Občina Izola

03 / Razpisi in objave

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Oglasna deska
22. marca 2019
Javno zbiranje ponudb za oddajo parkirnih prostorov

Komunala Izola d.o.o. – Komunala Isola s.r.l., Industrijska cesta 8, 6310 Izola, ki jo zastopa direktor Denis Bele, (v nadaljevanju: Komunala Izola), na podlagi Pogodbe o upravljanju poslovnih prostorov v lasti Občine Izola z dne 09.11.2017, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave 24/09, 13/11 in 4/12), razpisuje Javno zbiranje ponudb za oddajo parkirnih mest v lasti Občine Izola.

22. marca 2019
Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov

Komunala Izola d.o.o. – Komunala Isola s.r.l., Industrijska cesta 8, 6310 Izola, ki jo zastopa direktor Denis Bele, (v nadaljevanju: Komunala Izola), na podlagi Pogodbe o upravljanju poslovnih prostorov v lasti Občine Izola z dne 09.11.2017, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave 24/09, 13/11 in 4/12), razpisuje Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

 

20. marca 2019
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018 – v nadaljevanju ZSDPSLS-1), Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan Danilo Markočič, objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola lastnica/upravljavka nepremičnine dela parc. št. 2991/2 k.o. Cetore (ID znak: parcela 2715 2991/2) v izmeri  120 m2, ki tvori zaokroženo celoto z objektom Športno kulturnega društva Šared namerava skleniti neposredno zakupno pogodbo za obdobje dveh let za navedeno nepremičnino za brezplačno uporabo.

14. marca 2019
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018 – v nadaljevanju ZSDPSLS-1), Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan Danilo Markočič, objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola lastnica/upravljavka dela nepremičnine parc. št. 3575 k.o. Izola (ID znak: parcela 2626 3575) v izmeri 45 m2 namerava skleniti neposredno zakupno pogodbo za obdobje enega leta za navedeno nepremičnino za ceno najmanj 22,50 EUR/letno.

14. marca 2019
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018 – v nadaljevanju ZSDPSLS-1), Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan Danilo Markočič, objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola lastnica/upravljavka nepremičnine dela parc. št. 1328/1k.o. Izola (ID znak: parcela 2626 1328/1) v izmeri 141 m2 in dela parc. št. 1324/2 k.o. Izola ( ID znak: parcela  2626 1324/1) v izmeri 269 m2, ki tvori zaokroženo celoto z objektom Jadralnega kluba Izola namerava skleniti neposredno zakupno pogodbo za obdobje petih let za navedeno nepremičnino za brezplačno uporabo.

 

14. marca 2019
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018 – v nadaljevanju ZSDPSLS-1), Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan Danilo Markočič, objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola lastnica/upravljavka dela nepremičnin:
– parc. št. 3566 k.o. Izola (ID znak: parcela 2626 3566) v izmeri 180 m2,
– parc. št.  3575 k.o. Izola (ID znak: parcela 2626 3575) v izmeri  56 m2,
– parc. št.  3519/1 k.o. Izola (ID znak: parcela 2626 3519/1) v izmeri 72 m2,

namerava skleniti neposredno zakupno pogodbo za obdobje pet let za navedeno nepremičnino za ceno najmanj 268,40 EUR/letno.

14. marca 2019
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018 – v nadaljevanju ZSDPSLS-1), Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan Danilo Markočič, objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola lastnica/upravljavka dela nepremičnine parc. št. 3843/4 k.o. Izola (ID znak: parcela 2626 3843/4) v izmeri 202 m2 namerava skleniti neposredno zakupno pogodbo za obdobje pet let za navedeno nepremičnino za ceno najmanj 365,00 EUR/letno.

14. marca 2019
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018 – v nadaljevanju ZSDPSLS-1), Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan Danilo Markočič, objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola lastnica/upravljavka dela nepremičnin:

– parc. št. 1686/1 k.o. Izola (ID znak: parcela 2626 1686/1 ) v izmeri 30 m2,
– parc. št.  1686/2 k.o. Izola (ID znak: parcela 2626 1686/2) v izmeri  20 m2,

ki tvori zaokroženo celoto z gostinskim objektom namerava skleniti neposredno zakupno pogodbo za obdobje pet let za navedeno nepremičnino za ceno najmanj 1.150,00 EUR/letno.

14. marca 2019
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018 – v nadaljevanju ZSDPSLS-1), Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan Danilo Markočič, objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola lastnica/upravljavka dela nepremičnine parc. št. 1836/1 k.o. Izola (ID znak: parcela 2626 1836/1) v izmeri 60 m2 namerava skleniti neposredno zakupno pogodbo za obdobje pet let za navedeno nepremičnino za ceno najmanj 30,00 EUR/letno.

 

 

14. marca 2019
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018 – v nadaljevanju ZSDPSLS-1), Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan Danilo Markočič, objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola lastnica/upravljavka dela nepremičnine parc. št. 1768 k.o. Izola (ID znak: parcela 2626 1768) v izmeri 155 m2 namerava skleniti neposredno zakupno pogodbo za obdobje enega leta za navedeno nepremičnino za ceno najmanj 77,50 EUR/letno.

Arhiv

NOVO NA PORTALU

06. april 2019
DINO IN ČAROBNI TONI

Vabljeni na aprilsko predstavo za otroke z naslovomo DINO IN ČAROBNI TONI, ki bo v soboto, 6. aprila, ob 17.00, v Kulturnem domu Izola. ...