Občina Izola

03 / Razpisi in objave

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Oglasna deska
21. maja 2019
Odločba o prenehanju statusa javnega dobra

Občina Izola objavlja odločbo o prenehanju statusa javnega dobra na nepremičnini z ID znakom: parcela 2628 1949/7

21. maja 2019
Odločba o prenehanju statusa javnega dobra

Občina Izola objavlja odločbo o prenehanju statusa javnega dobra na nepremičnini z ID znakom: parcela 2629 2799/2

21. maja 2019
Odločba o prenehanju statusa javnega dobra

Občina Izola objavlja odločbo o prenehanju statusa javnega dobra na nepremičnini z ID znakom: parcela 2628 3013/2

21. maja 2019
Odločba o prenehanju statusa javnega dobra

Občina Izola objavlja odločbo o prenehanju statusa javnega dobra na nepremičnini z ID znakom: parcela 2715 2997/28 in ID znakom: parcela 2715 2997/

21. maja 2019
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola

Občina Izola objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine ID znak: parcela 2626 1373/22

Veljavnost: 21.5.2019 do vključno 17.6.2019

 

15. maja 2019
Odločba o ukinitvi javnega dobra
13. maja 2019
JAVNA RAZGRNITEV – OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT (OPN)

OBRAZEC


1. ODLOK – TEKSTUALNI DEL


2. GRAFIČNI DEL

2.1 IZVEDBENI DEL

2.1.1 NAMENSKA RABA PROSTORA

(Grafično prilogo si lahko ogledate tudi na portalu PISO (https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=izola&cx=395284&cy=41538&scale=16&catprj=piso.izola_opn_kart_raba&bckcat=piso.base_tile_hv&ovllys=000000000000&defaultuser=true)

2.1.2 GJI

2.2 STRATEŠKI DEL


3. PRILOGE

8. maja 2019
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Izola na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018 – v nadaljevanju ZSPDSLS-1) objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za nepremičnino ID znak: parcela 2626 1938.

8. maja 2019
Namera o sklenitev neposredne pogodbe

Občina Izola na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018 – v nadaljevanju ZSPDSLS-1) objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za nepremičnino ID znak: parcela 2626 1937.

Arhiv

NOVO NA PORTALU

24. maja 2019
Kmalu začetek del izgradnje kanalizacijskega omrežja med Izolo in Šaredom

Občina Izola je konec meseca aprila prejela gradbeno dovoljenje za izgr...