Občina Izola

03 / Razpisi in objave

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka odloka in okoljskega poročila občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naselja Šared v Izoli (skrajšano OPPN »Šared«)

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za občinski podrobni prostorski načrt za območje naselja Šared v Izoli (skrajšano OPPN »Šared«) bo potekala v času od 5.11.2013 do vključno 6.01.2014 v pritličnih prostorih Urada za urejanje prostora, Postojnska 3 Izola:

v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, v sredah tudi od 14. do 17. ure; v prostorih lokalne skupnosti v vaškem domu v Cetorah: vsak delovni dan, od ponedeljka do petka, od 16.00 do 18.00 ure.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naselja Šared v Izoli bo potekala:

v sredo 11. decembra 2013 ob 17,30 uri v prostorih Zadružnega doma v Kortah.

Gradivo okoljskega poročila bo razgrnjeno po pridobitvi mnenja ministrstva o ustreznosti okoljskega poročila v času trajanja javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN.

V času javne razgrnitve se na razgrnjeno gradivo lahko poda pripombe in predloge. Te se vpiše v knjigo pripomb na mestu razgrnitve, se jih pisno posreduje na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola ali pošlje po elektronski pošti na naslov: posta.oizola@izola.si.

Obravnavano območje:
(1) Ureditveno območje OPPN obsega območja planskih celot S10/1, S10/2 in S10/3, kot jih določa Družbeni plan občine Izola za obdobje 1986-1990 (Ur.objave št. 19/90 in 22/90, 19/95, 22/99, 13/95, 14/98, 9/99, 1/00 in 15/00, 18/03) in Sprememba in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Izola za obdobje 1986-1990-2000 za območje Šared – SD DDP (UO OI, št. 18/04, 19/04). Območje je namenjeno pretežno za stanovanja, mešana območja, območja športno rekreacijskih in zelenih površin z ustrezno spremljajočo gospodarsko infrastrukturo.
(2) Meja ureditvenega območja OPPN: Z OPPN Šared se ureja območje S-10, ki je določeno s SD DDP. Meja območja urejanja z OPPN Šared je določena in prikazana v grafičnem prikazu: Karta 02 meja območja urejanja, M 1:1.000. Velikost območja urejanja z OPPN je 44,55 ha.

Predvidene ureditve obsegajo:
Prostorska planska celota S10 Šared je, v skladu z usmeritvami SD DDP, razdeljena na enote urejanja prostora S10/1, S10/2 in S10/3. Podrobnejša členitev je v OPPN določena s podrobnejšimi enotami urejanja prostora-PEUP. PEUP so prostorsko in funkcionalno zaokrožena območja stavbnih zemljišč, namenjena poselitvi s pretežno enotno namembnostjo površin in objektov (območja stanovanj, mešana območja, območja športno rekreacijskih in zelenih površin ter gospodarske infrastrukture).

NOVO NA PORTALU

18. oktobra 2019
V Kortah obeležili 200. obletnico delovanja prve slovenske šole v Istri

V Kortah je bil današnji petek praznični dan, saj so obeležili 200. obletnico...


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!