Občina Izola

03 / Razpisi in objave

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
F +386 5 66 00 110
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Oglasna deska
6. februarja 2017
Odločba o grajenem javnem dobru lokalnega pomena

Občina Izola objavlja odločbo o ugotovitvi, da so nepremičnine s parc. št. 4137, 4167, 4176/7, 4178/25, 4225/1, 4284, 4490/5, 6009/3, 6009/4, 6009/5, 6009/6, 6009/7, 6009/8, 6009/9, 6017/1, 6017/3, 6017/4, 6017/5, 6017/6, 6017/7 in 6017/8, vse k.o. 2628 – Malija grajeno javno dobro lokalnega pomena.

6. februarja 2017
Odločba o grajenem javnem dobru lokalnega pomena

Občina Izola objavlja odločbo o ugotovitvi, da so nepremičnine s parc. št. 5288/1, 5288/2, 5288/3, 3242/4, 3203/1, 2998/8, 5295, 5278/5, 5278/6, 5278/7, 5278/8, 5292, 2997/5, 3241/2, 3237, 3241/3 in 3003, vse k.o. 2715 – Cetore grajeno javno dobro lokalnega pomena.

6. februarja 2017
Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v Občini Izola za leto 2017

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in sklepa Župana Občine Izola, št. 410-7/17 z dne  23. 1. 2017, Občina Izola objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov  socialnega varstva v Občini Izola za leto 2017.

31. januarja 2017
Namera o ustanovitvi stvarne služnosti

Občina Izola objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti na nepremičnini s parc. št. 2947/2, k.o. 2715 – Cetore.

30. januarja 2017
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer;
– zemljišče s parcelno št. 4875/5 k.o. Malija,
– zemljišče s parcelno št. 4875/6 k.o. Malija,
– zemljišče s parcelno št. 4876/12 k.o. Malija,
– zemljišče s parcelno št. 3465/1 k.o. Izola,
– zemljišče s parcelno št. 2001/1 k.o. Izola.

30. januarja 2017
JAVNI POZIV za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2017

Na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in sklepa Župana Občine Izola, številka 410-205/2016-10 z dne 18. 1. 2017, Občina Izola objavlja JAVNI POZIV za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2017.

30. januarja 2017
Javni razpis za programe veteranskih organizacij in društev upokojencev za leto 2017

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in sklepa Župana Občine Izola, št. 410-5/17 z dne 18. 1. 2017, Občina Izola objavlja »Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev upokojencev v Občini Izola za leto 2017«.

27. januarja 2017
Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc, (v nadaljevanju: Občina), na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 –ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave 24/09, 13/11 in 4/12), razpisuje javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v lasti Občine Izola.

27. januarja 2017
Odločba imetnikom dovzetnih živali (perutnine in ptic v ujetništvu) in občanom – preprečevanje širjenja bolezni
27. januarja 2017
Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Izola

Občinski svet Občine Izola je na seji dne 15.12.2016 sprejel predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Izola v prvi obravnavi in ga posredoval v 60 dnevno obravnavo.
Vsi zainteresirani lahko v času obravnave podajo svoje pripombe in predloge prek elektronskega naslova posta.oizola@izola.si ali pa jih pisno posredujejo Uradu za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni razvoj.

Arhiv

NOVO NA PORTALU

13. april 2017
PRAVLJIČNA URA V ITALIJANSKEM JEZIKU

Mestna knjižnica Izola vabi na pravljično uro v italijanskem jeziku

PRIJAVA NA E-OBVESTILA

S prijavo se strinjate s splošnimi pogoji prejemanja E-obvestil.

×

HVALA

Vaša prijava je bila uspešna.

×