Občina Izola

03 / Razpisi in objave

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Oglasna deska
8. junija 2018
Načrt prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora za občinsko pristaniške Izola

Spoštovani uporabniki občinskega pristanišča Izola in ostali zainteresirani!

Obveščamo vas, da smo skladno s 7. Členom Uredbe o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (Ur. l., št. 78/08) v javno obravnavo razgrnili predlog:

Načrta o prevzemu ladijskih odpadkov in ostankov tovora v občinskem pristanišču Izola

Predlog načrta bo dosegljiv v pisarni pristaniške in parkiriščne dejavnosti v tiskani obliki. Objavljen bo tudi v elektronski obliki na spletni strani:

www. komunala-izola.si

www. izola.si

Predlog načrta je podan v javno obravnavo od 8. 6. 2018 do vključno 21. 6. 201.

Naprošamo vse zainteresira, da v predvidenem obdobju podate morebitne pripombe v pisni obliki na:

– e- pošto: tajnistvo@komunala-izola.si,

– v tajništvo javnega podjetja Komunala Izola, d. o. o., Industrijska cesta 8, 6310 Izola.

Javno podjetje Komunala Izola, d. o. o.

10. maja 2018
Sklep o izboru prejemnikov sredstev javnega razpisa za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev upokojencev v Občini Izola za leto 2018
10. maja 2018
Sklep o izboru prejemnikov sredstev javnega razpisa za sofinanciranje programov socialnega varstva v Občini Izola za leto 2018
7. maja 2018
Obvestilo Okrajne volilne komisije Izola o spremembi sedežev volišč
4. maja 2018
Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov

Komunala Izola d.o.o. – Komunala Isola s.r.l., Industrijska cesta 8, 6310 Izola, ki jo zastopa direktor Denis Bele, (v nadaljevanju: Komunala Izola), na podlagi Pogodbe o upravljanju poslovnih prostorov v lasti Občine Izola z dne 09.11.2017, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave 24/09, 13/11 in 4/12), razpisuje Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

3. maja 2018
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer;
· zemljišče s parcelno št. 3827 k.o. Izola.

30. aprila 2018
JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA PRODAJO PRIDELKOV NA SEZONSKI TRŽNICI RUBA SZ MOJE NJIVE V LETU 2018
30. aprila 2018
Javni razpis za zbiranje prijav za podelitev občinskih priznanj in nagrade v letu 2018

Na podlagi 10. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Izola (Uradne objave, št. 9/96 in 21/00), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja javni razpis za zbiranje prijav za podelitev občinskih priznanj in nagrade v letu 2018
ROK: od PONEDELJKA, 30. 4. do vključno četrtek, 17.5.2018.

25. aprila 2018
Objava prostega uradniškega delovnega mesta za določen čas (nadomeščanje javne uslužbenke v času odsotnosti zaradi materinskega in starševskega dopusta): SVETOVALEC ZA NEPREMIČNINE v Uradu za prostor in nepremičnine (šifra DM C027005)

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, objavlja na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) in tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), 1 prosto uradniško delovno mesto za določen čas “SVETOVALEC ZA NEPREMIČNINE” (šifra DM: C027005).

Objava dne 25.04.2018, rok prijave:  8 dni

Javna objava je objavljena v priponki.

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo delovnega mesta Svetovalec za nepremičnine, št. 110-7/2018« na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, in sicer do vključno 03.05.2018. Za pisno obliko šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: posta.oizola@izola.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Dodatne informacije o izvedbi javnega razpisa in delovnem področju daje Karmen Pavlič, tel. št.: 05/6600230.

Arhiv

NOVO NA PORTALU

17. junij 2018
Pojemo za vse ljudi / MoPZ Izola

Moški pevski zbor Izola je nasledil dolgoletno pevsko tradici...