Javno naznanilo o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU KORTE

Dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Korte se javno razgrne v času od 27. decembra 2016 do vključno 25. januarja 2017 v prostorih Občinske uprave, Postojnska ulica 3, Izola: v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, v sredo tudi od 14. do 17. ure;ter v prostorih Krajevne skupnosti Korte, Korte 44, v ponedeljek od 8h-16h in sredo od 14h-17h.

Razgrnjeno gradivo bo dostopno na spletni strani Občine Izola http://www.izola.si/, v rubriki Občina/Občinska uprava/Urad za urejanje prostora/Obvestila o javnih razgrnitvah in javnih obravnavah.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Korte  bo:

v sredo, 18. januarja 2017 ob 17.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti Korte.

 

V času javne razgrnitve se na razgrnjeno gradivo lahko poda pripombe in predloge. Te se vpiše v knjigo pripomb na mestu razgrnitve, se jih pisno posreduje na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ali pošlje po elektronski pošti na naslov: posta.oizola@izola.si.

 

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka ODLOKA O SPREMEMBAH  IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM  NAČRTU ZA OBMOČJE  KAJUHOVA – HUDOURNIK MORER (skrajšano »Spremembe in dopolnitve ZN Khm«) in OKOLJSKEGA POROČILA

 

Dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje »Kajuhova – hudournik Morer« (skrajšano »Spremembe in dopolnitve ZN Khm«) in Okoljsko poročilo se javno razgrneta v času od 13. decembra 2016 do vključno 25. januarja 2017 v prostorih objekta Občinske uprave, Postojnska ulica 3, Izola: v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, v sredo tudi od 14. do 17. ure;

Razgrnjeno gradivo bo dostopno na spletni strani Občine Izola http://www.izola.si/, v rubriki Občina/Občinska uprava/Urad za urejanje prostora/Obvestila o javnih razgrnitvah in javnih obravnavah.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje »Kajuhova – hudournik Morer« (skrajšano »Spremembe in dopolnitve ZN Khm«) in Okoljskega poročila  bo:

v četrtek 5. januarja 2017 ob 16,00 uri

v prostorih: Kulturnega doma v Izoli

V času javne razgrnitve se na razgrnjeno gradivo lahko poda pripombe in predloge. Te se vpiše v knjigo pripomb na mestu razgrnitve, se jih pisno posreduje na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ali pošlje po elektronski pošti na naslov: posta.oizola@izola.si.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE OPREMA V IZOLI (skrajšano: Spremembe in dopolnitve PUP Oprema) in OKOLJSKEGA POROČILA

Dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje »Oprema« v Izoli (skrajšano: Spremembe in dopolnitve PUP Oprema) in Okoljsko poročilo se javno razgrneta v času od 12. 10. 2016 do vključno 11. 11. 2016 v prostorih občinske uprave Občine Izola, Postojnska ulica 3, Izola: v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, v sredo tudi od 14. do 17. ure.

Razgrnjeno gradivo je dostopno na spletni strani Občine Izola http://www.izola.si/, v rubriki Občina/Občinska uprava/Urad za urejanje prostora/Obvestila o javnih razgrnitvah in javnih obravnavah.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje »Oprema« v Izoli (skrajšano: Spremembe in dopolnitve PUP Oprema) in Okoljskega poročila bo:

v torek, 25. 10. 2016 ob 16.30 uri,

v prostorih Kulturnega doma v Izoli.

V času javne razgrnitve se na razgrnjeno gradivo lahko poda pripombe in predloge. Te se vpiše v knjigo pripomb na mestu razgrnitve, se jih pisno posreduje na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ali pošlje po elektronski pošti na naslov: posta.oizola@izola.si.

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za podeželje občine Izola

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za podeželje občine Izola bo potekala v času od 14.4.2014 do vključno 30.4.2014:

− v prostorih občinske uprave Občine Izola, Postojnska 3, Izola: v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, v sredah tudi od 14. do 17. ure;
− v prostorih Krajevne skupnosti Korte, Korte 44, Izola: v ponedeljek od 8.00-16.00 in sredo od 14.00 do 17.00
− v prostorih Krajevne skupnosti Jagodje-Dobrava, Jagodje 24 a, Jagodje: v torek od 8.00 – 12.00 in od 14.00 – 17.00 ter v petek od 8.00 – 12.00;
− v prostorih Krajevne skupnosti Livade, Veluščkova ul. 8, Izola: v ponedeljek od 17.00 – 19.00 in četrtek od 17.00 – 19.00.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za podeželje občine Izola bo potekala:

v sredo, 23.4.2014 ob 17.00 uri, v prostorih Kulturnega doma v Izoli.

V času javne razgrnitve se na razgrnjeno gradivo lahko poda pripombe in predloge. Te se vpiše v knjigo pripomb na mestu razgrnitve, se jih pisno posreduje na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola ali pošlje po elektronski pošti na naslov: posta.oizola@izola.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in obravnavi okoljskega poročila dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naselja Šared v Izoli (skrajšano OPPN »Šared«).

Okoljsko poročilo dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naselja Šared v Izoli (skrajšano OPPN »Šared«) se javno razgrne v času od 3.03.2014 do vključno 2.04.2014 v pritličnih prostorih Urada za urejanje prostora, Postojnska 3 Izola: v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, v sredah tudi od 14. do 1037. ure;

Javna obravnava okoljskega poročila dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naselja Šared v Izoli bo:

v sredo 26. marca 2014 ob 17,00 uri
v prostorih: »Kulturnega doma v Izoli«

V sklopu izdelave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) se skladno z Zakonom o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06, 70/08, 108/09) in skladno z odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje (št.: 35409-199/2011/9, dne 6.3.2012) izdela tudi Okoljsko poročilo. Na podlagi Okoljskega poročila bo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje izvedlo Celovito presojo vplivov na okolje. V sklopu priprave OPPN Šared v občini Izola se bo skozi postopek priprave omenjenega prostorskega akta (plan, program priprave, predloga odloka OPPN Šared, itd.) preverilo tudi vplive na okolje v okviru natančnosti, kot je določena za OPPN.
Namen okoljskega poročila je določiti in oceniti vplive na okolje na podlagi primerjave obstoječega stanja okolja s predvidenim stanjem okolja ter podati okoljske ukrepe in predloge v zvezi s potekom izvedbe plana.

