Občina Izola

03 / Razpisi in objave

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Oglasna deska
20. februarja 2020
PRAVILNIK o uporabi vozila Prostofer občine Izola

S tem pravilnikom se ureja upravičenost do brezplačnih prevozov za starejše občane občine Izola v okviru projekta humanitarnega zavoda Zlata mreža »Izboljšanje trajnostne mobilnosti na socialnem področju v občini Izola« (v nadaljevanju: Prostofer). Občina Izola je za potrebe projekta Prostofer zagotovila vozilo, ki se uporablja izključno za prevoze starejših občanov v okviru projekta Prostofer.

Upravičenci do brezplačnega prevoza so občani občine Izola starejši od 65 let, ki sami ne vozijo, nimajo sorodnikov, ki bi jim pomagali, imajo nižje mesečne prihodke, imajo slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi.

Storitev klicnega centra je dostopna vse leto, vse dni v tednu, 24 ur na dan. Prevozi se opravljajo ob delavnikih med 7.00 in 19.00 uro, med vikendi in prazniki pa le izjemoma in le za zdravstvene potrebe. Prevoze je potrebno naročiti na brezplačno telefonsko številko 080 10 10 vsaj 2 dni pred želeno storitvijo.

Prevozi so omejeni na območje občin Izola, Piran, Koper in Ankaran  in se izvajajo po naslednjem prioritetnem vrstnem redu:

1. prvenstveno so namenjeni za vožnjo do zdravstvenih ustanov v občini Izola (Zdravstveni dom Izola, Splošna bolnišnica Izola),
2. izjema so zdravstvene ustanove, ki se nahajajo izven občine Izola (npr. Ortopedska bolnišnica Valdoltra).

Prevozi do javnih ustanov (Občina, Upravna enota, banka, pošta), trgovin ali Medgeneracijskega centra, se lahko opravijo, če jih je časovno možno uskladiti in ni povpraševanja po prevozih do zdravstvenih ustanov.

Prevozi niso namenjeni nepokretnim in hudo bolnim osebam, za katere je zagotovljena nujna medicinska pomoč na domu oziroma nujni reševalni prevoz.

Upravičencu se lahko storitev zavrne, če se ugotovi, da gre za prekomerno povpraševanje po storitvi za nakupovalne namene ali za namene družabnega življenja.

7. februarja 2020
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Izola na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018 in 79/2018 – v nadaljevanju ZSDPSLS-1), objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino ID znak: parcela 2629 1665/4.

7. februarja 2020
JAVNI RAZPIS na področju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Izola za leto 2020

Občina Izola razpisuje dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Izola za leto 2020. Razpisno dokumentacijo in prijavne obrazce je od dneva te objave do izteka prijavnega roka možno dobiti na spletni strani Občine Izola www.Izola.si, v Uradu za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni razvoj in v glavni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola v času uradnih ur.

Rok za prijavo na javni razpis je do vključno torka, 10. 3. 2020. Rok za oddajo zahtevka (z računi in dokazili o plačilu računov), ki je eden izmed pogojev za izplačilo odobrenih sredstev, je vključno do torka, 5. 5. 2020.

Vlogo je treba poslati v zaprti pisemski ovojnici na naslov: Občina Izola, Urad za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni razvoj, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, s pripisom »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo 2020« do vključno torka, 10. 3. 2020.

Vloga se lahko odda tudi osebno v zaprti pisemski ovojnici v sprejemni pisarni (vložišču) Občine Izola do vključno 10. 3. 2020 do 12. ure, ovojnica mora biti izpolnjena kot že opisano. Kot zadnji dan prijave velja datum 10. 3. 2020 na poštnem žigu na priporočeni pošiljki.

6. februarja 2020
OBVESTILO o sprejetih stališčih do pripomb in predlogov na Predlog modelov vrednotenja nepremičnin

Občina Izola z javnim naznanilom seznanja javnost, da je Geodetska uprava Republike Slovenije – Urad za množično vrednotenje nepremičnin (GURS-UMVN) sprejela stališča do prejetih pripomb in predlogov na vrednostne cone in vrednostne ravni, ki so bile podani v času javne razgrnitve predloga Modelov vrednotenja nepremičnin.

Sprejeta stališča so na vpogled:

1. na spletni strani Občine Izola izola.si, v zavihku Oglasna deska in
2. na vložišču Občine Izola (v tiskani obliki) in
3. na spletnem naslovu UMVN GURS

– poročilo o izvedeni javni razgrnitvi predloga modelov vrednotenja nepremičnin in stališča do sprejetih pripomb
stališča organa vrednotenja do prejetih pripomb in predlogov na vrednostne cone in vrednostne ravni za območje občine Izola.

OBVESTILO se objavi na spletni strani občine Izola http://izola.si/, na občinskih oglasnih deskah in na oglasnih deskah vseh krajevnih skupnosti.

4. februarja 2020
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Izola objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za prodajo nepremičnine z ID znakom: parcela 2715 3002/8 in nepremičnine z ID znakom: parcela 2715 3002/9.

9. januarja 2020
Sklep o enkratni denarni pomoči staršem ob rojstvu otroka v občini Izola
Arhiv

NOVO NA PORTALU

24. februar 2020
Ponedeljki za zamudnike: Parazit

Vabljeni, najverjetneje zadnjič v februarju, na ogled zmagovalnega Parazita :) ...


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!