Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta “Višji svetovalec – vodja Urada za družbene dejavnosti”, rok prijave 8 dni, do vključno 06.11.2016

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF), objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

Višji svetovalec – vodja Urada za družbene dejavnosti (UDD) v Uradu za družbene dejavnosti Občine Izola.

Javni natečaj je objavljen v priponki.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj za uradniško delovno mesto Višji svetovalec – vodja UDD« št. 110-12/2016 na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Izola in Zavodu RS za zaposlovanje.

Za pisno obliko se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: posta.oizola@izola.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Občine Izola (www.izola.si).

Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja in delovnem področju dobite na tel.: 05/6600230, Karmen Pavlič.

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v javnem interesu v občini Izola za leto 2017

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2017

Javi razpis za DM VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC ZA PROJEKTE VII/2-II pri JZP Izola (šifra delovnega mesta J017137) za določen čas.

JZP Izola – Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojnih projektov Občine Izola, Sončno nabrežje 4, 6310 Izola

Javi razpis za DM VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC ZA PROJEKTE VII/2-II pri JZP Izola (šifra delovnega mesta J017137) za določen čas.

Objava: 14.10.2016, Rok za prijavo: do vključno 29.10.2016.

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr., v nadaljevanju: ZDR-1) ter 7. odstavka 57. in 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF – v nadaljevanju: ZJU), JZP Izola, Sončno nabrežje 4, 6310 Izola, objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto za določen čas:

Javni razpis je objavljen v priponki.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »Za javno objavo za prosto delovno mesto Višji strokovni sodelavec za projekte« na naslov: JZP Izola, Sončno nabrežje 4, 6310 Izola, in sicer v roku do vključno 24.10.2016. Za pisno obliko se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: jzp@izola.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Dodatne informacije o izvedbi javne objave in delovnem področju daje Iztok Škerlič, tel. št.: 05/6600260.

Obvestilo o končanem postopku javnega razpisa za zasedbo strokovno tehničnega delovnega mesta Strokovni sodelavec VII/2-II – vodja nabave

Obvestilo o končanem postopku javnega razpisa za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec za stanovanjske zadeve in poslovne prostore

SKLEP o izboru prejemnikov sredstev javnega razpisa za sofinanciranje programov socialnega varstva v Občini Izola za leto 2016

SKLEP o izboru prejemnikov sredstev javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju zdravstvene dejavnosti za leto 2016

SKLEP o izboru prejemnikov sredstev javnega razpisa za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev upokojencev v Občini Izola za leto 2016

Javni razpis za zasedbo prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta »STROKOVNI SODELAVEC VII/2-II – VODJA NABAVE« (šifra DM J017137), za nedoločen čas

Objava dne 25.07.2016, rok prijave: 8 dni

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, objavlja na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) ter 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT in 33/16 – PZ-F), javni razpis za zasedbo prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta

STROKOVNI SODELAVEC VII/2-II – VODJA NABAVE (šifra delovnega mesta: J017137) za nedoločen čas, v Službi za nabavo in javna naročila Občine Izola.

Javni razpis je objavljen v priponki.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »Za javno objavo za prosto delovno mesto Strokovni sodelavec VII/2-II – Vodja nabave« št. 110-11/2016 na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Izola in na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: posta.oizola@izola.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Dodatne informacije o izvedbi javne objave in delovnem področju daje Karmen Pavlič, tel. št.: 05/6600230 oz. Martina Miklavčič Šumanski, tel. št.: 05/6600138.

PRIJAVA NA E-OBVESTILA

S prijavo se strinjate s splošnimi pogoji prejemanja E-obvestil.

×

HVALA

Vaša prijava je bila uspešna.

×