevnim redom
OP7-10R_320901-V.doc
 • Točka: 1.0.
 • Obrazložitev: Merila za obravnavo pobud, ki se nanašajo na umestitev kmetij v nadaljnji postopek izdelave OPN
OS7-15R-320902-1.docx
 • Točka: 1.1.
 • Merila za obravnavo pobud, ki se nanašajo na umestitev kmetij v nadaljnji postopek izdelave OPN
OS7-15R-320902-2.docx
 • Točka: 1.2
 • Predlog sklepa
OS7-15R-320902-3.docx
 • Točka: 1.3.
 • Grafični prikaz lokacije pobud za gradnjo kmetij na digitalnem ortofoto posnetku Občine Izola
OS7-15R-320902-4.pdf
 • Točka: 2.
 • Predlog urbanističnega mnenja v zvezi z 32. členom PUP podeželje (Uradne objave PN, št. 35/89, Uradne objave občine Izola, št. 12/03, 24/04, 10/12, 16/14)
OS7-15R-310901-1.docx
Komisija za vprašanja italijanske narodnosti, 24. 10. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 7, Mandat: 7
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z DR
IN7-7R-320403-v.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 6. redne seje KIN
IN7-7R-320403-1.docx
 • Točka: 2.0
 • Obrazložitev: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola – prva obravnava
OS7-15R-320702-2-1.doc
 • Točka: 2.1
 • Predlog odloka: o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanoviti javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola
OS7-15R-320702-2-2.doc
 • Točka: 2.1i
 • ITA Predlog odloka: o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanoviti javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola
IN7-7R-320403-2.doc
 • Točka: 2.3
 • Predlog sklepa odlok prva obravnava
OS7-15R-320702-2-3.docx
 • Točka: 2.4
 • O D L O K o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Scuola Elementare "Dante Alighieri" Isola - Osnova šola "Dante Alighieri" Izola - UPB-
OS7-15R-320702-2-4.doc
 • Točka: 2.4i
 • D E C R E T O di fondazione dell’istituto pubblico di educazione ed istruzione Scuola Elementare "Dante Alighieri" Isola – Osnovna šola "Dante Alighieri" Izola
OS7-15R-320702-2-5.doc
Odbor za okolje in prostor, 24. 10. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 10, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo z dnevnim redom
OP7-10R_320901-V.doc
 • Točka: 1.0.
 • Obrazložitev: Merila za obravnavo pobud, ki se nanašajo na umestitev kmetij v nadaljnji postopek izdelave OPN
OS7-15R-320902-1.docx
 • Točka: 1.1.
 • Merila za obravnavo pobud, ki se nanašajo na umestitev kmetij v nadaljnji postopek izdelave OPN
OS7-15R-320902-2.docx
 • Točka: 1.2.
 • Predlog sklepa
OS7-15R-320902-3.docx
 • Točka: 1.3.
 • Grafični prikaz lokacije pobud za gradnjo kmetij na digitalnem ortofoto posnetku Občine Izola
OS7-15R-320902-4.pdf
 • Točka: 2.
 • redlog urbanističnega mnenja v zvezi z 32. členom PUP podeželje (Uradne objave PN, št. 35/89, Uradne objave občine Izola, št. 12/03, 24/04, 10/12, 16/14)
OS7-15R-310901-1.docx
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 24. 10. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 13, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • skupno gradivo za 13. redno sejo OGJSP
GJ7-13R-320801-gradivo skupaj.zip
 • Točka: 0.1
 • vabilo na 13. redno sejo OGJSP
GJ7-13R-320801-v13 -slo+ita.doc
 • Točka: 1
 • Zapisnik 12. redne seje OGJSP
GJ7-12R-320801-z12.doc
 • Točka: 2
 • Predlog sklepa s stališčem občine Izola o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo Republike Slovenije
OS7-15R-320801-1.docx
 • Točka: 3.1
 • Odlok o tržnem redu - druga obravnava - obrazložitev
OS7-15R-320808-1.docx
 • Točka: 3.2
 • Odlok o tržnem redu - predlog - druga obravnava
OS7-15R-320808-2.docx
 • Točka: 3.3
 • Odlok o tržnem redu - predlog čistopisa - umestitev sprememb
OS7-15R-320808-3.docx
Nadzorni odbor Občine Izola, 10. 10. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 17, Mandat: 7
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 17.redno sejo
no7-17r-321211-v.docx
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 16.redne seje
no7-16r-321211-z.doc
Svet krajevne skupnosti Halietum, 6. 10. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 7, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • vabilo
HI7-7R-321241-1.doc
 • Točka: 1
 • zapisnik
HI7-7R-321241.doc
Odbor za okolje in prostor, 5. 10. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 9, Mandat: 7
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z dnevnim redom
OP7-9R-320403-V.doc
Svet krajevne skupnosti Korte, 3. 10. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 23, Mandat: 6
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 23.redno sejo KS Korte
KO6-23r321211-v.doc
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 22.redne seje
KO6-22r321211-z.docx
Svet krajevne skupnosti Livade, 28. 9. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 4, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • vabilo
LI7-4R-321221-1.doc
 • Točka: 1
 • zapisnik
LI7-4R-321221.doc
Občinski svet občine Izola, 22. 9. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 14, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Gradivo v celoti na dan 12.9.2016
OS7-14R320402.zip
 • Točka: 00.
