Občina Izola

03 / Razpisi in objave

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka OPN občine Izola in Okoljskega poročila

1.
Občina Izola (v nadaljevanju: pripravljavec) z javnim naznanilom obvešča javnost, da bodo zaradi dopolnitev ponovno javno razgrnjeni naslednji dokumenti:
– Dopolnjen osnutek OPN, z dopolnitvami na osnovi stališč do pripomb in predlogov podanih na  prvi javni razgrnitvi OPN ter sprememb Okoljskega poročila, ki ga je oktobra 2020 izdelalo podjetje LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o., PE Nova Gorica (v nadaljevanju: izdelovalec)
– Priloge:
• Okoljsko poročilo za občinski prostorski načrt občine Izola (v nadaljevanju: OP), dopolnitev, ki ga je izdelovalec izdelal oktobra 2020;
• Prikaz stanja prostora (v nadaljevanju: PSP), dopolnitev, ki ga je izdelovalec izdelal oktobra 2020;
• Poplavna študija z naslovom: Hidrološko hidravlični elaborat za območje vodotokov amfiteatra Izola za potrebe OPN občine Izola, št. projekta P375/19; marec 2020, dopolnitev junij 2020, ki ga je izdelal Inštitut za vodarstvo, d.o.o., Ljubljana

2.
Dopolnjen osnutek OPN, ki je bil razgrnjen v letu 2019, je spremenjen zaradi dopolnitve okoljskega poročila na podlagi nove poplavne študije ter uskladitve prostorskih izvedbenih pogojev v zvezi z objektom Splošne bolnišnice Izola. Zaradi seznanitve javnosti z njegovimi spremembami, se le-ta ponovno javno razgrne. Morebitne pripombe in predlogi zainteresirane javnosti se lahko nanašajo le na predmetno vsebino sprememb.

3.
Gradivo iz prejšnje točke bo od 06. 11. 2020 do vključno 07. 12. 2020 javno razgrnjeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Izola: https://izola.si/, v rubriki https://izola.si/obcina-izola/obcinska-uprava/urad-za-urejanje-prostora/obvestila-o-javnih-razgrnitvah-in-javnih-obravnavah/.

4.
Z namenom preprečitve širjenja nalezljive bolezni Covid-19, bo gradivo razgrnjeno le v digitalni obliki, na spletni stani Občine Izola, njegova javna obravnava pa bo zagotovljena na elektronski način, in sicer tako, da bo v času javne razgrnitve objavljena video predstavitev gradiva. V sklopu te predstavitve bo zainteresirana javnost preko elektronskega obrazca, v času med 25. in 26. novembrom 2020, in sicer med 8. in 18. uro, lahko podajala svoja vprašanja, na katera bo  pripravljavec oziroma izdelovalec akta odgovoril v najkrajšem možnem času ter odgovore objavil na spletu.

Posameznikom, ki iz upravičenih razlogov ne bodo mogli dostopati do spleta, bomo dodatna pojasnila,  v času javne razgrnitve, nudili tudi na uradu in sicer po predhodni najavi in z ustreznimi ukrepi za preprečitev širjenja bolezni Covid-19.

5.
V času javne razgrnitve dokumenta lahko vsi zainteresirani (vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti) podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu na obrazcu »Pripombe in predlogi OPN občine Izola – druga JR«, ki ga najdete na povezavi: https://izola.si/obcina-izola/obcinska-uprava/urad-za-urejanje-prostora/ (na dnu strani, desno) na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola ali na elektronski naslov: posta.oizola@izola.si (v zadevo vpišite: Pripombe in predlogi OPN občine Izola – druga JR).
Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek na objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

NOVO NA PORTALU

14. maja 2021
S podpisom Izolske deklaracije uspešno proti zaključku slovenskega predsedovanja Strategiji EUSAIR


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!