Občina Izola

03 / Razpisi in objave

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

DRUGA JAVNA RAZGRNITEV – OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT (OPN) – ZAKLJUČENA

Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPN občine Izola (ITA)

Razgrnjeno gradivo bo lektorirano in terminološko usklajeno pred samim sprejemom na občinskem svetu. V italijanščino so prevedene datoteke označene z (ITA). Do njih dostopate s klikom na označbo (ITA).


Ugotovitveni sklep glede stališč do pripomb in predlogov javnosti podanih na drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta občine Izola (OPN) ter Dodatka k okoljskemu poročilu za OPN občine Izola

V času druge javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta občine Izola (OPN) in Dodatka k okoljskemu poročilu za OPN občine Izola, je bilo prejetih sedem (7) pripomb oziroma predlogov javnosti. Ker se prejete pripombe oziroma predlogi niso nanašali na vsebino sprememb, ki so bile predmet druge javne razgrnitve OPN in Dodatka k okoljskemu poročilu, Župan ni zavzel stališč do pripomb in predlogov javnosti.

Ugotovitveni Sklep o sprejemu stališč


Delibera ricognitiva in merito alle prese di posizione nei confronti delle osservazoni e delle proposte del pubblico, presentate durante la seconda esposizione della bozza integrata del Piano territoriale comunale del Comune di Isola (PTC) e dell’Aggiunta alla Relazione ambientale relativa al PTC del Comune di Isola

Durante la seconda esposizione al pubblico della bozza integrata del Piano territoriale comunale del Comune di Isola (PTC) e dell’Aggiunta alla Relazione ambientale relativa al PTC del Comune di Isola sono state presentate sette (7) osservazioni ovvero proposte da parte del pubblico. Visto che le osservazioni e le proposte pervenute non si riferivano ai contenuti delle modifiche oggetto della seconda esposizione al pubblico del PTC e dell’Aggiunta alla Relazione ambientale, il Sindaco non ha preso posizione in merito alle osservazioni e proposte del pubblico.

Ugotovitveni Sklep o sprejemu stališč – ita


JAVNA OBRAVNAVA – DRUGA JAVNA RAZGRNITEV OPN

V nadaljevanju je podana predstavitev gradiva, ki je predmet druge javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN. Predstavitev je podana v obliki diapozitivov (PowerPoint) s spremljajočim zvočnim posnetkom. Ogled je možen preko spodnjih povezav.

Vprašanja, predloge oz. pripombe na predstavljeno gradivo OPN lahko zapišete kot komentar v spodnjem okencu, in sicer v sredo, 25. novembra in četrtek, 26. novembra 2020, med 8. in 18. uro.

Odgovori na vsa zabeležena vprašanja in pripombe bodo objavljeni na spletni strani Občine Izola.

Komentarji so onemogočeni.


OBRAZEC

Obravnavane bodo samo pripombe in predlogi na vsebine, ki so predmet te javne razgrnitve.


DOPOLNITVE OPN, KI SO PREDMET DRUGE JAVNE RAZGRNITVE:
  1. Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Izola -tekstualni del (dopolnitve, ki se nanašajo na poplavno študijo in PPIP za EUP IZ-06/05, so modro označene)
  2. Priloga: Dodatek k okoljskemu poročilu za OPN občine Izola – javna razgrnitev (maj 2019) – Dopolnitev z rezultati Hidrološko hidravličnega elaborata za območje vodotokov amfiteatra Izola za potrebe OPN občine Izola (Inštitut za vodarstvo, d. o. o., marec 2020, dopolnitev junij 2020)
  3. Priloga: Prikaz stanja prostora, dopolnitev (nove karte z vsebino iz poplavne študije)
  4. Poplavna študija z naslovom: Hidrološko hidravlični elaborat za območje vodotokov amfiteatra Izola za potrebe OPN občine Izola, marec 2020, dopolnitev junij 2020
  5. Obrazložitev in utemeljitev – druga javna razgrnitev

OPN DOPOLNJEN NA PODLAGI STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV PODANIH V PRVI JAVNI RAZGRNITVI
1. ODLOK – TEKSTUALNI DEL

2. GRAFIČNI DEL

3. PRILOGE

Stališča do pripomb in predlogov, podanih na javni razgrnitvi OPN občine Izola in okoljskega poročila

Občina Izola je preučila pripombe in predloge, prejete v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta občine Izola (OPN) in okoljskega poročila, ter do njih zavzela stališča.

NOVO NA PORTALU

17. septembra 2021
Zapora cest v času tekmovanja I FEEL SLOVENIA IRONMAN 70.3 Slovenian Istria

Ta konec tedna bo na Obali ponovno živahno. Kolesarska in tekaška proga triatl...


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!