 • Vabilo z dnevnim redom
OS7-14R-320403-V.doc
 • Točka: 01.a
 • Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta
OS7-13R-320402-1.doc
 • Točka: 01.b
 • Zapisnik 2. korespondenčne seje Občinskega sveta
OS7-14R-023200-1.doc
 • Točka: 02.0
 • DIIP kombinirano vozilo GB Koper - obrazložitev
OS7-14R-320403-4.docx
 • Točka: 02.1
 • Sklep - kombinirano vozilo GB Koper
OS7-14R-320403-3.docx
 • Točka: 02.1i
 • ITA /Sklep - kombinirano vozilo GB Koper
OS7-14R-320403-6.docx
 • Točka: 02.2
 • DIIP - kombinirano gasilsko vozilo
OS7-14R-320403-5.pdf
 • Točka: 03.0
 • Letni program dela, ki vključuje finančni načrt JZP Izola za leto 2016
OS7-14R-320705-JZP.docx
 • Točka: 03.0i
 • ITA /Letni program dela, ki vključuje finančni načrt JZP Izola za leto 2016
OS7-14R-320403-7.docx
 • Točka: 03.1
 • Sklep sveta zavoda JZP Izola
OS7-14R-320705-JZP - sklep.pdf
 • Točka: 03.2
 • Gradivo letni program dela JZP za leto 2016
OS7-14R-320705-JZP - LPD.pdf
 • Točka: 04.0
 • Sporazum o oblikovanju in vzdrževanju Arheološkega parka Simonov zaliv
OS7-14R-320705-sporazum ZS.docx
 • Točka: 04.0i
 • ITA /Sklep: Sporazum o oblikovanju in vzdrževanju Arheološkega parka Simonov zaliv
OS7-14R-320403-8.docx
 • Točka: 04.0i
 • ITA / Sporazum o oblikovanju in vzdrževanju Arheološkega parka Simonov zaliv
OS7-14R-320403-20.docx
 • Točka: 06.0
 • Spremembe in dopolnitve LNR 2016-obrazložitev
OS7-14R-321006-1.pdf
 • Točka: 06.0i
 • ITA / Sklep: Spremembe in dopolnitve LNR 2016-obrazložitev
OS7-14R-320403-9.docx
 • Točka: 06.1
 • Priloga k spremembam in dopolnitvam LNR2016
OS7-14R-321006-2.xlsx
 • Točka: 06.2
 • Dodatno pojsnilo k prilogi sprememb in dopolnitev LNR 2016
OS7-14R-320402.xlsx
 • Točka: 07.a
 • Ukinitev javnega dobra na nepremičnini s parc.št.5392 k.o. Malija
OS7-14R-321007-1.pdf
 • Točka: 07.ai
 • ITA / Sklep: Ukinitev javnega dobra na nepremičnini s parc.št.5392 k.o. Malija
OS7-14R-320403-16.docx
 • Točka: 07.b
 • Ukinitev javnega dobra na nepremičninah s parc.št. 5404/8, 5404/10 in 5406/2, vse k.o. Malija
OS7-14R-321007-3.pdf
 • Točka: 07.bi
 • ITA / Sklep: Ukinitev javnega dobra na nepremičninah s parc.št. 5404/8, 5404/10 in 5406/2, vse k.o. Malija
OS7-14R-320403-17.docx
 • Točka: 08.a
 • Prodaja 1/3 deleža nepremičnine ID znak:2626-1240-13
OS7-14R-321007-2.pdf
 • Točka: 08.ai
 • ITA / Sklep: Prodaja 1/3 deleža nepremičnine ID znak:2626-1240-13
OS7-14R-320403-11.docx
 • Točka: 08.b
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja: prodaja odprtega balkona v stavbi na naslovu Gorkijeva ulica 10, Izola
OS7-14R-321006-3.pdf
 • Točka: 08.bi
 • ITA / Sklep: Odločanje o pravnem poslu razpolaganja: prodaja odprtega balkona v stavbi na naslovu Gorkijeva ulica 10, Izola
OS7-14R-320403-10.docx
 • Točka: 08.c
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja: prodaja nepremičnine s parc. št. 1556/6,ik.o. Izola (prej del nepremičnine s parc. št. 1556/2, k.o. Izola)
OS7-14R-321006-7.pdf
 • Točka: 08.ci
 • ITA / Odločanje o pravnem poslu razpolaganja: prodaja nepremičnine s parc. Št. 1556/6,ik.o. Izola (prej del nepremičnine s parc. Št. 1556/2, k.o. Izola)
