Občina Izola

03 / Razpisi in objave

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Poročila in sklepi od 1.7.2013 dalje

POROČILA:
1. Nadzor nad javnimi naročili Občine Izola od leta 2009 do vključno leta 2012. Nadzor se uvede, ker med prvotnim nadzorom sledeči spisi (351-133/2009, 352-75/2010, 3503-2/2007, 354-110/2007 in 354-21/2010) niso bili na voljo;
2. nadzor nad plačilom turistične takse na plavajočih objektih-plovilih sidranih in na privezih v Občini Izola od leta 2010 do 5. mesca leta 2013;
3. nadzor nad izvajanjem raznih del po pogodbi med JP Komunala Izola d.o.o. in Fehmi Mejzinolli s.p.;
4. nadzor nad poslovanjem Centra za kulturo, šport in prireditve Izola in sicer za področje športa v letu 2010 in 2011;
5. nadzor nad poslovanjem Centra za kulturo, šport in prireditve Izola in sicer za področje športa v letu 2012 do 6. meseca leta 2013;
6. nadzor nad poslovanjem Centra za kulturo, šport in prireditve Izola in sicer za področje kulture v letu 2010 in 2011;
7. nadzor nad poslovanjem Centra za kulturo, šport in prireditve Izola in sicer za področje kulture v letu 2012 do 6. meseca leta 2013;
8. nadzor nad domnevnimi nepravilnosti pri poslovanju Občine Izola z družbo Dising d.o.o.;
9. nadzor v zvezi s pogodbo o ureditvi in prenovi pritličnega objekta – Gasilski dom Korte in sicer med Občino Izola, Krajevno skupnost Korte ter podjetjem Inmat d.o.o., Izola.

SKLEPI O UVEDBI NADZORA:
1. Nadzor v zvezi s pogodbo o ureditvi in prenovi pritličnega objekta – Gasilski dom Korte in sicer med Občino Izola, Krajevno skupnost Korte ter podjetjem Inmat d.o.o., Izola;
2. nadzor nad stroški svetovanja v zvezi s pravnimi zadevami na Občini Izola od leta 2006 do vključno leta 2013;
3. nadzor nad porabo sredstev, ki jih Občina Izola nakazuje na podlagi Pogodbe o dolgoročnem izvajanju nalog Turistično informacijskega centra Izola;
4. nadzor v zvezi z odsvojitvijo in prenosom občinskega zemljišča v Livadah na Univerzo na Primorskem;
5. nadzor nad izvajanjem del po pogodbi med Občino Izola in Javnim podjetjem Komunala Koper d.o.o. v zvezi z namensko porabo sredstev Občine Izola za čistilno napravo od leta 2011 do vključno z letom 2013;
6. nadzor nad poslovanjem VIZ Vrtca Mavrica Izola za leto 2013 ter podrobneje pregleda zadevo ga. Anje Zagode v zvezi z morebitnimi nepravilnostmi pri izračunavanju in posredovanju podatkov v predlogu za izvršbo zoper le te;
7. nadzor nad plačilom oskrbnin, ki jih Občina Izola plačuje oskrbovancem Doma upokojencev Izola;
8. nadzor nad postopkom prodaje nepremičnine s parcelno št. 1072/3 k.o. Izola, v naravi funkcionalni objekt v izmeri 15 m².

NOVO NA PORTALU

20. februarja 2019
Varstvo otrok v času zimskih počitnic – mavrične zimske počitnice v Izoli