Občina Izola

03 / Razpisi in objave

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Oglasna deska
7. maja 2018
Obvestilo Okrajne volilne komisije Izola o spremembi sedežev volišč
4. maja 2018
Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov

Komunala Izola d.o.o. – Komunala Isola s.r.l., Industrijska cesta 8, 6310 Izola, ki jo zastopa direktor Denis Bele, (v nadaljevanju: Komunala Izola), na podlagi Pogodbe o upravljanju poslovnih prostorov v lasti Občine Izola z dne 09.11.2017, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave 24/09, 13/11 in 4/12), razpisuje Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

3. maja 2018
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer;
· zemljišče s parcelno št. 3827 k.o. Izola.

30. aprila 2018
JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA PRODAJO PRIDELKOV NA SEZONSKI TRŽNICI RUBA SZ MOJE NJIVE V LETU 2018
30. aprila 2018
Javni razpis za zbiranje prijav za podelitev občinskih priznanj in nagrade v letu 2018

Na podlagi 10. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Izola (Uradne objave, št. 9/96 in 21/00), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja javni razpis za zbiranje prijav za podelitev občinskih priznanj in nagrade v letu 2018
ROK: od PONEDELJKA, 30. 4. do vključno četrtek, 17.5.2018.

25. aprila 2018
Objava prostega uradniškega delovnega mesta za določen čas (nadomeščanje javne uslužbenke v času odsotnosti zaradi materinskega in starševskega dopusta): SVETOVALEC ZA NEPREMIČNINE v Uradu za prostor in nepremičnine (šifra DM C027005)

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, objavlja na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) in tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), 1 prosto uradniško delovno mesto za določen čas “SVETOVALEC ZA NEPREMIČNINE” (šifra DM: C027005).

Objava dne 25.04.2018, rok prijave:  8 dni

Javna objava je objavljena v priponki.

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo delovnega mesta Svetovalec za nepremičnine, št. 110-7/2018« na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, in sicer do vključno 03.05.2018. Za pisno obliko šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: posta.oizola@izola.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Dodatne informacije o izvedbi javnega razpisa in delovnem področju daje Karmen Pavlič, tel. št.: 05/6600230.

Obveščamo vas, da je bil v postopku javnega razpisa za zasedbo prostega delovnega mesta Svetovalec za nepremičnine v Uradu za prostor in nepremičnine, ki je bilo dne 25. 4. 2018 javno objavljeno na spletni strani Občine Izola in na Zavodu RS za zaposlovanje, izbran kandidat.

16. aprila 2018
Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Izola za leto 2018

Občina Izola objavlja javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Izola za leto 2018. Besedilo razpisa in prijavni obrazec se nahajata v razpisni dokumentaciji.

11. aprila 2018
Sklep o izboru prejemnikov sredstev javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju športa v javnem interesu v občini Izola za leto 2018
11. aprila 2018
Sklep o izboru prejemnikov sredstev javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2018
9. aprila 2018
Območja zakupa v občini Izola in višina zakupnine za leto 2018

Občina Izola objavlja Sklep za zakup zemljišč v lasti Občine Izola in višino zakupnine za posamezno območje

 

Arhiv

NOVO NA PORTALU

16. avgusta 2018
Obvestilo o popolnih zaporah zaradi prireditve ribiški praznik 2018 v Izoli

Obveščamo vas, da bo za potrebe izvedbe tradicionalne javne prireditve RIBIŠK...