OS7-14R-320403-12.docx
 • Točka: 08.d
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja: prodaja nepremičnin s parc. št. 5404/8, 5404/10 in 5406/2, vse k.o. Malija
OS7-14R-321006-6.pdf
 • Točka: 08.di
 • ITA / Sklep: Odločanje o pravnem poslu razpolaganja: prodaja nepremičnin s parc. Št. 5404/8, 5404/10 in 5406/2, vse k.o. Malija
OS7-14R-320403-13.docx
 • Točka: 08.e
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja: prodaja nepremičnin s parc. št. 2705/5 in 2705/6, obe k.o. Izola
OS7-14R-321006-4.pdf
 • Točka: 08.ei
 • ITA / Sklep: Odločanje o pravnem poslu razpolaganja: prodaja nepremičnin s parc. Št. 2705/5 in 2705/6, obe k.o. Izola
OS7-14R-320403-15.docx
 • Točka: 08.f
 • Prodaja Šared II.faza
OS7-14R-321007-4.pdf
 • Točka: 08.fi
 • ITA / Sklep: Prodaja Šared II.faza
OS7-14R-320403-14.docx
 • Točka: 08.g
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja: prodaja solastniškega deleža pri nepremičninah s parc. št. 1285/1, k.o. Izola in ID znakom 2626-222-4 (obe do 371/1000-in)
OS7-14R-321006-5.pdf
 • Točka: 08.gi
 • ITA / Sklep: Odločanje o pravnem poslu razpolaganja: prodaja solastniškega deleža pri nepremičninah s parc. Št. 1285/1, k.o. Izola in ID znakom 2626-222-4 (obe do 371/1000-in)
OS7-14R-320403-18.docx
 • Točka: 08.h
 • Odločanje o pravnem poslu pridobivanja stvarnega premoženja za nepremičnine na trasi ceste "Malija - Nožed"
OS7-14R-320810-1.doc
 • Točka: 08.hi
 • ITA / Sklep: Odločanje o pravnem poslu pridobivanja stvarnega premoženja za nepremičnine na trasi ceste "Malija - Nožed"
OS7-14R-320403-19.docx
 • Točka: 09.a
 • Odstopna izjava člana OGF
OS7-14R-320401-1.pdf
 • Točka: 09.b
 • Predlhodno mnenje k imenovanju direktorice CSD Izola - predlog sklepa
OS7-14R-320703-1A.doc
 • Točka: 09.b
 • Predhodno mnenje k imenovanju direktorice CSD Izola - prošnja sveta CSD Izola
OS7-14R-320703-1B.pdf
 • Točka: 09.b
 • Predhodno mnenje k imenovanju direktorice CSD Izola - prošnja sveta CSD Izola
OS7-14R-320703-1B.pdf
 • Točka: 09.bi
 • ITA /Predlhodno mnenje k imenovanju direktorice CSD Izola - predlog sklepa
OS7-14R-320403-1.docx
 • Točka: 10.0
 • Odgovor na svetniško pobudo stranke IJN
OS7-14R-320402-o.pdf
 • Točka: 11.a
 • Vprašanja in podube svetnikov
OS7-14R-320403-21.pdf
 • Točka: 11.b
 • Vprašanja in podube svetnikov
OS7-14R-320403-22.pdf
 • Točka: 11.b
 • Vprašanja in podube svetnikov
OS7-14R-320403-23.odt
Statutarno pravna komisija, 21. 9. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 15, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • Vabilo na 15. redno sejo Statutarno-pravne komisije
SP7-15R-320402.doc
 • Točka: 1
 • Zapisnik 14. redne seje z dne 25. 5. 2016
SP7-15R-320402-1.doc
 • Točka: 2
 • Sporazum o oblikovanju in vzdrževanju Arheološkega parka Simonov zaliv
OS7-14R-320705-sporazum ZS.docx
Odbor za družbene dejavnosti, 20. 9. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 10, Mandat: 7
 • Točka: 0.00
 • Vabilo na 10. redno sejo ODD
DD7-10R-320403-v.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 9. redne seje ODD
