Občina Izola

03 / Razpisi in objave

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Javni natečaji in razpisi
18. decembra 2020
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2021

Občina Izola na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o merilih in vrednotenju kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna in 24. a člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« (Uradne objave Občine Izola, št. 9/17-UPB) objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2021.

Razpisni rok se zaključi 18. januarja 2021.

11. decembra 2020
Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Izola za leto 2021

Občina Izola na podlagi 5. člena Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Odloka o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 10/18), Pravilnika o merilih za vrednotenje letnega programa športa v občini Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 12/18 in 21/20) in Sklepa o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v občini Izola za leto 2021, št. 410-320/2020-1, ki ga je župan sprejel dne 1. 12. 2020, objavlja Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Izola za leto 2021.

Razpisni rok se zaključi 14. januarja 2021.

8. decembra 2020
Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora

Krajevna skupnost Jagodje – Dobrava, Jagodje 24a, 6311 Izola, ki jo zastopa Matjaž Gergeta, (v nadaljevanju: Krajevna skupnost), na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Sklepa Krajevne skupnosti  št. 18-1/2020 z dne 3.12.2020, razpisuje Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v lasti Krajevne skupnosti Jagodje – Dobrava.

8. decembra 2020
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programa za brezdomce z možnostjo nastanitve v Občini Izola za leto 2021
8. decembra 2020
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev upokojencev v Občini Izola za leto 2021
30. novembra 2020
Obvestilo o izbranem kandidatu – Višji svetovalec za področje socialnega varstva

Obveščamo vas, da je bil  v postopku javne objave za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec za področje socialnega varstva  v Uradu za družbene dejavnosti Občine Izola, ki je bil dne 30. septembra 2020 objavljen na spletni strani Občine Izola in na Zavodu RS za zaposlovanje, izbran kandidat.

30. septembra 2020
Javni razpis za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec za področje socialnega varstva v Uradu za družbene dejavnosti Občine Izola

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas

Objava dne 30. 9. 2020, rok prijave: 8 dni, do vključno 8. 10. 2020

VIŠJI SVETOVALEC ZA PODROČJE SOCIALNEGA VARSTVA šifra DM C027010, številka DM 4200-04 v Uradu za družbene dejavnosti Občine Izola

Javni natečaj je objavljen v priponki.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj za delovno mesto Višji svetovalec za področje socialnega varstva« št.110-15/2020, na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Izola.

Za pisno obliko se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: posta.oizola@izola.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

7. septembra 2020
JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Izola za leto 2020

Na podlagi Statuta Občine Izola (Uradne objave št. 5/18 – uradno prečiščeno besedilo), Odloka o proračunu Občine Izola za leto 2020 (Uradne objave št. 32/19 in 9/20), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Izola (Uradne objave, št. 10/17 in 8/20) in priglašene sheme državne pomoči št. M001-5874190-2017/I pri Ministrstvu za finance in njene dopolnitve z dne 18. 2. 2020, Občina Izola objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Izola za leto 2020.

26. avgusta 2020
Javni razpis za zasedbo prostega strokovno – tehničnega delovnega mesta “Prevajalec VII/2-II

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07–uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08–ZTFI-A, 69/08–ZZavar-E in 40/12–ZUJF), ter 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13–popr., 47/15–ZZSDT, 33/16–PZ-F, 52/16, 15/17–odl. US, 22/19–ZPosS in 81/19), objavlja javni razpis za zasedbo prostega strokovno – tehničnega delovnega mesta

PREVAJALEC VII/2-II (šifra delovnega mesta: J017077, številka delovnega mesta: 4160-04) v Službi za administrativno – tehnično podporo Občine Izola

Javni razpis je objavljen v priponki.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »Javni razpis za delovno mesto “Prevajalec VII/2-II« št. 110-13/2020 na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Izola.

Za pisno obliko se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: posta.oizola@izola.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Dodatne informacije o izvedbi javnega razpisa in delovnem področju daje Karmen Pavlič, tel. št.: 05/6600230 ter Martina Miklavčič Šumanski, tel. št.: 05/6600138.

3. avgusta 2020
Javni razpis za izbor regionalne razvojne agencije v Obalno-Kraški razvojni regiji za programsko obdobje 2021–2027

Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list. RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16; v nadaljnjem besedilu: ZSRR-2), 2. člena Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS, št. 3/13, 59/15 in 12/17; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o RRA), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljnjem besedilu: ZUP), Statuta Občine Izola (Uradne objave Občine Izola št. 5/2018; v nadaljnjem besedilu: Statut – UPB1) in sklepa Sveta regije Istra-Brkini-Kras (Sveta Obalno-Kraške razvojne regije) št. 3, ki je bil sprejet na 1. redni seji dne 04. 06. 2020, objavlja Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, naslednji Javni razpis za izbor regionalne razvojne agencije v Obalno-Kraški razvojni regiji za programsko obdobje 2021–2027.

Rok za oddajo vloge je do vključno 15.08.2020.

Arhiv

NOVO NA PORTALU

20. januar 2021
POGOVORI OB SREDAH: FILMSKA INDUSTRIJA – VOJKO STOPAR IN NATAŠA BUČAR

Novinarka Neva Zajc bo to sredo vodila pogovor na temo filmske industrije. Pogov...


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!