Odprava očitne napake PUP in ZN CMO – objava gradiva

Predlog sklepa

Javno naznanilo o podaljšanju javne razgrnitve in obravnave dopolnjenega osnutka odloka in okoljskega poročila občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naselja Šared v Izoli (skrajšano OPPN »Šared«)

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naselja Šared v Izoli (skrajšano OPPN »Šared«) in okoljskega poročila se podaljša za čas od 6.01.2014 do vključno 28.02.2014.

Razgrnjeno gradivo je na vpogled v pritličnih prostorih Urada za urejanje prostora, Postojnska 3 Izola: v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, v sredah tudi od 14. do 17. ure;
v prostorih lokalne skupnosti v Šaredu (kontejner ob igrišču): v ponedeljek, sredo in petek od 16.00 do 19.00 ure.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za območje naselja Šared v Izoli bo:

v sredo 12. februarja 2014 ob 17,30 uri
v prostorih: Zadružnega doma v Kortah.

V času javne razgrnitve se na razgrnjeno gradivo lahko poda pripombe in predloge. Te se vpiše v knjigo pripomb na mestu razgrnitve, se jih pisno posreduje na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola ali pošlje po elektronski pošti na naslov: posta.oizola@izola.si.

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih »Ob Morovi«

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih »Ob Morovi« bo potekala v času od 19.11.2013 do vključno 3.12.2013 v pritličnih prostorih Urada za urejanje prostora, Postojnska 3 Izola: v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, v sredah tudi od 14. do 17. ure.

Razgrnjeno gradivo je dostopno na spletni strani občine Izola http://www.izola.si/, v rubriki. O občini/Občinska uprava/Urad za urejanje prostora/Prostorski akti v pripravi/Javne razgrnitve prostorskih aktov in stališča do pripomb, Obvestila o javnih razgrnitvah in javnih obravnavah

Javna obravnava dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih »Ob Morovi« bo potekala:

v sredo 27. novembra 2013 ob 16,30 uri v prostorih: Trga Etbina Kristana 1 Izola,
v sejni sobi v 1. nadstropju.

V času javne razgrnitve se na razgrnjeno gradivo lahko poda pripombe in predloge. Te se vpiše v knjigo pripomb na mestu razgrnitve, se jih pisno posreduje na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola ali pošlje po elektronski pošti na naslov: posta.oizola@izola.si.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka odloka in okoljskega poročila občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naselja Šared v Izoli (skrajšano OPPN »Šared«)

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za občinski podrobni prostorski načrt za območje naselja Šared v Izoli (skrajšano OPPN »Šared«) bo potekala v času od 5.11.2013 do vključno 6.01.2014 v pritličnih prostorih Urada za urejanje prostora, Postojnska 3 Izola:

v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, v sredah tudi od 14. do 17. ure; v prostorih lokalne skupnosti v vaškem domu v Cetorah: vsak delovni dan, od ponedeljka do petka, od 16.00 do 18.00 ure.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naselja Šared v Izoli bo potekala:

v sredo 11. decembra 2013 ob 17,30 uri v prostorih Zadružnega doma v Kortah.

Gradivo okoljskega poročila bo razgrnjeno po pridobitvi mnenja ministrstva o ustreznosti okoljskega poročila v času trajanja javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN.

V času javne razgrnitve se na razgrnjeno gradivo lahko poda pripombe in predloge. Te se vpiše v knjigo pripomb na mestu razgrnitve, se jih pisno posreduje na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola ali pošlje po elektronski pošti na naslov: posta.oizola@izola.si.

Obravnavano območje:
(1) Ureditveno območje OPPN obsega območja planskih celot S10/1, S10/2 in S10/3, kot jih določa Družbeni plan občine Izola za obdobje 1986-1990 (Ur.objave št. 19/90 in 22/90, 19/95, 22/99, 13/95, 14/98, 9/99, 1/00 in 15/00, 18/03) in Sprememba in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Izola za obdobje 1986-1990-2000 za območje Šared – SD DDP (UO OI, št. 18/04, 19/04). Območje je namenjeno pretežno za stanovanja, mešana območja, območja športno rekreacijskih in zelenih površin z ustrezno spremljajočo gospodarsko infrastrukturo.
(2) Meja ureditvenega območja OPPN: Z OPPN Šared se ureja območje S-10, ki je določeno s SD DDP. Meja območja urejanja z OPPN Šared je določena in prikazana v grafičnem prikazu: Karta 02 meja območja urejanja, M 1:1.000. Velikost območja urejanja z OPPN je 44,55 ha.

Predvidene ureditve obsegajo:
Prostorska planska celota S10 Šared je, v skladu z usmeritvami SD DDP, razdeljena na enote urejanja prostora S10/1, S10/2 in S10/3. Podrobnejša členitev je v OPPN določena s podrobnejšimi enotami urejanja prostora-PEUP. PEUP so prostorsko in funkcionalno zaokrožena območja stavbnih zemljišč, namenjena poselitvi s pretežno enotno namembnostjo površin in objektov (območja stanovanj, mešana območja, območja športno rekreacijskih in zelenih površin ter gospodarske infrastrukture).