DD7-10R-320403-1.docx
 • Točka: 2.0
 • Letni program dela, ki vključuje finančni načrt JZP Izola za leto 2016
OS7-14R-320705-JZP.docx
 • Točka: 2.0i
 • ITA /Letni program dela, ki vključuje finančni načrt JZP Izola za leto 2016
OS7-14R-320403-7.docx
 • Točka: 2.1
 • Sklep sveta zavoda JZP Izola
OS7-14R-320705-JZP - sklep.pdf
 • Točka: 2.2
 • Gradivo letni program dela JZP za leto 2016
OS7-14R-320705-JZP - LPD.pdf
 • Točka: 3
 • Sporazum o oblikovanju in vzdrževanju Arheološkega parka Simonov zaliv
OS7-14R-320705-sporazum ZS.docx
 • Točka: 3i
 • ITA /Sporazum o oblikovanju in vzdrževanju Arheološkega parka Simonov zaliv
OS7-14R-320403-8.docx
Odbor za gospodarstvo in finance, 20. 9. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 14, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • Vabilo z dnevnim redom
GF7-14R-320402-1.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo v celoti na dan 13.9.2016
GF7-14R-320402.zip
 • Točka: 1
 • Zapisnik 13. redne seje Odbora za gospodarstvo in finance
GF7-14R-320402.doc
 • Točka: 2.1
 • DIIP kombinirano vozilo GB Koper - obrazložitev
OS7-14R-320403-4.docx
 • Točka: 2.2
 • Sklep - kombinirano vozilo GB Koper
OS7-14R-320403-3.docx
 • Točka: 2.3
 • DIIP - kombinirano gasilsko vozilo
OS7-14R-320403-5.pdf
 • Točka: 3.1
 • Letni program dela, ki vključuje finančni načrt JZP Izola za leto 2016
OS7-14R-320705-JZP.docx
 • Točka: 3.2
 • Sklep sveta zavoda JZP Izola
OS7-14R-320705-JZP - sklep.pdf
 • Točka: 3.3
 • Gradivo letni program dela JZP za leto 2016
OS7-14R-320705-JZP - LPD.pdf
 • Točka: 4
 • Sporazum o oblikovanju in vzdrževanju Arheološkega parka Simonov zaliv
OS7-14R-320705-sporazum ZS.docx
 • Točka: 5.1
 • Spremembe in dopolnitve LNR 2016-obrazložitev
OS7-14R-321006-1.pdf
 • Točka: 5.2
 • Priloga k spremembam in dopolnitvam LNR2016
OS7-14R-321006-2.xlsx
 • Točka: 6.a
 • Ukinitev javnega dobra na nepremičnini s parc.št.5392 k.o. Malija
OS7-14R-321007-1.pdf
 • Točka: 7.b
 • Ukinitev javnega dobra na nepremičninah s parc.št. 5404/8, 5404/10 in 5406/2, vse k.o. Malija
OS7-14R-321007-3.pdf
 • Točka: 8.a
 • Prodaja 1/3 deleža nepremičnine ID znak:2626-1240-13
OS7-14R-321007-2.pdf
 • Točka: 8.b
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja: prodaja odprtega balkona v stavbi na naslovu Gorkijeva ulica 10, Izola
OS7-14R-321006-3.pdf
 • Točka: 8.c
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja: prodaja nepremičnine s parc. št. 1556/6,ik.o. Izola (prej del nepremičnine s parc. št. 1556/2, k.o. Izola)
OS7-14R-321006-7.pdf
 • Točka: 8.d
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja: prodaja nepremičnin s parc. št. 5404/8, 5404/10 in 5406/2, vse k.o. Malija
OS7-14R-321006-6.pdf
 • Točka: 8.e
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja: prodaja nepremičnin s parc. št. 2705/5 in 2705/6, obe k.o. Izola
OS7-14R-321006-4.pdf
 • Točka: 8.f
 • Prodaja Šared II.faza
OS7-14R-321007-4.pdf
 • Točka: 8.g
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja: prodaja solastniškega deleža pri nepremičninah s parc. št. 1285/1, k.o. Izola in ID znakom 2626-222-4 (obe do 371/1000-in)
