Okolju prijazna prenova javne razsvetljave v občini Izola in izvajanje gospodarske javne službe

Občina Izola vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za Okolju prijazno prenovo javne razsvetljave v občini Izola in izvajanje gospodarske javne službe. Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili.

ROK ZA E-ODDAJO PONUDB: 22. 3. 2019 do 9:00 preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2

Organizacija svetovanj za slovenske člane TSG EUSAIR za obdobje 48 mesecev.

Občina Izola vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za Organizacija svetovanj za slovenske člane TSG EUSAIR za obdobje 48 mesecev. Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili.

ROK ZA E-ODDAJO PONUDB: 10. 12. 2018 do 9:00 preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2

Najem delovnih postaj za obdobje 60 mesecev.

Občina Izola vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za Najem delovnih postaj za obdobje 60 mesecev. Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili.

ROK ZA E-ODDAJO PONUDB: 20. 11. 2018 do 9:00 preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2

Dozidava obstoječega objekta podružnične šole Korte-2

vsebina: Občina Izola vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za Dozidava obstoječega objekta podružnične šole Korte-2. Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili.

ROK ZA E-ODDAJO PONUDB: 19. 9. 2018 do 9:00 preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2

Ureditev kolesarske steze in pločnika od OŠ Vojke Šmuc do Kosove ulice.

Občina Izola vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za Ureditev kolesarske steze in pločnika od OŠ Vojke Šmuc do Kosove ulice. Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili.

ROK ZA E-ODDAJO PONUDB: 21. 8. 2018 do 9:00 preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2

 

 

Najem merilnika hitrosti in dveh ohišij za obdobje 36 mesecev.

Občina Izola vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za Najem merilnika hitrosti in dveh ohišij za obdobje 36 mesecev. Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili.

ROK ZA E-ODDAJO PONUDB: 26. 7. 2018 do 9:00 preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2

Dozidava obstoječega objekta podružnične šole Korte.

vsebina: Občina Izola vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za Dozidavo obstoječega objekta podružnične šole Korte. Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili.

ROK ZA E-ODDAJO PONUDB: 9. 7. 2018 do 9:00 preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2

Energetska sanacija telovadnice OŠ Vojke Šmuc

Občina Izola vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za Energetsko sanacijo telovadnice OŠ Vojke Šmuc. Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili.

ROK ZA E-ODDAJO PONUDB: 2. 7. 2018 do 9:00 preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2

Komunalno opremljanje LN Elvire Vatovec

Občina Izola vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za Komunalno opremljanje LN Elvire Vatovec. Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili.

ROK ODDAJE PONUDB: 12. 4. 2018 do 9:00.

 

Preplastitev Cankarjevega drevoreda v Izoli

Občina Izola vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za Preplastitev Cankarjevega drevoreda v Izoli. Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili.

ROK ODDAJE PONUDB: 23. 3. 2018 do 9:00.