Občina Izola

03 / Razpisi in objave

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Uradne objave
26. oktobra 2018
Uradne objave 21/2018

– Pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Izola
– Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola – uradno prečiščeno besedilo UPB1

15. oktobra 2018
Uradne objave 20/2018

– Sklep o razporeditvi preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade

8. oktobra 2018
Uradne objave 19/2018

– Odlok o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2018
– Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

1. oktobra 2018
Uradne objave 18/2018

– Sklep o merilih za ugotavljanje volilne pravice pripadnika avtohtone italijanske narodne skupnosti

12. septembra 2018
Uradne objave 17/2018

– Ugotovitveni sklep o potrebni podpori skupine volivcev s potrebnim podpisovanjem za redne volitve pripadnikov italijanske narodne skupnosti v Svet Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola 2018

3. septembra 2018
Uradne objave 16/2018

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem pristanišču Izola
– Sklep o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu za območje južno od Industrijske ceste v Izoli (skrajšano: Sklep o spremembi ZN CMI-jug)
– Ugotovitveni sklep o potrebni podpori skupine volivcev s potrebnim podpisovanjem na rednih lokalnih volitvah 2018
– Sklep o določitvi volišč za izvedbo rednih lokalnih volitev 2018

3. avgusta 2018
Uradne objave 15/2018

– Razpis volitev v Svet Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola
– Poslovnik Občinskega sveta Občine Izola – uradno prečiščeno besedilo (UPB-1)
– Odlok o turistični taksi v občini Izola

23. julija 2018
Uradne objave 14/2018

– Odlok o razveljavitvi Odloka o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi, delovnem področju in sestavi delovnih teles Občinskega sveta Občine Izola
– Sklep o razporeditvi preteklih presežkov vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
– Sklep o razporeditvi preteklih presežkov javnega zavoda “Center za kulturo, šport in prireditve Izola”
– Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb in sprejemu cene za storitev 24-urne dežurne službe
– Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Izola
– Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti občine Izola

16. julija 2018
Uradne objave 13/2018

– Odlok o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2018

4. julija 2018
Uradne objave 12/2018

– Pravilnik o merilih za vrednotenje letnega programa športa v občini Izola

Arhiv

NOVO NA PORTALU

16. novembra 2018
Certifikata kakovosti in varovanja okolja potrjujeta kakovost storitev Komunale Izola