Občina Izola

03 / Razpisi in objave

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka odloka in okoljskega poročila občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naselja Šared v Izoli (skrajšano OPPN »Šared«)

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za občinski podrobni prostorski načrt za območje naselja Šared v Izoli (skrajšano OPPN »Šared«) bo potekala v času od 5.11.2013 do vključno 6.01.2014 v pritličnih prostorih Urada za urejanje prostora, Postojnska 3 Izola:

v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, v sredah tudi od 14. do 17. ure; v prostorih lokalne skupnosti v vaškem domu v Cetorah: vsak delovni dan, od ponedeljka do petka, od 16.00 do 18.00 ure.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naselja Šared v Izoli bo potekala:

v sredo 11. decembra 2013 ob 17,30 uri v prostorih Zadružnega doma v Kortah.

Gradivo okoljskega poročila bo razgrnjeno po pridobitvi mnenja ministrstva o ustreznosti okoljskega poročila v času trajanja javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN.

V času javne razgrnitve se na razgrnjeno gradivo lahko poda pripombe in predloge. Te se vpiše v knjigo pripomb na mestu razgrnitve, se jih pisno posreduje na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola ali pošlje po elektronski pošti na naslov: posta.oizola@izola.si.

Obravnavano območje:
(1) Ureditveno območje OPPN obsega območja planskih celot S10/1, S10/2 in S10/3, kot jih določa Družbeni plan občine Izola za obdobje 1986-1990 (Ur.objave št. 19/90 in 22/90, 19/95, 22/99, 13/95, 14/98, 9/99, 1/00 in 15/00, 18/03) in Sprememba in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Izola za obdobje 1986-1990-2000 za območje Šared – SD DDP (UO OI, št. 18/04, 19/04). Območje je namenjeno pretežno za stanovanja, mešana območja, območja športno rekreacijskih in zelenih površin z ustrezno spremljajočo gospodarsko infrastrukturo.
(2) Meja ureditvenega območja OPPN: Z OPPN Šared se ureja območje S-10, ki je določeno s SD DDP. Meja območja urejanja z OPPN Šared je določena in prikazana v grafičnem prikazu: Karta 02 meja območja urejanja, M 1:1.000. Velikost območja urejanja z OPPN je 44,55 ha.

Predvidene ureditve obsegajo:
Prostorska planska celota S10 Šared je, v skladu z usmeritvami SD DDP, razdeljena na enote urejanja prostora S10/1, S10/2 in S10/3. Podrobnejša členitev je v OPPN določena s podrobnejšimi enotami urejanja prostora-PEUP. PEUP so prostorsko in funkcionalno zaokrožena območja stavbnih zemljišč, namenjena poselitvi s pretežno enotno namembnostjo površin in objektov (območja stanovanj, mešana območja, območja športno rekreacijskih in zelenih površin ter gospodarske infrastrukture).

NOVO NA PORTALU

25. julij 2019
Žiža in Laibach

  1. V galeriji Alga bo 25.07.2019 ob 20:00, otvoritev priložnostne razstave Dominika Žižmonda, posvečene skupin...


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti


×