Občina Izola

03 / Razpisi in objave

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Oglasna deska
19. septembra 2018
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018 – v nadaljevanju ZSDPSLS-1), Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc, objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola lastnica/upravljavka dela nepremičnine parc. št. 1649 k.o. Izola (ID znak: parcela 2626 1649) v izmeri 20 m2, ki tvori zaokroženo celoto z gostinskim objektom namerava skleniti neposredno zakupno pogodbo za obdobje enega leta za navedeno nepremičnino za ceno najmanj 920,00 EUR/letno.

19. septembra 2018
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018 – v nadaljevanju ZSDPSLS-1), Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc, objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola lastnica/upravljavka nepremičnine parc. št. 1320 k.o. Izola (ID znak: parcela 2626 1320) v izmeri 120 m2, ki tvori zaokroženo celoto z gostinskim objektom namerava skleniti neposredno zakupno pogodbo za obdobje pet let za navedeno nepremičnino za ceno najmanj 2.760,00 EUR/letno.

19. septembra 2018
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018 – v nadaljevanju ZSDPSLS-1), Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc, objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola lastnica/upravljavka nepremičnine dela parc. št. 1085/1 k.o. Izola (ID znak: parcela 2626 1085/1) v izmeri 30 m2, ki tvori zaokroženo celoto z gostinskim objektom namerava skleniti neposredno zakupno pogodbo za obdobje pet let za navedeno nepremičnino za ceno najmanj 1050,00 EUR/letno.

19. septembra 2018
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018 – v nadaljevanju ZSDPSLS-1), Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc, objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola lastnica/upravljavka nepremičnin in sicer dela parc. št. 3318 k.o. Izola (ID znak: parcela 2626 3318) v izmeri 80 m2, dela parc. št. 3319 k.o. Izola (ID znak: parcela 2626 3319) v izmeri 140 m2, dela parc. št. 3231 k.o. Izola (ID znak: parcela 2626 3231) v izmeri 260 m2 in dela parc. št. 1088 k.o. Izola (ID znak: parcela 2626 1088) v izmeri 20 m2 namerava skleniti neposredno zakupno pogodbo za obdobje pet let za navedene dele nepremičnin za ceno najmanj 250,00 EUR/letno.

19. septembra 2018
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018 – v nadaljevanju ZSDPSLS-1), Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc, objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola lastnica/upravljavka dela nepremičnine parc. št. 296 k.o. Izola (ID znak: parcela 2626 296) v izmeri 125 m2 namerava skleniti neposredno zakupno pogodbo za obdobje enega leta za navedeno nepremičnino za ceno najmanj 62,50 EUR/letno.

19. septembra 2018
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018 – v nadaljevanju ZSDPSLS-1), Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc, objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola lastnica/upravljavka nepremičnine dela parc. št. 1276 k.o. Izola (ID znak: parcela 2626 1276) v izmeri 4 m2 namerava skleniti neposredno zakupno pogodbo za obdobje dveh mesecev za navedeno nepremičnino za ceno najmanj 525,00 EUR/letno.

19. septembra 2018
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018 – v nadaljevanju ZSDPSLS-1), Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc, objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola lastnica/upravljavka nepremičnine dela parc. št. 4879/1 k.o. Malija (ID znak: parcela 2628 4879/1) v izmeri 88 m2, ki tvori zaokroženo celoto s stanovanjskim objektom namerava skleniti neposredno zakupno pogodbo za obdobje enega leta za navedeno nepremičnino za ceno najmanj 70,40 EUR/letno.

19. septembra 2018
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018 – v nadaljevanju ZSDPSLS-1), Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc, objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola lastnica/upravljavka dela nepremičnine parc. št. 296 k.o. Izola (ID znak: parcela 2626 296) v izmeri 70 m2 namerava skleniti neposredno zakupno pogodbo za obdobje enega leta za navedeno nepremičnino za ceno najmanj 35,00 EUR/letno.

19. septembra 2018
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018 – v nadaljevanju ZSDPSLS-1), Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc, objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola lastnica/upravljavka nepremičnine parc. št. 727 k.o. Dvori (ID znak: parcela 2629 727) v izmeri 857 m2 namerava skleniti neposredno zakupno pogodbo za obdobje pet let za navedeno nepremičnino za ceno najmanj 137,12 EUR/letno.

19. septembra 2018
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018 – v nadaljevanju ZSDPSLS-1), Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc, objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola lastnica/upravljavka nepremičnine dela parc. št. 2081/5 k.o. Izola (ID znak: parcela 2626 2081/5) v izmeri 12 m2, ki tvori zaokroženo celoto z večstanovanjskim objektom namerava skleniti neposredno zakupno pogodbo za obdobje enega leta za navedeno nepremičnino za ceno najmanj 58,80 EUR/letno.

Arhiv

NOVO NA PORTALU

19. septembra 2018
Regata starih bark

Datum: 22. september, 2018