Občina Izola

03 / Razpisi in objave

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
F +386 5 66 00 110
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Oglasna deska
16. oktobra 2017
JAVNI POZIV za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2018

Na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Odloka o proračunu Občine Izola za leti 2017 in 2018 (Uradne objave Občine Izola št. 4/17 z dne 6.3.2017) in Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16), Občina Izola objavlja JAVNI POZIV za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2018

12. oktobra 2017
Namera o ustanovitvi stvarne služnosti in posebne pravice uporabe javnega dobra

Namera o ustanovitvi stvarne služnosti in posebne pravice uporabe javnega dobra: Občina Izola objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti in posebne pravice uporabe javnega dobra na nepremičninah s parcelno številko: 4905, 6023, 4873/29, 4873/27, 4873/24, 4873/25, 6022/1, 5765, 5759/1, 6028/1, 5863, 5854, 5831/1, vse k.o. 2628 – Malija.

11. oktobra 2017
PREDLOG Odloka o spremembah ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE NASELJA ŠARED (skrajšano OPPN Šared)

V skladu s tretjim odstavkom 53. a člena ZPNačrt je predlog sprememb Odloka o OPPN Šared skupaj z obrazložitvijo javno objavljen na občinskih oglasnih deskah in na spletni strani Občine Izola www.izola.si v času od 11. 10. 2017 do vključno 26. 10. 2017.

V tem času se na objavljeno gradivo lahko poda pripombe. Te se jih pisno posreduje na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ali pošlje po elektronski pošti na naslov: posta.oizola@izola.si.

11. oktobra 2017
Namera o ustanovitvi stvarne služnosti

Občina Izola objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti na nepremičninah s parcelno številko 3189/1 in 3193/7, obe k.o. 2715 – Cetore.

9. oktobra 2017
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer zemljišče s parcelno št. 2430/1 k.o. Malija.

3. oktobra 2017
Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 3793/5 k.o. Malija

Občina Izola na podlagi 2.odst. 23.člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS št. 102/04 in sprem.), objavlja odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra.

 

28. septembra 2017
Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola

Občina Izola na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010 in sprem.), objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnin na Šaredu.

 

12. septembra 2017
Namera o ustanovitvi stvarne služnosti

Občina Izola objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti na nepremičninah s parc. št. 3213, 5290/1, 3227/3, 3228/11, 3232/4, 3233/19, 3233/18 in 3234, vse k.o. Cetore.

8. septembra 2017
POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE BREZPLAČNIH PLAKATNIH MEST IN MOŽNOSTI PLAKATIRANJA ZA VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE

ROK: od 8. 9. 2017 do 21. 9. 2017 do 12. ure.

28. avgusta 2017
POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE BREZPLAČNIH PLAKATNIH MEST IN MOŽNOSTI PLAKATIRANJA ZA ZAKONODAJNI REFERENDUM O ZAKONU O IZGRADNJI, UPRAVLJANJU IN GOSPODARJENJU Z DRUGIM TIROM ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA-KOPER (ZIUGDT)

ROK: do vključno torka, 5. 9. 2017.

Arhiv

NOVO NA PORTALU

16. oktobra 2017
Vaja evakuacije v objektu občinske uprave

V okviru meseca požarne varnosti bo Občina Izola v objektu občinske u...

PRIJAVA NA E-OBVESTILA

S prijavo se strinjate s splošnimi pogoji prejemanja E-obvestil.

×

HVALA

Vaša prijava je bila uspešna.

×