OS7-14R-321006-5.pdf
 • Točka: 8.h
 • Odločanje o pravnem poslu pridobivanja stvarnega premoženja za nepremičnine na trasi ceste "Malija - Nožed"
OS7-14R-320810-1.doc
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 19. 9. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 18, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo z dnevnim redom
VI7-18R-320403-V2.doc
 • Točka: 1.a)
 • Zapisnik 17. redne seje komisije z dne 27. 6. 2016
VI7-18R-320402.doc
 • Točka: 1.b)
 • Zapisnik 3. izredne seje komisije z dne 30. 6. 2016
VI7-18R-320401-zi.doc..doc
 • Točka: 2.
 • Odstopna izjava člana OGF
OS7-14R-320401-1.pdf
 • Točka: 3.0
 • Predlhodno mnenje k imenovanju direktorice CSD Izola - predlog sklepa
OS7-14R-320703-1A.doc
 • Točka: 3.1
 • Predhodno mnenje k imenovanju direktorice CSD Izola - prošnja sveta CSD Izola
OS7-14R-320703-1B.pdf
 • Točka: 3.3
 • ITA /Predlhodno mnenje k imenovanju direktorice CSD Izola - predlog sklepa
OS7-14R-320403-1.docx
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 8. 9. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 18, Mandat: 7
 • Točka:
 • Vabilo na slavnostno sejo
jd7-18r-321231-v.doc
Svet krajevne skupnosti Korte, 31. 8. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 22, Mandat: 6
 • Točka: 0,0
 • Vabilo na 22.redno sejo
KO6-22r321211-v.doc
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 21.redne seje
KO6-21r321211-z.docx
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 29. 8. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 17, Mandat: 6
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 17.redno sejo 29.8.2016
JD6-17RS-321231-v.docx
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 16.redne seje
JD6-16RS-321231-z.doc
Svet krajevne skupnosti Korte, 11. 8. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 21, Mandat: 6
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 21.redno sejo z dne 11.8.2016
KO6-21r321211-v.doc
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 20.redne seje
KO6-20r321211-z.docx
Občinski svet občine Izola, 15. 7. 2016, Vrsta seje: Dopisna, Zap. št. seje: 2, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo z glasovnico
OS7-2D-320403-v.doc
 • Točka: 1.
 • Obrazložitev in predlog sklepa o imenovanju direktorja Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola
OS7-2D-320401-1.pdf
 • Točka: 1.1
 • Obrazložitev in predlog sklepa o imenovanju direktorja Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola v wordu
OS7-2D-320403-1.doc
 • Točka: 1.2
 • Sklep Sveta JZP
OS7-2D-320401.pdf
 • Točka: 1i
 • ITA/ Predlog sklepa o imenovanju direktorja Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola
OS7-2D-320403-2.docx
Svet krajevne skupnosti Korte, 11. 7. 2016, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 20, Mandat: 6
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 20.redno sejo z dne 11.7.2016
KO6-20r321211-v.doc
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 19.redne seje
KO6-19r321211-z.docx