Občina Izola

03 / Razpisi in objave

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
F +386 5 66 00 110
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Oglasna deska
6. februarja 2017
Odločba o grajenem javnem dobru lokalnega pomena

Občina Izola objavlja odločbo o ugotovitvi, da so nepremičnine s parc. št. 5288/1, 5288/2, 5288/3, 3242/4, 3203/1, 2998/8, 5295, 5278/5, 5278/6, 5278/7, 5278/8, 5292, 2997/5, 3241/2, 3237, 3241/3 in 3003, vse k.o. 2715 – Cetore grajeno javno dobro lokalnega pomena.

6. februarja 2017
Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v Občini Izola za leto 2017

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in sklepa Župana Občine Izola, št. 410-7/17 z dne  23. 1. 2017, Občina Izola objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov  socialnega varstva v Občini Izola za leto 2017.

31. januarja 2017
Namera o ustanovitvi stvarne služnosti

Občina Izola objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti na nepremičnini s parc. št. 2947/2, k.o. 2715 – Cetore.

30. januarja 2017
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer;
– zemljišče s parcelno št. 4875/5 k.o. Malija,
– zemljišče s parcelno št. 4875/6 k.o. Malija,
– zemljišče s parcelno št. 4876/12 k.o. Malija,
– zemljišče s parcelno št. 3465/1 k.o. Izola,
– zemljišče s parcelno št. 2001/1 k.o. Izola.

30. januarja 2017
JAVNI POZIV za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2017

Na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in sklepa Župana Občine Izola, številka 410-205/2016-10 z dne 18. 1. 2017, Občina Izola objavlja JAVNI POZIV za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2017.

30. januarja 2017
Javni razpis za programe veteranskih organizacij in društev upokojencev za leto 2017

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in sklepa Župana Občine Izola, št. 410-5/17 z dne 18. 1. 2017, Občina Izola objavlja »Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev upokojencev v Občini Izola za leto 2017«.

27. januarja 2017
Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc, (v nadaljevanju: Občina), na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 –ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave 24/09, 13/11 in 4/12), razpisuje javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v lasti Občine Izola.

27. januarja 2017
Odločba imetnikom dovzetnih živali (perutnine in ptic v ujetništvu) in občanom – preprečevanje širjenja bolezni
27. januarja 2017
Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Izola

Občinski svet Občine Izola je na seji dne 15.12.2016 sprejel predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Izola v prvi obravnavi in ga posredoval v 60 dnevno obravnavo.
Vsi zainteresirani lahko v času obravnave podajo svoje pripombe in predloge prek elektronskega naslova posta.oizola@izola.si ali pa jih pisno posredujejo Uradu za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni razvoj.

23. januarja 2017
Predlog Proračuna občine Izola za leto 2017 in predlog Proračuna občine Izola za leto 2018

Predlog je dostopen na povezavi:

http://izola.si/obcina-izola/organi-obcine/obcinski-svet/seje/

Arhiv

NOVO NA PORTALU

16. maj 2017
Plesne miniature

Regijska revija izbranih plesnih skupin južne Primorske Org.:  OI JSKD Izola, CKŠP Izola, Občina Izola

PRIJAVA NA E-OBVESTILA

S prijavo se strinjate s splošnimi pogoji prejemanja E-obvestil.

×

HVALA

Vaša prijava je bila uspešna.

×